Tuesday 29 November 2022

ereamiyaas

[ereamiyaas aakamam 01]

<1> penyameen naattil anaaththoaththu ennum ooril iruntha archchakarka'lu'l oruvaraakiya elsiyaas enpavarin makanaana eremiyaasin vaarththaika'l.

<2> yoothaavin arasanum amoanin makanumaana yoasiyaasin naadka'lil, avanathu arasaadchiyin pathinmoon'raam aa'ndil aa'ndavarin vaakku avarukku aru'lappattathu;

<3> yoothaavin arasanum, yoasiyaasin makanumaakiya yoavaakkeen naadka'lilum athu aru'lappattathu, yoothaavin arasanum yoasiyaasin makanumaana setheayaasin pathinoaraam aadchiyaa'ndin mudivuraiyilum yerusaleam nakaraththaar adimaika'laakak so'ndu poakappatta ainthaam maatham varaiyil aa'ndavarudaiya vaakku avarukku aru'lappattathu.

<4> aa'ndavarudaiya vaakku enakku aru'lappattathu.

<5> un thaay vayit'ril unnai uruvaakku munpea naam unnai a'rinthirunthoam; karuppaiyinin'ru nee ve'lippadu munpea unnai naam archchiththirukki'roam; makka'linangka'lukku i'raivaakkinaaraaka ea'rpaduththinoam."

<6> naan: "aiyoa, aa'ndavaraakiya i'raivaa, enakkup peasath theriyaathu; naan si'rupi'l'lai!" en'rean.

<7> aanaal aa'ndavar sonnaar: "naan si'rupi'l'lai' en'ru sollaathea. eanenil naam yaaridam unnai anuppuki'roamoa avarka'lidam nee selvaay; naam ethaich sollak ka'rpikki'roamoa athai nee a'rivippaay;

<8> nee avarka'l mun agnchaathea; naam unnoadu irukki'roam; unnai avarka'lidamirunthu viduvippoam enki'raar aa'ndavar."

<9> aa'ndavar thamathu kaiyai neetti en vaayaith thottu, "ithoa nam vaarththaika'lai unathu vaayil oottinoam;

<10> pidungkip pa'rikkavum, idiththuth thakarkkavum, azhiththu ozhikkavum, kavizhththu veezhththavum, katti uyarththavum, nattu vaikkavum makka'linangka'l mealum arasuka'l mealum ithoa unnai ea'rpaduththiyirukki'roam" en'raar.

<11> aa'ndavarudaiya vaakku mee'ndum enakku aru'lappattathu: "eremiyaa, enna kaa'nki'raay?" ena, naan, "vizhippaayirukkum marakki'laiyaik kaa'nki'rean" en'rean.

<12> atha'rku aa'ndavar: "nee ka'ndathu sariyea; avvaa'rea namathu vaarththai ni'raivea'rumpadi naamum vizhippaayiruppoam" en'ru sonnaar.

<13> aa'ndavarin vaakku ira'ndaam mu'rai enakku aru'lappattathu: "nee kaa'npathu enna?" en'ru keattaar. "pongkik kothivarum paanai; athu vadakkilirunthu varuki'rathu" en'ru sonnean. atha'rku aa'ndavar sonnaar:

<14> vadakkilirunthea innaattu makka'l anaivar mealum theengku pongkip paayum.

<15> ithoa vadakkilu'l'la ellaa arasuka'lin makka'laiyum azhaiththu varappoaki'roam, enki'raar aa'ndavar; antha arasarka'l anaivarum vanthu ovvoruvanum yerusaleam nakara vaayilka'lin munpum, athan mathi'r suvarka'laich sut'rilum, yoothaavin nakarangka'l anaiththin ethirilum, thaththam ariya'naiyai amaiththuk ko'lvaarka'l.

<16> appozhuthu, nammai vittakan'ru anniya theyvangka'lukkuth thoopang kaatti thangka'l kaivealaippaadaana silaika'lai vazhippattavarka'lukku ethiraaka, avarka'ludaiya akkiramangka'lukkellaam theerppuk koo'rap poaki'roam.

<17> neeyoa un idaiyai varinthu kattikko'l; ezhunthu poay naam unakkaakak katta'laiyidum ellaavat'raiyum avarka'lukku a'rivi. avarka'l munnaal achcham ko'l'laathea, naamum unnai agncha vidoam;

<18> ithoa in'ru naadengka'num unnai, yoothaavin arasarka'lukkum thalaivarka'lukkum, archchakarka'lukkum naattin makka'lukkum, ara'nu'l'la nakaraakavum irupputh thoo'naakavum, ve'nkala mathi'r suvaraakavum ea'rpaduththinoam.

<19> avarka'l unakkethiraayp poaraaduvaarka'l; aayinum unnai mea'rko'l'la maattaarka'l; eanenil naam unnoadirukki'roam, unnai meettuk ko'lvoam, enki'raar aa'ndavar".

[ereamiyaas aakamam 02]

<1> aa'ndavarudaiya vaakku enakku aru'lappattathu:

<2> yerusaleam nakaraththaar anaivarukkum keadkumpadi nee poay a'rivi: aa'ndavar koo'ruki'raar: un i'lamaiyin anpai ninaivu koorki'roam, paththinikkuriya un anpai a'rivoam, vithaikkappadaatha idamaakiya paalainilaththil nammai evvaa'ru pinpat'rinaay enpathaiyum naam ninaivu koorki'roam.

<3> israayeal inam aa'ndavarukkena archchikkappattathaakavum, avarudaiya a'ruvadaiyin mutha'rkaniyaakavum irunthathu; athai u'ndavarka'l anaivarum kut'ravaa'lika'l; theengku avarka'laich soozhnthu ko'ndathu, enki'raar aa'ndavar

<4> yaakkoapin veettaarea, israayeal veettaarin ellaak kudumpangka'lea, aa'ndavarudaiya vaarththaiyaik kea'lungka'l:

<5> aa'ndavar koo'ruki'raar: ungka'l thanthaiyar nammidam enna ku'rai ka'ndaarka'l? vee'naana silaika'lai vazhipattu vee'n aanaarka'l?

<6> nammai ekipthu naattinin'ru viduviththu, paalai nilaththin vazhiyaakavum, karadu muradaanathum va'ra'ndathumaana naattilum, neerat'rathum iru'l soozhnthathumaana vazhiyilum, manithan vaazhaathathum nadamaadaathathumaana naattilum nammai nadaththi vantha aa'ndavar engkea?' en'ru ungka'l thanthaiyar keattaarka'lillaiyea!

<7> sezhippaana naattukku ungka'laik kootti vanthoam; neengka'l u'ndu inpamu'rak kootti vanthoam. aanaal, neengka'l angkea poaych searnthathum namathu naattaith theettuppaduththineerka'l; namathu urimaich soththai aruvaruppaakkineerka'l.

<8> archchakarka'lkooda, 'aa'ndavar engkea?' en'ru keadkavillaiyea! nam thiruchsattaththaik kat'ravarka'lum nammai a'rinthaarka'l allar; meaypparka'l nammai ethirththaarka'l; i'raivaakkinarka'l paakaal pearaal peasinaarka'l; payanat'ra porudka'laip pinpat'rich sen'raarka'l.

<9> aathalaal innum ungka'loadu vazhakkaaduvoam. ungka'l pi'l'laika'lin pinnaika'loadum vazhakkaaduvoam;

<10> seaththeem theevukka'lukkup poayp paarungka'l, seathaarukku aa'lanuppip kea'lungka'l, iththakaiya seyal angku'ndoa, paarungka'l.

<11> antha makka'l vazhipaduvathu u'nmaiyil kadavu'lar allar; iruppinum, avarka'l thangka'l theyvangka'lai maat'rik ko'ndaadaaka'loa? aanaal, nam makka'l thangka'l makimaiyai, payanat'ra on'rukkaaka maat'ri vittanar.

<12> vaanangka'lea, ithaik ka'ndu viyappudaiyungka'l; mikavum agnchith thidukkidungka'l, enki'raar aa'ndavar.

<13> nam makka'l ira'ndu theemaika'l seythaarka'l: uyiru'l'la neer surakkum oot'raakiya emmaik kaivittanar, neerai vaiththiraatha oattaith thottika'laith thangka'lukkenak kattik ko'ndanar.

<14> israayeal oar adimaiyoa? veettil pi'rantha oar oozhiyanoa? pinnar ean mat'ravarka'lukku iraiyaaka vea'ndum?

<15> avanukku ethiraaych singkangka'l see'rukin'rana, payangkaramaay see'rukin'rana; avan naattaip paazhaakki vittana; avan nakarangka'l sutterikkappattana; angkea kudiyiruppaar yaarumillai.

<16> mempees, thapneas nakaraththaar unnai adi muthal mudi varaiyil no'rukkinaarka'l.

<17> unnai vazhi nadaththich sellum poathea un kadavu'laakiya aa'ndavaraik kaivittathaal an'roa ithu nearnthathu?

<18> ippozhuthu nail nathi neeraik kudikka nee ekipthukkup poavathaal payanenna? yooprattees nathi neeraik kudikka nee aseeriyaavukkup poavathaal payanenna?

<19> un theeya seyalea unnaik kut'ram saattum, emmai nee vittakan'ra kut'ramea unnaik ka'ndikkum; un kadavu'laakiya aa'ndavaraik kaividal eththu'naith theeyathu, eththu'naik kasappaanathu enpathai nee ka'ndu'narnthu ko'l. emmaippat'riya achcham unnidam illaiyea, enki'ravar seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavar.

<20> nedunaa'lukku munpea unathu nukaththadiyai odiththaay, unathu anpuk kayit'rai a'ruththaay, 'naan oozhiyagn seyvean' en'ru sonnaay, aam, uyarntha kun'ruka'l thoa'rum, thazhaiththa marangka'lin nizhalka'lilellaam, vilaimaathaip poala vipasaaram seythu vanthaayea.

<21> nalla vithaiyinin'ru mu'laiththa thiraadchaik kodiyaay, unnaith thearntheduththu nattu vaiththoam; pinnar evvaa'ru nee kettup poanaay? evvaa'ru nee kaattuth thiraadchaiyaanaay?

<22> nee unnai ve'l'lai uppinaal kazhuvinaalum, savukkaarap pullinaal theayththu muzhukinaalum un akkiramaththin ka'rai nam ka'n munpaaka ma'raivathillai, enki'raar aa'ndavaraakiya i'raivan.

<23> naan theettuppadavillai, naan paakaalaith thozhavillai' en'ru nee solvatheppadi? ithoa, ka'navaayil un kaal suvaduka'laip paar; nee seythathenna ena e'n'nippaar; ingku mangkum kuthiththoadum pe'n'nottakam nee;

<24> paalainilaththilea pazhakinathum, than ichchaiyin matha ve'riyil kaama vaadai pidikki'rathumaana kaattuk kazhuthai nee! athan kaamaththaik kattuppaduththupavan yaar? athanai yaarum theadi varuntha vea'ndiyathillai; athan asuththa nilaimaiyil e'lithil kaa'npaarka'l.

<25> naam: 'serupputh theaya oadaathea, un tho'ndai va'ra'la alaiyaathea' en'roam. neeyoa: 'nampikkaiyellaam at'rup poayit'ru, umathu vaarththaiyai oru poathum kea'lean, anniyar meal aasai ko'ndean, avarka'l pinnea oaduvean' en'raay.

<26> thirudan akappaduki'ra poathu evvaa'ru maanapangkamadaivaanoa, avvaa'rea israayeal makka'lum, avarka'ludaiya arasarka'lum thalaivarka'lum, archcharka'lum i'raivaakkinarka'lum maanapangkamadaivar.

<27> oru maraththai noakki: 'nee en thanthai' oru kallai noakki: "nee ennaip pet'rava'l en'ru solli, avat'rukku mukaththaith thiruppi namakku muthukaiyea kaattukin'ranar; aanaal thangka'l thunpa vea'laiyil: 'aa'ndavarea ezhunthirum, engka'lai viduviyum' enki'raarka'l.

<28> nee u'ndaakkik ko'nda theyvangka'l engkea? un idaiyoo'ru kaalaththil, mudinthaal avarka'l ezhunthu unnai meedkattumea; yoothaa naadea, un patta'nangka'l eththanaiyoa, unakku aththanai theyvangka'l irukki'raarka'l

<29> namakkethiraay neengka'l mu'raiyiduvaanean? neengka'l anaivarum nammaik kaivitteerka'l, enki'raar aa'ndavar.

<30> naam ungka'l makka'laith tha'ndiththum payanillai; avarka'l tha'ndanaiyaal thirunthinaarka'l allar; see'riyezhum singkam poan'rathu ungka'l inam, ungka'l vaa'lea ungka'l i'raivaakkinarka'lai ozhiththathu.

<31> makka'lea, aa'ndavarudaiya vaakkiyaththaik kea'lungka'l: naam israayealukkup paalai nilamaa? allathu iru'l adaintha poomiyaa? nam makka'l: 'ummai vittu akan'roam, ini en'rum ummidam thirumpi varamaattoam' en'ru solluvaanean?

<32> oru kannippe'n than aapara'nangka'lai ma'rappaa'laa? ma'nappe'n than poarvaiyai ma'rappathu'ndaa? aayinum, nam makka'l nammai nedunaa'laay ma'ranthu vittanar.

<33> kaathalarka'laith theaduvathil unakku evva'lavu thi'ramai! un vazhika'laik ketta pe'nka'lukkum kat'rukkoduththaayea!

<34> maasat'ra eazhaika'lin iraththak ka'rai un mun'raanaiyil padinthirukkin'rathu. athu kannamittavanaik kon'ra iraththaman'ru.

<35> neeyoa, 'naan kut'ramat'ravan, ennidam maasumillai; aathalaal um kadugnsinam ennai vittakan'ru vittathu' enki'raay. 'naan kut'ravaa'liyalla' en'ru nee sonnathaal ithoa, naam unnai theerppukkuk ko'ndu varuvoam.

<36> evva'lavu e'lithaaka nee un ne'rika'lai maat'rikko'lki'raay! aseeriyaavaal nee avamaanam pattathu poal, ekipthaalum avamaanappaduvaay.

<37> un kaika'laith thalai meal vaiththuk ko'ndu thaan annaattai vittum thirumpi varuvaay; unathu nampikkaikku aathaaramaanavarka'lai aa'ndavar no'rukki vittathaal unakkup payan on'rumiraathu."

[ereamiyaas aakamam 03]

<1> aa'ndavarin vaakku enakku aru'lappattathu: "pe'n oruththi than ka'navanaal tha'l'lu'ndu avanai vittakan'ru vea'ru oruvanai ma'nam purivaa'laakil, munthinavan ava'lidam thirumpi varuvaanoa? anthap poomi kettuth theettuppattup poakavillaiyaa? pala kaathalarka'loadu nee vipasaaram seythaay, aayinum nammidam thirumpi varamaattaayaa? enki'raar aa'ndavar.

<2> un ka'nka'lai ea'reduththuppaar; nee vipasaaram pa'n'naatha idamethu? vazhi oaraththil udkaarnthirukkum areapiyanaip poal un kaathalarka'lai ethirpaarththuk ko'ndu vazhika'lil udkaarnthu kaaththirunthaay; un vipasaarangka'laalum theechseyalka'laalum poomiyaith theettuppaduththinaay an'roa?

<3> aakaiyaal naattil mazhai peyyaamal poayit'ru, vasantha kaala mazhai varavillai. un mukam innum vilaimaathin mukam poal irukki'rathu; naa'nam enpathea unakkillai.

<4> ippoathu thaan nee nammai noakki, 'neerea en thanthai, neerea en kannimaiyin ka'navar,

<5> neer en'ren'raikkum koapamaayiruppeeraa? kadaisi varaiyil sinam needikkumaa?' enki'raay. ithoa, neeyea ivvaa'ru sonnaay; aanaal unnaal iyan'ra varaiyil theemaika'laiyea seythaay."

<6> yoasiyaas arasan naadka'lil aa'ndavar enakkuch sonnaar: "piramaa'nikkamat'ra israayeal ennum mangkai enna seythaa'l, paarththaayaa? than viruppam poal uyarntha malai thoa'rum, thazhaiththa maraththin adiyilellaam veasiththanam pa'n'ninaa'l.

<7> ivai yaavum ava'l seytha pi'raku, nammidam thirumpi varuvaa'l en'ru naam e'n'ninoam; aayinum ava'l thirumpi varavillai; ithai ava'ludaiya u'nmai thava'riya sakoathari yoothaa ka'ndaa'l:

<8> anthap piramaa'nikkamat'ra israayeal seytha ellaa vipasaarangka'lukkaakavum, naam ava'lai ve'ruththuth tha'l'li ava'lukku ma'namu'rivuch seettaik koduththanuppinoam; athaiyum ava'l paarththirunthaa'l; paarththirunthum ava'ludaiya u'nmai thava'riya sakoathari yoothaa agnchavillai; atha'rku maa'raaka, ava'lum vipasaaram seythaa'l.

<9> vipasaaram ava'lukkuth tha'n'neer patta paadaaka irunthathaal, kalloadum maraththoadum vipasaaram seythu naattaith theettuppaduththinaa'l.

<10> ivaiyellaam seytha pi'rakum israayealin u'nmai thava'riya sakoathariyaana yoothaa muzhu u'l'laththoadu nammidam thirumpi varavillai. thirumpi vanthu vittathaaka ve'likku nadiththaa'l, enki'raar aa'ndavar."

<11> appozhuthu aa'ndavar enakkuch sonnaar: iruvaraiyum oththittup paarththaal, piraama'nikkamat'ra israayeal u'nmai thava'riya yoothaavaip poal avva'lavu kut'ramu'l'lava'l alla'l.

<12> aathalaal nee vadakku mukamaayth thirumpi uraththa kuralil intha vaarththaika'lai a'rivi: "aa'ndavar koo'ruki'raar: piramaa'nikkamat'ra israayealea, thirumpi vaa; nee vanthaal naam mukaththaith thiruppik ko'l'la maattoam; eanenil naam irakkamu'l'lavar, eppoathum koapamaayiroam, enki'raar aa'ndavar.

<13> nee seytha thuroakaththai oththukko'l, poathum: un kadavu'laakiya aa'ndavarukkuth thuroakam seythaay, pachchai maraththadithoa'rum oadi anniya theyvangka'loadu vipasaaram seythaay, nam sollaik keadkavillai.

<14> "piramaa'nikkamat'ra pi'l'laika'lea, thirumpi vaarungka'l; eanenil naamea ungka'l thalaivar: ungka'lil oruvan oru patta'naththinin'rum, iruvar oru kudumpaththilirunthum vantha poathilum, naam ungka'laich seeyoanil ko'ndu poaych searppoam.

<15> namathu ithayaththi'rkeat'ra aayarka'lai ungka'lukkuk koduppoam; avarka'l ungka'lukku a'rivaiyum gnaanaththaiyum oottuvaarka'l.

<16> neengka'l poomiyil perukip palukiya pinnar, 'ithoa aa'ndavarudaiya udanpadikkaip peazhai' en'ru sollamaattaarka'l; athu avarka'l ninaivil iraathu, gnaapakaththi'rkum varaathu; athaik ku'riththu visaariththaalum illai; ini oru mu'rai athu nikazhavum maattaathu, enki'raar aa'ndavar.

<17> akkaalaththil yerusaleamai aa'ndavarudaiya ariya'nai enpaarka'l, aa'ndavar pearaal ellaa inaththaarum yerusaleamil vanthu kooduvaarka'l; atha'rkup pi'raku thangka'l theeya ithayaththin ketta naattaththaip pinpat'ra maattaarka'l.

<18> annaadka'lil yoothaavin veettaar, israayeal veettaaroadu searnthuko'lvar; iru veettaarum vadanaattai vittu, naam avarka'l thanthaiyarkkuk koduththa naattukku varuvar.

<19> mananthirumpungka'l: "unnai evvaa'ru nam puthalvarka'loadu searkkalaam, inpa naattai makka'linangka'lin urimaich soththuka'lai vida mika azhakaana naattai unakku evvaa'ru tharalaam en'rellaam naam e'n'nik ko'ndirunthoam; 'en thanthai' ena ennaik kooppiduvaay en'rum, ini orunaa'lum nammaip pinpat'rath thava'ramaattaay en'rum naam ethirpaarththoam.

<20> aanaal, piramaa'nikkamat'ra manaivi ka'navanaik kaividuvathu poal, israayeal veedea, nee namakkup piramaa'nikkan thava'rinaay, enki'raay aa'ndavar."

<21> israayeal makka'lin azhukaik kuralum, vea'ndalum vazhika'lilellaam keadki'rathu; eanenil avarka'l ketta vazhiyil nadanthu, thangka'l kadavu'laakiya aa'ndavarai ma'ranthaarka'l.

<22> piramaa'nikkam thava'riya makka'lea, mananthirumpi vaarungka'l; naam ungka'l piramaa'nikkaminmaiyaik ku'namaakkuvoam." "ithoa, naangka'l ummidam thirumpi varuki'roam, eanenil engka'l kadavu'laakiya aa'ndavar neerea.

<23> naangka'l kun'ruka'l mealum malaika'l mealum va'nangkiyavai yaavum poyth theyvangka'l; engka'l kadavu'laakiya aa'ndavaridaththil thaan israayealin meedpu irukki'rathu; ithu u'nmaiyilum u'nmai.

<24> engka'l i'lamai muthal paarththu varuki'roam; vedkaththukkuriya silai vazhipaadu thaan, engka'l thanthaiyaar uzhaiththuch searththavat'raiyum, avarka'ludaiya aaduka'laiyum maaduka'laiyum, avarka'lin puthalvarka'laiyum puthalviyaraiyum, vizhungki vittathu.

<25> vedkamea engka'l padukkai; avamaanamea engka'l poarvai; eanenil i'lamai muthal in'ru varai naangka'lum engka'l munnoarka'lum, engka'l kadavu'laakiya aa'ndavarin munnilaiyil theengku seythoam; engka'l kadavu'laakiya aa'ndavarin vaakkai naangka'l kea'laama'r poanoam" enpaarka'l,

[ereamiyaas aakamam 04]

<1> aa'ndavar koo'ruki'raar: "israayealea, nee thirumpi vara virumpinaal nammidamea thirumpi vara vea'ndum. namathu munnilaiyilirunthu aruvaruppaanavat'rai eduththu vidu; appoathu nee thayangkamaattaay.

<2> nee 'uyiru'l'la aa'ndavar meal aa'nai' en'ru u'nmaiyaayum, neethiyoadum nearmaiyoadum aa'naiyidu; appoathu veat'rinaththaar avaril thangka'lukku aasi pe'ruvaar; avarileayea avarka'l perumai paaraattuvar".

<3> eanenil yoothaavin makka'lukkum yerusaleamil vaazhki'ravarka'lukkum aa'ndavar koo'ruki'raar: "ungka'l nilaththaip puthuppiyungka'l; mudchedika'l meethu vithaikka vea'ndaam;

<4> yoothaavin makka'lea, yerusaleamin kudika'lea, aa'ndavarukkaaka ungka'lai viruththaseathanam seyyungka'l; ungka'l ithayaththin nuniththoalai akat'ri vidungka'l; illaiyeal ungka'l theeya e'n'nangka'lin kaara'namaay, namathu kadungkoapam neruppup poalak ki'lampum; appoathu athanai avikka evaraalum mudiyaathu."

<5> "on'ru searungka'l; koattaika'l amaintha patta'nangka'lil nuzhainthu ko'lvoam' en'ru yoothaavukkum, yerusaleamukkum a'riviyungka'l; urakkak kooviyum, ekkaa'laththin muzhakkaththaalum naadengkum athaith theriyappaduththungka'l.

<6> seeyoanil kodiyeat'rungka'l, thappiyoadungka'l, ni'rkavea'ndaam; eaneanil vadakkilirunthu theemaiyaiyum perum azhivaiyum ko'ndu varuki'roam.

<7> singkam than kukaiyai vittup pu'rappaduki'rathu; makka'laik ko'l'laiyadikkak kodiyavan ki'lampi vittaan; un naattaik kaadaakka thannidaththilirunthu ve'lippattuvittaan; un nakarangka'l vaazhvaarat'rup paazhaakum.

<8> aathalaal koa'ni aadai uduththikko'l'lungka'l, azhuthu pulampungka'l, ala'rik katha'rungka'l; eanenil, aa'ndavarin koapaakkini nammai vittu innum vilakavillai.

<9> annaa'lil arasan a'rivu mayangkum, thalaivarka'lin manam maru'lum, archchakarka'l thikaiththu ni'rpaarka'l, i'raivaakkinarka'l maru'ndu poavaarka'l, enki'raar aa'ndavar."

<10> appozhuthu naan: "aa'ndavaraakiya i'raivanea, meyyaakavea intha makka'laiyum yerusaleamaiyum neer mut'rilum eamaat'rivitteer; 'neengka'l nalamaayiruppeerka'l' en'ru sonneer; ithoa avarka'ludaiya uyiraik kudikka vaa'l vanthu vittathea!" en'rean.

<11> akkaalaththil intha makka'lum yerusaleamum kea'lvippaduvaar: "nam makka'l ennum maka'lai noakkip paalainilaththin mottai meaduka'lilirunthu akkinik kaat'ru veesum; athu thoot'ravum, thooymaippaduththavum payanpada varung kaat'ran'ru;

<12> namathu katta'laiyaal varum achchu'ruththum kaat'ru. ippozhuthu naamea peasuki'roam; avarka'l meal theerppuk koo'ruki'roam."

<13> ithoa avan kaar meakangka'laippoala varuki'raan, avanudaiya thearka'l puyal meakangka'laip poalap pu'rappattu varukin'rana; avanudaiya kuthiraika'l kazhukinum viraivaayp pa'ranthu varukin'rana; aiyoa, namakkuk keadu! naamellaam azhinthoam!

<14> yerusalemea, nee thappikko'l'la vea'ndumaanaal, un u'l'laththil padintha paavak ka'raiyaik kazhuvu; innum eththu'naik kaalaththi'rku, un theeya e'n'nangka'l unnidam kudi ko'ndirukkum?

<15> eanenil, thaa'n nakarilirunthu oru kural a'rivikki'rathu; eppiraayeem malaimealirunthu theemaiyai munna'rivikki'rathu.

<16> avan varuki'raan en'ru veat'ru naattaarukku echchariyungka'l; yerusaleamukkuch sollungka'l: "thoora naattilirunthu poar veerarka'l pu'rappattu varuki'raarka'l, yoothaavin nakarangka'lukku ethiraakak kaththuki'raarka'l,

<17> avarka'l kazhanik kaavalaa'laraip poala yerusaleamai va'laiththuk ko'ndaarka'l; eanenil athan kudika'l nam koapaththai moottivittaarka'l, enki'raar aa'ndavar.

<18> un seyalka'lum sinthanaika'lumea unmeal ivat'rai varuviththana, ithuvea un azhivu, ithu mikavum kasappaanathu, un ithayaththai ooduruvip paaynthuvittathu."

<19> en kulai nadungkuki'rathu, en negncham pathaikki'rathu, en ithayam ennil thudikkin'rathu; ennaal vaa'laavirukka mudiyavillaiyea! ekkaa'lam oothuvathu en kaathil vizhuki'rathu, poar iraichchalum keadki'rathu.

<20> thunpaththin meal thunpam varuki'rathu; naadellaam kaadaakap paazhaanathu; en koodaarangka'lum iruppidangka'lum thideerenath thakarnthu poayina.

<21> ethuvaraiyil maat'raan kodiyaip paarththiruppean? ethuvaraiyil ekkaa'lach saththaththaik keattiruppean?

<22> nam makka'l a'rivilika'l, nammai a'riki'rathillai; avarka'l gnaanamum puththiyum illaatha pi'l'laika'l; theemai seyvathil vallavarka'l, nanmai seyyavoa a'riyaathavarka'l."

<23> naan poomiyaip paarththean, athu paazhaaki ve'rumaiyaakivittathu; vaanaththai a'n'naanthu paarththean, angku o'liyea illai;

<24> malaika'laip paarththean, ithoa perum athirchchi; kun'ruka'l yaavum nadungkukin'rana;

<25> ut'ru noakkinean, manithan oruvanaiyum kaa'noam; pa'ravaiyinam enpathoa pa'ranthoadip poayit'ru.

<26> innum paarththean, sezhippaana naadu sudukaadaayit'ru; aa'ndavarin munnilaiyil, avarathu koapath theeyaal athan patta'nangka'l yaavum paazhaayina.

<27> eanenil, aa'ndavar koo'ruki'raar: "naadu muzhuvathum paazhaakum; aayinum athanai mut'rilum paazhaakki vidamaattoam;

<28> itha'rkaakap poomi oalamittazhum, vaanam thuyarappadum; naam solli vittoam; naam theermaaniththu vittoam; atha'rkaaka naam varuntha maattoam; theermaanaththai maat'ravum maattoam."

<29> kuthirai veerar varum saththaththaik keattum, ville'riyum veerarka'l varuvathaik ka'ndum, patta'naththaar anaivarum oattameduththaarka'l; mudputharka'lukku'l oadi ma'rainthaarka'l; paa'raika'l meethu ea'rinaarka'l; patta'namellaam ve'rumaiyaayit'ru, avat'ril kudiyiruppoar yaarumillai.

<30> neeyoa, paazhadainthapin enna seyvaay? nee pattaadaika'lai uduththip ponnaapara'nangka'laip pootti, ka'nka'lukku mai theetti a'ni seyvathaal payanenna? nee unnai azhakupaduththuvathu vee'n; un aasaik kaathalarka'l unnaip pu'rakka'niththanar; un uyiraip pa'rikkath theadukin'ranar.

<31> pirasava veathanaippadum pe'n'nin kookkuralaip poalum, mutha'r pi'l'lai pe'rum pe'n'nin veathanaik kuralaip poalum, seeyoan maka'lin oalaththaik keattean; moochchu vidath thi'na'rik ko'ndu, kaiyira'ndum viriththu, "enakku aiyoa keadu! soozhnthirukkum kolaignar munnaal naan soarnthu poaki'reanea" en'rala'ruki'raa'l.

[ereamiyaas aakamam 05]

<1> yerusaleamin therukka'lil ingkumangkum oadich sut'rith theadi ut'rup paarungka'l; athan pothuvidangka'lil theadi, neethiyaik kadaippidiththu u'nmaiyaith theadupavan evanaavathu u'ndoa en'ru paarungka'l: avanai munnittup patta'naththukku mannippu a'lippoam.

<2> uyiru'l'la aa'ndavarmeal aa'nai!" en'ru solli, avarka'l aa'naiyidalaam; aanaal athu poyyaa'nai.

<3> aa'ndavarea, um ka'nka'l nearmaiyaiyan'roa theadukin'rana? neer avarka'laith tha'ndiththeer; aayinum avarka'l manam varunthavillai; neer avarka'lai nasukkineer; avarka'loa thiruththaththai ea'rka ma'ruththu vittanar; thangka'l mukaththaik kallinum kadiyathaakkik ko'ndanar; manam varuntha ma'ruththu vittaarka'l.

<4> appoathu naan sonnean: "ivarka'l e'liyavarka'l, a'rivillaathavarka'l; ivarka'l aa'ndavarin vazhika'lai a'riyaathavarka'l; thangka'l kadavu'lin sattaththaik ka'rkaathavarka'l;

<5> aathalaal naan periyoarka'lidam poayp peasuvean; eanenil, avarka'l aa'ndavarin vazhiyai a'rinthavarka'l; thangka'l kadavu'lin sattaththaik kat'ravarka'l." aayinum avarka'l kooda nukaththai mu'riththaarka'l; kattuka'lai a'ruththe'rinthaarka'l.

<6> aathalaal, kaattuch singkam avarka'laik kon'ruvidum; paalai nilaththu oanaay avarka'lai naasamaakkum; veangkai avarka'l patta'nangka'l meethu ka'n'noakkuki'rathu; angkirunthu ve'liyea'rum evanaiyum athu kizhiththe'riyum. eanenil avarka'lin thuroakangka'l mikap pala; avarka'l pala mu'rai aa'ndavarai vittakan'ranar.

<7> naam ungka'lai mannippathu eppadi? ungka'l makka'l nammaik kaivittaarka'l; kadavu'lallaathavarka'l pearaal aa'naiyittaarka'l; naam avarka'lai vayiraa'ra u'npiththoam; avarka'l vipasaaram pa'n'ninaarka'l; vilaimaathar veeduka'lukkuk koottang koottamaayp poanaarka'l.

<8> ku'raiyin'rith theeni thinnum adangkaak kuthiraika'l poal ovvoruvanum than inaththaan manaiviyin pinnea kanaikki'raan.

<9> intha akkiramangka'lukkaaka avarka'laith tha'ndikka maattoamaa? iththakaiya makka'l meal pazhitheerththuk ko'l'laamal viduvoamaa? enki'raar aa'ndavar.

<10> suvarka'l meal ea'rungka'l; avat'raiyellaam azhiyungka'l; aanaal mut'rilum azhiththu vidaatheerka'l; ava'ludaiya ki'laika'l aa'ndavarudaiyavai alla; aathalaal avat'raip piyththe'riyungka'l.

<11> eanenil israayeal veedum yoothaa veedum enakkuk kogncham koodap piramaa'nikkamaay illai, enki'raar aa'ndavar.

<12> avarka'l thangka'l aa'ndavarai ma'ruthaliththanar; 'avar on'rumillai, namakku yaathoar idaiyoo'rum varaathu, vaa'laiyum pagnchaththaiyum naam paarkkap poaki'rathillai;

<13> i'raivaakkinarka'l peasuvathu vee'n, i'raivanin vaakku ivarka'lukkuth tharappadavillai, ivarka'l solvathu ivarka'lukkea nearidattum!" en'ru sonnaarka'l.

<14> aakaiyaal, seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: "avarka'l avvaa'ru peasinamaiyaal, ithoa akkini mayamaana nam vaarththaika'lai un vaayil oottuvoam; avai kattaika'laakiya immakka'laich sutterikkum;

<15> israayeal veedea, unakku viroathamaakath tholaivilirunthu oar inaththai azhaiththu varuvoam; athu vallamai porunthiya inam; nedungkaalaththilirunthu nilaiththirukkum inam; athan mozhi unakkuth theriyaathu. avarka'l peasuvathum unakkup puriyaathu, enki'raar aa'ndavar.

<16> athan ampa'raath thoo'niyoa kalla'rai poan'rathu; avarka'l anaivarum poarth thi'ramai vaaynthavarka'l;

<17> avarka'l nee vaiththirukkum thaaniyangka'laiyum, saappida vaiththirukkum appaththaiyum u'ndu theerppaarka'l; un puthalvar, puthalviyarai vizhungkuvaarka'l; aattuk kidaika'laiyum, maattu manthaiyaiyum kon'rozhippaarka'l; thiraadchaik kodiyaiyum, aththimarangka'laiyum theerththu viduvaarka'l; nee nampikkai vaiththiruntha ara'n soozhntha un patta'nangka'laiyum vaa'laal azhippaarka'l.

<18> aayinum annaadka'lil ungka'lai mut'rilum naam azhiththu vida maattoam, enki'raar aa'ndavar.

<19> avarka'l: 'engka'l kadavu'laakiya aa'ndavar engka'lukku ivat'raiyellaam ean seythaar?' en'ru keadpaarka'laakil, nee avarka'lukku ivvaa'ru ma'rumozhi sol: ' neengka'l nammaik kaivittu vittu ungka'l sontha naattil anniya theyvangka'lai va'nangkiyathu poala, naam ungka'lai anniya naattil anniyarkku oozhiyagn seyya vaippoam."

<20> yaakkoapu veettaarkku ithaich sollungka'l; yoothaa naattil ithanai a'riyap paduththungka'l:

<21> a'rivat'ra makka'lea, u'narvat'ravarka'lea, kea'lungka'l: ungka'lukkuk ka'n'nirunthum neengka'l paarkki'rathillai, kaathirunthum neengka'l keadki'rathillai.

<22> aa'ndavar keadki'raar: neengka'l namakku agnchuvathillaiyoa? nam munnilaiyil neengka'l nadungkuvathillaiyaa? kadalukku varampaaka naam ma'nalai vaiththoam, antha varampai en'ren'raikkum athu kadakka mudiyaathu; alaika'l adiththaalum athai mea'rko'lvathillai; see'ri ezhunthaalum athai mee'ri varuvathillai.

<23> aanaal im makka'loa, kadina u'l'lamum adangkaatha ithayamum ko'ndavarka'l; nam sollukkadangkaamal nammai vittakan'raarka'l.

<24> thakka paruvakaalaththil mun maari pin maari mazhaiyai namakku anuppi aa'ndu thoa'rum mikuntha vi'laivu tharum, nam kadavu'laakiya aa'ndavarukku agnchi nadappoam' en'ru im makka'l ninaikkavea illai.

<25> aththakaiya nalle'n'nangka'lai vilakki, ungka'lukku nanmai varaamal thaduththavai neengka'l seytha paava akkiramangka'lea.

<26> eanenil kuruvi pidikki'ra veadarka'l ka'n'ni vaippathu poala, sila akkiramika'l nam makka'l naduvil thoan'ri, padukuzhi vetti manitharai veezhththuki'raarka'l.

<27> pa'ravaika'laal ni'raintha valai poal avarka'l veedu soozhchchika'laal ni'rainthu'l'lathu; ivvaa'ru avarka'l periyavarka'laakavum selvarka'laakavum aanaarka'l.

<28> avarka'l kozhuththup paruththaarka'l; avarka'l seytha theeya seyalka'lukkuk ka'nakkillai: vazhakkuka'lai neethiyudan visaarippathillai, pet'roarai izhanthavarka'lukku vaazha vazhi seyvathillai, eazhaika'lin urimaika'laik kaappathumillai.

<29> ivat'rukkaaka avarka'laith tha'ndiyaamal viduvoamoa? iththakaiya makka'laip pazhitheerkkaamal iruppoamoa? en'ru keadki'raar aa'ndavar."

<30> thikaiththuth thidukkidum nikazhchchi naattilea nadakki'rathu:

<31> theerkkatharisika'l poy vaakkuraikkin'ranar; archchakarka'l avarka'l so'rpadi aa'luki'raarka'l; makka'lum athaik ka'ndu makizhki'raarka'l; aanaal mudivu varum poathu enna seyveerka'l?

[ereamiyaas aakamam 06]

<1> penyameen makka'lea, yerusaleamilirunthu thappiyoadungka'l; theakkuvaavil ekkaa'lam oothungka'l; peththakaaramil kodiyeat'rungka'l; eanenil vadakkilirunthu perun theemaiyum azhivum ezhumpi varukin'rana.

<2> azhakiyum selvamaay va'larnthava'lumaana seeyoan maka'lai azhikkap poaki'roam.

<3> aayarka'l thangka'l aaduka'loadu ava'lukku ethiraay varuvaarka'l; ava'laich sut'rilum thangka'l koodaarangka'lai adippaarka'l; thaththam idaththil aaduka'lai meayppaarka'l.

<4> ava'lukku ethiraayp poarukkuth thayaaraakungka'l; ezhunthirungka'l, pattap pakalileayea thaakkuvoam!" "namakku aiyoa keadu! pozhuthu saaynthathu, maalai nearaththu nizhal nee'ndu va'larkin'rathea!"

<5> ezhunthirungka'l, iravil mathilka'lil ea'ruvoam, ava'ludaiya ara'nmanaika'lai azhiththiduvoam!"

<6> eanenil seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: "athan marangka'lai vettungka'l; yerusaleamaich sut'rik koththa'lam ezhuppungka'l; athu tha'ndikkappada vea'ndiya patta'nam; athanu'l kaa'nappaduvathu kodumai thavira vea'rillai.

<7> ma'na'rkea'ni tha'n'neeraich suranthu ko'ndiruppathu poal, annakaram thannidam theemaiyaich suranthu ko'ndirukkin'rathu; athil akkiramum azhivum nirampa u'l'lana; noayum kaayangka'lum eppozhuthum en ka'nmun u'l'lana.

<8> yerusaleamea, echcharikkaiyaay nadanthuko'l; illaiyeal, naam unnai vittu akan'ru poavoam; unnaip paazhaakki manithar vaazhaa idamaakkuvoam."

<9> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: "thiraadchaik kodiyil thappup pazham theadip pa'rippathaip poal, israayealil egnchiyiruppathaik koottich sear."

<10> aathalaal naan yaaridam peasuvean? enakku kaathu kodukkumpadi yaarukku echcharikkai tharuvean? ithoa, avarka'l sevika'l parisuththamaakkap padavillai; avarka'loa sevidarka'laay irukki'raarka'l. ithoa, aa'ndavarin vaakkiyaththai ninthiththaarka'l; athanai avarka'l eat'ruk ko'l'la maattaarka'l.

<11> aakaiyaal aa'ndavarin koapaththaal naan ni'rainthu'l'lean, athai adakki adakkich soarnthu poanean. "theruvil irukkum si'ruvarka'l mealum, i'laignarka'l koodiyu'l'la koottangka'l mealum, anthak koapaththaik kottu; ka'navanum manaiviyum pidipaduvaarka'l; muthiyoarum vayathu sen'ravarka'lum akappaduvaarka'l.

<12> avarka'ludaiya veeduka'lum nilangka'lum manaiviyarum anniyarka'l kaippat'ra vidappaduvar; eanenil, naattu makka'l meal nam kaiyai neettap poaki'roam." enki'raar aa'ndavar.

<13> si'ruvan muthal periyavan varai ellaarum aniyaayamaaych selvam searkka alaiki'raarka'l; theerkkatharisi muthal archchakar varaiyil anaivarum moasagn seyvathea aluvalaay irukki'raarka'l. samaathaanam enpathea illaatha poathu,

<14> samaathaanam, samaathaanam' en'ru solli nam makka'lin kaayaththai mealoattamaay nalamaakki vittanar.

<15> aruvaruppaanathaich seyyum poathu avarka'l vedki naa'ninaarka'laa illavea illai; avarka'l vedki naa'navillai. vedkam enpathea avarka'lukku ennaven'ru theriyaathu, aakaiyaal madiki'ravarka'loadu vizhunthu madivaarka'l, avarka'lai naam tha'ndikkum kaalaththil avarka'l veezhththappaduvar" enki'raar aa'ndavar.

<16> aa'ndavar koo'ruki'raar: "vazhika'lil nin'ru paarungka'l, ungka'l pazhaiya ne'rika'l evai, ethu nalla vazhi en'ru keattu, athil sellungka'l. appoathu ungka'l u'l'laththi'rku oayvu kidaikkum. avarka'loa, ' avvazhiyea sella maattoam ' enki'raarka'l.

<17> naam ungka'lukkuk kaavalaa'larai ea'rpaduththiyirukki'roam; 'ekkaa'lam oothuvathaik keadkath thayaaraayirungka'l ' en'ru solla, avarka'l, 'naangka'l keadkamaattoam' en'raarka'l.

<18> aakaiyaal makka'lea, makka'l koottamea, avarka'lukku enna nearap poaki'rathenap paarungka'l.

<19> poomiyea, neeyum kavani; immakka'l meal avarka'ludaiya theeya e'n'nangka'lin payanaana theemaika'lai ithoa pozhiyap poaki'roam; eanenil avarka'l nam vaarththaika'laip porudpaduththa villai. namathu sattaththaip pu'rakka'niththuth tha'l'li vittaarka'l.

<20> neengka'l saapaa naattuth thoopaththaiyum, na'ruma'na naa'nalaiyum namakku arppa'nam seyvaanean? ungka'l thakanap palika'l namakkea'rkavillai, ungka'l mirukap palika'lum namakku ukanthavaiyalla.

<21> aakavea aa'ndavar koo'ruki'raar: 'ithoa immakka'l mun ida'ru ka'rka'lai vaiththu ida'rach seyvoam, avat'rin naduvil pet'roarum pin'laika'lum, ayalaanum na'npanum orumikka madivaarka'l."

<22> aa'ndavar mee'ndum koo'ruki'raar: ithoa, vadakkilirunthu oru makka'linam varum, poomiyin kadaisi ellaiyilirunthu oru makkad koottam ezhumpi varum.

<23> ampum keadayamum avarka'lukkup padaikkalangka'l, avarka'l irakkamat'ra kodiya makka'l; avarka'lin iraichchal kadalin iraichchalaip poan'rathu. seeyoan maka'lea, avarka'l kuthiraika'l meal ea'ri unakkethiraayp poarukku varukin'raarka'l.

<24> avarka'l varum seythiyai naam a'rintha a'lavil nam kaika'l vilavilaththup poayina. thuyaramum karppavathiyin veathanaiyum nammaich soozhnthu ko'ndana.

<25> neengka'l kazhanika'laip paarkkap poaka vea'ndaam, vazhika'lilum sellaatheerka'l. eanenil eppakkaththilum ethiriyin vaa'l thayaaraayirukki'rathu; sut'rilum thikil ulaavukin'rathu.

<26> en makka'lea, mayiraadaiyai a'ninthu ko'l'lungka'l; saampalil pura'ndu varunthungka'l; i'rantha orea makanukkaaka azhuvathu poalap pulampi azhungka'l. eanenil kolaignan thideerena vanthu nammaich soozhnthu ko'lvaan.

<27> (eremiyaasea), naam unnai nam makka'lil palasaaliyaakavum parisoathippavanaakavum ea'rpaduththiyirukkin'roam; nee agnchaathu nan'raakap paarththu a'rivaay, avarka'ludaiya ne'riyai aaraayakkadavaay.

<28> thalaivarka'l ellaarum murattuththanamu'l'la kalakakkaararka'l; avarka'ludaiya manam sempaiyum irumpaiyum poan'rathu. avarka'l ellaarum ketta vazhiyil nadakki'raarka'l.

<29> thuruththika'l idaividaathu oothukin'ranar; kaareeyam neruppinaal mut'rilum urukit'ru. thooymaippaduththum vealai thodarnthu nadappathu vee'n. eanenil theeyavarka'l innum neekkappadavillai.

<30> tha'l'lupadiyaana ve'l'li en'ru avarka'laich sollungka'l; eanenil aa'ndavar avarka'laip pu'rakka'niththaar."

[ereamiyaas aakamam 07]

<1> aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<2> nee aa'ndavarudaiya veettin vaayilil nin'ru ko'ndu a'rivikka vea'ndiyathu ithuvea: ivvaayil vazhiyaay aa'ndavarai vazhipada u'l'lea poakum yoothaavin makka'lea, aa'ndavarudaiya vaakkiyaththaik kea'lungka'l:

<3> israayealin kadavu'lum seanaika'lin aa'ndavarumaanavar koo'ruki'raar: ungka'l vazhika'laiyum seyalka'laiyum sevvaippaduththik ko'l'lungka'l; appoathu ivvidaththil ungka'loadu kudiyiruppoam.

<4> ithu aa'ndavarudaiya koayil! aa'ndavarudaiya koayil!! aa'ndavarudaiya koayil!!!' en'ru sollum vagnchaka vaarththaika'lai neengka'l nampa vea'ndaam.

<5> ungka'ludaiya vazhika'laiyum seyalka'laiyum neengka'l u'nmaiyaakavea thiruththik ko'ndaal, oruvanukkum mat'roruvanukkum u'ndaakum vazhakkil u'nmaiyaakavea neethi vazhangkinaal,

<6> anniyaraiyum anaathaika'laiyum kaimpe'nka'laiyum neengka'l odukkaathirunthaal, maasat'ra iraththaththai ivvidaththil sinthaathirunthaal, ungka'lukkea theemaiyaaka veat'ruth theyvangka'laip pinthodaraathirunthaal,

<7> ungka'l thanthaiyarkku mu'rkaalaththil naam koduththa intha naattil ungka'loadu en'ren'rum kudiyiruppoam.

<8> aanaal, ithoa ungka'lukkup payan tharaatha poy vaarththaika'lai nampukin'reerka'l.

<9> ka'lavu, kolai, vipasaaram, poyyaa'nai, paakaalukku vazhipaadu, neengka'l a'riyaatha veat'ruth theyvangka'laith thozhuthal ivat'raiyellaam seythu vittu,

<10> neengka'l ingku vanthu nam peyaraal vazhangkappadum iv veettil nam munnilaiyil nin'ruko'ndu,' naangka'l viduthalai pet'roam' en'ru solluki'reerka'l; sollik ko'ndu thodarnthu athea aruvaruppaana seyalka'laich seyki'reerka'l.

<11> en peyaraal ku'rikkappadum intha veedu ungka'l ka'nka'lukkuk ka'l'lar kukaiyaayth thoan'ruki'rathoa? ithoa naamea nearil paarththoam, enki'raar aa'ndavar.

<12> naam munnaa'lil seeloavil kudiyiruntha idaththukkup poay, nam makka'laakiya israayeal seytha theemaikkaaka naam atha'rkuch seythavat'raik kavaniyungka'l.

<13> aa'ndavar koo'ruki'raar: 'neengka'l ich seyalka'laiyellaam seythathaalum, muthalilirunthea naam ungka'lukku va'rpu'ruththich solliyum neengka'l namakkuch sevi saaykkaathathaalum, naam ungka'lai azhaiththum neengka'l pathil tharaathathaalum,

<14> nam thiruppeyaraal ku'rikkappaduvathum neengka'l nampik ko'ndirukki'rathumaana inthak koayilukkum, ungka'l thanthaiyarkkum ungka'lukkum naam koduththa intha naatti'rkum seeloavukkuch seythathu poalavea naam seyyap poaki'roam.

<15> un inaththaar anaivaraiyum, eppiraayeem makka'l ellaaraiyum mut'rilum tha'l'li vittathu poal, ungka'laiyum naam nam munnilaiyilirunthu tha'l'lip poaduvoam.

<16> "(eremiyaasea), nee intha makka'lukkaaka man'raada vea'ndaam. ivarka'lukkaaka azhukaiyoa vea'nduthaloa seyya vea'ndaam; parinthu peasavum vea'ndaam; eanenil un man'raattai naam keadka maattoam.

<17> yoothaavin patta'nangka'lilum, yerusaleamin therukka'lilum ivarka'l seyvathai nee paarkkavillaiyaa?

<18> pi'l'laika'l vi'rakuk kattaika'laich searkkin'raarka'l; pe'nka'l maavil e'n'ney vittup pisainthu appam suttu vi'n'narasikkum veat'ruth theyvangka'lukkum padaikki'raarka'l; paanappalika'laiyum iduki'raarka'l.

<19> namakkoa sinaththai moottuki'raarka'l. enakku mattumaa koapaththai moottuki'raarka'l? thangka'lukkea allavaa vedkaththai varuviththuk ko'lki'raarka'l, enki'raar aa'ndavar.

<20> aakaiyaal aa'ndavaraakiya i'raivan koo'ruki'raar: ithoa, nam sinamum aaththiramum intha idaththin mealum, makka'l mealum mirukangka'l mealum naattin marangka'l mealum poomiyin palanka'l mealum kaattappadum. avat'rai azhiththea theerum; avikka mudiyaathu."

<21> israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: "ungka'l thakanappalika'lai mat'rap palika'loadu searththu avat'rin i'raichchiyai neengka'lea pusiyungka'l.

<22> ungka'l munnoarai ekipthu naattilirunthu viduviththa poathu namakkuth thakanap palika'laiyum mat'rap palika'laiyum seluththa vea'ndumen'ru avarka'lukku naam sollavumillai, ka'rpikkavumillai.

<23> aanaal naam avarka'lukkuk koduththa katta'lai ithuvea: 'nam vaakkukkuch sevisaayungka'l; appoathu naam ungka'lukkuk kadavu'laay iruppoam; neengka'l namakku makka'laay iruppeerka'l; neengka'l nalamaay irukkumpadi ungka'lukku naam katta'laiyidum ne'riyil ozhukungka'l.'

<24> aanaal avarka'l keezhppadiyavumillai, sevisaaykkavumillai; atha'rku maa'raakath thangka'l sonthach sinthanaika'linpadiyum theeya u'l'laththin pidivaathap poakkilum nadanthaarka'l; munnea'rich sellaamal pinnittup poanaarka'l.

<25> ungka'l thanthaiyar ekipthu naattilirunthu ve'liyea'riya naa'lilirunthu in'ru varai nam oozhiyarka'laakiya i'raivaakkinarka'lai naa'lukku naa'l avarka'lidam idaividaamal anuppik ko'ndirunthoam.

<26> aayinum namakku avarka'l sevi saaykkavillai; naam sonnathaiyum keadkavillai; atha'rku maa'raaka va'laiyaatha kazhuththinaraay, thangka'l thanthaiyarka'lilum kettavarka'laay nadanthaarka'l.

<27> nee poay intha vaarththaika'laiyellaam avarka'lukkuch solvaay: aayinum avarka'l un so'rka'laik keadka maattaarka'l; nee avarka'laik kooppiduvaay; avarka'l unakkup pathil kodukka maattaarka'l.

<28> nee avarka'laip paarththu, ' thangka'l kadavu'laakiya aa'ndavarin sollaik keadkaamalum, avaraal thiruththappada virumpaamalum irunthu varum makka'linam ithuvea; u'nmai azhinthu poayit'ru; athu avarka'l vaayilirunthu at'ruppoayit'ru en'ru sol.

<29> "un thalaimayirai mazhiththu e'rinthu vidu: mottaik kun'ruka'lil nin'ru pulampiyazhu; eanenil tham sinaththukkaa'laana thalaimu'raiyai aa'ndavar pu'rakka'niththuth tha'l'livittaar.'

<30> yoothaavin makka'l nam ka'nmun theengku purinthaarka'l, enki'raar aa'ndavar. nam peyaraal ku'rikkappadum intha veettaith theettuppaduththa avarka'l aruvaruppaanavat'rai ithilea nilainaattinaarka'l.

<31> ennoan makanin pa'l'laththaakkil irukkum thoppeaththu kun'ruka'lil thangka'l puthalvar, puthalviyarai neruppinaal sutterikkumpadi peedangka'laik kattinaarka'l. ivat'rai naam ka'rpikkavumillai, ninaikkavumillai.

<32> aathalaal aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa naadka'l varukin'rana. appoathu inthap pa'l'laththaakku thoppeaththu en'roa, ennoan makanin pa'l'laththaakku en'roa sollappadaathu; padukolaiyin pa'l'laththaakku en'rea sollappadum. eanenil pi'nangka'laip puthaikka idamillaathu thoppeaththileayea puthaippaarka'l.

<33> immakka'lin udalka'l vaanaththup pa'ravaika'lukkum, poomiyin mirukangka'lukkum iraiyaakum. avat'rai viratta yaarumirukkamaattaar.

<34> annaa'lilea yoothaavin patta'nangka'lilum yerusaleamin therukka'lilum makizhchchiyin muzhakkaththaiyum, akka'lippin aaravaaraththaiyum, ma'navaa'lanin kuralaiyum, ma'navaattiyin kuralaiyum oayap pa'n'nuvoam; eanenil naadellaam kaadaakum.

[ereamiyaas aakamam 08]

<1> aa'ndavar koo'ruki'raar: akkaalaththil yoothaavin mannarka'ludaiya elumpuka'lum, archchakarka'ludaiya elumpuka'lum, i'raivaakkinarka'lin elumpuka'lum, yerusaleamil vasiththavarka'lin elumpuka'lum kalla'raika'linin'ru ve'liyea e'riyappadum;

<2> thaangka'l neasiththu, seaviththup pinpat'ri, a'rivurai theadi va'nangkiya sooriya, santhira, nadchaththirangka'lin munnilaiyil avarka'ludaiya elumpuka'l e'riyappattu ularum; yaarum avat'raich searththuth thirumpap puthaikka maattaarka'l; avai tharaiyil kuppai poalak kidakkum.

<3> mikavum theeyathaana inthath thalaimu'raiyil egnchiyiruppavarka'l, manithar nadamaattamillaatha othukkidangka'lil nammaal tha'l'lappattuk kidakkum poathu, vaazhvai vidach saavea meal en'ru ninaippaarka'l, enki'raar aa'ndavar.

<4> "nee avarka'lukkuch sol: aa'ndavar koo'ruki'raar: ida'ri vizhunthavan thirumpa ezhunthirukki'rathillaiyaa? vazhi thappinavan thirumpa oor vanthu searvathillaiyaa?

<5> ean intha yerusaleam makka'l mattum ivvaa'ru aruvaruppoadu nammai vittu akan'ru ni'rkin'ranar? poyyaik kadaipidiththaarka'l; aathalaal, nammidam thirumpi vara avarka'lukku viruppamillai.

<6> naan ut'ru noakkinean, kavaniththuk keattean; nan'raayp peasupavar oruvarumillai; 'naan enna seythean?' en'ru solluki'raarka'leayan'ri, than kut'raththi'rkaaka manam varunthupavar yaarumillai; poarkka'laththil thalaithe'rikka oadum kuthiraiyaip poalath thangka'l paava ne'riyaiyea pinpat'ruki'raarka'l.

<7> vaanaththil u'l'la kokku than nearaththai a'riki'rathu; pu'raavum thakaivilaanum naaraiyum thangka'l varukaiyin kaalaththai a'rinthu'l'lana; aanaal nam makka'l aa'ndavarin neethiyai u'naravillaiyea!

<8> "naangka'l gnaanika'l; aa'ndavarin thiruchsattam engka'loadu irukki'rathu en'ru neengka'l evvaa'ru sollath thu'niki'reerka'l? ma'rai nool a'rignarka'lin poali ezhuththaa'ni poyka'lai allavaa ezhuthit'ru?

<9> gnaanika'l vedki veru'ndu poavaarka'l; thikaippukku'l'laaki akappaduvaarka'l; eanenil aa'ndavarin vaakkaip pu'rakka'niththaarka'l; avarka'lukku gnaanamenpathu kognchamumillai.

<10> "aathalaal naam avarka'ludaiya manaiviyarai anniyarkkuk kaiya'lippoam; avarka'ludaiya kazhanika'lai veat'rinaththaarkku urimaiyaakak koduppoam; eanenil, si'ruvan muthal periyavan varai ellaarum aniyaayamaaych selvam searkka alaiki'raarka'l; theerkkatharisi muthal archchakar varai anaivarum moasagn seyvathea aluvalaay irukki'raarka'l.

<11> samaathaanam enpathea illaatha poathu, samaathaanam, samaathaanam en'ru solli, nam makka'lin kaayaththai mealoattamaay nalamaakki vittanar.

<12> aruvaruppaanathaich seyyum poathu avarka'l vedki naa'ninaarka'laa? illavea illai; avarka'l vedki naa'navillai; vedkam enpathea avarka'lukku ennaven'ru theriyaathu; aakaiyaal madiki'ravarka'loadu vizhunthu madivaarka'l; avarka'lai naam tha'ndikkum kaalaththil avarka'l veezhththappaduvar, enki'raar aa'ndavar.

<13> "aa'ndavar koo'ruki'raar: naam avarka'lai orumikkach searkkum poathu, thiraadchaik kodika'lil pazhangka'l irukkamaattaa; aththi marangka'lil kanika'l kidaikkamaattaa; ilaika'l uthirnthu poam; naam avarka'lukkuk koduththavai, avarka'l kaiyilirunthu nazhuvip poayvidum."

<14> avarka'l: "naam ingku udkaarnthiruppaanean? vaarungka'l, koattaika'l amaintha nakarukkup poavoam; angku naam azhinthu poavoam; eanenil nam kadavu'laakiya aa'ndavar nammai azhiyumpadi vittaar, nagnchu kalantha neeraik kudikkath thanthaar; eanenil aa'ndavarukku ethiraaka naam paavam seythoam.

<15> naam samaathaanaththai ethirpaarththirunthoam; athanaal nanmaiyon'rum vi'laiyavillai; nalam varum en'ru kaaththirunthoam; pathilukkuk thikilea vanthu nearukin'rathu" enki'raarka'l.

<16> atha'rku aa'ndavar koo'ruki'raar: "thaa'n nakarp pakkaththilirunthu kuthiraika'lin kanaippu keadkin'rathu; poark kuthiraika'lin pearoliyaal naadellaam nadungkukin'rathu; avarka'l vanthu, naattaiyum athilu'l'la anaiththaiyum, nakaraththaiyum athan kudika'laiyum vizhungkuvaarka'l.

<17> ithoa, ungka'lukku ethiraayp paampuka'laiyum naakangka'laiyum anuppuvoam; avai evvakai manthiraththukkum thanthiraththukkum mayangkaa; ungka'laik ka'ndippaayk kadikkum."

<18> un thuyaraththi'rku mea'rpatta thuyaramu'ndoa? en manam melinthu vaadukin'rathea.

<19> enathu inaththaarin azhukaiyum kookkuralum naattin oru munai muthal ma'ru munai varai keadkin'rathea! "seeyoanil aa'ndavar illaiyoa? angkea athan arasan illaiyoa?" "sethukkiya padimangka'laalum anniya silaika'laalum namakku avarka'l koapamoottiyathu ean?"

<20> a'ruvadaik kaalam mudinthathu; muthuveani'r kaalamum kadanthathu; naam innum viduthalaiyadaiyavillai."

<21> en inaththaarin kaayaththukkaaka en ithayam kaayappattathu; naanoa azhuki'rean; thikilukku aa'laaki'rean.

<22> kalaayaath naattil atha'rkuth thailam illaiyoa? angkea maruththuvan illaiyoa? pinnar, en inaththaarkku udal nalam ean tharappadavillai?

[ereamiyaas aakamam 09]

<1> en thalai tha'n'neerum, en ka'nka'l ka'n'neeroot'rumaay irukkakkoodaathaa! appozhuthu en inaththaaril kolaiyu'nda makka'lukkaaka allum pakalum pulampi azhuveanea!

<2> vazhippoakkar thangkumidaththaip poalap paalai nilaththil enakkoar idam irukkak koodaathaa! appozhuthu avarka'lai vittakan'ru angkea poay viduveanea! eanenil avarka'l anaivarum vipasaarika'l, thuroakika'lin koottam;

<3> avarka'ludaiya naakku villaip poala va'laiki'rathu, athil u'nmai kognchamum illai, poyyea malinthu'l'lathu; avarka'l oru theemaiyilirunthu mat'roru theemaikku munnea'ruki'raarka'l. nammai avarka'l a'rinthaarka'lallar.

<4> ovvoruvanum than ayalaan mattil echcharikkaiyaay irukkattum, evanum than sakoatharanai nampak koodaathu; eanenil ovvoru sakoatharanum mat'ravanudaiya idaththaith thanthiramaayk kavarnthu ko'lki'raan; ovvoru na'npanum pu'ra'ni peasuki'raan.

<5> ovvoruvanum than sakoatharanai eamaat'ruki'raan; evanum u'nmai peasuvathu illai; poy solvathil thangka'l naavaip pazhakkuki'raarka'l; akkiramam seykin'ranar; manam varunthavea maattaarka'l;

<6> kodumaikku meal kodumaiyum, vagnchanaikku meal vagnchanaiyum seyki'raarka'l; ennai a'rinthu ko'l'la ma'rukki'raarka'l, enki'raar aa'ndavar.

<7> aakaiyaal, seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: "ithoa naam avarka'lai urukkip pudamittuch soathippoam; nam makka'lukku naam ennathaan seyya mudiyum?

<8> avarka'ludaiya naakku kaayappaduththum ampu; athu peasuvathellaam kapadu; vaayaal ayalaanudan samaathaana mozhika'laip peasuvar; u'l'laththiloa avanukkup padukuzhi vettuki'raarka'l.

<9> ivat'rukkellaam naam avarka'laith tha'ndiyaamal viduvoamoa? iththakaiya makka'l meal pazhitheerththuk ko'l'laamal iruppoamoa?

<10> "malaika'laik ku'riththu oppaari vaiththu azhuvoam; paalai nilaththil irukkum sezhiththa idangka'lukkaakap pulampuvoam; eanenil avaiyellaam paazhaakkappattana; ini angkea poaki'ravan evanumillai; aadumaaduka'lin kuraloli keadkavillai; vaanaththup pa'ravaika'lum, vayalve'li mirukangka'lum, ellaam angkirunthu oadippoayina.

<11> yerusaleamai naam ma'n meadaakkuvoam, ku'l'la narika'l vaazhum kukaiyaakki viduvoam; yoothaavin patta'nangka'laiyellaam kudiyiruppaar yaarumin'rip paazhaakkuvoam."

<12> ithanaik ka'ndu'narath thakka gnaanamu'l'lavan yaar? ithanai a'rivikkumpadi yaarukku aa'ndavarin vaay peasiyirukki'rathu? manithar kadakka mudiyaathapadi naadu paazhaakip paalaiyaanathu ean? mee'ndum aa'ndavar koo'ruki'raar:

<13> naam avarka'lukkuk koduththa sattaththai ve'ruththu othukkinaarka'l; namathu vaakkiyaththaik keattu atha'rkea'rpa nadakkavillai;

<14> thangka'l theeya u'l'laththaip pidivaathamaayp pinpat'rinaarka'l. munnoarka'l thangka'lukkuk kat'ruk koduththapadi paakaalaip pinthodarnthaarka'l;

<15> aakaiyaal israayalin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, naam immakka'lukkup pusikkak kasappaana pullaiyum, kudikka nagnchu kalantha tha'n'neeraiyum koduppoam;

<16> avarka'lum avarka'ludaiya munnoarka'lum a'riyaatha pu'ravinaththaarka'lukku'l avarka'laich sitha'radippoam; avarka'lai mut'rilum azhikkavea'ndi avarka'lukkup pinnaaleayea vaa'laiyum anuppuvoam."

<17> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: "oppaari vaikkum pe'nka'laith theadip paarththu kooppidungka'l; avarka'lu'l thi'ramai vaaynthavarka'lai azhaiyungka'l;

<18> avarka'l virainthu vanthu nammaip pat'rip pulampattum; nam ka'nka'l ka'n'neeraich soriyattum; nam imaika'linin'ru tha'n'neer ve'l'lamaay oadattum.

<19> eanenil ea'rkenavea seeyoanilirunthu pulampal keadki'rathu: ' aiyoa, naam ekkathiyaanoam! engka'l maanamellaam poayit'rea! naangka'l naattai vittu akan'roam, engka'l veeduka'l thakarkkappattana' enki'raarka'l."

<20> pe'nka'lea, aa'ndavarudaiya vaakkaik kea'lungka'l; avarathu vaaymozhi ungka'l kaathuka'lil nan'raay ea'rattum; ungka'l puthalviyarkku oppaari kat'ruk kodungka'l; ovvoruththiyum than thoazhikkup pulampal ka'rpikkattum.

<21> eanenil saavu nam palaka'nika'l vazhiyaay ea'ri vanthathu; nammudaiya ara'nmanaika'lukku'l nuzhainthu vittathu; therukka'lil u'l'la si'ruvarka'laiyum pothu idangka'lil u'l'la i'laignarka'laiyum veezhththi vittathu;

<22> (eremiyaasea), peasu: "aa'ndavar koo'ruki'raar: 'manitharin pi'nangka'l naadellaam kuppai poalak kuviyum, a'ruppukkaarar vittuch sen'ru eduppaarin'rik kidakkum ne'rkathirka'l poalak kidakkum."

<23> aa'ndavar koo'ruki'raar: "gnaani than gnaanaththaip paaraatta vea'ndaam; vallavan than valimaiyil perumai ko'l'la vea'ndaam; selvan than selvangka'laal serukku adaiya vea'ndaam.

<24> perumaiyadaiya virumpuki'ravan nammaiya'riyum gnaanaththileayea perumaiyadaiyattum; nilaiyaana anpum neethiyum niyaayamum kaattuki'ra aa'ndavar naamea enpathil avan perumitham ko'l'lattum; eanenil, ivat'ril naam inpam kaa'nki'roam, enki'raar aa'ndavar."

<25> viruththaseathanam: nilaiyat'ra uththaravaatham: "ithoa naadka'l varukin'rana; appoathu viruththaseathanam seyyappattum seyyap padaathavarka'laay iruppavar ellaaraiyum tha'ndippoam;

<26> ekipthu, yootheayaa, ithumeayaa muthaliya naaduka'laiyum, ammoan, moavaapu makka'laiyum, thangka'l thalaimayirai vattamaay vettik ko'lki'ravarka'lum, paalai nilaththil vaazhki'ravarka'lumaana ellaaraiyum tha'ndippoam; eanenil intha inaththavarellaarum udalil viruththaseathanam seyyappadavillai; aanaal israayeal veettaar anaivarum u'l'laththilea viruththaseathanam illaathavarka'l."

[ereamiyaas aakamam 10]

<1> israayeal veettaarea, aa'ndavar ungka'lukkuch sollum vaarththaiyaik kea'lungka'l:

<2> aa'ndavar koo'ruki'raar: "pu'ravinaththaarin ne'rika'lai neengka'l kat'ruk ko'l'laatheerka'l; avarka'l ka'ndu agnchum vaanak ku'rika'lukku agnchavea'ndaam.

<3> eanenil pu'ravinaththaarin vazhimu'raika'l yaavum vee'n; kaattil thachchan koadaariyaal oru maraththu'ndai vetti, vealai seyki'raan;

<4> manithar athanai ve'l'liyaalum ponnaalum a'ni seykin'ranar; kalakalaththu vevvea'raay vizhaathapadi aa'nika'laith thaiththu, suththiyaal i'naikki'raarka'l;

<5> appadich seytha silaika'l ve'l'larith thoattaththil pa'ravaiyoatta vaikkum poochchaa'ndip pommaika'l; avai peasa aat'ralat'ravai avat'raal nadakka mudiyaathu; aathalaal manithar avat'raith thookkich selkin'ranar; avat'rukku agncha vea'ndaam; avai ungka'lukku nanmaiyum seyyaa; theemaiyum seyyaa."

<6> aa'ndavarea, umakkuch samamaanavan evanumillai, neer periyavar; um peyar vallamaiyil periyathu;

<7> makka'lin mannarea, umakkup payappadaathavan yaar? eanenil athu umathu urimai; eanenil makka'lin gnaanika'l anaivaru'l'lum, avarka'ludaiya arasuka'l anaiththilum umakku nikaraanavan evanumea illai.

<8> avarka'l yaavarum moodarka'l, a'rivilika'l; avarka'ludaiya poathanai vee'naanathaay iruppatha'rkuch saan'ru avarka'l vazhipadum marachsilaika'lea!

<9> thaarseesinin'ru suththa ve'l'liyum, oppaasinin'ru ponnum ko'nduvarap padukin'rana; avai si'rpiyin vealaippaaduka'l; thattaanin kaivealaika'l; avat'rai avarka'lea silaika'laakach seythanar; avat'rin udai oothaavaalum semparuththiyaalum aanathu; avai yaavum thozhilaa'lika'lin vealaiyeayan'ri vea'rillai.

<10> aa'ndavarea u'nmaiyaana kadavu'l; avarea uyiru'l'la kadavu'l, mudivillaa maamannar; avar sinang ko'ndaal, nilavulakam nadungkum avarudaiya koapaththai makka'l thaangka mudiyaathu.

<11> aathalaal nee avarka'lukkuch sol: "vaanaththaiyum poomiyaiyum padaikkaatha anthath theyvangka'l poomiyinin'rum vaanaththin keezhirunthum azhinthu poavarka'l."

<12> tham vallamaiyaal ma'n'nulakaip padaiththavar avarea; tham gnaanaththaal ulakai nilainaattiyavar avarea; tham a'rivinaal vaanaththai viriththavar avarea.

<13> avar kuraloli vaanaththil ve'l'lap perukkin iraichchal poalak keadki'rathu; avarea poomiyin ellaika'linin'ru meakangka'lai ezhuppukin'raar; minnalka'lai mazhaikkaaka minnach seykin'raar. tham kidangkuka'lilirunthu kaat'raik ko'ndu varuki'raar.

<14> manithar yaavarum moodarka'l, a'rivillaathavarka'l; thattaan ovvoruvanum than silaika'laal maanamizhanthaan; eanenil avan seytha padimangka'l poy; avat'ril uyir illai.

<15> avai payanat'ravai; nakaippukkuriya vealaika'l; tha'ndanaik kaalaththil avai paazhaayp poakum.

<16> yaakkoapin pangkaayiruppavar appadippattavar allavar; eanenil avarea yaavat'raiyum padaiththavar; israayeal koaththiram avarudaiya urimaich soththu; seanaika'lin aa'ndavar enpathu avar peyar.

<17> naattil engkum thikil: mut'rukaiyidappatta (nakarea), un porudka'laith tharaiyilirunthu searththuk ko'l.

<18> eanenil aa'ndavar koo'ruki'raar: "ithoa, intha mu'rai innaattuk kudika'lai veku tholaivil veesiye'rivoam; avarka'l ennaik ka'ndu'narki'raarka'laa ena a'riya avarka'laith thunpappaduththuvoam."

<19> enakku aiyoa keadu! naan no'rungkip poanean; en kaayam kodithaayit'ru; aayinum, "meyyaakavea intha veathanaiyai naan anupaviththea theeravea'ndum" en'ru sonnean.

<20> en koodaaram thakarkkappattathu; en kayi'ruka'lellaam a'runthupoayina; en makka'l ennai vittakan'raarka'l; maa'ndu poanaarka'l; en koodaaraththai eduththu uyarththuvaar illai; en thiraich seelaika'lai ma'rupadiyum poruththuvaar illai.

<21> aayarka'l a'rivillaathavarka'l; avarka'l aa'ndavaraith theadi visaarikkavillai; aathalaal avarka'lukkum va'la vaazhvillai; avarka'ludaiya manthai mut'rilum sitha'rip poayit'ru.

<22> kea'lungka'l, ithoa pearoli keadki'rathu! vada naattilirunthu makka'lin aarpparippu keadki'rathu! yoothaavin patta'nangka'laip paazhaakkavum, ku'l'la narika'lin kukaiyaakkavum varuki'raarka'l.

<23> aa'ndavarea, manithan thanakkuth thaanea than vazhiyai ea'rpaduththuthal iyalaathu en'ra'rivean; nadakki'ravan than kaaladika'lai nadaththik ko'lvathumillai.

<24> aa'ndavarea, ennaith thiruththiyaru'lum; umathu neethikkea'rpath tha'ndiyum; umathu kadungkoapaththoadea tha'ndiththu vidaatheayum; eanenil oru vea'lai naan on'rumillaamai aakividuvean.

<25> ummai a'riyaatha inaththaar mealum um thiruppeyarai vea'ndik ko'l'laatha makka'l mealum umathu kadugnsinaththaik kaattiyaru'lum; eanenil, avarka'l yaakkoapai vizhungki vittaarka'l, vizhungki mut'rilum azhiththaarka'l; avan kudiyiruppaiyum paazhaakkinaarka'l.

[ereamiyaas aakamam 11]

<1> aa'ndavar eremiyaasukku aru'liya vaakku:

<2> ivvudanpadikkaiyin vaarththaika'laik keattu, yoothaavin makka'lukkum, yerusaleamin kudika'lukkum a'rivi:

<3> nee avarka'lukkuch sol: israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: intha udanpadikkaiyin vaarththaika'laik kea'laathavan sapikkappaduka!

<4> naam ungka'l thanthaiyarai iruppuk kaa'lavaayaakiya ekipthu naattilirunthu viduviththuk ko'ndu vantha poathu avarka'laip paarththu: 'naan solvathaik kea'lungka'l; naam ungka'lukkuk katta'laiyidupavat'rai ellaam seyyungka'l; appoathu neengka'l nam makka'laay iruppeerka'l; naam ungka'l kadavu'laay iruppoam.

<5> paalum theanum vazhinthoadum naattai ungka'lukkuk koduppoam en'ru naam ungka'l thanthaiyarkku itta aa'naiyai u'ruthippaduththuvoam' enki'roam; in'ru athu appadiyea aayit'ru" en'ru sonnaar. atha'rku naan, "aam aa'ndavarea!" en'ru ma'rumozhi sonnean.

<6> aa'ndavar mee'ndum enakkuch sonnaar: "naan sollum vaarththaika'laiyellaam yoothaavin nakarangka'lilum, yerusaleamin therukka'lilum nee uraththa kuralil a'rivi: intha udanpadikkaiyin vaarththaika'laik keattu avat'rinpadi ozhukungka'l.

<7> naam ungka'l thanthaiyarai ekipthu naattinin'ru viduviththa naa'l mutha'r ko'ndu innaa'l varaiyil avarka'lukku, va'rpu'ruththi em sollukku keezhppadiyungka'l en'ru echcharikkai seythoam.

<8> aayinum avarka'l keezhppadiyavumillai, sevisaaykkavumillai; atha'rku maa'raaka avaravar thaththam pollaatha ithayaththin pidivaathap poakkileayea nadanthaarka'l. aakaiyaal naam avarka'laich seyyumpadi katta'laiyittum, avarka'l kadaipidikkaatha ivvudanpadikkaiyin vaarththaika'laiyellaam avarka'luk kethiraayk ko'ndu vanthoam."

<9> mee'ndum aa'ndavar enakkuk koo'rinaar: "yoothaavin makka'lum, yerusaleamin kudika'lum namakku ethiraakap puradchi seyki'raarka'l.

<10> vea'ndumen'rea nam vaarththaika'laik kea'laamal iruntha avarka'ludaiya munnoarka'l seythu vantha pazhaiya akkiramangka'lil avarka'lum vizhunthu vittaarka'l; anniya theyvangka'lukku oozhiyam seyya udanpattu vittaarka'l. avarka'ludaiya thanthaiyaroadu naam seytha udanpadikkaiyai israayeal veedum, yoothaavin veedum mu'riththu vittana.

<11> aakaiyaal aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, avarka'laal thavirkka mudiyaatha theemaika'lai avarka'l meethu pozhivoam; avarka'l nammai noakkik kookkuraliduvaarka'l; aanaal naam sevisaaykka maattoam.

<12> appoathu yoothaavin nakarangka'lum yerusaleamin kudimakka'lum oadi thaangka'l thoopam poattu va'nangkum theyvangka'lai noakkik kookkuraliduvaarka'l. aayinum thunpa kaalaththil avarka'laik kaappaat'ra avaika'laal iyalaathu.

<13> yoothaa naadea, un patta'nangka'lin e'n'nikkaikku eat'ravaa'ru un theyvangka'lin e'n'nikkaiyum irukki'rathu; yerusaleamin veethika'lin e'n'nikkaikku eat'ravaa'ru paakaalukku vazhipaadu seyyum peedangka'lin e'n'nikkaiyum uyarnthu vittamai unakku vedkak keadu.

<14> aakaiyaal nee intha makka'lukkaaka man'raada vea'ndaam. ivarka'lukkaaka azhukaiyoa vea'nduthaloa seyya vea'ndaam. eanenil ivarka'ludaiya ikkattu vea'laiyil nammaip paarththuk kookkuralittaalum, naam keadka maattoam.

<15> "pollaatha akkiramangka'laich seyki'ra en kaathalikku en veetti'rku'l varuvatha'rku urimai eathu? nearchchaika'lum, parisuththa paliyin i'raichchiyum unakku varum theemaiyaith thavirkkumoa? innum nee akka'lippaayoa?

<16> sezhiththuch si'ranthu kanika'laal ni'raintha azhakiya oliva maram enpathu aa'ndavar unakkitta peyar; aanaal puya'r kaat'rin peariraichchalin poathu athil perum neruppu vizhum, athan ki'laika'lellaam theeynthu poakum.

<17> unnai nattu va'larththa seanaika'lin aa'ndavar unakku ethiraakath theengku varumen'ru theerppittaar; eanenil israayeal veedum, yoothaavin veedum paakaalukkuth thoopam kaatti namakkuk koapamoottith theemai seythaarka'l."

<18> aa'ndavarea, neer enakku a'riviththeer; naan a'rinthu ko'ndean; avarka'ludaiya theeya seyalka'laiyum enakkuk kaattivitteer;

<19> adikkak ko'ndu poakappadum saanthamaana semma'rikku naan nikaraanean. "maraththai athan kanika'loadu azhippoam, vaazhvoarin naattinin'ru avanai ozhippoam; avan peyarea illaama'r poakumpadi seyvoam" en'ru enakku ethiraakach sathith thittangka'l theettinaarka'l; naanoa athai a'riyaathirunthean.

<20> seanaika'lin aa'ndavarea, neeroa neethiyoadu naduththeerkki'ravar, manaththin ma'rai poru'lka'laiyum ithayaththin sinthanaika'laiyum soathikki'ravar; neer avarka'laip pazhivaangkuvathai naan paarkkavea'ndum; eanenil ummidamea en vazhakkaik koo'rinean.

<21> aathalaal aa'ndavar koo'ruki'raar: ''aa'ndavar thiruppeyaraal i'raivaakkuraikkaathea; mee'ri uraiththaal engka'l kaika'linaaleayea saavaay' en'ru solli un uyiraip pa'rikkath theadum anaaththoaththu manitharka'laip pat'riya namathu theermaanam ithuvea.

<22> ithoa naamea avarka'laith tha'ndippoam; i'laignarka'l vaa'laal saavaarka'l; avarka'lin puthalvarum puthalviyarum pagnchaththaal madivaarka'l.

<23> avarka'lu'l yaarum meethiyaay vidappada maattaarka'l: naam anaaththoaththu manitharka'laith tha'ndikkum aa'ndil avarka'l meal theengkai varach seyvoam" enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

[ereamiyaas aakamam 12]

<1> aa'ndavarea, ummoadu naan vazhakkaadinaal, neerea neethiyu'l'lavar en'ru vi'langkum; iruppinum naan ummidam sila mu'raiyeeduka'laich seythu ko'lki'rean: theeyavarka'l vaazhkkaiyil va'lamudan iruppathu ean? aniyaamum akkiramum seyki'ravarka'l nalamaay vaazhvathean?

<2> neer avarka'lai naattineer; avarka'l vearvittup peruki, va'larnthu kani kodukki'raarka'l; avarka'l thangka'l vaayaal ummaip pukazhki'raarka'l; aanaal, avarka'l u'l'lamoa evva'lavoa tholaivilu'l'lathu.

<3> aa'ndavarea, neer ennai a'riveer, ennaip paarththeer; en u'l'laththaip parisoathikki'reer; athu ummoadu u'l'lathu. adikkappaduvatha'rkena irukkum aaduka'laip poal avarka'laiyum on'ru searththuk kolai naa'lukkaaka avarka'laith thayaaraay vaiththaru'lum.

<4> eththanai naadka'lukku naadu azhukaiyil moozhkiyirukkum? ennaa'l varaiyil poomiyin pu'rka'lellaam ularum? naattuk kudika'l seytha kodumaiyin kaara'namaay mirukangka'lum pa'ravaika'lum azhikkappattana; eanenil manitharka'l, "namathu i'ruthi mudivai avar kaa'namaattaar" en'ru sonnaarka'l.

<5> kaal nadaiyaaych selpavarka'loadu oadum poathea nee ka'laiththup poavaayaakil, kuthiraika'loadu evvaa'ru nee poattiyiduvaay? amaithiyaana naattileayea nee agnchi nadungkuvaayaakil, yoarthaanukkaduththa kaaduka'lil nee enna seyvaay?

<6> un sakoathararum un thanthaiyin veettaarum kooda unnidaththil vagnchamaay nadanthuko'ndaarka'l; unakkup pinnaal saththamittu aaravaaram seythaarka'l; avarka'l unnidam iniya vaarththaika'laip peasinaalum nee avarka'lai nampaathea."

<7> "naam namathu veettaik kaivittu vittoam; nam urimaich soththaip pu'rakka'niththu vittoam; nam uyirukkuyiraanava'lai ava'ludaiya pakaivarka'lin kaiyil oppadaiththu vittoam;

<8> nam urimaich soththu namakkuk kaattuch singkamaayit'ru; namakku ethiraayk karchchanai seyki'rathu; aakavea naam athanaip pakaikki'roam.

<9> nam urimaich soththu pala va'n'nap pa'ravaiyaayit'roa? athaich soozhnthu padchikkum pa'ravaika'l koodinavoa? kaattilu'l'la ellaak kodiya mirukangka'laiyum koottungka'l; athanai vizhungka virainthu varach seyyungka'l.

<10> aayarka'l palar nam thiraadchaith thoattaththai azhiththaarka'l; namathu paakaththai mithiththuth tha'l'linaarka'l; nam inpap paanaththaip paazhaana paalai nilamaakki vittanar.

<11> avarka'l athaip paazhve'liyaakkinar; paazhaayina pin athu nammai noakki oalamiduki'rathu; naadellaam kaadaaki vittathu; eanenil athai aazhnthu sinthippavar yaarumillai.

<12> paalai nilaththil u'l'la mottai meaduka'lin meal engkum paazhaakkuvoar vanthu'l'lanar; eanenil aa'ndavarin vaa'l, naattin oru koadi muthal ma'ru koadi varai ellaavat'raiyum azhikkum; yaarum amaithiyaay irukka mudiyaathu.

<13> koathumai vithaiththaarka'l; aanaal mudka'lai a'ruththaarka'l; udal varuththi uzhaiththaarka'l; aanaal palaneathum pe'ravillai; thangka'l a'ruvadaiyaip paarththu vedki naa'nuvaarka'l; aa'ndavarin kadugn sinamea atha'rkuk kaara'nam."

<14> nam makka'laakiya israayealukku naam pakirnthu koduththa soththaip pidungkum kodiya makka'laik ku'riththu aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: "ithoa naam avarka'laith thangka'l naattilirunthu vearoadu ka'laivoam; yoothaavin veettaiyum avarka'l naduvilirunthu ka'laivoam;

<15> ivvaa'ru avarka'lai naam ka'laintha pinnar, mee'ndum avarka'l meal naam irangkuvoam; avarka'lu'l ovvoruvaraiyum thaththam urimaich soththukkum, sontha naattukkum thirumpak koottivaruvoam;

<16> avarka'lum nam makka'lin nanne'rika'lai akka'raiyaayk kat'ruk ko'ndu munnorukaal paakaal peyaraal aa'naiyidumpadi nam makka'lukkuk kat'ruk koduththathu poal, ippoathu 'uyiru'l'la aa'ndavar meal aa'nai' en'ru nam peyaraal aa'naiyiduvaarka'laakil, avarka'lum nam makka'l naduvil nalamaaka vaazhvaarka'l;

<17> aanaal, entha makka'linamaavathu nam so'rka'laik kea'laamal poanaal, antha inam muzhuvathaiyum vearoadu ka'lainthu azhippoam, enki'raar aa'ndavar,"

[ereamiyaas aakamam 13]

<1> aa'ndavar enakkuch sonnaar: "nee poay unakku oru sa'nal kachchaiyai vaangki un idaiyil kattikko'l; athanaith tha'n'neeril thuvaikkaathea."

<2> aa'ndavarin vaarththaikkea'rpa oru kachchai vaangki en idaiyil kattik ko'ndean.

<3> aa'ndavarin vaakku enakku ira'ndaam mu'raiyaaka aru'lappattathu:

<4> nee vaangki, idaiyil kattiyirukkum kachchaiyai avizhththu eduththuk ko'ndu, ezhunthu eppiraaththu nathikkup poay angkea kal idukkil ma'raiththu vai" en'raar.

<5> aa'ndavar enakkuk katta'laiyittavaa'rea naan poay athanai eppiraaththu nathiyin oaraththilea ma'raiththu vaiththean. naadka'l pala kadantha pinnar aa'ndavar orunaa'l ennidam,

<6> nee ezhunthu eppiraaththukkup poay angkea naam ma'raiththu vaikkumpadi unakkuch sonna anthak kachchaiyai angkirunthu eduththuk ko'l" en'raar.

<7> naan avvaa'rea eppiraaththukkup poay, anthak kachchaiyaip puthaiththa idaththaith thoa'ndi athanai eduththean; ithoa anthak kachchai on'rukkum payanpadaathapadi nainthu poayirunthathu.

<8> pinnar, aa'ndavarin vaakku enakku aru'lappattathu:

<9> aa'ndavar koo'ruki'raar: ivvaa'ru yoothaavin serukkaiyum yerusaleamin mignchina i'rumaappaiyum naiyach seyvoam.

<10> nam so'rka'laik kea'laamal thangka'l ithayaththin pidivaathap poakkil nadanthu, anniya theyvangka'laip pinsen'ru, seaviththu, vazhipattu varuki'ra inthak kodiya makka'l on'rukkum uthavaatha ikkachchaiyaip poal aavaarka'l.

<11> kachchai manithanin idaiyil ottich searnthiruppathu poal, israayeal veedu muzhuvathaiyum, yoothaavin veedu muzhuvathaiyum, nammoadu on'riththirukkach seythoam; avarka'l namakku makka'laakavum peyaraakavum pukazhaakavum makimaiyaakavum irukkumpadi seythirunthoam; aayinum avarka'l namakkuch sevisaaykkavillai", enki'raar aa'ndavar.

<12> "nee avarka'lukku ivvaarththaiyaich sol: 'israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: "siththaika'l yaavum thiraadchai irasaththaal nirappappadum." avarka'l: 'siththaika'l yaavum thiraadchai irasaththaal nirappappadum en'ru engka'lukkuth theriyaathaa?' enpaarka'l.

<13> appoathu nee avarka'lukkuch sol: 'aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: ithoa, thaaveethin ariya'naiyil amarnthirukkum arasarka'l, archchakarka'l, i'raivaakkinarka'l, yerusaleamil vaazhum ellaak kudika'lum udpada, innaattu makka'lanaivaraiyum naam poathaiyaal nirappuvoam.

<14> oruvanoadu oruvan moathi no'rungkach seyvoam; pi'l'laika'l thangka'l thanthaiyoadu muttik ko'lvaarka'l, enki'raar aa'ndavar. avarka'l meal naam irakkam kaattavoa, avarka'laik kaappaat'ravoa, avarka'lukkup parivu kaattavoa maattoam; avarka'lai azhikkaamal vidoam."

<15> kea'lungka'l; kaathu koduththuk kea'lungka'l; serukkadaiyaatheerka'l; eanenil aa'ndavar peasuki'raar:

<16> ungka'lai iru'l moodikko'lvatha'rku munnum, ungka'l kaalka'l malaika'lin iru'lil ida'ru munnarum, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarai makimaip paduththungka'l; neengka'l o'liyaith theadip paarppeerka'l; avaroa athanai ungka'lukku manthaaramaakavum kaariru'laakavum maat'ri viduvaar.

<17> aanaal neengka'l ithanaik kea'laavidil, ungka'l i'rumaappukkaaka en u'l'lam ma'raivil azhum; en ka'nka'l kalangkik ka'n'neer vidum; eanenil aa'ndavarin manthai adimaiyaayp pidipattathu.

<18> arasanukkum arasikkum sol: "thaazhntha irukkaiyil udkaarungka'l; eanenil ungka'l makimaiyaana ma'nimudi ungka'l thalaiyilirunthu vizhunthu poayit'ru."

<19> thennaattup patta'nangka'lellaam adaikkappattana; avat'raith thi'rappavar yaarumillai; yootheayaa muzhuvathum naadukadaththappattathu;

<20> "ungka'l ka'nka'lai ea'reduththu, vadakkilirunthu varuki'ravarka'laip paarungka'l. unnidaththil oppadaikkappatta manthai, anthach si'rantha manthai engkea?

<21> un na'nparka'laaka unnidam varumpadi nee pazhakkinavarka'lai un meal. athikaaram u'l'lavarka'laaka ea'rpaduththum poathu nee enna solluvaay? pirasavikkum pe'n'nin veathanaikku oppaana veathanaika'l unnaip peedikkaamal irukkumoa?

<22> ivai yaavum enakku ean nearnthana?' en'ru un u'l'laththil keadpaayaakil un mikuthiyaana akkiramaththaaleayea un maanam pa'ranthu poanathu; un kaalka'l avamaanaththukku u'l'laayina.

<23> eththiyoappiyan than thoal ni'raththai maat'ra iyalumaa? si'ruththai than pu'l'lika'lai maat'ra mudiyumaa? appadi mudiyumaanaal, theemaiyea seyyap pazhakik ko'nda neengka'lum nanmai seyyak koodum.

<24> paalai nilak kaat'ril pa'ranthoadum thurumpaip poala, naam ungka'lai engka'num sitha'radippoam.

<25> ithuvea un kathi; theemaikkea'rpa naam a'lanthu koduththa palan; eanenil nee nammai a'ravea ma'ranthu vittaay; poyka'lai nampinaay, enki'raar aa'ndavar.

<26> naamea un aadaika'lai un mukaththukku meal thookkuvoam; appoathu un maanam kaa'nappadum;

<27> un aruvaruppaana seyalka'lum vipasaarangka'lum, un kaamak kanaippuka'lum, parantha ve'liyil kun'ruka'lin meal nee seytha ve'riko'nda veasiththanangka'lum nam paarvaikkuth thappavillai. yerusalemea, unakku aiyoa keadu! nee suththamaakkappadaamal innum eththu'naik kaalam iruppaay?"

[ereamiyaas aakamam 14]

<1> mazhaiyillaa va'radchiyaip pat'ri eremiyaasukku aru'lappatta aa'ndavarin vaakku:

<2> yoothaa katha'riyazhuki'rathu; athan vaayilka'l soarnthu poayina; athan makka'l tharaiyil udkaarnthu pulampuki'raarka'l; yerusaleamin kookkooral ezhumpuki'rathu.

<3> athan perungkudi makka'l thangka'l oozhiyaraith tha'n'neerukkanuppuki'raarka'l; avarka'l kea'nikkuch selki'raarka'l; tha'n'neeraik kaa'naamal ve'rum kudaththoadu thirumpuki'raarka'l; vedki naa'nith thangka'l thalaiyai moodik ko'lki'raarka'l.

<4> poomiyil mazhaiyillaamaiyaal, kazhaniyellaam vediththirukki'rathu; uzhavarka'l naa'nith thalaiyil mukkaadittuk ko'lki'raarka'l.

<5> kan'ru poadum pe'n maanum kaattilea pullillaamaiyaal than kan'raik kaivittu oadip poakum.

<6> kaattuk kazhuthaika'l mottaik kun'ruka'l meal nin'ru, ku'l'la narika'laip poalak kaat'rukkaaka moochchuth thi'na'rukin'rana; pachchaiyea kaa'naathathaal ka'n pooththu vizhukin'rana.

<7> aa'ndavarea, engka'l paavangka'lukku e'n'nikkaiyillai; umakku viroathamaay naangka'l thuroakam seythoam; engka'l akkiramangka'l engka'lukku ethiraaych saan'ru sonnaalum, umathu peyarai munnittu irangkiyaru'lum.

<8> israayealin nampikkaiyea, thunpa vea'laiyil athan meedparea, umathu naattil neer anniyanaip poal iruppathean? iraaththangka nin'ra vazhippoakkanaip poal iruppathean?

<9> mathi mayangkiya manithanaip poala neer aavaanean? kaappaat'rum thi'ranat'ra veeranukku oppaavaanean? aayinum aa'ndavarea, neer engka'l naduvil irukkin'reer; naangka'l um peyaraip poo'ndirukki'roam; aathalaal engka'laik kaivida vea'ndaam."

<10> intha makka'laik ku'riththu aa'ndavar koo'ruki'raar: "avarka'l ivvaa'ru alainthu thiriya virumpinaarka'l; thangka'l kaalka'laik kattuppaduththavillai; aakaiyaal aa'ndavar avarka'lai eat'ruk ko'lki'rathillai; ippozhuthu avarka'ludaiya akkiramaththai ninaivu koornthu avarka'laith tha'ndippaar."

<11> aa'ndavar enakkuch sonnaar: "intha makka'lin nanmaiyaik koari nee man'raada vea'ndaam;

<12> avarka'l u'n'naa noanpu irunthaalum, avarka'l kookkuralai naam keadkamaattoam; avarka'l namakkuth thakanap palika'laiyum thaaniyak kaa'nikkaika'laiyum samarppiththaalum, avat'rai naam eat'rukko'l'la maattoam; avarka'lai vaa'laalum pagnchaththaalum ko'l'lai noayaalum maayththu vidap poaki'roam."

<13> appoathu naan: "aiyoa aa'ndavaraakiya i'raivanea, ithoa, 'vaa'lum pagnchamum ungka'lukku vaaraa. aanaal, intha idaththil ungka'lukku neediththa samaathaanaththaith tharuvoam' en'ru avarka'lukkuth theerkkatharisika'l koo'ruki'raarka'lea" en'rean.

<14> atha'rku aa'ndavar ennai noakki, "anthath theerkkatharisika'l namathu thiruppeyaraal poyka'laith theerkkatharisanamaaych solluki'raarka'l; naam avarka'lai anuppavillai; avarka'lukkuk ka'rpikkavumillai; avarka'loadu peasavumillai; avarka'l ungka'lukkuth theerkka tharisanamaaych solpavai ve'rum poyk kaadchika'l, payanat'ra ku'rika'l, thangka'l sontha manaththin vagnchakangka'l.

<15> aathalaal aa'ndavar inthath theerkkatharisika'laip pat'rik koo'ruki'raar: naam anuppaamalea inthath theerkkatharisika'l, 'vaa'lum pagnchamum innaattin meal vaaraa' en'ru namathu thiruppeyaraal theerkkatharisanam solluki'raarka'l. aayinum inthath theerkkatharisika'lea vaa'laalum pagnchaththaalum maayvaarka'l.

<16> mealum avarka'l theerkkatharisanaththaik keadkum makka'lum pagnchaththukkum vaa'lukkum iraiyaaki, yerusaleamin therukka'lil tha'l'lu'ndu kidappaarka'l. ivarka'laiyum, avarka'lin manaiviyaraiyum, puthalvar, puthalviyaraiyum puthaikka yaarumillai; eanenil avarka'l theemaiyai avarka'l mealeayea pozhivoam.

<17> nee avarka'lukku intha vaakkaik koo'ru: 'en ka'nka'l idaividaathu iravum pakalum ka'n'neer soriyattum; eanenil en inamaakiya kannippe'n no'rukku'ndu nainthu padukaayamut'raa'l;

<18> naan ve'liyea poanaal, ithoa, ingkea vaa'laal madinthavarka'l! naan patta'naththukku'l nuzhainthaal, ithoa, angkea pattiniyaal maaynthavarka'l! theerkkatharisiyum archchakarum naadellaam alainthu thiriki'raarka'l; aanaal avarka'lukku a'rivu illai."

<19> aa'ndavarea, yoothaavai mut'rilum ve'ruththu vitteeraa? seeyoan umathu manaththukku aruvaruppaaki vittathoa? naangka'l nalamaaka mudiyaatha vakaiyil ean engka'laik kaayappaduththineer? naangka'l samaathaanaththaith theadinoam; aanaal oru nanmaiyum vi'laiyavillai; nalamaakkappadum kaalaththai ethirppaarththoam; ithoa thikil thaan aadko'ndathu.

<20> aa'ndavarea, engka'l kedu mathiyaiyum engka'l thanthaiyarin akkiramaththaiyum oppukko'lki'roam; eanenil umakkethiraay naangka'l paavam seythoam.

<21> umathu thiruppeyarai munnittu, engka'lai ve'ruththuth tha'l'laathirum; umathu makimai miku ariya'naiyai avamathikkaatheayum; engka'loadu neer seytha udanpadikkaiyai ninaivukoorum; athanai mu'riththu vidaatheayum.

<22> pu'ravinaththaarin poyth theyvangka'lu'l mazhai peyvikkak koodiyavar u'ndoa? allathu vaananthaan thaanaakavea mazhai peyyumaa? engka'l kadavu'laakiya aa'ndavarea, neerallavoa appadippattavar? um meethu thaan engka'l nampikkaiyai vaikki'roam; eanenil ivat'raiyellaam seypavar neerea.

[ereamiyaas aakamam 15]

<1> appozhuthu aa'ndavar enakkuch sonnaar: "moayeesanum saamuvealum nam munnilaiyil vanthu nin'ru man'raadinaalum nam u'l'lam intha makka'l pakkam thirumpaathu; namathu munnilaiyilirunthu avarka'lai virattu; thooramaay avarka'l tholainthu poakattum!

<2> 'naangka'l engkea poavoam? 'en'ru avarka'l keadpaarka'laakil, nee avarka'lukkuch solla vea'ndiyathu ithuvea: aa'ndavar koo'ruki'raar: evan saavukkuriyavanoa avan saavukkum, evan vaa'lukkuriyavanoa avan vaa'lukkum, evan pagnchaththukkuriyavanoa avan pagnchaththukkum, evan adimaiththanaththi'rku uriyavanoa avan adimaiththanaththi'rkum poakattum!"

<3> naalvakai naasakkaararai avarka'lukku ethiraay naam ea'rpaduththuvoam: avarka'lai vathaikka vaa'laiyum, kizhikka naayka'laiyum, adiththuk kadiththu vizhungka vaanaththup pa'ravaika'laiyum, poomiyin mirukangka'laiyum anuppuvoam.

<4> yoothaavin arasanaakiya eseakkiyaasin makanaana manaasea enpavan yerusaleamil seytha ellaa akkiramangka'lukkaakavum avarka'lai ulakilu'l'la arasuka'lukkellaam kodoorak kaadchiyin adaiyaa'lamaakkuvoam.

<5> "yerusaleamea, unmeal irakkam kaattuki'ravan yaar? unakkaaka varuththappaduki'ravan yaar? unnidam thirumpi un nalaththai visaarikki'ravan yaar?

<6> nee nammaik kaivittaay; pinnadainthu poanaay; aathalaal nam karaththai unakkethiraay neetti unnai vathaiththoam. unakku irakkam kaatti naam saliththup poanoam, enki'raar aa'ndavar.

<7> poomiyin naa'rpu'rangka'lilum avarka'lai naam thoot'ruk koodaiyaal thoot'riyi'raiththoam. avarka'lai vathaiththoam; nam makka'laich sitha'radiththoam. aayinum avarka'l thee ne'rika'linin'ru thirumpi varavillai.

<8> kada'rkarai ma'nalai vida avarka'lu'l kaimpe'nka'lai mikap palaraakkinoam; vaaliparka'lin thaaymaarka'lukku ethiraakap pattap pakalil kolaikaaranaik kootti vanthoam; kavalaiyum thikilum avarka'laith thideerenath thaakkach seythoam.

<9> eazhu pearaip pet'rava'l soarvut'raa'l; ava'l mayangki vizhunthaa'l; ve'lichcham irukkum poathea ava'l vaazhvin maalai nearam vanthu vittathu, vedkamum naa'namumea ava'lukkuriyana. ava'ludaiya meethip pi'l'laika'laip pakaivar munnilaiyil vaa'lukku iraiyaakkuvoam, enki'raar aa'ndavar."

<10> "en thaayea, enakku aiyoa keadu! naadengkum vazhakkukkum vivaathaththukkum kaara'namaay irukkumpadi ennai nee pet'raayea! naan vattikkup pa'nam kodukkavumillai; allathu vattikkuk kadan vaangkiyathumillai; iruppinum ennai ellaarum sapikki'raarka'l."

<11> atha'rku aa'ndavar koo'rinaar: "nee i'ruthik kaalaththil nalamadaivaay; un thunpa naadka'lilum idaiyoo'ru kaalaththilum un pakaivarkku ethiraay naam unakku uthavi seyvoam en'ru aa'naiyiduki'roam.

<12> vada naattilirunthu vantha irumpaiyum ve'nkalaththaiyum udaikka vallar yaar?

<13> ungka'l ellaip pu'rangka'lin ellaa idangka'lilum, ungka'l paavangka'l anaiththi'rkum tha'ndanaiyaaka ungka'l selvangka'l, karuvoolangka'l muthaliyavat'rai ilavasak ko'l'laip poru'laayk koduppoam.

<14> neengka'l a'riyaatha naattil ungka'l pakaivarkku ungka'lai oozhiyam seyya vaippoam: eanenil namathu koapath thee moo'nduvittathu; athu en'ren'raikkum erinthuko'ndirukkum."

<15> aa'ndavarea, neer ennai a'riveer; ennai ninaivu koornthu, ennaik kaaththaru'lum; ennaith thunpu'ruththuki'ravarka'lai enakkaakap pazhivaangkum; ennai aatharikkak kaalanthaazhththaatheayum; naan umakkaakath thunpu'ruki'rean enpathai ninaiththaru'lum.

<16> um vaarththaika'laik ka'ndadainthean; avat'rai u'ndean; um vaarththaika'l enakku makizhchchiyaayina; en u'l'laththi'rku inpan thanthana. seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavarea, umathu thirup peyaran'roa enakku vazhangkuki'rathu?

<17> ka'lippavar koottaththil naan amarnthu makizhnthathillai, naan thaniyanaay amarnthirunthean; eanenil um karam en meal irunthathu, neer ennaich sinaththaal nirappiyiruntheer.

<18> ean en thunpam neediththirukkin'rathu? en kaayam aa'raatha kodiya pu'n'naayiruppathean? neer enakku vagnchakak kaanal neeraayum, payanat'ru vat'rip poakum neeroadaiyaayum iruppeeroa?"

<19> aathalaal aa'ndavar koo'ruki'raar: "nee thirumpi vanthaal, naam unnaip pazhaiya nilaiyil vaippoam, nee nam munnilaiyil ni'rpaay; uyarvaanathai uraiththup payanat'rathai vilakkinaal nee namathu vaayaaka iruppaay; avarka'l unnidam thirumpi varuvaarka'l; nee avarka'lidam thirumpa maattaay.

<20> intha makka'lin munnilaiyil naam unnai asaikka mudiyaatha ve'nkalach suvar poalaakkuvoam; avarka'l unakkethiraayp poariduvaarka'l; aanaal unnai mea'rko'l'la avarka'laal iyalaathu; eanenil unnai meedkavum viduvikkavum naam unnoadirukki'roam, enki'raar aa'ndavar.

<21> kodiyavarka'lin kaiyinin'ru naam unnai viduvippoam; muradarka'l pidiyinin'ru unnai meedpoam."

[ereamiyaas aakamam 16]

<1> aa'ndavarin vaakku enakku aru'lappattathu;

<2> nee pe'n theadi ma'nagnseythu ko'l'laathea; intha idaththil puthalvaroa puthalviyaroa unakku irukka vea'ndaam;

<3> eanenil ivvidaththil pi'rakkum puthalvar, puthalviyaraiyum, avarka'laip pet'reduththa thaaymaarka'l, thanthaimaarka'laiyum ku'riththu aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea:

<4> avarka'l kodiya noayka'laal madivaarka'l; avarka'lukkaaka azhuthu pulampuvaar yaarumiraar; avarka'lai yaarum adakkam seyyamaattaarka'l; saa'nak kuviyal poalap poomiyin meal kidappaarka'l; vaa'laalum pagnchaththaalum saavaarka'l. avarka'ludaiya uyirat'ra udal vaanaththup pa'ravaika'lukkum poomiyin mirukangka'lukkum iraiyaakum.

<5> aa'ndavar koo'ruki'raar: nee thukkam ko'ndaadum veettukku'l poakaathea; izhavukkup poakavea'ndaam; avarka'laith theat'ravum vea'ndaam; eanenil nammudaiya samaathaanaththaiyum irakkaththaiyum nilaiyaana anpaiyum intha makka'lidamirunthu eduththu vittoam;

<6> innaattil periyoarum si'riyoarum madivaarka'l; avarka'l adakkam seyyappada maattaarka'l; avarka'lukkaaka izhavu ko'ndaada maattaarka'l; avarka'lukkaaka yaarum thangka'laik kaayappaduththik ko'l'lavoa thalaiyai mottaiyadiththuk ko'l'lavoa maattaarka'l.

<7> seththavanukkaaka azhuki'ravanaith theat'ra oar appaththu'ndu koduppavar avarka'lukku'l illai; i'rantha thaay, thanthaiyarkkaakath thuyarappaduki'ravanukku aa'ruthalaaka oru ki'n'nam tha'n'neer koduppaar yaarumillai.

<8> virunthu nadakkum evveettukkum poakaathea; avarka'loadu panthiyamaraathea; u'n'naathea; kudiyaathea.

<9> eanenil israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa intha naattil, ungka'l naadka'lil, ungka'l ka'n munpaakavea akka'lippin aaravaaraththaiyum, akamakizhchchiyin santhadiyaiyum, ma'navaa'lan, ma'navaatti aakiyoarin kuralka'laiyum ozhiththu viduvoam.

<10> nee intha makka'lukku ivvaarththaika'lai ellaam a'rivikkum poathu, avarka'l unnai noakki, 'aa'ndavar ean engka'lukku ethiraaka immaaperum theengkai a'riviththaar? naangka'l seytha akkiramam enna? engka'l aa'ndavarukku ethiraaka naangka'l seytha paavam enna?' en'ru keadpaarka'l.

<11> appoathu nee ivvaa'ru sol: 'aa'ndavar koo'ruki'raar: ungka'l munnoarka'l nammaik kaivittu anniya theyvangka'laip pin sen'ru, avarka'laich seaviththu, avarka'lai vazhipattu, nammaip pu'rakka'niththu, namathu sattaththaik kadaippidikkavillai.

<12> aanaal, neengka'l ungka'l thanthaiyarai vidap peruntheemai seytheerka'l; ithoa ovvoruvanum namakkuk kaathukodaamal than theeya ithayaththin ketta ichchaippadi nadakkin'raan;

<13> aakaiyaal, ungka'lai in naattinin'ru neengka'loa ungka'l thanthaiyaroa a'riyaatha naattukkuth thuraththuvoam; angkea anniya theyvangka'lukku iravum pakalum tho'ndu puriveerka'l; naamoa ungka'lukku irakkam kaatta maattoam.'

<14> "aathalaal aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, naadka'l varukin'rana; appoathu: 'ekipthu naattinin'ru israayeal makka'lai meettu vantha aa'ndavarin uyir meal aa'nai' en'ru sollappadaathu;

<15> aanaal, 'vada naattinin'rum, avarka'l thuraththappattiruntha ellaa naaduka'linin'rum israayeal makka'laik kootti vantha aa'ndavarin uyir meal aa'nai' en'rea sollappadum. eanenil avarka'ludaiya munnoarka'lukku naam koduththa avarka'lin sontha naattukku avarka'laith thirumpa azhaiththu varuvoam.

<16> "aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa naam sempadavar palarai anuppuvoam; ivarka'l avarka'lai valaipoattup pidippaarka'l; athan pinpu veadar palarai anuppuvoam; ivarka'l avarka'lai ovvoru malaiyilum kun'rilum malaiyidukkuka'lilum veattaiyaaduvaarka'l;

<17> eanenil nammudaiya ka'nka'l avarka'lin seyalka'laiyellaam noakkukin'rana; avai nam munnilaiyil ma'rainthavai alla; avarka'ludaiya akkiramam nam ka'nka'lukkup pulappadaamal poavathillai.

<18> mutha'rka'n, avarka'lin akkiramaththukkum paavaththi'rkum irattippaana tha'ndanai tharuvoam; eanenil, aruvaruppaana silaika'lin uyirat'ra uruvangka'laal; namathu naattaith theettuppaduththinaarka'l; thangka'l aruvaruppaana seyalka'laal naam avarka'lukku urimaich soththaay a'liththa naattai nirappinaarka'l."

<19> aa'ndavarea, en vallamaiyea, en ara'nea, idaiyoo'ru kaalaththil en pukalidamea, pu'rakkulaththaar poomiyin kadai koadika'linin'ru vanthu, "engka'l thanthaiyaar poyka'laiyum maayaiyum, on'rukkum payanpadaathavat'raiyumea urimaich soththaayp pet'ruk ko'ndaarka'l;

<20> thanakkena manithan theyvangka'laip padaikka mudiyumoa? aththakaiya padaippuka'l theyvangka'l allavea" en'ru ummidam solvaarka'l.

<21> aathalaal, ithoa, inthath thadavai avarka'lukkuk kaattuvoam: avarka'lukku namathu karaththaiyum, athan vallamaiyaiyum kaattuvoam; appoathu avarka'l namathu thiruppeyar aa'ndavar enpathai a'rinthu ko'lvaarka'l."

[ereamiyaas aakamam 17]

<1> "yoothaavin akkiramam irumpezhuththaa'niyaal, vairaththu'ndin munaiyaal varaiyappattirukkin'rathu; athu avarka'lin ithayap palakaiyilum, peedangka'lin moolaika'lilum ezhuthappattirukki'rathu.

<2> avarka'ludaiya pi'l'laika'l, avarka'lin peedangka'lum punitha koalangka'lum, thazhai se'rintha marangka'lin keezhum uyarntha kun'ruka'lilum, malaika'lilum thi'rantha ve'lika'lilum iruppathai ninaiththuk ko'ndanar.

<3> aakaiyaal, nee kattik ko'nda paavaththi'rkaaka un naadengkumu'l'la selvangka'laiyum karuvoolangka'laiyum naam soo'raiyaaduvoam.

<4> naam unakkuk koduththa urimaich soththu, unnidaththinin'ru pa'rimuthal seyyappadum; nee a'riyaatha naattil un pakaivarka'lukku unnai naam adimaiyaakkuvoam; eanenil namathu koapath theeyai moottinaay; athu en'ren'rum moo'nderiyum."

<5> aa'ndavar koo'ruki'raar: 'manithanai nampuki'ravan sapikkappattavan; manitha palaveenaththaiyea avan than valimaiyaayk ko'lki'raan; than ithayaththai aa'ndavaridamirunthu akat'ruki'raan.

<6> avan paalainilaththup poo'ndukkuch samam; nanmai vanthaalum athil palanaik kaa'na maattaan; va'radchi mikka paalai nilaththilum vaazha mudiyaatha uvar nilaththilumea avan kudiyiruppu

<7> aa'ndavarai nampuki'ravanoa aasi pet'ravan; aa'ndavarea avanudaiya nampikkai;

<8> avan neerarukil nadappatta maraththi'rku oppaanavan; athu eeraththil vearoon'ri irukkum; koadaikkaalaththil atha'rku achchamillai; athan ilaika'l pasumaiyoadirukkum; va'radchik kaalaththil atha'rkuk kavalaiyillai; athu orukaalum kani kedaathirukkaathu."

<9> ithayam anaiththaiyum vida vagnchanaiyu'l'lathu; mikavum kettup poanathu; athanai a'riki'ravan evan?

<10> aa'ndavaraakiya naam u'l'laththai aaraayki'roam, ithayaththaip parisoathikki'roam; ovvoruvanudaiya nadaththaikkum seyalka'lin vi'laivukkum eat'ravaa'ru palana'likki'roam."

<11> aniyaayamaaych selvam thirattuki'ravan, thaanidaatha muttaika'lai adaikaakkum kavuthaarikku oppaavaan; paathi naadka'lileayea ivat'rai izhanthu, kadaisi naa'lil paiththiyanen'ru sollappaduvaan.

<12> aathi muthal makimaikkuriya uyarntha ariya'nai namakku'ndu; namathu parisuththathanaththin idam athuvea;

<13> aa'ndavarea, israayealin nampikkaiyea, ummaik kaivittavarka'l vedki naa'nuvaarka'l; ummai vittu vilakinavarka'l ma'n'nil varaiyappattavarka'l; eanenil uyiru'l'la neerin oot'raakiya aa'ndavaraik kaivittu vittaarka'l.

<14> aa'ndavarea, ennaik ku'nappaduththum, naan ku'namaavean; ennai meettaru'lum, naan meedpadaivean; eanenil neerea en perumai.

<15> ithoa, avarka'l: "aa'ndavarin vaakkengkea? athu ni'raivea'rattum" en'ru ennidam solluki'raarka'l.

<16> naanoa theemaiyai anuppumpadi ummai va'rpu'ruththavillai; azhivin naa'laiyum naan aasikkavillai; ithellaam umakkuth theriyumea! en uthaduka'linin'ru pu'rappattathu um mukaththin munnaal irukkin'rathea!

<17> neer enakkuth thikilaay iraatheer; theemaiyin naa'lil en pukalidam neerea.

<18> ennaith thunpu'ruththuki'ravarka'l naa'nak kadavaarka'l; aanaal, naan naa'namu'raathirukkach seyyum; avarka'l nadungkith thikil adaiyattum; naan nadungkaathiruppeanaaka! thunpa naa'lai avarka'l meethu ko'ndu vaarum, irattippaana azhivinaal avarka'lai nasukkum!

<19> aa'ndavar ennidam sonnaar: "nee poay, yoothaavin mannarka'l u'l'lea poavatha'rkum ve'liyea varuvatha'rkum payanpadum pothumakka'l vaayililum, yerusaleamin ovvoru vaayililum nin'ru ko'ndu,

<20> avarka'lukku a'rivi: "intha vaayilka'l vazhiyaay u'l'lea poakin'ra yoothaavin mannarka'lea, yoothaa naattu makka'lea, yerusaleamin kudika'lea, aa'ndavarudaiya vaakkiyaththaik kea'lungka'l:

<21> aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: ungka'l uyiraik kaaththukko'l'lungka'l; oayvu naa'lil sumai thookka vea'ndaam; allathu athai yerusaleamin vaayilka'l vazhiyaay u'l'lea ko'ndu varavum vea'ndaam.

<22> oayvu naa'lil ungka'l veeduka'linin'ru sumaika'l edukka vea'ndaam. entha vealaiyum seyyaatheerka'l; ungka'l munnoarukku naam ka'rpiththavaa'ru oayvu naa'laip parisuththappaduththungka'l.

<23> aayinum athanai avarka'l keattavarka'lumallar; atha'rkuk kaathu koduththavarka'lumallar; keattuk kat'ruk ko'l'laathapadi va'nangkaak kazhuththaayinar.

<24> aa'ndavar thodarnthu koo'ruki'raar: neengka'l nam sollukkamainthu, oayvu naa'lil ippatta'naththin vaayilka'l vazhiyaaych sumaika'l ko'ndu varaamalum, entha vealaiyum seyyaamalum, oayvu naa'laip parisuththamaayk kaappeerka'laakil,

<25> arasarka'lum thalaivarka'lum, thearka'lilum kuthiraika'lilum ea'ri ippatta'naththin vaayil vazhiyaay u'l'lea vanthu, thaaveethin ariya'naiyil amarvaarka'l; avarka'ludan avarka'lin thalaivarka'lum, yoothaavin manitharka'lum, yerusaleamin kudika'lum u'l'lea poavaarka'l; ippatta'nam en'ren'rum manitharka'lin kudiyiruppaay vi'langkum.

<26> appoathu, yoothaavin patta'nangka'l, yerusaleamin sut'ruppu'rangka'l, penyameen naadu, sit'roorka'l, malainaadu, thennaadu muthaliya idangka'lilirunthu makka'l thakanap palika'laiyum mat'rap palika'laiyum thaaniyak kaa'nikkaika'laiyum thoopaththaiyum nan'rip palika'laiyum ko'ndu vanthu, aa'ndavarin koayilil arppa'nam seyvaarka'l.

<27> aanaal namathu sollukkamainthu oayvu naa'laip parisuththappaduththaamalum, oayvu naa'lil yerusaleamin vaayil vazhiyaaych sumai thookkik ko'ndu u'l'lea varuvathai ni'ruththaamalum iruntheerka'laakil, athan vaayilka'lil thee vaippoam; yerusaleamin ara'nmanaika'l atha'rku iraiyaakum; theeyum aviyaathu moo'nderiyum"

[ereamiyaas aakamam 18]

<1> aa'ndavar eremiyaasukku aru'liya vaakku:

<2> "nee ezhunthu kuyavan veettukkup poa; angku nammudaiya vaakkiyangka'laik keadpaay."

<3> avvaa'rea naan kuyavan veettukkup poanean; avan than sakkaraththinaal vealai seythu ko'ndirunthaan.

<4> avan ma'n'naal vanaiyum paa'ndam sariyaaka amaiyaatha poathellaam, avan thirumpavum seyya mu'rpattuth thanakkuch sariyenath thoan'riyavaa'ru athanai vea'roru kalamaakach seythaan.

<5> appozhuthu aa'ndavarudaiya vaakku enakku aru'lappattathu:

<6> israayeal veedea, inthak kuyavan seythathaip poala naam unakkuch seyya mudiyaathaa, enki'raar aa'ndavar. israayeal veedea, ithoa, kuyavan kaiyil imma'n eppadiyoa, appadiyea nam kaiyil neengka'l irukki'reerka'l.

<7> naam oru naattaiyoa oar arasaiyoa vearoadu pidungki, thakarththu azhikkap poavathaaka a'riviththirukkalaam.

<8> aanaal naam ku'rippitta antha naadu than theemaiyai vittuth thirumpumaayin, atha'rku naam theemai seyya ninaiththatha'rkaaka manam varunthuvoam.

<9> avvaa'rea naam oru naattaiyoa oar arasaiyoa katti nilainaattap poavathaaka a'riviththirukkalaam.

<10> aanaal, athu nam sollaik kea'laamal, nam munnilaiyil theemai seyyumaanaal atha'rku nanmai seyya ninaiththatha'rkaaka naam manam varunthuvoam.

<11> aakaiyaal ippozhuthu nee yoothaavin makka'laiyum yerusaleamin kudika'laiyum noakkich sol: 'aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, naam ungka'lukku oru theengkuch seyyak karuthukin'roam; ungka'lukku ethiraay oru thittam theettukin'roam. aathalaal neengka'l ovvoruvarum ungka'l theeya ne'riyinin'ru thirumpungka'l; ungka'l nadaththaiyaiyum seyalka'laiyum sevvaippaduththungka'l.'

<12> aanaal avarka'l, "sollip payanillai; naangka'l engka'ludaiya yoasanaika'laiyea pinpat'ruvoam; engka'lil ovvoruvarum avaravarudaiya theeya ithayaththin pidivaathap poakkileayea nadappoam' en'ru solluki'raarka'l.

<13> "aathalaal aa'ndavar koo'ruki'raar: iththakaiya kaariyaththaip pat'ri yaareanum kea'lvippattathu'ndaa ena, pu'ravinaththaarka'lidaiyea keattup paarungka'l; israayealaakiya kannikai mikavum aruvaruppaana kaariyaththaich seythaa'l.

<14> leepaan malaiyilu'l'la u'raineer paa'raiyai vittu at'rup poavathu'ndoa? mikka veakamaayp paaynthidum ku'lirntha tha'n'neer ni'ruththappaduvathu'ndoa?

<15> nam makka'loa nammai ma'ranthuvittaarka'l; poyth theyvangka'lukkuth thoopam kaattuki'raarka'l; thangka'l vazhika'lilum pazhaiya saalaika'lilum thadumaa'rinaarka'l; nedugnsaalaiyai vittuk kaattu vazhika'lilea sen'raarka'l;

<16> ivvaa'ru nadanthu, thangka'l naadu thikilukkuriyathaakavum, en'ren'rum pazhikkath thakkathaakavum aakkinar; avvazhiyaayk kadanthu sellum ovvoruvanum thikaiththuth thanathu thalaiyai asaikki'raan.

<17> keezhaik kaat'raip poala naam avarka'lai avarka'lin pakaivar mun sitha'radippoam; avarka'ludaiya thunpa kaalaththil avarka'lukku nam mukaththaik kaattaamal muthukaiyea kaattuvoam."

<18> appoathu avarka'l, "vaarungka'l, eremiyaasukku ethiraaych soozhchchika'l seyvoam; archchakaridamirunthu sattam azhiyaathu; gnaaniyidamirunthu a'rivurai poakaathu; i'raivaakkinaridamirunthu i'raivaakku ozhiyaathu. aathalaal vaarungka'l, naavinaal avanaith thaakkuvoam; avan vaarththaika'lai naam porudpaduththalaakaathu" en'ru sonnaarka'l.

<19> aa'ndavarea, enakkuk kaathukodum; en pakaivarka'l solvathaik kea'lum;

<20> nanmaikkuth theemai seyyalaamaa? en uyirukkuk kuzhi vettiyirukki'raarka'lea! naan avarka'lukku nanmaiyaik koaridavum, um koapaththai avarka'lidamirunthu thaduththu neekkavum um munnilaiyil vanthu nin'rathai ninaiththaru'lum.

<21> aathalaal, avarka'ludaiya makka'laip pagnchaththi'rkuk kaiya'liyum; avarka'lai vaa'lukku iraiyaakkum; avarka'lin manaivimaar pi'l'laiyillaathavarka'laakavum, kaimpe'nka'laakavum aakattum; avarka'lin ka'navarmaar ko'l'lai noayaal saakattum; avarka'ludaiya vaaliparka'l poaril vaa'laal madiyattum.

<22> neer thideerena avarka'lmeal ko'l'laik koottaththaik ko'ndu vanthu vidum poathu, avarka'lin veeduka'lilirunthu kookkural keadkappaduvathaaka! eanenil, avarka'l ennaip pidikkap padukuzhi vettinaarka'l; en kaalka'lukkuk ka'n'ni vaiththaarka'l.

<23> aayinum, aa'ndavarea, ennaik kolla avarka'l seyyum soozhchchiyai neer a'riveer. avarka'ludaiya akkiramaththai manniyaatheayum; avarka'l kut'raththai um paarvaiyilirunthu poakkaatheayum; avarka'l um munnilaiyil veezhchchiyadaika! umathu koapaththin kaalaththil avarka'laik kodumaiyaay nadaththum.

[ereamiyaas aakamam 19]

<1> aa'ndavar enakkuch sonna vaakku: "nee poayk kuyavanidam madkalam on'rai vaangkik ko'ndu, makka'lin moopparka'lu'l silaraiyum, archchakarka'lu'l muthiyoar silaraiyum unnudan koottik ko'ndu,

<2> innoam makanin pa'l'laththaakkukkuch sen'ru, 'paanai oattu vaayil' arukea nin'ru, naam unakkuch sollum vaarththaika'lai a'rivi:

<3> nee solla vea'ndiyathu: 'yoothaavin mannarka'lea, yerusaleamin kudika'lea, aa'ndavarin vaakkaik kea'lungka'l: israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: keadpavan evanum than kaathaip poththik ko'l'lum a'lavukku maaperum theengkai intha idaththin meal ko'ndu varuvoam;

<4> eanenil, avarka'l nammaik kaivittu, intha idaththai asuththa idamaakki, thaangka'lum thangka'l munnoarum, yoothaavin arasarka'lum a'riyaatha anniya theyvangka'lukku ivvidaththil thoopangkaattinaarka'l; mealum intha idaththai maasat'ravarka'lin iraththaththaal nirappinaarka'l;

<5> paakaalukkuth thakanap palika'laakath thangka'l pi'l'laika'laich sutterikka, paakaalukkenap peedangka'laik kattinaarka'l; avat'rai naam avarka'lukkuk ka'rpikkavumillai; sollith tharavumillai; namathu manaththil karuthavumillai.

<6> aathalaal, ithoa naadka'l varukin'rana, enki'raar aa'ndavar; appoathu ivvidam ini thoappeaththu en'roa, innoam makanin pa'l'laththaakku en'roa sollappadaathu; aanaal padukolaiyin pa'l'laththaakku en'rea sollappadum.

<7> ivvidaththil yoothaavin thittangka'laiyum, yerusaleamin e'n'nangka'laiyum azhippoam; avarka'lin pakaivar munnilaiyil avarka'lai vaa'laal veezhththuvoam; avarka'l uyiraip pa'rikkath theaduki'ravarka'lin kaiyil avarka'lai oppuvippoam; avarka'ludaiya udalka'lai vaanaththup pa'ravaika'lukkum, poomiyin mirukangka'lukkum iraiyaakap poaduvoam.

<8> ippatta'naththaith thikaippukkum nakaippukkum ilakkaakach seyvoam; athan vazhiyaayp poaki'ravan evanum athan aakkinaika'laiyellaam ka'ndu,

<9> thikaiththu ninthai koo'ruvaan. thangka'ludaiya sonthap puthalvar, puthalviyarin sathaiyaiyea avarka'l thinnumpadi seyvean; avarka'ludaiya pakaivarka'l mut'rukaiyittu, va'laiththuk ko'ndu, nerukki, avarka'lin uyiraip pa'rikkath theadukaiyil, ovvoruvanum than ayalaanin sathaiyaip pidungkith thinpaan.'

<10> appoathu unnudan vantha antha manitharka'lin munnilaiyil madkalaththai udaiththup poattu, avarka'lukkuch sol:

<11> 'seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: thirumpach seppanida mudiyaatha vithamaay udainthu poana kuyavanin madkalaththaip poal. intha makka'laiyum, inthap patta'naththaiyum udaippoam; avarka'laip puthaikka vea'ridamillaamaiyaal thoappeaththileayea puthaippaarka'l;

<12> intha idaththin mattilum, ithan kudika'l mattilum ivvaa'rea nadanthu ko'lvoam; ippatta'naththaith thoappeaththaip poalaakkuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<13> yerusaleamin veeduka'lum, yoothaa mannarka'lin veeduka'lum- entha veeduka'lin kooraika'lil vaan padaika'lukkuth thoopam kaatti, anniya theyvangka'lukkup paanap palika'lai vaarththaarka'loa, antha veeduka'lanaiththum, thoappeaththu ennum idaththaip poalath theettuppaduththappadum."

<14> aa'ndavar i'raivaakkuraikkumpadi anuppina thoappeaththu ennum idaththilirunthu eremiyaas thirumpi vanthu, aa'ndavarin koayil thalaivaayilil nin'ru ko'ndu, makka'l anaivarukkum a'riviththaar:

<15> israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, naam inthap patta'naththi'rku viroathamaay a'riviththa ellaath theemaika'laiyum, ippatta'naththin meethum, ithaich sut'riyu'l'la nakarangka'l meethum, ko'ndu varuvoam; eanenil avarka'l nammudaiya vaarththaika'laik kea'laamal va'nangkaak kazhuththinaraayinar."

[ereamiyaas aakamam 20]

<1> aa'ndavarin koayilil thalaivaraaka ea'rpaduththappattiruntha emmoar enpavarin makanum archchakarumaana paasoor enpavan eremiyaas ivvaarththaika'lai i'raivaakkaakach sollak keattaan;

<2> keattathum paasoor eremiyaas i'raivaakkinarai adiththu, aa'ndavarin koayilil penyameen vaayilarukil iruntha si'raikkoodaththil avarai adaiththaan;

<3> ma'runaa'l vidintha pinnar, paasoor eremiyaasaich si'raiyinin'ru viduviththaan; appoathu eremiyaas avanaip paarththuch sonnaar: "aa'ndavar un peyarai inip paasoor en'ru sollaamal, 'eppakkamum thikil' en'ru azhaikki'raar.

<4> eanenil aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa naam unakkum un na'nparka'lukkum thikil u'ndaakkuvoam; avarka'l thangka'l pakaivarka'lin vaa'laal madivaarka'l; un ka'nka'l athaiyellaam paarkkum; naam yoothaavai mut'rilum papiloaniya arasan kaiyil vittu viduvoam; avan avarka'laip papiloanukku azhaiththuk ko'ndu poay vaa'lukku iraiyaakkuvaan;

<5> mealum ippatta'naththin ellaach selvangka'laiyum, eettiya ellaap porudka'laiyum, vilaiyuyarntha porudka'laiyum, yoothaa mannarka'lin karuvoolangka'l anaiththaiyum avarka'lin pakaivarka'l kaivasam vittu viduvoam; avarka'l avat'raip pa'rimuthal seythu papiloanukku vaarik ko'ndu poavaarka'l.

<6> paasoor, neeyum un veettil vaazhvoar anaivarum adimaika'laayp poaveerka'l; nee papiloanukkup poay, angkeayea seththu, neeyum, un ka'l'lath theerkkatharisanangka'laik keatta en na'nparka'l yaavarum angkup puthaikkappaduvaarka'l."

<7> aa'ndavarea, neer ennai mayakkivitteer, naanum mayangkip poanean; neer ennai vida vallamai mikkavar, aakavea neer ennai mea'rko'ndu vitteer; naa'l muzhuvathum naan nakaippukku'l'laanean; ennai ellaarum ea'lanam seyki'raarka'l.

<8> eanenil naan peasum poathellaam, urakkak kaththuki'rean; "kodumai! azhivu!" en'ru thaan koovi a'rivikki'rean; aa'ndavarudaiya vaarththai naa'l muzhuvathum enakkea ninthaiyaakavum nakaippaakavum aayit'ru.

<9> avaraip pat'rik ku'rippida maattean, avar pearaal inip peasavum maattean" enpeanaakil, en elumpuka'l eriyum neruppaal pat'ri erivathu poal irukki'rathu. athanai adakki vaiththu, adakki vaiththuch soarnthu poanean, ennaal athai adakki vaikka mudiyavillai.

<10> ennaip palarum pazhiththuraippathaik keadki'rean; "eppakkamum thikil irukki'rathu!" "avan meal pazhi sumaththungka'l, vaarungka'l avan meal pazhisumaththuvoam" enki'raarka'l. ennoadu nerungkip pazhakiya en na'nparka'l kooda, en veezhchchiyai ethirppaarkki'raarka'l: "oruvea'lai avan eamaanthu poavaan, appozhuthu naam avanai mea'rko'lvoam, avanmeal pazhiththeerththuk ko'lvoam" enki'raarka'l.

<11> aanaal aa'ndavar valimai mikuntha poar veeranaip poal ennoadu irukkin'raar; aathalaal ennaith thunpu'ruththuki'ravarka'l ida'ri vizhuvaarka'l; ennai avarka'l mea'rko'l'la maattaarka'l. avarka'l mikavum vedki naa'nuvaarka'l; eanenil avarka'l vet'ripe'ra maattaarka'l; avarka'l adaintha izhivu en'ren'rum needikkum; orukaalum athu ma'rakkappadaathu.

<12> seanaika'lin aa'ndavarea, neethimaanaich soathikki'ravarea, u'l'laththaiyum ithayaththaiyum paarkki'ravarea, neer avarka'laip pazhivaangkuvathai naan paarkka vea'ndum; eanenil ummidanthaan en vazhakkaich sonnean.

<13> aa'ndavaraip paadip pukazhungka'l; aa'ndavarai vaazhththip poat'rungka'l; eanenil eazhaiyin uyiraith theeyoar kaiyinin'ru viduviththaar.

<14> naan pi'rantha antha naa'l sapikkappaduka! en annai ennaip pet'ra naa'l aaseervathikkap padaathirukka!

<15> unakkoar aa'n kuzhanthai pi'ranthu'l'lathu" en'ru en thanthaikkuch seythi ko'narnthu, avarukku mikuntha makizhchchiyaith thantha antha manithan sapikkappaduka!

<16> aa'ndavar irakkamin'ri veezhththiya nakarangka'laip poal antha manithan aakuka! kaalaiyil kookkuralaiyum, na'npakalil poar aaravaaraththaiyum, antha manithan keadpaanaaka!

<17> thaay vayit'rileayea, naan kollappattirukkalaakaathaa! ennai vayit'rileayea, sumanthiruntha nearaththileayea appoathu en thaayea enakkuk kalla'raiyaay irunthiruppaa'l.

<18> thaay vayit'rai vittu ean thaan naan ve'lippatteanoa! uzhaippaiyum thuyaraththaiyum anupavikkavum, en naadka'lai vedkaththil kazhikkavunthaan pi'raththeanoa!

[ereamiyaas aakamam 21]

<1> setheasiyaas mannan melkiyaasin makanaana paasooraiyum, makaasiyaasin makanaana soppoaniyaas enki'ra archchakaraiyum eremiyaasidam thoothanuppiya poathu, aa'ndavaridamirunthu avarukku aru'lappatta vaakku ithuvea:

<2> aththoothuvar vanthu avaridam, "napukkoathanasaar arasan namakku ethiraakap padaiyeduththu vanthu'l'laan; aa'ndavar orukaal tham viyaththaku seyalka'lukkeat'ravaa'ru namakku uthavi seythu, avan nammidamirunthu pinvaangkip poakach seyvaar; ithupat'ri aa'ndavaraik keattuch sol" en'ru sonnaarka'l.

<3> appoathu eremiyaas avarka'lukkuk koo'riya ma'rumozhi:

<4> neengka'l poaych setheasiyaas mannanukkup pinvarumaa'ru sollungka'l: 'israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: mathilka'laich soozhnthu mut'rukaiyittu ungka'lai va'laiththu ni'rkum papiloaniya arasanoadum, kaltheayaroadum neengka'l poaraaduvatha'rkup payanpaduththum poark karuvika'lai ungka'lukku viroathamaakavea thiruppuvoam; avat'rai innakaraththukku'l varach seyvoam.

<5> namathu karaththai neetti, nam vallamaiyaik kaattich sinaththoadum aaththiraththoadum perung koapaththoadum naamea ungka'lukku viroathamaayp poaraaduvoam;

<6> ippatta'naththin kudika'lai naiyap pudaippoam; manitharka'lum mirukangka'lum ko'l'lai noayaal madivaarka'l;

<7> athan pin, yoothaavin arasanaana setheasiyaasaiyum, avanudaiya oozhiyaraiyum, makka'laiyum, innum ippatta'naththil ko'l'lai noay, vaa'l, pagncham ivat'rukkuth thappinavarka'laiyum, papiloaniya mannanaakiya napukkoathanasaar kaiyilum, avarka'ludaiya pakaivarka'lin kaiyilum, avarka'lin uyiraip pa'rikkath theaduki'ravarka'l kaiyilum naam oppuvippoam; avan avarka'lai vaa'lukku iraiyaakkuvaan; avarka'l meal manam i'laka maattaan: avarka'lai mannikkavum maattaan; avarka'lukku irakkam kaattavum maattaan, enki'raar aa'ndavar.'

<8> mealum antha makka'lukku ivvaa'ru a'rivi: 'aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa ungka'lukku mun ira'ndu vazhika'laik kaattuki'roam: on'ru, vaazhvin vazhi; mat'rathu, saavin vazhi.

<9> ippatta'naththil thangki vidupavan vaa'laalum pagnchaththaalum ko'l'lai noayaalum madivaan; aanaal ve'liyea'ri ungka'lai mut'rukaiyittu va'laiththuk ko'ndirukkum kaltheayaridam sara'nadaipavan uyir vaazhvaan; avan uyir avanukkup poaril kidaiththa ko'l'laip poru'laakum.

<10> ippatta'naththin meethu nanmaiyai alla, theemaiyaiyea varach seyyath theermaanikki'roam; athu papiloaniya arasan kaiyil oppuvikkappadum; athanai avan neruppinaal sutterippaan, enki'raar aa'ndavar.'

<11> "yoothaavin arasa kudumpaththi'rkum sol: 'aa'ndavarudaiya vaarththaiyaik kea'lungka'l:

<12> thaaveethin veedea, aa'ndavar koo'ruki'raar: kaalai nearaththileayea neethi seluththungka'l, ko'l'laiyadikkap pattavanai odukkupavan kaiyinin'ru viduthalai seyyungka'l; illaiyeal, namathu koapam neruppup poala moo'ndezhumpum; ungka'l theeya seyalka'lin kaara'namaay ithu pat'riyeriyum; athai a'naikka yaaraalum iyalaathu.'

<13> pa'l'laththaakkil irukkum patta'namea, samave'liyil amainthirukkum ka'rpaa'raiyea, 'namakkethiraay varupavan yaar? nam veeduka'lil nuzhaipavan yaar?' enki'raayea, ithoa, naamea unakku ethiraay varuki'roam, enki'raar aa'ndavar;

<14> ungka'l seyalka'lin palanukkeat'ravaa'ru ungka'laith tha'ndippoam; yerusaleamin kaattil neruppai moottuvoam, athaich sut'riyu'l'la anaiththaiyum athu sutterikkum, enki'raar aa'ndavar."

[ereamiyaas aakamam 22]

<1> aa'ndavar koo'ruki'raar: "nee yoothaavin arasan veettukkuch sen'ru angkuch solla vea'ndiya vaakku ithuvea:

<2> thaaveethin ariya'naiyil udkaarnthirukki'ra yoothaavin arasea, aa'ndavarudaiya vaakkaik kea'lum; neerum, um oozhiyarka'lum, intha vaayilka'lukku'l nuzhaiyum um makka'lum aa'ndavar solvatha'rkuch sevi kodungka'l.

<3> aa'ndavar koo'ruki'raar: neethiyaiyum nearmaiyaiyum kadaippidiyungka'l; odukkuki'ravan kaiyinin'ru idukka'npaduki'ravanai viduthalai seyyungka'l; anniyaraiyum anaathaika'laiyum kaimpe'nka'laiyum mananoakap pa'n'navea'ndaam; avarka'laik kodumai seyyaatheerka'l; intha idaththil maasat'ra iraththaththaich sinthavea'ndaam;

<4> ivvaarththaiyai nu'nukkamaay ni'raiveat'ruveerka'laakil, thaaveethin kulaththil thoan'riya arasarka'l avarathu ariya'naiyil amarvaarka'l; thearka'lilum kuthiraika'lilum ea'rik ko'ndu avarka'lum, avarka'lin oozhiyarka'lum, makka'lum ivveettin vaayilka'l vazhiyaay u'l'lea nuzhaivaarka'l.

<5> ivvaarththaika'lai neengka'l kea'laavidil,- namathupearil aa'nai!- ivveedu kaadaakum, enki'raar aa'ndavar.

<6> mee'ndum yoothaavin arasa kulaththukku viroathamaay aa'ndavar uraiththa vaakku ithuvea: ' nee namakku kalahaaththaip poalavum, leepaan malaiyin kodumudi poalavum irukki'raay; iruppinum, unnaip paalai nilamaakkuvoam, kudika'lat'ra nakaramaakkuvoam.

<7> unakku maa'raay ezhumpum kolaignarka'laiyum, avarka'lin aayuthangka'laiyum naam thayaaraakkuvoam; unnudaiya si'rantha keathuru marangka'lai vetti neruppil poaduvaarka'l.

<8> palvea'ru makka'l ippatta'naththin veethika'lil sut'rith thirinthu, ovvoruvanum than ayalaanai noakki," ipperiya patta'naththi'rku aa'ndavar ean ivvaa'ru seythaar?" enpaan.

<9> atha'rku avarka'l, "thangka'l kadavu'laakiya aa'ndavarin udanpadikkaiyai avarka'l pu'rakka'niththu, anniya theyvangka'lai aaraathiththuth tho'ndu purinthamaiyaalea" en'ru pathil koo'ruvaarka'l."

<10> i'ranthavanaip pat'ri azhavea'ndaam; avanukkaakath thukkam ko'ndaada vea'ndaam: pu'rappaduki'ravanaip pat'riyea azhungka'l; eanenil avan orukaalum thirumpi vara maattaan, than pi'rantha naattaiyum ma'rupadi paaraan.

<11> than thanthai yoasiyaasukkup pathilaay arasaa'ndu vantha yoasiyaasin makanum, yoothaavin arasanumaakiya selloamaik ku'riththu aa'ndavar koo'riya vaakku ithuvea: "intha idaththilirunthu pu'rappattup poana avan ini orupoathum mee'nduvaraan.

<12> avan adimaiyaayk ko'ndu poakappatta idaththileayea saavaan; ini orupoathum innaattaip paaraan."

<13> "aniyaayamaayth than veettaiyum, akkiramamaayth than a'raika'laiyum kattuki'ravanukku aiyoa keadu! avan than ayalaanaik kooliyin'ri uzhaikkach seyki'raan; avanukkuk kooli kodukki'rathillai.

<14> avan, 'periya veettaiyum akalamaana meala'raika'laiyum enakkuk kattik ko'lvean' enki'raan; avan thanakkup palaka'nika'lai amaiththuk ko'lki'raan; keathuru palakaiyaal suvarai moodich sivappu va'n'nam poosi azhakupaduththuki'raan.

<15> keathuru mara vealaippaattil un veedu pi'rar veettinum meampattiruppathaaleayea nee arasanaay irukki'raayoa? un thanthai u'ndu kudiththu inpamaay vaazhntha poathum, neethiyaayum nearmaiyaayum nadakkavillaiyaa?

<16> eazhaiyin vazhakkaiyum e'liyavanin vazhakkaiyum theerththu, athanaal thanakku nanmai theadik ko'ndaan; ithellaam seyvathea nammai a'rithal an'roa? enki'raar aa'ndavar.

<17> aanaal un ka'nka'lum un ithayamum, aniyaayamaaych selvam searppathilum, maasat'ra iraththaththaich sinthuvathilum, pi'rarai odukkith thunpu'ruththuvathilumea noakkam ko'ndavai."

<18> aathalaal yoothaavin arasanum yoasiyaasin makanumaana yoavaakkeemukku aa'ndavar koo'rum vaakku ithuvea: 'aiyoa, sakoatharanea! aiyoa, sakoathariyea!" en'ru avanaik ku'riththu azhamaattaarka'l; 'aiyoa, aa'ndavanea! aiyoa, maadchiyu'l'loanea!' en'ru sollip pulampa maattaarka'l;

<19> oru kazhuthaiyaip poal avan puthaikkappaduvaan; puzhuththu yerusaleamin vaayilka'lukkappaal e'riyappaduvaan."

<20> "leepaan malai mealea'rik koovu; paasaanil unathu kuralaiyuyarththi, un anparellaarum ithoa nasukkappattaarka'l en'ru avaridam malai mealirunthu koovu.

<21> nalla kaalaththileayea unakkuch sonnoam; neeyoa 'naan keadka maattean' en'raay; nammudaiya vaakkaik kea'laatha vazhakkam unakku i'lamaiyilirunthea irukki'rathu.

<22> unnudaiya meaypparka'laik kadungkaat'rea meayththu nadaththum; un anparka'l unnoadu adimaith thanaththi'rkuch selvaarka'l; appoathu nee un kedu mathiyai e'n'ni vedki naa'nuvaay.

<23> leepaanil vit'rirukkum nee, keathuru maraththil koodu kattiyirukkum nee, pirasavikkum pe'n'nin thunpangka'laip poan'ra thunpangka'l unakku nearum poathu nee evvaa'ru vimmuvaayoa!"

<24> aa'ndavar koo'ruki'raar: nam uyir meal aa'nai! yoothaavin arasanaakiya yoavaakkeemudaiya makan ekkoaniyaas namathu valakkai viralin moathiram poaliruppinum, athilirunthu unnaik kazhat'ri viduvoam;

<25> un uyiraip pa'rikkath theaduki'ravarka'l kaiyilum, nee evarudaiya mukaththaip paarkka agnchuki'raayoa, avarka'l kaiyilum, papiloaniya mannanaakiya napukkoathanasaar kaiyilum, kaltheayar kaiyilumea unnai oppuvippoam.

<26> unnaiyum unnaip pet'ra thaayaiyum neengka'l pi'ravaatha anniya naattukkuth thuraththuvoam. neengka'l angkeayea saaveerka'l.

<27> thirumpi varuvatha'rku mika virumpum innaatti'rkoa avarka'l mee'ndum varavea maattaarka'l."

<28> ekkoaniyaas enki'ra antha manithan udaintha madkalanthaanoa? oruvarum virumpaatha paanaiyoa? ean avanum avan pi'l'laika'lum tha'l'lappattaarka'l? a'riyaatha naattukkuth thuraththappattaarka'l?

<29> naadea! naadea! naadea! aa'ndavarudaiya vaarththaiyaik kea'l:

<30> aa'ndavar koo'ruki'raar: "intha manithan makkad pea'rat'ravan, than vaazhnaa'lil vet'ri kaa'naathavan en'ru ezhuthu; eanenil thaaveethin ariya'naiyil udkaaravum, ini yoothaavil arasu seluththavum, ivanathu santhathiyil yaarumiraar."

[ereamiyaas aakamam 23]

<1> "namathu meaychchalin aaduka'laich sitha'radiththup paazhaakkum aayarka'lukku aiyoa keadu!" enki'raar aa'ndavar.

<2> nam makka'laakiya manthaiyai nadaththum aayarka'lukku israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar uraikkum vaakku ithuvea: "neengka'l namathu manthaiyaich sitha'radiththeerka'l; avarka'laith thuraththineerka'l; avarka'lukkup pa'nividai puriyavillai. aathalaal ungka'l seyalka'lin keduthikkeat'ra tha'ndanaiyai ungka'l meal varuvippoam, enki'raar aa'ndavar.

<3> pinnar, naam namathu manthaiyil meethiyaayirukkum aaduka'lai, avai sitha'riyu'l'la naaduka'l anaiththinin'rum searththu, avat'rin kazhanika'lukkuth thirumpa azhaiththu varuvoam; angku avai perukip palukum.

<4> avat'raik ka'nkaanikkap puthiya aayarka'lai ea'rpaduththuvoam; ivarka'l avat'rai meayppaarka'l; avai inip payappaduvathumillai; thikiladaivathumillai; kaa'naama'rpoavathumillai, enki'raar aa'ndavar.

<5> naadka'l varukin'rana- aa'ndavar koo'ruki'raar- neethiyu'l'la 'tha'lirai' thaaveethukkup pi'rappippoam; arasaraaka irunthu avar aadchi seyvaar; avar gnaanamu'l'lavaraay iruppaar; naattil niyaayaththaiyum neethiyaiyum seluththuvaar.

<6> annaadka'lil yoothaa meedpup pe'rum; israayeal nampikkaiyoadu vaazhum; 'aa'ndavar namathu neethi' enpathea avarukkup peyaraay vazhangkum.

<7> aathalaal, ithoa naadka'l varukin'rana, enki'raar aa'ndavar; annaadka'lil, 'ekipthu naattinin'ru israayeal makka'lai meettu vantha aa'ndavarin uyir meal aa'nai' en'ru ini solla maattaarka'l;

<8> vada naattinin'rum, avarka'l thuraththappattiruntha ellaa naaduka'linin'rum, israayeal veettaarin santhathiyai meettuth thirumpa azhaiththu vantha aa'ndavarin uyir meal aa'nai' en'rea inich solvaarka'l; appoathu avarka'l thangka'l sontha naattil vaazhvaarka'l."

<9> theerkkatharisika'laip pat'riya i'raivaakku: en ithayam enakku'l'lea nainthu poakin'rathu; en elumpuka'l kalakalaththup poakin'rana; aa'ndavarai munnittum, avarudaiya parisuththa vaakkiyangka'lai munnittum naan poathaiyadaintha kudiyan poalavum, mathuvinaal mayangkiya manithan poalavumaanean.

<10> eanenil naadu vipasaarika'laal ni'rainthirukki'rathu; saapach so'rka'lai munnittu azhuki'rathu; pul ve'lika'l ularntha kaadaayina; avarka'l theemai seythuko'ndea varukin'raarka'l; avarka'l theemaiyil valimai vaaynthavarka'l.

<11> theerkkatharisiyum archchakarum kadavudpat'ru at'ravarka'l; nam koayilil avarka'l seyyum theemaiyaik ka'ndoam, enki'raar aa'ndavar.

<12> aakaiyaal avarka'ludaiya vazhi iru'lil irukkum, vazhukku vazhi poal aakum; angkuth tha'l'lu'ndu vizhuvaarka'l; avarka'l visaarikkappadum aa'ndil avarka'l meal theemaika'laip pozhivoam, enki'raar aa'ndavar.

<13> samaariyaavin theerkkatharisika'lidam moodath thanaththaik ka'ndoam; avarka'l paakaal peyaraal theerkkatharisanam uraiththu, nam israayeal makka'lai vagnchiththaarka'l.

<14> yerusaleamin theerkkatharisika'lidamum ve'ruppukkuriyathaik ka'ndoam; avarka'l vipasaaram seykin'ranar; poyyil nadakki'raarka'l; theeyoarudaiya manaththi'rku ookkam tharuki'raarka'l; athanaal evanum than theene'riyai vittuth thirumpuvathillai. avarka'l ellaarum enakkuch soathoamaip poal aanaarka'l; athan kudika'l komoaraavaip poal aanaarka'l."

<15> aakavea seanaika'lin aa'ndavar theerkkatharisika'laik ku'riththuk koo'ruvathu ithuvea: "ithoa, avarka'lukku u'n'na ettiyaiyum, kudikka nagnchu kalantha neeraiyum koduppoam; yerusaleamin theerkkatharisika'lidam irunthea kadavudpat'rinmai naadengkum paravit'ru."

<16> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: "ungka'lukkuth theerkkatharisanam solli vee'n nampikkaika'lai ungka'lukkuth thanthu, ungka'lai mayakkum theerkkatharisika'lin vaarththaika'lukkuk kaathu kodaatheerka'l; avarka'l peasuvathu aa'ndavarudaiya vaaymozhiyan'ru; avarka'ludaiya sontha manakkaadchiyea aakum.

<17> nammaip pazhiththuraippavarka'laip paarththu avarka'l, 'ungka'lukkuch samaathaanam' enki'raar aa'ndavar en'ru solli varuki'raarka'l; than theeyamanam poalap pidivaathamaay nadakki'ra evanukkum, ' ungka'lukkuth theemai nearaathu' enki'raarka'l,"

<18> aanaal aa'ndavarin aaloasanaik kuzhuvil irunthavan yaar? avarudaiya vaarththaiyaip paarththavan yaar? keattavan yaar? avarudaiya vaakkiyaththaik kavaniththuk keattavan yaar?

<19> ithoa, aa'ndavarudaiya koapaththin soo'raava'li ezhumpum, akkiramika'l thalai meal kodiya puyaladikkum;

<20> aa'ndavarudaiya kadugnsinam avartham ithaya e'n'nangka'laich seyalpaduththi mudikkum varai tha'niyaathu; ithai neengka'l kadaisi naadka'lil a'riveerka'l.

<21> naam theerkkatharisika'lai anuppavillai; avarka'laakavea oadinaarka'l; naam avarka'lidaththil peasinathumillai; avarka'laakavea theerkkatharisanam sonnaarka'l.

<22> avarka'l namathu aaloasanaik kuzhuvilea irunthirunthaal, nam vaakkiyangka'lai nam makka'lukku a'riviththu, meyyaakavea avarka'lai avarka'ludaiya theeya vazhiyinin'rum, theeya e'n'nangka'linin'rum vilakkiyiruppaarka'l.

<23> thaam arukil irukkum poathu thaan kadavu'laa? tholaivil irukkum poathum kadavu'l allavaa? enki'raar aa'ndavar.

<24> nam ka'nka'lukkup pulappadaathapadi manithan ma'raividangka'lil o'linthuko'l'la mudiyumaa? enki'raar aa'ndavar. naam vaanaththaiyum poomiyaiyum nirappik ko'ndu'l'loaman'roa? enki'raar aa'ndavar.

<25> namathu thiruppeyaraal poyka'laich solli, 'kanavu ka'ndean, kanavu ka'ndean' en'ru theerkkatharisika'l sonnavat'raik keattoam.

<26> poy uraiththuth thangka'l ithaya vagnchanaiyaith theerkka tharisanamaaych sollum theerkkatharisika'lin manaththil inthap poy evva'lavu kaalaththi'rku irukkum?

<27> avarka'ludaiya munnoarka'l paakaalai munnittu namathu peyarai ma'ranthathu poal, ovvoruvanum than ayalaanukkuth thannudaiya kanavuka'laich solli, nam makka'l namathu peyarai ma'rakkumpadi seyya ninaikki'raanea!

<28> kanavu ka'nda theerkkatharisi than kanavaich sollattum; namathu vaakkiyaththaik keadki'ravan nam vaakkiyaththai nearmaiyoadu peasattum. "koathumaikkum vaikkoalukkum oppumai enna? enki'raar aa'ndavar.

<29> nammudaiya vaarththai neruppaip poan'rathan'roa? ka'rpaa'rai no'rukkum sammattiyaip poan'rathan'roa? enki'raar aa'ndavar.

<30> aakaiyaal ithoa, oruvanidamirunthu oruvar nam vaarththaika'laith thiruduki'ra theerkka tharisika'lukku viroathamaay naam irukki'roam, enki'raar aa'ndavar.

<31> ithoa, thangka'l naavaip payanpaduththi, 'aa'ndavar koo'ruki'raar' en'ru peasuki'ra theerkkatharisika'lukku naam ethiraay irukki'roam, enki'raar aa'ndavar.

<32> ithoa, poyk kanavuka'laith theerkkatharisanamaay uraiththuth thangka'l poyka'laalum nadippuka'laalum nam makka'lai mayakkukin'ra theerkkatharisika'lukku naam viroathamaay irukki'roam, enki'raar aa'ndavar; eanenil naam avarka'lai anuppavumillai; avarka'lukku aa'nai thanthathumillai; avarka'laal intha makka'lukku oru payanumillai, enki'raar aa'ndavar.

<33> intha makka'laavathu, oru theerkkatharisiyaavathu, oar archchakaraavathu, 'aa'ndavarudaiya sumai enna?' en'ru unnidam keattaal, ' neengka'lea avarudaiya sumai, ungka'lai e'rinthu viduvoam enki'raar aa'ndavar' en'ru nee avarka'lukkuch sol:

<34> aa'ndavarudaiya sumai' en'ru theerkkatharisiyoa, archchakaroa, makka'lu'l oruvanoa sonnaal, naam avanaiyum avan veettaiyum tha'ndippoam.

<35> ungka'lu'l ovvoruvanum than than ayalaanidam allathu sakoatharanidam, 'aa'ndavar enna pathil sonnaar?' allathu, 'aa'ndavar enna sonnaar?' en'ru thaan keadka vea'ndum.

<36> aanaal 'aa'ndavarudaiya sumai' en'ru evanum ku'rippidalaakaathu; eanenil, appadik ku'rippiduvathoa avanukkuch sumaiyaakalaam; neengka'loa nam kadavu'lum seanaika'lin aa'ndavarumaana uyiru'l'la kadavu'lin vaarththaika'laith thiriththu viduki'reerka'l.

<37> theerkkatharisiyidam, 'aa'ndavar enna pathil sonnaar?' allathu, 'aa'ndavar enna sonnaar?' en'ru thaan keadka vea'ndum;

<38> aanaal neengka'l, 'aa'ndavarudaiya sumai' en'ru ku'rippiduveerka'laakil, atha'rku aa'ndavarin vaakku ithuvea: 'neengka'l, "aa'ndavarudaiya sumai" en'ru sollaatheerka'l' en'ru ungka'lai anuppiya poathu naam ungka'lidam solliyirunthum neengka'l, 'aa'ndavarudaiya sumai' en'ru sonnapadiyaal,

<39> ithoa, ungka'laiyum, naam ungka'l thanthaiyarkkum ungka'lukkum koduththirukkum nakaraththaiyum nam munnilaiyilirunthu thookkith tholaivil e'rivoam;

<40> mealum mudivillaatha izhichsollaiyum, neediththa vedkaththaiyum ungka'l meal varach seyvoam; avai en'rum ma'rakkappadamaattaa."

[ereamiyaas aakamam 24]

<1> papiloaniya mannanaakiya napukkoathanasaar yoothaavin arasanum, yoavaakkeemudaiya makanumaana ekkoaniyaasaiyum, yoothaavin thalaivarka'laiyum thachcharka'laiyum kollarka'laiyum yerusaleamilirunthu papiloanukkuch si'rai pidiththuk ko'ndu poana pi'raku, aa'ndavar enakku oru kaadchi aru'linaar: ithoa, aa'ndavarudaiya koayilukku munnaal aththip pazhangka'l ni'raintha koodaika'l ira'ndu vaikkappattirunthana;

<2> on'ril mika nalla pazhangka'l irunthana; thakka paruvaththil pazhuththa mutha'r kanika'l poal irunthana. mat'rathil iruntha aththippazhangka'l mikka ketta pazhangka'laayirunthana; yaarum thinna mudiyaatha a'lavukkuk kettup poayirunthana.

<3> appoathu aa'ndavar ennai noakki, "ereamiyaasea, nee enna kaa'nki'raay?" en'ru keattaar. "aththip pazhangka'laik kaa'nki'rean; avat'ru'l nalla pazhangka'l mikka nalla pazhangka'laakavum, ketta pazhangka'l thinna mudiyaatha a'lavukku mikka ketta pazhangka'laakavum irukkin'rana" en'rean.

<4> appoathu aa'ndavarudaiya vaakku enakku aru'lappattathu:

<5> israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: yoothaavirunthu kaltheayarka'lin naattukku naam anuppiyiruppavarka'lai intha nalla aththip pazhangka'laip poalak karuthi nan'raay nadaththuvoam.

<6> avarka'lai naam irakkaththoadu paarppoam; thirumpa intha naatti'rkea avarka'laik ko'ndu vanthu nilai naattuvoam; avarka'laik kattiyezhuppuvoam; thakarththuth tharaimattamaakka maattoam; avarka'lai nattu va'larppoam; pidungki e'riya maattoam.

<7> naamea aa'ndavar enpathai a'rinthuko'l'lak koodiya u'l'laththai avarka'lukkuk koduppoam; appoathu, avarka'l namakku makka'laakavum, naam avarka'lukkuk kadavu'laakavum iruppoam; eanenil, thangka'l muzhu ithayaththoadu nammidam thirumpi varuvaarka'l.

<8> innum aa'ndavar thodarnthu koo'rinaar: thinna mudiyaatha a'lavukkuk kettup poayirukkum anthak ketta aththip pazhangka'laip poalak karuthi, yoothaavin arasanaana setheasiyaasaiyum, avanudanirukkum thalaivarka'laiyum, yerusaleamil egnchiyirunthu innaattil thangki vittavarka'laiyum, ekipthu naattil iruppavarka'laiyum naam nadaththuvoam.

<9> ulakaththin arasuka'lukkellaam avarka'laith thikilin adaiyaa'lamaakkuvoam; naam avarka'lai virattiyu'l'la idangka'lilellaam avarka'lai avamaanamaakavum pazhamozhiyaakavum pazhippukku uriyavarka'laakavum saapamaakavum iruppaarka'l.

<10> avarka'lmeal vaa'l, pagncham, ko'l'lainoay aakiyavat'rai anuppi, avarka'lukkum avarka'ludaiya thanthaiyarkkum naam thantha naattinin'ru avarka'l azhiyum varai avarka'lai vathaippoam."

[ereamiyaas aakamam 25]

<1> yoothaavin arasanum yoasiyaasin makanumaakiya yoavaakkeemin naankaam aa'ndil- athaavathu papiloaniya mannan napukkoathanasaarin muthal aa'ndil- yoothaavin makka'l anaivaraiyum ku'riththu eremiyaasukku aru'lappatta vaakku ithuvea:

<2> athai i'raivaakkinaraana eremiyaas yoothaavin ellaa makka'lukkum, yerusaleamin kudika'l anaivarukkum a'riviththaar.

<3> avar a'riviththathu: "ammoanin makanum yoothaavin arasanumaakiya yoasiyaasin pathinmoon'raam aa'ndu muthal in'ru varaikkum kadantha irupaththu moon'ru aa'nduka'laaka aa'ndavarudaiya vaakku enakku aru'lappattathu: naan ungka'lukku on'rum vidaathu athaich sonnean; neengka'loa keadkavillai.

<4> aa'ndavar tham oozhiyarka'laakiya i'raivaakkinarka'lai ungka'lidam thirumpath thirumpa anuppinaar; aanaal neengka'l keadkavumillai, keadpatha'rkuk kaathuka'laich saaykkavumillai.

<5> aa'ndavar avarka'l vaayilaay, ' ungka'lu'l ovvoruvanum than theene'riyaiyum theeya seyalka'laiyum vittuth thirumpattum; appoathu aa'ndavar munnaa'lil ungka'l thanthaiyarkkum ungka'lukkum koduththa naattil en'ren'rum vaazhveerka'l.

<6> anniya theyvangka'laich seaviththu vazhipaadu seyya avarka'laith theadi oadaamalum, ungka'l kaivealaippaaduka'laana silaika'laal namakkuk koapamoottaamalum iruppeerka'laakil, naam ungka'laith thunpu'ruththamaattoam' en'ru ungka'lukkuch solli vanthaar;

<7> iruppinum, neengka'l namakkuch sevisaaykkaamal, ungka'l kaivealaippaaduka'laana silaika'laal namakkuk koapamootti ungka'l meal theemaiyai varuviththuk ko'ndeerka'l, enki'raar aa'ndavar.

<8> aathalaal seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: neengka'l nammudaiya vaarththaika'laik kea'laathathaal,

<9> ithoa, vadanaattin ellaak kulaththinaraiyum, papiloaniya arasanum nam oozhiyanumaakiya napukkoathanasaaraiyum searththu, intha naattukkum, ithan kudika'lukkum, sut'ruppu'ra naaduka'l ellaavat'rukkum ethiraaka avarka'laik ko'ndu varuvoam; ko'ndu vanthu ivarka'lai ellaam mut'rilum azhiththu, nakaippukkum thikaippukkum u'l'laakki, avarka'ludaiya naadu en'ren'rum kaadaakak kidakkach seyvoam, enki'raar aa'ndavar.

<10> mealum avarka'lidamirunthu makizhchchiyin santhadiyaiyum, akka'lippin aaravaaraththaiyum, ma'navaa'lan, ma'navaattiyin kuralolika'laiyum, iyanthirangka'lin oasaiyaiyum, vi'lakkuka'lin o'liyaiyum ozhiyach seyvoam.

<11> innaadu muzhuvathum paazhaaki, paarppavarka'lukkuth thikaippai vi'laivikkum; immakka'l ellaarum, papiloaniya mannanukku ezhupathu aa'nduka'l adimai vealai seyvaarka'l.

<12> avvaa'ru ezhupathu aa'nduka'l kadantha pinnar, papiloaniya mannanaiyum, antha naattinaraiyum, kaltheayar naattaiyum avarka'ludaiya akkiramaththukkaakath tha'ndippoam; athanai en'ren'raikkum paalai nilamaay aakkividuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<13> innaattukku viroathamaay naam sonna vaakkuka'lum, intha noolil ezhuthappattavai anaiththum, eremiyaas ellaa inaththaarka'lukkum viroathamaaych sonna yaavum naam intha naattin meal palikkach seyvoam."

<14> eremiyaas veat'rinaththaaraip pat'rik koo'riyavai: eanenil avarka'laiyum kooda vea'ru pala naattinarum, maamannarka'lum adimaika'laakkuvaarka'l; avarka'ludaiya seyalka'lukkum, kai vealaika'lukkum eat'ravaa'ru avarka'lukkuk kaimmaa'ru tharuvoam.

<15> israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar enakkuk koo'riya vaakku ithuvea: "inthak koapaththin ki'n'naththai nam kaiyinin'ru eduththu, naam unnai anuppum makka'l ellaarukkum athanin'ru kudikkak kodu.

<16> avarka'l athanaik kudiththu mayangki, naam avarka'l naduvil anuppum vaa'laik ka'ndu ve'ri ko'l'luvaarka'l."

<17> avvaa'rea naanum aa'ndavarin kaiyilirunthu anthak ki'n'naththai vaangki, aa'ndavar ennai anuppiya makka'l anaivarukkum athanaik kudikkak koduththean.

<18> yerusaleamukkum, yoothaavin patta'nangka'lukkum, athan arasarka'lukkum thalaivarka'lukkum kudikkak koduththean; in'riruppathu poal avai kaadaakith thikilukkum nakaippukkum saapanaikkum u'l'laakumpadi koduththean.

<19> ekipthu naattu mannanaakiya paarvoanukkum, avanudaiya oozhiyarka'l, thalaivarka'l,

<20> kudimakka'l anaivarukkum, avarka'l naduvil vaazhntha veat'ru naattavarka'lukkum, oasiththu naattu mannarka'l, pilistheaya naattu mannarka'l, aaskaaloan, kaajaa, akkaaroan, aajoaththu muthaliya naattu mannarka'l ellaarukkum;

<21> ithumeayaa, moavaapu, ammoan makka'lukkum;

<22> theerin arasarka'l, seethoanin mannarka'l, kada'rkarai naaduka'lin mannarka'l yaavarukkum;

<23> theathaan, theamaa, poos muthaliya inaththavarkkum, thalaimayirai vattamaay vettik ko'l'lum anaivarukkum;

<24> araapiya arasarka'l anaivarukkum, paalaive'liyil vaazhntha kalappu inaththavarka'lin arasarka'l ellaarukkum;

<25> jaampirin mannarka'l, ealaamin arasarka'l, meathiyarin mannarka'l aakiya ellaa arasarka'lukkum;

<26> arukilum tholaivilumirukki'ra vadanaattu mannarka'l yaavarukkum, poomiyil u'l'la naaduka'lin arasarka'l ellaarukkum anthak ki'n'naththinin'ru kudikkak koduththean; ivarka'l anaivarukkum pi'raku, seasaakkin arasan kadaisiyil kudippaan.

<27> mee'ndum nee avarka'lukkuch sol: 'israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: kudiyungka'l, (kudiththu) mayangkungka'l, kakkungka'l, vizhungka'l; naam ungka'l naduvil anuppukin'ra vaa'l mukaththinin'ru ezhavea maatteerka'l.'

<28> avarka'l kudippatha'rku un kaiyilirunthu ki'n'naththai vaangka ma'ruppaarka'laayin, avarka'lukku nee ivvaa'ru sol: 'seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: neengka'l kudikkath thaan vea'ndum;

<29> eanenil, ithoa, namathu thiruppeyaraith thaangkiyu'l'la intha nakaraththileayea muthalil thunpu'ruththap poaki'roam; neengka'l maasillaathavarka'laip poalath tha'ndanai pe'raamal poaveerka'loa? neengka'l tha'ndanaikkuth thappavea maatteerka'l; eanenil poomiyil vaazhum manitharka'l anaivar mealumea vaa'lai varach sonnoam, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.'

<30> aakaiyaal nee avarka'lukku viroathamaay intha vaarththaika'laich solli avarka'lukku a'rivi: 'aa'ndavar vaanaththinin'ru karchchippaar; tham parisuththa iruppidaththilirunthu tham kuralezhuppuvaar; tham manthaikku viroathamaayk karchchippaar; thiraadchaik kanika'lai mithippoarin aarpparippukkoththa kookkuralaip poomiyin makka'l yaavarkkum ethiraay ezhuppuvaar.

<31> antha muzhakkam poomiyin kadai koadi varai muzhangkum; eanenil makka'linaththoadu aa'ndavar vazhakkaaduvaar; ellaa manitharka'laiyum theerppidath thodangkuki'raar; kodiyavarka'lai vaa'lukku iraiyaakkuvaar, enki'raar aa'ndavar.'

<32> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, thunpam oarinaththaaridamirunthu innumoar inaththaarukkuch sellum; perum puyal poomiyin koadika'linin'ru pu'rappattu varum!

<33> annaa'lil aa'ndavaraal kollappattavarka'l poomiyin oru koadi muthal ma'ru koadi varaiyil (nirampik) kidappaarka'l; azhuvaarat'ru, eduppaarat'ru, puthaippaarat'ruk kuppai poal avarka'l poomiyil kidappaarka'l.

<34> aayarka'lea, azhuthu pulampungka'l, katha'rungka'l; manthaiyin thalaivarka'lea, saampalil pura'lungka'l; eanenil neengka'l kolaiyu'ndu sitha'rip poakum naadka'l vanthuvittana; vilaiyuyarntha paaththiraththaip poala nam kaiyinin'ru vizhunthu poaveerka'l.

<35> aayarka'lukku pukalidam iraathu, manthaiyin thalaivarka'lum thappiththuk ko'l'la vakaiyiraathu.

<36> aayarka'lin azhukuralum, manthaiyin thalaivarka'ludaiya kookkuralum keadki'rathu. eanenil aa'ndavar avarka'ludaiya meaychchal nilaththaip paazhaakki vittaar.

<37> aa'ndavarudaiya koapaththin kaara'namaay amaithiyaayiruntha kidaika'l paazhaayina.

<38> kukaiyinin'ru ve'liyea'rum singkaththaip poal, intha naattai vittu avar ve'liyea'rinaar; kolaignanin vaa'laalum, avarudaiya koapath theeyaalum, avarka'lin naadu paazhaayit'ru."

[ereamiyaas aakamam 26]

<1> yoasiyaasin makanaana yoavaakkeem enki'ra yoothaa arasanudaiya aadchiyin thuvakkaththil aa'ndavar eremiyaasukku aru'liya vaakku ithuvea:

<2> aa'ndavar koo'ruki'raar: nee aa'ndavarudaiya koayilin mut'raththil nin'ru ko'ndu, aa'ndavarudaiya koayilil aaraathanai seluththa varum yoothaavin ellaa nakarangka'lin makka'lukkum, naam sollak katta'laiyitta vaarththaika'l ellaavat'raiyum a'rivi; oru vaarththaiyum vidaamal anaiththaiyum a'rivi.

<3> oru vea'lai un so'rka'lukku avarka'l sevisaayththuth thaththam theeya vazhika'lai vittuth thirumpalaam; appozhuthu avarka'ludaiya theeya seyalka'lukku naam tha'ndanai thara e'n'niyatha'rkaaka manam varunthuvoam;

<4> nee avarka'lukkuch sol: 'aa'ndavar koo'ruki'raar: neengka'l naam solvathaik kea'laamalum, ungka'lukkuk koduththirukkum sattaththaik kadaipidikkaamalum,

<5> naam ungka'lidam thirumpath thirumpa anuppiyum neengka'l sevimadukkaama'r poana nammudaiya oozhiyarka'laana i'raivaakkinarka'lin vaarththaika'laik keadkaamalum poaveerka'laakil,

<6> inthak koayilaich seeloavaippoal aakkividuvoam; intha nakaraththai ulakaththin ellaa makka'linaththaar munnilaiyilum oru saapamaakkuvoam."

<7> archchakarka'lum theerkkatharisika'lum makka'l ellaarum, eremiyaas aa'ndavarin koayilil a'riviththa ivvaarththaika'laik keattaarka'l.

<8> makka'l anaivarukkum sollumpadiyaaka aa'ndavar ka'rpiththa ellaa vaarththaika'laiyum eremiyaas solli mudiththavudan, archchakarka'lum theerkkatharisika'lum makkad koottam muzhuvathum avaraip pidiththu, "nee ka'ndippaaych saakavea'ndum;

<9> inthak koayil seeloavaip poalaakum, innakaram kudiyiruppaarat'rup paazhaayp poakum' en'ru aa'ndavar thiruppeyaraal nee ean i'raivaakkuraiththaay?" en'ru solli, aa'ndavarin koayilileayea makka'l ellaarum eremiyaasaich soozhnthu ko'ndaarka'l.

<10> yoothaavin thalaivarka'l ithellaam kea'lvippattu, arasan ara'nmanaiyilirunthu aa'ndavarin koayilukku vanthu, angkea aa'ndavarin koayilil 'puthiya vaayil' ennum vaayilil udkaarnthanar.

<11> archchakarka'lum theerkkatharisika'lum, thalaivarka'laiyum makka'l anaivaraiyum noakki, "intha manithan saavukkuth theerppidap padavea'ndum; eanenil inthap patta'naththi'rku viroathamaay ivan i'raivaakku uraiththaan; neengka'loa ungka'l kaathaal keatteerka'l" en'raarka'l.

<12> appoathu eremiyaas thalaivarka'l anaivaraiyum makkad koottam muzhuvathaiyum noakki: "inthak koayilukkum innakaraththi'rkum ethiraaka neengka'l keatta vaarththaika'laiyellaam a'riviththu i'raivaakku uraikkumpadi aa'ndavar thaam ennai anuppinaar.

<13> aathalaal, ippozhuthu ungka'l ne'rika'laiyum seyalka'laiyum sevvaippaduththik ko'ndu, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarin sollukkuk keezhppadiyungka'l; avvaa'ru seythaal, aa'ndavar ungka'lukku viroathamaayth theemai seyvathaaka a'riviththatha'rku manam varunthuvaar.

<14> ithoa, naan ungka'l kaika'lil irukki'rean; nallathen'rum neethiyen'rum ungka'lukkuth thoan'ruvathai enakkuch seyyungka'l.

<15> aanaal, on'rai mattum nan'raakath therinthu ko'l'lungka'l: ennai neengka'l kolluveerka'laakil, maasat'ravanin iraththap pazhiyai ungka'l mealum ippatta'naththin mealum ithan kudika'l mealum vizhach seyveerka'l; eanenil u'nmaiyil aa'ndavar thaam ennai ungka'lidam anuppi ivvaarththaika'lai ellaam neengka'l keadkumpadi sollach sonnaar" en'raar.

<16> thalaivarka'lum makkad koottamum, archchakarka'laiyum theerkkatharisika'laiyum noakki, "intha manithan saavukkuth theerppidappadak koodaathu; eanenil avan nam kadavu'laakiya aa'ndavar thiruppeyaraaleayea nammidam peasinaan" en'raarka'l.

<17> appoathu naattin moopparka'lu'l silar ezhunthu angkea koodiyiruntha makka'lanaivaraiyum paarththu,

<18> yoothaavin arasanaayiruntha eseakkiyaasin naadka'lil moaraasthi oorinaraana mikkeayaas i'raivaakkinaraay irunthaar; avar yoothaavin makka'lanaivaraiyum noakki, 'seanaika'lin aa'ndavar koo'rum vaakku: seeyoan kazhani poal uzhappadum, yerusaleam ka'rkuviyalaakum, koayilirukkum immalaiyoa perung kaadaakum' en'ru sonnar.

<19> itha'rkaaka yoothaavin arasanaana esekkiyaasum, yoothaa naadu muzhuvathum avaraich saavukkuth theerppittu vittaarka'laa? (atha'rku maa'raaka) avarka'l aa'ndavarukku agnchi, aa'ndavarudaiya aru'lai i'raignchi man'raadinaarka'l allavaa? aa'ndavarum avarka'lukku viroathamaay a'riviththiruntha theemaiyaich seyyaamal, manaththai maat'rik ko'l'lavillaiyaa? aanaal naamea nammeal perun theemaiyai varuviththuk ko'l'lap poaki'roam" en'ru sonnaarka'l.

<20> aa'ndavar thiruppeyaraal i'raivaakku uraiththa innoruvarum irunthaar; avar kaariyaaththiyaarim ennum ooril vaazhntha semiyin makanaana ooriyaas enpavar; avarum eremiyaas sonna vaarththaika'laip poalavea solli, ippatta'naththi'rkum innaattukkum viroathamaay i'raivaakku uraiththaar.

<21> yoavaakkeem arasanum thalaivarka'lum poar veerarka'l anaivarum, avar solliya vaarththaika'laik keattaarka'l; arasan avaraik kollath theadinaan; aanaal ooriyaas athaik keattu agnchi, ekipthukkuth thappiyoadinaar;

<22> yoavaakkeem arasan akkoapoar enpavanin makan elnaaththaanaiyum, avanoadu vea'ru silaraiyum ekipthukku anuppinaan;

<23> avarka'l ekipthilirunthu ooriyaasaip pidiththu vanthu yoavaakkeem arasan mun vittaarka'l; avan avarai vaa'laal kon'ru udalaip pothu makka'l puthaikkappadum idaththilea e'rinthu vittaan.

<24> makka'l kaiyil vidappattuch saakaathapadi saappaanin makan aayikaam eremiyaasukkuth thu'naiyaay irunthaan.

[ereamiyaas aakamam 27]

<1> yoothaavin arasanum yoasiyaasin makanumaakiya setheasiyaas aadchiyin thuvakkaththil ivvaakkiyam eremiyaasukku aa'ndavaridamirunthu aru'lappattathu.

<2> aa'ndavar enakkuch sonnaar: "kayi'ruka'laiyum nukaththadiyaiyum seythu avat'rai un kazhuththil poottik ko'l.

<3> yerusaleamukkuch setheasiyaasidam vanthu'l'la thootharka'l vazhiyaay eathoam arasanukkum, moavaap arasanukkum, ammoaniyarin arasanukkum, theer arasanukkum, seethoan arasanukkum seythi solli anuppu:

<4> avarka'ludaiya thalaivarka'lukkuch sollumpadi nee avarka'lukkuk katta'laiyidu; avarka'l solla vea'ndiyathu: 'israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: neengka'l ungka'l thalaivarka'lidam poaych sollungka'l:

<5> namathu mikuntha vallamaiyaalum kaivanmaiyaalum poomiyaiyum athilirukkum manitharaiyum mirukangka'laiyum naamea padaiththoam; namakku viruppamaanavaridam avat'raik kodukki'roam.

<6> ippozhuthu nam oozhiyanum papiloaniya mannanumaana napukkoathanasaarudaiya kaika'lil intha naaduka'laiyellaam oppuviththirukki'roam; poomiyin mirukangka'l anaiththaiyum avanukkuch seavai seyyumaa'ru koduththirukki'roam.

<7> makka'linam ellaam avanukkum, avan makanukkum, makanudaiya makanukkum oozhiyam seythu varuvaarka'l; avanudaiya naattukkuk kaalam varum varaiyil oozhiyam seythu varuvaarka'l; athan pin palvea'ru inaththaarum maamannarka'lum avanai adimaiyaakki aa'luvaarka'l.

<8> aanaal (ippozhuthu) papiloaniya mannanaakiya napukkoathanasaarukku oozhiyam seyyaamal, eatheanum makka'linamoa arasoa irukkumaayin-papiloaniya arasanin nukaththaik kazhuththil thaangka ma'rukkumaayin, athai avan kaiyaal mut'rilum azhikkum varai antha makka'linaththai vaa'l, pagncham, ko'l'lai noay ivat'raal tha'ndippoam, enki'raar aa'ndavar.

<9> aathalaal, 'papiloaniya arasanukkuth tho'ndu puriya maatteerka'l' en'ru ungka'lukkuch sollum ungka'l theerkkatharisika'lukkum nimiththikarka'lukkum kanavu kaaraarka'lukkum ku'ri solvoarkkum sooniyak kaararukkum sevimadukkaatheerka'l.

<10> neengka'l thaay naattai vittuth tholai naattukkuth thuraththappattup poay angkea madiyumpadi ungka'lukku avarka'l poyth theerkkatharisanam solluki'raarka'l.

<11> papiloaniya arasanin aa'lukaikku udpattu, avanukkuch seavai puriyum makka'lai avarka'ludaiya sontha naattileayea vittu vaippoam; avarka'l athanaip payirittu angkeayea vaazhnthiruppaarka'l."

<12> ivvaarththaika'laiyea setheasiyaas mannanidamum sonnean; "papiloaniya arasanukkuk keezhppattu avanukkum avan naattinarukkum oozhiyam seyyungka'l; neengka'l pizhaippeerka'l.

<13> papiloaniya mannanukku oozhiyagn seyya manamillaatha makka'lukku anuppuvathaaka aa'ndavar sonna vaa'l, pagncham, ko'l'lai noay ivat'rukku neerum um naattu makka'lum ean iraiyaakich saakavea'ndum?

<14> 'papiloaniya arasanukku oozhiyagn seyya maatteerka'l' en'ru sollum theerkkatharisika'ludaiya vaarththaika'lai nampaatheerka'l; eanenil avarka'l ungka'lukkuch solvathu poy;

<15> naam avarka'lai anuppavillai; ungka'l naattinin'ru ungka'lai naam tholai naatti'rkuth thuraththavum, angkea neengka'lum, ungka'lukkuth theerkkatharisanam sonna anthath theerkkatharisika'lum madiyavumea, avarka'l ivvaa'ru namathu peyaraal poyth theerkkatharisanam solluki'raarka'l, enki'raar aa'ndavar" en'ru sonnean.

<16> pinnar naan archchakarka'laiyum, intha makka'l anaivaraiyum noakki, "aa'ndavar koo'ruki'raar: 'innum kogncha naadka'lukku'l aa'ndavarukkuriya paaththirangka'laip papiloanilirunthu thirumpak ko'ndu varap poaki'raarka'l' en'ru ungka'lukkuth theerkkatharisanam uraikkum theerkkatharisika'lin so'rka'laik keadkaatheerka'l; eanenil avarka'l ungka'lukkup poyyaith thaan solluki'raarka'l;

<17> aathalaal avarka'lukkuk kaathu kodaatheerka'l; neengka'l vaazha virumpinaal papiloaniya mannanukku oozhiyam pa'n'nungka'l; ippatta'nam ean paazhaaka vea'ndum?

<18> avarka'l u'nmaiyaakavea theerkkatharisika'laay irunthaal, aa'ndavarudaiya vaarththai avarka'loadu iruppathu u'nmaiyaanaal, aa'ndavarin koayililum, arasanathu ara'nmanaiyilum, yerusaleamilum meethiyaay vidappattirukkum paaththirangka'laavathu papiloanukkup poakaathapadi, avarka'l seanaika'lin aa'ndavar munnilaiyil poay man'raadattumea!

<19> papiloan arasanaakiya napukkoathanasaar yoothaavin arasanum yoavaakkeeminudaiya makanumaana ekkoaniyaasaiyum, yoothaavilum yerusaleamiliruntha perungkudi makka'laiyum yerusaleamilirunthu papiloanukkuk ko'ndu poakaiyil,

<20> thannoadu ko'ndu poakaamal vittuchsen'ra thoo'nka'l, kadal, aathaarangka'l, intha nakaraththil meethiyaayu'l'la paaththirangka'l aakiyavat'raik ku'riththuch seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar:

<21> aa'ndavarin koayililum yoothaavin arasanudaiya ara'nmanaiyilum yerusaleamilum meethiyaay vidappatta paaththirangka'laip pat'ri israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar:

<22> avai yaavum papiloanukkuk ko'ndu poakappadum; naam avat'raik ko'nduvarum naa'l varaikkum avai angkeayea irukkum; pinpu avat'raik ko'ndu vanthu, intha idaththil thirumpavum vaikkach seyvoam, enki'raar aa'ndavar."

[ereamiyaas aakamam 28]

<1> athea aa'ndil, yoothaavin arasanaakiya setheasiyaas aadchikkaalaththin thodakkaththil naankaam aa'ndin ainthaam maathaththil ithu nadanthathu: aajeer makanum kapaavoan ooraanumaakiya anaaniyaas ennum theerkkatharisi aa'ndavarin koayilil archchakarka'l munnilaiyilum, makka'l anaivar munnilaiyilum ennidam sonnaan:

<2> israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: papiloaniya mannanin nukaththai naam mu'riththu vittoam;

<3> papiloaniya mannan intha idaththilirunthu papiloanukkuth thookkippoana aa'ndavarin koayil paaththirangka'l anaiththaiyum innum ira'ndu aa'nduka'lil thirumpa ivvidaththi'rkuk ko'ndu varuvoam.

<4> yoothaavin arasanum yoavaakkeemudaiya makanumaana ekkoaniyaasaiyum, yoothaavinin'ru papiloanukkuch sen'ra ellaaraiyum ivvidaththi'rkuth thirumpak ko'ndu varuvoam; eanenil papiloaniya mannanin nukaththai mu'riththu viduvoam, enki'raar aa'ndavar" en'raan.

<5> pinpu, i'raivaakkinaraana eremiyaas archchakarka'lin munnilaiyilum, aa'ndavarin koayilil nin'ru ko'ndiruntha ellaa makka'lin munnilaiyilum anaaniyaas theerkkatharisiyidam peasinaar:

<6> i'raivaakkinaraana eremiyaas avanai noakki, "aamen! avvaa'rea aa'ndavar seyvaaraaka! nee uraiththa vaarththaika'lai aa'ndavar ni'raiveat'ruvaaraaka! paaththirangka'l aa'ndavarin koayilukkuth thirumpak ko'ndu varappaduka! papiloanukkup poanavarka'l ivvidaththi'rkuth thirumpi varuka!

<7> aayinum neeyum ingku'l'lavarka'lum keadka naan sollum ivvaarththaiyaik kea'l:

<8> aathi muthal unakkum enakkum mun vaazhntha theerkkatharisika'l pala naaduka'laip pat'riyum, vallarasuka'l, poar, thunpam, pagncham aakiyavat'raik ku'riththum theerkkatharisanam solliyirukki'raarka'l;

<9> samaathaanaththai munna'rivikkum theerkkatharisi oruvan irunthaal, avan sonna sol ni'raivea'rinaal thaan, avanai u'nmaiyaakavea aa'ndavar anuppinaar enpathu the'livaakum" en'ru ma'rumozhi koo'rinaar.

<10> athaik keattu, anaaniyaas theerkkatharisi eremiyaas i'raivaakkinarin kazhuththiliruntha nukaththai mu'riththu e'rinthuvittaan.

<11> pinnum anaaniyaas makka'l anaivar munnilaiyilum vaay thi'ranthu, "aa'ndavar koo'ruki'raar: ivvaa'rea papiloaniya mannanaakiya napukkoathanasaarin nukaththai ellaa makka'linaththaarin kazhuththinin'rum innum ira'ndea aa'nduka'lil mu'riththu viduvoam" en'raan. athan pin eremiyaas i'raivaakkinar avvidam vittakan'raar.

<12> anaaniyaas theerkkatharisi eremiyaas i'raivaakkinarin kazhuththinin'ru nukaththadiyai mu'riththe'rintha sila naadka'lukkup pin, aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku a'rivikkappattathu.

<13> nee poay anaaniyaasukkuch sol: 'aa'ndavar koo'ruki'raar: nee mara nukaththai mu'riththaay; aanaal atha'rkup pathilaaka irumpu nukaththaich seyvoam.

<14> eanenil papiloaniya arasanaakiya napukkoathanasaarukku adangkich seavai seyyumaa'ru intha makka'l ellaarudaiya kazhuththilum irumpu nukaththai vaiththoam; avarka'l avanukkuth tho'ndu purivaarka'l; poomiyin mirukangka'laiyum avanukku a'liththirukki'roam, enki'raar israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar."

<15> appozhuthu eremiyaas i'raivaakkinar anaaniyaas theerkkatharisiyai noakki, "anaaniyaasea, koornthu kea'l; aa'ndavar unnai anuppavillai; intha makka'l un poyyai nampumpadi seythu vittaay; aathalaal aa'ndavar koo'ruki'raar:

<16> ithoa naam unnai ivvulakaththilirunthea akat'ri viduvoam; intha aa'ndileayea nee saavaay; eanenil, nee aa'ndavarukku viroathamaayp peasinaay" en'ru sonnaar.

<17> antha aa'ndileayea eazhaam maathaththil anaaniyaas theerkkatharisi i'ranthu poanaan.

[ereamiyaas aakamam 29]

<1> napukkoathanasaar yerusaleaminin'ru papiloanukkuk ko'ndu poanavarka'lu'l meethiyaana moopparka'l, archchakarka'l, theerkkatharisika'l, innum makka'l ellaarukkum eremiyaas i'raivaakkinar ezhuthiyanuppiya thirumukaththin vaakkiyangka'l.

<2> ekkoaniyaas arasanum arasiyum, avanudaiya a'n'nakarum, yoothaa, yerusaleamin thalaivarka'lum, thachcharka'lum kollarka'lum yerusaleamai vittup poana pinnar,

<3> yoothaavin arasanaana setheasiyaas papiloaniya arasanaakiya napukkoathanasaaridam papiloanukku anuppiya sappaanin makan elaasaa vazhiyaakavum, elsiyaasin makan kaamaariyaas vazhiyaakavum eremiyaas anthath thirumukaththai anuppinaar.

<4> athil ezhuthiyirunthathu: "yerusaleamilirunthu papiloanukkuk ko'ndupoakappatta anaivarukkum israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar solluki'raar:

<5> veeduka'laik kattik ko'ndu vaazhungka'l; thoattam thuravuka'lai vaiththu avat'rin vi'laivaich saappidungka'l.

<6> pe'n theadi ma'namudiththuk ko'ndu, puthalvar puthalviyaraip pet'ru vaazhungka'l; ungka'l puthalviyarukku maappi'l'laika'laith theadungka'l; ungka'l puthalvarka'lukkup pe'n paarththu ma'na mudiyungka'l; avarka'lum puthalvar puthalviyaraip pet'redukkattum; angkeayea perukip palukungka'l; e'n'nikkaiyil ku'rainthu vidaatheerka'l.

<7> naadu kadaththappattu neengka'l kudiyirukkumpadi naam seytha anthap patta'naththi'rkuch samaathaanaththaith theadungka'l; an nakarukkaaka aa'ndavarai man'raadungka'l; eanenil athan samaathaanaththil thaan ungka'l samaathaanamum adangkiyirukki'rathu.

<8> eanenil israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ungka'l naduvilirukki'ra ungka'l theerkkatharisika'lum ungka'l nimiththikarum ungka'lai mayakkaathirukkumpadi paarththuk ko'l'lungka'l; avarka'l kaa'num kanavuka'laiyum porudpaduththaatheerka'l; eanenil, avarka'l namathu peyaraal ungka'lukkup poyyaich solluki'raarka'l;

<9> naam avarka'lai anuppavillai, enki'raar aa'ndavar. ithoa, aa'ndavar koo'ruki'raar:

<10> papiloanil ezhupathu aa'nduka'l kadantha pinnar, naam ungka'lai vanthu santhippoam; ungka'lai intha idaththi'rkuk ko'ndu vanthu searppoam en'ru ungka'lukku naam koduththa vaakkai ni'raiveat'ruvoam.

<11> eanenil naam ungka'laip pat'rik ko'ndirukkum e'n'nangka'l namakkuth theriyum; avai ungka'lukku va'lamaana pi'rkaalaththaiyum nampikkaikaiyum tharumpadi naam ko'nda samaathaanaththin e'n'nangka'lea thavira, thunpaththin e'n'nangka'l alla.

<12> neengka'l nammai man'raadith thirumpa varuveerka'l; neengka'l nammai vea'nduveerka'l; naam ungka'l man'raattaik keattaru'luvoam.

<13> neengka'l nammaith theaduveerka'l; muzhu ithayaththoadu theadi nammaik ka'ndadaiveerka'l;

<14> aam, meyyaakavea nammaik ka'ndadaiveerka'l, enki'raar aa'ndavar; ungka'lai adimaiththanaththinin'ru meettukko'ndu varuvoam; naam ungka'lai virattina ellaa idaththinin'rum, ellaa makka'lidamirunthum ungka'lai orumikkach searppoam, enki'raar aa'ndavar. entha idaththilirunthu naam ungka'lai anuppinoamoa, antha idaththi'rkea thirumpi varach seyvoam.

<15> aa'ndavar papiloanil engka'lukku i'raivaakkinarka'laith thoat'ruviththu'l'laar' enki'reerka'l.

<16> aathalaal, thaaveethin ariya'naiyil veet'rirukkum arasanaip pat'riyum, ippatta'naththil, vasikkum ellaa makka'laik ku'riththum, ungka'loadu koodach si'raiyiruppukkuk ko'ndu poakappadaatha ungka'l sakoathararaip pat'riyum aa'ndavar koo'ruvathaik kea'lungka'l.

<17> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, naam avarka'lukkup pagncham, vaa'l, ko'l'lai noayka'laiyum anuppuvoam; thinna mudiyaatha a'lavukkuk kettup poana kaattaththip pazhangka'lukku avarka'laich samamaakkuvoam.

<18> an'riyum naam avarka'laip pagncham, vaa'l, ko'l'lainoay ivat'raal thunpu'ruththuvoam; ulakaththin ellaa naaduka'lukkum thikilaay irukkach seyvoam; naam avarka'laich sitha'radiththa ellaa inaththaar naduvilum avarka'laich saapanaikkum thikaippukkum nakaippukkum avamaanaththi'rkum u'l'laakkuvoam.

<19> eanenil, naam thodakka muthal nammudaiya oozhiyarka'laakiya i'raivaakkinarka'l vazhiyaayth thirumpath thirumpath theriviththa vaakkiyangka'lai avarka'l keadkavillai; neengka'lum keadkavillai, enki'raar aa'ndavar.'

<20> aathalaal yerusaleamilirunthu papiloanukku naam naadu kadaththiya neengka'l anaivarum aa'ndavarudaiya vaakkaik kea'lungka'l:

<21> namathu peyaraal ungka'lukkup poyyaip pithat'rum koaliyaas makan aakkaapaik ku'riththum, maavaasiyaas makan setheasiyaasaip pat'riyum israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: naam avarka'laip papiloaniya arasanaakiya napukkoathanasaarukkuk kaiya'lippoam; avan avarka'lai ungka'l ka'n munpaakak kolai seyvaan,

<22> yoothaavilirunthu papiloanukku naadukadaththappatta anaivarum ini meal avarka'lai uthaara'namaaka vaiththu, yaathoruvanaich sapikkum poathu, "papiloaniya arasan neruppinaal sutteriththa setheasiyaasaip poalavum, aakkaapaip poalavum aa'ndavar unnai nadaththuvaaraaka!" enpaarka'l.

<23> eanenil, avarka'l israayealukku mathikeadaanathaich seythaarka'l; thangka'l ayalaarudaiya manaiviyaroadu vipasaaram seythaarka'l; naam katta'laiyidaathirukkumpoathea, namathu thiruppeyaraal poyth theerkkatharisanam uraiththaarka'l; athellaam namakku nan'raayth theriyum; naamea atha'rkuch saadchi, enki'raar aa'ndavar."

<24> eremiyaasin thirumukaththi'rku ma'ruppu: ma'rupadiyum aa'ndavar ennai noakki: nee nekkoalamiththanaana semeayiyaasaip paarththuch sol:

<25> israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: nee yerusaleamil irukkum ellaa makka'lukkum, maavaasiyaasin makanum archchakarka'lumaakiya seppoaniyaasukkum, mat'ra archchakarka'lukkum un peyaraal thirumukangka'lai ezhuthiyanuppinaay;

<26> avat'ril: ve'ri pidiththuth theerkkatharisanam uraikkum emmanithanaiyum neer visaariththuth thozhuvilum si'raiyilum poadumaa'ru, aa'ndavarudaiya koayilil neer thalaivaraayirukkumpadi, aa'ndavar ummai yoayaathaavukkup pathilaay archchakaraaka ea'rpaduththinaarea!

<27> appadiyirukka, ungka'lukkuth theerkka tharisanam sollum anaaththoaththu ooraanaakiya eremiyaasai neer ean ka'ndikkavillai?

<28> eanenil papiloanilu'l'la engka'lukku avan, "ungka'l adimai vaazhvu nedungkaalam needikkum; veeduka'laik kattik ko'ndu vaazhungka'l; thoattam thuravuka'lai amaiththu avat'rin palanaich saappidungka'l" en'ru ezhuthiyirukki'raan' en'ru solliyirukki'raay?"

<29> archchakaraakiya soppoaniyaas adikkadi thanthai i'raivakkinaraana eremiyaasukkup padiththuk kaattinaar;

<30> appozhuthu aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<31> naadukadaththappattavarka'l ellaarukkum nee ivvaa'ru ezhuthiyanuppu: 'nekkealaam ooraanaakiya semeayiyaasaik ku'riththu aa'ndavar koo'rukin'raar: naam anuppaamalea semeayiyaas ungka'lukkuth theerkkatharisanam uraiththaan; ungka'lukkup poy solli athai nampa vaiththaan;

<32> aathalaal aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, nekkealaam ooraanaakiya semeayiyaasaiyum avan santhathiyaaraiyum naam tha'ndippoam; nam makka'lukku naam seyyum nanmaika'laich kaa'na avan santhathiyil oruvanum iraan; eanenil avan aa'ndavarukku ethiraayp peasinaan, enki'raar aa'ndavar."

[ereamiyaas aakamam 30]

<1> mee'ndum aa'ndavarin vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<2> israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: naam unakkuch sonna vaakkiyangka'lai ellaam oru puththakaththil ezhuthu;

<3> eanenil ithoa, naadka'l varum; nam makka'laakiya israayealukkum yoothaavukkum mee'ndum munpu poala va'lavaazhvu tharuvoam, enki'raar aa'ndavar; avarka'ludaiya munnoarkku naam koduththiruntha naattukku avarka'laith thirumpa azhaiththu varuvoam; avarka'l athanai udaimaiyaakkik ko'lvaarka'l, enki'raar aa'ndavar."

<4> israayealaiyum yoothaavaiyum ku'riththu aa'ndavar sonna vaarththaika'l ivaiyea:

<5> aa'ndavar koo'ruki'raar: achchaththin oliyaik keattoam; peethiyin oli thaan! samaathaanaththin kuralan'ru.

<6> aa'n makan evanaavathu pi'l'lai pe'ruvathu'ndoa en'ru keattuppaarungka'l; illaiyenil, aa'nka'l yaavarum pirasavikkum pe'nka'laip poala, thangka'l idaiyil kai vaiththiruppaanean? ellaa mukamum ve'luththup poayiruppathean?

<7> aiyoa! antha naa'l mikapperiya naa'l! atha'rkuch samamaana naa'lillai; yaakkoapukku athu thunpaththin kaalam; aayinum athilirunthu mee'luvaan.

<8> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: annaa'lil avan kazhuththil irukkum nukaththadiyai avan kazhuththinin'ru eduththu mu'rippoam; avanudaiya vilangkuka'laith tha'rippoam; ini anniyar avanai aa'lamaattaarka'l.

<9> appoathu avarka'l thangka'l kadavu'laakiya aa'ndavarukkum, naam avarka'lukku a'likkum thaaveethu arasanukkum oozhiyam seyvaarka'l.

<10> aathalaal, nam oozhiyanaakiya yaakkoapea, agnchaathea; israayealea, payappadaathea, enki'raar aa'ndavar; eanenil ithoa, nam tholainaattinin'ru unnai meedpoam; un santhathiyaiyum adimaith thanaththinin'ru viduvippoam; appoathu yaakkoapu thirumpi vanthu i'laippaa'ruvaan; avanai achchu'ruththupavanoa oruvanumiraan.

<11> eanenil unnai meedka naam unnoadu irukki'roam, enki'raar aa'ndavar: entha makka'l naduvil nee sitha'radikkappattu vaazhnthaayoa, antha makka'l anaivaraiyum naam mut'rilum azhippoam; aanaal unnai naam mut'rilum azhikkamaattoam; neethiyaana a'lavil unnaith tha'ndippoam, mut'rilumea unnai tha'ndikkaamal vida maattoam.

<12> aa'ndavar mee'ndum koo'ruki'raar: un kaayam aa'raathu, un pu'n mikavum kodiyathu;

<13> un kaayaththaik kattuvaar oruvarumillai, un kaayangka'lai aat'ruvatha'rku marunthea illai.

<14> un kaathalarka'l anaivarum unnai ma'ranthu vittaarka'l; avarka'l unnaith theaduki'rathea illai; naamoa maat'raanaith thaakkuvathu poal unnaith thaakkinoam; irakkamat'ra pakaivanaip poalath tha'ndiththoam; eanenil un akkiramam mikapperiyathu; un paavangka'l mika moasamaanavai.

<15> nee nasinthu poanathaay ean koovuki'raay? un noay theeruvathu iyalaatha on'ru; eanenil un akkiramam mikapperiyathu; un paavangka'l mika moasamaanavai. enavea thaan ivat'raiyellaam seythoam.

<16> aathalaal unnai vizhungkuki'ravarka'l vizhungkappaduvaarka'l; un pakaivar anaivarum adimaika'laay azhaiththup poakap paduvaarka'l; unnai azhikki'ravarka'l azhikkappaduvaarka'l; unnaik ko'l'laiyadippavarka'lai naam ko'l'laip poru'laakkuvoam.

<17> avarka'l, 'seeyoan tha'l'lu'ndava'l; ava'lukkaaka yaarum kavalaippadavillai' enki'raarka'l; naamea unakku nalaththaith thiruppik koduppoam; un kaayangka'lai naamea aat'ruvoam, enki'raar aa'ndavar.

<18> mee'ndum aa'ndavar koo'ruki'raar: naam yaakkoapin koodaarangka'laith thirumpa nilai naattuvoam; avan veeduka'lin meethu irakkam kaattuvoam; nakaram than malaiyin meal mee'ndum kattappadum; ara'nmanaiyum munniruntha idaththil amaikkappadum;

<19> avarka'lidamirunthu nan'rik keethangka'l ezhumpi varum; makizhchchi ko'ndaaduvoarin kuralka'l keadkum; naam avarka'laip palukach seyvoam; avarka'l e'n'nikkaiyil ku'raiyamaattaarka'l; naam avarka'lai makimaippaduththuvoam; ini avarka'l si'rumaiyadaiya maattaarka'l.

<20> avarka'ludaiya pi'l'laika'l munnaa'lil irunthathu poalavea iruppaarka'l; avarka'ludaiya sapai nam munnilaiyil nilainaattappadum; avarka'laith thunpu'ruththuvoar anaivaraiyum tha'ndippoam.

<21> avarka'lin thalaivan avarka'lu'l oruvanaakavea iruppaan; avarka'lai aa'lupavan avarka'l naduvinin'rea thoan'ruvaan; avan nammai a'nukumpadi seyvoam; avanum nammai a'nuki varuvaan; eanenil thaanaakavea nammai a'nuki varath thu'nipavan evan? enki'raan aa'ndavar.

<22> neengka'l nam makka'laay iruppeerka'l; naam ungka'l kadavu'laay iruppoam.

<23> ithoa, aa'ndavarudaiya kadum puyal! soo'raava'lik kaat'rup poal avar koapam ezhumpiyu'l'lathu; athu theeyavarka'lin thalai meal kadumaiyaay moathum.

<24> aa'ndavarin kadungkoapam, avar manathil ninaiththirukkum e'n'nangka'laiyellaam seythu mudiththu ni'raiveat'raatha varaiyil, thirumpaathu; kadaisi naa'lil ithaik ka'ndu'narveerka'l.

[ereamiyaas aakamam 31]

<1> aa'ndavar mee'ndum koo'ruki'raar: akkaalaththil, israayealin ellaak kudumpangka'lukkum naamea kadavu'laay iruppoam; avarka'l nam makka'laay iruppaar."

<2> aa'ndavar koo'ruki'raar: "vaa'lukkuth thappip pizhaiththa oru makka'linam, paalainilaththil nam aru'laik ka'ndadainthathu; israayeal i'laippaat'riyaith theadiya poathu,

<3> aa'ndavar avanukkuth tholaivil thoan'rinaar; mudivillaatha anpinaal unmeal anpu vaiththoam, aathalaal unakkuth thodarnthu anpu seyki'roam.

<4> israayealaakiya kannip pe'n'nea, unnai naam mee'ndum kattuvoam, nee kattappaduvaay; mee'ndum nee mea'laththoadu makizhchchi ko'ndaaduvaaroadu aadippaadi ve'lippaduvaay.

<5> samaariyaa naattu malaika'lin meal mee'ndum nee thiraadchaik kodika'lai naduvaay; naduki'ravarka'l naduvaarka'l, athan kanika'lai u'ndu ka'lippaarka'l;

<6> naa'l varum; appoathu eppiraayeem malaiyil kaavalar, 'ezhunthu vaarungka'l, seeyoanukku nam kadavu'laakiya aa'ndavaridam selvoam' en'ru koovuvaarka'l."

<7> aa'ndavar thodarnthu koo'ruki'raar: "yaakkoapaik ku'riththu makizhchchiyinaal akka'liyungka'l; makka'lin thalaivarka'laik ku'riththu aarppariyungka'l kuralaiyuyarththi a'riviyungka'l, pukazh paadungka'l: 'aa'ndavar tham makka'lai meettaar, israayealil egnchinavarka'lai meettaar' en'ru sollungka'l.

<8> ithoa, vada naattinin'ru naam avarka'lai azhaiththu varuvoam; poomiyin kadaikoadika'linin'ru avarka'lai orumikkach searppoam; avarka'lu'l kurudarum mudavarum karppavathika'lum pirasavap pe'nka'lum iruppaarka'l; avarka'l ellaarum searnthu perung koottamaayth thirumpi varuvaarka'l.

<9> avarka'l azhukaiyoadu thirumpi varuvaarka'l; naamoa irakkaththoadu avarka'lai azhaiththu varuvoam; neeroadaika'lin arukileayea avarka'lai nadakkach seyvoam; ida'raatha semmaiyaana near vazhiyil nadaththi varuvoam; eanenil israayealukku naamea thanthai; eppiraayeemoa namakkuth thalaippea'raana pi'l'lai.

<10> pu'ravinaththaarea, aa'ndavarudaiya vaarththaiyaik kea'lungka'l: keattuth tholaivilu'l'la theevuka'lukku a'riviyungka'l: 'israayealaich sitha'radiththavar avarka'laich searppaar, aayan manthaiyaik kaappathu poal avarka'laik kaappaar' en'ru sollungka'l.

<11> eanenil aa'ndavar yaakkoapai meettaar; valiyavan kaiyinin'ru avanai viduviththaar.

<12> avarka'l vanthu, seeyoanin uchchiyil paadip poat'ruvaarka'l, aa'ndavar avarka'lukku a'likkum nanmaika'laakiya koathumai, thiraadchai rasam, e'n'ney, aattukkuttika'l, maattu manthaika'l aakiyavat'rai naadik koottamaay oadi varuvaarka'l; avarka'ludaiya vaazhkkai neerva'lam mikka nilam poalirukkum; ini avarka'l varuntha maattaarka'l.

<13> appoathu kannip pe'nka'l naattiya maadik ka'lippaarka'l; i'laignarum muthiyoarum avvaa'rea makizhvaarka'l; avarka'ludaiya azhukaiyai akka'lippaaka maat'ruvoam; avarka'laith theat'rith thuyaraththaip poakki, avarka'lai makizhach seyvoam.

<14> archchakarka'lin u'l'laththaich sezhumaiyaanavat'raal poorikkach seyvoam; nam makka'l nammudaiya nanmaiththanaththaal nirappappaduvaarka'l, enki'raar aa'ndavar."

<15> aa'ndavar koo'ruki'raar: "raamaavilea kookkural keattathu; pearazhukaiyum oppaariyumaaka irunthathu; iraakkeal than kuzhanthaika'lukkaaka azhuthu ko'ndu, avai illaamaiyaal aa'ruthal pe'ra virumpavillai."

<16> aa'ndavar mee'ndum koo'ruki'raar: "nee vee'rittazhaathea, ka'n'neer vadikkaathea; un vealaikkuth thakka kaimmaa'ru kidaikkum, pakaivanin naattilirunthu avarka'l varuvaarka'l,

<17> ethirkaalaththi'rku unakku nampikkaiyu'ndu; un pi'l'laika'l thirumpath thangka'l sontha naatti'rkea vanthu searuvaarka'l, enki'raar aa'ndavar.

<18> eppiraayeem azhuthu pulampiyathai naam keattoam: 'naan adangkaatha kaa'lai poal irunthean, neer ennaith tha'ndiththeer, naan tha'ndanai pet'rean; neer ennaith thirumpak ko'ndu vaarum, naanum thirumpuvean; eanenil en kadavu'laakiya aa'ndavar neerea.

<19> naan ummai vittu vilakiya pin manam varunthinean; enakku neer a'rivu'ruththiya pin naan maarpil a'rainthu ko'ndean; en vaalipa vayathin avamaanaththaik ka'ndu naan vedki naa'ni mayangkinean' en'razhuthaan.

<20> eppiraayeem nam arumaiyaana makanallanoa? avan nammudaiya anpuk kuzhanthaiyan'roa? naam avanai achchu'ruththum poathellaam avanai ninaiththuk ko'l'luki'roam. avanai ninaiththu nam u'l'lam urukukin'rathu; avanukku naam thi'n'namaay irakkam kaattuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<21> unakku vazhiyadaiyaa'langka'lai ni'ruththikko'l; kaikaattika'lai unakkena naattikko'l; nee nadaththupoana vazhiyaakiya nedugnsaalaiyaik kavaniththuppaar; israayeal ennum kannip pe'n'nea, thirumpivaa; un nakarangka'laakiya ivat'rukkuth thirumpivaa.

<22> piramaa'nikkamillaatha maka'lea, innum eththu'naik kaalam nee ivvaa'ru thaththa'lippaay? eanenil poomiyil aa'ndavar puthumaiyaana on'raip padaikki'raar: manaivi than ka'navanaith theadich selki'raa'l."

<23> israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'rum vaakku ithuvea: "naam avarka'l munnaiya nannilaikkuth thirumpak ko'ndu varumpoathu, yoothaavin naattilum athan nakarangka'lilum, 'neethiyin iruppidamea, parisuththa malaiyea, aa'ndavar unnai aaseervathippaaraaka' en'ru innum makka'l solvaarka'l.

<24> uzhavarka'lum, manthaika'lai meaykkum idaiyarka'lum, yoothaa naattilum, athan patta'nangka'lilum orumiththuk kudiyiruppaarka'l.

<25> soarntha u'l'laththai naam ookkuvoam; pasiththavan evanaiyum thirupthiyaakkuvoam."

<26> appoathu naan vizhiththezhunthu paarththean; en u'rakkam enakku inpamaayirunthathu.

<27> "ithoa, naadka'l varukin'rana; appoathu israayealin veettilum yoothaavin veettilum manitharaiyum mirukangka'laiyum vithaika'laip poala vithaippoam, enki'raar aa'ndavar.

<28> pidungkavum thakarkkavum sitha'radikkavum azhikkavum thunpappaduththavum avarka'lai eppadik kavaniththuk ke'ndirunthoamoa, appadiyea avarka'laik katti nilainaattavum kavaniththuk ko'ndiruppoam, enki'raar aa'ndavar.

<29> than seyalukkuth thaanea po'ruppaa'li: "annaadka'lil avarka'l, 'thanthaiyar thiraadchaik kaay thinna, pi'l'laika'lukkup pal koosit'raam' en'ru inich solla maattaarka'l.

<30> aanaal ovvoruvanum avanavan paavaththi'rkaakach saavaan; thiraadchaik kaayaith thinnum manithanukkuth thaan pa'rka'l koosum.

<31> "ithoa, naadka'l varukin'rana; appoathu naam israayeal veettaaroadum yoothaavin veettaaroadum puthiya udanpadikkai seyvoam, enki'raar aa'ndavar;

<32> ithu, naam ekipthu naattinin'ru viduviththu, ivarka'ludaiya thanthaiyaraik kaipidiththu nadaththi vantha poathu naam avarka'loadu seytha udan padikkaiyaip poan'riraathu; naam avarka'lin thalaivaraay irunthum nam udanpadikkaiyai avarka'l mu'riththup poattaarka'l, enki'raar aa'ndavar.

<33> annaa'l varum poathu naam israayeal veettaaroadu seyyappoakum udanpadikkai ithuvea: namathu thiruchsattaththai avarka'l u'l'laththil pathippoam; avarka'ludaiya ithayangka'lin meal athai ezhuthuvoam; naam avarka'lin kadavu'laay iruppoam; avarka'l nam makka'laay iruppar, enki'raar aa'ndavar.

<34> ini ovvoruvanum than ayalaanaiyoa, than sakoatharanaiyoa paarththu, 'aa'ndavarai a'rinthu ko'l' en'ru sollik ka'rpikka maattaan; eanenil, avarka'lu'l si'riyavan muthal periyavan varai anaivarum ennai a'rinthu ko'lvaarka'l, enki'raar aa'ndavar; eanenil avarka'ludaiya akkiramaththai naam manniththu viduvoam, avarka'ludaiya paavaththai ini meal ninaivukooravea maattoam."

<35> israayeal nilaiththirukkum: aa'ndavar solvathaik kea'lungka'l; avar pakalil o'li veesak kathiravanaiyum, iravil o'li kodukka nilavin ku'rippitta mu'raimaiyaiyum vi'nmeenka'laiyum tharuki'ravar; avar kadalaik kontha'likkach seythu alaika'lai olikkach seyki'ravar- seanaika'lin aa'ndavar enpathu avar peyar: avar solvathu:

<36> mea'rpadi ozhungku mu'raimai nam munnilaiyilirunthu neengkip poakumaayin, israayealin santhathiyum nam munnilaiyil oru thani inamaay en'ren'rum illaama'r poakum. enki'raar aa'ndavar."

<37> aa'ndavar mee'ndum koo'ruki'raar: "mealea vaanve'li a'lakkappadumaayin keezhea poomiyin adippadaika'l soathikkappadak koodumaayin, namakku viroathamaay israayeal makka'l seythavat'rai munnittu athan santhathiyaar anaivaraiyum naam (mut'rilum) kaividuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<38> ithoa, naadka'l varukin'rana; aa'ndavarukkaaka ippatta'nam anaaniyeal koapuram muthal moolai vaayil varaiyil kattappadum, enki'raar aa'ndavar.

<39> athanai a'lakkum nool nearaakak kaareapu kun'ru varaiyil poayk koavaa arukil thirumpum.

<40> pi'nangka'lum saampalum ni'raintha pa'l'laththaakku muzhuvathum, keathiroan aruvi varaiyil u'l'la nilapparappum, kizhakkea u'l'la kuthirai vaayilin moolai varaiyilum athanu'l adangkum. aa'ndavarukkaaka archchikkappatta intha idam ini en'rum azhiyaathu, idipadaathu."

[ereamiyaas aakamam 32]

<1> yoothaavin arasanaana setheasiyaasinudaiya aa'lukaiyin paththaam aa'ndil, napukkoathanasaar aadchiyin pathinettaam aa'ndil aa'ndavar eremiyaasukku aru'liya vaakku.

<2> appoathu papiloaniya arasanathu padai yerusaleamai mut'rukaiyittuk ko'ndirunthathu; eremiyaas i'raivaakkinaroa yoothaavin arasanathu maa'likaiyiliruntha si'raikkoodaththin mut'raththil adaikkap pattirunthaar;

<3> setheasiyaas mannan thaan eremiyaasaich si'raiyil adaiththavan; avan avaridam ivvaa'ru sonnaan: "nee i'raivaakkuraiththu, 'aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, ippatta'naththaip papiloaniya mannanukkuk kaiya'lippoam; avan athaip pidiththuk ko'lvaan;

<4> yoothaavin mannanaakiya setheasiyaas kaltheayarudaiya kaika'lilirunthu thappamaattaan; avan papiloaniya arasanukkuk kaiya'likkappaduvaan; iruvarum oruvaraiyoruvar paarththu nearukku nearaayp peasik ko'lvaarka'l;

<5> avan setheasiyaasaip papiloanukku azhaiththukko'ndu poavaan; naam avanaich santhikkum varaiyil avan angkeayea iruppaan; neengka'l kaltheayarukku ethiraayp poaraadinaalum payanon'rumillai, enki'raar aa'ndavar' en'ru engka'lukkuch solluvaanean?"

<6> atha'rku eremiyaas sonna ma'rumozhi ithuvea: "aa'ndavarudaiya vaakku enakku aru'lappattathu:

<7> ithoa un u'ravinanaakiya sellum enpavanin makan anaameayeal unnidam vanthu, 'anaaththoaththilirukkum en nilaththai nee vaangkik ko'l; athanai vaangkik ko'l'la unakkea urimaiyu'ndu' en'ru solvaan.

<8> aa'ndavar sonnathu poalavea en periyappanin makan anaameayeal si'raikkoodaththi'rku vanthu thaazhvaaraththil ennaich santhiththu, 'penyameen naattil anaaththoaththilirukkum en nilaththai nee vaangkik ko'l; eanenil soththurimaiyum meedkum urimaiyum unnudaiyavai; neeyea athai vaangkik ko'l' en'raan. athu aa'ndavarudaiya vaakku ena appoathu naan a'rinthean.

<9> avvaa'rea anaaththoaththilirukkum en periyappanin makan anaameayealidamirunthu annilaththai vaangkik ko'ndu, atha'rku vilaiyaakap pathineazhu ve'l'lich sekkalka'lai ni'ruththuk koduththean.

<10> oppantham ezhuthi en kaiyoppamittuch saadchika'l munnaal pa'naththaith tharaasil vaiththean.

<11> kattuppaaduka'lum, nipanthanaika'lum adangkiya oppantha vilaip paththiraththil muththiraiyum kaiyoppamum ittu, athanaiyum, athan ve'lippadai nakal on'raiyum pet'ruk ko'ndean.

<12> oppantha vilaippaththiraththai makaasiyaas makanaana neariyin makan paarookkidam koduththean; en periyappanin makan anaameayealum, oppantha vilaippaththiraththil kaiyoppamitta saadchika'lum, si'raik kooda vaayilil udakarrnthiruntha yootharanaivarum naan koduththathaip paarththuk ko'ndirunthanar.

<13> avarka'l munnilaiyil paarookkai noakki, 'israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar:

<14> kaiyoppamitta intha oppantha vilaippaththiraththaiyum, intha ve'lippadaip paththiraththaiyum- ira'ndaiyum pet'ruk ko'l; avat'rai eduththu nedunaa'lirukkumpadi oru madpaanaiyil vai.

<15> eanenil israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: intha naattil veeduka'lum kazhanika'lum thiraadchaith thoattangka'lum ma'rupadiyum vilaikku vaangkap padum' en'ru sonnean.

<16> oppantha vilaippaththiraththai neari makan paarookkidam koduththa pinnar, naan aa'ndavarai noakki vea'ndik ko'ndean:

<17> aa'ndavaraakiya i'raivanea, ummudaiya mikuntha vallamaiyaalum, neettiya karaththaalum vaanaththaiyum poomiyaiyum padaiththavar neerea;

<18> ummaal aakaathathu on'rumillai; neerea aayiram thalaimu'raika'lukku irakkam kaattuki'ravar; thanthaiyarin akkiramaththi'rkaakap pi'l'laika'lidam pazhivaangkuki'ravar; perumaiyum vallamaiyum ko'nda kadavu'lea, seanaika'lin aa'ndavar enpathea umathu thiruppeyar.

<19> neer aaloasanaiyil periyavar, seyalaat'ruvathil vallavar, ovvoruvanudaiya ne'rika'lukkum, seyalka'lin vinaivukkum eat'ravaa'ru kaimmaa'ru a'likka, aathaamin makka'ludaiya poakkuka'lai ellaam paarththuk ko'ndea irukki'reer.

<20> ekipthu naattilum, in'ru varaiyil israayealilum mat'ra makka'l naduvilum puthumaika'laiyum a'rputhangka'laiyum seytheer; in'ru poalavea an'rum umathu thiruppeyarukkup pukazhaith theadik ko'ndeer.

<21> puthumaika'l, a'rputhangka'l muthaliyavat'raal neettiya karaththaalum, vallamai mikka kaiyaalum, achchaththaalum um makka'lai ekipthu naattilirunthu viduviththeer.

<22> paalum theanum pozhiyum naattai avarka'ludaiya munnoarkku aa'naiyittuch sonnavaa'rea avarka'lukkuk koduththeer.

<23> avarka'l pu'rappattu vanthu athanai udaimaiyaakkik ko'ndaarka'l; aanaal avarka'l umathu vaakkukku amainthu, umathu sattaththi'rkeat'ravaa'ru nadanthaarka'l allar; seyyumpadi avarka'lukku neer sonnavat'ril ethaiyumea avarka'l seyyavillai; aathalaal thaan iththeemaika'lellaam avarka'lukku nearnthana.

<24> ithoa patta'naththaip pidikka athanarukil koththa'langka'l ezhuppappadukin'rana; vaa'l, pagncham, ko'l'lai noay ivat'raal ippatta'nam thanakku ethiraayp poaraadum kaltheayarka'lukkuk kaiya'likkappadum; neer sonnavai yaavum vanthut'rana. neerum athaippaarkki'reer.

<25> aa'ndavaraakiya i'raivanea, patta'nam kaltheayar kaiyil pidippattirukki'rathu; neeroa ennai noakki, "nilaththai vilai koduththu vaangki, atha'rkuch saadchika'laiyum ea'rpaduththu" enki'reerea!

<26> annearaththil aa'ndavarin vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<27> ithoa, naamea aa'ndavar, uyiru'l'lavai yaavat'rukkum naamea kadavu'l; appadiyirukka, nammaal aakaathathu eatheanum u'ndoa?

<28> aathalaal aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa innakaraththaik kaltheayarukkum papiloaniya mannan napukkoathanasaarukkum kaiya'lippoam; avarka'l athanaip pidippaarka'l.

<29> kaltheayar innakaraththaith thaakka varuvaarka'l. athanaiyum athan veeduka'laiyum neruppukku iraiyaakkuvaarka'l; eanenil veeduka'lin meal tha'langka'lil paakaalukkuth thoopam kaattiyum, anniya theyvangka'lukku archchanaika'lai arppa'nam seythum namakkuk koapamoottinaarka'l.

<30> israayealin makka'lum, yoothaavin makka'lum thangka'l i'lamai muthal nam munnilaiyil ennaa'lum theemaiyaith thavira vea'rethum seyyavillai. israayealin makka'l in'ru varaiyil thangka'l kaivealaippaaduka'laana silaika'laal namathu koapaththai moottiyathaith thavira vea'rethaiyum seyyavillai, enki'raar aa'ndavar.

<31> aathalaal innakaram kattappatta naa'l muthal namathu munnilaiyilirunthu edupadum naa'l varaiyil athu namathu sinaththi'rkum aaththiraththi'rkum ilakkaaki vittathu.

<32> eanenil namakkuk koapaththai moottumpadi, israayealin makka'lum yoothaavin makka'lum ivarka'ludaiya arasarka'lum thalaivarka'lum archchakarka'lum theerkkatharisika'lum yoothaavin manitharum yerusaleamin kudika'lum theemai seythaarka'l.

<33> naam akka'raiyoadu avarka'lukkuth thirumpath thirumpak ka'rpiththirunthum, avarka'l namakku muthukaith thiruppinaarka'leayan'ri mukaththaik kaattavillai; namathu tha'ndanaiyaiyum padippinaiyaiyum eat'ruk ko'l'la udanpadavumillai.

<34> namathu peyaraith thaangkiya koayilai asuththappaduththumaa'ru athil aruvaruppaanavat'rai vaiththaarka'l.

<35> meloakkukkuth thangka'l puthalvar, puthalviyaraip paliyiduvatha'rkaaka ennoan makanin pa'l'laththaakkil paakaalukkup peedangka'laik kattinaarka'l appadich seyyumpadi naam avarka'lukkuk ka'rpikkavillai; avarka'l iththakaiya aruvaruppaich seythu yoothaavaiyum appaavaththil veezhththuvaarka'l en'ru naam kanavilum karuthavillai.

<36> aathalaal israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar, 'vaa'l, pagncham, ko'l'lainoay ivat'rin moolam papiloaniya mannanukkuk kaiya'likkappadum' en'ru neengka'l ku'rippidum intha nakaraththaip pat'rik koo'ruki'raar:

<37> ithoa, namathu sinaththilum aaththiraththilum kadungkoapaththilum naam avarka'laith thuraththina ellaa naaduka'lin'rum avarka'lai orumikkak koottich searppoam; avarka'lai intha idaththi'rkuk koottik ko'ndu vanthu achchamin'ri vaazhach seyvoam;

<38> avarka'l namakku makka'laayiruppaarka'l; naam avarka'lukkuk kadavu'laay iruppoam.

<39> avarka'lukku orea u'l'laththaiyum orea ne'riyaiyum aru'luvoam; appoathu avarka'l thangka'l nanmaikkaakavum, thangka'lukkup pin thangka'l pi'l'laika'lin nanmaikkaakavum en'ren'rum namakku agnchi nadappaarka'l.

<40> avarka'loadu naam mudivillaa udanpadikkai seyvoam; avarka'lukku nanmai seyyath thava'ra maattoam; avarka'l nammai vittu vilaakaathapadi nammaip pat'riya payaththai avarka'l u'l'laththil pathiyach seyvoam.

<41> naam avarka'lukku nanmai seythu manangka'lippoam; u'nmaiyaakavea, muzhu manaththoadum muzhu ithayaththoadum avarka'lai innaattil nilainaattuvoam;

<42> aa'ndavar innum koo'ruki'raar: iththakaiya peruntheemaika'laiyellaam antha makka'lukkuk ko'ndu vanthathu poalavea, naam avarka'lukku a'rivikkum nanmaika'laiyellaam avarka'l meal pozhivoam.

<43> kaltheayarka'lukkuk kaiya'likkappattu, manitharum mirukamung kooda at'ruppoayk kaadaaki vittathen'ru neengka'l sollum intha naattil innum kazhanika'lai vaiththiruppaarka'l.

<44> penyameen naattilum, yerusaleamaich sut'rilum, yoothaavin patta'nangka'lilum, malainaattilirukkum nakarangka'lilum, samave'lip patta'nangka'lilum thennaattu nakarangka'lilum nilangka'l vilaikku vaangkappadum; oppantha vilaippaththirangka'l ezhuthappadum; muththirai idappadum; saadchika'l kaiyoppamiduvar; eanenil, naam avarka'lai munthiya nannilaikku meettu varuvoam, enki'raar aa'ndavar."

[ereamiyaas aakamam 33]

<1> si'raikkoodaththin mut'raththil innum eremiyaas adaippattirukkaiyil, ira'ndaam mu'raiyaaka aa'ndavarin vaakku avarukku aru'lappattathu:

<2> ulakaththai u'ndaakki, athai uruvaakki, nilainaattiya aa'ndavar- aa'ndavar enpathu asarathu peyar- antha aa'ndavar koo'ruki'raar:

<3> nammai noakkik kooppidu; naam unakkuch sevisaayppoam; nee a'riyaatha periyanavum ma'rainthanavumaana silavat'rai unakku a'rivippoam.

<4> israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar mut'rukaikkum vaa'lukkum ethiraakap poaraaduvatha'rkaaka idiththuth tha'l'lappatta intha nakaraththin veeduka'laik ku'riththum, yoothaavin arasarka'ludaiya ara'nmanaika'laik ku'riththum koo'ruki'raar:

<5> poarittuth thaakkavum namathu koapaththilum aaththiraththilum veezhththi madiththa manitharka'lin uyirat'ra udalka'laal nirappavum intha nakaraththukku'l kaltheayar varuki'raarka'l; eanenil avarka'ludaiya theeya seyalka'lai munnittu nam mukaththai innakaraththinin'ru thiruppik ko'ndoam.

<6> ithoa, naam sikichchai seythu avarka'ludaiya kaayangka'lai aat'ri, avarka'lai nalamaakkuvoam; avarka'lukkuch samaathaanaththaiyum u'nmaiyaiyum mikuthiyaaka a'lippoam;

<7> yoothaavin thunpa nilaimaiyaiyum, yerusaleamin thunpa nilaimaiyaiyum maat'ri, avarka'lai munnaiya nilaimaiyil u'ruthiyaay naattuvoam;

<8> avarka'l namakku viroathamaaych seytha ellaa akkiramangka'linin'rum avarka'laith thooymaip paduththi, avarka'l nammai ninthiththup pirinthu sen'ru, namakkethiraayk kattik ko'nda paavangka'lanaiththaiyum manniththu viduvoam.

<9> naam ivarka'lukkuch seyyappoakum nanmaika'laiyellaam kea'lvippadum ulaka makka'l anaivar munnilaiyilum namakkup pearum makimaiyum makizhchchiyum pukazhumirukkum; naam avarka'lukku aru'lum ellaa vitha samaathaanaththaiyum nanmaika'laiyum ka'ndu mat'ra makka'linaththaarellaam kalangki agnchuvaarka'l.

<10> aa'ndavar koo'ruki'raar: manithanoa, mirukamoa illaatha paazhnilam en'ru neengka'l sollum ivvidaththilum, yoothaavin patta'nangka'lilum, manithanin'rik kudiyat'ru, manthaiyat'rup paazhaayk kidakkum yerusaleamin therukka'lilum,

<11> akka'lippin aaravaaramum, makizhchchich santhadiyum, ma'navaa'lan ma'navaattiyin kuraloliyum, 'aa'ndavar nallavar, ellaiyillaa irakkamu'l'lavar; aathalaal avaraip poat'rungka'l' en'ru sollip paadik ko'ndea aa'ndavarin koayilukkuk kaa'nikkaika'l ko'ndu poaki'ravarka'lin santhadiyum thirumpavum keadkum; eanenil innaattinai pa'ndaik kaalaththil irunthavaa'ru mee'ndum nilainaattuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<12> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: manithanat'ru, mirukamat'ruk kaadakik kidakkum ivvidaththilum, ithan ellaap patta'nangka'lilum, thangka'l manthaika'lai madakkum idaiyarka'lin kudiyiruppuka'l innum irukkum.

<13> malainaattu nakarangka'lilum, keezhnaattu, thennaattup patta'nangka'lilum, penyameen naattilum, yerusaleamin sut'ruppu'raththilum, yoothaavin patta'nangka'lilum, than aaduka'lai e'n'nip paarkkum idaiyanathu kaiyin keezhaay aaduka'l kidaikku'l sellum, enki'raar aa'ndavar.

<14> "ithoa naadka'l varukin'rana; israayealin veettaarukkum, yoothaavin veettaarukkum naam koduththa vaakku'ruthiyai ni'raiveat'ruvoam, enki'raar aa'ndavar:

<15> annaadka'lil- akkaalaththil thaaveethukku neethiyin tha'lir on'rai mu'laippippoam; avar naattil neethiyaiyum niyaayaththaiyum seluththuvaar.

<16> annaadka'lil yoothaa meedkappadum, yerusaleam achchamin'rik kudiyirukkum; 'aa'ndavarea namathu neethi' enpathea atha'rku inip peyaraay vazhangkum.

<17> aa'ndavar mee'ndum koo'ruki'raar: israayeal veettin ariya'naiyil veet'rirukkath thakka manithan thaaveethukku illaama'r poakamaattaan.

<18> namathu munnilaiyil thakanappalika'lai oppuk kodukkavum, thaaniyak kaa'nikkaika'lai erikkavum, en'ren'rum palika'laith tharavum thakka manithan leaviyinudaiya kulaththu archchakarka'lu'l illaama'r poakaan."

<19> aa'ndavarin vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<20> aa'ndavar koo'ruki'raar: iravoadum pakaloadum naam seythirukkum namathu udanpadikkaiyai mu'riththu iravum pakalum thangka'lukkuk ku'rippitta nearaththil varaathapadi neengka'l seyyak koodumaanaal,

<21> nammudaiya oozhiyanaakiya thaaveethoadu naam seythirukkum udanpadikkaiyai mu'riththuth thaaveethin ariya'naiyil veet'rirukkath thakka vazhith thoan'ralum, namakkup pa'nipuriyak koodiya leaviyin kulaththaich searntha archchakarum at'rup poakumpadi seyya ungka'laal oru vea'lai iyalum.

<22> vaanaththin vi'nmeenka'lai e'n'nuvathum, kada'rkarai ma'nalai a'lappathum iyalaatha on'ru; avvaa'rea nammudaiya oozhiyanaakiya thaaveethin vazhiththoan'ralka'laiyum, nammudaiya archchakarka'laakiya leaviththaraiyum palukach seyvoam."

<23> aa'ndavarin vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<24> aa'ndavar thearnthu ko'nda ira'ndu kudumpangka'lum tha'l'lu'ndu poayina' en'ru immakka'l sonnathai nee kavanikkavillaiyaa? ivvaa'ru, thangka'l ka'n'nil nam makka'l oar inam en'ru koo'rappadaatha a'lavukku avarka'l nam makka'lai avamathiththaarka'l.

<25> aathalaal aa'ndavar koo'ruki'raar: iravoadum pakaloadum, vaanam poomi ivat'rin ozhungku mu'raika'loadum naam udanpadikkai seyyavillai enpathu meyyaayirukkak koodumaakil,

<26> yaakkoapin santhathiyaiyum, nam oozhiyanaakiya thaaveethin santhathiyaiyum pu'rakka'niththu, avarka'linin'ru aapirakaam, eesaakku, yaakkoapu ivarka'lin vazhi vanthavarka'lai aa'lumpadi yaaraiyum thearnthedukka maattoam en'raakum. aanaal naam avarka'lukku mee'ndum nal vaazhva'liththu avarka'l meethu irakkam kaattuvoam."

[ereamiyaas aakamam 34]

<1> yerusaleamukkum, athan nakarangka'l anaiththi'rkum viroathamaayp papiloaniya arasanaakiya napukkoathanasaarum, avanudaiya ellaap padaika'lum, avan arasukkudpatta ulaka arasuka'l yaavum, ellaa makka'lum poar purinthu ko'ndiruntha naa'lil, aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<2> israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: nee poay yoothaavin arasanaakiya setheasiyaasidam peasu; avanukkuch sol: 'aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa naam ippatta'naththaip papiloaniya mannanin kaiyil koduththu viduvoam; avan athanai neruppaal erippaan.

<3> nee avan kaikkuth thappamaattaay; thi'n'namaayp pidipaduvaay; avan kaiyil a'likkappaduvaay; neeyum papiloaniya mannanum oruvaraiyoruvar nearukku nearaay paarththup peasuveerka'l; nee papiloanukkup poavaay.'

<4> yoothaavin arasanaana setheasiyaasea, aa'ndavarudaiya vaakkai innum kea'l: unnaik ku'riththu aa'ndavar koo'ruvathu ithuvea: ' nee vaa'laal madiya maattaay;

<5> nee amaithiyaakavea saavaay; unakku munniruntha pa'ndaiya mannarka'laana un munnoarka'lukkaaka na'ruma'nap porudka'laip pukaiththavaa'rea, unakkaakavum na'ruma'nap porudka'lai eriththu, "aiyoa, aa'ndavanea!" en'ru solli unnaik ku'riththup pulampuvaarka'l;' eanenil naamea ithaich solliyirukki'roam, enki'raar aa'ndavar."

<6> eremiyaas i'raivaakkinar yerusaleamil ivvaarththaika'laiyellaam yoothaavin arasanaana setheasiyaasukku a'riviththaar.

<7> appoathu papiloaniya arasanathu padai yerusaleamukku ethiraayum, egnchiyiruntha yoothaavin patta'nangka'laakiya ilakkeesu, ajakkaa enpavat'ri'rku ethiraayum poar seythu ko'ndirunthathu. eanenil, ivvira'ndu patta'nangka'lun thaan yoothaavin koattai soozhntha nakarangka'lil pidipadaamal meethiyaay nin'ravai.

<8> viduthalai pet'ra adimaika'l: setheasiyaas mannan yerusaleamil yootha makka'l yaavarudanum oar oppantham seythu ko'nda pinnar aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<9> avan seytha oppantham pinvarumaa'ru: ovvoruvanum thannudaiya epireaya adimaika'lai- aa'n, pe'n irupaalaaraiyum- urimaik kudimakka'laay viduthalai seyvaan; inith than sakoatharanaakiya yoothanai vea'roru yoothan adimaiyaay vaiththirukkak koodaathu en'ru oppuk ko'ndaarka'l.

<10> arasan sonnathaik keattuth thalaivarka'lum pothumakka'lum oththuk ko'ndu avanavan than than adimaiyai- aa'n, pe'n irupaalaaraiyum- viduthalai seyyavum, ini avarka'lai adimaika'laayk karuthi nadaththaathirukkavum udanpattaarka'l; pinnar anthak katta'laiyinpadiyea thangka'l adimaika'lai viduthalai seythaarka'l.

<11> aanaal naa'ladaivil avarka'l thangka'l karuththai maat'rik ko'ndu, ea'rkanavea viduthalai seytha aa'n, pe'n irupaalaraana adimaika'lai ma'rupadiyum pidiththu adimaika'laakkik ko'ndaarka'l.

<12> appoathu aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu.

<13> israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: naam ungka'l thanthaiyarai adimaith thana veedaakiya ekipthu naattinin'ru meettu vantha naa'lil avarka'loadu oar udanpadikkai seythoam.

<14> athanpadi avanavan thanakku adimaiyaay vi'rkappatta epireaya sakoatharanai eazhaam aa'ndil viduthalai seyya vea'ndum. avan unakku aa'ru aa'nduka'l pa'nipurivaan; athan pin nee avanai viduthalai seythu anuppi vida vea'ndum; aanaal nam sollukku ungka'l munnoar sevisaaykkavumillai, keezhppadiyavumillai.

<15> in'ru neengka'l nammai a'nuki vanthu, ovvoruvanum than sakoatharanukku viduthalai a'liththoam en'ru ve'lippadaiyaaych solli, nam munnilaiyil semmaiyaana seyalaich seytheerka'l; an'riyum ivvoppanthaththai namathu peyaraal vazhangkappadum inthak koayilil nam munnilaiyil seytheerka'l.

<16> aanaal, pinpu neengka'l sonna sollai mee'ri, namathu thiruppeyaraip pangkappaduththineerka'l; avanavan than than viruppappadi viduthalai seythanuppiya aa'n, pe'n adimaika'laith thirumpavum ungka'lukku adimaika'laakach seythu ko'ndeerka'l.

<17> aathalaal aa'ndavar koo'ruki'raar: namakkuk keezhppadiya ma'ruththu, ungka'lil ovvoruvanum than than sakoatharanaiyum ayalaanaiyum adimaiththanaththinin'ru poaka vidai tharaathathaal, vaa'l, pagncham, ko'l'lai noay ivai ungka'l meal varumpadi naam vidai tharuki'roam. naam ungka'lai ulakaththin ellaa arasuka'lukkum thikil tharum kaadchiyaakkuvoam.

<18> ira'ndaayp pi'lanthu, antha iru thu'ndangka'lin idaiyil kadanthu poavatha'rkaakath thaangka'l payanpaduththiya kan'rukkuttiyin nilaiyaiyea, nam munnilaiyil pa'n'nina udanpadikkaiyin vaarththaika'lai ni'raiveat'raamal avvudanpadikkaiyai mee'rinavarka'lum adaiyach seyvoam.

<19> yoothaavin thalaivarka'lum yerusaleamin thalaivarka'lum a'n'nakarum archchakarka'lum, naattin makka'lanaivarum kan'rin iru thu'ndangka'lin idaiyil kadanthu poanaarka'l;

<20> avarka'lai avarka'ludaiya pakaivar kaika'lilum, avarka'ludaiya uyiraip pa'rikkath theaduki'ravarka'lin kaika'lilum vittu viduvoam; avarka'ludaiya udalka'l vaanaththup pa'ravaika'lukkum poomiyin mirukangka'lukkum iraiyaakum.

<21> yoothaavin arasanaakiya setheasiyaasaiyum, avanudaiya thalaivarka'laiyum avarka'lin pakaivar kaiyilum, avarka'l uyiraip pa'rikkath theaduki'ravarka'l kaiyilum, ungka'lai vittakan'rirukkum papiloaniya arasan padaika'lin kaika'lilum vittuviduvoam;

<22> ithoa, naamea aa'nai tharuvoam; naamea avarka'lai inthap patta'naththi'rkuth thirumpak kootti varuvoam; avarka'l itha'rku viroathamaayp poarittu ithanaip pidiththuth theevaiththuk ko'luththuvaarka'l; yoothaavin patta'nangka'laiyoa kudiyat'rup poana kaadaakkuvoam, enki'raar aa'ndavar,"

[ereamiyaas aakamam 35]

<1> yoothaavin arasanaakiya yoasiyaasin makan yoavaakkeemudaiya naadka'lil aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<2> nee irekkaapiththarudaiya veettukkup poay, avarka'loadu peasi, avarka'lai aa'ndavarin koayilukku, athilu'l'la karuvoola a'raika'lu'l on'rukku azhaiththuk ko'ndu poa; angkea avarka'lukku kudikka irasam kodu" en'raar.

<3> avvaa'rea naan hapsaaniyaasin mainthan eremiyaasin makan yeajoaniyaasaiyum, avan sakoatharar ellaaraiyum, avan pi'l'laika'l anaivaraiyum, irekkaapiththar veettaar yaavaraiyum azhaiththuk ko'ndu,

<4> kadavu'lukku ukantha yeajeathealiyaasin makanaana haanaan enpavanin makka'lirukkum karuvoola a'raikku aa'ndavarin koayilu'l avarka'laik koottik ko'ndu poanean; athu thalaivarka'lin karuvoola a'raikku arukil irunthathu; athu vaayi'r kaavalaana selloam enpavanin makanaana mavaasiyaasin karuvoola a'raikku mealea irunthathu.

<5> irekkaapiththar veettin makka'l munnilaiyil irasam ni'raintha kudangka'laiyum paaththirangka'laiyum vaiththu, avarka'lai noakki, ", irasam kudiyungka'l" en'rean.

<6> avarka'l, "naangka'l irasam kudikka maattoam; eanenil, irekkaapin makanum engka'l thanmaiyumaana yoanathaapu engka'lukkuk katta'laiyittu'l'laar: 'neengka'lum ungka'l makka'lum en'ren'rum irasam parukaatheerka'l;

<7> neengka'l veeduka'laik kattikko'l'la vea'ndaam; vithai vithaikka vea'ndaam; thiraadchaik kodika'l nada vea'ndaam. thiraadchaith thoattangka'l vaikka vea'ndaam; aanaal neengka'l vazhip poakkaraay irukkum inthap poomiyil nedungkaalam vaazhumpadikku ungka'l vaazhnaa'lellaam koodaarangka'lil kudiyirungka'l' en'raar.

<8> naangka'loa ellaavat'rilum irekkaapin makanaana engka'l thanthai yoanathaavin sollukkuk keezhppadinthu, naangka'lum engka'l manaiviyarum engka'l puthalvar, puthalviyarum engka'l vaazhnaa'lellaam irasam parukavillai;

<9> naangka'l kudiyirukka veeduka'laik kattikko'l'lavillai; thiraadchaith thoattamoa kazhaniyoa vithaiyoa engka'lukkillai;

<10> aanaal naangka'l koodaarangka'lil kudiyirukki'roam; engka'l thanthai yoanathaavu engka'lukkuk ka'rpiththa ellaavat'rukkum amainthu nadanthu varuki'roam.

<11> aanaal, papiloaniya arasanaana napukkoathanasaar engka'l naattin meal padaiyeduththa poathu, naangka'l, 'kaltheayar padaiyum seeriyar padaiyum varukin'rana; vaarungka'l, naam yerusaleamukku oadividuvoam' en'ru oruvarukkoruvar sollik ko'ndu, yerusaleamukku vanthoam, ingkeayea vaazhki'roam" en'ru sonnaarka'l.

<12> an'riyum aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<13> israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: nee poay yoothaavin manitharaiyum, yerusaleamin kudika'laiyum paarththu, 'neengka'l thirunthi namathu vaarththaika'lukkuk keezhppadiyamaatteerka'loa?' en'ru sol, enki'raar aa'ndavar.

<14> irekkaapu makan yoanathaapu irasam kudikka vea'ndaamenath than makka'lukkuch sonna vaarththaika'lai avarka'l kadaippidiththaarka'l. avarka'l innaa'l varaiyil irasam parukavillai; eanenil thangka'l thanthaiyin katta'laikkuk keezhppadinthaarka'l; naamoavenil thodakkaththilirunthu thirumpath thirumpa ungka'lukkuch solliyum neengka'l keadkavillai;

<15> thirumpath thirumpa naam nam oozhiyarka'laana i'raivaakkinarka'lai ungka'lidam anuppi, 'neengka'l anaivarum ungka'l theeya ne'riyai vittuth thirumpi, ungka'l seyalka'laich sevvaippaduththungka'l; anniya theyvangka'laip pin sellaatheerka'l; avarka'lai va'nangkaatheerka'l; nam so'rpadi nadanthaal ungka'lukkum ungka'l thanthaiyarkkum naam koduththa innaattil neengka'l vaazhveerka'l' en'ru sonnoam; neengka'loa namakkuch sevi saaykkavumillai, keadkavumillai;

<16> irekkaapudaiya makan yoanathaapin makka'l thangka'l thanthaiyin katta'laiyaik kadaippidiththaarka'l; immakka'loa namakkuk keezhppadiyavillai.

<17> aathalaal israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, naam yoothaavin mealum, yerusaleamin kudika'l anaivar mealum, yerusaleamin kudika'l anaivar mealum, ea'rkenavea naam avarka'lukku viroathamaay a'riviththiruntha ellaavakaiyaana thunpangka'laiyum ko'nduvaruvoam; eanenil avarka'lukkuch sonnoam, avarka'l keadkavillai; avarka'lai azhaiththoam, avarka'l ma'rumozhi tharavillai."

<18> eremiyaas irekkaapiththarin veettaarukku, "israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: neengka'l ungka'l thanthaiyaakiya yoanathaapin kattanaikkuk keezhppadinthu, avanudaiya katta'laika'laiyellaam kadaipidiththu, avan vithiththathaiyellaam ni'raiveat'ri vantheerka'l;

<19> aathalaal israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: nam thirumun ni'rpatha'rkeat'ravan irekkaapin makan yoanathaapin santhathiyil eppoathumea iruppaan" en'ru a'riviththaar.

[ereamiyaas aakamam 36]

<1> yoothaavin arasanaakiya yoasiyaasin makan yoavaakkeemudaiya naankaam aa'ndil, aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<2> nee oalaichsuru'l on'raiyeduththu naam unnoadu uraiyaadath thodangkiya naa'laana yoasiyaasin naa'l muthal innaa'l varaiyil israayealukkum yoothaavukkum, mat'ra makka'linaththaar anaivarukkum viroathamaaka naam unakku a'riviththa ellaa vaarththaika'laiyum athil ezhuthu:

<3> oruvea'lai naam avarka'lukkuch seyya ninaiththirukkum theemaika'l anaiththaiyum yoothaavin veettaar kea'lvippadum poathu, avarka'lil ovvoruvanum than theeya ne'riyai vittuvidakkoodum; appoathu naam avarka'ludaiya akkiramaththaiyum paavaththaiyum mannippoam" en'raar.

<4> appozhuthu eremiyaas neariyaas makan paarook enpavarai azhaippiththaar; paarook vanthu eremiyaas sollach solla aa'ndavar avarukku a'riviththa vaarththaika'laiyellaam oar oalaichsuru'lil ezhuthinaar.

<5> eremiyaas paarookkai noakki, "naan adaippattirukki'rean; aa'ndavarin koayilukku naan poaka mudiyaathu;

<6> aathalaal nee angkea poay noanpu naa'lan'ru, aa'ndavarin koayilil irukkum makka'lum, thangka'l patta'nangka'lilirunthu varuki'ra yoothaavin veettaar anaivarum keadkumpadi, nee en vaaymozhiyaayk keattezhuthiya oalaichsuru'lilirunthu aa'ndavarudaiya vaarththaika'laip padiththuk kaattu.

<7> oruvea'lai avarka'l aa'ndavarin thirumun vizhunthu man'raadi avaravar thaththam theeya ne'riyai vittuth thirumpakkoodum; eanenil aa'ndavar immakka'lukku viroathamaakap perung koapaththoadum aaththiraththeadum peasiyirukki'raar" en'raar.

<8> eremiyaas i'raivaakkinar ka'rpiththavaa'rea neariyaas makanaana paarook ellaavat'raiyum ni'raiveat'ri aa'ndavarin koayilil tham oalaich suru'lilirunthu aa'ndavarudaiya vaarththaika'lai vaasiththaar.

<9> yoothaavin arasanaakiya yoasiyaasin makan yoavaakkeemudaiya ainthaam aa'ndin onpathaam maathaththil yerusaleam kudika'l yaavarum, yoothaavin nakarangka'lilirunthu yerusaleamukku vanthiruntha makka'l anaivarum aa'ndavarin munnilaiyil noanpu on'ru a'riviththaarka'l.

<10> appoathu paarook aa'ndavarin koayilukkuch sen'ru, seyalaa'lanaakiya saappaanin makan kaamaariyaas iruntha meal mut'raththuk karuvoola a'raiyil, aa'ndavarudaiya koayilin 'puthiya vaayil' ennumidaththil makka'lanaivarum keadkumpadi eremiyaasin vaarththaika'lai oalaichsuru'lilirunthu vaasiththaar.

<11> saappaan makanaana kaamaariyaasin makan mikkayoas oalaichsuru'lilirunthu vaasikkappatta aa'ndavarudaiya vaarththaika'laiyellaam keattu,

<12> arasanathu ara'nmanaikkup poay, angkea seyalaa'lanin a'raikkuch sen'raan; aangkea, ithoa thalaivarka'l anaivarum udkaarnthirunthaarka'l; seyalaa'lanaakiya elisaamaavum, semeayiyaas makan thalaayiyaasum, aakkoar makan elnaaththaanum, saappaan makan kaamaariyaasum, anaaniyaas makan setheasiyaasum, thalaivarka'l anaivarum angkirunthaarka'l;

<13> makka'lellaarum keadkumpadi paarook oalaichsuru'lilirunthu vaasiththa vaarththaika'laiyellaam mikkeayaas enpavan avarka'lukku a'riviththaan.

<14> aathalaal, thalaivarka'l ellaarum, koosi enpavanin makan seleamiyaasin makanaana naththaaniyaas makan yoothi enpavanaip paarookkidam anuppi, "nee makka'l keadkumpadi vaasiththuk kaattiya oalaich suru'laik kaiyil eduththukko'ndu vaa" en'ru sollach sonnaarka'l; neariyaas makanaakiya paarook oalaich suru'laik kaiyil eduththuk ko'ndu avarka'lidam vanthaar;

<15> appoathu avarka'l, "ingkea udkaarnthu, naangka'l keadkumpadi ivat'rai vaasi" en'raarka'l; paarook avarka'lukku vaasiththuk kaattinaar.

<16> ivarka'l avvaarththaika'laiyellaam keattu, oruvan oruvanai maru'ndu noakkinaarka'l; pin paarookkaip paarththu, "ivvaarththaika'lai ellaam naangka'l poay arasanukku a'rivikka vea'ndum" en'raarka'l.

<17> pinnum avarka'l paarookkidam, "ivvaarththaika'lai ellaam nee evvaa'ru ezhuthinaay? avan sollach solla nee ezhuthinaayaa?" en'ru keattaarka'l.

<18> paarook avarka'lai noakki, "avar enakku ivvaarththaika'lai ellaam vaaymozhiyaaych sollik ko'ndea vanthaar; avar sollach solla naan maiyaal ivvoalaichsuru'lil ezhuthikko'ndean" en'raar.

<19> appoathu thalaivarka'l paarookkaip paarththu, "neeyum eremiyaasum poay o'linthu ko'l'lungka'l; neengka'l irukkumidam yaarukkum theriyalaakaathu" en'raarka'l.

<20> seyalaa'lanaakiya elisaamaavin a'raiyileayea oalaich suru'lai vaiththu vittu avarka'l mut'raththukku'l sen'ru arasanaik ka'ndu nadanthavat'rai ellaam theriviththaarka'l.

<21> arasan antha oalaich suru'laik ko'ndu varumaa'ru yoothiyai anuppinaan; avan seyalaa'lanaakiya elisaamaavin a'raikkup poay, antha oalaich suru'lai vaangkik ko'ndu vanthu, arasanum arasanaich soozhnthiruntha thalaivarka'lum keadka athanai vaasiththaan.

<22> athu aa'ndin onpathaam maatham; arasan thanathu ku'lirkaala maa'likaiyil irunthaan; avan munpaaka eri kari ni'raintha sattiyon'ru vaikkappattirunthathu.

<23> yoothi oalaichsuru'lil moon'ru allathu naanku paththika'lai vaasikka vaasikka, arasan than soorik kaththiyaal athai a'ruththu a'ruththuk ka'nappu neruppil poattuk ko'ndea vanthaan; oalaichsuru'l muzhuvathum erinthu saampalaakum varai ivvaa'ru seythaan.

<24> aanaal arasanoa, avvaarththaika'lai ellaam keatta avanudaiya oozhiyarka'loa agnchavumillai; thangka'l aadaika'laik kizhiththuk ko'l'lavumillai.

<25> aayinum elnaaththaanum thalaayiyaasum kaamaariyaasum oalaich suru'lai neruppil poadaathapadi arasanaith thaduththup paarththaarka'l; aanaal arasan keadkavillai.

<26> arasanoa i'raivaakkinaraana eremiyaasaiyum avarudaiya seyalaa'laraakiya paarookkaiyum pidiththu varumpadi amaleakku makan yeareamiyealukkum, ejiriyeal makan saraayiyaasukkum, aptheayeal makan seleamiyaasukkum katta'laiyittaan; aanaal aa'ndavar avarka'lai ma'raiththu vittaar.

<27> eremiyaas vaaymozhiyaaych sollip paarook ezhuthiya vaarththaika'l adangkiya oalaich suru'lai arasan neruppil poatta pinnar, aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaas i'raivaakkinarukku aru'lappattathu:

<28> nee innoru oalaich suru'lai eduththu, yoothaavin arasanaakiya yoavaakkeem ko'luththi vitta munnaiya oalaich suru'lil adangkiyiruntha vaarththaika'lai ellaam athil ezhuthu.

<29> pi'raku nee yoothaavin arasanaakiya yoavaakkeemai noakki: 'aa'ndavar koo'ruki'raar: "papiloaniya mannan viraivil vanthu innaattai azhiththu, athilu'l'la manithanaiyum mirukaththaiyum vetti veezhththuvaan en'ru ean athil ezhuthinaay?" en'ru eremiyaasukkuch solliyan'roa nee antha oalaich suru'laik ko'luththi vittaay;

<30> aathalaal yoothaavin arasanaakiya yoavaakkeemaik ku'riththu aa'ndavar koo'ruki'raar: inith thaaveethin ariya'naiyil veet'rirukka yoavaakkeemukkuch santhathi iraathu; an'riyum avanudaiya udal ve'liyil e'riyappattu pakalin veppaththi'rkum iru'lin ku'lirukkum vidappattuk kidakkum;

<31> naam avanaiyum avan santhathiyaiyum avanudaiya oozhiyaraiyum avarka'ludaiya akkiramangka'lukkaakath tha'ndippoam; avarka'lin mealum, yerusaleamin kudika'l mealum, yoothaavin manithar mealum avarka'lukku naam solliyum avarka'l porudpaduththaatha theemaika'lai ellaam varach seyvoam' enki'raar aa'ndavar."

<32> eremiyaas innoru oalaiksuru'lai eduththu athanai neariyaasin makanum tham seyalaa'larumaakiya paarookkidam koduththaar; avar athil yoothaavin arasanaakiya yoavaakkeem eriththu vitta oalaichsuru'lil eremiyaas sollach sollath thaam munpu ezhuthiyiruntha vaarththaika'lai ellaam ezhuthinaar; innum avat'raip poan'ra vea'ru vaarththaika'laiyum searththu ezhuthinaar:

[ereamiyaas aakamam 37]

<1> papiloaniya arasanaana napukkoathanasaar yoothaa naattin arasanaaka ea'rpaduththiyiruntha yoasiyaasin makan setheasiyaas, yoavaakkeemudaiya makan yeakkoaniyaasukkup pathilaay arasaa'lath thodangkinaan.

<2> aa'ndavar eremiyaas i'raivaakkinarin vaayilaaka a'riviththa vaarththaika'lai avanoa avanudaiya oozhiyarka'loa naattu makka'loa kognchamum porudpaduththavillai.

<3> setheasiyaas arasan seleamiyaas makan yookkaalaiyum, mavaasiyaas makan soappoaniyaas ennum archchakaraiyum eremiyaas i'raivaakkinaridam anuppi, "nam kadavu'laakiya aa'ndavaridam engka'lukkaaka man'raadum" en'ru keattuk ko'ndaan.

<4> annaadka'lil eremiyaas urimaiyaay makka'l naduvil nadamaadik ko'ndirunthaar; innum avar si'raiyil adaikkappadavillai; appoathu paarvoarin padai ekipthilirunthu pu'rappattu vanthathu; yerusaleamai mut'rukaiyittuk ko'ndiruntha kaltheayar inthach seythiyaik kea'lvippattu yerusaleamai vittakan'raarka'l.

<5> appozhuthu aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaas i'raivaakkinarukku aru'lappattathu:

<6> israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: ennidam aaloasanai keadka ungka'lai anuppina yoothaavin arasanidam poay ivvaa'ru sollungka'l: 'ithoa ungka'lukku uthaviyaaka vantha paarvoanin padai than sontha naadaakiya ekipthukkuth thirumpip poakum;

<7> kaltheayar thirumpi vanthu ippatta'naththi'rku viroathamaayp poar purinthu, athanaik kaippat'ri neruppinaal erippaarka'l.

<8> aa'ndavar innum koo'ruki'raar: "kaltheayar thi'n'namaay nammai vittakaluvaarka'l" en'ru solli ungka'laiyea eamaat'rik ko'l'laatheerka'l; avarka'l poakamaattaarka'l.

<9> ungka'lukku ethiraayp poarpuriyum kaltheayarin padaiyai mut'rilum neengka'l thoa'rkadiththaalum, avarka'lu'l kaayampattavarka'l sileareanum iruppaarka'laakil, avarka'lil ovvoruvanum thanthan koodaaraththai vittu ve'liyea'ri ippatta'naththai neruppinaal sutterippaan."

<10> appadiyirukkum poathu, paarvoan padai nerungki vantha seythiyaik keattuk kaltheayar padaika'l yerusaleamai vittakan'ra pinnar,

<11> eremiyaas penyameen naattukkup poay, angkiruntha thamathu soththaik kudimakka'l munnilaiyil paakam pirikkak karuthi yerusaleamai vittup pu'rappattaar.

<12> avar penyameen vaayilai a'nuki vanthaar; angkea than mu'raippadi kaaval kaaththuk ko'ndiruntha anaaniyaas makanaana seleamiyaasin makan yeariyaas enpavan eremiyaasaik ka'ndu, "nee kaltheayar pakkam searappoaki'raay" en'ru solli avaraip pidiththuk ko'ndaan.

<13> atha'rku eremiyaas, "ithu poy; naan kaltheayar pakkam searvatha'rkaakap poakavillai" en'raar; aanaal yeariyaas athaip porudpaduththaamal, earemiyaasaip pidiththuth thalaivarka'lidam ko'ndu vanthaan.

<14> thalaivarka'l sinangko'ndu, eremiyaasai adiththu, yoanaththaan ennum seyalaa'lanin veettil adaiththaarka'l. ivveedu oru si'raichsaalaiyaaka maat'rappattirunthathu.

<15> eremiyaas adimaika'l poadappadum nilava'raich si'raik koodaththil adaikkappattaar; eremiyaas nedunaa'l angkirunthaar.

<16> oru naa'l setheasiyaas arasan avaraith thannidam koottivarach solli, than veettil thanimaiyil, "aa'ndavar koo'riya vaakku eathenum u'ndoa?" en'ru avarai vinavinaan; eremiyaas, "aam, u'ndu" en'raar. thodarnthu, "neer papiloaniya arasanukkuk kaiya'likkappaduveer" en'ru sonnaar.

<17> mee'ndum eremiyaas arasanai noakki, "umakkoa, um oozhiyarukkoa, intha makka'lukkoa naan seytha theemai enna? ean ennaich si'raiyiladaiththeer?

<18> ungka'lukkum intha naattukkum viroathamaayp papiloaniya arasan padaiyeduththu varamaattaan' en'ru ungka'lukkuth theerkkatharisanam sonna ungka'ludaiya anthath theerkkatharisika'l engkea?

<19> aakaiyaal en aa'ndavanea, arasea ummaik kegnchik keadki'rean; en man'raattu ummun ea'rkappaduvathaaka! seyalaa'lanaakiya yoanaththaanin veettilirukkum si'raikkoodaththi'rkuth thirumpa ennai anuppaatheer; anuppinaal angkeayea naan madinthaalum madiyalaam" en'raar.

<20> aakaiyaal eremiyaasaich si'raikkoodaththin mut'raththil vaiththirukkumaa'rum, patta'naththilu'l'la urottika'lellaam theerum varaiyil naadoa'rum avarukku i'raichchiyin'ri vatta urotti mattum on'ru kodukkumaa'rum setheasiyaas arasan katta'laiyittaan; avvaa'rea eremiyaas si'raikkoodaththin mut'raththil irunthaar.

[ereamiyaas aakamam 38]

<1> appadiyirukka maaththaan makan saappaaththiyaasum, paasoor makan kethealiyaasum, seleamiyaas makan yookkaalum, melkiyaas makan paasoorum eremiyaas makka'l ellaarukkum sollik ko'ndiruntha vaarththaika'laik kea'lviyut'raarka'l:

<2> aa'ndavar koo'ruki'raar: ip patta'naththileayea iruppavan vaa'laalum pagnchaththaalum ko'l'lai noayaalum madivaan; aanaal (patta'naththai vittu ve'liyea'rik) kaltheayaridam oadividupavan uyir pizhaippaan; avan uyirea avanukkuk kidaiththa ko'l'laip poru'laay irukkum; avan uyir vaazhvaan.

<3> aa'ndavar koo'ruki'raar: ippatta'nam papiloaniya arasanudaiya padaiyin kaiyil vidappadum enpathu thi'n'nam; avarka'l athaip pidippaarka'l."

<4> appoathu thalaivarka'l arasanai noakki, "immanithanaik kon'ru poadungka'l; eanenil ivan ivvaa'ru peasi ippatta'naththilirukki'ra poar veerarka'lin ookkaththaiyum makka'l elloarudaiya ookkaththaiyum vea'ndumen'rea tha'larachseyki'raan; aathalaal ivan makka'lukkuth theemaiyaith theaduki'raaneayan'ri nanmaiyaith theaduvathillai" en'raarka'l.

<5> atha'rkuch setheasiyaas arasan, 'ithoa, avanai ungka'lukkea kaiya'likki'rean; neengka'l keadkum ethaiyum arasan ma'rukka iyalaathu" en'raan.

<6> avarka'loa eremiyaasaik ko'ndu poay ameleakkin makanaana melkiyaasudaiya si'raikkoodaththu mut'raththiliruntha paazhki'nat'ril kayit'raal i'rakki vittaarka'l; anthak ki'nat'ril neerinin'ru ve'rum sea'ru mattumea irunthathu; ivvaa'ru eremiyaas ach seat'ril i'rangkinaar.

<7> arasanudaiya maa'likaiyiliruntha aptheamealeakku en'rum eththiyoappiya a'n'nakan oruvan eremiyaasaik kuzhiyil tha'l'linaarka'l en'ru kea'lvippattaan; appoathu arasan penyameen vaayilil kolu veet'rirunthaan;

<8> aptheamealeakku arasan maa'likaiyai vittup pu'rappattu arasanidam sen'ru,

<9> en aa'ndavanea, arasea, i'raivaakkinaraana eremiyaasukku antha manitharka'l seythathellaam aniyaayam; patta'naththil u'navu nerukkadi irukkum ikkaalaththil avaraik kuzhiyil tha'l'lip poattaal, avar pattiniyaal seththup poavaarea!" en'raan.

<10> athaikkeatta arasan eththiyoappiyanaana aptheamealeakkai noakki, "unnoadu ingkirunthu muppathu pearaik koottik ko'ndu poay, i'raivaakkinaraakiya eremiyaas saavatha'rku'l avaraik kuzhiyilirunthu thookki vidu" en'ru katta'laiyittaan.

<11> avvaa'rea aptheamealeakku antha manitharka'laith thannoadu koottik ko'ndu, arasanudaiya maa'likaiyil thu'niya'raikkup poayk kizhintha thu'nika'laiyum, pazhangkanthalka'laiyum eduththuk kayit'ril kattik kuzhiyil eremiyaasukku vittaan:

<12> vittu eththiyoappiyanaana aptheamealeakku eremiyaasai noakki, "inthak kizhintha thu'nika'laiyum, naintha pazhangkanthalka'laiyum umathu akku'lil poattuk kayit'rilum sut'rik ko'l'lum" en'raan; eremiyaas avvaa'rea seythaar.

<13> appoathu avarka'l eremiyaasai kayit'rin vazhiyaay izhuththuk kuzhiyai vittu mealea thookkinaarka'l; athan pin eremiyaas si'raikkoodaththin mut'raththil irunthaar.

<14> setheasiyaas arasan aa'lanuppi eremiyaas i'raivaakkinarai varavazhaiththu, aa'ndavarudaiya thirukkoayilin moon'raam vaayilil avaraich santhiththu, avarai noakki, "naan ummai on'ru keadki'rean; neer ethaiyum ennidam ma'raikkak koodaathu" en'raan.

<15> eremiyaas setheasiyaasai noakki, "naan umakku u'nmaiyaich sonnaal, neer ennai kolla maatteeroa? naan umakku aaloasanai koduththaalum neer keadka maatteerea? en'raar.

<16> appoathu setheasiyaas irakasiyamaay eremiyaasidam aa'naiyittu, "umakkum enakkum ivvuyiraik koduththa aa'ndavar pearil aa'nai! naan ummaik kolla maattean; um uyiraip pa'rikkath theadum intha manitharka'lukku ummaik kaiya'likkavum maattean" en'ru vaakkuk koduththaan.

<17> appoathu eremiyaas setheasiyaasaip paarththu, "israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: neer ve'liyea'rip papiloaniya arasanudaiya thalaivarka'lidam sara'nadainthaal, um uyir thappum; ippatta'nam neruppukku iraiyaakaathu; um veettaarum neerum uyir pizhaippeerka'l.

<18> neer papiloaniya arasanin thalaivarka'lidam sara'nadaiyaavidil, ippatta'nam kaltheayarukkuk kaiya'likkappadum; avarka'l athanai neruppinaal erippaarka'l; neerum avarka'l kaikkuth thappamaatteer" en'raar.

<19> atha'rkuch setheasiyaas eremiyaasai noakki, "kaltheayaridam oadippoana yootharka'laik ku'riththu enakku achchamaayirukki'rathu; orukaal kaltheayar ennai antha yootharka'lidam kaiya'liththaal, avarka'l ennai ea'lanam seyvaarka'loa ennavoa!" en'raan.

<20> atha'rku eremiyaas, "illai; avarka'lidam ummaik kaiya'likka maattaarka'l; naan ummaik keattuk ko'lki'rean: naan umakku a'riviththa aa'ndavarudaiya vaakkaik kea'lum; neerum nalamaayiruppeer; um uyirum pizhaiththirukkum.

<21> aanaal neer ve'liyea'rich sara'nadaiya ma'ruppeeraakil, aa'ndavar enakkuk kaattiya kaadchi ithuvea:

<22> ithoa yoothaavin arasanudaiya maa'likaiyil egnchiyiruntha pe'nka'l ellaarum papiloaniya arasanin thalaivarka'lidam azhaiththuch sellappaduvaarka'l; appoathu avarka'l, ' neer nampiyiruntha na'nparka'l ummai vagnchiththaarka'l; ummai mea'rko'ndu vittaarka'l; um kaalka'l seat'ril amizhnthirukkum nearaththil avarka'l ummai vittu akan'ru poayinar' en'ru sollik ko'ndu poavaarka'l.

<23> ummudaiya manaiviyar anaivarum um makka'lum kaltheayaridam ko'ndu poakappaduvaarka'l; neerum avarka'ludaiya kaika'lukkuth thappamaatteer; papiloaniya arasan kaiyil pidipaduveer; avan innakaraththaith theekkiraiyaakkuvaan" en'raar.

<24> setheasiyaas eremiyaasai noakki, "ivvaarththaika'lai yaarukkum sollaatheer; appoathu ummaik kollamaattean;

<25> aanaal thalaivarka'l naan ummoadu uraiyaadiyathaakak kea'lvippattu, ummidam vanthu, 'arasanoadu nee enna peasinaay? ma'raikkaamal sol, naangka'l unnaik kollamaattoam; arasan unnidam enna sonnaan?' en'rukeattaal,

<26> nee avarka'lukku vidaiyaaka, naan arasanai noakki, ' yoanaththaan veettil ennaich si'rai vaikka vea'ndaam; naan angkeayea seththup poavean en'ru mikath thaazhmaiyudan keattuk ko'ndean' en'ru sollividum" ena yoasanai koduththaan.

<27> avvaa'rea, thalaivarka'l anaivarum eremiyaasidam vanthu, avarai vinavinaarka'l; avar arasan sollik koduththapadiyea ellaavat'rukkum vidaikoduththaar; avarka'l avarai on'rum seyyaamal vittu vittaarka'l. eanenil avar arasanudan peasiyathai evarum ma'rainthirunthu keadkavillai.

<28> yerusaleam pidipatta naa'l varaiyil eremiyaas si'raikkoodaththin mut'raththileayea irunthaar.

[ereamiyaas aakamam 39]

<1> yoothaavin arasanaakiya setheasiyaasin onpathaam aa'ndin paththaam maathaththil papiloaniya arasanaakiya napukkoathanasaarum, avanudaiya ellaap padaika'lum yerusaleamukku vanthu athai mut'rukaiyittaarka'l;

<2> setheasiyaasin pathinoaraam aa'ndin naankaam maathaththil ainthaam naa'l patta'naththin koattaik kathavu udaippattathu;

<3> papiloaniya arasanin thalaivarka'l anaivarum u'l'lea nuzhainthu, naduvaayilin arukil udkaarnthaarka'l; nereakal, sereaser, kemeakaarnaayu, saarsakkeem, irapsaareas, nereakeal, sereaser, irepmaaku enpavarka'lum, innum papiloaniya arasanin padaiththalaivarka'l ellaarum angkea udkaarnthaarka'l.

<4> yoothaavin arasanaana setheasiyaasum, avanudaiya poarveerar anaivarum avarka'laik ka'ndu oattam pidiththaarka'l; avarka'l arasanudaiya thoattaththi'rkup poakum vazhiyaay ira'ndu suvarka'lukku idaiyilirukkum kathavaith thi'ranthu ko'ndu iravoadu iravaayp patta'naththai vittu ve'liyea'rip paalai nilaththai noakki oadinaarka'l.

<5> kaltheayarudaiya padai avarka'laip pin thodarnthu poay yerikkoa samave'liyil setheasiyaasaip pidiththaarka'l; emaaththu naattin irapi'laaththaa ennum ooril paa'laiyami'rangkiyiruntha papiloaniya arasanaakiya napukkoathanasaaridam avanaik ko'ndu vanthaarka'l: arasan avanukku viroathamaayth theerppuch sonnaan.

<6> papiloaniya mannan setheasiyaasin ira'ndu pi'l'laika'laiyum iraapi'laaththaavukkuk ko'ndu vanthu avarka'ludaiya thanthaiyin munnaal avarka'laik kolai seythaan; mealum papiloaniya arasan yoothaavin perungkudimakka'l anaivaraiyum kon'raan.

<7> pi'raku setheasiyaasin ka'nka'laip pidungki, avanukku vilangkuka'lai maatti avanaip papiloanukku anuppinaan.

<8> arasanudaiya ara'nmanaiyaiyum kudimakka'lin veeduka'laiyum kaltheayar thee vaiththuk ko'luththi, yerusaleamin mathilka'laith thakarththu vittaarka'l.

<9> seanaith thalaivanaakiya napujaarthaan innum patta'naththil egnchiyiruntha makka'laiyum, thannidam sara'nadainthavarka'laiyum, meethiyaayiruntha pothumakka'laiyum papiloanukkuk ko'ndu poanaan.

<10> aanaal seanaith thalaivanaana napujaarthaan enpavan eathumat'ra eazhai makka'l silarai yoothaa naattileayea vittu vaiththu, avarka'lukkuth thiraadchaith thoattangka'laiyum vayalka'laiyum koduththuch sen'raan.

<11> papiloaniya arasanaakiya napukkoathanasaar eremiyaasai ku'riththuch seanaith thalaivan napujaarthaanukkuk koduththa katta'lai ithuvea:

<12> nee avanai varuviththuk ka'nkaa'niththuk ko'l. avanukkuth theengkon'rum nee seyyakkoodaathu; aanaal avan virumpavuthu poalavea avanai nadaththu" en'raan.

<13> seanaith thalaivan napujaarthaan avvaa'rea seythaan; avanum avanoadiruntha napujeaspaan ennum uyar athikaariyum, nereakas- sereaser ennum mukkiya athikaariyum, innum papiloaniya arasanin mat'ra thalaivarka'l yaavarum aa'lanuppi,

<14> eremiyaasaich si'raik koodaththin mut'raththilirunthu viduthalai seythu, veettukkuk ko'ndu poakumpadi saavaan makanaakiya ayikkaamin makan kothoaliyaasin po'ruppil avarai anuppinaarka'l; avarum makka'l naduvil vaazhnthu vanthaar.

<15> ini eremiyaas si'raikkoodaththin mut'raththil irukkum poathea, aa'ndavarudaiya vaakku avarukku aru'lappattirunthathu:

<16> nee poay eththiyoappiyanaana aptheamealeakkai noakki, ' israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, intha nakaraththi'rku viroathamaaka nam vaarththaika'lai ni'raiveat'ruvoam; nanmaiyai alla, theemaiyaiyea ni'raiveat'ruvoam; annaa'lil nee ivat'raik kaa'npaay.

<17> aanaal annaa'lil naam unnai meedpoam; nee agnchum antha manitharka'l kaiyil unnai vittuvida maattoam, enki'raar aa'ndavar;

<18> eanenil naam unnaith thi'n'namaayk kaappaat'ruvoam; nee vaa'laal madiyamaattaay; un uyir nalamaay irukkum; eanenil nammil nampikkai vaiththirunthaay, enki'raar aa'ndavar' en'ru avanukkuch sol."

[ereamiyaas aakamam 40]

<1> seanaith thalaivanaakiya napujaarthaan, yerusaleaminin'rum papiloanukku adimaika'laayk koottik ko'ndu poanavarka'lin koottaththilirunthu eremiyaasaik kooppittu avarukkup poottuppattiruntha sangkilika'lai a'ruththu avarai raamaa ennumidaththil viduthalai seytha pinnar, aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu.

<2> seanaith thalaivan eremiyaasaith thaniyaaka azhaiththuch sen'ru avaridam, "ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar intha idaththukku viroathamaayp peasinaar;

<3> peasinavaa'rea seythu mudiththu vittaar; eanenil aa'ndavarudaiya vaarththaika'laik keadkaamal avarukku viroathamaayp paavagn seytheerka'l; aakavea ungka'lukku inthath thunpangka'l nearnthana.

<4> ippoathu naan un kaivilangkuka'laith tha'riththu viduki'rean; ennoadu papiloanukku vara virumpinaal vaa, naan unnaik ka'nkaa'niththuk kaappaat'ruvean; ennoadu papiloanukku vara viruppamillaiyaayin, ingkeayea irunthuko'l; ithoa, naadellaam unmun paranthu kidakki'rathu; unakku viruppamaanathaith thearnthuko'l; poaka viruppamu'l'la idaththi'rku nee poakalaam.

<5> nee ennoadu varavillaiyenil, papiloaniya arasan yoothaavin patta'nangka'lukkuth thalaivanaay ea'rpaduththiyu'l'la saavaan enpavanin makanaana ayikkaamin makan kothoaliyaasudan poay, mat'ra makka'l naduvil nee vaazhalaam; allathu unakku engkea poaka viruppamoa angkea poakalaam" en'ru solli, saappaattukkuth theavaiyaanavat'raiyum, oar anpa'lippaiyum avarukkuk koduththanuppinaan.

<6> eremiyaas maspaaththukkup poay, angkea ayikkaamin makan kothoaliyaasudan naattil vidappattiruntha mat'ra makka'l naduvil vaazhnthu vanthaar.

<7> naadengkum sitha'rik kidantha yootha padaith thalaivar anaivarum, avarka'ludaiya koottaa'lika'lum, papiloaniya arasan ayikkaamudaiya makan kothoaliyaasai aa'lunanaaka ea'rpaduththiyirukki'raan en'rum, aa'nka'laiyum pe'nka'laiyum pi'l'laika'laiyum, papiloanukku naadu kadaththappadaatha eazhai makka'laiyum avan ka'nkaa'nippil vittuch sen'rirukki'raan en'ru kea'lvippattu, maspaaththukkuk kothoaliyaasidam vanthaarka'l;

<8> avarka'lu'l naththaaniyaas makan ismaayealum, kaarai makka'l yoakanaanum yoanaththaanum, thanavumeaththu makan saareayaasum, reththoapaaththu ooraanaakiya oppee enpavanin makka'lum, makaakaaththi makan yoasoaniyaasum, innum palarum irunthaarka'l.

<9> avarka'laik ka'nda saappaan makanaakiya ayikkaamin makan kothoaliyaas avarka'lukkum avarka'ludaiya thu'naivarka'lukkum aa'naiyittu, "kaltheayarukku oozhiyam seyya agnchaatheerka'l. intha naattileayea vaazhnthu ko'ndu, papiloaniya arasanukku oozhiyagn seyyungka'l; appoathu neengka'l nalamaay vaazhalaam.

<10> naanoa nammidam varappoakum kaltheayarka'lukkup po'ruppaa'liyaay irukkum padi ingkea maspaaththileayea iruppean; aanaal neengka'l poayth thiraadchaik kanika'laik koythu, nilaththin mat'rumu'l'la vi'laichchalka'lai a'ruththu, e'n'ney muthaliyavat'raiyum ka'lagnchiyangka'lil searththuk ko'ndu, neengka'l pidiththirukkum patta'nangka'lil vaazhungka'l" en'ru sonnaan.

<11> moavaapu naattilum, ammoan makka'l naduvilum, ithumeayaavilum, innum pala naaduka'lilum iruntha yoothar anaivarum, papiloaniya arasan yootheayaavil innum silarai vittup poayirukki'raan en'rum, saappaan makanaana ayikkaamin makan kothoaliyaasai avarka'lukkuth thalaivanaaka ea'rpaduththiyirukki'raan en'rum kea'lvippattaarka'l.

<12> avarka'l thaangka'l oadippoayiruntha ellaa idangka'linin'rum thirumpi vanthu yoothaa naattil maspaaththukkuk kothoaliyaasidam poay earaa'lamaana kanika'lum thiraadchai irasamum searththu vaiththaarka'l.

<13> aanaal kaarai makan yoakaanaanum, naadengkum sitha'riyiruntha padaiththalaivar anaivarum maspaaththukkuk kothoaliyaasidam vanthu, avanai noakki,

<14> ammoan makka'lin arasanaakiya paakaalis unnaik kolluvatha'rkaaka naththaaniyaas makan ismaayealai anuppiyirukki'reanea, athu unakku theriyumaa?" en'raarka'l. aanaal ayikkaam makan kothoaliyaas avarka'l sonnathai nampavillai.

<15> pi'raku kaarai makan yoakanaan maspaaththilirunath kothoaliyaasidam thaniyaaych sen'ru, naan poay naththaaniyaas makan ismaayealai irakasiyamaayk kolluvean; eanenil, avan unnai kolai seythaal un ka'nkaa'nippil searnthu vaazhum yoothar anaivarum sitha'radikkappaduvaarka'l; yoothaavil egnchiyirukkum makka'lum azhinthu poavaarka'lea" en'raan.

<16> ayikkaam makan kothoaliyaas kaarai makan yoakaanaanaip paarththu, "vea'ndaam, nee anthach seyalaich seyyaathea; ismaayealaip pat'ri nee sonnathu mut'rilum poy" en'raan.

[ereamiyaas aakamam 41]

<1> eazhaam maathaththil, arasa kulaththaanaakiya elisaamaavin makanaana naththaaniyaasin makan ismaayealum, arasanin thalaivarka'l silarum thangka'loadu innum paththu pearaik koottik ko'ndu, maspaaththiliruntha ayikkaamin makan kothoaliyaasidam vanthaarka'l;

<2> avarka'l ellaarum on'raaka amarnthu saappittuk ko'ndirukkaiyil, naththaaniyaas makan ismaayealum, avanoadiruntha paththu pearum ezhunthu, saappaan makan ayikkaamin makan kothoaliyaasai- papiloaniya arasan aa'lunanaaka ea'rpaduththiyiruntha kothoaviyaasai- vaa'laal kolai seythaarka'l.

<3> an'riyum maspaaththil kothoaliyaasudan iruntha yoothar anaivaraiyum, angkiruntha kaltheayaraiyum, poar veerarka'laiyum ismaayeal vetti veezhththinaan.

<4> kothoaliyaas kolaiyu'nda naa'lukku ma'runaa'l innum athanai yaarum a'riyaathirukkum poathea,

<5> sikkeam, seeloa, samaariyaa muthaliya idangka'lilirunthu e'npathu pear thaadiyai mazhiththuk ko'ndu, kizhintha thu'nika'lai uduththik ko'ndu, pu'npatta udaludan vanthaarka'l. aa'ndavarin thirukkoayilil archchanai seyya, avarka'l kaiyil kaa'nikkaika'lum thoopamum irunthana.

<6> naththaaniyaas makan ismaayeal maspaaththinin'ru pu'rappattu azhuthu ko'ndu avarka'lai ethir ko'ndu sen'raan; avarka'l arukil sen'ravudan, "ayikkaam makan kothoaliyaasai vanthu paarungka'l" en'raan.

<7> avarka'l patta'naththin naduvil vanthathum, naththaaniyaas makan ismaayealum, avanoadirunthavarka'lum avarka'laik kon'ru kuzhiyil poattaarka'l.

<8> avarka'lu'l paththup pear ismaayealai noakki, "engka'laik kollaathea; eanenil vayalil koathumai, vaa'rkoathumai, e'n'ney, thean muthaliyavat'raich searththu vaiththirukki'roam" en'raarka'l. avanum avarka'laiyum, avarka'ludaiya sakoathararka'laiyum kollaamal vittuvittaan.

<9> kothoaliyaasai munnittu ismaayeal kon'ra manitharka'lin pi'nangka'l tha'l'lappatta anthap pa'l'lam, israayealin arasanaakiya paasaan enpavanukkup payanthu aasaaveanthan than tha'rkaappukkaaka vettiyathu; naththaaniyaas makan ismaayeal athanaip pi'nangka'laal nirappinaan.

<10> maspaaththil egnchiyiruntha makka'l anaivaraiyum ismaayeal si'raippaduththinaan; avarka'lu'l ayikkaam makan kothoaliyaasin po'ruppil seanaith thalaivan napujaarthaan oppadaiththuch sen'ru, maspaaththileayea thangki vitta arasi'lam pe'nka'lum, mat'rum sila makka'lum irunthanar; naththaaniyaas makan ismaayeal avarka'laich si'raippidiththuk ko'ndu, ammoan makka'lai noakkip poakap pu'rappattaan.

<11> aanaal kaarai makan yoakaanum, avanoadu iruntha poar veerarka'lin thalaivarka'lum naththaaniyaas makan ismaayeal seytha kodumaika'laiyellaam kea'lvippattaarka'l.

<12> udanea thangka'l veerarka'l ellaaraiyum azhaiththuk ko'ndu, naththaaniyaas makan ismaayealukku ethiraakap poarpuriyap pu'rappattaarka'l; kapaavoanilirukkum periya neer nilaiyinarukil padaiyoadu avanaich santhiththaarka'l.

<13> ismaayealoadu iruntha makka'l ellaarum kaarai makan yoakaanaanaiyum, avanoadu vantha poar veerarka'lin thalaivarka'l anaivaraiyum ka'ndu akamakizhnthaarka'l.

<14> ismaayeal maspaaththil si'rai pidiththuk ko'ndu poana makka'lellaam thirumpi vanthu kaarai makan yoakaanaanudan searnthu ko'ndaarka'l.

<15> aanaal naththaaniyaas makan ismaayeal yoakanaanidamirunthu thappiyoadi, innum ettu pearudan ammoan makka'lidam poaych searnthaan.

<16> kaarai makan yoakaanaanum, avanoadiruntha poarveerarka'lin thalaivarka'lum, naththaaniyaas makan ismaayeal, ayikkaam makan kothoaliyaasaik kon'ru vittu maspaaththilirunthu koottik ko'ndu poana pothumakka'lil egnchiyiruntha anaivaraiyum, thaangka'l kapaavoaninin'ru meettuvantha poar veerar, pe'nka'l, pi'l'laika'l, a'n'nakarka'l anaivaraiyum maspaaththi'rku azhaiththuk ko'ndu poanaarka'l.

<17> vazhiyil pethlekeam oorukku arukilirukkum kaamaavaamil thangki, ekipthukkup poakak karuthinaarka'l.

<18> eanenil, papiloaniya arasan yoothaa naattukku aa'lunanaay ea'rpaduththiya ayikkaam makan kothoaliyaasai naththaaniyaas makan ismaayeal kon'ru vittamaiyaal, avarka'l kaltheayarukku agnchik ko'ndirunthaarka'l.

[ereamiyaas aakamam 42]

<1> poar veerarin thalaivarka'lum, kaarai makan yoakaanaanum, yoasiyaas makan yeasoaniyaasum, periyavan muthal si'riyavan varaiyu'l'la mat'ra pothumakka'l yaavarum,

<2> eremiyaas i'raivaakkinaridam vanthu, avaraip paarththu, "engka'l thaazhmaiyaana koarikkaiyaik kea'lum; engka'lukkaakavum, egnchiyirukkum ivarka'l anaivarukkaakavum ummudaiya kadavu'laakiya aa'ndavaridam man'raadum; (eanenil ippozhuthu neerea kaa'npathu poala, mikach silarea egnchiyirukki'roam)

<3> ummudaiya kadavu'laakiya aa'ndavar, naangka'l ozhuka vea'ndiya ne'riyaiyum, seyyavea'ndiya seyalka'laiyum engka'lukkuk kaattumpadi kea'lum" en'raarka'l.

<4> i'raivaakkinaraana eremiyaas avarka'lai noakki, "neengka'l sonnathaik keattean; neengka'l ennaik keattuk ko'ndavaa'rea, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarai man'raaduvean; avar enna ma'rumozhi solluki'raaroa, athai ma'raikkaamal ungka'lukku mut'rilum therivippean" en'raar.

<5> appoathu avarka'l eremiyaasaip paarththu, "ummudaiya kadavu'laakiya aa'ndavar pearaal neer engka'lukkuch sollum ellaa vaarththaika'lukkum eat'rapadi nadappoam; itha'rku u'nmaiyum piramaa'nikkamum u'l'la saadchiyaaka aa'ndavarea irukkattum!

<6> nanmaiyoa theemaiyoa ethuvaayinum, aa'ndavaraakiya nam kadavu'ludaiya vaarththaikku naangka'l keezhppadivoam; avaridamea naangka'l ummai anuppuki'roam; naangka'l aa'ndavaraakiya nam kadavu'lin vaarththaiyaik keattu nalamaayiruppathea engka'l pearavaa" en'raarka'l.

<7> paththu naadka'lukkup pi'raku, aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu;

<8> avar kaarai makan yoakaanaanaiyum, avanoadiruntha ellaap poarveerarka'ludaiya thalaivarka'laiyum, si'riyoar muthal periyoar varai ellaa makka'laiyum azhaiththu, avarka'lukku a'riviththa seythi ithuvea:

<9> ungka'l thaazhmaiyaana koarikkaiyaith therivikkumaa'ru neengka'l ennai anuppiya israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruki'raar:

<10> neengka'l innaattileayea thangkuveerka'laakil, ungka'lai u'ruthiyaayk kattiyezhuppuvoam; azhikkamaattoam; ungka'lai nilainaattuvoam; pidungki ea'riya maattoam; innearam varaiyil ungka'lukku naam anuppiya thunpangka'lai munnittu naam manam varunthuki'roam.

<11> neengka'l payanthu nadungkum papiloaniya arasanukku ini agncha vea'ndaam; avanukkup payappada vea'ndaam; eanenil ungka'lai meedkavum, avan kaika'lilirunthu ungka'lai viduvikkavum ungka'loadu naam irukki'roam, enki'raar aa'ndavar.

<12> naam ungka'lmeal nam irakkaththaip pozhivoam; ungka'lmeal manamirangki, ungka'lai ungka'l naattileayea kudiyirukkach seyvoam.

<13> aanaal neengka'l, 'intha naattil naangka'l thangkiyirukka maattoam' en'ru solli, ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavarin vaarththaiyai mee'rinaal,

<14> mudiyaathu, naangka'l ekipthu naattukkup poayea theeruvoam; angkea poar irukkaathu; poar murasu keadkaathu; u'navup pagncham iraathu; angkeayea naangka'l thangki vaazhvoam' en'ru solveerka'laanaal,

<15> yoothaavil egnchiyiruppavarka'lea, aa'ndavarudaiya vaakkaik kea'lungka'l: israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: neengka'l ekipthu naattukkup poay angkea kudiyirukka e'n'nuveerka'laanaal,

<16> neengka'l ingku agnchum vaa'lea ungka'lai ekipthu naattil vanthu va'laiththuk ko'l'lum; ungka'lukku ingkea achchamoottum pagncham ekipthu naattukkum ungka'lai vidaamal thodarnthu varum; neengka'loa angkeayea saaveerka'l.

<17> ekipthu naattukkup poay angkeayea kudiyirukkath theermaaniththup pu'rappaduki'ravarka'l anaivarum annaattileayea vaa'laalum pasiyaalum ko'l'lainoayaalum madivaarka'l; naam avarka'l meal ko'ndu varappoakum theemaiyinin'ru thappiyavanoa egnchiyavanoa avarka'lu'l kaa'nappadamaattaan.

<18> eanenil israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: yerusaleamin kudika'l meal nammudaiya koapamum aaththiramum moo'ndezhunthathu poala, neengka'l ekipthu naattukku'l nuzhaiyum poathu ungka'l mealum nam aaththiram moo'ndezhum; angkea neengka'l pakaimaikkum thikaippukkum saapaththi'rkum avamaanaththi'rkum u'l'laaveerka'l; mee'ndum innaattai neengka'l en'ren'raikkum paarkkavea maatteerka'l.

<19> yoothaavil egnchiyiruppavarka'lea, 'ekipthukkup poakavea'ndaam' en'ru aa'ndavar ungka'lukkuch solli vittaar; naanum ungka'lukku in'ru echcharikkai seythean enpathai nan'raakath therinthuko'l'lungka'l;

<20> neengka'l ekipthukkup poanaal ungka'l uyirukkuth theengku theadikko'lveerka'l; eanenil neengka'lea ennai ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavaridam anuppi, 'nam kadavu'laakiya aandavaridam engka'lukkaaka man'raadum; nam kadavu'laakiya aa'ndavar solvathaiyellaam theriyappaduththum; naangka'l avvaa'rea nadappoam' en'ru ennidam sonneerka'l.

<21> in'ru naan athai ungka'lukku a'riviththirukki'rean; neengka'loa ungka'l kadavu'laakiya aa'ndavar ennai ungka'lidam anuppich sonnavat'ril ethaiyum keattu athanpadi nadakkavillai.

<22> aathalaal ithaith thi'n'namaay a'rinthu ko'l'lungka'l: neengka'l kudiyea'ri vaazha ninaiththirukkum antha idaththileayea vaa'laalum pagnchaththaalum ko'l'lai noayaalum madiveerka'l."

[ereamiyaas aakamam 43]

<1> avarka'ludaiya kadavu'laakiya aa'ndavar avarka'lukkuch sollumaa'ru ka'rpiththa vaarththaika'laiyellaam eremiyaas avarka'lukkuch solli mudiththa pinnar,

<2> oasiyaas makan asaariyaasum, kaarai makan yoakaanaanum, i'rumaappuk ko'nda pi'rarum eremiyaasai noakki, "nee poy solluki'raay; engka'l kadavu'laakiya aa'ndavar engka'lidam, 'neengka'l ekipthil kudiyirukka e'n'ni, angkea poaka vea'ndaam' en'ru solluvatha'rkaaka unnai avar anuppavillai;

<3> aanaal engka'laik kaltheayarukkuk kaiya'likkavum, engka'laik kolluvikkavum, engka'laip papiloanukku naadu kadaththavum vea'ndi, neariyaas makan paarook unnai engka'lukku viroathamaayth thoo'nduki'raan" en'raarka'l.

<4> kaarai makan yoakaanaanum, mat'rap poarveerarka'lin thalaivarka'lum, makka'l anaivarum yoothaa naattileayea thangki vaazhumpadi aa'ndavar sonna vaarththaiyaik keadkavillai.

<5> aanaal veat'rinaththaar anaivar naduvilum sitha'rik kidanthu, thirumpa yoothaa naattil vanthu vaazhumpadi ko'ndu varappatta makka'lanaivaraiyum-

<6> aa'nka'l, pe'nka'l, si'ruvar, arasi'lam pe'nka'l aakiyoaraiyum- saappaan makanaana ayikkaamin makan kothoaliyaasin po'ruppil seanaith thalaivan napujaarthaan vittuch sen'ra yaavaraiyum, eremiyaas i'raivaakkinaraiyum, neariyaas makan paarook enpavanaiyum kaarai makan yoakaanaanum, mat'rap padaith thalaivarka'lum koottik ko'ndu,

<7> ekipthu naattukkup poanaarka'l; eanenil avarka'l aa'ndavarudaiya vaarththaikkuk keezhppadiya ma'ruththu vittaarka'l: ekipthukku vanthu thapnees ennumidaththil kudiyea'rinaarka'l.

<8> thapnees ennumidaththil aa'ndavarudaiya vaakku eremiyaasukku aru'lappattathu:

<9> perungka'rka'l silavat'rai un kaiyil eduththu, thapneesil irukkum paarvoanin ara'nmanai vaayil tha'laththin kaaraiyil yoothaavin makka'l munpaaka ma'raiththu vai.

<10> pi'raku avarka'lai noakki, 'israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, naam nammudaiya oozhiyanaakiya napukkoathanasaarukkuch solliyanuppi varach seyvoam; naam ma'raiththu vaiththa inthak ka'rka'l meal avanudaiya ariya'naiyai amaikkach seyvoam; avan thanathu arasakudaiyai avat'rin meal virippaan.

<11> avan vanthu ekipthu naattaith thaakki azhippaan; evan saavukkuriyavanoa avan saavukkum, evan adimaiththanaththi'rku uriyavanoa avan adimaiththanaththi'rkum, evan vaa'lukkuriyavanoa avan vaa'lukkum aa'laakkappaduvaan.

<12> mealum avan ekipthu naattin theyvangka'ludaiya koayilka'laith theekkiraiyaakki, avat'ril irukkum theyvangka'laiyum si'raipidiththuk ko'ndu poavaan; idaiyan than poarvaiyai utha'ruvathu poal, ekipthu naattai utha'ri vittu amaithiyaayth thirumpip poavaan.

<13> ekipthu naattilirukkum sooriya pakavaan koayilin thoo'nka'lai udaiththup poaduvaan; ekipthu naattuth theyvangka'lin koayilka'lai neruppinaal sutterippaan' en'ru sol" enpathaam.

[ereamiyaas aakamam 44]

<1> ekipthu naattaich searntha makthalaa, thapnees, meampees aakiya idangka'lilum, paaththureas ennum idaththilum vaazhntha yoothar anaivarukkum eremiyaas vazhiyaay aru'lappatta vaakku ithuvea:

<2> israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: yerusaleamin mealum, yoothaavin mealum naam pozhintha ellaath theemaika'laiyum paarththeerka'l; ithoa avai kaadaakik kidakkin'rana; avat'ril kudiyiruppavan evanumillai;

<3> eanenil avarka'loa neengka'loa ungka'l thanthaiyarka'loa a'rinthiraatha anniya theyvangka'lukku avarka'l paliyittuth thoopam kaatti, athanaal namakkuk koapamootti akkiramam kattik ko'ndaarka'l.

<4> naamoa thirumpath thirumpa nammudaiya oozhiyarka'laana i'raivaakkinarka'l anaivaraiyum anuppi, 'naam ve'rukkum iththakaiya aruvaruppaana seyalka'laich seyyaatheerka'l' en'ru sonnoam.

<5> aayinum avarka'l namakkuch sevimadukkavumillai; thangka'l theech seyalai vittuth thirumpavumillai; anniya theyvangka'lukkup paliyiduvathai ni'ruththavumillai.

<6> aathalaal nammudaiya koapamum aaththiramum yoothaavin patta'nangka'l mealum, yerusaleamin therukka'l mealum moo'ndezhunthu, in'riruppathu poal avat'raik kaadaakavum paalai nilamaakavum aakkina.

<7> ippozhuthoa israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ungka'lukku yoothaavil aa'n, pe'n, pi'l'lai, kuzhanthai anaivarum at'rup poay ungka'lu'l oruvan kooda egnchiyiraathapadi, ean ungka'lukkea viroathamaay neengka'l iththakaiya peruntheemaiyaich seyki'reerka'l?

<8> pizhaikka vanthirukkum intha ekipthu naattilum azhivut'ru ulakaththin makka'linaththavar anaivarin saapanaikkum ninthanaikkum aa'laakumpadi, ean ungka'l kaika'lin seyalka'laal namakkuk koapamootti, anniya theyvangka'lukkup paliyiduki'reerka'l?

<9> ungka'l thanthaiyin theech seyalka'laiyum, yoothaa naattu arasika'lin pazhi paavangka'laiyum, avarka'ludaiya manaivimaar seytha theech seyalka'laiyum, neengka'l seytha akkiramangka'laiyum, yoothaa naattilum yerusaleamin veethiyilum ungka'l manaivimaar seytha theechseyalka'laiyum ma'ranthu vitteerka'laa?

<10> an'ru muthal in'ru varai avarka'l manam varunthavillai; aa'ndavarukku agnchi nadakkavillai; thiruchsattaththi'rkum, ungka'lukkum ungka'l thanthaiyarkkum naam koduththa ka'rpanaika'lukkum eat'ravaa'ru avarka'l nadakkavumillai.

<11> aathalaal israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, ungka'lukkum inith theemai seyyavum, yoothaavai mut'rilum azhikkavum poaki'roam.

<12> ekipthil kudiyea'ri vaazhalaamena vantha yoothaavil egnchiyiruppoarai naam tha'ndippoam; avarka'l ellaarum ekipthu naattileayea madivaarka'l; vaa'laalum pagnchaththaalum saavaarka'l; si'riyavan muthal periyavan varai ellaarum vaa'laalum pagnchaththaalum maayvaarka'l. pakaimaikkum thikaippukkum saapanaikkum, izhivukkum u'l'laavaarka'l;

<13> yerusaleamaip pagncham, vaa'l, ko'l'lai noay ivat'raal tha'ndiththathu poalavea ekipthu naattil vaazhpavarka'laiyum tha'ndippoam.

<14> ekipthu naattil anniyaraay vanthu pizhaippatha'rkaakath thangkiyirukki'ra egnchiyirukkum yootharka'lu'l evanum thaan thirumpip poayk kudiyirukka virumpum yoothaa naattukkuth thappip pizhaiththuth thirumpa maattaan; ingkirunthu thappiyoadum oru silar thavira, vea'revarum thirumpa maattaarka'l."

<15> appoathu, thangka'l manaiviyar anniya theyvangka'lukkup paliyittathaaka a'rinthiruntha ellaa aa'nka'lum, angkea perungkoottamaay nin'ru ko'ndiruntha pe'nka'l anaivarum, ekipthu naattilum, paaththureasilum kudiyiruntha makka'l yaavarum eremiyaasukku ma'rumozhiyaaka,

<16> nee aa'ndavar peyaraal engka'lukkuch sollum vaarththaika'lai naangka'l keadka maattoam.

<17> aanaal naangka'lum engka'l thanthaiyarum engka'l arasarka'lum engka'l thalaivarka'lum yoothaavin patta'nangka'lilum, yerusaleamin therukka'lilum munpu naangka'l anaivarum seythathu poala vi'n'narasikku mirukap palika'lum paanap palika'lum koduppoam; naangka'l seythu ko'nda nearchchaika'lai ni'raiveat'ruvoam; eanenil naangka'l avvaa'ru seythu vantha kaalaththil nallu'navu nirampak kidaththathu; theemaiyon'rum nearaamal nalamaay vaazhnthirunthoam.

<18> naangka'l vi'n'narasikkuth thoopam kaattaamalum, paanap palika'lai vaarkkaamalum vitta poathu, engka'lukku ellaam ku'raiththu vittathu; vaa'laalum pagnchaththaalum madinthu poanoam" en'raarka'l.

<19> appozhuthu pe'nka'l, "mealum, naangka'l vi'n'narasikkuth thoopangkaatti ava'lukkup paanap palika'laik koduththa poathu, engka'l ka'navanmaarin uththaravu illaamalaa ava'ludaiya saayalaith thaangkiya pa'niyaarangka'laich suttup padaiththup paanappalika'lai vaarththoam?" en'raarka'l.

<20> appozhuthu eremiyaas, ivvaa'ru ma'rumozhi sonna ellaa makka'laiyum, aa'nka'l, pe'nka'l, makkad koottam anaivaraiyum noakki,

<21> yoothaavin patta'nangka'lilum yerusaleamin therukka'lilum neengka'lum ungka'l thanthaiyarum ungka'l arasarka'lum ungka'l thalaivarka'lum naattin ellaa makka'lum seluththiya palika'lai aa'ndavar ninaivu koornthu tham manaththil vaiththuk ko'l'lavillaiyaa?

<22> neengka'l seytha pollaatha seyalka'laiyum, neengka'l kattik ko'nda aruvaruppaana seyalka'laiyum aa'ndavaraal po'rukka mudiyavillai; aathalaal ungka'l naattaip paazhaakki, ippozhuthu kidappathu poala, kudiyat'ra paalaive'liyaakach seythu, athanaith thikaippukkum saapanaikkum, u'l'laakkinaar.

<23> neengka'l silaika'lukkuth thoopangkaatti, aa'ndavarukku viroathamaayp paavagn seythu, aa'ndavarin kuralukkuch sevi saaykkaamalum, avarudaiya thiruchsattaththi'rkum katta'laika'lukkum saadchiyangka'lukkum ea'rpa nadavaamalum poanaathaal thaan, naam in'ru paarkkum inthath theemaika'l ellaam ungka'lukku vanthu nearnthana" en'ru sonnaar.

<24> mee'ndum eremiyaas ellaa makka'laiyum pe'nka'l anaivaraiyum noakkich sonnaar: "ekipthu naattil vaazhum yootha makka'lea, neengka'lanaivarum aa'ndavarudaiya vaakkaik kea'lungka'l:

<25> israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: neengka'lum ungka'l manainaviyarum, 'naangka'l seythu ko'nda nearchchaika'lai ni'raiveat'riyea theeruvoam: vi'n'narasikkuth thoopam kaatti, avarka'lukkup paanappalika'lai vaarppoam' en'ru ungka'l vaayaaleayea sonneerka'l; sonnapadi ungka'l kaika'laal ni'raiveat'riyum vitteerka'l. sari, avvaa'rea ungka'l nearchchaika'lai ni'raiveat'rungka'l, ungka'l poruththanaika'laich seluththungka'l!

<26> aathalaal ekipthu naattil vaazhum yootha makka'lea, neengka'lanaivarum aa'ndavarudaiya vaakkaik kea'lungka'l; aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, namathu perumai vaayntha peyaraal aa'nai! ini ekipthu naadengka'num, 'aa'ndavaraakiya i'raivanin uyir meal aa'nai' en'ru entha yoothanin vaayinin'rum namathu thiruppeyar olikkaathu.

<27> ithoa naam avarka'l meal ka'n'naayirukki'roam; nanmai seyyavan'ru, theemai seyyavea echcharikkaiyaay irukki'roam. yoothaavilirunthu ekipthu naattil vanthu vaazhum manithar anaivarum vaa'laalum pagnchaththaalum madivaarka'l;

<28> ekipthu naattilirunthu vaa'lukkuth thappi oru silarea yoothaa naattukkuth thirumpuvaarka'l; appoathu ekipthu naattukkup pizhaikka vanthavarka'laana egnchiyirukkum yootharka'l, nilaiththu ni'rpathu thangka'l vaakkaa, namathu vaakkaa enpathai a'rinthu ko'lvaarka'l;

<29> intha idaththileayea naam ungka'laith tha'ndippoam enpatha'rkum, namathu vaakku ungka'lukku viroathamaay unmaiyaakum, ni'raivea'rum enpatha'rkum, ithoa ithuvea a'riku'ri, enki'raar aa'ndavar.

<30> aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, yoothaavin arasanaakiya setheasiyaasai avanudaiya pakaivanum, avan uyiraip pa'rikkath theadinavanumaakiya papiloaniya arasan napukkoathanasaarukku naam kaiya'liththathu poalavea, ekipthu naattu mannanaakiya eppirea enki'ra paarvoanai avanudaiya pakaivarka'lukkum, avan uyiraip pa'rikkath theaduki'ravarka'lukkum kaiya'lippoam, enki'raar aa'ndavar" en'ru a'riviththaar.

[ereamiyaas aakamam 45]

<1> yoothaavin arasanaakiya yoasiyaasin makan yoavaakkeemudaiya naankaam aa'ndil eremiyaas i'raivaakkinar sonna vaarththaika'lai neariyaas makanaakiya paarook oalaich suru'lil ezhuthiya pinnar, avarukku eremiyaas sonna vaakku ithuvea:

<2> paarook, israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar unakkuk koo'ruki'raar:

<3> enakku aiyoa keadu! aa'ndavar enakkuth thunpaththin meal thunpaththai anuppuki'raar; naan peroomoochche'rinthu ka'laiththean; enakku i'laippaat'riyea illai' en'raayea.

<4> unakkuch sollumpadi aa'ndavar athai ennidam koo'rinaar: aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, naam kattinathaiyea idikki'roam; naam nattathaiyea pidungkuki'roam; athaavathu, intha naadu muzhuvathaiyum azhikki'roam.

<5> nee periya kaariyangka'lai unakkenath theaduki'raayoa? theadaathea; eanenil, ithoa naam ellaa manithar mealum theemai varach seyvoam; aanaal nee engkea poanaalum, avvidaththilellaam un uyiraik kaappaat'ruvoam, enki'raar aa'ndavar" en'raar.

[ereamiyaas aakamam 46]

<1> pu'ravinaththu makka'lukku viroathamaay aa'ndavar eremiyaasukku aru'liya vaakku:

<2> yoasiyaasin makanaana yoavaakkeem ennum yoothaa arasanudaiya naankaam aa'ndil papiloaniya mannanaakiya napukkoathanasaar eppiraath nathiyarukilu'l'la kaarkkaameesil mu'riyadiththa ekipthu mannan nekkoavoa ennum paarvoanin seanaiyaiyum ekipthaiyum pat'riya vaakku:

<3> vaa'l, keadayangka'laith thayaar seyyungka'l, poarukkup pu'rappadungka'l;

<4> kuthiraika'l meal sea'nangka'laip poottungka'l, veerarka'lea, kuthirai meal ea'rungka'l. thalaichseeraavai a'ninthu ko'l'lungka'l, eettika'laith theettungka'l, maark kavasangka'laip poo'nungka'l;

<5> enna ithu? avarka'l thikil ko'ndu pinniduki'raarka'l, pu'ramuthuku kaatti oaduki'raarka'l; avarka'ludaiya valimai mikka veerarka'l mu'riyadikkappattanar, poarkka'laththai vittu oaduki'raarka'l; thirumpip paaraamal oaduki'raarka'l, eppakkamum thikil, enki'raar aa'ndavar.

<6> oattaththil vallavanum oadith thappa mudiyaathu, valimai mikkavanum thappiththuk ko'l'la mudiyaathu; vadakkea eppiraaththu nathiyoaraththil, thoalviyadainthu sithainthu poanaarka'l.

<7> nail nathip perukkaip poal oangkiyezhunthu alai moathum nathi poal ezhunthu varum ivan yaar?

<8> nail nathip perukkaip poal oangkiyezhunthu alai moathum nathi poal ezhunthu varupavan ekipthiyanea! 'pongkiyezhuvean, poomiyai moodikko'lvean, nakarangka'laiyum kudimakka'laiyum azhippean' enki'raan.

<9> kuthiraika'lea, munnea'rith thaakkungka'l, thearppadaika'lea, kothiththezhungka'l! poar veerarka'l munnea'rith thaakkattum; eththiyoappiyarum lipiyarum keadayam pidiththup poangka'l; leethiyar ampuka'laith thoduththu naa'neat'rungka'l.

<10> antha naa'loa seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavarin naa'l, thammudaiya pakaivarka'laip pazhivaangkum naa'l; avarka'l vaa'lukku iraiyaakkuvaarka'l, vaa'lum avarka'lin iraththaththai ni'raiyak kudikkum; kudiththuth thirupthiyadainthu ve'riththirukkum; vadanaattil eppiraaththu nathiyarukil seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavarukku oru vea'lvi u'ndu.

<11> ekipthu ennum kannip pe'n'nea! kalaayaththukku ea'rippoayk ka'limpu marunthu thadavu; palvakai marunthuka'laip payanpaduththuvathu vee'nea, un kaayangka'l aa'ravea aa'raa.

<12> veat'rinaththaar un maanapangkaththaik kea'lvippattaarka'l, unathu kookkural ulakengkum paravit'ru; eanenil poarveerar oruvar innoru veeraroadu moathik ko'ndu, iruvarum orumikka ida'ri vizhunthaarka'l."

<13> papiloaniya arasanaana napukkoathanasaar ekipthu naattai azhikkap padaiyeduththu varuvathaip pat'ri aa'ndavar eremiyaas i'raivaakkinarukku aru'liya vaakku:

<14> ekipthilea a'riviyungka'l, mikthoalilea murasoliyungka'l, meampeesilum thapneesilum pa'raisaat'rungka'l: 'thayaar seyyungka'l, thayaaraay nillungka'l; eanenil unnaich sut'rilum u'l'lavai vaa'lukku iraiyaakum' en'ru koo'rungka'l.

<15> aappis vizhak kaara'nam enna? un palavaan vizhuntha kaara'namenna? aa'ndavar avanaith tha'l'linathaal an'roa?

<16> pala pear soarnthu veezhnthanar, avanavan thanakkaduththavanidam, 'ezhunthiru, kodiyavanin vaa'lukkuk thappiththuk ko'l'la, nam inaththaaridamum pi'rantha naattukkum thirumpip poavoam' en'ru solvaan.

<17> ekipthu arasan paarvoan peyarai, 've'rum aaravaaram, kaalaththai nazhuva vittaan' en'ru sollungka'l.

<18> seanaika'lin aa'ndavar ennum peyarudaiya maamannar koo'rum vaakku ithuvea: malaika'lukku'l thaapoar malai poalavum, kadaloaraththuk karmeal poalavum varuvaan.

<19> ekipthu naadennum urimai maka'lea, naadu kadaththappatta vaazhkkai nadaththath theavaiyaanavat'rai moottai kattikko'l. eanenil meampees kaadaakum, paazhadainthu kudiyat'rup poakum.

<20> ekipthu azhakum si'rappum vaayntha oar i'lam pasu, thaat'ruk koal atha'rku vadakkilirunthu varuki'rathu;

<21> kozhuththa kaa'laika'lpoal athan naduvilu'l'la koolip padaika'l kooda ethirththu ni'rka mudiyaamal orumikka oattam pidiththaarka'l; eanenil avarka'ludaiya azhivin naa'l avarka'l meal vanthut'rathu; athuvea avarka'lukkuth tha'ndanai naa'l.

<22> nazhuvich sellum paampaip poal ekipthu see'rum, athan pakaivarka'l a'ni a'niyaay varuvaarka'l, maram vetta varuki'ravarka'laip poalak koadaarika'loadu varuvaarka'l;

<23> avarka'l athan kaattai vettuvaarka'l, athu aa'l nuzhaiya mudiyaatha kaadaayinum vettappadum. vettuki'lika'laip poal e'n'nikkaiyil adangkaathavarka'l, avarka'laik ka'nakkida mudiyaathu, enki'raar aa'ndavar.

<24> ekipthu ennum maka'l avamaanaththukku'l'laavaa'l, vadanaattu makka'l kaiyil akappaduvaa'l."

<25> israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: "ithoa, theeps nakaraththin ammoanaiyum paarvoanaiyum ekipthaiyum athan theyvangka'laiyum, arasarka'laiyum paarvoanaiyum, avan meal nampikkai vaikki'ravarka'laiyum tha'ndikkap poaki'roam.

<26> avarka'ludaiya uyiraip pa'rikkath theaduki'ravarka'l kaiyilum, papiloaniya arasanaakiya napukkoathanasaar kaiyilum, avanudaiya oozhiyar kaiyilum, avarka'lai oppuvippoam; pi'raku pa'ndai naa'lil irunthathu poal, ekipthu kudiyeat'rappadum, enki'raar aa'ndavar.

<27> aanaal nam oozhiyanaakiya yaakkoapea, agnchaathea; israayealea, nee kalangkaathea; eanenil unnaith tholai naattinin'ru meedpoam, un santhathiyai adimaiththanaththinin'ru viduvippoam; yaakkoapu thirumpi vanthu amaithiyudan i'laippaa'ruvaan, avanai evanum achchu'ruththa maattaan;

<28> nam oozhiyanaakiya yaakkoapea, agnchaathea, enki'raar aa'ndavar; eanenil naam unnoadu irukki'roam; nee sitha'ri vaazhntha naattu makka'l anaivaraiyum mut'rilum azhippoam; aanaal unnai mut'rilum azhikka maattoam; unnai neethiyoadu tha'ndippoam; unnaith tha'ndiyaamalum vida maattoam."

[ereamiyaas aakamam 47]

<1> paaravoan kaajaa nakaraththaip pidippatha'rku munnar, pilisthiyaraik ku'riththu aa'ndavar eremiyaas i'raivaakkinarukku aru'liya vaakku.

<2> aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa, vadathisaiyinin'ru peruve'l'lam pu'rappaduki'rathu, karai pura'ndoadum kaattaa'ru poala varuki'rathu; naattaiyum naattilu'l'la yaavat'raiyum moozhkadikkum, nakaraththaiyum kudika'laiyum va'laiththuk ko'l'lum; manitharka'l kookkuraliduvaarka'l, naattin kudika'lanaivarum ala'riyazhuvaarka'l;

<3> avarka'ludaiya poark kuthiraika'lin ku'lampoliyaiyum, thearppadaiyin kadakadappaiyum, uru'laika'lin iraichchalaiyum keattu agnchuvaarka'l; thanthaiyar thangka'l kaika'l soarnthamaiyaal, thangka'l kuzhanthaika'laiyum thirumpip paarkka maattaarka'l;

<4> eanenil athu pilisthiyar anaivarum azhiyum naa'l, theerum seethoanum athan thu'naivarka'lum azhiyum naa'l; eanenil aa'ndavar pilisthiyarai azhikki'raar, kaaththoar theevil egnchiyirunthoaraiyum azhikki'raar.

<5> kaajaa nakaram mottaiyadikkappadum; askaaloan maunang kaakkum anaakkiyaril egnchiyiruppavarka'lea, neengka'l emmattum ungka'laiyea see'rik ko'lveerka'l?

<6> aa'ndavarin vaa'lea, ethu varaiyil nee oayaathiruppaay? un a'raikku'l nuzhainthu oaynthiru, peasaathiru;

<7> athu eppadi oaynthirukka mudiyum? askaaloanukkum, athan kadalthu'rai naaduka'lukkum viroathamaaka aa'ndavar atha'rkuk katta'lai koduththu, athu seyya vea'ndiyathaich solliyanuppinaarea!"

[ereamiyaas aakamam 48]

<1> moavaapaip pat'riya i'raivaakku. israayealin kadavu'laakiya aa'ndavar koo'ruki'raar: "naapoavukku aiyoa keadu! eanenil, athu paazhaakkappattu avamaanamadainthathu; kaariyaththaayeem pidipattathu; ara'n soozhntha nakaram maanapangkappattu nadungkit'ru;

<2> moavaapukku inip pukazhillai; eseapoanil atha'rkethiraayth theemai soozhnthu, 'vaarungka'l, athanai oru naadaay illaathavaa'ru sithaippoam!' en'ru thittamittaarka'l. mathmeanea, neeyum azhikkappaduvaay, vaa'l unnaith thodarnthu varum;

<3> ithoa, oaroanaayeem nakarinin'ru kookkural keadki'rathu; 'kodumai, pearazhivu' en'ru keadki'rathu!

<4> moavaapu nasukkap pattathu; soavaar varaiyil avarka'l ala'ral keadki'rathu.

<5> luviththukku ea'rip poakum vazhiyil azhuthu pulampukin'raarka'l; oaroanaayeemukku i'rangkip poakum vazhiyil azhivin pulampalaik keattaarka'l;

<6> thappiyoadungka'l, uyiraik kaaththukko'l'lungka'l; paalai nilaththuk kaattuk kazhuthai poal oadip poangka'l.

<7> un koattaika'laiyum karuvoolangka'laiyum nampiyirunthaay, aathalaal neeyum kaippat'rappaduvaay; un theyvamaana kaamoasum, athan poosaarika'lum, thalaivarka'lum adimaika'laayk ko'ndup poakappaduvar.

<8> paazhaakkuvoan ovvoru patta'naththukkum varuvaan; oru patta'namum thappaathu; pa'l'laththaakkuka'l paazhaakum, samave'lika'l azhikkappadum; aa'ndavar so'rpadiyea ni'raivea'rum.

<9> moavaapukkuk kalla'rai kattungka'l, athu adiyoadu paazhaayp poakum; athanudaiya patta'nangka'l paazhve'liyaakum, kudiyiruppaar at'rup poakum.

<10> aa'ndavarudaiya aluvalai asattaith thanaththudan seypavan sapikkappattavan; iraththam sinthaamal than vaa'lai adakki vaiththiruppavan sapikkappattavan.

<11> moavaapu than i'lamai muthal amaithiyaay vaazhnthathu, than va'ndalka'lil i'laippaa'rik ko'ndirunthathu; athu oru paaththiraththilirunthu innoru paaththiraththil vaarkkappadavillai; adimaiyaaka naadukadaththap padavumillai; aakavea athan suvai athaivittup poakavillai, athan na'ruma'namum maa'ravillai.

<12> aathalaal, aa'ndavar koo'ruki'raar: ithoa naadka'l varukin'rana; kavizhkki'ravarka'lai anuppuvoam; avarka'l athaik kavizhththu, athan paaththirangka'lai ve'rumaiyaakki, athan saadika'lai udaiththup poaduvaarka'l.

<13> appoathu, israayeal veettaar thangka'l nampikkaiyaay iruntha peaththealaik ku'riththu vedkaththukku u'l'laanathu poala, moavaapu kaamoasaik ku'riththu vedkaththukku'l'laakum.

<14> naangka'l veerarka'l, poaril vallavarka'l' en'ru neengka'l solvatheppadi?

<15> moavaapaiyum athan nakarangka'laiyum azhippavan vanthu vittaan, athan mika si'rantha i'laignarka'l kolaik ka'laththai noakkip poaki'raarka'l; seanaika'lin aa'ndavar ennum peyarudaiya mannar koo'rum vaakku ithuvea.

<16> moavaapin azhivu a'nmaiyil irukki'rathu, athan keadu virainthu pa'ranthu varuki'rathu.

<17> athanaich soozhnthiruppavarka'lea, neengka'l anaivarum athanaik ku'riththu azhuthu pulampungka'l; athan peyarai a'rintha anaivarum koodiyazhungka'l; 'valimai mikka sengkoal mu'rinthathevvaa'ru? makimaiyaana koal udainthatheppadi?' en'ru sollungka'l.

<18> theepoan ennum kudimaka'lea! un makimaiyai vittuk keezhi'rangku, va'ra'nda nilaththil udkaarnthu ko'l. eanenil moavaapai azhippavan unakkethiraay vanthu vittaan, un ara'nka'laith thakarththu vittaan.

<19> aroavear ennum kudimaka'lea! nee vazhiyarukea nin'ru paarththuk ko'ndiru: oattam pidikki'ravanaiyum thappiyoaduki'ravanaiyum noakki, 'enna nadanthathu?' en'ru kea'l.

<20> moavaapu thoalviyut'rathaal, maanamizhanthathu! azhuthu pulampungka'l, kookkuralidungka'l; arnoanil nin'ru, 'moavaapu paazhaanathu!' en'ru a'riviyungka'l.

<21> aa'ndavarudaiya neethikkeat'ra tha'ndanai samave'li naattin mealum ealoanin mealum yaasaavin mealum meappaaththin mealum,

<22> theepoanin mealum naapoavin mealum theapi'laaththaayim mealum,

<23> kaariyaththaayeem mealum pedkamulin mealum peththumaaveanin mealum,

<24> kariyoaththin mealum poasraavin mealum, tholaivilum arukilumu'l'la moavaapu naattin patta'nangka'l ellaavat'rin mealum vanthu vittathu.

<25> ivvaa'ru, moavaapin kompu mu'rinthathu, kaiyum odinthathu, enki'raar aa'ndavar.

<26> avanaip poathai ea'ri ve'ri ko'l'lach seyyungka'l; eanenil aa'ndavarukku ethiraakath thannaiyea periyavanaakkik ko'ndaan; thaan vaanthi eduththathil moavaapu pura'luvaan;

<27> unnudaiya nakaippukku aa'laakavillaiyaa? avanaip pat'rip peasum poathellaam thalaiyai aattip pazhiththaayea, avan enna, thirudarka'l koottaththilaa irunthaan?

<28> moavaapin kudimakka'lea, patta'nangka'lai vittu ve'liyea'rungka'l, paa'raika'lilea poayk kudiyea'rungka'l; uyarntha paa'raika'lin vedippu ponthuka'lil koodu katti vaazhum pu'raavaip poal irungka'l.

<29> moavaapin serukku evva'lavenak kea'lviyut'roam, perithea athan i'rumaappu? than meattimai, serukku, i'rumaappu, u'l'laththin akanthai ivat'raik kea'lvippattoam.

<30> athanudaiya tha'rpukazhchchika'l yaavum poy, athanudaiya seyalka'l yaavum poy.

<31> aathalaal moavaapai munnittu ala'riyazhuvean, moavaapu naadu muzhuvathaiyum ku'riththup pulampuvean, kirkearas ooraarukkaakap perumoochchu viduvean.

<32> sapaamaavin thiraadchaik kodiyea, yaajearukkaaka azhuvathai vida mikuthiyaay unakkaaka azhuki'rean; unnil ki'laiththa kodika'l kadal kadanthu padarnthana; yaajear kadal mattum poay ettina. paazhaakkuvoan un koadaikkaala kanika'l mealum, thiraadchaip pazha a'ruvadai mealum paaynthu vittaan.

<33> moavaapu naattinin'ru, akka'lippum aka makizhchchiyum at'rup poayina; thiraadchai aalaika'lil irasam vat'rip poayit'ru, pazhamithippavan evanumillai; makizhchchiyin aaravaaramumillai!

<34> eseapoan, eleayaalea aakiyavat'rin kookkural, yaajaa varaiyilum keattathu; avarka'ludaiya katha'ral seakoarilirunthu oaroanaayeem, ek'laath- shooleeshiyaa varaiyil keadkappattathu. eanenil, neamrimin tha'n'neerum kettup poay vittathu.

<35> moavaapil kun'ruka'l meal theyvangka'lukkuth thoopam kaattip paliyiduki'ravarka'lai ozhippoam, enki'raar aa'ndavar.

<36> aathalaal moavaapukkaakath thuyarappattu en ithayam pullaangkuzhalaip poalath thukkamaana pa'npaadum; kirreas ooraarukkaaka en ithayam pullaangkuzhalaip poalath thuyaraththaal vimmip paadum; avarka'l searththu vaiththa selvangka'l azhinthana.

<37> avarka'l anaivarudaiya thalaika'lum mazhikkappattirukkum; thaadika'l siraikkappattirukkum; kaika'l kattappattirukkum; idaiyil saakkuth thu'nika'l uduththiyiruppar.

<38> moavaapin ellaa veettu maadika'lilum, athan therukka'lilum azhukai mayamaay irukkum; eanenil yaarum porudpaduththaatha paaththiraththaip poala moavaapai udaiththe'rinthoam, enki'raar aa'ndavar.

<39> moavaapu evvaa'ru udainthu vittathu? avarka'l kookkuraliduki'raarka'laa? moavaapu naa'nith thalai kavizhnthathaa? sut'rilum irukki'ra anaivarudaiya pazhippukkum nakaippukkum moavaapu ilakkaanathaa?"

<40> aa'ndavar koo'ruki'raar: "ithoa, oruvan kazhukaip poala viraivaayp pa'ranthu vanthu, moavaapin meal than i'rakkaika'lai virippaan;

<41> nakarangka'l pidippattana, koattaika'l kaippat'rappattana; annaa'lil moavaapu veerarka'lin ithayam pirasavikkum pe'n'nin ithayaththi'rkoppaakum;

<42> moavaapu azhikkappadum, ini oru makka'linamaay iraathu; eanenil aa'ndavarukku ethiraakath thannaiyea uyarththinaan.

<43> moavaapu naattil kudiyiruppavanea, peethiyum padukuzhiyum valaiyumea un mun irukkin'rana, enki'raar aa'ndavar.

<44> peethikkuth thappuki'ravan padukuzhiyil vizhuvaan, padukuzhi vittu meadea'rupavan valaiyil sikkuvaan; eanenil avarka'ludaiya tha'ndanaik kaalaththil ivat'rai moavaapin meal varappa'n'nuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<45> valaikkuth thappinavarka'l esepoan nizhalil thangkinaarka'l, aayinum esepoanilirunthum thee pu'rappattathu, seakoanilirunthum neruppu ki'lampit'ru; moavaapin thalaiyai vizhungkit'ru, athan kalakakkaararin ma'ndaiyaip posukkit'ru.

<46> moavaapea, unakku aiyoa keadu! kaamoasin makka'lea, sithainthu poaneerka'l; eanenil un puthalvarka'l si'raipidikkappattaarka'l; un puthalviyar adimaiththanaththi'rkup poanaarka'l.

<47> aayinum, kadaisi naadka'lil moavaapai munnaiya nilaikku mee'ndum ko'ndu varuvoam, enki'raar aa'ndavar." moavaapin meal varum neethith theerppin vaakku iththudan mut'rit'ru.

[ereamiyaas aakamam 49]

<1> ammoan makka'laip pat'riya i'raivaakku: aa'ndavar koo'ruki'raar: "israayealukkup puthalvar illaiyaa? avanukku vaarisu illaiyaa? irunthaal, melkoam, kaathu naattaik kaippat'ruvaanean? avan makka'l athan nakarangka'lil kudiyea'ruvaanean?

<2> aathalaal, ithoa naadka'l varukin'rana, enki'raar aa'ndavar; appoathu ammoan makka'lin iraapaaththukku ethiraakap poar murasu olikkach seyvoam. athu paazhadainthu ma'nmeadaakum, athanudaiya oorka'l neruppinaal sutterikkappadum; appoathu israayealoa than naattaik kaippat'riyavarka'laik kaippat'rik ko'l'lum, enki'raar aa'ndavar.

<3> esepoanea, pulampiyazhu, eanenil, aayi nakar azhivut'rathu, iraapaaththup pe'n makka'lea, oalamidungka'l, saakkuth thu'nika'lai uduththik ko'l'lungka'l; vealika'laich sut'rith thirinthu pulampungka'l; eanenil melkoamum avan poosaarika'lum thalaivarka'lum orumikka naadu kadaththappaduvaarka'l.

<4> piramaa'nikkamat'ra maka'lea, un selvangka'lil nampikkaiyai vaiththu, 'enakkethiraay varupavan yaar?' en'ru sollik ko'ndu, un pa'l'laththaakkuka'laip pat'rith tharukkik ko'lvaanean? un pa'l'laththaakku paazhaayit'rea.

<5> seanaika'lin aa'ndavaraakiya i'raivan koo'ruki'raar: ithoa, unnaich sut'riyirukkum anaivaridamirunthum unakkuth thikil u'ndaakach seyvoam. neengka'l oruvaraiyoruvar kaa'naathapadi sitha'rip poaveerka'l, payanthoadum ungka'lai on'ru searppavan oruvanumiraan.

<6> aanaal pi'rpaadu ammoan makka'lai mee'ndum nannilaikku varach seyvoam, enki'raar aa'ndavar."

<7> ithumeayaavaip pat'rich seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: "theamaanilea ini gnaanamillaiyoa? athan makka'lidaththil yoasanai ozhinthu poanathoa! avarka'ludaiya gnaanam azhinthu vittathoa?

<8> keathaan kudimakka'lea, oadungka'l, thirumpungka'l, kuzhika'lil i'rangkik ko'l'lungka'l; eanenil easaavin azhivai avan meal ko'ndu varuvoam; ithu avanathu tha'ndanaik kaalaththil ni'raivea'rum.

<9> thiraadchaip pazham pa'rippavarka'l un thoattaththi'rku vanthaal, thiraadchaip pazhangka'lil kognchamaavathu vidamaattaarka'laa? iravil thirudarka'l varuvaarka'laayin, poathiya a'lavukku meal thirudamaattaarka'l an'roa?

<10> naamoa easaavai ve'liyea ko'ndu varuvoam, avanudaiya ma'raividangka'lai ve'lippaduththuvoam, ma'rainthirukka avanaal ini mudiyaathu; avan santhathiyum sakoathararum ayalaarum a'rivaarka'l; avanum illaama'r poavaan.

<11> thikkat'ra un pi'l'laika'lai nammidam vittu vidu, naam avarka'lai vaazha vaippoam; un kaimpe'nka'l nammil nampikkai vaippaarka'l."

<12> eanenil aa'ndavar koo'ruki'raar: "ithoa, inthath tha'ndanaip paaththiraththil kudikkath thakka kut'ram seyyaathavarka'lum athanaik kudiththirukka, nee mattum tha'ndanaikkuth thappuvaayoa? nee tha'ndanaikkuth thappa mudiyaathu; neeyum kudiththea theeruvaay.

<13> eanenil, aa'ndavar koo'ruki'raar: namathu pearil aa'nai! poasraa kaadaaki, paalainilamaaki maana pangkaththi'rkum saapa'naikkum ilakkaakum; athanaik ka'ndu yaavarum thikiladaivar; athan patta'nangka'l yaavum en'ren'raikkum paalaiyaayk kidakkum."

<14> aa'ndavaridamirunthu enakkoru seythi vanthathu, pu'ravinaththaar naduvil oru thoothuvan anuppappattaan: "orumikkach searungka'l, atha'rkethiraay vaarungka'l, poarukkup pu'rappadungka'l!" en'ru sonnaan.

<15> ithoa, unnai makka'linangka'lu'l si'riyavanaakach seyvoam, manitharukku'l unnai ninthaikku uriyavanaakkuvoam;

<16> paa'raiyin vedippuka'lil vaazhki'ravanea, kun'rin uchchiyaip pidiththirukki'ravanea, nee vi'laiththa achchamum, un u'l'laththin i'rumaappum unnai mayakki vittana; kazhukaip poal un koottai uyaraththil nee kattinaalum, unnai angkirunthu izhuththup poaduvoam, enki'raar aa'ndavar.

<17> ithumeayaa paazhaakum; athan vazhiyaayp poaki'ravan evanum thikaippu'ruvaan; atha'rkut'ra azhivuka'laip pat'ri nakaippaan.

<18> soathoam, komoaraa, athan sut'ruppu'ra nakarangka'l yaavum azhikkappatta poathu nikazhnthathu poal, ithilum manithan evanum kudiyirukkamaattaan; athil kudiyea'ravum maattaan, enki'raar aa'ndavar.

<19> ithoa yoarthaan aat'raiyaduththu'l'la adarntha kaattilirunthu sezhippaana meaychchal nilaththukku'l paaynthu varum singkam thuraththuvathu poal avarka'lai naam naattilirunthu thuraththuvoam; namakku viruppamaanavanai atha'rkuth thalaivanaakkuvoam; namakkuch samamaanavan yaar? nammai azhaiththu vara aa'naiyidath thakkavan yaar? nam munnilaiyil ethirththu ni'rkum meayppan evan?

<20> aathalaal eathoamukku ethiraaka aa'ndavar seythirukkum yoasanaiyaiyum, theamaan kudimakka'lukku viroathamaaka avar e'n'niyirukkum e'n'nangka'laiyum kea'lungka'l: manthaiyil mikach si'riyanavum izhuththup poakappadum; avat'rin kidai athaik ka'ndu thikaippadaiyum.

<21> avarka'ludaiya veezhchchiyin oliyaal nilam nadungkum; avarka'lin kookkural sengkadal varai keadkum.

<22> ithoa, kazhukaip poal oruvan ezhunthu pa'ranthu varuvaan, than i'rakkaika'laip poasraavin meal virippaan; annaa'lil ithumeayaavin veerarka'ludaiya manam, pirasava veathanaiyu'rum pe'n'nin manaththaip poalirukkum."

<23> thamaskuvaip pat'riya i'raivaakku: "eamaaththum aa'rpaathum kalangkukin'rana; eanenil avarka'l theeya seythiyaik kea'lvippattanar! avarka'ludaiya ithayam kavalaiyaal no'rungkuki'rathu, atha'rku amaithi kidaiyaathu.

<24> thamasku valimaiyizhanthu oattam pidikki'rathu, athanaik kili pidiththuk ko'ndathu; idaiyoo'rum thunpangka'lum athanaich sut'rip pirasavap pe'n'nai va'laippathu poala va'laiththuk ko'ndana;

<25> pukazh vaayntha nakaram, makizhchchi pongkum patta'nam, eppadiththaan kaividappattathoa!

<26> aakaiyaal athan i'laignarka'l therukka'lil maayvaarka'l, poarveerar anaivarum annaa'lil seyvatha'riyaathu thikaippaarka'l, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar.

<27> thamaskuvin mathilka'lil neruppai moottuvoam, athu penaathaathin ara'nka'laich sutterikkum."

<28> papiloaniya mannanaakiya napukkoathanasaar azhiththa keathaar, aajoar arasuka'laip pat'riya i'raivaakku: aa'ndavar koo'ruki'raar: "poarukku ezhungka'l, keathaarukku ethiraay munnea'rungka'l, keezhththisai makka'lai azhiyungka'l;

<29> avarka'lin koodaarangka'lum manthaika'lum pidikkappadum, kudilka'lum porudka'lum kaippat'rappadum, avarka'ludaiya ottakangka'l pa'rikkappadum, 'eppakkamum pearachcham' en'ru manithar ala'ruvaarka'l.

<30> aajoarin kudika'lea, oadip poangka'l; tholaivaaka oadik kuzhika'lil o'linthu ko'l'lungka'l; eanenil papiloaniya arasanaana napukkoathanasaar ungka'lukku viroathamaakath thittam theettiyu'l'laan, ungka'lukku ethiraaka yoasanai seythirukki'raan, enki'raar aa'ndavar.

<31> poarukku ezhungka'l, amarikkaiyaay achchamin'ri vaazhum makka'lukku ethiraaka munnea'rungka'l; avarka'l oorukku vaayilka'lum thaazhppaa'lka'lum illai; avarka'l thaniththu vaazhki'raarka'l, enki'raar aa'ndavar.

<32> avarka'ludaiya ottakangka'l ko'l'laiyadikkappadum, avarka'ludaiya ka'nakkat'ra manthaika'l pa'rimuthalaakum; vattamaay mayir vettiyirukkum ammakka'laik kaat'ril pa'rakkadippoam, eppakkamumirunthu avarka'l meal theemaiyai varachseyvoam, enki'raar aa'ndavar.

<33> aajoar ku'l'lanarika'lin u'raividamaakum, en'ren'raikkum paazhadainthu kidakkum; manithar yaarum kudiyirukka maattaarka'l, evanum angkea thangkiyirukka maattaan."

<34> yoothaavin arasanaakiya setheasiyaas aa'lukaiyin thodakkaththil, ealaamukku ethiraaka aa'ndavar eremiyaas i'raivaakkinarukku aru'liya vaakku:

<35> seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: "ithoa, naam ealaamin villai mu'rippoam, avarka'l valimaiyin maiyaththai azhippoam;

<36> ealaamin meal vaanaththin naanku moolaika'lilirunthum naanku vakaik kaat'raik ko'ndu varuvoam; avarka'lai ellaa vakaik kaat'rilum thoot'ruvoam, ealaaminin'ru oadiyavarka'l sellaatha naadea iraathu.

<37> pakaivar munnilaiyilum, uyiraip pa'rikkath theaduvaar munnum, ealaapiththaarai nadungkach seyvoam: avarka'l meal theemaiyaik ko'ndu varuvoam, nam aaththiraththaip pozhivoam, enki'raar aa'ndavar. avarka'l mut'rilum sithaiki'ra varaiyil avarka'lai vaa'lukkiraiyaakak koduppoam.

<38> ealaamil nam ariya'naiyai amaippoam, avarka'lin arasanaiyum thalaivarka'laiyum azhippoam, enki'raar aa'ndavar.

<39> aayinum kadaisi naadka'lil ealaamin thunpa nilaiyai maat'ruvoam, enki'raar aa'ndavar."

[ereamiyaas aakamam 50]

<1> papiloanaip pat'riyum kaltheayarin naattaip pat'riyum aa'ndavar i'raivaakkinaraana eremiyaas vaayilaaka a'riviththa vaakku:

<2> papiloanin veezhchchi- israayealin meedchi: "pu'ravinaththaar naduvil pa'raisaat'rungka'l, theriyappaduththungka'l; kodiyeat'rungka'l, a'riviyungka'l, ma'raikkavea'ndaam; 'papiloan pidippattathu, peal avamaanam adainthaan; meroathaak thoat'rup poanaan, athan padimangka'l avamaanamut'rana, athan silaika'l kalangki nin'rana ' en'ru sollungka'l,

<3> eanenil vadakkilirunthu atha'rkethiraay oar inam varum, athan naattaip paazhaakkum; athil yaarum kudiyirukka maattaarka'l, manithanum mirukamum athai vittu oadip poavaarka'l.

<4> annaadka'lil, akkaalaththil, israayeal makka'lum yoothaa makka'lum thirumpi varuvaarka'l; varum poathea avarka'l azhuthu ko'ndu varuvar, avarka'ludaiya kadavu'laakiya aa'ndavaraith theadi varuvar, enki'raar aa'ndavar.

<5> seeyoanukku vazhi keadpaarka'l, avarka'l ka'n'nellaam athileayea irukkum; 'vaarungka'l en'ren'raikkum ma'rakka mudiyaatha udanpadikkaiyaal aa'ndavaroadu naam searnthuko'lvoam' enpaarka'l.

<6> nam makka'l kaa'naama'r poana aaduka'laay irunthaarka'l; avarka'lin aayarka'lea avarka'lai vazhithava'rach seythaarka'l, malaika'lin meal alaiya adiththaarka'l, malaiyilirunthu kun'rukku i'rangkip poanaarka'l, thangka'ludaiya kidaiyai mut'rilum ma'ranthu vittaarka'l.

<7> ka'ndavarka'l anaivarum avarka'lai vizhungkinaarka'l 'naam kut'ramat'ravarka'l; eanenil avarka'l thaan aa'ndavarukku ethiraayp paavagn seythaarka'l, u'nmaiyaana kidaiyum, thangka'l thanthaiyarin nampikkaiyumaana aa'ndavarukku ethiraay nadanthanar' en'ru avarka'lin pakaivar sollik ko'lvaarka'l.

<8> papiloanilirunthu thappi oadippoangka'l, kaltheayar naattilirunthu ve'liyea'rungka'l, manthaikku mun poakum kadaakka'laip poalirungka'l.

<9> ithoa papiloanukku ethiraaka vada naattilirunthu, makka'linangka'l palavat'raith thoo'ndik ko'ndu varuvoam, avarka'l atha'rku ethiraay a'nivakuththu ni'rpaarka'l, athuvum avarka'laal kaippat'rappadum; avarka'lin ampu vil veerarin ampu poan'rathu, vet'ri pet'raalan'rith thirumpi varaathu.

<10> kaltheayar naadu ko'l'laiyadikkappadum, athanaik ko'l'laiyiduvoar anaivarum ni'raivu pe'ruvaarka'l, enki'raar aa'ndavar.

<11> "nam urimaich soththaich soo'raiyaadiyavarka'lea, neengka'l akkaa'liththaalum, akamakizhnthaalum, meaychchalukkup poana kaa'lai poalak kummaa'lam adiththaalum, valimai mikka varikkuthiraika'l poalak kanaiththaalum,

<12> ungka'l thaay mikuntha avamaana madaivaa'l, ungka'laip pet'rava'l vedki naa'nuvaa'l; ithoa makka'linaththu'l kadaiya'laay iruppaa'l, paazhadainthathum va'ra'ndathumaana paalai nilamaavaa'l.

<13> aa'ndavarudaiya koapaththin kaaraa'namaay athu kudiyiruppaarat'ra kaadaakum, athan vazhiyaayp poaki'ra evanum thikaippaan, athan tha'ndanaika'lai ellaam ka'ndu nakaippaan.

<14> a'ndai naaduka'lil vaazhum vil veerarka'lea, neengka'lanaivarum papiloanukku ethiraaka a'nivakungka'l; athanai ampaal thaakkungka'l, ampumaari pozhiyungka'l, eanenil aa'ndavarukku ethiraayp paavagn seythathu.

<15> athanaich sut'ri naa'rpu'ramum vanthu aarppariyungka'l, athu sara'nadainthathu; athan adippadaika'l sarinthana, mathilka'l thakarkkappattana; eanenil, ithu thaan aa'ndavar vazhangkum pazhi: neengka'lum athanaip pazhi vaangkungka'l, athu seythathu poala neengka'l atha'rkuch seyyungka'l.

<16> papiloanilirunthu vithaippavanaich sitha'radiyungka'l, a'ruvadaik kaalaththil evanum arivaa'l pidikka vidaatheerka'l; kodiyavanin vaa'lukku agnchi avanavan than than makka'lidam thirumpuvaan, avanavan than than sontha naattukku oadippoavaan.

<17> israayeal sitha'rik kidakkum manthai, singkangka'l athanai ve'liyil virattina; mutha'r ka'n aseeriya arasan athanai vizhungkinaan, pinnar papiloan mannan napukkoathanasaar athan elumpuka'lai mu'riththaan.

<18> aathalaal israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: aseeriya arasanai naam tha'ndiththathu poalavea, ithoa, papiloaniya mannanaiyum avan naattaiyum tha'ndippoam.

<19> israayealaiyoa athan meaychchalukku azhaiththu varuvoam, sezhippaana kaarmealilum paasaanilum meayum; eppiraayeem malaika'lilum kalaayaath naattilum athan viruppam mut'rilum ni'raivu'rum.

<20> annaadka'lil, akkaalaththil, israayealin akkiramaththaith theadip paarppaarka'l, aanaal on'rum kaa'nappadaathu; yoothaavil paavaththaith thuruvith theaduvaarka'l, aanaal athilea paavam iraathu; eanenil naam yaarai egnchiyavarka'laay vittoamea avarka'lai mannippoam, enki'raar aa'ndavar.

<21> meraaththaayeem naattukku ethiraakap pu'rappadu, pekkoathu kudika'lukku ethiraakap poarukkezhu; avarka'lai vetti veezhththu, mut'rilum azhiththuvidu, naam unakkuch solvathellaam sey, enki'raar aa'ndavar.

<22> ithoa, naattilea amarkka'laththin aaravaaram; pearazhivin kookkural keadkin'rathu.

<23> anaiththulaki'rkum sammattiyaay irunthathu no'rungkith thoo'laanathevvaa'ru? naaduka'lukku'l papiloan paalaive'liyaanatheppadi?

<24> papiloanea, unakku valai veesinoam, nee vizhunthaay; unakkuth theriyaamalea nee pidipattaay; eanenil aa'ndavarukku ethiraaka ezhumpinaay.

<25> aa'ndavar thamathu padaikkalak kottilaith thi'ranthu, koapaththin padaikkalangka'lai ve'lik ko'narnthaar; eanenil seanaika'lin kadavu'laakiya aa'ndavar avat'raik ko'ndu, kaltheayar naattil seyya vea'ndiya aluvalu'ndu.

<26> eppakkamumirunthu atha'rkethiraayp pu'rappadungka'l, athan ka'lagnchiyangka'laith thi'rangka'l; thaaniyak kuviyal poalak kuviththu athai mut'rilum azhiyungka'l, on'raiyum athil meethiyaaka vida vea'ndaam.

<27> athan i'langkaa'laika'laiyellaam vettungka'l, avarka'l kolaikka'laththi'rkup poakattum! avarka'l anaivarkkum aiyoa keadu! avarka'l naa'lum, tha'ndanaik kaalamum vanthu vittathea.

<28> ithoa, papiloan naattilirunthu avarka'l thappip pizhaiththu oaduki'raarka'l; thirukkoayilai munnittu nam kadavu'laakiya aa'ndavar vaangkiya pazhiyaich siyoanil a'rivikka oaduki'raarka'l.

<29> papiloanin akanthai: "papiloanukku ethiraay vara vea'ndumen'ru vil veerar anaivaraiyum azhaiyungka'l; athanaich sut'rilum va'laiththuk ko'l'lungka'l, evanum thappiyoada vidaatheerka'l; athan seyalukkeat'ravaa'ru seyyungka'l, athu seytha yaavat'rinpadiyum neengka'l seyyungka'l; eanenil aa'ndavarukku ethiraaka ezhumpi nin'rathu, israayealin parisuththarai avamathiththathu.

<30> aathalaal athan i'laignarka'l pothuvidangka'lil madivaarka'l, athan veerar anaivarum annaa'lil azhivaarka'l, enki'raar aa'ndavar.

<31> akangkaariyea, ithoa naam unakkethiraay varuki'roam, eanenil unnudaiya naa'l vanthu vittathu; unnaith tha'ndikka vea'ndiya kaalam nerungkit'ru, enki'raar seanaika'lin aa'ndavaraakiya i'raivan.

<32> akangkaari ida'ri vizhuvaan, avanaith thookki vida evanumiraan; avanudaiya patta'nangka'lil neruppu vaippoam, sut'rilumu'l'la anaiththaiyum athu sutterikkum.

<33> aa'ndavar: israayealin meedpar: "seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: israayeal makka'l odukkappaduki'raarka'l, yoothaa makka'l avarka'loadu thunpu'ruththappaduki'raarka'l, avarka'lai adimaippaduththinavar anaivarum avarka'laith thangka'loadu vaiththirukki'raarka'l, avarka'lai vittu vida ma'rukki'raarka'l.

<34> aanaal avarka'ludaiya meedpar vallamai mikkavar, avarudaiya peyar seanaika'lin aa'ndavar enpathaam; avarka'ludaiya vazhakkai avarea nadaththuvaar, appoathu poomikku amaithi thanthu papiloanin amaithiyaik kulaippaar.

<35> kaltheayar mealum, papiloanin kudimakka'l mealum, athan thalaivarka'l, gnaanika'l mealum vaa'l varum, enki'raar aa'ndavar.

<36> nimiththikar meal vaa'l varum, avarka'l a'rivilika'laaki ni'rpaarka'l; poar veerarka'l meal varum, avarka'l azhikkappaduvaarka'l!

<37> kuthiraika'l mealum, thearppadai mealum, athan naduvil irukkum koolippadaika'l mealum vaa'l varum, avarka'l peadika'l aavaarka'l! athan ellaach selvangka'l mealum vaa'l varum, avai ko'l'laiyadikkappadum!

<38> athan neer nilaika'l meal va'radchi varum, avai yaavum vat'rip poakum! eanenil athu padimangka'l malintha naadu, avarka'loa silaika'laip pat'rip perumaiyaayp peasukin'ranar.

<39> aathalaal papiloanil kaattu mirukangka'lum, avat'roadu kazhuthaip pulika'lum vaazhum, angkea theek koazhika'l kudiyirukkum; en'ren'raikkum makka'l angkea kudiya'reap poavathillai, ellaath thalaimu'raika'lukkum athu kudiyat'ruk kidakkum.

<40> soathoam, komoaraa, avat'rin sut'rup pu'ra nakarangka'laik kadavu'l azhiththa poathu nikazhnthavaa'rea, angkea manithan evanum kudiyirukka maattaan, evanum thangkiyirukka virumpaan, enki'raar aa'ndavar.

<41> "ithoa vadakkilirunthu makka'linam on'ru varuki'rathu, valimaiyaana makka'lum, mannarka'l palarum poomiyin koadiyilirunthu ezhumpi varuki'raarka'l.

<42> avarka'l villaiyum eettiyaiyum pidiththu'l'laarka'l, avarka'l kodiyarka'l, irakkamat'ravarka'l; avarka'ludaiya aaravaaram kadaloasai poal iraiyum; papiloan ennum maka'lea, unakkethiraayp poarukku a'ni vakuththu kuthiraika'l meal ea'rik ko'ndu varuki'raarka'l.

<43> papiloaniya mannan, avarka'l varukin'ra seythiyaik kea'lvippattaan, avanudaiya kaika'l vilavilaththup poayina; nerukkadiyum veathanaiyum pirasavap pe'n'naich soozhvathu poal avanai va'laiththuk ko'l'lum.

<44> ithoa, singkam on'ru yoarthaan aat'raiyaduththa adarntha kaattilirunthu sezhippaana meaychchal nilaththukku'l paaynthu vanthu thuraththuvathu poal, avarka'lai naam naattilirunthu thuraththuvoam; namakku viruppamaanavanai atha'rkuth thalaivanaakkuvoam. namakkuch samamaanavan yaar? nammai azhaiththu vara aa'naiyidupavan yaar? nam munnilaiyil ethirththu ni'rkum meayppavan evan?

<45> aathalaal papiloanukku ethiraaka aa'ndavar seythirukkum yoasanaiyaiyum kaltheayar naattukku viroathamaaka avar e'n'niyirukkum e'n'nangka'laiyum kea'lungka'l: manthaiyil mikach si'riya'lavum izhuththup poakappadum; avat'rin kidai athaik ka'ndu thikaippadaiyum;

<46> papiloan pidippatta aaravaaraththaal nilam nadungkum, athan kookkural makka'linaththaar naduvil keadkum."

[ereamiyaas aakamam 51]

<1> aa'ndavar koo'ruki'raar: "ithoa, naam papiloanukkum athan kudika'lukkum ethiraaka azhivu vi'laivikkum kaat'rai ezhuppi viduvoam;

<2> papiloanukku ethiraakath thoot'ruvarai anuppuvoam, avarka'l athanaith thoot'rip poaduvaarka'l. athan naattai ve'rumaiyaakki viduvaarka'l; eanenil athan thunpa kaalaththil eppakkaththinin'rum vanthu athan meal paaynthu vizhuvaarka'l.

<3> vil veeran villai naa'neat'ra vea'ndaam, than kavasaththai a'ninthu thayaaraaka ni'rka vea'ndaam; athan i'laignarka'lai vidaatheerka'l, athan padaiyai mut'rilum kollungka'l.

<4> kolaiyu'ndavarka'l kaltheayar naadellaam vizhuvaarka'l, kaayamadainthavarka'l athan maanilangka'lil kidappaarka'l.

<5> israayealum yoothaa naadum israayealin parisuththarukku ethiraay akkiramaththinaal ni'rainthirunthum, avarka'l thangka'ludaiya kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavaraal kaividappadavillai.

<6> papiloanin naduvilirunthu odippoangka'l, ovvoruvanum thannuyiraik kaaththuk ko'l'lattum! athan akkiramaththukkaaka, neengka'l azhinthu poakaatheerka'l; eanenil ithu aa'ndavar pazhivaangkum kaalam, avarea atha'rkuk kaimmaa'ru tharuvaar.

<7> papiloan aa'ndavar kaiyil po'r ki'n'nam poalirunthathu, athu ulakamanaiththukkum poathaiyoottit'ru; makka'linangka'l athan irasaththaip parukina, aathalaal makka'linangka'l ve'ri ko'ndana.

<8> thideerenap papiloan vizhunthu no'rungkip poayit'ru, atha'rkaaka azhuthu pulampungka'l; athan kaayaththi'rkuth thailam poosungka'l, oru vea'lai athu nalamadaiyalaam.

<9> papiloanukku naangka'l nalanthara muyan'roam, aanaal athu nalamadaiyavillai; athanaik kaivittu vittu vaarungka'l, ovvoruvarum nam sontha naattukkup poavoam; eanenil athan theerppu vaanamattum ettit'ru, athan ka'ndanam meakam varai uyarnthu poanathu.

<10> aa'ndavar namathu neethiyai ve'lippaduththinaar; nam kadavu'laakiya aa'ndavarin seyalai, vaarungka'l, seeyoanil a'rikkaiyiduvoam.

<11> ampuka'laith theettungka'l! ampa'raaththoo'nika'lai nirappungka'l! aa'ndavar meathiyar arasanin ookkaththaith thoo'ndinaar; avarudaiya theermaanam papiloanai azhikka vea'ndumenpathu; eanenil ithuvea aa'ndavarudaiya pazhi, tham thirukkoayilai munnittuth theerththuk ko'l'lum pazhi.

<12> papiloanin mathilka'l meal kodiyeat'rungka'l, kaavalai mikuthiyaakkungka'l; kaavalarka'lin e'n'nikkaiyai uyarththungka'l, pathungkip paayvoaraith thayaar paduththungka'l; eanenil papiloan kudika'lukku ethiraay aa'ndavar sonnathellaam thittamittu ni'raiveat'ruvaar.

<13> neer nilaika'lin arukil sezhiththirunthu, selvangka'lil si'ranthirukkum papiloanea, un mudivu naa'l vanthu vittathu, un muzhu naasa kaalam nerungki vittathu.

<14> 'unnai erippoochchika'l poala manithar soozhumpadi seyvoam, unpearil pet'ra vet'rikkaakap paattisaippar' en'ru seanaika'lin aa'ndavar tham thiruppeyaraal aa'naiyittu'l'laar.

<15> avarea tham vallamaiyaal ma'n'nulakaip padaiththaar, tham gnaanaththaal ulakai nilainaattinaar; tham a'rivinaal vaan ve'liyai viriththaar.

<16> avar kuraloli vaanaththil ve'l'lap perukkin iraichchalpoalak keadkin'rathu; avarea poomiyin ellaika'linin'ru meakangka'lai ezhuppukin'raar, minnalka'laiyum mazhaiyaiyum pozhikin'raar, tham kidangkuka'lilirunthu kaat'raik ko'ndu varuki'raar.

<17> manithar yaavarum moodarka'l, a'rivillaathavarka'l; thattaan ovvoruvanum than silaika'laal maanamizhanthaan; eanenil avan seytha padimangka'l poy; avat'ril uyir illai.

<18> avai payanat'ravai; nakaippukkuriya vealaika'l; tha'ndanaik kaalaththil avai paazhaayp poakum;

<19> yaakkoapin pangkaayiruppavar appadippattavar allar, eanenil avarea yaavat'raiyum padaiththavar; israayeal koaththiram avarudaiya urimaich soththu, seanaika'lin aa'ndavar enpathu avar peyar.

<20> "nee namakkuch sammattiyaayum poark karuviyaayum uthavinaay; unnaik ko'ndu makka'linangka'lai no'rukkinoam, unnaik ko'ndu arasuka'lai azhiththoam;

<21> unnaik ko'ndu kuthiraiyaiyum kuthirai veeranaiyum no'rukkinoam; unnaik ko'ndu thearp padaiyaiyum thearppadai veeranaiyum no'rukkinoam;

<22> unnaik ko'ndu aa'naiyum pe'n'naiyum no'rukkinoam. unnaik ko'ndu muthiyoaraiyum i'laignarka'laiyum no'rukkinoam. unnaik ko'ndu vaalipanaiyum kannip pe'n'naiyum no'rukkinoam;

<23> unnaik ko'ndu idaiyanaiyum avanudaiya manthaiyaiyum no'rukkinoam; unnaik ko'ndu uzhavanaiyum avanudaiya eruthuka'laiyum no'rukkinoam; unnaik ko'ndu aa'lunarka'laiyum padaith thalaivarka'laiyum no'rukkinoam.

<24> papiloanaiyum, kaltheayaavin kudika'l anaivaraiyum seeyoanil avarka'l seytha theemaika'lukkellaam ungka'l ka'n munpaakavea pazhivaangkuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<25> naasam vi'laivikkum malaiyea, ithoa, naam unakku viroathamaay varukin'roam; nee ulaka muzhuvathaiyum azhikkin'raayea, unakkethiraay naam nam kaika'lai neettuvoam; unnaip paa'raika'linin'ru urutti viduvoam, unnai erinthu vitta malaiyaakkuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<26> unnidaththilirunthu moolaikkallukkena en'roa, adippadaik kallena en'roa kalledukka maattaarka'l; neeyoa en'ren'raikkum paazhadainthea kidappaay, enki'raar aa'ndavar.

<27> "poomiyin meal kodiyeat'rungka'l, makka'linangka'l naduvil ekkaa'lam oothungka'l; atha'rkethiraayp poar puriya makka'linangka'laith thayaariyungka'l, araaraththu, menni, askeaneas ennum arasuka'lai atha'rkethiraayk kooppidungka'l; atha'rkethiraay oru padaith thalaivanai ea'rpaduththungka'l, mayir viriththoadum erippoochchika'l poalak kuthiraika'laik ko'narungka'l.

<28> atha'rkethiraayp poar puriya makka'linangka'laith thayaariyungka'l, meathiyarin arasarka'laiyum aa'lunarka'laiyum athikaarika'laiyum, avarka'l aadchikkudpatta naaduka'laiyum kooppidungka'l;

<29> kaltheayar naadu nadunadungki veathanaiyaal thudithudikkum. eanenil papiloanukkuk kethiraay aa'ndavar thittangka'l theettiyirukki'raar; papiloanaik kudiyat'ra kaadaakkuvathea avarathu noakkam.

<30> papiloanin poarveerarka'l poariduvathaik kaivittanar, koattaika'lukku'l'leayea thangkivittaarka'l; avarka'ludaiya aa'nmai nasinthu vittathu, avarka'l anaivarum peadika'l aanaarka'l; avarka'ludaiya u'raividangka'l theekkiraiyaayina, athan koattaith thaazhppaa'lka'lellaam udaikkappattana.

<31> agncha'rkaaran pin agncha'rkaaranum, thoothuvan pin thoothuvanumaakap papiloan mannanidam oadi, 'patta'nam oru munai muthal ma'ru munai varai pidipattathu;

<32> aat'ruth thu'raika'l pidikkappattana, koattaik koththa'langka'l theekkiraiyaayina, poar veerarka'l thikil pidiththu ni'rkin'ranar' en'ru arasanukku a'rivippaarka'l.

<33> eanenil israayealin kadavu'laakiya seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: pu'naiyadikkum kaalaththin ka'lam poalap papiloan ennum maka'l mithipaduvaa'l; innum kogncha kaalam, athan a'ruvadaik kaalam varappoaki'rathu.

<34> "papiloaniya arasanaana napukkoathanasaar ennai vizhungkivittaan, ennai nasukki vittaan; ennai ve'rumaiyaana paaththiram poal aakki vittaan, veathaa'lam poal ennai vizhungki vittaan; en iniya u'navuka'laal than vayit'rai nirappikko'ndu ennaik koppu'liththu ve'liyea thuppi vittaan.

<35> enakkum en pi'l'laika'lukkum ethiraayp papiloan seytha akkiramam papiloan mealeayea irukkattum" enki'rathu seeyoan. "en iraththappazhi kaltheaya kudika'l meal irukkattum" enki'rathu yerusaleam.

<36> aathalaal aa'ndavar koo'ruki'raar: "ithoa, naamea unakkaaka vazhakkaaduvoam, unakkaakap pazhivaangkuvoam; athan kadalka'lai vat'rach seyvoam, neeroot'ruka'lai ni'ruththi viduvoam.

<37> papiloan paazhaaki ma'nmeadaakum, ku'l'lanarika'lin kudiyiruppaakum; angkea kudiyiruppaar yaarumiraar, athu thikaippukkum nakaippukkum ilakkaakum.

<38> avarka'l singkangka'laip poal orumikkak karchchippaarka'l; singkak kuttika'l poalap pidariyai ulukkuvaarka'l.

<39> avarka'l vemmaiyut'ravarka'laay irukkum poathu, avarka'lukku naam paanam tharuvoam; avarka'l mayangki vizhum varai poathai ea'rumpadi avarka'laik kudikkach seyvoam; avarka'loa neengkaatha u'rakkaththil vizhikkaamal u'rangkiduvar, enki'raar aa'ndavar.

<40> aattuk kuttika'laip poalavum aattuk kadaakka'laip poalavum, ve'l'laattuk kadaakka'laip poalavum avarka'laik kolaikka'laththi'rkuk ko'ndu poavoam.

<41> "papiloan pidipattathu evvaa'ru? ulakil mikkach si'rantha patta'nam akappattathevvaa'ru? makka'linangka'lukku'l papiloan thikaippukku ilakkaanathevvaa'ru?

<42> papiloan meethu kadal kontha'liththathu, muzhangki varum alaika'laal athu moodappattathu;

<43> athan patta'nangka'l thikaippukku ilakkaayina, naadu kudika'lat'ruk kaadaayit'ru; athil kudiyiruppaar yaarumillai, athan vazhiyaayk kadanthu selvaar yaarumillai.

<44> "papiloanil pealaith tha'ndippoam, avan vizhungkinathai vaayinin'ru kakkach seyvoam; makka'linangka'l ini avanidam orupoathum poaka maattaarka'l, papiloanin mathilka'l vizhunthu vittana.

<45> em makka'lea, athan naduvinin'ru ve'liyea'rungka'l, aa'ndavarin aaththiraththilirunthu avanavan thannuyiraik kaaththuk ko'l'lattum.

<46> ungka'l u'l'lam tha'laraathirukkattum, naattil ulavum vathanthiyaik keattu agnchaatheerka'l; oaraa'ndil oru vathanthi ulavum, aduththa aa'ndil innoru vathanthi ulavum: naattil akkiramam malinthirukkum, oar aa'lunanukku ethiraay innoru aa'lunan varuvaan.

<47> aathalaal ithoa, naadka'l varukin'rana, papiloanin padimangka'laith tha'ndikkap poaki'roam; antha naadu muzhuvathum avamaanamadaiyum, athan kudika'l anaivarum kolaiyu'ndu veezhvar.

<48> vaanamum poomiyum avat'riladangkiya yaavum, papiloanin veezhchchiyaik ku'riththu makizhnthu paadum; eanenil vada naattilirunthu atha'rkethiraayp paazhaakkuvoar varuvar, enki'raar aa'ndavar.

<49> poomiyengka'num kollappattavarka'l papiloan poruttu vizhunthathu poal, israayealil kollappattavarka'l poruttu papiloan vizha vea'ndum.

<50> vaa'lukkuth thappiyavarka'lea, vaarungka'l, nillaatheerka'l; tholaivileayea aa'ndavarai ninaivu koorungka'l, ungka'l ithayaththil yerusaleam idam pe'rattum.

<51> engka'lukku vedkamaayirukki'rathu; eanenil naangka'l ninthaiyaik keattoam; naa'nam engka'l mukaththai moodit'ru; eanenil aa'ndavarudaiya koayilin parisuththa idangka'lukku, anniyarka'l vanthu vittaarka'l' enki'reerka'l.

<52> aathalaal, athoa, naadka'l varukin'rana, annaattin padimangka'l meal theerppuch seluththuvoam; annaadengka'num kaayam pattoar katha'ruvaarka'l, enki'raar aa'ndavar.

<53> vaanam varaiyil papiloan thannai uyarththik ko'ndaalum, than valiyara'naip palappaduththi uyarththinaalum, paazhaakkuvoarai athan meal naam anuppuvoam, enki'raar aa'ndavar.

<54> papiloanilirunthu kookkural keadki'rathu, kaltheayar naattil pearazhivin kookkural u'ndaaki'rathu.

<55> eanenil aa'ndavar papiloanai azhikki'raar, athan perum aaravaaraththai adakkuki'raar, avarka'lin alaika'l perum ve'l'lam poal iraiyum, avarka'ludaiya kookkural pearoliyaayk keadkum.

<56> eanenil paazhaakkuvoan papiloan meethu vanthu vittaan, athan veerarka'l pidipattanar, vi'rka'l mu'ripattana; eanenil aa'ndavar kaimmaa'ru kodukkum kadavu'l, avar sarikkuch sariyaayp palana'lippaar.

<57> athan thalaivarka'laiyum gnaanika'laiyum aa'lunarka'laiyum, padaiththalaivarka'laiyum poar veerarka'laiyum poathaiyea'rach seyvoam; avarka'loa neengkaatha u'rakkaththil vizhikkaamal u'rangkiduvar, enki'raar seanaika'lin aa'ndavar ennum peyarudaiya arasar.

<58> "seanaika'lin aa'ndavar koo'ruki'raar: papiloanin mikap parantha koattaich suvar adippadaiyilirunthea tharaimattamaakkappadum: athan uyarntha kathavuka'l neruppukku iraiyaakum, makka'lin muya'rchika'l vee'naakum, makka'linangka'lin uzhaippuka'l theekkiraiyaakip paazhaakum."

<59> yoothaavin arasanaana sethoasiyaas aa'lukaiyin naankaam aa'ndil, makaasiyaavin makanaana neariyaasin makan saraayiyaas sethoasiyaasoadu papiloanukkup poakum poathu, eremiyaas i'raivaakkinar saraayiyaasukku oru katta'lai koduththaar; intha saraayiyaas enpavan arasanudaiya paya'naththil avanukkuth thangkuvatha'rku idavasathi seypavan.

<60> eremiyaas papiloanukku neara iruntha theemaika'l anaiththaiyum, papiloanukku ethiraana i'raivaakkuka'laiyum oru puththakaththil ezhuthiyirunthaar.

<61> eremiyaas saraayiyaasai noakki, "nee papiloanukkup poaych searntha pi'raku, ivvaarththaika'laiyellaam vaasi;

<62> pin aa'ndavarai noakki, 'aa'ndavarea, intha idaththi'rku viroathamaay neer peasineer; ithanaip paazhaakkap poavathaakavum, manithanoa mirukamoa vaazha mudiyaatha a'lavukku ithanai en'ren'raikkum paalai ve'liyaay aakkap poavathaakavum neer solliyirukki'reer' en'ru sol.

<63> intha noolaip padiththu mudiththa pinnar, ithil oru kallaik katti ithanai eppiraaththin naduvil e'rinthu vittu:

<64> 'naan varach seyyap poavathaakach sonna theemaiyinin'ru ezhunthu mee'laathapadi papiloanum ivvaa'rea moozhkip poavathaaka' en'ru sol" en'raar. eremiyaasin vaarththai iththudan mut'rit'ru.

[ereamiyaas aakamam 52]

<1> setheasiyaas aa'lath thodangkiya poathu avanukku vayathu irupaththon'ru; avan yerusaleamil pathinoaraa'nduka'l aadchi seythaan; avan thaayin peyar amithaa'l; iva'l ilapnaa ooraanaakiya eremiyaasin maka'l.

<2> yoavaakkeem seythavaa'rellaam avanum aa'ndavar munnilaiyil theemai seythaan;

<3> aa'ndavar avarka'laith tham munnilaiyilirunthu tha'l'li vidum a'lavukku yerusaleamin mealum yoothaavin mealum avarukkuk koapam moo'ndathu; setheasiyaas mannanoa papiloaniya arasanukku ethiraakak kalakam seythaan.

<4> napukkoathanasaarudaiya aa'lukaiyin onpathaam aa'ndu, paththaam maathaththil paththaam naa'l, papiloaniya arasanaakiya napukkoathanasaar than ellaap padaika'loadum yerusaleamukku ethiraay vanthu athanai mut'rukaiyittaan; atha'rku viroathamaay athanaich sut'rilum koththa'langka'laik kattinaan.

<5> setheasiyaasin pathinoaraamaa'ndu varaiyil patta'nam mut'rukaiyidappattirunthathu.

<6> naankaam maathaththin onpathaam naa'l patta'naththil kadum pagncham u'ndaayit'ru; nakara makka'lukku u'navu illaama'rpoayit'ru.

<7> patta'naththin koattaich suvar orupu'raththil idikkappattathu; poarveerarka'l anaivarum arasanudaiya thoattaththi'rkup poakum vazhiyaay ira'ndu suvarka'lukkum idaiyil irukkum kathavaith thi'ranthu ko'ndu, iravoadu iravaayp patta'naththai vittu ve'liyea'rip paalai nilaththai noakki. oadinaarka'l; appozhuthu kaltheayar nakaraich sut'ri mut'rukai yittirunthanar.

<8> aanaal athaik ka'nda kaltheayarudaiya padai arasanai virattik ko'ndu oadit'ru; yerikkoa samave'liyil setheasiyaasaip pidiththaarka'l; avanudaiya padaika'lellaam avanai vittu oadippoayina;

<9> avarka'l arasanaip pidiththu, eamaaththu naattin irapi'laaththaa ennum ooril paa'laiya mi'rangkiyiruntha papiloaniya mannanidam azhaiththu vanthaarka'l; arasan avanukku viroathamaayth theerppuch sonnaan.

<10> papiloaniya arasan setheasiyaavin puthalvarka'lai avan ka'n munnaaleayea kolai seythaan; in'rum yoothaavin thalaivarka'l anaivaraiyum irapi'laaththaavil kolluviththaan;

<11> papiloaniya arasan setheasiyaasin ka'nka'laip pidungki, avanai vilangkittu, avanaip papiloanukkuk ko'ndu poay angkea avan saakum varaiyil si'raik koodaththil adaiththu vaiththaan.

<12> papiloaniya arasanaakiya napukkoathanasaarin paththonpathaam aa'ndin ainthaam maathaththil paththaam naa'l, papiloaniya arasanaana napukkoathanasaarin padaiththalaivan napujaarthaan yerusaleamukku'l nuzhainthaan;

<13> nuzhainthu aa'ndavarin koayilaiyum arasanathu ara'nmanainaiyum yerusaleamin veeduka'l anaiththaiyum ko'luththi vittaan; periya veeduka'laiyellaam theekkiraiyaakkinaan.

<14> padaiththalaivanoadiruntha kaltheaya veerarka'l anaivarum yerusaleamaich sut'rilumiruntha mathilka'lai mut'rilum thakarththu vittanar.

<15> seanaith thalaivanaakiya napujaarthaan makka'lu'l eazhaika'laayiruntha silaraiyum, patta'naththil iruntha mat'rap pothu makka'laiyum, thappiyoadip papiloaniya mannanidam sara'nadainthavarka'laiyum, meethiyaayiruntha thozhilaa'lika'laiyum papiloanukkuk ko'ndu poanaan.

<16> seanaith thalaivanaakiya napujaarthaan naattin eazhaika'lu'l silaraiyum, thiraadchaip payiriduvoaraiyum vivasaayika'laiyum yoothaavileayea vittuch sen'raan.

<17> aa'ndavarin koayilil iruntha ve'nkalath thoo'nka'laiyum, aathaarangka'laiyum, aa'ndavarin koayilil iruntha ve'nkalak kadal thottiyaiyum udaiththu, avat'rin ve'nkalaththaiyellaam papiloanukkuk ko'ndu poayvittaan.

<18> sattika'laiyum kara'ndika'laiyum thirivettika'laiyum, kuppika'laiyum uralka'laiyum, thiruppa'nikkup payanpatta ellaap piththa'laip paaththirangka'laiyum ko'ndu poanaarka'l.

<19> seanaiththalaivan kudangka'laiyum thoopakkalasangka'laiyum thattukka'laiyum saadika'laiyum vi'lakkuth tha'nduka'laiyum, kunthaa'nika'laiyum thaampaa'langka'laiyum, thangkap paaththirangka'l ellaavat'raiyum, ve'l'lip paaththirangka'l ellaavat'raiyum ko'ndupoanaan.

<20> saalamoan arasan aa'ndavarudaiya koayilukken'ru seythiruntha thoo'nka'l ira'ndu, kadal thotti on'ru, aathaarangka'lin keezh ni'rka vaiththiruntha ve'nkala eruthuka'l pannira'ndu aakiyavat'raiyum ko'ndu poanaan. ivat'rin ve'nkalaththukku ni'rai ivva'lavu en'ru ka'nakkittuch solla mudiyaathu.

<21> thoo'nka'lil ovvon'rum pathinettu muzham uyaramu'l'lathu; pannira'ndu muzhamu'l'la nool athanaich sut'rik ko'ndirunthathu; athan kanam naanku vira'rkadai; u'l'lea kuzhaayaay irunthathu.

<22> ira'ndu thoo'nka'lin uchchiyilum ainthu muzha uyaramaana ve'nkalak kumpam irunthathu; athanuchchiyaich sut'rilum valai poalap pinnalum maathu'lam pazhach siththirangka'lum sethukkap pattirunthana; ellaam ve'nkalaththaal seyyappattirunthana. ira'ndaavathu thoo'nilum avvaa'rea maathu'lampazham muthaliyavai sethukkappattirunthana.

<23> tho'n'nut'raa'ru maathu'langkanika'l thongkina; pinnalaip poalach sethukkiyirunthathaich sut'ri moththam noo'ru maathu'langkanika'l irunthana.

<24> seanaiththalaivan, muthal archchakaraakiya saraayiyaasaiyum, ira'ndaam archchakaraakiya soppoaniyaasaiyum, thalaivaayil kaavalar moovaraiyum pidiththuk ko'ndaan.

<25> patta'naththil poarveerarukkuth thalaivanaana oar a'n'nakanaiyum, patta'naththilirunthu arasan munnilaiyil tho'ndu puriyum eazhu pearaiyum, puthiyavarka'laich seanaiyil searththup payi'rchi tharum seanaiththalaivanin seyalaa'lanaiyum, naattin makka'lu'l patta'naththin naduvil akappatta a'rupathu pearka'laiyum pidiththuk ko'ndaan.

<26> padaiththalaivanaakiya napujaarthaan avarka'laip pidiththu, arapi'laaththaaviliruntha papiloaniya arasanidam koottich sen'raan.

<27> papiloaniya arasan eamaaththu naattil irapi'laaththaa ennum ooril avarka'lai vathaiththuk kolluviththaan.

<28> napukkoathanasaar than eazhaam aa'ndil si'raipidiththuch sen'ra makkad thokai moovaayiraththu irupaththu moon'ru;

<29> napukkoathanasaar than pathinettaam aa'ndil yerusaleamilirunthu ko'ndu poana makka'lin e'n'nikkai e'n'nut'ru muppaththira'ndu.

<30> napukkoathanasaarin irupaththu moon'raam aa'ndil seanaiththalaivan napujaarthaan koottippoana makka'lin e'n'nikkai ezhunoot'ru naa'rpaththainthu; aaka moththam naalaayiraththu a'runoo'ru pear ko'ndu poakappattaarka'l.

<31> yoothaavin arasanaakiya yoavaakkeem pidippattuk ko'ndupoakappatta muppaththeazhaam aa'ndil, papiloaniya arasanaana evil- mearoathaakku than aa'lukaiyin muthal aa'ndileayea pannira'ndaam maathaththin irupaththainthaam naa'l yoothaavin arasanaakiya yoavaakkeemai ka'n'niyappaduththich si'raik koodaththinin'ru viduviththaan.

<32> avanoadu mikuntha anpudan a'lava'laavinaan; mealum papiloanil thanakkuk keezhppatta arasarka'lin ariya'naikku meal avanudaiya ariya'naiyai uyarththith thanakkaduththa idaththaith thanthaan.

<33> avanudaiya si'raikkoodaththu aadaika'lai maat'ruviththu, avan than vaazhnaa'lellaam eppoathum thannoadu u'n'numpadi seythaan.

<34> avanudaiya an'raadach selavukku vea'ndiyathu, papiloaniya arasanin katta'laippadi naadoa'rum, avanudaiya vaazhnaa'l muzhuvathum, saakumattum avanukkuk kodukkappattu vanthathu.

 

 

No comments:

Post a Comment