Tuesday 29 November 2022

isaiyaas

[isaiyaas  aakamam  01]

<1>  yoothaavin  arasarka'laakiya  oasiyaas,  yoavaaththaan,  aakkaas,  eseakkiyaas  aakiyoarin  kaalaththil,  yoothaa,  yerusaleam  ivat'raik  ku'riththu,  aamoas  enpavarin  makan  isaiyaas  ka'nda  kaadchi.

<2>  vaanve'liyea  kea'l,  vaiyakamea  sevisaay;  eanenil  aa'ndavarea  thiruvaay  malarntharu'linaar:  "pi'l'laika'laip  pea'ninoam,  va'larththoam;  avarka'lea  nammai  ethirththaarka'l;

<3>  eruthu  than  urimaiyaa'lanai  a'rinthu  ko'lki'rathu,  kazhuthai  than  thalaivanin  kottakaiyaith  therinthuko'lki'rathu;  aanaal  israayeal  nammai  a'rinthu  ko'l'lavillai,  nam  makka'loa  on'rum  u'narvathillai."

<4>  ithuvoa  paavika'laana  makka'linam,  akkiramam  ni'raintha  makka'l,  theemai  seypavarka'lin  santhathi,  kettuppoayirukkum  makka'l;  eanenil  thangka'l  aa'ndavaraik  kaivittanar.  israayealin  parisuththarai  avamathiththanar,  avarukku  anniyaraay  aakivittanar.

<5>  ungka'l  udalil  innum  naam  adikka  idameathu?  neengka'l  akkiramangka'lai  adukkik  ko'ndea  poaki'reerka'lea!  thalaiyellaam  noayaal  ni'rainthu'l'lathu,  ithayamellaam  tha'larchchiyut'ru'l'lathu.

<6>  u'l'langkaal  muthal  uchchanthalai  varai  udalil  nalamea  kidaiyaathu;  aanaal  kaayangka'lum  kan'rippoana  veekkamum  aa'raap  pu'nka'lumea  ni'rainthu'l'lana;  seezh  pithukkappadavillai,  kattup  poadappadavillai,  e'n'ney  vittup  pu'n'nai  aat'ravumillai.

<7>  ungka'l  naadu  paazhaakiyea  kidakki'rathu;  ungka'l  nakarangka'l  theekkiraiyaayina;  anniyar  ungka'l  ka'n  munnaaleayea  ungka'lathu  naattai  vizhungkuki'raarka'l;  anniyaraal  veezhththappatta  naattaip  poala,  ungka'l  naadu  paazhaakik  kidakkin'rathu.

<8>  thiraadchaith  thoattaththup  panthal  poalum,  ve'l'larith  thoattaththin  kudisai  poalum,  mut'rukaiyidappatta  nakaram  poalum,  seeyoan  maka'l  kaividap  pattaa'l.

<9>  seanaika'lin  aa'ndavar  nammu'l  silareanum  egnchiyirukkumpadi  vidaathirunthaal,  soathoamaip  poal  naam  aakiyiruppoam,  komoaraavukku  naam  oththiruppoam.

<10>  soathoamai  aa'luki'ravarka'lea,  aa'ndavarudaiya  vaakkaik  kea'lungka'l;  komoaraa  naattin  makka'lea,  nam  kadavu'lin  katta'laikkuch  sevisaayungka'l.

<11>  ka'nakkat'ra  ungka'l  palika'l  namakku  etha'rkaaka  enki'raar  aa'ndavar;  aattuk  kadaakka'lin  thakanap  palika'lum,  kozhuththa  mirukangka'lin  kozhuppum  namakkup  poathumen'raaki  vittana;  kaa'laika'lin  iraththaththilum,  aattukkuttika'lin  kuruthiyilum,  ve'l'laattuk  kadaakka'lin  iraththaththilum  namakku  viruppamillai;

<12>  neengka'l  nam  thirumun  varum  poathu,  nam  mut'raththai  valam  vanthu  ivat'raith  tharumpadi  keattavar  yaar?

<13>  ini  meal  payanillaak  kaa'nikkaika'laik  ko'nara  vea'ndaam,  neengka'l  kaattum  thoopam  enakku  aruvaruppaiyea  tharukin'rathu;  amaavaasai,  oayvu  naa'l,  vazhipaattuk  koottangka'l  muthaliya  akkiramangka'laiyum  ko'ndaattaththaiyum  sakikka  maattoam.

<14>  ungka'l  amaavaasai,  thiruvizhaak  ko'ndaattangka'laiyum  muzhu  u'l'laththoadu  naam  ve'ruththuth  tha'l'luki'roam;  avai  namakkoru  sumaiyaaki  vittana;  avat'raich  sumanthu  soarnthu  poanoam.

<15>  nammai  noakki  neengka'l  kaika'lai  uyarththum  poathu,  ungka'lidamirunthu  nam  mukaththaith  thiruppik  ko'lki'roam.  neengka'l  evva'lavu  thaan  man'raadinaalum  naam  sevi  saayppathillai.  ungka'l  kaika'loa  iraththaththil  thoaynthu'l'lana.

<16>  ungka'laich  suththikariyungka'l,  thooymaippaduththungka'l.  nam  ka'n  munnirunthu  ungka'l  theechseyalai  akat'rungka'l;  theemai  seyvathai  vittu  oayungka'l;

<17>  nanmai  seyyak  kat'ruk  ko'l'lungka'l;  neethiyaith  theadungka'l,  odukkappattavanukku  uthavi  seyyungka'l,  thikkat'ra  pi'l'laikku  neethi  vazhangkungka'l,  kaimpe'n'nukkaaka  vazhakku  nadaththungka'l.

<18>  vaarungka'l,  ippozhuthu  vazhakkaaduvoam  enki'raar  aa'ndavar;  ungka'l  paavangka'l  senthooram  poal  irunthaalum,  uraintha  pani  poala  ve'nmaiyaakum;  iraththa  ni'ramaay  avai  sivanthirunthaalum,  pagnchaip  poal  avai  ve'nmaiyaakum.

<19>  manamuvanthu  neengka'l  namakkuk  keezhppadinthaal,  naattil  vi'laiyum  na'r  kanika'lai  u'npeerka'l;

<20>  keezhppadiya  ma'ruththu  namakkuk  koapaththai  moottinaal,  thi'n'namaay  vaa'lukku  iraiyaaveerka'l;  eanenil  aa'ndavarea  thiruvaay  malarnthaar."

<21>  piramaa'nikkamaay  iruntha  nakaram,  neethi  ni'rainthiruntha  seeyoan,  eppadith  thaan  veasiyaayina'loa!  munnea,  annakaril  neethi  kudiko'ndirunthathu,  ippozhuthoa  kolaikaarar  malinthu'l'lanar.

<22>  unnudaiya  ve'l'li  ka'limpea'ri  vittathu,  un  thiraadchai  irasamoa  neerththup  poayit'ru.

<23>  un  thalaivar  piramaa'nikkamat'ravarka'l,  thirudarka'lukkuth  thoazharka'laay  irukki'raarka'l;  ovvoruvanum  kaiyoottu  vaangka  eangkuki'raan;  anpa'lippuka'laith  theadi  oaduki'raan;  thikkat'ravarka'lukku  avarka'l  neethi  vazhangkuvathillai,  kaimpe'nka'lin  vazhakkaith  theerppathumillai.

<24>  aathalaal  seanaika'lin  aa'ndavarum  israayealin  vallavarumaakiya  aa'ndavar  koo'ruki'raar:  "nam  pakaivar  meal  aaththiraththaith  theerththuk  ko'lvoam,  nammudaiya  ethirika'laip  pazhivaangkuvoam;

<25>  unakkethiraay  un  meal  nammudaiya  kaika'lai  neettuvoam,  nan'raakap  pudam  poattu  un  ka'limpai  neekkuvoam,  unnidamu'l'la  kalavaiyuloakaththaip  poakkuvoam.

<26>  munnaa'lil  irunthathu  poala  neethipathika'lai  ea'rpaduththuvoam,  thodakkaththil  irunthavaa'ru  aaloasanaikkaararaith  tharuvoam.  atha'rkup  pin  neethiyin  nakaramenap  peyar  pe'ruvaay;  piramaa'nikkamu'l'la  patta'nam  enappaduvaay."

<27>  seeyoan  neethiyinaal  meedkappadum,  angkea  mananthirumpuvoar  niyaayaththaal  meedpadaivar;

<28>  aanaal  kalakakkaararum  paavika'lum  orungkea  ozhikkappaduvar;  aa'ndavaraip  pu'rakka'niththavarka'l  anaivarum  azhikkappaduvar.

<29>  neengka'l  virumpiya  theavathaaru  marangka'lai  munnittu  naa'nuveerka'l,  neengka'l  ukanthathaakak  karuthum  soalaika'laik  ku'riththu  ungka'l  mukam  vedkaththaal  sivanthu  poakum.

<30>  eanenil  ilaiyuthirntha  theavathaaru  poalavum,  neerat'ra  soalai  poalavum  aaveerka'l.

<31>  valimai  mikkavan  sa'na'r  koo'lam  poalavum,  avanudaiya  vealaippaadu  theeppo'ri  poalavum  aakum;  avai  ira'ndum  orungkea  erinthu  poakum,  a'naippavar  yaarum  irukkamaattaarka'l.

[isaiyaas  aakamam  02]

<1>  yoothaavaiyum  yerusaleamaiyum  ku'riththu  aamoas  enpavarin  makanaana  isaiyaas  ka'nda  kaadchi.

<2>  i'ruthi  naadka'lil-  aa'ndavarin  koayil  amainthu'l'la  malai  malaika'lukkellaam  uyarnthathaay  naattappadum,  kun'ruka'lukkellaam  mealaaka  uyarththappadum,  makka'linangka'l  yaavum  athai  noakki  oadivarum;

<3>  palanaattu  makka'l  koodivanthu,  "vaarungka'l,  aa'ndavarin  malaikku  ea'rich  selvoam,  yaakkoapin  kadavu'lathu  koayilukkup  poavoam;  thammudaiya  vazhika'lai  avar  namakkuk  ka'rpippaar,  naamum  avar  ne'rika'lil  nadappoam"  enpaarka'l.  eanenil  seeyoanilirunthea  thiruchsattam  ve'liyaakum,  yerusaleamilirunthea  aa'ndavar  vaakku  pu'rappadum.

<4>  makka'linangka'lukkidaiyil  avarea  theerppiduvaar,  palvea'ru  makka'lukku  neethi  vazhangkuvaar;  avarka'loa  thangka'l  vaa'lka'laik  kalappaik  kozhukka'laakavum,  thangka'l  eettika'lai  arivaa'lka'laakavum  adippaarka'l.  naattukku  ethiraay  naadu  vaa'l  edukkaathu,  avarka'lukku  inip  poarp  payi'rchiyum  a'likkappadaathu.

<5>  yaakkoapin  veettaarea,  vaarungka'l;  aa'ndavarin  o'liyilea  naam  nadappoam.

<6>  aam,  yaakkoapin  veettaaraana  ummudaiya  makka'lai  neer  pu'rakka'niththeer;  eanenil,  avarka'l  naduvil  nimiththakam  paarththal  perukiyu'l'lathu,  pilisthiyaraip  poan'ra  manthiravaathika'l  malinthu'l'lanar,  anniyaroadu  oppantham  seyki'raarka'l.

<7>  avarka'l  naadu  pon  ve'l'liyaal  ni'rainthu'l'lathu,  avarka'ludaiya  karuvoolaththi'rku  a'lavu  illai;

<8>  avarka'lathu  naattil  kuthiraip  padaiyum  mikuthi,  avarka'lin  thearp  padaika'l  e'n'ni'ranthavai.  avarka'lin  naattil  silaika'l  malinthu'l'lana,  thaangka'lea  seytha  kaivealaika'lai  va'nangkukin'ranar.

<9>  aakavea  manithan  thaazhththappaduvaan,  makka'l  si'rumaiyu'ruvaarka'l,  avarka'lukku  mannipputh  tharaatheer!

<10>  aa'ndavarudaiya  achcham  tharum  thirumunnirunthu  vilaki,  avarudaiya  maa'npu'ru  makimaiyinin'ru  othungkik  ka'rkukaika'lil  nuzhainthu  ko'l'lungka'l,  ma'n'nil  pathungki  ma'rainthu  ko'l'lungka'l.

<11>  i'rumaappaana  manitha  ka'nka'l  avamaanamadaiyum,  manitharka'lin  serukku  thaazhththappadum;  aa'ndavar  oruvarea  annaa'lil  uyarththappaduvaar.

<12>  aam,  antha  naa'l  seanaika'lin  aa'ndavarathu  naa'l;  perumaiyum  serukkumudaiya  yaavat'rin  mealum,  uyarththappattavai,  uyarnthavai  anaiththinmealum,

<13>  leepaanil  uyarnthoangki  va'larntha  ellaak  keathuruka'lin  mealum,  paasaanil  u'l'la  ellaak  karuvaali  marangka'l  mealum,

<14>  vaana'laaviya  maamalaika'l  yaavat'rin  mealum,  uyarntha  kun'ruka'l  anaiththin  mealum,

<15>  thalai  nimirnthoangkiya  koapurangka'l  yaavat'rin  mealum,  valuvudaiya  ellaa  mathilka'lin  mealum,

<16>  tharseesin  ellaa  marakkalangka'l  mealum,  ka'n'nukkiniya  vealaippaaduka'l  anaiththin  mealum,  antha  naa'l  varum.

<17>  manithanin  akanthaiyellaam  adangkum,  manitharka'lin  i'rumaappu  thaazhththappadum;  aa'ndavar  oruvarea  annaa'lil  uyarththappaduvaar.

<18>  silaika'l  thavidupodiyaakkappadum;

<19>  aa'ndavar  ulakaith  tha'ndikka  varum  poathu,  avarudaiya  achchantharum  thirumunnirunthu  vilaki,  avarudaiya  maa'npu'ru  makimaiyinin'ru  othungki,  manitharka'l  ka'rkukaika'lil  nuzhainthu  ko'lvaarka'l,  poomiyin  kuzhika'lil  pukunthu  ko'lvaarka'l.

<20>  an  naa'lil  manitharka'l  thaangka'l  vazhipaduvatha'rkaakath  thangka'lukkenach  seythu  vaiththiruntha  ve'l'lich  silaika'laiyum,  thangkap  pathumaika'laiyum  akazhelika'lukkum  ve'lavaalka'lukkum  e'rinthu  viduvaarka'l.

<21>  aa'ndavar  ulakaith  tha'ndikka  varum  poathu,  avarudaiya  achchantharum  thirumunnirunthu  vilaki,  avarudaiya  maa'npu'ru  makimaiyinin'ru  othungki,  manitharka'l  paa'raika'lin  vedippuka'lil  pathungkik  ko'lvaarka'l;  kun'ruka'lin  pi'lavuka'lil  pukunthu  ko'lvaarka'l.

<22>  manithanil  ini  meal  nampikkai  vaikkaatheerka'l;  avan  uyir  nilaiyat'ra  ve'rum  moochchu  thaan;  mathikkappaduvatha'rku  avan  emmaaththiram?

[isaiyaas  aakamam  03]

<1>  ithoa,  seanaika'lin  aa'ndavaraana  i'raivan  yerusaleaminin'rum  yoothaavinin'rum,  evvakai  nalaththaiyum  evvakaip  palaththaiyum,  u'navaakiya  palaththaiyum  neeraakiya  palaththaiyum,

<2>  valimaimikka  manithanaiyum  veeranaiyum,  neethipathiyaiyum  i'raivaakkinaraiyum,  nimiththikanaiyum  muthiyoaraiyum,

<3>  aimpathinmar  thalaivanaiyum  seanaiyil  uyarntha  pathaviyu'l'lavanaiyum,  aaloasanaik  kaaranaiyum  thi'ran  vaayntha  manthira  vaathiyaiyum,  maaya  viththai  valloanaiyum  aa'ndavar  akat'ri  viduvaar.

<4>  si'ruvarka'lai  avarka'lukkuth  thalaivarka'laakkuvoam,  vi'laiyaattup  pi'l'laika'l  avarka'lai  aa'luvaarka'l.

<5>  makka'l  oruvaraiyoruvar  odukkuvaarka'l,  ovvoruvanum  than  ayalaanaith  thunpu'ruththuvaan,  i'laignar  muthiyoarai  avamathippaarka'l,  keezhmakka'l  meanmakka'lai  asattai  seyvaarka'l.

<6>  oruvan  than  thanthai  veettil  vaazhum  sakoatharan  oruvanaip  pidiththu,  "unakku  aadaiyirukki'rathu,  aakavea  nee  engka'l  thalaivanaay  irukka  vea'ndum;  paazhadainthu  kidakkum  intha  arasu  un  aadchiyil  irukkattum"  en'ru  solvaan.

<7>  appoathu  antha  manithan  ma'rumozhiyaaka,  "naan  maruththuvanaay  irukkamaattean;  en  veettil  u'navoa  aadaiyoa  on'rumillai;  ennai  makka'lukkuth  thalaivanaay  vaikka  vea'ndaam"  en'ru  solli  ma'ruththu  viduvaan.

<8>  yerusaleam  ida'rith  thadumaa'ruki'rathu,  yoothaa  keezhea  vizhuki'rathu;  eanenil,  avarka'ludaiya  sollum  seyalum  aa'ndavarukku  ethiraayu'l'lana,  avar  makimaiyin  ka'nka'lukkuch  sinamoottina.

<9>  avarka'lin  oaravagnchanaiyea  avarka'lukkethiraaych  saadchi  koo'ruki'rathu,  soathoamaip  poal  thangka'l  paavaththaip  pa'raisaat'rukin'ranar,  athai  ma'raiththu  vaippathillai.  avarka'lukku  aiyoa  keadu!  eanenil  thangka'l  meal  theemaiyaith  thaangka'lea  varuviththanar.

<10>  aanaal  neethimaan  pea'rupet'ravan  en'ru  sollungka'l,  eanenil,  than  na'rseyalka'lin  palanaik  ka'ndadaivaan;

<11>  theeyavanukku  aiyoa  keadu!  avanukku  nanmai  varaathu,  eanenil  avan  than  seyalka'lukkea'rpath  tha'ndanai  pe'ruvaan.

<12>  em  makka'lea,  si'ruvan  oruvanaal  neengka'l  odukkappaduki'reerka'l,  pe'nka'l  ungka'lai  aa'luki'raarka'lea!  em  makka'lea,  ungka'lai  aa'lpavarka'lea  thava'raana  ne'riyaik  kaattuki'raarka'l,  ungka'l  ne'rika'lin  poakkaik  kuzhappuki'raarka'l.

<13>  aa'ndavar  theerppuch  solla  ezhunthu  ni'rki'raar,  makka'linangka'lukku  neethi  vazhangkath  thayaaraay  irukki'raar.

<14>  moopparoadum  tham  makka'lin  thalaivarka'loadum  aa'ndavar  mutha'rka'n  vazhakkaaduki'raar:  "thiraadchaith  thoattak  kanika'laith  thin'ravarka'l  neengka'lea,  e'liyavarka'laik  ko'l'laiyittap  porudka'l  ungka'l  veeduka'lil  ni'rainthu'l'lana;

<15>  nammudaiya  makka'lai  neengka'l  nasukkuvathan  poru'l  enna?  e'liyoarin  mukaththai  no'rukka  ungka'lukku  urimaiyeathu?"  enki'raar  seanaika'lin  kadavu'laakiya  aa'ndavar.

<16>  yerusaleam  pe'nka'lukku  echcharikkai:  aa'ndavar  thodarnthu  koo'rinaar:  seeyoanin  mangkaiyar  akanthai  ko'ndavarka'l,  kazhuththai  neetti  neetti  nadakki'raarka'l,  ka'n  veechchuka'lai  veesith  thiriki'raarka'l,  nadakkum  poathu  kaa'rsilampu  olikkumpadi  oyyaara  nadai  nadanthu  ulavuki'raarka'l;

<17>  aathalaal  aa'ndavar  seeyoan  mangkaiyarin  thalaika'lil  pu'n'num  porukkum  u'ndaakkuvaar,  aa'ndavar  avarka'l  maanaththaik  kulaippaar.

<18>  annaa'lil  avarka'ludaiya  a'nikalanka'laakiya  kaa'rsilampuka'laiyum  pi'rai  vadivamaana  a'nika'laiyum,

<19>  aarangka'laiyum  kazhuththup  po'r  sangkilika'laiyum  kai  va'laiyalka'laiyum  thalaich  soadinaika'laiyum,

<20>  koonthal  kattum  pattu  naadaakka'laiyum  araikkachchaika'laiyum  po'r  sangkilika'laiyum  na'ruma'nach  simizhka'laiyum  kaatha'nika'laiyum,

<21>  moathirangka'laiyum  mookkuththika'laiyum,

<22>  azhakaana  aadaika'laiyum  mea'rpoarvaika'laiyum  naadoa'rum  maa'ruthaladaiyum  udaika'laiyum  ko'ndaiyoosika'laiyum,

<23>  ka'n'naadika'laiyum  melliya  sattaika'laiyum  naadaakka'laiyum  sallaa  mukkaaduka'laiyum  aa'ndavar  urinthu  poaduvaar.

<24>  na'ruma'naththi'rkup  pathilaaka  naat'ramum,  pon  ottiyaa'naththi'rkup  pathilaakak  kayi'rum,  vaari  mudiththa  koonthalukkup  pathilaay  vazhukkaiyum  irukkum.  aadampara  udaika'lukkup  pathil  koa'ni  aadaiyum,  azhakukkup  pathilaaka  soottuth  thazhumpum  irukkum.

<25>  azhaku  vaayntha  aa'nka'l  vaa'lukkiraiyaavaarka'l,  valimai  mikka  veerarka'l  poar  mukaththil  madivaarka'l.

<26>  athan  vaayilka'l  pulampi  azhum,  nakaramoa  va'rithaakith  tharaiyil  amarum.

[isaiyaas  aakamam  04]

<1>  an  naa'lil  oar  aa'nai  eazhu  pe'nka'l  pidiththuk  ko'ndu,  "naangka'l  engka'l  sontha  u'navaich  saappiduvoam,  naangka'lea  engka'l  udaika'laith  theadik  ko'lvoam,  umathu  pear  engka'lukku  vazhangkach  seyyum,  engka'l  ninthai  neengkach  seythaal  poathum"  enpaarka'l.

<2>  an  naa'lil  aa'ndavarin  tha'lir  azhakum  makimaiyum  vaaynthirukkum;  naattil  vi'laiyum  na'rkani,  israayealil  egnchiyoarin  makimaiyum  perumaiyumaayirukkum.

<3>  seeyoanil  egnchi  yiruppavarka'lum  yerusaleamil  vidappattavarka'lum  punitharka'l  en'rea  sollappaduvar;  yerusaleamil  vaazhvatha'rkenap  pearezhuthappattavan  ovvoruvanum  punithan  enappaduvaan.

<4>  aa'ndavar  seeyoan  maka'lin  asuththaththaiyum,  yerusaleamin  iraththak  ka'raika'laiyum,  neethiyin  aaviyaalum  neruppin  aaviyaalum,  athinin'ru  kazhuvith  thooymaip  paduththuvaar;

<5>  pinnar,  seeyoan  malaiyin  muzhup  parappin  mealum,  aangkea  koodivarum  sapaika'l  mealum,  pakalil  meakamum  iravil  pukaip  padalamum,  kozhunthu  vitteriyum  neruppin  o'lichsudarum  aa'ndavar  thaamea  padaiththaru'lvaar;  eanenil,  anaiththi'rkum  mealea  aa'ndavarin  makimai  kavikaiyaakavum  koodaaramaakavum  irukkum;

<6>  athu  pakalil  veppaththinin'ru  kaakkum  nizhalaakavum,  mazhaikkum  kaat'rukkum  thappikkap  pukalidamum  paathukaappumaayirukkum.

[isaiyaas  aakamam  05]

<1>  ennudaiya  na'nparukkoru  kavithai  paaduvean,  avarathu  thiraadchaith  thoattaththaik  ku'riththuk  kaathal  paatton'ru  isaippean.  va'lam  ni'raintha  kun'ru  on'rin  meal  en  na'nparukkuth  thiraadchaith  thoattam  on'rirunthathu.

<2>  avar  nan'raaka  athaik  koththi  vittuk  ka'rka'lai  akat'ri,  thearntheduththa  thiraadchaik  kodika'lai  athil  nattu  vaiththaar;  athan  naduvil  koapuram  on'raiyum  kattinaar,  athil  thiraadchai  pizhiyum  aalaiyaiyum  amaiththaar;  na'r  thiraadchaik  kulaika'l  kaaykkumenak  kaaththirunthaar,  kaattuth  thiraadchaik  kulaika'lea  kaayththana.

<3>  ippozhuthu  yerusaleamin  kudimakka'lea,  yoothaavin  manitharka'lea,  namakkum  nam  thiraadchaith  thoattaththukkum  idaiyil  neethi  vazhangkumpadi  keattuk  ko'lki'roam.

<4>  namathu  thiraadchaith  thoattaththi'rku  innum  enna  seyyaamal  vittoam?  na'r  kanika'laith  tharumen'ru  naam  kaaththirukka,  namakkuk  kaattuk  kanika'lai  athu  thanthathu  ean?

<5>  ini  namathu  thiraadchaith  thoattaththi'rku  naam  seyyappoavathaik  kea'lungka'l:  naamea  athan  vealiyaip  pidungkiye'rivoam,  athuvoa  pi'raraal  soo'raiyaadappadum;  athan  sut'ruch  suvarai  naam  thakarththiduvoam,  athuvoa  manithar  kaalka'lil  mithipadum.

<6>  naam  athanaip  paazhaakkuvoam,  ki'laika'l  kazhikkappadaa,  poomi  koththappadaathu;  mudka'lum  mudputharka'lumea  athil  va'larum;  athan  meethu  mazhai  peyyaathirukkumpadi  mazhai  meakangka'lukku  naam  katta'lai  tharuvoam.

<7>  seanaika'lin  aa'ndavarathu  thiraadchaith  thoattam  israayeal  veettaarea.  avarukku  viruppamaana  naat'ru  yoothaavin  manitharka'lea.  a'ram  vi'laiyumenak  kaaththirunthaar,  vi'lainthathoa  ma'ram!  mu'raimai  thazhaikkumenap  paarththirunthaar,  ezhunthathoa  mu'raippaadu!

<8>  veettoadu  veedu  searppavarka'lea,  pi'rarukkenak  kognchamum  idamillaathapadi  ellai  varai  vayaloadu  vayal  i'naiththuk  ko'lpavarka'lea,  ungka'lukku  aiyoa  keadu!  parantha  intha  naattin  naduvilea  neengka'l  mattumea  vaazha  iruppathaay  e'n'namoa?

<9>  en  kaathuka'lil  keadkumpadikkuch  seanaika'lin  aa'ndavar  aa'naiyittuk  koo'rinaar:  "meyyaakavea  perunthokaiyaana  veeduka'l  paazhaakik  kidakkum,  periyavaiyum  azhakiyavaiyumaana  veeduka'l  kudiyirukka  aa'lin'rik  kidakkum.

<10>  eanenil  paththuk  kaa'ni  thiraadchaith  thoattam  orea  kudam  irasanthaan  kodukkum;  oru  kalam  vithai  nilaththil  poattaal,  orea  marakkaal  vi'laipalanea  kidaikkum."

<11>  vidiya'r  kaalaiyileayea  vizhiththezhunthu  poathai  tharum  paanaththaith  theadiyalainthu,  na'l'liravu  varai  kudive'riyil  iruppavarka'lukku  aiyoa  keadu!

<12>  avarka'ludaiya  virunthuka'lil  ki'n'naaram,  vee'nai,  thampuru,  kuzhal,  thiraadchai  irasam  ellaamu'ndu;  aanaal  aa'ndavarin  seyalka'lai  avarka'l  ninaippathumillai,  avarudaiya  kaivealaika'lai  avarka'l  kaa'npathumillai.

<13>  aakavea  nam  makka'l  a'rivinmaiyaal  adimaika'laay  naadu  kadaththappattaarka'l;  mathippi'rkuriya  manitharka'l  pasiyaal  vaadinaarka'l,  pothumakka'l  thaakaththaal  thaviththaarka'l.

<14>  aathalaal  paathaa'lak  kuzhi  than  pasiyai  va'larththuk  ko'ndathu,  a'lavu  kadanthu  than  vaayaip  pi'lanthu'l'lathu;  atha'rku'l  valimaiyudaiyavarka'lum  pothu  makka'lum  uyarnthoarum  periyoarum  orungkea  i'rangkuki'raarka'l.

<15>  manitharka'l  thalai  naa'ninar,  avarka'l  kun'rip  poanaarka'l;  i'rumaappuk  ko'ndavarka'lin  ka'nka'l  thaazhththappattana.

<16>  aanaal  seanaika'lin  aa'ndavar  neethiyinaal  uyarththappattaar,  parisuththa  kadavu'l  neethiyaal  thammaip  parisuththarenak  kaattinaar.

<17>  appoathu  aattukkuttika'l  thangka'l  sontha  meaychchal  nilaththil  meayvathu  poala  meayum;  kozhuththavaiyum  ve'l'laattuk  kuttika'lum  paazhadaintha  idangka'lil  meayum.

<18>  avar  virainthu  varattum,  naam  paarkkumpadi  tham  vealaiyaith  thurithamaaych  seyyattum;  israayealin  parisuththarudaiya  noakkam  ni'raivea'rattum,  athuvum  nadakkattum,  naam  a'rinthuko'lvoam"  en'ru  silar  solluki'raarka'l;

<19>  solli,  poymai  ennum  kayit'raal  tha'ndanaiyaith  thangka'l  meal  izhuththu,  va'ndiyaik  kayit'raal  izhuppathupoala  paavaththai  izhukki'ra  avarka'lukku  aiyoa  keadu!

<20>  theemaiyai  nanmaiyen'rum,  nanmaiyaith  theemaiyen'rum  solli,  iru'lai  ve'lichchamaakki,  ve'lichchaththai  iru'laakki,  kasappai  inippaakki,  inippaik  kasappaakkuki'ravarka'lukku  aiyoa  keadu!

<21>  thangka'l  ka'nka'lukku  mattum  thaangka'l  gnaanika'laakavum,  thangka'l  paarvaikku  mattum  thaangka'l  viveakika'laakavum  irukki'ravarka'lukku  aiyoa  keadu!

<22>  thiraadchai  irasam  kudippathil  veerarka'laayum,  mathupaanam  kalappathil  vallavarka'laayum  iruppavarka'lukku  aiyoa  keadu!

<23>  avarka'l  kaiyoottu  vaangkik  ko'ndu  kut'ravaa'liyai  neethimaanaakath  theerppiduki'raarka'l,  neethimaanin  neethiyaip  pa'rikki'raarka'l.

<24>  aathalaal  nerupputh  tha'nal  vaikkoalai  vizhungkuvathu  poalavum,  kaayntha  pul  theekkiraiyaavathu  poalavum,  avarka'ludaiya  aa'nivear  theeynthu  saampalaakum,  avarka'lin  santhathi  thurumpu  poala  pa'ranthupoam;  eanenil  seanaika'lin  aa'ndavarathu  thiruchsattaththaip  pu'rakka'niththanar;  israayealin  parisuththarudaiya  vaarththaiyai  ve'ruththuth  tha'l'lip  poattanar.

<25>  aathalaal  aa'ndavarin  sinam  avarudaiya  makka'lukku  ethiraaka  moo'ndezhunthathu;  avarka'lukku  ethiraaka  avar  tham  kaiyai  neetti  avarka'lai  no'rukkinaar;  malaika'l  nadungkina;  avarka'ludaiya  uyirat'ra  udalka'l  kuppai  poala  therukka'lin  naduvil  kidanthana;  ithellaam  seythum  avar  sinam  aa'ravillai;  neettiya  koapak  kai  innum  madangkavillai.

<26>  tholai  naattu  makka'lukku  avar  adaiyaa'lakkodi  kaattuvaar,  ulakin  ellaiyilirunthu  seezhkkai  yoliyaal  kooppiduvaar;  ithoa,  kaat'raayp  pa'ranthu  varuki'raarka'l.

<27>  avarka'lu'l  evanum  ka'laikkavillai,  ida'ravillai,  thoongkavillai,  u'rakkam  ko'l'lavillai,  idaik  kachchai  tha'laravillai,  mithiyadika'lin  vaaron'rum  a'runthu  poakavillai.

<28>  avarka'ludaiya  ampuka'l  kooraayu'l'lana,  vi'rka'l  naa'nea'riyea  irukkin'rana.  avarka'ludaiya  kuthiraika'lin  ku'lampuka'l  karungkal  poala  kettiyaanavai;  avarka'ludaiya  thearka'lin  sakkarangka'l  puya'r  kaat'raip  poala  veakamaanavai.

<29>  avarka'ludaiya  karchchippu  singkam  see'ruvathu  poalirukki'rathu,  i'lagnsingkangka'laip  poal  avarka'l  karchchikki'raarka'l;  u'rumik  ko'ndu  paaynthu  thangka'l  iraiyaip  pidippaarka'l;  irai  thookkip  poayviduvar,  yaarum  athai  meedka  mudiyaathu.

<30>  kadalin  peariraichchal  poal  annaa'lil  avarka'l  karchchiththu  u'rumuvaarka'l;  intha  ulakaththai  ea'reduththup  paarththaaloa,  ithoa,  engkum  iru'lum  thunpamumea  ni'rainthirukkum.  meakangka'l  o'liyai  iru'lach  seyyum.

[isaiyaas  aakamam  06]

<1>  oasiyaas  arasan  i'rantha  aa'ndil,  mikavum  uyaramaana  oar  ariya'naiyin  meal  aa'ndavar  veet'riruppathaik  ka'ndean;  avarudaiya  thongkalaadai  thirukkoayilai  nirappi  nin'rathu.

<2>  avarukku  mealea  uyaraththil  searaapeenka'l  nin'ranar.  ovvoruvarukkum  aa'ru  i'rakkaika'l  irunthana;  ira'ndu  i'rakkaika'laal  mukaththai  moodikko'ndanar;  innum  ira'ndinaal  kaalka'lai  ma'raiththuk  ko'ndanar;  mat'ra  ira'ndinaal  pa'ranthanar.

<3>  oruvarai  oruvar  uraththa  kuralil  kooppittu,  "seanaika'lin  aa'ndavar  parisuththar,  parisuththar,  pariththar;  ulaka  muzhuvathum  avarudaiya  makimaiyaal  ni'rainthu'l'lathu"  en'ru  koo'rik  ko'ndirunthaarka'l.

<4>  koo'riyavarin  kuraloliyaal  vaayil  nilaika'lellaam  athirnthana;  koayil  muzhuvathum  pukai  ni'rainthathu.

<5>  appozhuthu  naan:  "aiyoa,  naan  azhinthean;  eanenil  asuththa  uthaduka'l  ko'ndavan  naan;  asuththa  uthaduka'l  ko'nda  makka'l  naduvil  vaazhki'ra  naan,  seanaika'lin  aa'ndavaraakiya  arasarai,  en  ka'nka'laal  ka'ndeanea!"  en'rean.

<6>  appozhuthu,  searaapeenka'lu'l  oruvar  peedaththilirunthu  eri  neruppup  po'riyon'raik  ku'rattinaal  eduththuk  ko'ndu  ennidam  pa'ranthu  vanthaar.  athanaal  en  vaayaith  thottu,

<7>  ithoa,  in  nerupputh  thazhal  un  ithazhka'laith  thottathu;  aathalin  un  kut'ram  neekkappattathu;  un  paavam  mannikkappattathu"  en'raar.

<8>  mealum  aa'ndavarudaiya  kuralaik  keattean;  avar,  "yaarai  anuppuvoam?  namakkaaka  evan  poavaan?"  en'raar.  udanea  naan,  "ithoa,  adiyean  ennai  anuppum"  en'rean.

<9>  appozhuthu  avar,  "nee  poay  intha  makka'lukku,  'keattuk  keattum  neengka'l  u'naraatheerka'l,  paarththup  paarththum  neengka'l  a'riyaatheerka'l'  en'ru  sol.

<10>  avarka'l  ka'n'naal  kaa'naamalum  kaathaal  keadkaamalum  u'l'laththaal  u'naraamalum  avarka'l  mananthirumpik  ku'namaakaamalum  irukkumpadi  immakka'lin  u'l'laththai  mazhungkach  sey;  kaathuka'lai  manthamaakku;  ka'nka'lai  moodu"  en'raar.

<11>  atha'rku  naan,  "evva'lavu  kaalaththi'rku,  aa'ndavarea?"  en'ru  keattean.  atha'rku  avar,  "patta'nangka'l  paazhaakik  kudiyiruppaarat'ru,  veeduka'lil  manitharka'lin'ri,  naadu  mut'rilum  paazhadainthu

<12>  aa'ndavar  manitharka'laith  tholai  naattukkuk  ko'ndu  poanapin,  kaividappatta  idangka'l  naattil  palavaakum  varaiyil!

<13>  paththil  oru  pakuthi  athil  egnchiyirunthaalum  athuvum  azhikkappadum,  theavathaaru  maramoa  karuvaali  maramoa  vetti  veezhththappattapin  athil  adith  tha'ndu  egnchiyiruppathu  poalavea  athuvum  irukkum"  en'raar.  antha  adith  tha'ndu  parisuththa  viththaakum.

[isaiyaas  aakamam  07]

<1>  yoothaavin  arasanaana  oasiyaas  enpavanin  makan  yoavaaththaanin  makan  aakkaas  arasanudaiya  naadka'lil  seeriyaavin  arasanaana  iraaseen  enpavanum,  israayealin  arasanaakiya  romealiyin  makan  paasea  enpavanum  yerusaleamukku  ethiraakap  padaiyeduththu  vanthu,  athaip  pidikkap  paarththanar;  aayinum  athaip  pidikka  mudiyavillai.

<2>  seeriyaa  eppiraayeemoadu  searnthuko'ndathu"  ennum  seythi  thaaveethin  veettaarukku  ettiyathum,  aakkaas  u'l'lamum,  avan  naattinarin  u'l'langka'lum  kaattu  marangka'l  kaat'ril  alaikkazhikkap  paduvathu  poal  alaikkazhikkap  pattana.

<3>  appoathu  aa'ndavar  isaiyaasai  noakkik  koo'rinaar:  "neeyum  un  makan  shooyaar  yashapoo  enpavanum  'va'n'naan  vayal'  ennumidaththi'rkup  poakum  saalaiyil,  mea'rku'laththukkup  poakum  kattuk  kaalvaayin  ma'rumunaikkup  poay  angkea  aakkaasaich  santhiththu,

<4>  avanukku  ithaich  sol:  'amaithiyaay  iru,  agnchaathea;  seeriyaavin  arasanaana  iraaseenudaiyavum  romealiyin  makanudaiyavum  pongkiyezhum  kadugnsinamaakiya  pukaiyum  ira'ndu  ko'l'lika'laik  ka'ndu  un  u'l'lam  kalangkaathirukkattum.

<5>  seeriyaavum  eppiraayeemum  romealiyin  makanum,  unak  kethiraakach  sathiththittam  theetti,

<6>  yoothaavukku  ethiraakap  padaiyeduththup  poay,  athanai  achchu'ruththip  poar  purinthu  kaippat'ruvoam;  thapeayeal  enpavanin  makanai  atha'rku  arasanaakkuvoam"  en'ru  peasik  ko'ndaarka'l.

<7>  aathalaal  aa'ndavaraakiya  i'raivan  koo'ruvathu  ithuvea:  avarka'lin  thittam  nilaipe'raathu,  athu  ni'raivea'raathu;

<8>  eanenil  seeriyaavukkuth  thalainakaram  thamaskup  patta'nam,  thamaskup  patta'naththin  thalaivan  iraaseen  arasan.  (innum  a'rupaththainthu  aa'nduka'lil  eppiraayeem  thavidu  podiyaakkappadum:  athan  pin  athu  oru  makka'linamaakavea  iraathu.)

<9>  eppiraayeemukkuth  thalainakaram  samaariyaap  patta'nam,  samaariyaap  patta'naththin  thalaivan  romealiyin  makan.  ungka'lidam  visuvaasam  illaavittaal,  neengka'l  nilaipet'rirukka  maatteerka'l."

<10>  aa'ndavar  mee'ndum  aakkaasidam  peasi,

<11>  un  kadavu'laakiya  aa'ndavar  unakku  oar  adaiyaa'lam  kaattumpadi  kea'l;  paathaa'laththin  keezhoa,  vaanaththin  mealoa  thoan'rum  padi  keadkalaam"  en'raar.

<12>  atha'rku  aakkaas  ma'rumozhiyaaka,  "naan  keadka  maattean;  aa'ndavarai  naan  soathikkamaattean"  en'ru  sonnaan.

<13>  appozhuthu  avar  sonnaar:  "appadiyaanaal  thaaveethin  veettaarea,  kea'lungka'l;  manitharaich  salippadaiyach  seythathu  poathaathen'raa  en  kadavu'laiyum  salippadaiyach  seyki'reerka'l?

<14>  aathalaal  aa'ndavar  thaamea  ungka'lukkoar  adaiyaa'lam  tharuvaar:  ithoa,  kannip  pe'n  karuththaangki  oru  makanaip  pet'reduppaa'l;  avan  emmaanuveal  ennum  peyar  pe'ruvaan;

<15>  theemaiyai  vilakki  nanmaiyaith  thearnthu  ko'l'la  a'riyum  varai,  avan  ve'n'neyum  theanum  saappiduvaan.

<16>  kuzhanthai  theemaiyai  vilakki  nanmaiyaith  thearnthu  ko'l'la  a'rivatha'rku  mun,  nee  agnchi  nadungkum  arasarka'l  iruvarin  naadu  azhinthu  paazhaayp  poakum;

<17>  yoothaavinin'ru  eppiraayeem  pirinthu  poana  naadka'lilirunthu  in'ru  varaiyil  vanthiraatha  naadka'lai  aa'ndavar  un  mealum,  un  naattu  makka'l  mealum,  un  thanthaiyin  veettaar  mealum  varach  seyvaar."  (athaavathu  -  aseeriyaa  arasan  varuvaan  enpathu.)

<18>  annaa'lil,  ekipthu  nathika'lin  oot'ru  munaiyilirunthu  kosukka'laiyum,  aseeriyaa  naattinin'ru  theaneekka'laiyum  seezhkkaiyoli  seythu  aa'ndavar  kooppiduvaar.

<19>  udanea  avai  yaavum  oadivanthu,  ka'navaayka'lin  neerththaaraika'lilum,  ka'rpaa'raika'lin  ponthuka'li'lilum  mudputharka'l  anaiththin  mealum,  ellaa  meaychchal  nilangka'lilum,  earaa'lamaay  vanthi'rangkum.

<20>  annaa'lil  pearaat'rukku  appaalilirunthu  vaangkiya  kaththiyaik  ko'ndu,  (kaththi  -  aseeriya  arasanaik  ku'rikki'rathu)  thalaiyilum  udalilum  u'l'la  mayiraiyum,  thaadi  anaiththaiyum  aa'ndavar  mazhiththu  viduvaar.

<21>  annaa'lil  i'lampasu  on'raiyum  ira'ndu  aaduka'laiyumea  oru  manithan  vaiththiruppaan;

<22>  avai  kodukkum  paalin  mikuthiyinaal  avan  ve'n'ney  saappiduvaan;  eanenil  naattil  vidappattavan  ovvoruvanum  ve'n'neyum  theanumea  saappiduvaan.

<23>  an  naa'lil,  aayiram  ve'l'likkaasu  pe'rumaanamu'l'la  aayiram  thiraadchaik  kodika'l  iruntha  idamellaam  mudka'lum  putharka'lumea  mu'laiththirukkum;

<24>  villoadum  ampoadum  manitharka'l  angkea  varuvaarka'l,  eanenil  naadengkum  mudka'lum  mudputharka'lumea  irukkum.

<25>  ma'nvettiyaal  pa'npaduththappattup  payiridappattu  vantha  malaika'lukkellaam,  mudka'lukkum  mudputharka'lukkum  agnchi  yaarumea  varath  thu'niyamaattaarka'l;  avai  maaduka'l  meayum  idamaakum,  aaduka'l  nadamaadum  kaadaakum.

[isaiyaas  aakamam  08]

<1>  pinnar  aa'ndavar  ennaippaarththu,  "nee  varaipalakai  on'ru  eduththu,  athil  saathaara'na  ezhuththuka'lil,  'maaher-shalaal-haash-paas'  ena  ezhuthu"  en'raar.

<2>  itha'rkup  piramaa'nikkamu'l'la  saadchika'laaka  ooriyaas  ennum  archchakaraiyum,  paraakkiyaas  enpavanin  makanaana  sakkariyaavaiyum  ea'rpaduththinean.

<3>  pinpu  naan  i'raivaakkina'ludan  koodinean;  ava'l  karuththaangki  oru  makanaip  pet'raa'l.  appoathu  aa'ndavar  ennai  noakki,  "avanukku  maaher-shalaal-haash  -paas  enap  peyaridu.

<4>  eanenil  kuzhanthai,  'appaa,  ammaa'  en'ru  kooppidak  kat'ruk  ko'lvatha'rku'l  thamaskuvin  selvangka'lum,  samaariyaavin  ko'l'laip  poru'lum  aseeriya  arasanukku  mun  vaarik  ko'ndu  poakappadum"  en'ru  sonnaar.

<5>  aa'ndavar  mee'ndum  ennidaththil  peasinaar:

<6>  amaithiyaaka  oadum  siloayea  neerai  immakka'l  vea'ndaamena  ma'ruththu  vittu,  iraaseenukkum  romealiyin  makanukkum  munpaaka  agnchi  nadungkuvathaal,

<7>  ithoa  aa'ndavar  im  makka'lukku  ethiraaka,  aat'ral  mikka  pearaat'rin  peruve'l'laththai  athaavathu,  aseeriyaa  arasanaiyum  avan  makimai  anaiththaiyum  thira'nduvarach  seythiduvaar;  ellaak  kaalvaayka'lilum  athan  ve'l'lam  perukum,  karaika'l  anaiththilum  pura'ndu  paayum.

<8>  yaa'ndum  orea  ve'l'lak  kaadaayp  perukiyoadi,  yoothaa  naattilum  paaynthu  athan  kazhuththai  ettum;  emmaanuvealea,  un  naattin  parappaiyellaam  athu  nirappi  ni'rkum."

<9>  makka'linangka'lea,  a'rinthu  ko'l'lungka'l;  neengka'l  thoalviyu'ruveerka'l;  tholai  naaduka'lea,  neengka'lelloarum  sevi  saayungka'l;  neengka'l  poarkkoalam  ko'l'lungka'l,  thoalviyea  adaiveerka'l;  neengka'l  poarkkoalam  ko'l'lungka'l,  thoalviyea  adaiveerka'l;

<10>  on'rukoodi  aaloasanai  seyyungka'l;  athuvum  vizhalukku  i'raiththa  neeraayth  thaan  poakum.  neengka'l  aa'nai  pi'rappiyungka'l,  athuvum  nilai  ni'rkaathu;  eanenil  kadavu'l  nammoadirukki'raar.

<11>  thamathu  valimaiyu'l'la  kaiyai  en  meal  vaiththu,  aa'ndavar  enakku  echcharikkai  seythaar;  intha  makka'l  nadakkin'ra  antha  vazhiyileayea  naanum  nadakkaathapadi  enakkuch  sonnaar:

<12>  intha  makka'l  sathith  thittam  en'ru  solvathaiyellaam,  neengka'lum  sathith  thittam  en'ru  sollaatheerka'l.  avarka'l  agnchuvatha'rku  neengka'l  agnchaatheerka'l,  agnchi  nadukkam  ko'l'laatheerka'l.

<13>  aanaal,  seanaika'lin  aa'ndavar  oruvaraiyea  parisuththar  en'ru  neengka'l  poat'ra  vea'ndum;  avaraik  ka'ndea  neengka'l  agncha  vea'ndum;  avar  munpea  neengka'l  nadungka  vea'ndum.

<14>  avarea  parisuththa  idamaay  iruppaar,  israayealin  iru  veettaarukkum  ida'ri  vidum  kallaakavum  thadukkividum  paa'raiyaakavum  iruppaar;  yerusaleam  kudika'lukkup  po'riyaakavum  ka'n'niyaakavum  iruppaar.

<15>  athan  meal  pala  pear  ida'ri  veezhvar,  veezhnthu  no'rukkappaduvar;  ka'n'niyil  sikku'ndu  akappattuk  ko'lvar.

<16>  intha  a'rikkaiyaik  katti  vai;  en  seedarka'l  naduvil  inthap  padippinaiyai  muththiraiyittu  vai.

<17>  yaakkoapin  veettaarukkuth  tham  mukaththai  ma'raiththuk  ko'l'lum  aa'ndavarukkaaka  naan  kaaththiruppean;  avarai  naan  nampiyirukki'rean.

<18>  seeyoan  malai  meal  koayil  ko'ndu'l'la  seanaika'lin  aa'ndavar  israayealil  ea'rpaduththiya  adaiyaa'langka'laakavum  munna'riku'rika'laakavum,  ithoa  naanum,  aa'ndavar  enakkeentha  pi'l'laika'lum  irukki'roam.

<19>  mai  viththaikkaararaiyum  mu'numu'nen'ru  oathik  ku'risollum  manthiravaathika'laiyum  ku'ri  kea'lungka'l"  en'ru  ungka'lidam  avarka'l  solluki'raarka'lea,  kulatheyvaththai  aaloasippathallavaa  makka'lukku  mu'raimai?  vaazhvoarukkaakach  seththavaraiyallavaa  ku'ri  keadpaarka'l?

<20>  athai  vidath  thiruch  sattaththaiyum  i'raich  saan'raiyum  aaloasiyungka'l;  antha  vaathththaika'linpadi  avarka'l  vidai  koo'raavidil,  ma'runaa'l  o'liyai  avarka'l  kaa'namaattaarka'l.

<21>  perunthunpaththoadum  pasiyoadum  avarka'l  naattaik  kadanthu  selvar;  avarka'l  pasiyinaal  vaadum  poathu,  aaththirang  ko'ndu  thangka'l  arasanaiyum  kadavu'laiyum  sapippaarka'l;  mealea  a'n'naanthu  paarppaarka'l,

<22>  keezhea  tharaiyaik  kuninthu  noakkuvaarka'l,  kadun  thuyarum  iru'lum  mana  veathanaiyin  kaariru'lum  pulappadum,  engkum  iravea  paraviyirukkum,  mana  veathanaiyil  iruppathu  kaariru'lil  iruppathan'roa?

[isaiyaas  aakamam  09]

<1>  mu'rkaalaththil  aa'ndavar  sapuloan  naattidaiyum,  nepthaalim  naattaiyum  avamathippukku  u'l'laakkinaar;  aanaal  pi'rkaalaththil  kadal  noakkum  vazhiyaiyum,  yoarthaan  akkaraip  pakuthiyaiyum  pu'ravinaththaar  vaazhum  kalileayaavaiyum  makimaippaduththuvaar.

<2>  iru'lil  nadanthu  vantha  makka'l  pearo'liyaik  ka'ndanar;  mara'na  nizhal  padum  naattil  u'l'loarkku  o'li  uthiththuch  sudar  veesit'ru.

<3>  makka'linaththaip  palukach  seytheer,  athan  makizhchchiyai  mikuthippaduththineer;  a'ruvadaiyin  poathu  uzhavan  makizhvathu  poalum,  ko'l'laip  poru'laip  pangkiduvoar  akka'lippathu  poalum,  um  munnilaiyil  avarka'l  akka'likki'raarka'l.

<4>  eanenil  maathiyaan  naattup  poark  kaalaththil  seythathu  poal,  avarka'l  thoa'l  meal  sumaththappatta  nukaththaiyum,  thoa'laik  kaayappaduththiya  thadiyaiyum,  avarka'lai  odukkiyavanin  kodungkoalaiyum  neer  odiththe'rintheer.

<5>  eanenil  poarkka'laththil  payanpatta  ovvoru  mithiyadiyum,  iraththa  ve'l'laththil  thoayntha  aadaika'l  yaavum  neruppukku  vi'rakaakap  payanpattu  erikkappadum.

<6>  eanenil  namakkaaka  oru  kuzhanthai  pi'ranthu'l'lathu,  namakku  oru  makan  tharappattu'l'laan;  aadchiyin  po'ruppu  avarudaiya  thoa'l  meal  irukkum,  avarudaiya  peyaroa,  "viyaththaku  aaloasanaiyaa'lar,  vallamaiyu'l'la  i'raivan,  mudivillaath  thanthai,  amaithiyin  mannan"  ena  vazhangkappadum.

<7>  avarudaiya  aadchiyin  va'larchchikkum  amaithiyin  perukki'rkum  mudivu  enpathea  iraathu.  thaaveethin  ariyanaiyil  amarvaar;  avarathu  arasai  ni'ruvuvaar;  in'ru  muthal  en'ren'rum  neethiyaalum  niyaaththaalum  athai  nilaipeyaraathu  kaaththiduvaar;  seanaika'lin  aa'ndavarathu  aarvam  ithaich  seyyum.

<8>  aa'ndavar  yaakkoapukku  ethiraaka  oru  vaakkuraiththirukki'raar;  appadiyea  athu  israayealukkup  palikkum.

<9>  appoathu  ellaa  makka'lum  a'rinthu  ko'lvaarka'l,  eppiraayeemum  samaariyaavin  kudika'lum  therinthu  ko'lvar.  serukkilum  u'l'laththin  akanthaiyilum  avarka'l,

<10>  sengka'r  kattadam  thakarnthu  veezhnthathu,  aanaal  sethukkiya  ka'rka'laal  kattuvoam;  kaattaththi  marangka'l  vettu'ndu  saaynthana,  aanaal  avat'rukkup  pathilaakak  keathuru  marangka'l  vaippoam"  en'ru  solluki'raarka'l.

<11>  aakavea  iraaseenin  ethirika'lai  avarka'lukkukethiraay  aa'ndavar  ezhumpach  seyvaar,  avarka'lin  pakaivarka'laith  thoo'ndividuvaar;

<12>  kizhakkilea  seeriyarka'lum  mea'rkilea  pilisthiyarka'lum,  vaayaip  pi'lanthu  israayealai  vizhungkuvaarka'l.  ithellaam  seythum  avar  sinam  aa'ravillai.  neettiya  koapak  kai  innum  madangkavillai.

<13>  thangka'lai  no'rukkiyavaridam  makka'l  thirumpavillai,  seanaika'lin  aa'ndavarai  avarka'l  theadavillai.

<14>  aathalaal  aa'ndavar  orea  naa'lil,  israayealin  thalaiyaiyum  vaalaiyum,  ki'laiyaiyum  melliya  naa'nalaiyum  tha'riththu  vittaar.

<15>  muthiyoarum  mathippukkuriyavarum  thalaiyaavar,  poyyuraikkum  theerkkatharisi  vaal  aavaan.

<16>  eanenil,  intha  makka'lai  nadaththuki'ravarka'l  thava'raana  vazhiyil  nadaththich  selluki'raarka'l,  avarka'laal  nadaththappaduki'ra  makka'loa  vizhungkap  paduki'raarka'l.

<17>  aathalaal  aa'ndavar  avarka'lin  i'laignaraik  ku'riththu  makizhvathillai,  thikkat'ravar  mealum  kaimpe'nka'l  mealum  irangkuvathillai.  eanenil  ovvoruvanum  kadavud  pat'rillaathavan,  kodiyavan,  ovvoruvan  vaayum  peathamaiyea  peasuki'rathu;  ithilellaam  avar  sinam  aa'ravillai,  neettiya  koapak  kai  innum  madangkavillai.

<18>  eanenil  akkiramam  theeyaip  poal  erikin'rathu,  mudka'laiyum  mudputharka'laiyum  theeykkin'rathu,  kaattil  adarnthu'l'la  sedika'laip  pidikkin'rathu,  thoo'n  poala  pukaippadalam  ezhumpukin'rathu.

<19>  seanaika'lin  aa'ndavarudaiya  aaththiraththinaal  naadellaam  theeppat'ri  erikin'rathu;  makka'loa  neruppukku  vi'rakaanaarka'l,  sakoatharan  sakoatharanukku  irangkuvathillai.

<20>  valappakkam  pidungkith  thin'rum  pasi  theeravillai;  idappakkam  eduththu  vizhungkiyum  thirupthiyillai.  ovvoruvanum  than  ayalaanin  sathaiyaip  pidungkith  thinpaan;  manaasea  eppiraayeemaip  pidungkiththinpaan,  eppiraayeem  manaaseayaip  pidungkith  thinpaan,  iruvarum  on'raaka  yoothaavin  meal  paayvaarka'l.

<21>  ithilellaam  avar  sinam  aa'ravillai,  neettiya  koapak  kai  innum  madangkavillai.

[isaiyaas  aakamam  10]

<1>  aneethiyaana  sattangka'lai  aakkuvoarkkum,  aniyaayangka'lai  ezhuthi  varuvoarkkum  aiyoa  keadu!

<2>  avarka'l  eazhaika'lukku  neethi  vazhangkaamal  odukkuki'raarka'l,  nam  makka'lu'l  e'liyoarin  urimaiyaip  pa'rikki'raarka'l.  kaippe'nka'laik  ko'l'laip  poru'l  poala  pa'rikki'raarka'l,  thikkat'ravarka'lai  iraiyaakkik  ko'l'luki'raarka'l!

<3>  tha'ndanai  kidaikkum  naa'lilea  enna  seyveerka'l?  tholaivilirunthu  azhivu  varum  poathu  enna  aaveerka'l?  uthavi  theadi  yaaridam  oadich  selveerka'l?  ungka'l  selvangka'lai  evvidaththil  vaiththuch  selveerka'l?

<4>  kaithiyaay  vilangkukkuth  thalai  va'nangkaamaloa,  madinthavarka'loadu  madiyaamaloa  thappa  mudiyaathu;  ithilellaam  avar  sinam  aa'ravillai,  neettiya  koapak  kai  innum  madangkavillai.

<5>  aseeriyaavukku  aiyoa  keadu!  koapaththil  naam  edukkum  koal  athu,  aaththiraththil  naam  eanthum  thadi  an  naadu.

<6>  i'raip  pat'rillaa  inaththi'rkethiraay  athai  anuppuki'roam,  nam  aaththiraththukku  aa'laana  makka'lukku  viroathamaay  atha'rku  naam  aa'nai  kodukki'roam;  avarka'laik  ko'l'laiyadiththup  porudka'laip  pa'riththuk  ko'l'lavum,  theruvilirukkum  seat'raip  poal  avarka'lai  mithikkavum  annaattukku  naam  katta'laiyiduki'roam.

<7>  aanaal  annaattinar  avvaa'ru  ninaikkavillai,  avarka'l  manam  avvaa'ru  karuthavillai;  aanaal  avarka'l  manam  makka'linam  palavat'rai  azhiththu  naasamaakkavea  virumpuki'rathu.

<8>  eanenil  avarka'l  solvathu  ithuvea:  "engka'l  padaith  thalaivar  anaivarum  arasarka'l  allaroa?

<9>  kaalnoa  nakaram  kaarkkeamish  poalaanathillaiyoa?  eamaaththoa  arpaaththaip  poal  illaiyoa?  samaariyaa  thamaskuvaip  poal  illaiyoa?

<10>  yerusaleam,  samaariyaa  ivat'rilu'l'la  padimangka'lai  vidach  si'rappu  vaayntha  silaika'ludaiya  arasuka'l  varai  nammudaiya  kai  ettiyirukka,

<11>  samaariyaavukkum  athan  padimangka'lukkum  naam  seythathu  poala,  yerusaleamukkum  athan  silaika'lukkum  seyyamaattoamaa?"

<12>  aa'ndavar  seeyoan  malai  meethum  yerusaleamin  mealum  tham  vealaika'laiyellaam  mudiththa  pi'raku  aseeriyaavin  arasanudaiya  aa'navam  ni'raintha  u'l'laththin  sinthanai  mealum,  i'rumaappu  ni'raintha  avan  serukkin  mealum  tha'ndanaiyai  varach  seyvaar.

<13>  eanenil  avan  ivvaa'ru  solli  vanthaan:  "ennudaiya  kaiyin  vallamaiyaal  athaich  seythu  mudiththean,  en  gnaanaththaal  atha'rkaana  thittangka'l  theettinean;  makka'linangka'lin  ellaika'lai  akat'ri  vittean,  avarka'ludaiya  karuvoolangka'laich  soo'raiyaadinean,  ariya'naika'lil  amarnthirunthavarka'laik  keezhea  tha'l'linean.

<14>  kuruvik  koottaip  piriththeduppathu  poal  en  kai  makka'linangka'lin  selvangka'lai  eduththuk  ko'ndathu;  kaividappatta  muttaika'laich  searththeduppathu  poal  ulaka  muzhuvathaiyum  naan  searththukko'ndean;  enakkethiraay  i'rakkaiyadikka  yaarumillai,  vaay  thi'rakkavoa  keechchidavoa  thu'ninthaarillai."

<15>  pi'lappavanukkum  mealaakak  koadari  perumai  ko'lvathu'ndoa?  a'ruppavanukku  ethiraaka  vaa'l  meanmai  paaraattumoa?  thannaith  thookkiyavanaik  kaiththadi  suzhat'riyathu  poalum,  maramallaatha  manithanai  marakkoalaanathu  thookkiyathu  poalumaakum!

<16>  aathalaal  aa'ndavar-  seanaika'lin  aa'ndavar,  avanudaiya  kozhuththa  veerarka'l  naduvil  paazhaakkum  noayai  anuppuvaar;  avanudaiya  makimaikkuk  keezhea  tha'nal  pat'ra  vaikkappadum,  athu  neruppaip  poal  eriyum.

<17>  israayealin  o'liyaanavar  neruppaavaar;  athanudaiya  parisuththar  theekkozhunthaay  iruppaar;  avanudaiya  mudka'laiyum  mudputharka'laiyum  orea  naa'lil  suttuth  theeyththuch  saampalaakki  vidum.

<18>  avanudaiya  kaattin  makimaiyaiyum  va'lam  ni'raintha  soalaiyin  maa'npinaiyum  aa'ndavar  mut'rilum  azhiththu  viduvaar,  udalum  uyirum  azhikkappadum;  noayaa'li  oruvan  melinthu  theayvathu  poal  athuvum  avvaa'rea  aaki  vidum.

<19>  avanudaiya  kaattin  marangka'lu'l  mikach  silavea  egnchiyirukkum,  oru  kuzhanthai  kooda  avat'raik  ka'nakkittu  ezhuthi  vidalaam.

<20>  annaa'lil  israayalin  veettaaru'l  egnchiyavarum,  yaakkoapin  veettaaru'l  thappiyavarum,  thangka'laith  thunpu'ruththiyavanaich  saarnthiraamal,  u'nmaiyil  israayealin  parisuththaraakiya  aa'ndavaraiyea  inich  saarnthiruppaarka'l.

<21>  egnchinoar  thirumpi  varuvaarka'l,  yaakkoapin  veettaaru'l  egnchinoar  vallamai  mikka  kadavu'lidam  thirumpi  varuvar.

<22>  israayealea,  un  makka'l  kada'rkarai  ma'ni  poal  e'n'ni'ranthaaraayinum,  avarka'lu'l  egnchinoar  mikach  silarea  thirumpivaruvar.  azhivu  mudivu  seyyappattu  vittathu;  ithilellaam  i'raivanin  neethi  vi'langkum.

<23>  eanenil  i'raivan  seanaika'lin  aa'ndavar  tham  theermaanaththinpadiyea  naadengkinum  azhivaik  ko'nduvaruvaar.

<24>  aathalaal  i'raivan-  seanaika'lin  aa'ndavar  koo'ruki'raar:  "seeyoanil  vaazhkin'ra  em  makka'lea,  ekipthiyar  munpu  seythathu  poal  aseeriyarka'l  ungka'laith  thadiyinaal  adikkum  pozhuthum,  ungka'lukkethiraayth  thangka'l  koalai  uyarththum  pozhuthum  neengka'l  avarka'lukku  agncha  vea'ndaam.

<25>  eanenil  innum  kogncha  kaalaththil  namathu  aaththiram  tha'ninthu  vidum;  avarka'lai  azhikkumpadiyaaka  namathu  koapam  thiruppappadum.

<26>  oareap  paa'raiyarukil  munpu  maathiyaanaith  tha'ndiththathu  poalum,  ekipthiyarai  azhikkach  sengkadal  meethu  koalai  neettiyathu  poalum,  seanaika'lin  aa'ndavar  avarka'lukkethiraaych  saattaiyai  eduppaar.

<27>  annaa'lil  ungka'l  thoa'l  meal  avan  vaiththa  sumai  neengkum,  ungka'l  kazhuththilirunthu  avanudaiya  nukaththadi  edukkappadum";  rimmoanilirunthu  pu'rappattu  vanthu'l'laan,

<28>  ayaaththukku  avan  vanthu  vittaan,  makiroanaik  kadanthu  sen'ru'l'laan,  makmaas  arukil  than  moottai  mudichchuka'lai  vaiththirukki'raan.

<29>  ka'navaayai  avarka'l  kadanthu  vittaarka'l,  kaapaavin  arukil  thangki  iravaik  kazhikki'raarka'l;  raamaa  thidukkittu  agnchuki'rathu,  savulin  nakaraana  kapaahaath  oattameduththathu.

<30>  kaalleem  ennum  mangkaiyea  kookkuralidu!  laayisaavea  koornthu  kea'l!  anaaththoaththea  ma'rumozhi  sol!

<31>  methmeanaa  oattam  pidiththathu,  kaapeem  kudimakka'l  pukalidam  theadi  oaduki'raarka'l.

<32>  in'raikkea  avan  neapeayil  thangkuvaan,  seeyoan  maka'lin  malaiyaiyum,  yerusaleamin  kun'raiyum  kaiyasaiththu  achchu'ruththuvaan.

<33>  ithoa,  seanaika'lin  aa'ndavaraakiya  i'raivan,  payangkaramaana  vallamaiyoadu  ki'laika'lai  vettuvaar,  oangki  va'larnthavai  vettik  keezhea  tha'l'lappadum,  uyarnthiruppavai  thaazhththappadum.

<34>  adarntha  kaattinai  avar  koadariyaal  vettith  tha'l'luvaar,  leepaan  nimirnthu  ni'rkum  marangka'ludan  keezhea  saayum.

[isaiyaas  aakamam  11]

<1>  yesseayin  tha'ndilirunthu  oru  tha'lir  ki'lampum,  avan  vearilirunthu  oru  ki'lai  thoan'rum:

<2>  aa'ndavarudaiya  aavi  avarmeal  thangkum,  gnaanamum  meyyu'narvum  tharum  aavi,  aaloasanaiyum  vallamaiyum  tharum  aavi,  a'rivum  aa'ndavaraip  pat'riya  achchamum  tharum  aavi,  intha  aavi  avar  meal  thangkum.

<3>  aa'ndavarukku  agnchuvathil  avar  makizhnthiruppaar.  avar  tham  ka'n'naal  ka'ndathaik  ko'ndu  mattum  theerppidamaattaar;  kaathaal  keattathaik  ko'ndu  mattum  theerppuch  seyya  maattaar.

<4>  aanaal,  neethi  pi'razhaamal  e'liyoaraith  theerppiduvaar,  naattin  eazhaika'lukku  naduvu  nilaiyoadu  theerppuch  solvaar,  thamathu  vaay  mozhiyaal  ulakaththaich  saaduvaar,  thamathu  moochchinaal  theeyoarai  azhippaar.

<5>  neethi  avarukku  araik  kachchai,  u'nmai  avarukku  idaik  kachchai.

<6>  annaa'lil,  semma'riyoadu  oanaay  thangkiyirukkum,  ve'l'laattuk  kuttiyoadu  si'ruththaip  puli  paduththu'rangkum,  kan'rum  singkamum  on'raay  meayum,  si'ru  pi'l'lai  on'ru  avat'rai  nadaththum.

<7>  pasuvum  karadiyum  koodi  meayum,  pasuvin  kan'rum  karadik  kuttiyum  on'raay  i'laippaa'rum,  singkamum  eruthaip  poala  vaikkoal  thinnum.

<8>  paal  kudikkum  kuzhanthai  viriyan  paampin  va'laiyil  vi'laiyaadum,  paal  ma'rantha  pi'l'lai  kattu  viriyan  va'laiyil  than  kaiyai  vidum;

<9>  nam  parisuththa  malaiyengkum  theengku  seyvathoa,  keadu  vi'laivippathoa  yaathumiraathu;  eanenil  tha'n'neer  kadalai  nirappiyiruppathu  poal,  aa'ndavaraip  pat'riya  a'rivu  naattai  nirappum.

<10>  annaa'lil,  yesseayin  tha'lir  makka'linangka'lukkoru  viruthukkodiyaay  vi'langkum;  pu'ravinaththaarellaam  avaraith  theadich  selvar,  avarudaiya  iruppidam  makimaiyu'l'lathaay  irukkum.

<11>  annaa'lil  aa'ndavar  ira'ndaam  mu'raiyaakath  tham  kaiyai  neettuvaar;  neetti  aseeriyaavilirunthum  ekipthilirunthum  paaththuroasilirunthum,  eththiyoappiyaavilirunthum  ealaamilirunthum  sennaarilirunthum,  eamaaththilirunthum  kadalilu'l'la  theevuka'lilirunthum  tham  makka'lu'l  egnchiyiruppoarai  meettuk  ko'lvar.

<12>  makka'linangka'lukku  oru  kodiyai  eat'ruvaar,  israayealil  ve'liyeat'rappattavarka'lai  on'ru  searppaar;  yoothaavilirunthu  sitha'ru'ndu  poanavarka'lai  ulakin  naanku  moolaika'linin'rum  on'ru  koottuvaar.

<13>  eppiraayeemin  po'raamai  akan'rupoakum,  yoothaavukkuth  thunpam  vi'laippoar  azhivu'ruvar;  eppiraayeem  yoothaavin  meal  azhukkaa'ru  ko'l'laathu,  yoothaavum  eppiraayeemukkuth  thunpam  tharaathu.

<14>  aanaal  mea'rkilu'l'la  pilisthiyar  meal  iruvarum  paayvar,  keezhththisai  naattinarai  iruvarum  searnthu  ko'l'laiyiduvar;  ithumeayaavukkum  moavaapukkum  ethiraakak  kaiyuyarththuvar,  ammoan  makka'l  avarka'lukku  adipa'ninthiruppar.

<15>  aa'ndavar  ekipthu  naattin  va'laikudaavai  mut'rilum  vat'rach  seyvaar;  vat'rachseyyum  kaat'rinaal  aat'rinmeal  tham  kaiyai  neettuvaar;  kaal  nanaiyaamal  manithar  kadakkumpadi  avvaat'rai  eazhu  kaalvaayka'laayp  piriththu  viduvaar.

<16>  ekipthu  naattilirunthu  israayeal  makka'l  vantha  poathu  evvaa'ru  avarka'lukku  vazhi  u'ndaanathoa,  avvaa'rea  avar  makka'lu'l  egnchinoar  varuvatha'rku  aseeriyaavilirunthu  nedugnsaalai  on'ru  amaikkappadum.

[isaiyaas  aakamam  12]

<1>  annaa'lil,  nee  ivvaa'ru  solluvaay:  "aa'ndavarea,  naan  umakku  nan'ri  koo'ruki'rean,  eanenil  neer  en  meethu  sinangko'ndaalum,  ippozhuthu  umathu  sinam  tha'ninthu  vittathu,  neerum  enakku  aa'ruthal  thantheer.

<2>  ithoa  kadavu'l  thaan  en  meedpu,  avar  meal  nampikkai  vaikki'rean,  agnchean;  eanenil  aa'ndavarea  en  valimai,  avaraiyea  paaduvean,  en  meedpu  avarea."

<3>  meedpin  oot'ruka'linin'ru  tha'n'neerai  akamakizhvoadu  neengka'l  mukanthu  ko'lveerka'l,

<4>  annaa'lil  neengka'l  ivvaa'ru  solluveerka'l:  "aa'ndavarukku  nan'ri  koo'rungka'l,  avarathu  peyaraip  poat'rip  pukazhungka'l;  pu'ravinaththaarkku  avar  seyalka'lai  a'rikkaiyidungka'l,  avar  peyar  uyarnthathenap  pa'raisaat'rungka'l.

<5>  aa'ndavarukkup  pukazh  paadungka'l,  eanenil  makimaikkuriya  seyalka'laich  seythaar;  ulakengkum  ithanaith  theriyappaduththungka'l.

<6>  seeyoanin  kudika'lea  aarppariyungka'l,  makizhchchiyinaal  paadungka'l;  eanenil  israayealin  parisuththar  un  naduvil  meanmaiyoadu  vi'langkuki'raar."

[isaiyaas  aakamam  13]

<1>  aamoas  enpavarin  makanaana  isaiyaas  papiloanukku  ethiraakak  koo'riya  i'raivaakku.

<2>  mottai  malai  meethu  kodiyeat'rungka'l,  avarka'lai  noakki  urakkak  koovungka'l;  perungkudi  makka'lin  vaayilka'lil  nuzhaiyumpadi  avarka'lukkuk  kaiyasaiththuch  saikai  kaattungka'l.

<3>  poarukkena  archchikkappatta  nam  veerarka'lukku  naamea  aa'nai  pi'rappiththirukki'roam;  nammudaiya  koapaththin  katta'laiyai  ni'raiveat'rida,  valimaiyil  perumai  ko'l'lum  nam  veerarka'lai  azhaiththirukki'roam;

<4>  ithoa,  malaika'lin  meal  peariraichchal!  perung  koottam  varuvathu  poal  aaravaaram!  ithoa,  arasuka'lin  ezhuchchik  kural!  makka'linangka'l  on'raakak  koodukin'rana!  seanaika'lin  aa'ndavar  poarukkaaka,  aa'l  searththuch  seanaiyon'raith  thirattukin'raar.

<5>  tholai  naattinin'ru  avarka'l  varukin'raarka'l,  thoduvaanaththu  ellaiyilirunthu  varukin'raarka'l;  aa'ndavarum  avarathu  aaththiraththin  padaikkalangka'lum  ulakaththai  muzhuvathum  azhikkavea  varukin'ranar.

<6>  katha'riyazhungka'l,  eanenil  aa'ndavarin  naa'l  arukil  u'l'lathu;  pearazhivaip  poal  ellaam  vallavaridamirunthu  athu  varum!

<7>  aathalaal,  kaika'l  yaavum  tha'larnthu  poakum,  manitharin  u'l'lamellaam  soarvadaiyum.

<8>  avarka'l  thikil  adaivaarka'l,  veathanaika'lum  thuyaramum  avarka'laip  pidiththalaikkum,  pi'l'lai  pe'rum  pe'n'naip  poal  avarka'l  veathanaiyu'ruvar;  oruvaraiyoruvar  thikiloadu  ut'ru  noakkuvar,  avarka'ludaiya  mukangka'lil  theeppa'rakkum.

<9>  ithoa,  aa'ndavarudaiya  naa'l  varukin'rathu.  kodumaiyum  aaththiramum  kadugnsinamum  ni'raintha  naa'l  athu;  ulakaththaip  paazhaakki  athu  ve'rumaiyaakkum,  athilirukkum  paavika'lai  azhiththakat'rum.

<10>  vaanaththu  meenka'lum  vi'nmeen  koottangka'lum,  tham  o'liyinai  veesamaattaa;  thoan'rum  poathea  kathiravan  iru'ndu  poavaan.  ve'n'nilavum  thanno'liyaip  parappidaathu.

<11>  ulakaththai  athan  theemaikkaakath  tha'ndiththiduvoam,  theeyoarai  avarka'lin  akkiramaththukkaakap  pazhivaangkuvoam;  i'rumaappuk  ko'ndavarin  serukkai  adakkuvoam;  muradarka'lin  aa'navaththai  azhiththuth  thaazhththuvoam.

<12>  suththath  thangkaththai  vida  manitharka'lai  arithaanavarka'l  aakkuvoam,  oappeerin  thangkaththai  vida  manitha  uyir  arithaakum.

<13>  aathalaal,  vaanaththai  nadungkach  seyvoam,  poomiyum  thannilaiyil  aattangkodukkum;  seanaika'lin  aa'ndavarudaiya  aaththiraththinaal,  avar  kadugn  sinaththin  naa'lilea  ivai  nadakkum.

<14>  thuraththappattuth  thappiyoadum  maan  kan'ru  poal,  searppaarin'ri  sitha'ru'nda  aaduka'laip  poal,  avanavan  than  makka'lidam  thirumpiyoaduvaan  avanavan  sontha  naattai  noakki  oaduvaan,

<15>  akappattuk  ko'lpavan  evanum  kollappaduvaan,  pidi  padupavan  evanum  vaa'laal  madivaan.

<16>  avarka'lin  ka'nka'l  kaa'numpadiyea  avarka'ludaiya  kuzhanthaika'l  nasukkappaduvar;  avarka'lin  veeduka'l  ko'l'laiyidappadum,  avarka'lin  manaiviyar  ka'rpazhikkappaduvar.

<17>  meathiyarai  avarka'lukkethiraay  ithoa  naam  thoo'nduki'roam,  avarka'l  ve'l'liyaip  porudpaduththaathavarka'l;  ponnai  virumpith  theadaathavarka'l.

<18>  aanaal  ampuka'laal  i'laignaraik  kolvar,  paal  kudikkum  kuzhanthaika'l  meal  irakkam  kaattaar,  kuzhanthaika'lukku  avarka'l  ka'nka'l  irangkamaattaa.

<19>  arasuka'lin  makimaiyum,  kaltheayarin  perumithamum,  pearazhakumaana  papiloan  patta'nam,  kadavu'l  kavizhththu  veezhththiya  soathoam,  komoaraa  nakarangka'laip  poalavea  aakividum.

<20>  makka'l  ini  oru  poathum  angkea  kudiyea'ra  maattaarka'l,  ellaath  thalaimu'raika'lukkum  athu  kudiyat'ruk  kidakkum;  araapiyar  tham  koodaaraththai  angku  adikka  maattaar,  idaiyar  tham  aaduka'lai  angku  madakka  maattaar.

<21>  aanaal  kaattu  mirukangka'l  angkea  paduththuk  kidakkum,  aanthaika'l  avarka'ludaiya  veeduka'lil  adainthu  kidakkum,  theekkoazhika'l  angku  vanthu  kudi  ko'ndirukkum,  koo'lika'l  avvidaththil  kooththuka'l  aadum.

<22>  avarka'lin  ara'nmanaika'lil  kazhuthaip  pulika'l  kaththum,  inpa  maa'likaika'lil  ku'l'la  narika'l  oo'laiyidum;  atha'rkuriya  kaalam  nerungki  vittathu;  atha'rkuriya  naadka'loa  tholaivil  illai.

[isaiyaas  aakamam  14]

<1>  aa'ndavar  yaakkoapin  meal  irakkam  kaattuvaar;  israayealai  ma'rupadiyum  thearnthu  ko'lvaar;  avarka'lai  avarka'ludaiya  sontha  naattil  nilainaattuvaar;  anniyarum  avarka'loadu  koodivanthu  yaakkoapin  veettaaroadu  searnthu  ko'lvaarka'l.

<2>  pu'ravinaththaar  vanthu  avarka'lai  avarka'ludaiya  sontha  naattukkuk  koottip  poavaarka'l;  israayeal  makka'l  aa'ndavarudaiya  naattil  avarka'lai  vealaikkaararka'laakavum  vealaikkaarika'laakavum  vaiththuk  ko'lvaarka'l;  thangka'lai  adimaippaduththiyavarka'lai  adimaika'laakkuvaarka'l;  thangka'lai  odukkinavarka'lai  adakki  aa'luvaarka'l.

<3>  aa'ndavar  un  veathanaiyaiyum  nerukkadiyaiyum,  un  meal  sumaththappattiruntha  adimai  vaazhvaiyum  akat'ri  unakku  amaithi  thantha  pi'raku,

<4>  papiloaniya  arasanukku  ethiraaka  intha  vasaip  paadalaik  koo'ru:  "kodungkoalan  enna  kathiyaanaan?  avanudaiya  aa'navam  enna  aayit'ru?

<5>  kodiyavarka'lin  thadiyaiyum  aadchi  seythavarka'lin  koalaiyum  aa'ndavar  odiththe'rinthaar.

<6>  aaththiraththoadu  makka'lai  oayaamal  adi  meal  adiyaaka  adiththu  no'rukki,  koapaththoadu  makka'linangka'lai  irakkamin'rith  thunpu'ruththi  aa'ndu  vantha  kodungkoalai  mu'riththu  vittaar.

<7>  ulakamelaam  i'laippaa'ri  amaithiyadaiki'rathu;  poorippaal  akka'liththup  paadukin'ranar.

<8>  theavathaaru  marangka'lum  leepaanin  keathuru  marangka'lum,  un  veezhchchiyaal  makizhnthu  unnaippat'ri,  'nee  veezhnthaay,  emai  veezhththa  emakkethiraay  varupavar  yaarumillai'  enak  koo'rum.

<9>  nee  varumpoathu  ethir  ko'ndu  santhikkumpadi  keezhu'l'la  paathaa'lam  thu'l'li  ezhuki'rathu;  ulakaththin  thalaivarka'lin  nizhalka'l  ellaam  vanthunnai  varavea'rka  ezhuppukin'rathu;  pala  naattu  mannarka'laay  irunthavarellaam  ariya'nai  vittu  ezhunthirukkach  seykin'rathu.

<10>  avarka'l  anaivarum  un  mun  vanthu,  'neeyumaa  engka'laip  poal  valuvizhanthaay!  neeyum  engka'laip  poal  aakivittaayea!'  en'ru  avarka'l  unnai  noakkik  koo'ruvaarka'l.

<11>  un  aadamparam  tharaimattam  aakivittathu,  isai  muzhakkam  paathaa'lam  varaith  thaazhththappattathu.  ari  puzhukka'l  un  keezh  padukkaiyaakum,  poochchika'lea  unakkuriya  poarvaiyaakum,

<12>  vaika'raip  puthalvanea,  vidi  ve'l'liyea,  vaanin'ru  nee  veezhntha  vakai  thaan  ennea!  pu'npada  makka'lai  vaatti  vantha  nee  evvaa'ru  tharai  meethu  veezhththappattaay?

<13>  vaanulakaththi'rku  naan  ea'rip  poavean,  kadavu'lin  vi'nmeenka'lukkum  appaal  uyaraththil  en  ariya'naiyai  amaiththiduvean,  tholaivaana  vadapu'raththin  ellaiyilea,  sapai  koodum  malai  mealea  veet'riruppean;

<14>  meakangka'lukkum  mealaaka  ea'riduvean,  unnatha'rku  oppaaka  ennai  aakkikko'lvean'  en'ru  nee  unnu'l'laththil  sollikko'ndaay.

<15>  aayinum  nee  paathaa'lam  varaith  thaazhththappattaay,  padukuzhiyin  aazhaththil  veezhththappattaay.

<16>  kaa'npavarka'l  unnai  innum  ut'rup  paarppar;  'ulakamelaam  nadu  nadungkach  seythavanum,  arasuka'l  aattangko'l'lach  seythavanum,

<17>  poomiyinaip  paalai  nilampoal  aakkivittu  athanudaiya  nakarangka'lai  veezhththiyavanum,  thannidam  si'raippattavar  veedu  thirumpa  viduthalai  tharaamal  vaiththirunthavanum  ivan  thaanoa'  en'ru  solluvaarka'l.

<18>  makka'linangka'lin  arasalellaarum  makimaiyoadu  paduththu'l'lanar,  ovvoruvarum  thaththam  kalla'raiyil  paduththu'l'lanar;

<19>  neeyoa  kalla'raiyinin'ru  pu'rampea  e'riyappattu  aruvaruppaana  azhukal  poala  vidappattaay;  vaa'laal  vettu'ndu  i'ranthavarka'lin  udalka'laal  moodappattaay;  paathaa'laththil  i'rangkuki'ravarka'loadu  naat'rameduththa  pi'nam  poalak  kidakkin'raay.

<20>  avarka'loadu  searththu  unnai  adakkam  seyya  maattaarka'l,  eanenil  unathu  naattai  nee  paazhaakkinaay,  un  naattu  makka'lai  nee  kon'ru  poattaay.  "theemai  seyvoar  santhathiyin  peyar  ennaa'lum  sollappadaathu,

<21>  kolaika'laththukku  avan  makka'laith  thayaariyungka'l,  eanenil  avarka'ludaiya  thanthaiyar  akkiramam  seythanar;  inimeal  avarka'l  ulakaththaith  thangka'lukkuk  keezhppaduththath  thalaiyedukkavea  koodaathu;  poomiyin  nakarangka'lai  nirappavum  koodaathu."

<22>  seanaika'lin  aa'ndavar  koo'ruki'raar:  "avarka'lukku  ethiraaka  naam  ki'lampuvoam;  papiloanin  peyaraiyum,  angkea  egnchiyiruppoaraiyum,  vazhith  thoan'ralka'laiyum  santhathiyaiyum  azhippoam  enki'raar  aa'ndavar.

<23>  athai  mu'l'lam  pan'rika'lin  urimaiyaakkuvoam;  neerum  sea'rum  ni'raintha  idamaakkuvoam;  azhivu  ennum  thudaippam  ko'ndu  muzhuvathum  perukkuvoam  enki'raar  seanaika'lin  aa'ndavar."

<24>  seanaika'lin  aa'ndavar  aa'naiyittuk  koo'ruki'raar:  "naam  thittamittavaa'rea  nikazhnthu  varum,  naam  e'n'niyapadiyea  ni'raivea'ri  varum;

<25>  nammudaiya  naattil  aseeriyanai  azhippoam,  nam  malaika'lin  meal  avanaik  kaalaal  mithippoam;  avanudaiya  nukaththadi  avarka'lidamirunthu  akalum,  avan  vaiththa  sumai  avarka'l  thoa'linin'ru  i'rangkum."

<26>  poomiyanaiththaiyum  pat'ri  naam  ko'ndu'l'la  udkaruththu  ithuvea.  makka'linam  anaiththin  mealum  neettiya  kaiyum  ithuvea.

<27>  seanaika'lin  aa'ndavar  aa'nai  thanthirukka,  athaith  thadukka  vallavan  yaar?  avar  thamathu  kaiyai  neettiyirukka,  athai  madakkak  koodiyavan  yaar?

<28>  aakkaas  arasan  i'ranthu  poana  aa'ndil  intha  i'raivaakku  aru'lappattathu:

<29>  pilistheayaa  naadea,  nee  akka'likkaathea,  unnai  adiththa  thadi  mu'rinthathena  makizhaathea;  eanenil  paampennum  vearilirunthu  oru  kattu  viriyan  pu'rappattu  varum;  athanudaiya  kaniyaaka  oru  pa'ravai  naakam  ve'lippadum.

<30>  e'liyavarka'lil  ellaam  e'liyavarka'l  u'navu  pe'ruvar,  eazhaika'l  nampikkaiyoadu  i'laippaa'ruvar;  aanaal  un  inaththaip  pasiyaal  madiyach  seyvoam,  un  santhathiyil  egnchiyoarai  naasamaakkuvoam.

<31>  vaayilea  pulampiyazhu,  nakaramea  katha'riyazhu;  pilistheayaa  naadea  nadunadungku!  eanenil  vadathisaiyilirunthu  pukai  ezhumpuki'rathu,  antha  a'nivakuppuka'lai  vittakalvoan  evanumillai."

<32>  annaattuth  thoothuvarkku  enna  pathil  solvathu?  "aa'ndavar  seeyoanai  u'ruthiyaaka  nilai  naattinaar,  avarudaiya  makka'lu'l  thunpu'ruvoar  angkea  pukalidam  pe'rukin'ranar."

[isaiyaas  aakamam  15]

<1>  moavaapaip  pat'riya  i'raivaakku:  aar  nakaram  azhivut'ra  antha  iravileayea  moavaap  veezhchchiyut'rathu;  keer  nakaram  azhivut'ra  antha  iravileayea  moavaap  veezhchchiyut'rathu.

<2>  azhuthu  pulampuvatha'rkaaka  arasa  veettaarum  theepoan  makka'lum  uyarntha  idangka'lukkup  poaki'raarka'l;  naapoa,  meathaapaa  ivat'rin  azhivaik  ku'riththu  moavaap  naattinar  azhukin'raarka'l;  thalaika'l  yaavum  mazhikkappadum,  thaadika'l  anaiththum  siraikkappadum.

<3>  therukka'lil  koa'ni  uduththikko'ndu  thirivaarka'l,  veeduka'lin  maadika'lilum  pothuvidangka'lilum,  anaivarum  pulampik  ka'n'neer  vadikkin'raarka'l.

<4>  eseapoan,  elayaalea  oalamidukin'rana,  yaasaa  varai  avat'rin  kural  keadkin'rathu;  athaik  keattu  moavaap  veerarka'lum  pulampuki'raarka'l,  avarka'lin  ithayamum  u'l'lukku'l  kumu'ruki'rathu.

<5>  moavaapukkaaka  ennu'l'lamum  katha'ruki'rathu,  thappip  pizhaiththavarka'l  seakoar,  eklaath  -  shoolishiyaa  muthaliya  idangka'lukku  oadukin'ranar;  loovith  kun'rin  meal  azhuthu  ko'ndea  ea'rukin'ranar,  oroanaakim  vazhiyilellaam  u'l'lam  urukumpadi  pulampukin'ranar.

<6>  nemrim  neer  nilaika'l  va'ra'ndu  poayina.  pul  ularnthathu,  mu'laika'l  karukivittana,  pasumai  enpathea  illaama'r  poanathu.

<7>  aathalaal  thangka'l  soththil  mikunthirunthathaiyum,  thaangka'l  seamiththu  vaiththirunthathaiyum,  araavim  neeroadaiyin  akkaraikkuth  thookkik  ko'ndu  kadakki'raarka'l.

<8>  moavaapin  ellaiyengkum  azhukaik  kural  keadki'rathu,  avarka'lin  pulampal  kallim  varaiyil  ettuki'rathu,  avarka'lin  oalam  elim  kea'nika'l  varaik  keadki'rathu.

<9>  theepoan  neer  nilaika'l  iraththam  ni'rainthu'l'lana,  theepoan  meal  veathanai  meal  veathanai  ko'ndu  varuvoam;  moavaap  makka'lu'l  thappinavar  mealum,  naattilea  egnchiyiruppoar  mealum  singkaththai  varach  seyvoam.

[isaiyaas  aakamam  16]

<1>  sealaavilirunthu  paalai  nilaththin  vazhiyaay  seeyoan  maka'lin  malaikku  naadaa'lum  mannanukkuch  seluththa  vea'ndiya  semma'rika'lai  anuppungka'l.

<2>  alainthu  thiriyum  pa'ravaika'l  poalum,  koottai  vittoadum  kugnchuka'l  poalum  moavaap  naattin  mangkaiyarka'l  arnoan  aat'ruth  thu'raiyil  nin'ru  ko'ndu,

<3>  koottang  koodungka'l,  aaloasanai  seyyungka'l;  na'npakalil  iravu  poala  nizhal  u'ndaakkungka'l,  thuraththappattavarka'lukkup  pukalidam  kodungka'l,  thappiyoaduki'ravarka'laik  kaattik  kodukkaatheerka'l.

<4>  moavaapilirunthu  thappi  vanthavarka'l  ungka'l  naduvil  thangkiyirukkattum;  azhikka  varupavanidamirunthu  thappuvatha'rku  neengka'l  avarka'lukku  adaikkalamaay  irungka'l"  enki'raarka'l.  odukkupavan  ozhintha  pi'raku,  azhivu  mudiveythiya  pinpu  kaalaal  mithiththuk  kodumai  seypavan  naattinin'ru  ozhinthu  poana  pinnar,

<5>  nilaiyaana  anpinaal  oar  ariya'nai  amaikkappadum;  athan  meal  thaaveethu  mannanin  koodaaraththil  u'nmaiyu'l'la  oruvar  amarvaar;  avar  theerppuk  koo'ruvaar,  neethiyai  naaduvaar,  niyaayam  vazhangkuvathil  kaalanthaazhththa  maattaar.

<6>  moavaapin  serukku  evva'lavenak  kea'lviyut'roam,  perithea  athan  i'rumaappu!  athan  i'rumaappum  serukkum  thimirum  pat'rik  kea'lvip  pattoam,  athanudaiya  tha'rpukazhchchika'l  yaavum  poy.

<7>  aathalaal  moavaap  naattinar  moavaapukkaakap  pulampattum,  ellaarum  ala'riyazhattum;  azhungka'l;  kirhaareseth  thiraadchai  adaika'lai  ninaiththu,  manamudainthu  perumoochche'riyungka'l.

<8>  eseapoanin  vayalka'l  vaadukin'rana,  sapaamaa  thiraadchaik  kodika'l  ularukin'rana;  avat'rin  thiraadchaik  kulaika'l  pala  naattu  mannarka'laip  poathaiyaal  keezhea  vizhaththaattina;  anthath  thiraadchaik  kodika'l  oru  pakkaththil  yaasear  varaiyilum  ma'rupakkaththil  paalai  nilam  varaiyilum  ettina;  avat'rin  tha'lirka'l  kadalukkappaalum  padarnthu  sen'rana.

<9>  aathalaal  yaasearaip  poalavea  naanum  sapaamaa  thiraadchaik  kodikkaakap  pulampiyazhuvean;  eseapoanea,  ealayaalea,  ungka'lai  en  ka'n'neeraal  nanaiththiduvean;  eanenil  un  kanika'l  mealum,  a'ruvadai  mealum  poarkka'laththin  aaravaaram  keattathea.

<10>  va'lamaana  vayalinin'ru  akka'lippum  makizhchchiyum  edupattana;  thiraadchaith  thoattangka'lil  paattuka'l  keadkavillai,  aaravaarangka'l  ezhumpavillai;  aalaika'lil  thiraadchaip  pazhangka'lai  mithippaarillai,  mithippavarin  aarpparippu  adangki  vittathu.

<11>  aathalaal,  vee'naiyin  azhusuram  poal  en  u'l'lam  moavaapukkaakak  kumu'riyazhuki'rathu;  en  ithayam  kirhaareseth  azhivaik  ku'riththu  patha'rukin'rathu.

<12>  moavaap  naattinar  uyaramaana  idangka'lukku  vanthu  parisuththa  idaththil  man'raaduvathu  payanon'rum  tharaathu.

<13>  ithuvea  kadantha  kaalaththil  aa'ndavar  moavaapaik  ku'riththuk  koo'riya  i'raivaakku.

<14>  aanaal  ippozhuthu  aa'ndavar  koo'ruki'raar:  "kooliyaa'l  ka'nakkinpadi,  innum  moon'ru  aa'nduka'lil  moavaapin  makimai  naasamaakum;  thira'laana  makkad  koottam  irunthum  athaik  kaakka  mudiyaathu;  avarka'lu'l  egnchiyiruppoar  mikach  silarea  aavar;  avarka'lum  valuvizhanthiruppar.

[isaiyaas  aakamam  17]

<1>  thamaskup  patta'naththaip  pat'riya  i'raivaakku:  ithoa,  thamasku  oru  nakaramaay  iraama'r  poakum,  paazhadaintha  ma'nmeadaayk  kidakkum.

<2>  aroayar  patta'nangka'l  kaividappadum,  manthaika'lukku  meaychchalidamaay  vittuvidappadum;  avai  avvidaththileayea  adainthirukkum,  avat'rai  achchu'ruththupavan  evanumillai.

<3>  eppiraayeemin  ara'nkaaval  azhinthu  vidum,  thamaskuvin  arasurimai  pa'rikkappadum;  seeriyaa  naattilea  egnchiyiruppoar  israayeal  makka'lin  makimaiyaip  poal  aavaarka'l  enki'raar  seanaika'lin  aa'ndavar.

<4>  mealum  an  naa'lil,  yaakkoapin  makimai  tharaimattamaayth  thaazhththappadum,  avanudaiya  udal  valimai  kun'rip  poakum.

<5>  a'ruppavan,  ni'rkin'ra  thaaniya  ma'nika'laich  searppathu  poalum,  kaiyaal  kathirka'lai  e'lithaakak  koyvathu  poalum,  rappaayeem  pa'l'laththaakkil  thappuk  kathirka'laith  theadip  po'rukkuvathupoalum  irukkum;

<6>  oliva  maraththin  kaayka'laip  pa'rikkum  poathu  uyarnthoangkiya  ki'lai  nuniyil  on'rira'ndum,  pazhamaraththuk  ki'laika'lilea  naalainthum  kaayka'l  thappuvathu  poal,  avarka'lilum  thappiyavarka'l  egnchiyiruppaar  enki'raar  israayealin  kadavu'laakiya  aa'ndavar.

<7>  annaa'lil  thannaip  padaiththavar  mun  manithan  thalaiva'nangkuvaan;  avanudaiya  ka'nka'l  israayealin  parisuththarai  noakkum;

<8>  thannudaiya  kai  vealaippaaduka'laana  peedangka'laip  porudpaduththamaattaan;  thaanea  than  kaika'laal  seytha  marach  silaika'laiyum  ka'rkoompuka'laiyum  ea'reduththup  paarkkavum  maattaan.

<9>  an  naa'lil,  israayeal  makka'lin  munnilaiyil  amoariyar,  ruvithiyar  ivarka'lin  nakarangka'l  kaividappattathu  poal  ara'n  soozhntha  un  nakarangka'lum  kaividappadum.  avai  yaavum  paalai  ve'liyaakum.

<10>  eanenil  unnudaiya  meedpin  kadavu'lai  nee  ma'ranthuvittaay;  un  pukalidamaana  paa'raiyai  nee  ninaivukooravillai;  aathalaal,  iniya  sedika'laiyea  nee  nattu  vaiththaalum,  anniya  theyvangka'lukkuriya  naat'ruka'laip  payirittaalum,

<11>  nee  avat'rai  natta  naa'lileayea  va'larach  seythaalum,  vithaiththa  naa'l  kaalaiyileayea  pookkach  seythaalum,  thuyaraththin  naa'lil  aat'ra  mudiyaatha  veathanai  varum  poathu,  a'ruvaidaiyea  kidaikkaamal  poayvidumea!

<12>  ithoa,  pala  naattu  makka'lin  peariraichchal:  kadal  kontha'lippin  iraichchal  poala  muzhangkuki'raarka'l;  ithoa,  makka'linangka'lin  karchchanai  keadkin'rathu;  ve'l'lap  perukkin  karchchanai  poala  karchchikki'raarka'l!

<13>  peru  ve'l'lampoala  pala  naattinar  karchchikki'raarka'l,  aayinum  avar  athattuvaar,  avarka'l  oadip  poavaarka'l,  perung  kaat'raal  malai  mealea  pa'ranthoadum  pathar  poalum,  puyal  kaat'ril  suzhan'roadum  thoosu  poalum  sitha'rip  poavaarka'l.

<14>  maalaiyil,  ithoa,  thikilu'ndaakum!  vidiyumun  avarka'l  azhinthupoavarka'l!  nammaik  ko'l'laiyadippavarka'l  paadu  ithuvaakum,  nammaich  soo'raiyaaduvoar  kathi  ivvaa'raakum.

[isaiyaas  aakamam  18]

<1>  eththiyoappiyaa  aa'ruka'lukku  appaalu'l'la  si'rakadikkum  oli  ni'raintha  naattukku  aiyoa  keadu!

<2>  athu  naa'nal  padakuka'lil  neerinmealea  kadal  kadanthu  thoothuvarai  anuppukin'rathu!  virainthoadum  thootharka'lea,  uyarnthu  va'larntha,  valimai  mikka  makka'laik  ko'ndathum,  arukilum  tholaivilum  achcham  vi'laikkum  makka'lu'l'lathum,  padaippalaththaal  pala  naaduka'l  meal  vet'ri  ko'ndathum,  aa'ruka'laal  pirikkappaduvathumaana  antha  naattukku  virainthu  sellungka'l.

<3>  ulakamelaam  paraviyirukkum  kudimakka'lea,  poomiyin  meal  vaazhnthu  varum  neengka'lanaivarum,  malaika'l  meal  kodiyeat'rappadum  poathu  ut'ru  noakkungka'l!  ekkaa'lam  oothappadum  poathu  koornthu  kea'lungka'l!

<4>  eanenil  aa'ndavar  ennidam  ivvaa'ru  sonnaar:  "pattappakalin  veppam  poalum  a'ruvadaikkaala  veyilil  padarum  pani  meakam  poalum,  nam  iruppidaththil  irunthu  ko'ndea  naam  kalakkamin'rik  kavaniththup  paarppoam."

<5>  eanenil  a'ruvadaikku  mun  pookka'l  pooththu  maa'riya  pin,  pookka'l  kaayththuth  thiraadchaik  kanika'l  pazhukkum  poathu,  i'lantha'lirka'l  arivaa'laal  tha'rikkappadum,  padarnthoadum  ki'laika'lellaam  kazhikkappadum.

<6>  avaiyanaiththum  malaika'lil  pi'nanthinnum  pa'ravaika'lukkum,  poomiyilea  vaazhum  mirukangka'lukkum  vidappadum;  pi'nanthinnum  pa'ravaika'l  koadaik  kaalaththilum,  poomiyin  mirukamellaam  ku'lir  kaalaththilum,  avat'rin  meal  vanthu  thangkiyirukkum.

<7>  annaa'lil,  uyarnthu  va'larntha  valimai  mikka  makka'laik  ko'ndathum,  arukilum  tholaivilum  achcham  vi'laikkum  makka'lu'l'lathum,  padaippalaththaal  pala  naaduka'l  meal  vet'ri  ko'ndathum,  aa'ruka'laal  pirikkappaduvathumaana  antha  naattilirunthu  kaa'nikkaika'l  seanaika'lin  aa'ndavarukkuk  ko'ndu  varappadum;  seanaika'lin  aa'ndavarathu  thiruppeyar  poat'rappadum  idamaakiya  seeyoan  malaikkuk  ko'ndu  varappadum.

[isaiyaas  aakamam  19]

<1>  ekipthu  naattukku  ethiraakak  koo'rappatta  i'raivaakku:  ithoa,  virainthu  sellum  kaarmeakaththil  ea'rik  ko'ndu,  aa'ndavar  ekipthukku  varukin'raar;  ekipthu  naattin  silaika'l  avar  munnilaiyil  agnchi  nadungkum,  ekipthiyarin  ithayam  u'l'lukku'l  paakaay  urukum.

<2>  ekipthiyarukku  ethiraay  ekipthiyaraiyea  thoo'ndividuvoam,  sakoatharanukku  viroathamaaych  sakoatharanum,  than  ayalaanukku  ethiraay  ovvoruvanum,  nakarukkethiraay  nakaramum,  arasuk  kethiraay  arasum  avarka'lukku'l'lea  poariduvaarka'l.

<3>  ekipthiyarin  aat'ral  avarka'lukku'l'lea  vat'rip  poakum,  avarka'ludaiya  thittangka'lai  naam  kuzhappi  viduvoam;  silaika'laiyum  ku'risolpavarka'laiyum  aaloasanai  keadpaarka'l;  mai  viththaikkaararaiyum  manthiravaathika'laiyum  vazhi  keadpaarka'l.

<4>  kodumaiyaaka  vealai  vaangkum  thalaivarka'lidam  ekipthu  naattinaraik  kaiya'lippoam;  kodungkoalanaana  arasan  oruvan  avarka'lai  aa'lvaan  enki'raar  seanaika'lin  aa'ndavaraakiya  kadavu'l.

<5>  kadal  neer  vat'rip  poakum,  aat'ru  neer  va'ra'ndu  kaaynthu  poakum.

<6>  athanudaiya  kaalvaayka'l  naat'ram  veesum,  ekipthu  naattin  nail  aat'ruk  ki'lai  nathika'l  neer  ku'rainthu  mau;'la  mau;'la  vat'rip  poakum,  koaraika'lum  naa'nalka'lum  vathangkip  poakum.

<7>  nail  nathiyarukilum,  nail  nathiyin  karaika'lilum,  irukkin'ra  pultharaika'l  yaavum,  nail  nathiyarukil  vithaikkap  pattavai  anaiththum  va'ra'ndu  poam,  vaadippoam,  madinthu  poakum.

<8>  sempadavarka'l  azhuvaarka'l,  pulampuvaarka'l;  nail  nathiyil  thoo'ndil  poaduvoar  anaivarum  thukkam  ko'lvar;  tha'n'neeril  valai  veesuvoar  kalangki  ni'rpar.

<9>  melliya  sa'nalaadai  seyvoar  nampikkaiyizhappar,  ve'nparuththiyil  thu'ni  neyvoar  soarvu  ko'lvar.

<10>  nesavuth  thozhil  seypavarka'l  nasukkappaduvar,  kooli  vealai  seyvoar  anaivarum  thukkam  ko'lvaarka'l.

<11>  thaanees  patta'naththuth  thalaivarka'l  a'rivilika'l,  paarvoanin  gnaanamikka  manthirika'l  madamaiyaana  aaloasanai  koduththaarka'l;  "naan  gnaanika'lin  puthalvanallanoa?  pazhangkaala  mannarka'lin  mainthan  allanoa?"  en'ru  neengka'l  paarvoanidam  evvaa'ru  sollakkoodum?

<12>  appadiyaanaal  un  gnaanika'l  engkea?  seanaika'lin  aa'ndavar  ekipthukku  ethiraaka  enna  thittam  theettiyu'l'laar  enpathai  avarka'l  unakku  ve'liyaakkik  koo'rattumea!

<13>  thaanees  patta'naththuth  thalaivarka'l  a'rivilika'l  aanaarka'l,  mempees  nakaraththuth  thalaivarka'l  eamaanthu  poanaarka'l;  ekipthu  makka'lukku  moolaikkal  poal  irunthavarka'lea  ekipthaith  thava'raana  ne'riyil  nadaththinaarka'l.

<14>  aa'ndavar  athan  naduvil  manakkuzhappaththai  u'ndaakkinaar,  poathai  ve'ri  ko'ndavan  vaanthiyeduththuth  tha'l'laaduvathu  poal,  ekipthai  athanudaiya  seyalka'lilellaam  tha'l'laadach  seythanar.

<15>  ekipthu  naattin  thalaiyoa  vaaloa,  ki'laiyoa  naa'naloa,  yaarum  ethaiyum  seythu  payan  vi'laiyaathu.

<16>  ekipthum  aseeriyaavum  mananthirumpum:  annaa'lil,  ekipthiyar  peadika'laaki,  aa'ndavar  avarka'l  meal  neettiyu'l'la  kaiyin  vallamaiyaik  ka'ndu  agnchi  nadungkuvaarka'l.

<17>  yoothaa  naadu  ekipthu  naattukkoru  thikilaay  irukkum;  yoothaa  ennum  peyaraik  keadpavar  anaivarum,  seanaika'lin  aa'ndavar  avarka'lukku  ethiraakak  theettiyu'l'la  thittaththai  munnittu  agnchuvaarka'l.

<18>  annaa'lil  kaanaan  naattin  mozhiyaip  peasum  nakarangka'l  ekipthu  naattil  ainthu  irukkum;  avai  seanaika'lin  aa'ndavar  pearaal  aa'naiyidum;  avat'ru'l  on'ru  sooriyapatta'nam  enach  sollappadum.

<19>  annaa'lil,  ekipthu  naattin  naduvil  aa'ndavarukkena  oru  peedam  irukkum;  naattin  ellaippu'raththil  aa'ndavarukkena  oru  thoo'n  naattappattirukkum.

<20>  athu  ekipthu  naattil  seanaika'lin  aa'ndavarukku  oar  adaiyaa'lamaakavum  saadchiyaakavum  vi'langkum;  kodiyavarka'l  odukkum  poathu  aa'ndavarai  noakki  avarka'l  kookkuraliduvaarka'l;  avaroa  avarka'lukku  meedpar  oruvarai  anuppi,  avarka'lai  viduviththuk  kaappaat'ruvaar.

<21>  appoathu  aa'ndavar  thammai  ekipthiyarukku  ve'lippaduththuvaar;  ekipthiyar  aa'ndavarai  annaa'lil  a'rinthuko'lvar;  palika'lum  thakanap  palika'lum  thanthu  avarai  vazhipaduvaarka'l;  aa'ndavarukku  nearchchik  kadan  vaiththuk  ko'ndu,  avat'rai  ni'raiveat'ruvaarka'l.

<22>  aa'ndavar  ekipthiyaraith  thunpaththaal  vathaippaar;  vathaiththaalum  thunpaththai  aat'riduvaar;  avarka'lum  aa'ndavaridam  thirumpuvar;  avar  avarka'ludaiya  man'raattuka'laik  keattu  avarka'lai  nalamaakkuvaar.

<23>  annaa'lil  ekipthukkum  aseeriyaavukkum  oru  nedugnsaalai  amaikkappadum;  aseeriyar  ekipthukkum,  ekipthiyar  aseeriyaavukkum  thaaraa'lamaayp  poay  varuvaarka'l;  ekipthiyarum  aseeriyarum  searnthu  vazhipaadu  seyvaarka'l.

<24>  annaa'lil,  israayeal  ekipthoadum  aseeriyaavoadum  mukkoottu  oppantham  seythu,  ulakaththin  naduvil  aaseervaathamaay  vi'langkum;

<25>  athaiyea  seanaika'lin  aa'ndavar  aaseervathiththu,  "nam  makka'laakiya  ekipthum,  namathu  kaivealaippaadaakiya  aseeriyaavum,  namathu  urimaich  soththaakiya  israayealum  aasirvathikkappaduvanavaaka!"  en'ru  solli  yirukki'raar.

[isaiyaas  aakamam  20]

<1>  aseeriyaavin  arasanaana  saarkoan  enpavanaal  anuppappattu,  asoath  patta'naththukku  vantha  seanaith  thalaivanaakiya  thaarththaan  enpavan  poarittu  anthap  patta'naththaip  pidiththa  antha  aa'ndil  -

<2>  anthak  kaalaththileayea-  aamoas  enpavanin  makanaana  isaiyaas  vaayilaaka  aa'ndavar  solliyirunthaar:  "nee  un  idaiyilirunthu  saakku  udaiyai  akat'rivittu,  un  kaalka'lilirunthu  seruppuka'laiyum  kazhat'ri  vittu  nadamaadu"  en'raar;  avarum  avvaa'rea  seythu,  aadaiyin'riyum  ve'rungkaaloadum  nadamaadi  vanthaar.

<3>  aa'ndavar  koo'rinaar:  "nam  oozhiyanaakiya  isaiyaas  aadaiyin'riyum  ve'rungkaaleadum  moon'raa'nduka'l  nadamaadinathu  ekipthukkum  eththiyoappiyaavukkum  oar  adaiyaa'lamum  munku'riyum  aakum;

<4>  (evvaa'renil)  aseeriyaavin  arasan  ekipthiyaraiyum  eththiyoappiyaraiyum  si'raipidiththu,  i'laignaraiyum  muthiyoaraiyum  aadaiyin'riyum  ve'rungkaaloadum  ma'raikkappadaatha  pittaththinaraay  naadu  kadaththuvaan.  ithu  ekipthukku  maanakkeadaay  irukkum.

<5>  appoathu  avarka'l  thangka'l  nampikkaiyaana  eththiyoappiyaavai  munnittum,  thangka'l  perumaiyaana  ekipthai  munnittum  thikaipput'ru  naa'nuvaarka'l.

<6>  an  naa'lil  inthak  kada'rkarai  naattil  vaazhki'ravarka'l,  'ithoa,  yaaridaththil  naam  nampikkai  vaiththirunthoamoa,  aseeriya  arasanidamirunthu  nammaik  kaappaat'rumpadi  yaaridaththil  uthavi  theadi  oadinoamoa,  avarka'lukku  nearntha  kathi  ithuvaanaal,  naam  evvaa'ru  thappikkap  poaki'roam'  enpaarka'l."

[isaiyaas  aakamam  21]

<1>  kadalaiyaduththa  paalaive'li  pat'riya  i'raivaakku:  thenmea'rkilirunthu  ki'lampi  varum  soo'raava'li  poal  achchantharum  naadaana  paalai  nilaththilirunthu  padai  varuki'rathu.

<2>  kodiya  kaadchiyon'ru  enakkuk  kaattappattathu;  ko'l'laikkaaran  ko'l'laiyadikki'raan,  naasakkaaran  paazhaakkuki'raan.  ealaam  naadea  poarukkezhu,  meathiyaa  naadea  mut'rukaiyidu;  papiloan  vi'laiviththa  perumoochchuka'lellaam  mut'ruppe'rach  seyyap  poaki'roam.

<3>  aathalaal  en  adivayi'ru  kalangkik  kumu'ruki'rathu,  pi'l'laipe'rum  pe'n'nin  veathanaik  koththa  veathanai  enyaiyum  vaattukin'rathu;  udal  kun'rinean,  sevidan  poal  aanean;  thikil  ko'ndean,  kurudanpoal  aanean;

<4>  en  u'l'lam  kuzhampukin'rathu,  thikil  ennai  aadko'ndu'l'lathu;  naan  virumpiya  iravin  mangkiya  o'li  enakku  nadukkaththaiyea  thanthathu.

<5>  panthi  thayaar  seyki'rarka'l,  kampa'langka'laip  parappukin'raarka'l;  saappiduki'raarka'l,  kudikki'raarka'l.  thalaivarka'lea,  ezhunthirungka'l;  keadayangka'lukku  e'n'ney  poosungka'l.

<6>  eanenil  aa'ndavar  enakkuch  sonnathu  ithuvea:  "poay  oru  saamakkaavalanai  vai;  thaan  kaa'npathai  avan  a'rivikkattum.

<7>  iruvar  iruvaraay  a'nivakuththa  kuthiraip  padai  varuvathaiyum,  kazhuthaika'l  mealum  ottakangka'l  mealum  veerarka'l  varuvathaiyum  anthak  kaavalan  kaa'numpoathu,  ut'ruk  keadkattum;  mikavum  kavanamaay  ut'ruk  keadkattum."

<8>  appozhuthu  paarththuk  ko'ndirunthavan  koochchalittaan:  "aa'ndavanea,  pakal  muzhuthum  kaaval  maadaththil  naan  nin'ruke'ndirukki'rean;  iravellaam  kaaval  kaakkum  vealaiyil  naan  karuththaay  irukki'rean.

<9>  ithoa,  iruvar  iruvaraay  a'nivakuththa  kuthiraippadai  vanthu  ko'ndirukki'rathu!"  thodarnthu  avan  enakkuch  sonnathu  ithuvea:  "vizhunthathu,  papiloan  veezhchchiyut'rathu;  athanudaiya  theyvangka'l  padimangka'l  yaavum  tharaiyil  vizhunthu  no'rungki  vittana."

<10>  poaradikkappatta  ka'laththil  akappattavarka'lea,  thoot'rappatta  ka'laththil  sitha'riyavarka'lea,  israayealin  kadavu'laakiya  seanaika'lin  aa'ndavaridamirunthu  naan  kea'lvippattathai  ungka'lukku  a'rivikki'rean.

<11>  thoomaavaip  pat'riya  i'raivaakku:  "saamakkaavalanea,  iravil  nearam  evva'lavu?  saamakkaavalanea,  iravil  nearam  evva'lavu?"  en'roruvan  seayeerilirunthu  ennai  noakkik  kaththuki'raan.

<12>  kaalai  pularki'rathu,  avvaa'rea  iravum  varuki'rathu;  visaarikka  virumpinaal,  visaariyungka'l;  vea'ndumaanaal  thirumpi  vaarungka'l"  en'ru  saamakkaavalan  vidaikoduththaan.

<13>  araapiyaavaip  pat'riya  i'raivaakku:  theathaan  naattu  va'nikarka'lin  koottangka'lea,  araapiyaavin  kaaduka'lil  neengka'l  iraath  thangkuveerka'l.

<14>  theamaa  naattin  kudimakka'lea,  thaakamut'roarkku  ethirvanthu  tha'n'neer  kodungka'l,  thappiyoadi  varuvoarkku  munvanthu  u'nava'liyungka'l.

<15>  eanenil  avarka'l  vaa'lka'lukkuth  thappiyoaduki'raarka'l,  uruviya  vaa'lukkuth  thappip  pizhaiththum,  naa'neat'riya  villukku  iraiyaakaamalum,  poarkka'laththin  kodumaikku  agnchiyum  oaduki'raarka'l.

<16>  (eanenil)  aa'ndavar  enakkuch  sonnathu  ithuvea:  "kooliyaa'lin  ka'nakkuppadiyea  innum  oaraa'ndil  sethaarin  makimaiyellaam  edupattup  poakum.

<17>  sethaar  makka'lu'l  valimai  vaayntha  vilveerarka'lil  mikach  silarea  egnchiyiruppar;  eanenil  israayealin  kadavu'laakiya  aa'ndavarea  ithaich  sonnaar."

[isaiyaas  aakamam  22]

<1>  kaadchiyin  pa'l'laththaakkaippat'riya  i'raivaakku:  neengka'l  anaivarum  veettuk  kooraika'lin  meethu  ea'rip  poayiruppatha'rkuk  kaara'nam  enna?

<2>  aaravaaramikka  nakaramea,  akka'lippu  ko'l'lum  patta'namea,  makizhchchiyin  aarpparippu  unnil  ni'rainthiruppathu  ean?  kolaiyu'nda  un  makka'l  vaa'laalum  madiyavillai,  poarkka'laththilum  maa'ndaarallar.

<3>  unnudaiya  thalaivarka'l  anaivarum  on'raay  oattameduththanar,  villai  naa'neat'raamunpea  pidipattaarka'l;  unnil  kaa'nappatta  yaavarum  pidipattuk  kattu'ndanar.

<4>  aathalaal  naan  sonnean:  "neengka'l  ennaip  paarththukko'ndirukka  vea'ndaa;  aa'raaththuyar  ko'ndu  naan  azhappoaki'rean,  en  makka'laakiya  maka'lin  azhivaik  ku'riththu  enakkuth  thea'ruthal  solla  yaarum  muyala  vea'ndaa."

<5>  ama'liyum  thikilum  ni'rainthathu  annaa'l,  seanaika'lin  kadavu'laakiya  aa'ndavar  athai  varachseythaar;  innoam  pa'l'laththaakkil  mathi'rsuvar  thakarkkappattathu,  makka'l  malaika'lmeal  nin'ru  uthavikkuk  koovuki'raarka'l.

<6>  ealaam  ampa'raath  thoo'niyai  eduththuk  ko'ndathu,  thearppadaiyum  kuthiraiveerarum  pu'rappattuvittanar,  keer  nakara  makka'l  keadayaththai  eduththu  vanthanar.

<7>  sezhumaiyaana  un  pa'l'laththaakkuka'l  thearppadaika'laal  nirappappattana;  kuthirai  veerar  un  vaayilka'lilea  vanthu  a'nivakuththu  nin'ranar.

<8>  yoothaavin  mathil  idipattuth  thi'rakkappattathu,  annaa'lil  'vanaveedu'  ennum  padaikkalach  saalaiyai  noakkinaay;

<9>  thaaveethin  nakaraththu  mathilka'lil  udaippuka'l  pala  irunthathaik  ka'ndeerka'l;  keezhku'laththin  tha'n'neeraich  searththu  vaiththeerka'l.

<10>  yerusaleamin  veeduka'lai  e'n'nineerka'l,  ara'naip  palappaduththa  veeduka'lai  idiththeerka'l.

<11>  pazhangku'laththin  tha'n'neerukken'ru  ira'ndu  mathilka'lukku  naduvil  oru  neerth  theakkam  amaiththeerka'l.  aanaal  padaiththavarai  neengka'l  noakka  ma'rantheerka'l;  mu'rkaalaththileayea  anaiththaiyum  thittamittavaraip  paarkkavumillai.

<12>  annaa'lil  seanaika'lin  kadavu'laana  aa'ndavar  azhumpadiyum  pulampumpadiyum,  thalaiyai  mazhiththuk  ko'l'lavum,  saakkuth  thu'ni  uduththavum  ungka'lai  azhaiththaar.

<13>  aanaal,  ithoa  neengka'l  makizhchchiyum  akka'lippum  pongka  eruthuka'lai  adiththu,  aaduka'lai  vetti,  i'raichchiyu'ndu  irasang  kudikki'reerka'l:  "u'npoam,  kudippoam,  naa'laikku  madivoam"  enki'reerka'l.

<14>  seanaika'lin  aa'ndavar  enakkuch  sonnaar,  naan  kaathaal  keattean:  "neengka'l  saakum  varaiyil  intha  akkiramaththukku  mannippu  enpathu  ungka'lukkuk  kidaikkavea  kidaikkaathu"  enki'raar  seanaika'lin  kadavu'laakiya  aa'ndavar.

<15>  seanaika'lin  kadavu'laakiya  aa'ndavar  koo'ruki'raar:  "veettuk  kaariyangka'laik  kavanikkin'ra  kaariyakkaaranaana  sopnaa  enpavanidam  poay,  avanukku  nee  ithaich  sollavea'ndum:

<16>  unakku  ingkea  enna  vealai?  unakku  ingkea  yaar  irukki'raarka'l?  unakken'ru  nee  ingkea  kalla'rai  vettiyirukki'raay,  uyarntha  idaththil  unakkuk  kalla'rai  amaikki'raay,  paa'raiyil  unakkoar  iruppidam  kudainthu'l'laayea!

<17>  manithaa,  ithoa  unnai  aaththiraththoadu  aa'ndavar  pidiththuth  tha'l'luvaar,  unnaik  kettiyaayp  pidiththuk  ko'l'luvaar.

<18>  sut'rich  sut'ri  unnaich  suzhat'ruvaar,  parantha  ve'liyil  unnaip  panthaaduvaar,  angkeayea  nee  saavaay;  un  thalaivanudaiya  veettukkoar  avamaanamaay  irunthavanea,  un  azhakiya  thearka'lum  angkeayea  kidakkum.

<19>  un  pathaviyilirunthu  unnaik  keezhea  tha'l'luvoam,  un  nilaiyilirunthu  unnai  vizhaththaattuvoam.

<20>  an  naa'lil  elkiyaavin  makanaana  nam  oozhiyan  eliyaakkeemai  azhaippoam.

<21>  un  udaika'lai  avanukku  uduththuvoam,  un  idaik  kachchaiyai  avanukkuk  kattuvoam,  un  athikaaraththai  avan  kaiyil  oppadaippoam,  yerusaleamin  kudika'lukkum,  yoothaavin  veettaarukkum  avan  oru  thanthaiyaip  poal  iruppaan.

<22>  thaaveethin  veettuth  thi'ravukoalai  naam  avanudaiya  thoa'l  meal  vaippoam;  avan  thi'ranthaal,  yaarum  athai  moodamaattaarka'l;  avan  moodinaal,  yaarum  athaith  thi'rakkamaattaarka'l.

<23>  u'ruthiyaana  suvaril  mu'lai  poal  avanai  adiththu  vaippoam;  avan  than  thanthaiyin  veettukku  makimaiyin  ariya'naiyaavaan;

<24>  mu'laiyaa'niyaakiya  avan  meal  avanudaiya  thanthaiyin  veettu  makimaiyellaam-  santhathiyum  vazhith  thoan'ralka'lum  ki'n'nangka'l  muthal  kudangka'l  varaiyu'l'la  ellaak  kalangka'lum-  maattith  thongkum.

<25>  an  naa'lil,  u'ruthiyaana  suvaril  adikkappattiruntha  mu'lai  pidungkikko'l'lum;  mu'laiyaanathu  mu'riyu'ndu  keezhea  vizhum;  athil  thongkiyavai  anaiththum  azhiyum;  eanenil  aa'ndavarea  ithaich  solliyirukki'raar  enki'raar  seanaika'lin  aa'ndavar."

[isaiyaas  aakamam  23]

<1>  theer  nakaraththaip  pat'riya  i'raivaakku:  tharseesin  marak  kalangka'lea,  katha'riyazhungka'l;  eanenil  ungka'l  thu'raimukam  azhikkappattu  vittathu;  seaththim  naattinin'ru  avai  varum  poathu,  inthach  seythi  ettiyathu.

<2>  kada'rkarai  naattil  vaazhum  makka'lea,  seethoan  viyaapaarika'lea,  maunamaayirungka'l;  ungka'l  thoothuvarka'l  neermeal  paya'nam  seythu  kadal  kadanthu  ve'linaadu  poayirunthaarka'l;

<3>  nail  nathi  neerpaasanaththaal  vi'lainthavaiyum,  aat'ruppaasanaththaal  a'ruvadaiyaanavaiyum  unathu  varumaanam;  makka'linam  palavat'roadu  nee  viyaapaarath  thodarpu  vaiththuk  ko'ndaay.

<4>  seethoanea,  nee  vedkappadu;  "naan  pirasava  veathanai  adaiyavumillai,  pi'l'lai  pe'ravumillai;  i'laignarka'lai  u'npikkavumillai,  kannip  pe'nka'lai  va'larkkavumillai"  en'ru  kadal  solluki'rathu,  kada'rkaraik  koattai  koo'ruki'rathu.

<5>  theer  naattaip  pat'riya  seythi  ekipthukku  ettum  poathu,  ach  seythiyaik  keattu  avarka'l  nadungkuvaarka'l.

<6>  kadalaik  kadanthu  oadi  vidungka'l,  kada'rkarai  naattil  vaazhpavarka'lea,  katha'riyazhungka'l.

<7>  pa'ndaikkaala  muthal  nilaiththirunthu  makizhchchi  pongkum  ungka'l  nakaram  ithu  thaanoa!  tholai  naaduka'lukkuch  sen'ru  kudiyea'ra  intha  nakaraththaar  ki'lampinaarka'lea!

<8>  ma'nimudika'lai  mannarka'lukku  vazhangki  vanthathum,  i'lavarasar  poan'ra  va'nikarka'laik  ko'ndirunthathum,  ulakaththil  mathippu  vaayntha  viyaapaarika'laip  pet'rirunthathumaana  theer  nakarukkethiraaka  ithaith  thittamittavar  yaar?

<9>  ellaa  makimaiyin  aa'navaththaip  pangkappaduththavum,  ulakaththil  mathippu  vaaynthavarka'lai  avamathikkavum,  seanaika'lin  aa'ndavar  thaam  ithaith  thittamittaar.

<10>  tharsees  een'reduththa  maka'lea,  nail  nathi  poal  un  naattil  paraviyoadu,  ini  meal  unakkuth  thadaiyea  illai.

<11>  kadal  meethu  tham  kaiyai  avar  neettiyu'l'laar,  arasuka'lai  avar  aatti  vaiththirukki'raar,  kaanaanin  palamaana  koattaika'laip  paazhpaduththumaa'ru  atha'rkethiraaka  aa'ndavar  katta'lai  thanthaar.

<12>  odukkappatta  kannip  pe'nnea,  seethoan  maka'lea,  inimeal  nee  akka'lippu  adaiyamaattaay;  ezhunthu,  kadal  kadanthu  seththeemukkup  poa;  angkeayum  unakku  amaithi  iraathu"  en'ru  avar  solliyirukki'raar.

<13>  ithoa,  kaltheayar  naattaip  paar;  ippozhuthu  athu  oru  naadaakavea  illai,  aseeriyarka'l  athaik  kaattu  mirukangka'lukku  vittu  vittanar,  mut'rukaiyida  athaich  sut'rik  koththa'langka'l  ezhunthana,  ara'nmanaika'l  idiththuth  thakarkkappattana,  naadum  paazhaakik  kidakkin'rathu.

<14>  kadal  vaa'nika  marakkalangka'lea,  katha'riyazhungka'l;  eanenil  ungka'l  ara'n  azhivut'rathu.

<15>  appoathu,  ezhupathu  aa'nduka'lukku  theer  nakaram  ma'rakkappattu  vidum;  aanaal  ezhupathu  aa'nduka'lukkup  pinnar,  vea'roru  arasanudaiya  naadka'lil,  theer  nakarukku  vilaimaka'lin  kavithaiyil  solliyu'l'lapadi  ni'raivea'rum:

<16>  ma'rakkappatta  vilaimaka'lea,  vee'naiyai  eduththukko'l,  nakaraththaich  sut'ri  vaa,  iniya  isai  ezhuppu,  paadalka'l  pala  paadu,  unnai  anaivarum  ninaikkach  sey."

<17>  ezhupathu  aa'nduka'lukkup  pin  aa'ndavar  theer  patta'naththaich  santhippaar;  ava'l  thirumpavum  than  pazhaiya  thozhilileayea  eedupaduvaa'l;  poomiyin  mealu'l'la  ulakaththu  arasuka'l  ellaavat'rudanum  veasiththanam  seyvaa'l.

<18>  aanaal  ava'ludaiya  vaa'nikap  porudka'lum  varumaanamum  aa'ndavarukkea  arppa'nikkappadum;  avat'raich  searththu  vaikka  maattaarka'l;  avai  kuvinthu  kidakka  maattaa;  aanaal  ava'ludaiya  vaa'nikap  porudka'laik  ko'ndu  aa'ndavar  thirumun  vaazhpavarkku  earaa'lamaana  u'navum  nalla  udaiyum  vazhangkappadum.

[isaiyaas  aakamam  24]

<1>  ithoa  aa'ndavar  poomiyaip  paazhaakkap  poaki'raar;  athanai  ve'rumaiyaakkap  poaki'raar;  athan  mukaththai  maat'ramadaiyach  seyvaar,  athil  vaazhpavarka'laich  sitha'radippaar.

<2>  pothumakka'lukku  eppadiyoa  appadiyea  archchakarukkum,  oozhiyanukku  evvaa'roa  avvaa'rea  avan  thalaivanukkum,  pa'nip  pe'n'nukku  engnganamoa  angnganamea  ava'l  thalaivikkum,  vaangkupavanukku  eppadiyoa  appadiyea  vi'rpavanukkum,  kadan  koduppavanukku  evvaa'roa  avvaa'rea  kadan  vaangkupavanukkum,  vatti  vaangkupavanukku  engnganamoa  angnganamea  vatti  tharupavanukkum,  anaivarkkum  theerppu  nadakkum.

<3>  poomi  mut'rilum  alaikkazhikkappadum,  ko'l'laiyadikkappattup  paazhaakum;  eanenil  aa'ndavarea  ivvaarththaiyaich  solliyirukki'raar.

<4>  poomi  azhuthu  pulampuki'rathu,  vaadi  vathangkuki'rathu;  ulakam  veathanaiyu'ruki'rathu,  soarvut'ruch  saayki'rathu;  vaanamum  poomiyudan  searnthu  thunpu'ruki'rathu.

<5>  poomi  athanudaiya  kudimakka'laal  theettuppattu,  asuththaththaal  naa'ruki'rathu;  eanenil  avarka'l  sattangka'lai  mee'rinaarka'l,  katta'laika'lukkuk  kattuppadavillai,  mudivillaa  udanpadikkaiyai  mu'riththu  vittaarka'l.

<6>  aathalaal  ulakaththaich  saapanai  vizhungkukin'rathu,  athan  kudika'l  thangka'l  kut'raththukkaakath  thunpu'ruki'raarka'l.  aathalaal  thaan  athil  vaazhvoar  veppaththaal  theeyki'raarka'l,  athilirunthu  mikach  silarea  thappuvaarka'l.

<7>  thiraadchai  irasam  azhuki'rathu,  thiraadchaik  kodi  veathanaippaduki'rathu,  makizhnthiruntha  u'l'lamellaam  perumoochche'rikin'rathu.

<8>  mea'laththin  makizhchchiyoli  adangki  vittathu,  makizhchchiyut'roar  aaravaaram  oaynthu  vittathu,  vee'naiyin  innisai  adangkip  poayit'ru.

<9>  paadaloadu  irasapaanagn  seyya  maattaarka'l,  poathai  tharum  paanamum  kudippoarkkuk  kasappaayirukkum.

<10>  ozhungkeenaththin  nakaram  thakarkkappattathu,  veeduka'l  ellaam  adaipattana,  avat'rinu'l  nuzhaipavan  evanumillai.

<11>  irasaminmaiyaal  therukka'lil  koochchal  u'ndaakum,  makizhchchiyellaam  mau;'la  mau;'la  mangkip  poaki'rathu,  poomiyin  akka'lippu  akat'rappattathu.

<12>  paazhaakkappatta  nilaimaiyea  nakaraththil  kaa'nappadum,  vaayilka'l  idiththuth  thakarkkappadum.

<13>  oliva  maraththil  kaayka'lai  adikkum  poathu  iruppathu  poalum,  thiraadchai  a'ruvadaiyil  pazham  pa'rikkum  poathu  iruppathu  poalum,  poomiyil  makka'linangka'lin  naduvilum  irukkum.

<14>  avarka'loa  thangka'l  kuralka'lai  uyarththi  makizhchchi  pongkap  paaduvaarka'l,  aa'ndavarin  makimaiyaik  ku'riththu  mea'rkuth  thisaiyilirunthu  aaravaaram  seyvaarka'l.

<15>  aathalaal  keezhththisaiyil  aa'ndavarai  makimaippaduththungka'l.  kadalaiyaduththu'l'la  kada'rkarai  naaduka'lil,  israayealin  kadavu'laakiya  aa'ndavarin  peyaraip  pukazhnthu  poat'rungka'l.

<16>  ulakaththin  i'ruthi  ellaika'linin'ru  pukazhppaadal  ezhukin'rathu,  'neethiyu'l'lavarkku  makimai'  en'ru  keadkin'rathu;  appoathu  naan  sonnean:  "aiyoa  aiyoa,  poathum  poathum,  thuroakika'l  thuroakam  seythanar,  thuroakika'l  kodiya  thuroakam  seythanar."

<17>  poomiyil  vaazhum  manithanea,  unakkethiraayth  thikil,  padukuzhi,  ka'n'ni  ivai  kaaththirukkin'rana.

<18>  thikil  tharum  iraichchal  keattu  oadupavan  padukuzhiyil  vizhuvaan,  padukuzhikkuth  thappi  ea'riyoadupavan  ka'n'niyil  maattik  ko'lvaan.  theerppuppat'riya  kavithaiyin  thodarchchi:  vaanaththu  neermadaika'l  thi'rakkappadum,  poomiyin  adippadaika'l  aattangko'l'lum.

<19>  poomiyaanathu  mut'rilum  mu'rikkappadum,  nilavulakam  ira'ndaakak  kizhikkappadum.  ma'n'nulakam  palamaaka  aattappadum.

<20>  kudiyanaip  poal  ulakam  tha'l'laadum,  vayal  ve'lik  kudisai  poal  alaikkazhikkappadum,  athan  akkiramam  athanai  azhuththum,  athu  veezhchchiyu'rum;  athu  ini  meal  orunaa'lum  ezhumpaathu.

<21>  annaa'lil  aa'ndavar  vaanaththil  vaan  padaiyaiyum,  poomiyil  ulakaththin  arasarka'laiyum  tha'ndippaar.

<22>  ellaarum  on'raakak  koottappattup  padukuzhiyil  kaithika'laay  adaikkappaduvar;  si'raikkoodaththil  avarka'l  moodappaduvaarka'l,  pala  naadka'l  sen'rapin  tha'ndanai  pe'ruvar.

<23>  appoathu  nilaa  vedkamu'rum,  kathiravan  thalai  naa'nuvaan;  eanenil,  seanaika'lin  aa'ndavar  seeyoan  malai  mealum  yerusaleamilum  arasaa'luvaar;  avarudaiya  moopparka'l  munnilaiyil  avar  thamathu  makimaiyai  ve'lippaduththuvaar.

[isaiyaas  aakamam  25]

<1>  aa'ndavarea,  neerea  en  kadavu'l;  ummai  naan  makimaip  paduththuvean,  umathu  thiruppeyaraip  poat'rip  pukazhvean;  eanenil  neer  viyaththaku  seyalka'laich  seytheer;  pazhangkaalaththileayea  vakuththiruntha  um  thittangka'laip  piramaa'nikkamaakavum  thi'n'namaakavum  seythu  mudiththeer.

<2>  eanenil  an  nakaraththai  neer  ma'nmeadaakkineer,  ara'n  soozhntha  patta'naththaip  paazhaakkineer;  thimir  ko'ndavarka'lin  koattaiyaay  iruntha  athu  ini  oru  nakaramaayiraathu;  mee'ndum  kattappadaathu.

<3>  aathalaal  valimai  mikka  makka'l  ummai  makimaippaduththuvaarka'l,  murattinaththaarin  patta'nangka'l  umakku  agnchiyirukkum.

<4>  eanenil  e'liyavanukku  neer  ara'naay  iruntheer,  eazhaikku  avan  thunpaththil  ara'naay  iruntheer;  kadum  puyalil  pukalidamaakavum,  kodiya  veppaththil  ku'lir  nizhalaakavum  vi'langkineer.  eanenil  muradarka'lin  seet'ram  mathilaith  thaakkum  puyal  poalum,  va'ra'nda  nilaththin  veppam  poalum  irukki'rathu.

<5>  kaarmeakaththin  tha'n'nizhal  veppaththai  adakkuvathu  poala,  neer  thimirko'ndavarka'lin  aarppaattaththai  adakkuki'reer,  muradarka'lin  aaravaaramum  adangkividum.

<6>  seanaika'lin  aa'ndavar  intha  malai  mealea  ellaa  makka'lukkum  virunthon'ru  thayaarippaar;  a'rusuvai  u'navum  si'rantha  pazha  rasamum,  kozhuppu  ni'raintha  i'raichchiyum,  vadikattich  suththam  seytha  thiraadchai  irasamum  avvirunthilea  parimaa'rappadum.

<7>  ellaa  makka'laiyum  moodiyirukki'ra  moodiyaiyum,  ellaa  inaththavar  mealirukkum  azhukaiyin  mukkaattaiyum  intha  malaiyin  meal  avar  akat'riduvaar.

<8>  en'ren'raikkum  saavai  azhiththu  viduvaar,  kadavu'laakiya  aa'ndavar  ellaa  mukangka'linin'rum  ka'n'neeraith  thudaiththuviduvaar;  ulakaththil  engkumea  iraathapadi  tham  makka'lin  ninthaiyai  akat'rividuvaar;  eanenil  aa'ndavarea  ithaich  solliyirukki'raar.

<9>  an  naa'lil  makka'l  anaivarum,  "ithoa,  ivarea  nam  kadavu'l,  ivaraiyea  naam  ethirpaarththirunthoam,  ivarea  nammai  meedpaar,  ivarea  aa'ndavar,  ivaraiyea  naam  ethirppaarththirunthoam,  ivar  tharum  meedpaik  ku'riththu  akamakizhnthu  akka'lippoam"  enpaarka'l.

<10>  eanenil  aa'ndavarudaiya  kaivanmai  im  malai  meal  amarum;  kuppaik  kuzhiyil  vaikkoal  mithikkappaduvathu  poala,  moavaap  athanudaiya  idaththileayea  mithikkappadum.

<11>  neenthupavan  neenthath  than  kaika'lai  virippathu  poala  moavaap  athan  naduvil  than  kaika'lai  virippaan;  aayinum  aa'ndavar  avan  aa'navaththaiyum,  kaiyinaal  seyyum  muya'rchika'laiyum  thaazhththuvaar.

<12>  uyarvaana  mathilka'ludaiya  koattaika'l  azhikkappadum,  tharaimattamaakum;  avai  thoosiyaayth  tharaiyoadu  tharaiyaayth  thaazhththappadum.

[isaiyaas  aakamam  26]

<1>  annaa'lil  yoothaa  naattil  inthap  paadal  paadappadum.  "namakkoru  valimaiyaana  nakaramu'ndu,  nammaik  kaakka  athil  mathilum  ara'num  amaiththaar.

<2>  vaayilka'laith  thi'ranthu  vidungka'l;  u'nmaiyaik  kadaippidikkum  neethiyu'l'la  makka'linam  u'l'lea  varattum.

<3>  mana  u'ruthiyu'l'lavanai  neer  samaathaanaththil  u'ruthippaduththuki'reer,  eanenil  ummeethu  avan  nampikkai  vaikki'raan.

<4>  aa'ndavar  pearil  en'ren'rum  nampikkai  vaiyungka'l;  eanenil  aa'ndavar  en'ren'rum  nilaiththirukkum  paa'rai!

<5>  uyarvaana  idaththil  vaazhnthavarka'laith  thaazhththinaar,  mealoangkiyiruntha  koattaiyaith  thakarththaar,  puzhuthiyil  athai  veezhththinaar.

<6>  kaalaal  athu  mithipadum,  eazhaiyin  kaalka'lum  e'liyavarka'lin  adika'lum  athanai  mithikkum."

<7>  neethimaanin  ne'ri  nearaanathu.  neethimaanin  paathai  nadappatha'rkuch  sevvaiyaanathu.

<8>  aa'ndavarea,  ummudaiya  ka'rpanaika'lin  ne'ri  nadanthu,  ummeethu  nampikkai  vaikki'roam;  umathu  thiruppeyarum  umathu  ninaivum  engka'l  aanmaavin  aavalaay  irukkin'rana.

<9>  en  aanmaa  iravil  ummeal  aaval  ko'l'luki'rathu,  en  aavi  enakku'l'lea  eakkaththoadu  ummaith  theaduki'rathu;  ummudaiya  neethiththeerppuka'lai  neer  poomiyin  meal  seluththum  poathu,  poomiyin  makka'l  neethi  enna  enpathai  a'rikin'ranar.

<10>  i'raippat'rillaathavanukku  irakkam  kaattinaalum  avan  neethiyaik  kat'ruk  ko'l'lamaattaan;  parisuththarka'lin  naattil  avan  paavangka'laich  seythaan,  aa'ndavarudaiya  makimaiyai  avan  kaa'navillai.

<11>  aa'ndavarea,  umathu  kai  oangkiyu'l'lathu,  avarka'loa  athaip  paarkkavillai.  um  makka'l  meal  umakku'l'la  aarvaththaik  ka'ndu,  avarka'l  vedchi  naa'nattum.  ummudaiya  ethirika'lukkena  moo'nda  thee  avarka'lai  vizhungkattum.

<12>  aa'ndavarea,  neer  engka'lukkuch  samaathaanam  a'lippeer,  eanenil  engka'l  vealaika'laiyellaam  engka'lukkaaka  neerea  seythu  mudiththeer.

<13>  engka'l  kadavu'laakiya  aa'ndavarea,  ummaiyan'ri  vea'rea  aa'lunarka'l  engka'l  meal  aadchi  seythanar;  aanaal  umathu  thiruppeyarai  mattumea  naangka'l  eat'ruk  ko'l'luki'roam.

<14>  i'rantha  kodungkoalar  vaazhvu  pe'ramaattaarka'l,  arakkaraiyoththa  avarka'l  uyirththezhamaattaarka'l;  eanenil  avarka'laith  tha'ndiththu  no'rukkineer,  avarka'laippat'riya  gnaapakamea  iraathapadi  azhiththeer.

<15>  intha  makka'laip  palukach  seytheer,  aa'ndavarea,  intha  makka'laip  palukach  seytheer;  umathu  makimaiyai  vi'langkach  seytheer,  naattin  ellaika'lai  virivupaduththineer.

<16>  aa'ndavarea,  thunpaththil  ummaith  theadinoam,  tha'ndanai  pe'rum  poathu  ummaip  paarththu  man'raadinoam.

<17>  pea'rukaalam  nerungkum  poathu  than  veathanaiyil  thuyarut'ruk  katha'rukin'ra  karppavathiyaip  poalavea,  aa'ndavarea,  um  munnilaiyil  naangka'lum  irukki'roam.

<18>  naangka'lum  karppamaanoam,  veathanaippattoam,  aanaal  kaat'raip  pet'ravarka'laip  poalath  thaan  irukki'roam;  naattukku  engka'laal  meedpu  kittavillai,  ulakaththin  makka'l  veezhchchiyadaiyavillai.

<19>  i'ranthu  poana  um  makka'l  vaazhvu  pe'ruvaarka'l,  kolaiyu'nda  en  inaththaar  uyirthezhuvar.  puzhuthiyil  kudiyiruppavarka'lea,  vizhiththezhungka'l,  makizhchchiyinaal  pukazhpaadungka'l;  eanenil  neer  peyyum  pani  o'li  veesum  pani,  keezh  ulakamaanathu  uyir  kodukkum.

<20>  em  makka'lea,  ungka'l  a'raika'lil  nuzhainthu  ko'l'lungka'l,  u'l'lirunthu  kathavaich  saaththikko'l'lungka'l;  aaththiram  tha'niyum  varaiyil  kogncha  nearam  neengka'l  ma'rainthirungka'l.

<21>  eanenil,  ithoa  thammudaiya  idaththilirunthu  aa'ndavar  ve'liyea  varuki'raar;  ulaka  makka'l  avarukkethiraaych  seytha  akkiramaththukkaaka  avarka'laith  tha'ndikka  varuki'raar;  thanmeal  sinthappatta  iraththaththai  nilam  ve'lippaduththum;  kolaiyu'ndavarka'lai  ma'raiththu  vaikkaathu.

[isaiyaas  aakamam  27]

<1>  an  naa'lil  aa'ndavar  thammudaiya  kettiyaana,  periya,  u'ruthiyaana  vaa'linaal  leviyaaththaan  ennum  virainthoadum  paampai,  naupnthoadum  leviyaaththaan  ennum  paampaith  tha'ndikka  varuvaar;  vanthu  kadalil  vaazhum  perum  paampaik  kon'ru  poaduvaar.

<2>  an  naa'lil  makka'l  ivvaa'ru  paaduvar:  "inpa  irasam  tharum  thiraadchaith  thoattaththaippat'rip  paadungka'l!

<3>  aa'ndavaraakiya  naamea  athaik  ka'nkaa'nippavar,  idaividaamal  atha'rku  naam  neer  paaychchuki'roam;  oruvarum  atha'rkuth  theengku  seyyaathapadi,  iravum  pakalum  naam  kaaval  kaakki'roam.

<4>  namakku  athan  meal  koapamillai;  mudka'lum  mudchedika'lum  ki'lampumaanaal,  avat'rukku  ethiraaka  naam  poar  thoduppoam,  avat'raich  searththuk  ko'luththi  viduvoam.

<5>  athai  vida  avarka'l  nammidam  pukalidam  theadattum,  nammoadu  samaathaanam  seythu  ko'l'lattum,  nammoadu  samaathaanam  seythu  ko'l'lattum."

<6>  yaakkoapukku  mannippu;  kodiyavanukkuth  tha'ndanai:  ethir  kaalaththil  yaakkoapu  vearka'l  vidum,  israayeal  tha'lirththup  pookkum;  ulakaththaiyellaam  kanika'laal  nirappum.

<7>  kodungkoalaraith  tha'ndiththathu  poal  aa'ndavar  israayealaith  tha'ndiththathu  u'ndoa?  avarka'lin  kolaikaararaik  kon'rathu  poal  avarka'lai  avar  kon'raaroa?

<8>  israayealai  naattai  vittu  viratti,  athai  neer  a'lavoadea  tha'ndiththeer;  keezhkkaat'ru  adikkum  naa'lil  tham  kadumaiyaana  seet'raththaal  ammakka'lai  oattivittaar.

<9>  aathalaal  ivvaa'ru  yaakkoapin  akkiramaththi'rkup  parikaaram  seyyappadum,  athanudaiya  paavam  mannikkappattathan  muzhup  palan  ithuvaayirukkum:  su'n'naampuk  ka'rka'lai  udaiththe'rivathu  poal  israayeal  silaika'lin  peedaththuk  ka'rka'laiyellaam  no'rukki,  marach  silaika'laiyum  ka'rkoompuka'laiyum  naasamaakkividum.

<10>  ara'n  soozhntha  nakaram  paazhaakik  kidakkum,  azhakiya  annakaram  kaividappadum,  paalai  nilaththaip  poalap  pu'rakka'nikkappadum;  aangkea  kan'ru  vanthu  meayum,  paduththu'rangkum,  athil  thazhaiththu'l'lavat'raith  thinnum.

<11>  athan  ki'laika'l  kaaynthu  mu'rikkappadum,  pe'nka'l  vanthu  avat'rai  vi'rakukkup  payanpaduththuvar;  eanenil  avarka'l  viveakamat'ra  makka'l,  aathalaal  avarka'laip  padaiththavar  avarka'lukku  irakkam  kaattaar,  athai  uruvaakkinavar  athanai  vittu  vaikkamaattaar.

<12>  annaa'lil,  aa'ndavar  pearaat'rin  vaaykkaal  muthal,  ekipthu  naattin  oadai  varaiyil  pu'naiyadiththuth  thoot'ruvaar;  israayeal  makka'lea,  neengka'l  anaivarum  oruvar  pin  oruvaraay  searkkappaduveerka'l.

<13>  annaa'lil,  perum  oasaiyoadu  ekkaa'lam  oothappadum,  aseeriyaa  naattil  kaithiyaanavarka'l  vanthu  kooduvaarka'l;  ekipthu  naattukku  virattappattavarka'lum  varuvaarka'l;  yerusaleamil  parisuththa  malai  meethu  aa'ndavarai  va'nangkuvar.

[isaiyaas  aakamam  28]

<1>  eppiraayeemudaiya  kudive'riyarin  serukku'l'la  ma'nimudikku  aiyoa  keadu!  athan  makimai  mikka  azhakaakiya  vaadip  poakum  malarukkum  aiyoa  keadu!  irasap  poathaiyaal  mea'rko'l'lappattavarka'lin  sezhippaana  pa'l'laththaakkil  athu  amainthu'l'lathea.

<2>  ithoa,  aa'ndavar  anuppiya  aat'ralum  vallamaiyumu'l'la  oruvan,  avan  aalangkatti  mazhai  poalum,  azhiththup  paazhaakkum  puyal  poalum,  karai  pura'ndu  paayum  ve'l'lapperukkup  poalum,  than  kai  vanmaiyaal  avarka'laith  tharaiyil  veezhththuvaan.

<3>  eppiraayeemudaiya  kudive'riyarin  serukku'l'la  ma'nimudi  ivvaa'ru  kaalaal  mithikkappadum.

<4>  sezhippaana  pa'l'laththaakkil  amainthirukkin'ra  athan  makimai  mikka  azhakaakiya  vaadippoakum  malar,  koadaikkaalam  varumun  paruvan  thappippazhuththa  aththippazham  poalaakum;  athaik  ka'ndavan  kaiyaal  pa'riththu  appozhuthea  u'ndu  viduvaan.

<5>  annaa'lil  seanaika'lin  aa'ndavar  tham  makka'lu'l  egnchiyiruppoarukkuth  thaamea  makimaiyin  ma'nimudiyaakavum  azhaku  vaayntha  makudamaakavum  iruppaar.

<6>  neethi  vazhangka,  irukkaiyil  amarki'ravanukku  neethiyin  varamaakavum,  poarkka'laththai  vittu  vaayil  noakkith  thirumpuki'ravarka'lukkup  palamaakavum  iruppaar.

<7>  ivarka'l  kooda  mathuvarunthi  a'rivizhanthanar,  kudive'riyaal  thadumaa'rukin'ranar;  archchakarum  theerkkatharisiyum  kudive'riyaal  a'rivizhanthanar,  mathupaanaththil  moozhkik  kidakkin'ranar,  kudipoathaiyil  thadumaa'rukin'ranar;  kaa'num  kaadchiyil  thava'rukin'ranar,  theerppuch  solvathil  thadumaa'rukin'ranar.

<8>  eanenil  measaika'l  yaavum  vaanthiyaal  ni'rainthu'l'lana,  asuththamillaatha  idamea  kidaiyaathu.

<9>  yaarukku  avan  a'rivaip  pukattuvaan?  yaarukkuch  seythiyai  vi'lakkik  koo'ruvaan?  paal  ma'rakkadikkappatta  si'riya  kuzhanthaika'lukkaa?  thaay  maarpinin'ru  neekkappatta  kuzhanthaika'lukkaa?

<10>  eanenil  katta'lai  meal  katta'lai,  katta'lai  meal  katta'lai,  ozhungku  meal  ozhungku,  ozhungku  meal  ozhungku,  ingkea  kogncham  angkea  kogncham"  enki'raarka'l.

<11>  aam  vi'langkaatha  vaarthaika'lilum,  theriyaatha  anniya  mozhiyilumea  intha  makka'lidam  aa'ndavar  peasuvaar;

<12>  avar  avarka'lukkuch  solliyirunthaar:  "ithoa,  irukki'rathu  i'laippaat'ri,  ka'laiththavan  i'laippaa'rattum;  ithoa,  irukki'rathu  oayvu;  "aanaal,  avarka'l  keadkavillai.

<13>  aa'ndavarin  vaakku  avarka'lukku  ithuvea:  "katta'lai  meal  katta'lai,  katta'lai  meal  katta'lai,  ozhungku  meal  ozhungku,  ozhungku  meal  ozhungku,  ingkea  kogncham,  angkea  kogncham."  avvaa'rea  avarka'lum  pu'rappattup  poayp  pu'rangkaatti  veezhvar,  no'rukkappattuk  ka'n'niyil  sikku'ndu  pidipaduvaarka'l.

<14>  yerusaleamilu'l'la  nam  makka'lai  aa'ndu  varum  ea'lanakkaararka'lea,  aa'ndavarudaiya  vaakkaik  kea'lungka'l!

<15>  naangka'l  saavoadu  oar  udanpadikkai  seythu'l'loam,  paathaa'laththudan  oar  oppantham  seythu  ko'ndoam,  theemai  madai  pura'ndu  vanthaalum,  athu  engka'lmeal  varaathu;  eanenil  poymaiyil  naangka'l  nampikkai  vaiththoam,  poymaiyaaleayea  naangka'l  kaappaat'rappattoam"  en'ru  neengka'l  sonneerka'lea.

<16>  aathalaal  kadavu'laakiya  aa'ndavar  koo'ruki'raar:  "ithoa,  seeyoanil  oar  adippadaik  kallai-  parisoathiththu  u'ruthiyaanathu  enak  ka'nda  oru  kallai,  vilaiyuyarntha  moolaikkallaay,  u'ruthiyaana  adippadaiyaay  naam  naattuvoam:  athu  'visuvaasikki'ravan  ida'ri  vizha  maattaan'  enappadum.

<17>  neethiyai  a'lavu  koalaakavum,  nearmaiyaith  thookku  noolaakavum  ea'rpaduththuvoam;  aanaal  poymaiyil  vaiththa  nampikkaiyaik  kalmazhai  azhikkum,  pukalidaththai  ve'l'lapperukku  adiththup  poakum.

<18>  appoathu,  saavoadu  neengka'l  seytha  udanpadikkai  udaipadum,  paathaa'laththoadu  seythuko'nda  oppantham  ozhinthupoam;  theemai  madaipura'ndu  varum  pozhuthu,  neengka'l  athanaal  adiththu  no'rukkappaduveerka'l.

<19>  theemai  perukkeduththu  varum  poathellaam  ungka'lai  athu  vaarikko'ndu  poakum;  athuvum  vaika'raiyilea  ki'lampi,  pakalilum  iravilum  perukkeduththoadum;  inthach  seythiyaik  keattuk  ka'ndu  pidippathea  oru  perunthikilaaka  irukkum.

<20>  kaal  neettip  padukkak  kattil  poathaathu,  poarththukko'l'lap  poarvaiyin  akalam  pat'raathu.

<21>  peraaseem  malai  meethu  nin'rathu  poal  aa'ndavar  ungka'lukku  viroathamaay  ezhunthu  ni'rpaar;  kapaavoan  pa'l'laththaakkil  koapangko'ndathu  poal,  avar  koapangko'lvaar.  avar  thamathu  seyalaich  seyvaar;  achseyal  puthumaiyaanathea!  vealaiyaich  seyvaar;  avvealai  vinthaiyaanathea!

<22>  aakaiyaal  ippozhuthu  ea'lanam  seyvathai  ni'ruththungka'l;  illaiyeal  ungka'l  tha'laika'l  i'rukippoakum;  eanenil  naadu  muzhuvathaiyum  azhikkumpadiyaakach  seanaika'lin  kadavu'laakiya  aa'ndavar  itta  aa'naiyai  naan  keattirukki'rean.

<23>  sevisaayungka'l,  en  kuraloliyaik  kea'lungka'l;  naan  solvathaik  koornthu  kavaniyungka'l:

<24>  vithaippatha'rkaaka  uzhuki'ravan  naa'l  muzhuvathumaa  uzhuki'raan?  nilaththai  naa'l  muzhuthumaa  koththikko'ndum  vettikko'ndum  irukki'raan?

<25>  nilaththin  mealparappai  niraviya  pin,  sathakuppaiyai  vithaiththuch  seerakaththaith  the'lippaanan'roa?  atha'rkuriya  idaththil  koathumai,  vaa'r  koathumai,  thuvarai,  paya'ru  ivat'rai  mu'raippadi  vithaippaanan'roa?

<26>  intha  mu'raimai  avan  kat'rukko'ndaan,  kadavu'lea  athai  avanukkuch  sollik  koduththaar.

<27>  sathakuppai  iruppu  mudka'laal  adikkappaduvathillai,  seerakamaanathu  va'ndi  uru'laiyaal  pu'naiyadikkappaduvathillai;  aanaal  sathakuppai  koalaal  adikkappadum,  seerakam  thadiyaal  adikkappadum.

<28>  appaththi'rkuriya  koathumai  idikkappadumoa?  padaathu;  athai  idaividaamal  pu'naiyadiththukko'ndea  irukki'rathillai.  va'ndi  uru'laiyaiyum  kuthiraika'laiyum  athan  meal  seluththum  poathu,  athai  no'rukki  viduvathillai.

<29>  seanaika'lin  kadavu'laana  aa'ndavarin  poakkum  ithuvea;  avvaa'ru  avar  a'rivai  vi'langkach  seyki'raar,  avar  gnaanam  thalaisi'ranthathenak  kaattuki'raar.

[isaiyaas  aakamam  29]

<1>  thaaveethu  mut'rukaiyittup  pidiththa  nakaramaakiya  ariyealea,  ariyealea,  unakku  aiyoa  keadu!  oaraa'ndukkup  pin  innoaraa'ndu  varattum,  aa'ndin  vizhaakka'l  on'rinpin  on'raay  nadakkattum.

<2>  ariyealai  naam  sut'ri  va'laippoam,  athu  thunpamum  thuyaramum  ni'rainthirukkum,  athu  namakku  ariyeal  poalavea  irukkum.

<3>  un  ara'naich  sut'ri  naam  va'laiththuk  ko'lvoam,  unakku  viroathamaayk  koththa'lam  ezhuppuvoam;  unnai  mut'rukaiyidak  koththa'langka'l  ea'rpaduththuvoam.

<4>  nee  thaazhththappaduvaay;  appoathu  tharaiyilirunthu  peasuvaay;  un  vaarththaika'l  poomiyilirunthu  varuvathu  poalak  keadkum;  tharaiyilirunthu  un  kural  seththavanathu  aaviyin  kural  poalak  keadkum,  ma'n'nilirunthu  un  peachchu  mu'numu'nukkum.

<5>  unnai  alaikkazhippoarin  koottamaanathu  nu'n'niya  thoosi  poal  e'n'ni'ranthathu;  arakkarka'lin  thira'laanathu  kaat'ril  pa'rakkum  pathar  poalak  ka'nakkat'rathu.

<6>  ivai  yaavum  thideerena  oru  nediyil  nikazhum;  idika'lilum  nila  nadukkaththilum  peariraichchalilum,  soo'raava'liyilum  puyal  kaat'rilum  vizhungkum  neruppazhalilum  seanaika'lin  aa'ndavar  athanaich  santhiththuth  tha'ndippar.

<7>  ariyealukku  ethiraakap  poaridum  ellaa  makka'linangka'lin  koottamum,  atha'rkethiraayp  poarittuk  koattaiyaith  thaakki,  athanaith  thunpu'ruththum  anaivarum,  iravil  ka'nda  kaadchi  poalum,  kanavu  poalum  iruppar.

<8>  pasiyaal  varunthiyavan  saappiduvathaayk  kanavu  ka'ndu  vizhikkum  poathu  vayi'ru  ve'rumaiyaayirukkak  kaa'npathu  poalum,  thaakamut'ravan  tha'n'neer  kudippathaay  kanavu  ka'ndu  vizhikkum  poathu  ka'laiththuth  thaaka  madangkaathavanaay  iruppathu  poalum,  seeyoan  malaikku  viroathamaayp  poar  thodukki'ra  ellaa  makka'linangka'lin  koottamum  irukkum.

<9>  thikilut'ru  nillungka'l,  thikiladaiyungka'l;  ka'nkaa'naathu  nillungka'l-  kurudar  poal  aakungka'l.  poathai  adaiyungka'l,  aanaal  irasaththinaalan'ru;  thadumaa'rungka'l,  aanaal  kudive'riyaalan'ru.

<10>  eanenil  aa'ndavar  ungka'lukkuth  thookka  mayakkaththaith  tharuvaar;  ungka'l  ka'nka'lai  ma'raiththu  viduvaar,  kaadchika'l  kaa'num  ungka'ludaiya  theerkkatharisika'laiyum  thalaivarka'laiyum  moodi  ma'raippaar.

<11>  ivaiyanaiththin  kaadchiyum  muththiraiyidappatta  oru  noolaip  poal  ungka'lukku  irukkum;  athai  ezhuthap  padikkath  therinthavanidaththil  koduththu,  "ithai  vaasi"  en'raal,  avan,  "athu  muththiraiyidap  pattiruppathaal,  ennaal  padikka  mudiyaathu"  enpaan.

<12>  ezhuthap  padikkath  theriyaathavanidam  puththakaththaik  koduththu,  "ithai  vaasi"  en'raal,  avan,  "enakkup  padikkath  theriyaathea!"  en'ru  solli  viduvaan.

<13>  aa'ndavar  koo'ruki'raar:  "vaayaal  immakka'l  nammai  a'nuki  varukin'ranar,  uthattaal  nammaip  poat'rukin'ranar;  avarka'l  u'l'lamoa  nammai  vittuth  tholaivil  irukkin'rathu.  nammaippat'riya  avarka'ludaiya  achcham  ve'rum  manitha  ka'rpanai,  manappaadamaayk  kat'rathu  thaan.

<14>  aathalaal,  ithoa  intha  makka'lukku  mee'ndum  viyaththaku  seyalka'laich  seyvoam,  periyathum  vinthaiyaanathumaana  puthumai  seyvoam.  avarka'ludaiya  gnaanika'lin  gnaanam  azhinthupoam,  avarka'ludaiya  viveakika'lin  viveakam  mangkippoam."

<15>  aa'ndavaridamirunthu  thangka'l  yoasanaiyai  ma'raikkumpadi  aazhaththil  thangka'lai  o'liththukko'ndu,  "nammaip  paarppavar  yaar?  nammai  a'ripavar  yaar?"  en'ru  sollikko'ndu  iru'lil,  thittangka'l  theettupavarka'lukku  aiyoa  keadu!

<16>  ithenna  mu'raikeadu!  kuyavanukkuk  ka'lima'n  samamaakumoa?  kaivealai  thozhilaa'liyai  noakki,  "ennaich  seythavan  neeyalla"  en'ru  sollalaamoa?  ma'n'naal  seytha  uruvam  si'rpiyai  noakki,  "unakku  a'rivillai"  en'ru  solvatheppadi?

<17>  innum  kogncha  naa'lil,  ku'rukiya  kaalaththil,  leepaan  malai  va'lamaana  vayalaakavum,  va'lamaana  vayal  kaadaakavum  maa'rip  poakuman'roa?

<18>  annaa'lil  sevidar  suvadiyin  vaakkiyangka'laik  keadpar;  kurudarin  ka'nka'l  kaariru'lilirunthu  viduthalaiyaakip  paarvai  pe'rum.

<19>  saanthamu'l'loar  aa'ndavaridam  puthiya  makizhchchiyaip  pe'ruvar,  e'liyoar  israayealin  parisuththaridam  akamakizhnthu  akka'lippar.

<20>  eanenil  kodiyavan  maayvaan,  ea'lanam  seythavan  ozhivaan;  theemai  seyvathileayea  sinthai  seluththiyavarka'l  vettu'ndu  azhinthu  poavaarka'l

<21>  thangka'l  vaarththaiyaal  manitharaik  kut'raththukku  u'l'laakkupavarka'lum,  oorchsapaiyil  neethi  vazhangkupavanai  ida'rach  seypavarka'lum,  kut'ramat'ravanin  vazhakkaik  kaara'namin'rith  tha'l'lach  seypavarka'lum  poomiyilirunthu  ka'lainthe'riyappaduvar.

<22>  aathalaal,  aapirakaamai  meettaru'liya  aa'ndavar,  yaakkoapin  veettaaraik  ku'riththuk  koo'ruki'raar:  "yaakkoapu  ini  naa'namadaiyaan,  avan  mukam  ini  vedkaththaal  ve'lukkaathu.

<23>  nam  kaika'lin  vealaippaattaith  than  makka'l  naduvil  kaa'num  poathu,  namathu  peyaraip  parisuththamaanathenap  poat'ruvaan;  yaakkoapin  parisuththarai  avarka'l  parisuththarenap  poat'ruvar,  israayealin  kadavu'lukku  agnchiyiruppar.

<24>  u'l'laththu'narvil  thava'ruki'ravarka'l  u'nmaiya'rivaik  ka'ndupidippaarka'l,  mu'numu'nuththup  peasuki'ravarka'l,  poathanaiyai  eat'ruk  ko'lvaarka'l"

[isaiyaas  aakamam  30]

<1>  aa'ndavar  koo'ruki'raar:  "ethirththuk  kalakam  seyyum  makka'lukku  aiyoa  keadu!  naam  kodukkaatha  aaloasanaiyai  avarka'l  seyalpaduththuki'raarka'l;  nam  u'l'laththi'rku  ovvaatha  oppanthaththaich  seyki'raarka'l,  ivvaa'ru  paavaththin  meal  paavam  kattik  ko'l'luki'raarka'l.

<2>  nammidam  oru  vaarththai  keadkaamalea  ekipthukkup  poavatha'rkup  pu'rappaduki'raarka'l;  paarvoanin  paathukaappil  adaikkalam  pukavum,  ekipthin  nizhalil  pukalidam  theadavum  poaki'raarka'l!

<3>  aathalaal  neengka'l  nampiya  paarvoanin  adaikkalam  ungka'lukku  vedkakkeadaaka  maa'rum;  ekipthu  naattu  nizhalin  pukalidamaanathu  ungka'lukku  avamaanathaaka  irukkum.

<4>  thaani  ennumidaththil  un  thalaivarka'l  irunthaarka'l,  aaneas  varaiyil  un  thootharka'l  poayirunthaarka'l.

<5>  avarka'lukku  uthavipuriya  iyalaatha  makka'laik  ku'riththu  anaivarum  vedkap  paduvaarka'l;  avarka'laal  yaathoru  payanoa  uthaviyoa  kidaiyaathu.  aanaal  avamaanamum  avamathippumea  kidaikkum."

<6>  the'rku  noakkip  poakum  mirukangka'laip  pat'riya  i'raivaakku:  thunpamum  nerukkadiyum  ni'rainthirukkum  naattin  vazhiyaay,  aa'nsingkamum  pe'nsingkamum,  viriyanum  pa'ravai  naakamum,  ve'livanthu  nadamaadum  naattin  vazhiyaayp  pothi  mirukangka'lin  meal  thangka'l  karuvoolangka'laiyum,  oruvakaiyilum  payan  tharaatha  makka'lukkuk  ko'ndu  poaki'raarka'l.

<7>  eanenil  ekipthu  seyyum  uthaviyaanathu  vee'n  muya'rchi,  payanat'rathu;  aathalaal  thaan  athai  "seyalizhantha  raakaap"  enki'rean.

<8>  ippozhuthu  nee  poay  avarka'l  munnilaiyil  oru  palakaiyil  ezhuthi  vai;  puththakamon'ril  ku'riththu  vai.  i'ruthik  kaalaththil  athu  en'ren'raikkum  oru  saadchiyaaka  vi'langkattum.

<9>  eanenil  im  makka'l  kalakakkaararka'l,  ivarka'l  poy  solluki'ra  pi'l'laika'l;  aa'ndavar  kodukkin'ra  padippinaiyaik  kaathu  koduththuk  keadkaatha  murattup  pi'l'laika'l.

<10>  avarka'l  kaadchi  kaa'npavarka'lai  noakki,  "neengka'l  kaadchi  kaa'navea'ndaa"  enki'raarka'l;  theerkkatharisika'lidam,  "nearmaiyaanavat'rai  engka'lukkuth  theerkkatharisanam  koo'ra  vea'ndaa;  engka'l  aasaikku  ukanthavat'raip  peasungka'l,  ka'rpanaik  kaadchika'laip  paarththuch  sollungka'l.

<11>  vazhiyai  vittu  vidungka'l,  paathaiyai  vittu  othungkungka'l,  israayealin  parisuththar  engka'l  ka'n'nil  padaathirukkattum"  enki'raarka'l.

<12>  aathalaal  israayealin  parisuththar  koo'ruki'raar:  "neengka'l  ivvaakkiyaththai  ikazhntheerka'l,  apaa'ndaththilum  kalakaththilum  nampikkai  vaiththu,  avat'rileayea  oon'riyirukki'reerka'l.

<13>  aakavea,  uyarntha  mathi'r  suvaril  naasam  vi'laivikkum  pi'lavu  thideerena  ethirpaaraamal  idinthu  vizhuvathu  poal,  intha  akkiramach  seyal  ungka'l  meal  vizhum.

<14>  athanudaiya  udaippu,  kuyavanin  ma'n  paaththiram  sukku  noo'raay  udainthu  aduppilirunthu  neruppedukkavoa  pa'l'laththilirunthu  kogncham  neer  edukkavoa  payanpadaathatha'rku  oppa,  neengka'lum  no'rukkappaduveerka'l."

<15>  eanenil  israayealin  parisuththarum  kadavu'lumaana  aa'ndavar  koo'ruki'raar:  "neengka'l  thirumpi  vanthu  amaithiyaay  irunthaal  meedkappaduveerka'l;  amarikkaiyilum  nampikkaiyilum  ungka'l  valimai  irukkum."  aanaal  ungka'lukku  manamillaama'r  poayit'ru.

<16>  neengka'l  "orukkaalum  mudiyaathu,  naangka'l  kuthirai  meal  ea'ri  oadippoavoam"  enki'reerka'l.  avvaa'rea  oadippoangka'l.  "virainthu  sellum  vaakanangka'lil  ea'rich  selvoam"  enki'reerka'l.  aakavea,  ungka'laith  thuraththi  varuki'ravarka'lum  ungka'lai  vida  viraivaaka  varuvaarka'l.

<17>  ungka'lu'l  aayiram  pear  oruvanukkup  payanthoaduvar;  ainthu  pearukkup  payanthu  ko'ndu  malaiyuchchiyil  ni'rkum  kodi  maram  poalum  kun'rin  mealirukkum  adaiyaa'la  maram  poalum  vidappadum  varai  neengka'l  oaduveerka'l.

<18>  aathalaal  ungka'lukku  irakkam  kaattuvatha'rkaaka  aa'ndavar  ungka'lukkaakak  kaaththirukki'raar;  avvaa'ru  ungka'lukku  mannippu  a'lippathaal  avar  makimaippaduththap  pe'ruvaar;  eanenil  aa'ndavar  neethiyin  kadavu'l,  avarukkuk  kaaththiruppavarka'l  pea'ru  pet'roar.

<19>  yerusaleamil  kudiyirukkum  seeyoan  kudika'lea,  inimeal  neengka'l  eppozhuthum  azhamaatteerka'l;  avar  ungka'l  meal  thi'n'namaay  irakkam  kaattuvaar;  ungka'l  kookkuralukku  udanea  sevisaayththu  aru'l  seyvaar.

<20>  aa'ndavar  ungka'lukkuth  thunpam  enki'ra  appaththaiyum  veathanai  enki'ra  neeraiyum  koduththaalum,  ungka'ludaiya  poathakar  ini  ungka'lai  vittu  orupoathum  vilaka  maattaar;  ungka'l  ka'n  munnaaleayea  ungka'l  poathakar  iruppaar.

<21>  neengka'l  eppakkam  poanaalum,  ungka'lukkup  pinnaalirunthu,  "ithuthaan  vazhi,  ithileayea  nadanthu  poangka'l"  ennum  vaarththaiyaik  keadpeerka'l.

<22>  appoathu,  ve'l'li  mulaam  poosiya  padimangka'laiyum,  thangka  mulaam  poosiya  silaika'laiyum  ve'ruththu  othukkuveerka'l;  asuththamaanavai  en'ru  solli  avat'rai  vaari  veesi,  "tholainthu  poangka'l"  enpeerka'l.

<23>  neengka'l  nilaththil  vithai  the'liththu'l'la  idangka'lilellaam,  aa'ndavar  ungka'l  vithaika'lukku  mazhai  tharuvaar;  nilam  mikuthiyaana  vi'laivaith  tharach  seyvaar;  u'navukkup  pagnchamea  iraathu;  annaa'lil  aaduka'l  ungka'l  meaychchal  nilaththil  thaaraa'lamaay  meayum;

<24>  ungka'l  nilaththai  uzhukin'ra  kaa'laika'lum  kazhuthaika'lum  ka'laththil  thoot'rappattaa'r  poalak  kalanthu  kidakkum  thaaniyangka'laiyellaam  saappidum.

<25>  koattaika'l  idinthu  vizhuntha  pinnar,  pakaivarka'l  maaynthu  vizhum  antha  naa'lil,  uyarntha  malai  ovvon'rilum,  oangkiya  kun'ruka'l  anaiththilum  neeroadaika'l  vazhinthoadum.

<26>  aa'ndavar  tham  makka'lin  kaayangka'laik  katti,  adika'laal  u'ndaana  pu'nka'lai  aat'rum  poathu,  nilaavin  o'li  kathiravanin  o'liyaip  poalum,  kathiravanin  o'li  eazhu  naadka'lin  o'liyellaam  on'ru  thira'ndaa'r  poal  eazhu  madangkaakavum  irukkum.

<27>  ithoa,  tholaivilirunthu  aa'ndavarin  peyar  varukin'rathu;  pongkiyezhum  koapaththoadum  thaangka  mudiyaatha  veakaththoadum  varuki'rathu.  sinaththaal  avarudaiya  uthaduka'l  thudikkin'rana,  naakkil  koapak  kanal  pa'rakkin'rathu.

<28>  kazhuththu  varaiyil  uyarnthu  ezhum  ve'l'lam  poal  avarudaiya  moochchaanathu  ezhunthu  varuki'rathu;  makka'linangka'lai  on'rumillaamaiyaay  azhikkavum,  poyyaana  vazhiyil  ittuch  sellum  kadivaa'laththai  makka'lin  vaayil  maattavum  varuki'rathu.

<29>  appoathu  aaravaaramaana  ko'ndaattaththin  iravu  kaalaththiya  isai  poalap  paattu  paaduveerka'l;  ungka'l  u'l'laththin  makizhchchiyaanathu,  israayealin  ka'rpaa'raiyaakiya  aa'ndavarin  malaikkuth  thozhukaikkuch  selpavan  ko'ndu  poakum  isaik  kuzhal  muzhakkaththai  oththirukkum.

<30>  aa'ndavar  thamathu  vallamai  mikka  kural  engkum  olikkumpadi  seyvaar;  adippatha'rku  oangkiya  kaiyaik  kadungkoapa  mirattalilum,  vizhungkum  nerupputh  thazhalilum  kaa'npippaar;  appoathu  perumazhaiyum  suzha'rkaat'rum  kalmazhaiyum  irukkum.

<31>  asoor  enpavan  aa'ndavar  kuralukku  nadungkuvaan;  kasaiyaal  adikkappaduvaan.

<32>  anthak  kasai  oayaamal  adikkum,  ungka'ludaiya  vee'naiyoasaikkum  thaa'laththi'rkum  ea'rpa  aa'ndavar  avarka'l  meal  kasaiyaal  adippaar.  oangkiya  karangka'ludan  avarka'loadu  poar  purivaar.

<33>  eanenil  ea'rkanavea  avarka'lukkaaka  vea'lvik  ku'ndam  ea'rpaadaakiyu'l'lathu;  athuvea  arasanukkum  thayaaraakkappattu'l'lathu;  aazhnthu  akan'ra  akkuzhiyil  vi'rakum  vaikkoalum  ni'rainthu'l'lana;  aa'ndavarin  koapak  kanal  veesum  moochchu  kanthaka  mazhai  poal  avat'rai  pat'ra  vaikkum.

[isaiyaas  aakamam  31]

<1>  uthavi  naadi  ekipthukkup  poaki'ravarka'lukku  aiyoa  keadu!  avarka'l  kuthiraika'lin  meal  nampikkai  vaikki'raarka'l;  mikap  palavaay  iruppathaal  thearppadaiyai  nampuki'raarka'l,  valimaiyu'l'lavarka'laathalaal  kuthirai  veerarka'lai  nampiyu'l'lanar;  israayealin  parisuththarmeal  nampikkai  vaikkavillai;  aa'ndavaridam  aaloasanai  keadkavumillai.

<2>  aayinum  azhivu  varuvippathil  avar  thi'ramai  vaaynthavar,  thammudaiya  vaarththaika'lai  ni'raiveat'raamal  vidavillai.  kodiyavarka'lin  veettukkethiraakak  kothiththezhuvaar.  akkiramika'lukku  uthaviyaay  varuki'ravarka'lukku  viroathamaay  ezhumpuvaar.

<3>  ekipthiyan  ve'rum  manithan,  kadavu'l  allan;  avarka'ludaiya  kuthiraika'l  ve'rum  sathaip  pi'ndangka'l,  aaviyalla;  aa'ndavar  tham  kaiyai  neettum  poathu  uthavi  seyki'ravan  ida'ri  veezhvaan,  uthavi  pe'ruki'ravan  koodavea  saayvaan,  yaavarum  orungkea  azhinthu  poavaarka'l.

<4>  eanenil  aa'ndavar  enakkuk  koo'ruki'raar:  singkamoa  singkak  kuttiyoa  than  irai  meal  paaynthu  karchchikkaiyil  atha'rkethiraay  idaiyar  koottam  oadi  vanthaal,  avarka'ludaiya  athattalukku  agnchaamalum,  avarka'lin  kuralaik  keattup  payappadaamalum  iruppathu  poala,  seanaika'lin  aa'ndavar  i'rangki  vanthu  seeyoan  malai  mealum  athan  kun'rin  mealum  poar  purivaar.

<5>  kugnchuka'laik  kaakkap  pa'ranthoadum  pa'ravaika'laip  poala,  seanaika'lin  aa'ndavar  yerusaleamaik  kaappaar;  athaip  paathukaappaar,  viduthalai  tharuvaar;  vattamiduvaar,  atha'rku  viduthalai  koduppaar.

<6>  israayeal  makka'lea,  paathaa'lam  varaiyil  akan'ru  poaneerka'lea,  ippozhuthu  aa'ndavaridam  thirumpi  vaarungka'l.

<7>  eanenil  annaa'lil  ungka'lu'l  ovvoruvanum  paavaththi'rkuk  kaara'namaakath  than  kaika'laal  seytha  ve'l'lich  silaika'laiyum  thangkach  silaika'laiyum  thookkith  tholaivil  e'rinthu  viduvaan.

<8>  aseeriyan  vaa'laal  veezhvaan,  aanaal  manithanin  vaa'laalan'ru;  vaa'lon'ru  avanai  vizhungkum,  aanaal  manithanin  vaa'lan'ru;  vaa'l  mukaththukku  agnchi  oaduvaan;  avanudaiya  i'lam  poar  veerar  adimaika'laay  vealai  seyvar.

<9>  payaththinaal  avan  palam  pa'ranthoadum;  avanudaiya  thalaivarka'l  thikiladainthu  oadip  poavaarka'l"  en'ru  seeyoanil  neruppaiyum,  yerusaleamil  theech  soo'laiyaiyum  moottiyu'l'la  aa'ndavar  koo'rukin'raar.

[isaiyaas  aakamam  32]

<1>  ithoa  neethiyoadu  oar  arasar  aadchi  seyvaar,  avarudaiya  thalaivarka'l  anaiththaiyum  nearmaiyaay  nadaththuvar.

<2>  ovvoruvarum  kaat'rilirunthu  kaappaat'rum  othukkidamaakavum,  puyalukku  ma'rainthu  ko'l'lum  pukalidamaakavum,  va'radchiyaana  idaththilea  neeroadai  poalavum,  paalai  nilaththil  ka'rkukaiyin  nizhal  poalavum  iruppar.

<3>  kaadchi  kaa'npoarin  ka'nka'l  ma'raikkappattirukkaa;  keadpavarka'lin  sevika'l  koornthu  kavanamaayk  keadkum.

<4>  peathaika'lin  u'l'lam  a'rivaik  ka'ndu'narum,  thet'ru  vaayarka'lin  naakku  viraivaayum  the'livaayum  peasum.

<5>  a'rivili  ini  meal  perunthalaivar  en'ru  peyarpe'ra  maattaan.  kayavan  ini  meal  periya  manithan  en'ru  sollappadaan.

<6>  eanenil  a'rivili  madamaiyaanavat'raip  peasuvaan,  avan  u'l'lam  akkiramaththaich  sinthikkum:  avanudaiya  sinthanaiyellaam  akkiramam  seyvathum,  aa'ndavaraik  ku'riththuk  kapadamaaych  peasuvathum,  pasiyut'ravanin  aavalai  ni'raivu  seyyaamalea  viduvathum,  thaakamut'ravanukku  neer  tharaamal  ma'ruththu  viduvathumea.

<7>  kayavanin  kayamaich  seyalka'l  pollaathavai;  eanenil  e'liyavanin  vazhakku  neethiyaanathaalum,  ivan  antha  eazhaiyaip  poy  vaarththaika'laal  kedukkumpadi  vagnchakath  thittangka'lai  vakuththuk  ko'l'luki'raan.

<8>  aanaal  saan'roan  saan'roanukkuth  thakuthiyaanavat'raiyea  sinthippaan,  saan'raa'nmaiyinin'ru  nilai  peyaraan.

<9>  soampik  kidakkum  pe'nka'lea,  ezhunthirungka'l;  naan  solvathaik  kea'lungka'l.  mignchina  nampikkai  ko'nda  mangkaiyarea,  en  so'rka'lukkuch  sevisaayungka'l.

<10>  oaraa'ndum  sila  naadka'lum  kadantha  pinnar,  mikuntha  nampikkai  ko'ndiruntha  neengka'l  kalakka  madaiveerka'l;  eanenil  thiraadchai  a'ruvadai  mudinthu  vittathu,  kani  koythalum  ini  varaathu.

<11>  soampik  kidakki'ravarka'lea,  agnchi  nadungkungka'l,  mignchina  nampikkaiyu'l'lavarka'lea,  payanthu  kalangkungka'l;  udaika'lai  uriththu  vidungka'l,  aadaika'lai  akat'ri  vidungka'l;  idaiyil  mayiraadaiyai  varinthu  kattungka'l;

<12>  sezhippaana  naattaik  ku'riththum,  va'lamaana  thiraadchaith  thoattaththaik  ku'riththum  maaradiththuk  ko'ndu  pulampungka'l.

<13>  mudka'lum  mudputharka'lum  ki'lampukin'ra  nam  makka'lin  nilaththaip  pat'riyum,  makizhchchi  pongkiya  nakaraththin  inpam  ni'raintha  veeduka'l  anaiththaip  pat'riyum  pulampungka'l.

<14>  eanenil  athan  ara'nmanai  kaividappadum,  makka'l  malintha  nakaram  ve'rumaiyaay  vidappadum;  oppel  kun'rum  kaaval  koattaika'lum  en'ren'raikkum  kukaika'laay  maa'ri  vidum;  kaattuk  kazhuthaika'lukku  ullaasa  idamaakavum,  manthaika'lukku  meaychchalidamaakavum  aakividum.

<15>  unnathaththilirunthu  mee'ndum  aaviyaanathu  nam  meal  pozhiyappadum,  paalai  nilam  va'lamaana  vayalaakavum,  va'lamaana  vayal  kaadaakavum  maa'rum.

<16>  nearmai  paazhve'liyil  kudiko'l'lum,  neethiyaanathu  sezhippaana  vayal  ve'liyil  veet'rirukkum.

<17>  neethiyaal  vi'laiyum  payan  samaathaanam,  neethiyin  palan  amaithiyum,  en'ren'rum  needikkum  achchamillaa  vaazhvumea.

<18>  samaathaanamaana  iruppidaththilum,  achchama'riyaatha  koodaarangka'lilum,  amaithi  ni'raintha  illangka'lilum  nam  makka'l  kudiyiruppaarka'l.

<19>  kaadu  azhikkappadum,  patta'nam  thaazhththappadum.

<20>  neengka'l  pea'ru  pet'ravarka'laay  iruppeerka'l,  neerarukilellaam  vithaippeerka'l,  maaduka'laiyum  kazhuthaika'lum  thaaraa'lamaay  meaya  viduveerka'l.

[isaiyaas  aakamam  33]

<1>  ko'l'laiyadippavanea,  unakku  aiyoa  keadu!  neeyum  ko'l'laiyadikkappada  maattaayoa!  mat'ravarka'lukkuth  thuroakam  seyki'ravanea,  unakkum  thuroakam  seyya  maattaarka'loa!  nee  ko'l'laiyadiththu  mudinthathum  pi'rar  unnaik  ko'l'laiyadippar,  thuroakam  seytha  unakkum  thuroakam  seyvar.

<2>  aa'ndavarea,  engka'lmeal  irakkamaayirum,  eanenil  umakkaakavea  kaaththirunthoam;  kaalai  thoa'rum  engka'l  puya  palamaakavum,  thunpa  kaalaththil  engka'l  meedpaakavum  irum.

<3>  peariraichchal  keattu  veat'ru  naattinar  oattamedukki'raarka'l,  neer  ezhunthu  varum  pozhuthu  makka'linangka'l  sitha'rip  poakin'rana.

<4>  thaththuk  ki'li  searppathu  poala  nam  makka'l  ko'l'laip  porudka'laich  searkki'raarka'l.  vettuk  ki'lika'l  paayvathu  poal  avat'rin  meal  paayki'raarka'l.

<5>  aa'ndavar  meanmaiyu'l'lavar,  eanenil  avar  unnathaththil  vaazhki'raar;  seeyoanai  neethiyaalum  nearmaiyaalum  avar  nirappuki'raar.

<6>  nee  en'ren'rum  nilaippaay  enpathu  u'ruthiyaayit'ru,  gnaanamum  a'rivumea  meedpu  tharum  selvangka'laam;  aa'ndavaraip  pat'riya  achchamea  avarka'l  karuvoolam.

<7>  ithoa,  valimai  mikka  veerarka'l  veethiyil  oalamiduki'raarka'l,  samaathaanaththin  thoothuvar  katha'ri  azhuki'raarka'l.

<8>  nedungsaalaika'l  paazhaakik  kidakkin'rana,  vazhip  poakkarka'lum  illaama'r  poayinar;  udanpadikkaika'l  mu'rikkappadukin'rana,  saadchika'l  avamathikkappadukin'ranar,  manithanukku  mathippea  kidaiyaathu.

<9>  naadu  katha'riyazhuthu  soarvadaiki'rathu,  leepaan  kalangkith  tha'larchchiyadaiki'rathu;  saaroan  paalainilam  poal  irukki'rathu,  paasaanum  kaarmealum  ilaika'laiyuthirkkin'rana.

<10>  aa'ndavar  solluki'raar:  "ippozhuthu  naam  ezhunthiduvoam,  ippozhuthu  naam  nammai  uyarththuvoam,  ippozhuthu  naam  nammai  makimaippaduththuvoam.

<11>  neengka'l  seththaiyaik  karuththariththu  vaikkoalaip  pet'reduppeerka'l;  ungka'l  moochchu  theeyaip  poal  ungka'laiyea  vizhungkum.

<12>  makka'linangka'l,  eriththu  pooththa  saampal  poalum,  vettu'ndu  neruppukkiraiyaana  mudka'l  poalum  iruppar."

<13>  tholaivil  iruppavarka'lea,  naam  seythavat'raik  kea'lungka'l,  arukil  u'l'lavarka'lea,  namathu  vallamaiyai  a'rinthu  ko'l'lungka'l.

<14>  seeyoanil  u'l'la  paavika'l  achchang  ko'ndanar,  i'raippat'rat'roaraith  thikil  aadko'ndathu.  "ungka'lil  evan  vizhungkum  neruppoadu  vaazhak  koodum?  en'ren'rum  eriyum  thazhaloadu  kudiyirukkak  koodum?"

<15>  neethi  ne'riyil  nadappavanum  nearmaiyaip  peasupavanum,  pu'ra'niyaal  kidaikkum  pa'naththin  aasaiyai  ve'ruppavanum,  kaiyoottu  vaangkaamal  kaiyai  utha'ri  vidupavanum,  iraththap  pazhiyin  seythiyaik  keadkaamal  kaathai  moodupavanum,  theemaiyaip  paarkkaamal  ka'n'naip  poththik  ko'lpavanum,

<16>  unnathaththil  kudiyiruppaan;  avanathu  kaavalara'n  paa'raika'lin  koattaika'laakum,  avanukkuth  thava'raamal  u'navu  tharappadum,  tha'n'neerum  avanukkuk  ku'raipadaathu.

<17>  unnudaiya  ka'nka'l  arasanai  avanathu  makimaiyil  azhakil  paarkkum;  mikuntha  parappum  nee'lamum  udaiya  naattai  anthak  ka'nka'l  noakkum.

<18>  unnudaiya  u'l'lam  pa'ndaiya  thikilaiyea  innum  ninaiththu,  "naam  seluththum  thi'raiyaik  ka'nakkup  paarppavan  engkea?  thi'raip  poru'lai  ni'ruththup  paarppavan  engkea?  nakaika'laich  soathiththu  vaangkupavan  engkea?"  en'ru  viyakkum.

<19>  inith  thimirpidiththa  makka'laik  kaa'namaattaay;  vi'langkaatha  mozhi  peasuki'ravarka'laiyum,  purinthu  ko'l'la  mudiyaathapadi  thet'rith  thet'rip  peasuki'ravarka'laiyum  nee  paarkka  maattaay.

<20>  naam  thiruvizhaakka'l  ko'ndaadum  nakaramaakiya  seeyoanaip  paar!  un  ka'nka'l  yerusaleamaip  paarkkum,  athu  amaithiyaana  iruppidam,  asaikka  mudiyaatha  koodaaram;  athanudaiya  mu'laika'l  ekkaalaththum  pidungkappada  maattaa,  avat'ril  pi'naiththu'l'la  kayi'ruka'l  a'runthu  poakavu  maattaa.

<21>  eanenil  angku  thaan  nam  aa'ndavar  makimaiyoadu  vi'langkuvaar;  akalamaana  aa'ruka'laiyum  virintha  neeroadaika'laiyum  udaiththaana  idam  athu;  thuduppuka'laal  seluththappadum  padaku  angkea  poakaathu,  poarkkappal  avvidaththil  nuzhaiyaathu.

<22>  eanenil  aa'ndavar  nammudaiya  neethipathi,  aa'ndavar  namakkuch  sattam  iyat'ruki'ravar,  aa'ndavar  nammudaiya  arasar,  avarea  nammudaiya  meedpar.

<23>  unnudaiya  kappa'r  kayi'ruka'l  tha'larnthu  poayina,  paay  maraththaik  kettiyaay  avai  pidiththirukkavillai,  athil  ungka'laal  paayaip  parappavum  mudiyaathu.  un  thira'laana  ko'l'laip  porudka'l  pangkidappadum,  mudavarka'lum  athil  paakam  pe'ruvaarka'l.

<24>  naan  noayvaayp  pattirukki'rean"  en'ru  evanum  solla  maattaan,  angku  vaazhki'ra  makka'lin  akkiramam  akat'rappadum.

[isaiyaas  aakamam  34]

<1>  makka'linangka'lea,  nerungki  vanthu  kea'lungka'l,  pala  naattu  makka'lea,  kaathu  koduththuk  kavaniyungka'l;  poomiyum  athil  ni'rai  yaavum  keadkattum,  nilamum  athil  mu'laikkum  anaiththum  sevi  saaykkattum.

<2>  eanenil  aa'ndavarin  koapam  ellaa  makka'linangka'l  mealum  vizhum,  avarudaiya  aaththiram  avarka'ludaiya  padaika'l  anaiththin  mealum  vizhum.  avarka'lai  avar  kon'ru  poaduvaar,  avarka'laip  padukolaikkuk  kaiya'lippaar.

<3>  kollappattavarka'l  aangkaangku  e'riyappaduvar,  avarka'ludaiya  pi'nangka'linin'ru  naat'ram  ezhum;  avarka'ludaiya  iraththam  malaika'l  mealum  vazhinthoadum.

<4>  vaanaththin  padaika'l  yaavum  soarvadaiyum,  vaanve'li  eattuch  suru'l  poal  suruttappadum;  thiraadchaich  sediyin  ilaika'lum  aththimaraththin  ilaika'lum  uthirvathu  poala  vaan  padaika'l  yaavum  veezhum.

<5>  eanenil  vaanakaththil  namathu  vaa'l  kudive'ri  ko'ndu'l'lathu,  ithoa,  neethi  vi'langkumpadiyaaka  ithumeayaa  mealum,  padukolaikkena  naam  theermaaniththa  makka'l  mealum  i'rangkap  poaki'rathu.

<6>  aa'ndavarudaiya  vaa'l  senneer  ni'rainthu'l'lathu,  kozhuppaal  athu  thazhumpea'riyu'l'lathu;  semma'rika'l,  ve'l'laaduka'l  ivat'rin  iraththaththaalum,  aattukkadaakka'lin  kozhuppinaalum  ni'rainthu'l'lathu.  poasraavil  aa'ndavarukkup  pali  kidaikkap  poaki'rathu,  ithumeayaavil  padukolai  nadakkap  poaki'rathu.

<7>  avat'rudan  kaatteruthuka'lum  vizhum,  valiya  eruthuka'ludan  i'laiya  kaa'laika'lum  vanthu  madiyum;  avat'rin  iraththaththaal  poomi  nirampi  ve'ri  ko'l'lum,  ma'n  tharaiyil  avat'rin  kozhuppu  ea'riyirukkum.

<8>  eanenil  aa'ndavar  pazhivaangkum  naa'lithuvea,  seeyoanukkaaka  neethi  vazhangkip  palana'likkum  kaalamaakum.

<9>  eathoamin  neeroadaika'l  keelaaka  maa'rum,  athanudaiya  nilaththin  ma'n  eriyum  kanthakamaakum;  athan  nilam  tha'nal  pa'rakkum  kungkiliyamaakum.

<10>  iravum  pakalum  athu  a'naiyaamal  eriyum,  athilirunthu  pukai  idaividaathu  ezhumpik  ko'ndirukkum;  thalaimu'rai  thalaimu'raikkum  athu  paazhaayk  kidakkum,  en'ren'raikkum  avvazhiyaay  evanum  sellamaattaan.

<11>  naaraiyum  mu'l'lam  pan'riyum  athai  urimaiyaakkik  ko'l'lum;  aanthaiyum  kaathamum  angkea  kudiko'l'lum;  on'rumillaamaiyaay  athaip  paazhaakkath  tha'ndanaik  koal  neettappadum,  athai  mut'rilum  azhikkumpadi  thookku  nool  idappadum.

<12>  koo'lika'l  avvidaththil  kudiko'l'lum,  perungkudi  makka'l  angkirukka  maattaarka'l;  arasanukku  mudisoottum  vizhaa  angkea  nadaipe'raathu,  athan  thalaivarka'l  yaavarum  on'rumillaamai  aavaarka'l.

<13>  athan  veeduka'lil  mudka'lum  kaagncho'rip  poo'nduka'lum  mu'laikkum,  athan  koattaika'l  meethu  nerugnchilka'l  ki'lampum;  ku'l'la  narika'l  angkea  kudiko'l'lum,  theek  koazhika'lukku  athu  meaychchalidaamakum.

<14>  kaattu  mirukangka'lum  kazhuthaippulika'lum  angkea  koodivarum,  koo'lika'l  on'rai  on'ru  kooppidum.  pe'n  peay  angkea  vanthu  thangkiyirukkum,  avvidaththil  vanthu  i'laippaa'rum.

<15>  viriyan  paampu  angkea  va'lai  pa'riththu  athil  kuttika'l  poattu  va'larkkum;  sut'rik  kudainthu,  avat'rai  than  nizhalil  kaakkum,  parunthuka'l  thangka'l  thu'naika'loadu  koodivarum.

<16>  aa'ndavarin  noolil  kavanamaayth  theadip  padiyungka'l,  ivat'ru'l  on'rum  ku'rainthu  poakaathu;  on'rukkon'ru  thu'naiyin'rip  poay  vidaathu;  eanenil  avar  vaayilirunthu  vanthathu  avarathu  aa'naiyea,  avarathu  aavi  thaan  avat'rai  on'ru  searththathu.

<17>  avarea  avat'rukkuch  seettup  poattup  pangku  piriththaar,  avarathu  kaiyea  a'lavukkea'rpap  pakirnthu  koduththathu.  avai  athanai  en'ren'raikkum  udaimaiyaakkik  ko'l'lum,  thalaimu'rai  thalaimu'raiyaay  angkea  kudiyirukkum.

[isaiyaas  aakamam  35]

<1>  paazhve'liyum  va'ra'nda  nilamum  akamakizhum,  paalai  nilam  akka'lippaal  pooriththu  leeli  poala  malarum.

<2>  va'lamaaka  mu'lai  ki'lampith  tha'lir  ko'l'lum,  makizhchchi  pongkap  pukazh  koo'ri  nadanamaadum;  leepaanin  makimai  paalaikkuk  kidaikkum,  karmeal,  saaroan  azhaku  athanil  o'lirum,  aa'ndavarudaiya  makimai  angkea  vi'langkum,  nam  kadavu'lin  azhako'li  angkea  pulanaakum.

<3>  tha'larnthupoana  kaika'lai  valimaip  paduththungka'l,  nadukkamut'ra  muzhangkaalka'lai  u'ruthippaduththungka'l.

<4>  u'l'laththil  uramillaathavarka'lai  noakki,  "u'ruthiyaay  irungka'l,  agnchavea'ndaa;  ithoa,  ungka'l  kadavu'l  pazhitheerkka  varuki'raar,  vanthu  kaimmaa'ru  koduppaar,  kadavu'l  thaamea  vanthu  ung'lai  meedpaar"  en'ru  sollungka'l.

<5>  appoathu  kurudarudaiya  ka'nka'l  thi'rakkappadum,  sevidarin  kaathuka'l  keadkum  aat'ral  pe'rum;

<6>  appoathu  mudavan  maan  kan'ru  poalath  thu'l'luvaan,  oomaika'lin  naakku  makizhchchiyaal  paadum;  paazhve'liyil  neeroot'ruka'l  pee'rittuk  ki'lampum,  paalai  nilaththil  neeroadaika'l  vazhinthoadum.

<7>  kothikkum  ma'nal  parappu  neer  ni'raintha  ku'lamaakum,  va'ra'nda  poomi  neeroot'ruka'l  ni'rainthirukkum;  ku'l'la  narika'l  kudiyiruntha  kukaika'lilum  naa'nal,  koarai  muthaliyavai  mu'laiththu  va'larum.

<8>  nedugnsaalaiyum  vazhiyum  angkea  u'ndaakum.  'thiruppaathai'  en'ru  athu  peyar  pe'rum;  asuththar  athan  vazhiyaaych  sella  maattaarka'l,  ungka'lukku  near  vazhi  athuvea  aakum,  peathaika'lum  athil  vazhi  thava'ra  mudiyaathu.

<9>  singkam  angkea  irukkaathu,  kodiya  mirukam  avvazhiyaay  ea'rip  poakaathu;  appadip  pattathu  ethuvum  angkuth  thenpadaathu,  meedpadainthavarka'lea  avvazhiyaay  nadanthu  poavaarka'l.

<10>  aa'ndavaraal  meedkappattavarka'l  thirumpi  varuvar,  vaazhththik  ko'ndu  seeyoanukku  vanthu  searuvar;  avarka'l  thalai  meal  akamakizhchchi  en'ren'rum  nilaiththirukkum,  avarka'l  makizhchchiyum  akka'lippum  pet'ruk  ko'lvar,  thunpamum  azhukaiyum  pa'ranthu  poayvidum.

[isaiyaas  aakamam  36]

<1>  eseakkiyaas  arasanin  pathinaankaam  aa'ndil  aseeriyaavin  mannanaakiya  sennaakkerip  enpavan  yoothaavin  ara'n  soozhntha  nakarangka'l  anaiththaiyum  mut'rukaiyittup  pidiththaan.

<2>  aseeriya  arasan,  irapsaaseas  enpavanai  ilakkeesinin'ru  yerusaleamukku  eseakkiyaas  arasanukku  ethiraakap  perum  padaiyudan  anuppinaan;  avanum  pu'rappattu  'va'n'naan  vayal'  ennumidaththi'rkup  poakum  saalaiyil  meal  ku'laththin  kaalvaayarukil  vanthu  nin'raan.

<3>  avaniruntha  idaththi'rku  ara'nmanaik  kaariyakkaaranaayiruntha  elsiyaasin  makan  eliyaasimum,  seyalaa'lanaakiya  sopnaavum,  pathivu  seypavaraana  asaap  enpavarin  makan  yoavaahea  enpavanum  pu'rappattup  poanaarka'l.

<4>  irapsaaseas  enpavan  avarka'laip  paarththu,  "neengka'l  eseakkiyaasidam  poay  ivvaa'ru  sollungka'l:  'aseeriyaavin  arasanaakiya  maamannar  solluki'raar:  nee  ethan  meethu  un  nampikkaiyai  vaiththirukki'raay?

<5>  entha  yoasanaiyoadu  allathu  enthap  palaththoadu  namakku  ethiraakak  kalakam  seyya  nee  kaaththirukki'raay?

<6>  ithoa  mu'rintha  naa'nalaiyoththa  ekipthin  meethu  nampikkai  ko'l'lukin'raay  poalum;  manithan  athan  meal  oon'ri  nin'raanaakil,  athu  avanudaiya  kaiyaip  poththuk  kaayamaakkum;  ekipthin  arasanaakiya  paarvoanum  thannai  nampiyirukki'ravarka'lukku  avvaa'ru  thaan  seyvaan.

<7>  allathu,  "engka'l  aa'ndavaraakiya  kadavu'l  meal  nampikkai  vaiththirukki'roam"  enpaayaakil,  avarudaiya  uyaridangka'laiyum  peedangka'laiyunthaanea  eseakkiyaas  idiththu  vittu,  yoothaavaiyum  yeruseamaiyum  paarththu,  "naan  amaiththa  inthap  peedaththin  munpaakavea  neengka'l  vazhipaadu  seyya  vea'ndum?"  en'ru  sonnaan.

<8>  ippoathu  aseeriyaavin  arasaraakiya  em  thalaivaridaththil  sara'nadainthu  vidu;  avarai  ethirkka  unnaal  iyalaathu;  unakku  ira'ndaayiram  kuthiraika'lai  naanea  kodukki'rean.  aanaal  avat'rin  mealea'rip  poar  puriyak  koodiyavarka'lai  ea'rpaduththavum  unnaal  mudiyaathu.

<9>  appadiyirukka,  em  thalaivarin  oozhiyarka'lu'l  mikak  kadaiyaril  orea  oru  padaith  thalaivanaik  kooda  eppadi  nee  ethirththu  ni'rkakkoodum?  ippadippatta  nee  thearppadaikkum  kuthirai  veerarka'lukkum  ekipthin  kaiyaip  paarththuk  ko'ndirukki'raayea!

<10>  mealum,  aa'ndavarin  aa'naiyin'riyaa  intha  naattai  azhikkap  padaiyeduththu  vanthean?  nee  antha  naattin  meal  padaiyeduththup  poay  athai  azhi  en'ru  aa'ndavar  enakkuk  katta'laiyittaar'"  en'ru  solliyanuppinaan.

<11>  appoathu  eliyaasin,  sopnaa,  yoavaahea  enpavarka'l  irapsaaseasai  noakki,  "ummudaiya  oozhiyarka'laana  engka'lidaththil  seeriyaa  mozhiyil  (aramaayik  mozhiyil)  peasum;  eanenil  athu  engka'lukkuth  theriyum.  aanaal,  mathilin  meal  irukkum  makka'lukkuk  keadkumpadi  yootha  mozhiyil  (epireaya  mozhiyil)  engka'ludan  peasa  vea'ndaa"  en'ru  keattuk  ko'ndanar.

<12>  atha'rku  avan,  "ungka'l  thalaivanidamum  ungka'lidamunthaan  ivvaakkiyangka'lai  ellaam  sollumpadi  em  thalaivar  ennai  anuppinaar  en'ru  ninaikki'reerka'laa?  ungka'loadu  kooda  thangka'l  malaththaiyea  thin'ru,  thangka'l  si'runeeraiyea  kudikkap  poaki'ravarka'laakiya,  mathil  mealirukkum  intha  makka'lukkunthaan  sollumpadi  ennai  anuppinaar"  en'raan.

<13>  pinnar,  irapraaseas  ezhunthu  nin'ru  uraththa  kuralil  yootha  mozhiyil  peasinaan:  "aseeriyaavin  arasanaakiya  maamannarin  vaarththaika'lai  kea'lungka'l:

<14>  arasar  koo'ruki'raar:  'eseakkiyaas  ungka'lai  eamaat'raamal  paarththukko'l'lungka'l;  eanenil  ungka'lai  viduvikka  avanaal  mudiyavea  mudiyaathu.

<15>  aa'ndavar  thi'n'namaay  nammai  meedpaar,  inthap  patta'nam  aseeriya  arasanukkuk  kaividappadaathu"  en'ru  solli,  eseakkiyaas  aa'ndavar  meal  ungka'lukkup  poali  nampikkai  u'ndaakka  muyalvaan;  athai  nampaatheerka'l.

<16>  eseakkiyaasukkuch  sevi  madukkaatheerka'l;  eanenil  aseeriyaavin  arasar  koo'ruki'raar:  ve'liyea  vanthu  nammoadu  samaathaanam  seythu  ko'l'lungka'l.  naam  vanthu  ungka'l  naattaip  poan'ra  naattukku  -

<17>  koathumaiyum  thiraadchai  irasamum  mikuthiyaayk  kidaippathum,  appamum  thiraadchaiyum  malinthiruppathumaana  naattukku-  ungka'laik  ko'ndu  poakum  varaiyil,  neengka'l  ovvoruvarum  thaththam  sonthath  thoattaththaiyum  thiraadchaik  kaniyaiyum,  sontha  aththimaraththin  pazhangka'laiyum  saappiduveerka'l;  sonthak  kea'niyin  tha'n'neeraiyum  parukuveerka'l.

<18>  aathalaal,  "aa'ndavar  nammai  meedpaar"  en'ru  solli,  eseakkiyaas  ungka'lai  eamaat'ri  vidaathapadi  echcharikkaiyaay  irungka'l.  makka'linangka'lin  theyvangka'lil  on'reanum  than  naattai  aseeriya  arasarin  kaiyilirunthu  viduviththathu'ndoa?

<19>  eamaaththinudaiya  theyvangka'lum,  arpaaththinudaiya  theyvangka'lum  engkea?  separvaaheemin  theyvangka'l  engkea?  samaariyaavai  em  kaiyinin'ru  avai  viduviththanavoa?

<20>