Saturday 3 December 2022

seeraak

[seeraak aakamam 01]

<1> ellaa gnaanamum aa'ndavaraakiya kadavu'lidamirunthu u'ndaaki, avarudan en'ren'raikkum niththiyamaay irukkin'rathu.

<2> kadal ma'nalka'laiyum mazhaiththu'lika'laiyum, ulakaththin naadka'laiyum ka'nakkittavan yaar? vaanaththin uyaraththaiyum poomiyin akalaththaiyum paathaa'laththin aazhaththaiyum a'lanthavan yaar?

<3> ellaavat'ri'rkum munniruntha kadavu'lin gnaanaththaik ka'ndupidiththavan yaar?

<4> ellaavat'ri'rkum mun gnaanam u'ndaakkappattathu. kaalath thuvakkaththilirunthu viveakamu'l'la a'rivu irunthathu.

<5> vaana ma'ndalangka'lil veet'rirukkum kadavu'lin vaarththaiyea gnaanaththin oot'rum, athanai adaiyum vazhika'lea avarudaiya niththiya katta'laika'lumaay irukkin'rana.

<6> gnaanaththin adiththa'lam evanukku ve'lippaduththappattathu? athan viyaththaku pa'npuka'lai a'rinthavan yaar?

<7> gnaanaththin u'narvu evanukkuth theriviththu ve'liyaakkappattathu? athan palavitha vazhika'laiyum ka'ndupidiththavan yaar?

<8> ellaavat'ri'rkum mealaana, ellaam valla padaippaa'lar oruvar irukki'raar. vallamaiyu'l'la avvarasar mikavum agnchaththakkavar. thamathu ariya'naiyil veet'rirunthu aa'ndu varum kadavu'l avarea.

<9> avarea thamathu a'lavillaap parisuththa aaviyaik ko'ndu athai u'ndaakki, a'riviththu ve'lippaduththinaar.

<10> eanen'raal, thamathu ellaap padaippuka'lilum, ellaa uyirinangka'lilum thamathu viruppaththi'rku eat'rapadi athaip pakirnthittaar; thammai neasippavarka'lukku athaik ko'narnthaar.

<11> theyva payam makimaiyum makaththuvamum ka'lippum makizhchchiyin mudiyumaay irukkin'rathu.

<12> theyva payam ithayaththai makizhvikkum; akamakizhchchiyaiyum akka'lippaiyum neediya aayu'laiyum kodukkum.

<13> aa'ndavarukku agnchi nadappavan than i'ruthik kaalaththil pea'ru pet'ravan aavaan; mara'na naa'lilum aaseervathikkappaduvaan.

<14> kadavu'lpaal u'l'la neasamea meanmaiyu'l'la gnaanam.

<15> yaar yaarukku athu kaa'nappaduki'rathoa avarka'l thaangka'l athaik ka'ndathaalum, athan maadchika'lai a'rinthathaalum athai neasikki'raarka'l.

<16> gnaanaththin thodakkam theyva payam. athu thaay vayit'rileayea piramaa'nikkam u'l'lavarka'loadu u'ndaakin'rathu; na'rku'namu'l'la pe'nka'loadu va'larkin'rathu; neethimaanka'lidaththilum visuvaasika'lidaththilum vi'langkukin'rathu.

<17> theyva payam ma'rai ozhukkaththin nool.

<18> ma'rai ozhukkam ithayaththaik kaaththu neethiyil nilaini'ruththum; ni'raivaiyum makizhchchiyaiyum kodukkum.

<19> theyva payamu'l'lavan pea'rupet'ravanaay vaazhnthu, saakum nearaththil aaseervathikkappaduvaan.

<20> theyva payamea gnaanaththin ni'raivu. athan kanika'laal ithu ve'lippadum.

<21> gnaanamu'l'lavarka'ludaiya kudumpangka'l athanaal nirappappadum; athan selvangka'laal avarka'l ni'raintha ka'lagnchiyangka'l (poal) aavaarka'l.

<22> gnaanaththin mudi theyva payam. athu mana amaithiyai ni'raivaakkum meedpin kaniyaakum.

<23> kadavu'l athaik ka'ndu ka'nakkittaar. athan seyalka'l avarudaiya kodaika'laay irukkin'rana.

<24> gnaanam a'rivuk kalaiyaiyum, viveakamu'l'la a'rivaiyum kodukkin'rathu; thannaich searpavarka'lai makimaiyil uyarththukin'rathu.

<25> gnaanaththin adivear theyva payamaakum. athan ki'laika'l neediththa aayu'lu'l'lavai.

<26> gnaanaththin selvangka'loa a'rivuth the'livum ma'rai ozhukkamumaam. paavika'loa gnaanaththai ve'rukki'raarka'l.

<27> theyva payam paavaththai akat'rukin'rathu.

<28> eanen'raal, payamat'ravan neethimaanaathal iyalaathu. koapam avanukkuk kalakkamum keadumaay irukkin'rathu.

<29> po'rumaiyudaiyavan si'rithu kaalaththi'rkuch sakippaan; pinnar makizhchchi adaivaan.

<30> nalla'rivu si'rithu kaalaththi'rku avan vaarththaika'lai ma'raikkum. palarudaiya naavu avan a'rivai ve'lippaduththum.

<31> gnaanaththin selvangka'lil on'ru nallozhukkaththin adaiyaa'lam.

<32> paavi kadavu'lukku oozhiyam seyvathai ve'rukki'raan.

<33> makanea, nee gnaanaththai virumpuvaayaakil neethiyaik kaappaat'ru. kadavu'l unakku athai a'lippaar.

<34> gnaanamum nallozhukkamum theyva payamaakum. avai avarukku viruppamaanavai.

<35> visuvaasam, saantham ivaika'laik ko'ndu avar gnaaniyin selvangka'lai nirappuvaar.

<36> theyva payaththai vittuvidaathea. kapadu'l'la ithayaththoadu avarai a'nukippoakaathea.

<37> manithar munpaakak ka'l'la gnaaniyaay iraathea. un naavaal avarka'lukkuth thun maathirikaikku idam kodaathea.

<38> nee thava'rippoakaathapadi un vaarththaika'lil kavanamaay iru. un aanmaavi'rku avamaanam varuvikkaathea.

<39> kadavu'l un irakasiya e'n'nangka'lai ve'liyittuch sapai munpaaka unnai ozhiththu viduvaar.

<40> eanen'raal, nee ketta karuththoadu kadavu'lai naadinaay; un ithayam kapadum poyyum ni'rainthathaay irukkin'rathu.

[seeraak aakamam 02]

<1> makanea, nee kadavu'lukku oozhiyam seyyap poakaiyil neethiyilum achchaththilum nilaiko'ndu, soathanaikkuth thappa un aanmaavai aayaththappaduththu.

<2> un ithayaththaith thaazhththi amainthiru. sevikoduththu nalla'rivin vaarththaika'lai eat'rukko'l. kalakka nearaththil aaththirappattu yaathon'rum seyyaathea.

<3> aa'ndavarudaiya irakkaththin kaalam varaikkum kaaththiru. avaroadu on'riththuk kadaisiyil un vaazhkkai palan kodukkumpadi po'rumaiyaay iru.

<4> unakku nearvana ellaavat'raiyum po'ruththuk ko'l. thunpaththil thidamaayum, thaazhvil po'rumaiyaayum iru.

<5> ponnum ve'l'liyum neruppinaal suththamaavathu poala, manitharum thaazhchchi ennum ulaiyil thakuthiyaanavarka'l aaki'raarka'l.

<6> kadavu'l paal un visuvaasaththai vai; avar unnaik kaappaat'ruvaar. sevvazhiyil sen'ru, avarpaal un nampikkaiyai vai; avarukku agnchi nada; nedungkaalam nilai ko'lvaay.

<7> aa'ndavarukku agnchuvathaal neengka'l avar irakkaththai adaiveerka'l. nanne'ri vazhuvaathapadi avarai ma'ravaatheerka'l.

<8> aa'ndavarukku agnchum neengka'l avarai visuvasiyungka'l; ungka'l sampaavanai vee'naakaathu.

<9> aa'ndavarukku agnchum neengka'l avarai nampungka'l; avar irakkam ungka'l makizhchchiyaakum.

<10> aa'ndavarukku agnchi nadappavarka'lea, avarai neasiyungka'l; ungka'l ithayangka'l o'li pe'rum.

<11> makka'lea, ellaa manitharaiyum paarungka'l; aa'ndavarai nampina evanum kalangkinathillaiyen'ru ka'nda'riyungka'l.

<12> avarudaiya katta'laika'lil nilainin'ravan evan kaividappattaan? avarai man'raadinavan evan pu'rakka'nikkappattaan?

<13> aa'ndavar thayavum irakkamum u'l'lavaraathalaal thunpa nearangka'lil paavangka'lai mannippaar; u'nmaiyaakath thammaith theaduki'ravarka'lai aatharikki'raar.

<14> kapadu'l'la ithayaththi'rkum, akkirama uthaduka'lukkum, theechseyalka'laich seyyum kaika'lukkum, poomiyil iru vazhiyaay nadakkum paavikkum keadaam.

<15> kadavu'lai visuvaasiyaatha theene'riyaa'larkkum keadaam. aakaiyinaal, avarka'l avaraal kaappaat'rappada maattaarka'l.

<16> po'rumaiyai izhanthavarka'lukkum, sevvazhika'lai vittakan'ravarka'lukkum, theeyavazhika'lil udpattavarka'lukkum keadaam.

<17> aa'ndavar thangka'ludaiya nadaththaiyaich soathikkaiyil avarka'l enna seyvaarka'l?

<18> theyva payamu'l'lavarka'l aa'ndavarudaiya vaarththaika'lai visuvasiyaamal iraarka'l. avarai neasikki'ravarka'l avar vazhiyil nilaiko'lvaarka'l.

<19> theyva payamu'l'lavarka'l avarukku viruppamaanavaika'laith theaduvaarka'l. avarai neasippavarka'l avar katta'laiyaal ni'raivu adaivaarka'l.

<20> theyva payamu'l'lavarka'l thangka'l ithayangka'lai aayaththappaduththuvaarka'l;

<21> avar thirumun thangka'l aanmaakka'laith thooymaip paduththuvaarka'l. theyva payamu'l'lavarka'l avar katta'laika'laik kadaippidippaarka'l; aa'ndavar thangka'laith theerppidum varaiyilum po'rumaiyaay iruppaarka'l.

<22> eanen'raal, thavam seyyaamal poavoameayaakil, manitharudaiya kaika'lil alla, aanaal aa'ndavarudaiya kaika'lil akappaduvoam en'ru sollik ko'lvaarka'l. avar evva'lavu valimai porunthiyavaroa avva'lavu irakkam udaiyavaraay irukki'raar.

[seeraak aakamam 03]

<1> gnaanaththin makka'l neethimaanka'lin koottam. avarka'lin pi'l'laika'l keezhppadithalum neasamumaam.

<2> pi'l'laika'lea, ungka'l thanthaiyin a'rivuraika'laik keattu, neengka'l meedpu adaiyum poruttu avaika'linpadi nadanthu vaarungka'l.

<3> eanen'raal aa'ndavar, pi'l'laika'l thanthaiyai mathikka vea'ndum en'rum, thaayin athikaaraththi'rku udpattirukka vea'ndum en'rum niyamiththirukki'raar.

<4> kadavu'lai neasikki'ravan than paavangka'lukkaakap parikaaram seyvathallaamalum avaika'lai vilakkuvaan; aathalaal avan man'raattum keadkappadum.

<5> than thaayai mathikki'ravan selvangka'laich searththavan (poala vaazhvaan).

<6> than thanthaiyai mathikki'ravan pi'l'laika'laal makizhchchi adaivaan. avan vea'nduthalum keadkappadum.

<7> than thanthaiyai mathikki'ravan nedungkaalam vaazhvaan. than thanthaikkuk keezhppadiki'ravan thaaykku uthavuvaan.

<8> theyva payamu'l'lavan thaay thanthaiyarai mathikki'raan; thannaip pet'ravarka'lukkuth thalaivarka'lukkuch seyvathu poal oozhiyam seyvaan.

<9> seyalilum sollilum po'rumaiyilum un thanthaikku mariyaathai sey.

<10> athanaal unakku avanudaiya aasi kidaikkum. avan aasiyum un vaazhnaa'l varai unnoadu irukkum.

<11> thanthaiyin aasi pi'l'laika'lin kudumpangka'lai nilai naattum. thaayin saapamoa pi'l'laika'ludaiya kudumpangka'lin adiththa'laththaip pidungki vidum.

<12> un thanthaikku u'ndaakum ninthaika'laal nee perumai ko'l'laathea. eanen'raal, avan thunpam unakkup perumaiyan'ru. eanen'raal, thanthaikku u'ndaakum maadchimai pi'l'laiyinudaiya makimai;

<13> thanthaikku u'ndaakum ninthaiyoa pi'l'laikku avamaanam.

<14> makanea, un thanthaiyin muthumaiyil avanai aathari. avan vaazhnaa'lil avanai manam noakach seyyaathea.

<15> avan a'rivu ku'rainthathaayin manniththuk ko'l. un viveakaththai munnittu avanai ninthiyaathea. eanen'raal, thanthaikkuk kaa'npikkappadum irakkam orupoathum ma'rakkappada maattaathu.

<16> un thaayin kut'raththaich sakippathanaal unakku nanmai ea'rpadum.

<17> eanen'raal, nee neethiyil nilainaattappaduvaay; un thunpa naadka'lil aatharikkappaduvaay; kathiravan mun pani karainthu poavathu poala un paavangka'lum karainthu poakum.

<18> than thanthaiyaip pu'rakka'nippavan evva'lavoa ninthaikkuriyavan. than thaayai manam noakach seyki'ravan kadavu'laal sapikkappattavan.

<19> makanea, un seyalka'laich saantha ku'naththoadu seyvaayaakil manitharaal athika meanmaiyaay neasikkappaduvaay.

<20> evva'lavukku nee periyavanaay irukki'raayoa avva'lavukku anaiththilum unnaith thaazhththu. appoathu kadavu'l mun irakkaththaik kaa'npaay.

<21> eanen'raal, kadavu'l oruvarea mika vallamaiyu'l'lavar. avar thaazhchchiyu'l'lavarka'laal maadchippaduththap paduki'raar.

<22> un nilaikku mealaana kaariyangka'lai nee theadaathea. un aat'ralukku athikamaanavaika'lai nee ka'nda'riya naadaathea. aanaal, kadavu'l unakkuk ka'rpiththiruppathai eppoathum ninaiththuk ko'l. avar seyalka'lil palavat'raich soathikkaathea.

<23> eanen'raal, ma'raivaana kaariyangka'lai un ka'nka'laal kaa'nath theavaiyillai.

<24> theavaiyat'ra kaariyangka'laip pat'ri vee'naay yoasanai seyyaathea. avar padaippuka'lil palavat'rai aaraaya aasai ko'l'laathea.

<25> eanen'raal, manitha a'rivukku ettaatha kaariyangka'l pala unakkuk kaa'npikkappattirukkin'rana.

<26> avaika'lin aaraaychchi palarai mayakki avarka'l puththiyaik keduththathu.

<27> kadumaiyaana negncham i'ruthik kaalaththil keduthikku u'l'laakkum. aapaththai neasikki'ravan athileayea azhivaan.

<28> iru ne'rika'lil sellum manam vet'ri adaiyaathu. theene'riyaa'lanukku avaika'linaal aapaththu u'ndaakum.

<29> akkirama manamu'l'lavan varunthuvaan. avan paavaththin meal paavam kattik ko'lvaan.

<30> akanthaiyu'l'lavarka'ludaiya koottaththi'rkuth thiruththam u'ndaakaathu. eanen'raal, paavam oru sedi poala avarka'l a'riyaamalea avarka'lidam vearoon'rum.

<31> gnaaniyin nadaththai avan gnaanaththaal a'riyappadum. na'rku'namu'l'lavanin sevi gnaanam u'narththuvathai veku aavaloadu keadkum.

<32> gnaanamum a'rivumu'l'la manathudaiyavan paavangka'linin'ru thannaik kaappaan; neethiyin seyalka'laal vet'ri adaivaan.

<33> eriki'ra neruppaith tha'n'neer avikkin'rathu.

<34> tharumam paavaththaith thavirkkum. sampaavanai a'likkum kadavu'l athaik ka'n'noakkuki'raar; varungkaalaththil athai ninaiththuk ko'lki'raar. avan aapaththil vizhum nearaththil athaith thanakku oar aatharavaakak kaa'nki'raan.

[seeraak aakamam 04]

<1> makanea, va'riyavanukkup pichchaiyiduvathai vilakkaathea. e'liyavanukku un mukaththaith thiruppik ko'l'laathea.

<2> pasiyinaal varunthuki'ravanaip pazhiyaathea. va'riyavanai avanathu va'rumaiyil pu'rakka'niyaathea.

<3> va'riyavanudaiya manaththai noakach seyyaathea. varunthuki'ravanukkuk kodukkath thaamathiyaathea.

<4> thunpappaduki'ravanudaiya man'raattaith tha'l'li vidaathea. e'liyavaninin'ru un mukaththaith thiruppaathea.

<5> e'liyavanukku unmeethu varuththam u'ndaakaathapadi avanidaththinin'ru un ka'nka'lai akat'raathea. unnai man'raaduki'ravarka'l un ka'n ma'raivil unnaich sapikkumpadi vidaathea.

<6> manaththaangkalaal unnaich sapikki'ravanudaiya man'raattu keadkappadum. eanen'raal avanaip padaiththavar avan vea'nduthalaik keadpaar.

<7> ellaa eazhaika'l meethum anpaay nadanthu ko'l. muthiyoarukku un manaththaith thaazhththi, periyoarukkuth thalai va'nangku.

<8> makizhchchiyoadu e'liyavanin man'raattukkuch sevi kodu. nee kodukka vea'ndiyathai avanukkuk kodu; saantha ku'naththoadu avanukkuch samaathaana vaarththaika'laich sol.

<9> varunthum e'liyavanai akanthai ko'ndavanudaiya kaiyinin'ru viduthalai sey. manavaruththam ko'ndu pinvaangkaathea.

<10> thanthaiyat'ra pi'l'laika'lukku neethi seluththukaiyil thanthaiyaip poal irakkam kaa'npiththu, avarka'l thaayai aatharippavan poal iru.

<11> appozhuthu, mealaana kadavu'lukku neeyum keezhpadithalu'l'la makanaip poal iruppaay; avarum thaayai vida athikamaay un meethu irakkam ko'lvaar.

<12> gnaanam thannaip pinpat'ruki'ravarka'lukku uyarvu'l'la vaazhvaith tharukin'rathu; thannaith theaduki'ravarka'lai eat'ruk ko'ndu, neethine'riyil mun selkin'rathu.

<13> athai neasikki'ravan vaazhvai neasikki'raan; athai adaiyak kavalai ko'lki'ravarka'l athan samaathaanaththaik kaikko'lvaarka'l.

<14> gnaanaththaik kaippat'rinavarka'l vaazhvai adaivaarka'l. athu pukuntha idamellaam kadavu'l aaseervathippaar.

<15> atha'rku oozhiyam seyki'ravarka'l punitharukku oozhiyam seyki'ravarka'l aavaarka'l. athai neasippavarka'laik kadavu'l neasikki'raar.

<16> atha'rkuch sevi kodukki'ravan manitharukku niyaayam theerkka vallavan aaki'raan. athaip paarkki'ravan nampikkaiyaik kaividaan.

<17> athan meethu nampikkai vaikki'ravan athaith than urimaiyaaka adaivaan. avan santhathiyaarum athil nilai ko'lvaarka'l.

<18> eanen'raal, athu thunpa nearaththil avanoadu ulaavukin'rathu; avanai aathiyil thearnthu ko'lkin'rathu.

<19> payaththaiyum achchaththaiyum soathanaiyaiyum avanmeethu eavukin'rathu; avan e'n'nangka'laal avanaich soathiththu, avan than aanmaavil nampikkai ko'l'lum varaiyilum than poathanaiyinaal u'ndaakum thunpaththil avanai varuththukin'rathu;

<20> avanai u'ruthip paduththi avanidam nearvazhi sen'ru avanai makizhvikkum;

<21> avan irakasiyangka'lai avanukku ve'liyaakki, kalaiyaiyum neethiyin a'rivaiyum avanidam searppikkum;

<22> avan thava'rinaanaayin, avanai vittakan'ru, pakaivan kaiyil avanaik kaattividum.

<23> makanea, kaalam a'rinthu theemaiyai vilakku.

<24> un uyirai izhappathaanaalum u'nmaiyaich solla naa'naathea.

<25> paavaththi'rkuk koottippoakum vazhi on'ru; makimaikkum kadavu'l aru'lukkum azhaiththup poakum vazhi vea'ron'ru.

<26> un ithaya nanmaikku viroathamaana yaathon'raiyum eat'ruk ko'l'laathea. un aanmaavi'rku idaiyoo'raana poyyaich sollaathea.

<27> ayalaanai avan than kut'raththil mathikkaathea.

<28> nanmai seyyakkoodumaana poathu peasaathiraathea; un gnaanaththai athan na'rku'naththil ma'raikkaathea.

<29> gnaanam naavaikko'ndu a'riyappadukin'rathu. a'rivu, kalai, nallozhukkam a'rivaa'liyin vaarththaika'laal vi'langkukin'rana. aanaal, athan nilaimaiyoa neethiyin seyalka'lil adangkiyirukkin'rathu.

<30> u'nmaiyaana vaarththaiyai oru poathum ma'rakkaathea. un a'riveenaththaal vantha poykkaaka vedkappadu.

<31> un kut'rangka'lai eat'ruk ko'l'la naa'naathea. aanaal, un kut'raththai munnittu ellaarkkum munpaakavumea unnaith thaazhththik ko'l'laathea.

<32> valiyavan munpaaka ethirththu nillaathea. aat'ru neerin veakaththai ethirkka muyalaathea.

<33> un aanmaavai munnittu neethikkaakath thunpappadu. saakum varaiyilum neethikkaakap poaraadu. kadavu'lum unakkaaka un pakaivarka'lai ethirththu velluvaar.

<34> peasuvathil thurithappadaathea. un seyalka'lil vee'nanaakavum soampea'riyaakavum iraathea.

<35> un veettil un vealaikkaararai alaikkazhiththu, unakkuk keezhppattavarka'laith thunpu'ruththich singkaththai poal iraathea.

<36> un kai vaangkuvatha'rku mattum virinthum, koduppatha'rkoa moodiyum iraathirukkak kadavathu.

[seeraak aakamam 05]

<1> aneethap porudka'l meethu un nampikkaiyai vaikkaathea. vaazhkkaikkup poathumaanathu enakku u'ndu en'ru sollaathea; eanen'raal, pazhivaangkum kaalaththilum mara'na nearaththilum avai unakku uthavap poavathillai.

<2> un valimaiyai nampi un ithayaththin theeya naattangka'laip pinsellaathea.

<3> naan evva'lavoa valimai u'l'lavan; en seyalka'laip pat'ri ennaik ka'nakkuk keadpavan yaar en'ru sollaathea. eanen'raal, pazhi vaangkum kadavu'l pazhivaangkuvaar.

<4> paavam seythean; athanaal enakku vantha theengku enna en'ru sollaathea. eanen'raal unnatha kadavu'l po'ruththirunthu tha'ndippaar.

<5> po'rukkappatta paavaththaip pat'ri achchamat'ru iraathea. paavaththin meal paavam kattik ko'l'laathea.

<6> aa'ndavarudaiya irakkam perithu; en ka'nakkat'ra paavangka'l meethu avar irangkuvaar en'ru sollaathea.

<7> eanen'raal, irakkamum koapamum avaridam viraivil searnthu vidum. appozhuthu avar koapam paavika'l meethu vizhum.

<8> mananthirumpi aa'ndavaridam searath thaamathiyaathea; naa'lukku naa'l thaamatham seyyaathea.

<9> eanen'raal, avar koapam thideerena varum; pazhivaangkum kaalaththiloa avar unnaich sitha'radippaar.

<10> aneethach selvangka'laip pat'ri eakkam ko'l'laathea. eanen'raal, mara'na nearaththilum pazhivaangkum naa'lilum avaika'laal unakku yaathoru payanum u'ndaakaathu.

<11> kaat'radikkum pakkamengkum thirumpaathea. vazhi poakum idangka'lellaam sellaathea. eanen'raal, ivva'n'namea vagnchaka naavinaal paavi a'riyappaduki'raan.

<12> aa'ndavarudaiya vazhiyilum, a'rivin u'nmaiyilum, kalaiyilum nilaiyaay iru. amaithiyum neethiyum porunthiya vaarththai unnaip pinthodarakkadavathu.

<13> solluvathaik ka'ndupidikka vea'ndich saantha ku'naththoadu athaik kea'l. appoathu gnaanamudan u'nmaiyaana ma'rumozhi solvaay.

<14> unakkuth therinthirukkumaayin pi'ranukku ma'rumozhi sol; illaavidil, thakaatha kaariyangka'laich solli akappattuk ko'ndu vedkamadaiyaathapadikku un vaayai moodikko'l.

<15> a'rivaa'liyin u'raiyaadalil mariyaathaiyum makimaiyum u'ndu. viveakamat'ravanin naavoa avanukkea idaiyoo'raakin'rathu.

<16> pu'rangkoo'rupavan en'ru peyar edukkaathea. un vaarththaiyinaal akappattuk ko'ndu vedkamadaiyaathea.

<17> eanen'raal, thirudan meal vedkamum achchamum saarkin'rana. vagnchaka naavu'l'lavan meethoa periya avamaanam saarki'rathu; eanen'raal, pu'rangkoo'ruki'ravan meethu pakai, varmam, ikazhchchi, u'ndaakin'rana.

<18> si'riyavanukkum periyavanukkum nee sari neethi seluththuvaayaaka.

[seeraak aakamam 06]

<1> ayalaan kaariyaththil avanukku na'npanaay iruppatha'rkup pathilaayp pakaivanaay iraathea. eanen'raal, theeyavan vedkaththaiyum ninthaiyaiyumea urimai ko'lvaan; po'raamaiyu'l'lavanukkum irattai naakkudaiya paavikkum avva'n'namea nearum.

<2> eruthu poal un aanmeeka e'n'nangka'lil akanthai ko'l'laathea. eanen'raal, un valimai a'riveenaththaal sithainthu poakum.

<3> akanthai un nilaika'laik kedukkum; un kanika'lai ozhiththu vidum; nee paalaivanaththil ni'rkum patta maraththaip poala vidappaduvaay.

<4> eanen'raal, ketta aanmaa evanidaththil irukkin'rathoa athu avanaik keduththu, avan pakaivarukku makizhchchiyu'ndaakka avanaik kaiya'liththu, akkiramika'lin nilaikku avanaik ko'ndupoam.

<5> insol na'nparaip perukach seyyum; pakaiyaa'lika'laich saanthappaduththum. iniya sollaal pu'n'niyavaanidam pala nalanka'l u'ndaakum.

<6> palar un na'nparaay irukkak kadavaarka'l. aanaal, aayiraththil oruvan un aaloasanaikkaaranaay irukkakkadavaan.

<7> unakku na'npan vea'ndiyirukkum poathu avanai nanku aaraaynthu therinthuko'l. e'lithaay avan meethu nampikkai vaikkaathea.

<8> eanen'raal, thannalaththai naadum na'npanum u'ndu; avan un thunpa kaalaththil nilaiththirukka maattaan.

<9> pakaivanaayth thirumpum na'npanum u'ndu; pakaiyum sachcharavum ninthaiyum kaa'npikkum na'npanum u'ndu.

<10> panthiyil amarnthu saappidum na'npanum u'ndu. aanaal, avan aapaththuk kaalaththil nilaippavanallan.

<11> u'ruthiyaay nilaiththirukkum na'npanoa unnai oththavanaay iruppaan; un veettil u'l'lavarka'loadu visuvaasamaay nadanthu ko'lvaan.

<12> avan unakku munpaakath thannaith thaazhththinaalum, un ka'nmun nin'ru ma'rainthaalum un nalla nadpu maa'raamal irukkak kadavathu.

<13> pakaivarka'linin'rum vilaka un na'npanukku unnaik kaiya'li.

<14> nampikkaiyu'l'la na'npan palamaana kaavalukkuch samam; avanaik ka'ndadainthavan selvaththaik ka'ndavan poalaavaan.

<15> nampikkaiyu'l'la na'npanukku oppu on'rum illai; avanathu nampikkaikku entha a'lavu ponnum ve'l'liyum nikaraakaa.

<16> nampikkaiyu'l'la na'npan vaazhvaith tharum marunthu poal irukki'raan. aa'ndavarukku agnchuki'ravarka'l avanaik ka'ndadaivaarka'l.

<17> kadavu'lukku agnchuki'ravan nalla na'npanai urimaiyaakkik ko'lvaan. eanen'raal, avanaip poalavea avan na'npanum iruppaan.

<18> makanea, vaalipa muthal na'rpoathanaika'laip pinpat'ri nada; appoathu muthumai varaiyilum gnaanaththaik kaa'npaay.

<19> uzhuthu vithaippavan (a'ruvadaik kaalaththup) palanka'lukkaakak kaaththiruppathu poala, neeyum gnaanaththaip payi'rchi seythu athan na'rkanika'lukkaakak kaaththiru.

<20> athaip payiridak ku'raintha vealai seyvaay; athan kanika'lai veku viraivil u'npaay.

<21> nalla'rivillaatha manitharukku gnaanam evva'lavoa kasappaay irukki'rathu! a'riveenan athan meethu viruppam ko'l'laan.

<22> intha gnaanam avanukku manithar palaththaich soathikkum paaramaana kal poalaakum. avan athai e'rinthu vidath thaamathiyaan.

<23> eanen'raal, gnaanam than peyarukku oththathaay irukkin'rathu; athu palarukku ve'lippaduththappadavillai; therivikkappattavarka'lidaththileayoa avarka'laik kadavu'l mun searkkum varaiyilum nilaiththirukkin'rathu.

<24> makanea, kea'l, a'rivu'l'la yoasanaiyai eat'rukko'l. en yoasanaiyaith tha'l'lividaathea.

<25> athan vilangkuka'lil un kaalka'laiyum, athan sangkilika'lil un kazhuththaiyum maattikko'l.

<26> kuninthu, un thoa'lil athaich sumanthuko'l. athan kattuka'laal nee salippuk ko'l'laathea.

<27> un muzhu ithayaththoadu athai a'nukippoa. muzhu aat'raludan athan ne'rika'laik kaappaat'ru.

<28> athaith theadinaal nee ka'ndadaivaay; adaintha pi'raku athai vittu vidaathea.

<29> eanen'raal, i'ruthik kaalaththil athil i'laippaat'riyaik kaa'npaay. unakku athu makizhchchiyaaka maa'rum.

<30> appoathu athan vilangkuka'l un palaththi'rkuk kaavalum, un aat'ralukku adiththa'lamumaay irukkum. athan sangkilika'loa makimaiyin mealaadai aakum.

<31> eanen'raal, vaazhvin azhakea athil u'ndu. athan vilangkuka'l ku'nappaduththum kattuka'laam.

<32> makimaiyin mealaadaiyaal athaip poarththuvaay; aananthaththin mudiyaaka un thalaiyil thariththuk ko'lvaay.

<33> makanea, naan solvathai nee kavanippaayaakil kat'ra'rinthu ko'lvaay; athil un manaththaich seluththuvaayaakil gnaaniyaavaay.

<34> sevi koduppaayaakil a'rivadaivaay; keadka viruppam ko'lvaayaakil gnaaniyaavaay.

<35> gnaanamu'l'la muthiyoarudaiya sangkaththil searnthu ko'l. kadavu'laippat'riya anaiththum a'riya vea'ndi, avarka'l gnaanaththi'rku manam ko'ndu oththiru. pukazhchchikkuriya avarka'l uraiyaadal unnai vittu akalaathu.

<36> a'rivaa'liyaik ka'ndaal avanudan mika viraivil pazhaku. avan vaayi'r padika'lai un kaal mithikkakkadavathu.

<37> kadavu'l katta'laika'lil un e'n'naththaich seluththi, avaika'lil veku kavanamaay iru. avar unakku nanmanaththaik koduppaar. gnaanaththin aasaiyum unakku a'likkappadum.

[seeraak aakamam 07]

<1> nee theemai seyyaathea; athuvum unnai a'nukaathu.

<2> theene'riyaa'lanai vittu akan'ru poa; theemaiyum unnai vittu akan'ru poakum.

<3> makanea, theene'riyil pukunthu theemaika'lai vithaikkaathea; eanen'raal, vithaiththathai vida eazhu madangku theemai a'ruppaay.

<4> aa'ndavaridaththil uyarntha nilaiyaik keadkaathea. arasanidaththil makimaiyin ariya'naiyaith theadaathea.

<5> aa'ndavar munpaaka nee neethimaanaakamaattaay; eanen'raal, avar un manaththai a'rivaar. arasanidaththil gnaaniyaayth thoan'ra manam ko'l'laathea.

<6> akkiramangka'lai un aat'ralaal ozhikka vallavanaay irunthaalan'ri neethipathiyaavatha'rkuth theadaathea. eanen'raal, sila vea'lai valiyavan mun agnchi un nearmaikku idaiyoo'ru u'ndaakkuvaay.

<7> ooraar ellaaraiyum pakaikkaathea. makkad koottaththil searnthuko'l'laathea.

<8> kut'raththi'rku mealea kut'ram seyyaathea; eanen'raal, tha'ndanaika'lukku aa'laakka oru kut'ramea poathumaanathu.

<9> un manaththil koazhaiyaay iraathea.

<10> sepippathaiyum pichchaiyiduvathaiyum asattai seyyaathea.

<11> naan palathadavai pichchaiyittirukki'rathaik kadavu'l kadaikka'n noakki, naan avarukkuk kodukkum kaa'nikkaika'lai avar eat'rukko'lvaar en'ru sollaathea.

<12> yaareanum thunpappadukaiyil avanaik keali seyyaathea; eanen'raal, thaazhththuki'ravarum uyarththuki'ravarumaay ellaavat'raiyum paarkkum kadavu'l oruvar irukki'raar.

<13> un sakoatharanukku viroathamaayp poyyaana kaariyangka'lai ea'rpaadu seyyaathea; avva'n'namea un na'npanukku viroathamaakavum seyyaathea.

<14> enthap poyyum sollaathea; appadich solvathu nalla vazhakkaman'ru.

<15> muthiyoarudaiya sapaiyil virivaayp peasaathea. un sepaththil vaarththaika'lai irattiththuch sollaathea.

<16> kadinamaana vealaika'lai ve'rukkaathea. kadavu'laal ea'rpatta payirth thozhilaik kaividaathea.

<17> theene'riyaa'lar koottaththil neeyum oruvanaay iraathea.

<18> theyva koapam varath thaamathiyaathu en'ru e'n'nikko'l.

<19> un manaththai mikavum thaazhththu; eanen'raal theene'riyaa'lanudaiya tha'ndanai neruppum puzhukka'lumea.

<20> pa'nam kodukkath thaamathippathanaal un na'npan meethu ko'nda nampikkaiyaik kaividaathea. ponnaip pat'ri un anpuch sakoatharanai ninthiyaathea.

<21> theyva payaththoadu nee eat'ruk ko'nda a'rivu'l'la pe'n'nai vittup poakaathea; eanen'raal, ava'lathu naa'naththin alangkaaramea ponnukku mealaanathaam.

<22> nampikkaiyaay vealai seyyum oozhiyanaiyum, thannai muzhumaiyum nearnthu pa'nividai seyyum oozhiyanaiyum thunpu'ruththaathea.

<23> a'rivaa'liyaana oozhiyanai un aanmaavaip poala neasippaayaaka. avan urimaiyai avanidamirunthu pa'rikkaathea; avanai va'rumaiyil vittu vidaathea.

<24> unakku manthaika'l u'ndoa? avat'raip paraamariththuk ko'l. unakku uthaviyaanaal avai unnudan irukkattum.

<25> unakkup puthalvar u'ndoa? avarka'lukkuk ka'rpiththuk koduththu, i'lamaiyileayea avarka'laip pazhakku.

<26> unakkup puthalviyar u'ndoa? avarka'l ka'rpaik kaappaat'ru; avarka'lukku makizhchchi mukam kaa'npiyaathea.

<27> un puthalviyaith thiruma'nam seythu kodu; appozhuthu perithaana kaariyaththai mudiththavanaavaay. a'rivaa'liyaana manithanukku ava'laik kodu.

<28> un manaththukku isaintha pe'n'naay iruppaa'leayaakil ava'laik kaividaathea. theene'riyudaiyava'lidaththil unnaik kaiya'likkaathea.

<29> un muzhu ithayaththoadu un thanthaikku mariyaathai sey; un thaayin pulampalka'lai nee ma'ravaathea.

<30> avarka'lin'ri nee pi'ranthirukkamaattaay en'ru ninaiththuk ko'l. avarka'l unakkuch seythathu poalavea avarka'lukkum nee pathil nan'ri sey.

<31> un muzhu aanmaavoadu aa'ndavarukku agnchi nada; avarudaiya kurukka'lukku mariyaathai sey.

<32> unnaip padaiththavarai unnaal aanamattum neasikkakkadavaay; avarudaiya pa'niyaa'larka'laiyum kaividaathea.

<33> un muzhu aanmaavoadu kadavu'lai va'nangku. kurukka'lukku mariyaathai seythu, un sonthak kaa'nikkaika'laik ko'ndu unnaith thaanea thooymaip paduththikko'l.

<34> un mutha'r palanka'lilum kaa'nikkaika'lilum avarka'lukku u'ndaana pangkai, unakkuk katta'laiyidap pattu'l'la va'n'nam koduththu vidu. un kut'rangka'laich silar munnilaiyil nivarththi seythuko'l.

<35> pali mirukangka'lil thoalka'laiyum, aaraathanaip paliyaiyum, mutha'r kaa'nikkaika'laiyum aa'ndavarukku oppukkodu.

<36> un paliyum kaa'nikkaiyum muzhu ni'raivu pe'ra va'riyavarukkup pichchaiyidu.

<37> thaaraa'la ku'nam vaazhvoaraal virumpappadukin'rathu. i'ranthoarukkum athanaal u'ndaakum makizhchchiyaith thadai seyyaathea.

<38> azhuvoarkku aa'ruthal sollath thava'raathea. pulampuki'ravarka'loadu neeyum koodap pulampu.

<39> noayaa'liyaich santhippathai asattai seyyaathea. eanen'raal, iththakaiya seyalka'laal thaan nee pi'rar anpil u'ruthippaduvaay.

<40> un ellaach seyalka'lilum un i'ruthik kathiyai ninaiththuk ko'l; orupoathum paavam seyya maattaay.

[seeraak aakamam 08]

<1> valimaiyu'l'lavanoadu nee vazhakkaadaathea; eanen'raal, silavea'lai avan kaiyil akappattuk ko'lvaay.

<2> selvamu'l'lavanoadu vazhakkuth thodukkaathea; eanen'raal, sila vea'lai avan un meethu vazhakkuth thoduppaan.

<3> eanen'raal, ponnum ve'l'liyum palarai azhiththozhiththana; arasaraiyum tham vasamaakkith tham viruppappadi nadaththina.

<4> vaayaadiyoadu vazhakkidaathea. avanidam eriki'ra neruppil innum e'n'ney vaarkkaathea.

<5> a'riveenan un koaththiraththai izhivaayp peasaathapadikku avanoadu u'ravu ko'l'laathea.

<6> paavaththai vittu ve'ruththu nadakkum manithanai nee ninthiyaathea; avanaik ka'ndikkaathea. eanen'raal, naam elloarumea tha'ndanaikku uriyavarka'l en'ru ninaiththuk ko'l.

<7> entha manithanaiyum avan muthumaiyil pu'rakka'nikkaathea; eanen'raal, nammaip poal irunthallavoa avan muthiyavanaanaan!

<8> un pakaiyaa'liyin mara'naththaippat'ri makizhchchi ko'l'laathea; eanen'raal, naam elloarum saavoamen'rum, namathu saavaip pat'rip pi'rar makizhchchi ko'l'la namakku manam iraathen'rum a'rinthu ko'l.

<9> periyoaraana gnaanika'l sollum kaariyangka'lai asattai seyyaathea; avarka'l neethi mozhika'linpadiyea nadanthuko'l.

<10> eanen'raal, avarka'lidamirunthu gnaanaththaiyum, a'rivin ne'riyaiyum, periyoarukku mu'raippaadu illaamal oozhiyam seyyum vithaththaiyum kat'ra'rinthu ko'lvaay.

<11> periyoar solvathai asattai seyyaathea; eanen'raal, avarka'l thangka'l thanthaiyaridam kat'ra'rinthirukkin'raarka'l.

<12> aathalaal, avarka'laal nee a'rivuk koormai adaivaay; vea'ndum poathu ma'rumozhi sollavum a'rivaay.

<13> (aduppil eriyum karipoalap) paavika'ludaiya koapaththai ezhuppaathea; eanen'raal, avarka'l paavaththin akkiramam unnaich sutteriththu vidum.

<14> akanthaiyu'l'lavanudan pidivaatham ko'l'laathea; eanen'raal, avan un vaarththaika'laik ko'ndu unmeethu kut'ram saattuvaan.

<15> unnilum valiyavanukkuk kadankodaathea; koduththirunthaal, izhanthu poanathen'ru e'n'nikko'l.

<16> un valimaikku mignchi uththaravaathi aakaathea; uththaravaathiyaanaaloa neeyea eedu seyya vea'ndiyathen'ru e'n'nikko'l.

<17> neethipathikku viroathamaakath theerppuch seyyaathea; eanen'raal, avan neethippadiyea theerppidukin'raan.

<18> thudukku'l'lavanoadu searnthiraathea; eanen'raal sila vea'lai thannaal vi'laintha theemaika'lai un meethu sumaththuvaan. eanen'raal, avan than viruppappadi nadakki'raan; neeyum avanudaiya moodaththanaththinaal keduvaay.

<19> koapiyoadu sa'ndaiyidaathea. thudukkanoadu thaniyidam poakaathea. eanen'raal, avanukku munpaaka iraththam on'rumalla. unakku uthaviyillaatha idaththil unnai nasukkuvaan.

<20> peathaika'lidam un kaariyangka'laip pat'ri yoasanai keadkaathea; eanen'raal, thangka'lukku viruppamaanathai mattum avarka'l virumpak koodum.

<21> anniyanukku munpaaka un irakasiyangka'laip peasaathea; eanen'raal, avan pi'raku enna seyyath thodangkuvaan en'ru nee a'riyaay.

<22> ellaavitha manitharukkumea un u'l'laththai ve'lippaduththaathea; eanen'raal, sila vea'lai poyyaana seyalai un meethu saattuvaarka'l; unnaip pat'rip pu'ra'ni solvaarka'l.

[seeraak aakamam 09]

<1> unnudan searnthu vaazhum pe'n'nin meethu santheakam ko'l'laathea; eanen'raal, ketta nadaththaiyin akkiramaththai ava'l un meethu seluththuvaa'l.

<2> un athikaaraththaip pe'n apakariththuk ko'lvathaal nee vedkam adaiyaathapadikku un mana athikaaraththai ava'lukkuk koduththu vidaathea.

<3> pala kaariyangka'lai aasikkum pe'n'nin valaika'lil nee sikkik ko'l'laathapadikku ava'lai ea'reduththup paarkkaathea.

<4> nadana maathoadu thodarpu ko'l'laathea. ava'l maaykaiyinaal kedaathapadi ava'lukkuch sevi kodaathea.

<5> i'lamangkaiyin azhakinaal nee kettup poakaathapadi ava'laik ka'n'noakkaathea.

<6> ekkaariyaththilum vilaimaatharukku un manaththaip pa'rikodaathea. eanen'raal, unnaiyum un soththukka'laiyum izhanthu poavaay.

<7> nakarin therukka'lil sut'rippaarkkaathea; athan maithaanangka'lil thiriyaathea.

<8> thannaith thaanea azhakupaduththith thiriyum pe'n'ninin'ru un mukaththaith thiruppik ko'l. azhaku'l'la anniya pe'n'nai noakkaathea.

<9> pe'n'nin azhakinaal palar kettazhinthu'l'laarka'l; athanaal aasaiyu'narvu neruppaip poal pat'ri erikin'rathu.

<10> veasiyaayth thiriyum eva'lum paathaiyilu'l'la sakathiyaip poal mithikkappaduvaa'l.

<11> pi'ran manaiviyin azhakaik ka'ndu athisayiththavarka'l palar tha'l'lu'ndu poanaarka'l. eanen'raal, ava'l uraiyaadal neruppaip poal erikin'rathu.

<12> pi'ran manaiviyoadu oru poathum udkaarnthiraathea. muzhangkaiyoon'rich saaynthu ava'ludan measaiyil amaraathea.

<13> un manam ava'l meethu aasai ko'l'laathapadikkum, athanaal nee iraththam sinthi uyir izhakkaathapadikkum ava'ludan mathu kudiththu ullaasamaay uraiyaadaathea.

<14> pazhaiya na'npanaik kaividaathea. eanen'raal, puthiyavan avanaip poal aakamaattaan.

<15> puthiya mathuvaip poalavea puthiya na'npanum. mathu pazhamaippattaal athai inpaththoadu arunthuvaay.

<16> paaviyinudaiya makimaiyaiyum selvaththaiyum pat'rip po'raamai ko'l'laathea. eanen'raal, avanukkup pinvarum keattai nee a'riyaay.

<17> theeyavan ma'ruvulakam varaiyilum virumpappaduvathillai en'ru nee a'rinthirukki'rapadiyaal, neethiyat'ravanudaiya aneethiyai virumpaathea.

<18> kolai seyyum valimaiyu'l'la manithanai vittakan'ru veku thooraththil iru. appoathu mara'naththin payangkaram unnai a'nukaathu.

<19> avanidam nee poavaayeayaakil, avan un uyirai vaangkaathapadikku yaathon'rum seyyaathea.

<20> mara'na nearam kittiyirukki'rathen'ru a'rinthiru. eanen'raal, ka'n'nika'lin naduvea pukuki'raay; koapave'ri ko'ndavarka'ludaiya aayuthangka'lin meal ulaavuki'raay.

<21> un valimaikkuth thakka va'n'nam pi'ranoadu echcharikkaiyaay iru. gnaanika'ludaiyavum viveakika'ludaiyavum yoasanaiyaik kea'l.

<22> neethimaanka'l unnudan panthiyamarak kadavaarka'l. un makimai theyva payaththil adangkiyirukkakkadavathu.

<23> un u'l'laththil kadavu'laip pat'riya e'n'nam irukkakkadavathu. un uraiyaadalellaam unnatha kadavu'lin katta'laika'laip pat'riyathaay irukkakkadavathu.

<24> thozhilaa'larin kaiyinaal seyyappatta vealaika'l mathippadaikin'rana. makka'l thalaivan than vaarththaika'lin gnaanaththaalum, muthiyoar tham mozhika'lin karuththinaalum pukazhappaduvaarka'l.

<25> vaayaadi than ooril agnchappadaththakkavan. yoasanaiyillaamal peasuki'ravan pakaikkappada vea'ndiyavan.

[seeraak aakamam 10]

<1> gnaanamu'l'la neethipathi than kudika'lukku neethiyaayth theerppuch solvaan. a'rivaa'liyin aadchi nilaiyu'l'lathaay irukkum.

<2> makka'ludaiya neethipathi eppadiyoa appadiyea avan eavalarka'lum. nakarath thalaivan eppadiyoa appadiyea an nakaril vaazhki'ravarka'lum.

<3> a'rivat'ra arasan than kudika'lukkuk keduthi seyvaan. thalaivarka'lin a'rivukkeat'ra a'lavu nakarka'lil kudika'l thokai ea'rum.

<4> ma'n'nulaka arasaadchi kadavu'lin kaiyil irukkin'rathu. athai aa'lvatha'rkuth thakuthiyaana thalaivarai avar vea'ndiya poathu ezhuppuvaar.

<5> manithanudaiya pea'rum kadavu'l kaiyil irukkin'rathu. avar gnaanikku vea'ndiya mariyaathaiyaich seyvippaar.

<6> pi'raraal unakku u'ndaakum evvithath theemaiyaiyum ninaivu kooraathea. theech seyalka'l ethaiyum nee seyyaathea.

<7> akanthai kadavu'laalum manitharaalum aruvarukkappadath thakkathaay irukkin'rathu. manitharudaiya ellaa akkiramamum ve'rukkappadaththakkathu.

<8> aneethika'l, akkiramangka'l, ninthaika'l, palavitha moasangka'l muthaliyavaika'lai munnittu, arasu oru naattinin'ru vea'roru naattukku maat'rappadukin'rathu.

<9> pearaasaikkaaranaik kaattilum keduthiyaanavan oruvanumillai. ma'n'num saampalum akanthai ko'lvathu ean?

<10> pa'naththai neasippathai vidath theeyathu on'rumillai. appadich seypavan than aanmaavai vilaipeasuki'ravanaavaan; eanen'raal, than aayud kaalaththileayea thanakku mikavum sonthamaanavaika'lai e'rinthu viduki'raan.

<11> entha athikaaramum nedunaa'laaka nilai ko'l'laathu. neediththa noay maruththuvanukkuch sumaiyaay irukkin'rathu.

<12> noayin aarampaththileayea maruththuvan athaith tha'riththu viduki'raan. athaip poalavea, arasan in'ru irukki'raan; naa'lai i'rakki'raan.

<13> manithan saakum poathu paampuka'lum mirukangka'lum puzhukka'lumea avan urimaiyaakum.

<14> kadavu'lai vittakan'ru poavathea manithanudaiya akanthaiyin thodakkam.

<15> eanenil thannaip padaiththavaridaththinin'ru avan manam vilakip poakin'rathu; akanthai ellaap paavangka'lin adippadaiyaakavum irukki'rathu. akanthaiyaal peedikkappattavan kodiya saapaththukku uriyavanaavaan; i'ruthiyil athu avanai azhikkum.

<16> aathalaal thaan aa'ndavar paavika'lin koottaththai avamaanappaduththinaar. eppoathum avarka'lai azhiththaar.

<17> akanthai ko'nda athikaarika'ludaiya ariya'naika'laik kadavu'l veezhththuvaar. avarka'lukkup pathilaaych saanthamu'l'lavarka'lai ariya'naika'lil iruththuvaar.

<18> akanthai ko'nda makka'ludaiya vearka'lai aa'ndavar ulara vaiththaar; avarka'linin'rea thaazhchchiyu'l'lavarka'lai nattu vaiththaar.

<19> akanthai ko'ndavarka'ludaiya naaduka'lai aa'ndavar ozhiththaar. adiththa'lam mattum avarka'lai azhiththaar.

<20> avarka'lil silaraip pattuppoakumpadi seythu avarka'laich sitha'radiththaar; avarka'ludaiya ninaivum ma'n'nulakinin'ru at'ruppoakumpadi seythaar.

<21> akanthai ko'ndavarka'ludaiya ninaivai aa'ndavar azhiththaar. manaththaazhchchi udaiyavarka'ludaiya ninaivu nilaiththirukkumpadi seythaar.

<22> akanthai manithanukku aakaathu. pe'nka'lidaththil pi'ranthavarka'lukkuk koapam thakaathu.

<23> kadavu'lukkup payanthu nadakkum manitha inam uyarththappadum; aa'ndavarudaiya katta'laika'lai asattai seyyum inamoa avamathikkappadum.

<24> sakoathararaich sariyaay nadaththuki'ravan avarka'laal mathikkappaduvaan. aa'ndavarukkup payanthu nadakki'ravarka'lai avar ka'n'noakkuvaar.

<25> selvamudaiyavanaay irunthaalum sari, uyar kudip pi'ranthavanaay irunthaalum sari, e'liyavanaay irunthaalum sari -kadavu'lukkup payappaduvathu ellaarukkum makimai.

<26> e'liyavanaay iruppathaal gnaaniyai ninthiyaathea; selvanaay iruppathanaal paaviyaip pukazhaathea.

<27> periyavanum neethipathiyum vallamaiyu'l'lavanum mariyaathai adaiki'raarka'l. aanaal, kadavu'lukkup payanthu nadappavanai vidap periyavan evanum illai.

<28> urimaiyu'l'lavarka'l thangka'l a'rivaa'liyaana adimaiyin karuththukku i'nangkuvaarka'l. viveakamum nallozhukkamum u'l'la manithan ka'ndikkappattaal mu'raiyidaan. viveakamillaathavanoa avamathikkappaduvaan.

<29> un vealaiyai nan'raaych seythathaal unnai neeyea uyarththik ko'l'laathea. ikkattu nearaththil soampalaay iraathea.

<30> makimaiyudan irunthum u'n'na on'rumillaathiruppavanai vida, uzhaiththu mikuthiyaaych sampaathippavan si'ranthavan.

<31> makanea, un aanmaavaich saanthaththil nilaini'ruththu; athaith thakkapadi mathiththu nada.

<32> than aanmaavaik kedukkum kut'ravaa'li neethimaanaaka mathikkappaduvaanoa? (illai) than aanmaavaik ka'raippaduththinavan makimaip paduththappaduvaanoa? (ka'ndippaay illai)

<33> e'liyavan than nanne'riyaalum payaththinaalum makimai adaiki'raan. mat'rum silar thangka'l selvaththin poruttu (vee'nil) makimai adaiki'raarka'l.

<34> va'rumaiyileayea makimai adaiki'ravan selvamudaiyavanaanaal evva'lavoa makimai adaivaan! aanaal, selvaththaal perumai paaraattuki'ravan va'rumaikkup payappaduvaan.

[seeraak aakamam 11]

<1> thaazhchchiyu'l'lavanudaiya gnaanam avanai uyarththum; periyoar naduvil avanai udkaarumpadi seyyum.

<2> entha manithanaiyum avan azhakin poruttup pukazhaathea. oruvanaiyum avan vadivaip pat'ri ikazhaathea.

<3> pa'ravaika'lil theanee si'riyathu. aanaal, athan uzhaippin palan inippil muthanmaiyaanathu.

<4> un udaimu'raiyaip pat'ri perumai ko'l'laathea; nee mariyaathaiyudan nadaththappadum poathu makimai ko'l'laathea. eanen'raal, unnatha kadavu'lin seyalka'l mattumea viyappukkuriyavaika'lum makimai porunthiyavaika'lum ma'raikkappattavaika'lum a'rivukkettaathavaika'lumaay irukkin'rana.

<5> kodungkoalar palar ariya'nai ea'rinar. (aanaal, avarka'lukkup pathilaay) evarum ninaiyaatha oruvan mudi a'ninthaan.

<6> athikaaram udaiya thalaivarka'lil palar kodooramaaych si'raippattaarka'l; aan'roar palar mat'ravarka'l kaika'lil kaattik kodukkappattaarka'l.

<7> evanaiyum tha'ndippatha'rku mun avanai visaari; visaariththa pi'raku neethiyaayth tha'ndanai vithi.

<8> keadpatha'rku munpea ma'rumozhi sollaathea. evanaiyum avan peachchu naduvil thadai seyyaathea.

<9> unnaich saaraatha kaariyaththaip pat'ri vaathaadaathea. kettavarka'ludan niyaayam theerkka mu'rpadaathea.

<10> makanea pa'rpala kaariyangka'laich seyya muyalaathea; appadich seythaal kut'raththi'rkuth thappik ko'l'la maattaay. nee pa'rpala kaariyangka'lil pukunthaal avai unakku vet'riyaith tharaa; ivaika'lai vittu vittaal unakku nattam varaamal iraathu.

<11> oru manithan vealai seyki'raan; thurithappaduki'raan; veku thunpappaduki'raan. aanaal, avva'lavukku avan selvanaaka maattaan.

<12> mat'roruvan pa'rpala ku'raivuka'laal varuththappattu, uthaviyat'ravanaayum thairiyamillaathavanaayum parama eazhaiyaayum irukki'raan.

<13> kadavu'ludaiya ka'nka'l thayavaay avanai noakkina; avan thaazhmaiyinin'ru avanaith thookki, avanai uyarththina. palar avanaip pat'ri aachchariyam adainthu kadavu'laip poat'rinaarka'l.

<14> nanmaiyum theemaiyum, vaazhvum saavum, va'rumaiyum selvamum kadavu'lidamirunthu u'ndaakin'rana.

<15> gnaanamum na'rpoathakamum, katta'laika'lin a'rivum kadavu'lidamirunthu varukin'rana. anpum na'rseyalka'lum avaridamirunthea u'ndaakin'rana.

<16> thava'rum iru'lum paavika'lukku ea'rpattana; eanen'raal, paavaththil makizhchchi adaiki'ravarka'l muthumaiyilum paavaththileayea nilaiko'lvaarka'l.

<17> kadavu'ludaiya aru'l neethimaanka'l meal nilaiththirukkin'rathu. avarudaiya thayavu athaip perukach seyki'rathanaal, neethimaan niththiya peat'raip pe'ruvaan.

<18> a'lavoadu selaviduvathanaal selvanaaki'ravan u'ndu. athanaal varum payan ennaven'raal:

<19> naan i'laippaat'riyaik ka'ndadainthean; en sampaaththiyaththaik ko'ndu naan mattum saappiduvean enpaan.

<20> aanaal, kaalam kadanthupoam en'rum, mara'nam kittivarum en'rum, mat'ravarka'lidam ellaavat'raiyum vittuch saavean en'rum ninaiyaan.

<21> un manavu'ruthiyil nilaiththiru. athaip pat'riyea uraiyaadu; athaip pat'riyea un u'l'laththil yoasi. un muthumai varaiyilum unakkuk katta'laiyidap pattavaika'laik kadaippidi.

<22> paavika'ludaiya seyalka'lil nilaiyaathea. kadavu'l meethu un nampikkaiyai vaiththu, manavu'ruthiyil nilaiththiru.

<23> eanen'raal, va'riyavanai orea nimidaththil selvanaakkuvathu kadavu'lukku e'lithaana kaariyamaam.

<24> kadavu'l neethimaanai aaseervathiththu, avanukkuk koodiya viraiyil vekumathi a'lippaar. veku viraivil avan palanadaivaan.

<25> enakku enna theavai? enakku enna nanmaika'l u'ndaakum en'ru sollaathea.

<26> enakku iruppathea poathumaanathu; inimeal naan agnchath thakkathu enna en'ru sollaathea.

<27> unnudaiya selvaakkaana naadka'lil nee varuththappatta naadka'lai ma'ranthu vidaathea; unakkuth thunpam varum naadka'lilum selvaakkaana naadka'lai ninaiyaamal iraathea.

<28> eanen'raal, ovvoruvanukkum avan than seykaika'lukkuth thakuntha va'n'nam avan mara'na naa'lil avanukku vekumathi a'lippathu kadavu'lukku e'lithaana kaariyamaam.

<29> ikkaalaththuth thunpam pazhaiya, periya, inpa anupavaththai ma'rakkach seykin'rathu. manithanudaiya mara'na vea'laiyil avan seyalka'l yaavum ve'lippaduththappadum.

<30> oruvan saavatha'rkumun avanaip pukazhaathea; eanen'raal, than pi'l'laika'laal avan a'riyappaduki'raan.

<31> ellaaraiyumea un veetti'rku'l azhaiththup poakaathea; eanen'raal, kapadanukkup pala thanthira upaayangka'l u'ndu.

<32> mithamignchich saappittavarka'ludaiya negnchinin'ru varum ketta naat'ram poalavum, kavuthaariyai izhuththuk ko'l'lum ka'n'niyaip poalavum, maankuttiyai akappaduththik ko'l'lum valaiyaip poalavum akanthai ko'ndavarka'ludaiya ithayamum irukkin'rathu. than ayalaanudaiya keattaik ka'ndu aaraayki'ravanum appadiyea aaki'raan.

<33> eanen'raal, avan nanmaiyaith theemaiyaaka maat'rip pi'raraik kedukka vazhi theaduki'raan. si'rantha seyalka'lilum ku'rai kaa'nki'raan.

<34> oru neruppup po'riyinin'ru perum neruppu u'ndaakum. oru theene'riyaa'lanaal iraththappazhi athikarikkum. paaviyaana manithan iraththam sintha vaikki'ratha'rku vazhi theaduki'raan.

<35> ketta ku'namu'l'la manithanidam echcharikkaiyaay iru. eanen'raal, sila vea'lai un meethu kaalamellaam thodarum poyyaana pu'ra'nika'laich sumaththuvaan.

<36> anniyanukku nee idam koduththaaloa, avan kalakaththil unnai vizhaththaatti, un u'ravinanukkum unnai anniyanaakkuvaan.

[seeraak aakamam 12]

<1> nee nanmai seyvathaayin, eththanmaiyaanavanukkuch seyki'raayen'ru therinthu sey; appoathu un na'rseyalka'linaal perum payan u'ndaakum.

<2> neethimaanukku nanmaisey; athanaal perum nanmai adaivaay; avanaal pe'raavidinum nichchayam aa'ndavaraaleanum unakkuk kidaikkum.

<3> eppoathum keduthiyai naaduki'ravanum, pichchai idaathavanum nalla nilaiyil irukkap poaki'rathillai; eanen'raal, unnatha kadavu'l paavika'laip pakaikki'raar; mana varuththap paduki'ravarka'l meal irakkamaay irukki'raar.

<4> irakkamu'l'lavanukkuk kodu; paaviyai eat'rukko'l'laathea. eanen'raal, aa'ndavar akkiramika'lukkum paavika'lukkum thakuntha tha'ndanai koduppaar; avarka'lukkaakap pazhivaangkum naa'l varai kaaththuk ko'ndirukki'raar.

<5> nallavanukkuk kodu; paaviyai eat'rukko'l'laathea.

<6> thaazhchchiyu'l'lavanukkup pichchai idu; theeyavanukku on'rum kodaathea; avan unninum valiyavanaakaathapadikku, avanukku u'navu kodukkappaduvathaith thaduththu vidu.

<7> nee avanukkuch seyyum ellaavat'rilum iruvithath theemaika'laik kaa'npaay. eanen'raal, unnatha kadavu'l paavika'laip pakaikki'raar; akkiramika'laith tha'ndikki'raar.

<8> nee selvaakkudan irukkum poathu u'nmaiyaana na'npan yaaren'ru a'riya mudiyaathu. thunpaththil u'nmaiyaana pakaivan yaaren'ru a'riyappadum.

<9> manithan selvaakkudan irukkum poathu avan pakaivarka'l varuththamaayirukki'raarka'l; avan thunpaththil na'npan a'riyappaduki'raan.

<10> un pakaivanai nee oru poathum nampaathea. eanen'raal, piththa'laiyil ka'limpu ea'rumaap poal avan ketta ku'namum ka'limpea'rip poakum.

<11> thannaith thaazhththi avan kuninthu nadantha poathilum, un manaththai echcharikkaippaduththi, avanidam sikkikko'l'laathapadi vizhiththiru.

<12> avanai unnoadu searththuk ko'l'laathea; avan valappakkaththilum udkaaraathea. eanen'raal, oruvea'lai avan unakku viroathamaay un pakkamaayth thirumpi un irukkaiyil amarvaan. (appadich seythaal) kadaisiyil naan sonnathai nee ninainthu varunthi, athu u'nmaiyen'ru ka'ndupidippaay.

<13> paampaal kadipatta paampaatti meethum, mirukangka'lidam poakum evan meethum irakkam ko'lpavan yaar? ithu poalavea, akkiramiyoadu kooduki'ravanum avan paavangka'laaleayea soozhappaduvaan.

<14> avan si'rithu nearam unnoadu thangkuvaan; avanai nee kavaniyaamal poanaal po'rukka maattaan.

<15> pakaivan than so'rka'lil inippaanavan; than u'l'laththiloa unnaik kuzhiyil tha'l'la vazhi theaduvaan.

<16> pakaivan un thunpa kaalaththil than ka'nka'lil ka'n'neer ukukki'raan. samayam vaaykkum poathu nee iraththam sinthak ka'ndu ni'raivu ko'lvathai aasaiyudan theaduvaan.

<17> unakkuth thunpangka'l varum poathu avanea muthan muthal unnidam oadi varuvaan.

<18> pakaivan than ka'nka'lil ka'n'neer ukukki'raan. unakku uthavi seypavan poal un kaaladika'laith thatti viduki'raan.

<19> appaal, than thalaiyai asaippaan; kaithattuvaan; pa'rpala poy, pu'ra'nika'l sollith than mukaththai maat'ruvaan.

[seeraak aakamam 13]

<1> keelaith thoduki'ravan ka'raippaduvaan. akanthaiyu'l'lavanoadu u'ravaaduki'ravan akanthaiyaith tharippaan.

<2> thannai vidap periyavanoadu u'ravaaduki'ravan than meal paaraththaich sumaththik ko'lki'raan. unnaich kaattilum athikach selvamu'l'lavanoadu u'ravu ko'l'laathea.

<3> ma'n paanaikku irumpup paanaiyoadu thodarpu enna? on'roadon'ru moathum poathu (ma'npaanai) udainthu poakum.

<4> selvamu'l'lavan aniyaayam seythu pi'raku thudithudikki'raan. aniyaayam seyyappatta e'liyavanoa maunamaay irukki'raan.

<5> avanukkup parisu koduththaal unnai eat'rukko'lvaan; unnidaththil on'rumillaamal poanaal unnai vittu viduvaan.

<6> unnidam selvamirunthaal unnudan searnthu panthiyil amarnthu unakku athikach selavai u'ndaakkuvaan; athanaal unnaip pat'ri avan varunthamaattaan.

<7> avanukkuth theavaiyaay iruppaayeayaakil unnai vasappaduththik ko'lvaan; nayanthu, unakku nampikkai varuviththu, nalla vaarththaika'l solli, unakku vea'ndiyathu enna en'ru keadpaan.

<8> than virunthuka'laal unnai mayakki, unnai muzhumaiyum poakkadikki'ra varaiyil ira'ndu moon'ru mu'rai avvaa'rea seyvaan; kadaisiyil unnai nakaiththu, unnidam on'rumillai en'ru ka'ndu unnai vittuviduvaan; unnaip paarththuth than thalaiyai asaippaan.

<9> kadavu'lukku munpaaka unnaith thaazhththu; avar uthavikkuk kaaththiru.

<10> vagnchakaththaal moasam poay, moodaththanaththaal nee thaazhththappadaathapadikku echcharikkaiyaay iru.

<11> thaazhththappattathanaal moodaththanmaikku u'l'laakaathapadikku un gnaanaththil unnaith thaazhththaathea.

<12> unnilum periyavan oruvan unnai azhaippaaneayaanaal, nee thooramaayp poa. eanen'raal, appadich seyvathanaal avan unnai mee'ndum azhaippaan.

<13> avanukku ve'ruppu'ndaakaathapadi adikkadi poakaathea; avan unnai ma'ranthu vidaathapadikkuth thooramaayum poakaathea.

<14> avanukku nikaraanavan poan'ru neediththa uraiyaadal mea'rko'l'laathea; avanudaiya nee'nda peachchuka'laiyum nampaathea. eanen'raal avan pala peachchuka'laal unnaith thanthiramaay eamaat'ri, siriththuk ko'ndu un irakasiyangka'lai a'riya muyalvaan.

<15> thaan irakkamat'ra ithayamudaiyavanaay iruppathanaal, un vaarththaika'lai ve'lippaduththuvaan; unnaik keduppatha'rkoa, si'raiyil adaippatha'rkoa pinnadaiyamaattaan.

<16> nee echcharikkaiyaay iru; avan solvathaik kavanamaayk kea'l. illaavidil nee aapaththil sikkik ko'ndu nadappaay.

<17> avaika'lellaam kanavil keadpathu poal e'n'nu; appoathu vizhiththiruppavan poal echcharikkaiyaay irukkakkadavaay.

<18> un vaazhnaa'l muzhumaiyum kadavu'lai neasi; un meedpi'rkaaka avarai man'raadu.

<19> ellaa uyirinangka'lum thammaip poan'ravat'rai neasikkin'rana. avvaa'rea ovvoru manithanum than ayalaanai neasikki'raan.

<20> ovvoru piraa'niyum thanakku oththathoadu searkkappadukin'rathu; ovvoru manithanum thanakku oththavanoadu i'naikkappaduki'raan.

<21> nari oruvea'lai aattoadu koodumaanaal paaviyum neethimaanoadu koodalaam.

<22> pu'n'niyavaanaana manithanukku naayoadu thodarpu enna? selvanukku e'liyavanoadu enna oppuravu?

<23> kaattuk kazhuthai singkaththi'rku iraiyaaki'rathu poal e'liyavarka'l selvamudaiyoarukku iraiyaaki'raarka'l.

<24> akanthai ko'ndavarka'l thaazhchchiyai ve'ruppathu poala selvamudaiyoan e'liyavanai ve'rukki'raan.

<25> selvamudaiyoan kalakkamut'ra kaalaththil than na'nparaal theat'rappaduki'raan. e'liyavanoa vizhuntha poathu na'nparaal pu'rakka'nikkappaduvaan.

<26> moasam seyyappatta selvanukku uthavuki'ravarka'l palar; akanthaiyaayp peasinaalum avan so'rka'lai avarka'l eat'ruk ko'lvaarka'l.

<27> e'liyavan moasam seyyappattaaloa athikamaayk kut'ram saattappaduvaan. a'rivuch se'rivoadu peasinaalum avanukku idam kodukkappada maattaathu.

<28> selvamu'l'lavan peasinaal ellaarum maunamaay iruppaarka'l; avan vaarththaika'lai meakangka'l varaiyilum uyarththuvaarka'l.

<29> e'liyavan peasinaaloa: ivan yaar enpaarka'l; avan thava'rinaaloa avanai vizhaththaattuvaarka'l.

<30> manachsaadchiyil kut'ramillaathavanukkuch selvam nalam tharum. va'rumaiyoa akkiramikku mikavum keduthikku uriyathaay irukkum.

<31> nanmaiyileanum theemaiyileanum manithanudaiya ithayam avan mukaththai maat'rukin'rathu.

<32> nallavan ithayaththin adaiyaa'laththaiyum, avan malarntha mukaththaiyum kaa'npathu arithum kadinamumaanathu.

[seeraak aakamam 14]

<1> than vaayinin'ru varum vaarththaiyil thava'raatha manithan pea'ru pet'ravan; kut'raththin mana veathanaiyaal varuththappaduththappadaathavanum pea'ru pet'ravan.

<2> manavaruththamillaathavanum, than nampikkaiyaik kaividaathavanum pea'ru pet'ravarka'l.

<3> pearaasaiyum kagnchaththanamum ko'ndu'l'la manithanukkuch selvam payanat'rathu. po'raamaikkaaranukkup pon etha'rku?

<4> pearaasaiyudan selvangka'lai aniyaayamaaych seakarikki'ravan pi'rarukkuch searththu vaikki'raan. avanudaiya selvangka'laal mat'roruvan inpa sukangka'lil makizhnthiruppaan.

<5> thanakkuth thaanea kettavanaay iruppavan evanukku nallavanaavaan? (evanukkumillai) mealum thaan searththu vaiththa selvangka'laal avan ni'raivu adaiyaan.

<6> thannaith thaanea vagnchikki'ravanai vidak kettup poanavan oruvanum illai. ithuvea avan ketta ku'naththin ilaapam.

<7> avan entha oru nanmaiyaich seythaalum athai ninaiyaamalum a'riyaamalum seyvaan. i'ruthiyil avan manaththilu'l'la kapadu ve'lippaduththappadum.

<8> po'raamaiyaal peedikkappattavanum, pi'rarudaiya (man'raattai) asattai seythu than mukaththaith thiruppuki'ravanum pollaathavarka'l.

<9> than ketta ku'naththil pearaasaiyu'l'lavanudaiya ka'n aaval adangkuvathillai. than uyirai ularththi maayththuk ko'lki'ra varaiyilum avanukku ni'raivu ea'rpadap poavathillai.

<10> kagnchanin ka'n theemaika'laiyea naadum. avan mat'ravarka'lukkum u'navu kodaan; thaanum pasiyaal varunthuvaan.

<11> makanea, unnidam eatheanum irunthaal, unakkum uthavikko'l; kadavu'lukkum thakuthiyaana kaa'nikkaika'laik kodu.

<12> mara'nam thaamathikkaathen'rum, kalla'raikkup poavaayen'ru unakkuth theerppuch sollappattirukki'rathen'rum ninaiththukko'l. eanen'raal, manithan saakavea saavaan enpathu ivvulaka niyathi.

<13> saaki'ratha'rku munpea un na'npanukku uthavi sey; un valimaikkuth thakka kai neetti e'liyavanukkuk kodu.

<14> selvaakku naa'lil ku'rai seythuko'l'laathea; seyyak koodumaana nanmaiyaiyellaam thava'raamal sey.

<15> eanen'raal, nee uzhaiththuch sampaathiththa porudka'lai mat'ravarka'lukku nee vidappoaki'rathillaiyaa? nee vittu viduvaay; mat'ravarka'l avat'raip pangkittu anupavikkap poaki'raarka'l allavaa?

<16> kodu, pet'rukko'l, un aanmaavaip parisuththamaakku.

<17> un mara'naththi'rku munpea pichchai idu. eanen'raal, kalla'raiyil u'navu theada vea'ndiya theavai illai.

<18> ellaa uyirinangka'lum sediyaip poalavum, pachchai maraththil thazhaikkum ilaiyaip poalavum vaadip poakin'rana.

<19> sila tha'lirkkavea, mat'rum sila va'larnthu vizhunthupoam. manitharilum silar i'rakka, vea'ru silar pi'rappaarka'l.

<20> azhivu'l'la ellaa vealaiyum i'ruthiyil azhinthu poam. athaich seyki'ravanum athaippoal azhivaan.

<21> appoathu niyaayamaana seyalka'l eat'rukko'l'lappadum; athaich seyki'ravanum athaippat'ri makimaippaduththappaduvaan.

<22> gnaanaththil nilai ko'lki'ravanum, than neethiyaith thiyaanippavanum, kadavu'ludaiya paraamarippaith than manaththil sinthippavanum pea'ru pet'ravan.

<23> than nadaththaika'laith than ithayaththil ninaiththup paarththu, than irakasiyangka'lai nan'raay a'rinthu, aaraayki'ravan poala gnaanaththin vazhi nadanthu, athan vazhika'lil nilai ko'lki'ravanum,

<24> athan sannal vazhi paarththu, kathavuka'lin oaramaay nin'ru keadki'ravanum,

<25> athan veettin arukileayea i'laippaa'ri, athan suvarka'lil mu'laiyadiththu, athan pakkaththil si'ru a'rai kattuki'ravanum pea'ru pet'ravan. eanen'raal antha a'raiyil nanmaika'l niththiyaththi'rkum thangkiyirukkumaathalaal,

<26> athan nizhalin keezhth than makka'lai ni'ruththuvaan; athan ki'laika'lin keezhth thangkiyiruppaan;

<27> veppaththinin'ru athan nizhalaal kaappaat'rappaduvaan; athan makimaiyil i'laippaa'ruvaan.

[seeraak aakamam 15]

<1> kadavu'lukkup payanthu nadakki'ravan pu'n'niyaththaich seyvaan. neethiyinpadi ozhukupavan athaik kaippat'ruvaan.

<2> athu makimaiyu'l'la annaiyaip poala avanmun sellum; kannimai kedaatha pe'n'naip poal avanai eat'rukko'l'lum;

<3> u'navaaka vaazhvaiyum a'rivaiyum avanukkuth tharum; paanamaaka gnaanaththai avanukku a'likkum. avan athan meethu oon'ri nadappathanaal kalakkamadaiya maattaan;

<4> athan meethu pat'ru vaiththathanaal vedkam ko'l'lamaattaan; athanaal mat'ravarka'lukku munpaaka meanmaip paduththappaduvaan.

<5> avan sapai naduvil peasa aa'ndavar avanukku naavanmai a'lippaar. viveakamum a'rivaat'ralum ni'raintha u'narvai avanukkuth thantharu'luvaar. intha a'rivaat'ral, uduththum alangkaara aadai poal avanidam o'lirum;

<6> makizhchchiyaiyum akka'lippaiyum avanidam searppikkum; niththiya peyarukku avanai urimaiyaa'liyaakkum.

<7> a'rivillaa manithar athaik ka'ndupidikka maattaarka'l. a'rivudaiyoaroa athai adaiya virumpuvaarka'l. moodar athaik kaa'naar. eanen'raal, akanthaikkum kapadukkum vekuthooraththil athu irukkin'rathu.

<8> poyyar athai ninaikka maattaarka'l. u'nmaiyuraippoaroa athaik thu'naiyaakak ko'ndamaiyaal kadavu'l thirumun varum varaikkum makizhvu adaivaarka'l.

<9> paaviyinudaiya vaayil kadavu'ludaiya pukazhchchi si'ranthathan'ru.

<10> eanen'raal, kadavu'lidaththinin'ru gnaanam thoan'rinathu; kadavu'ludaiya pukazhchchiyea gnaanaththoadu kooda ni'rkin'rathu; nampath thakunthavanudaiya vaayil athu mikunthirukkin'rathu; aa'ndavar avanukku athaik koduppaar.

<11> gnaanam ennidam illaathatha'rkuk kadavu'lea kaara'nam en'ru sollaathea. eanen'raal, avar pakaippathai nee seyyaathiru.

<12> avarea naan kettup poavatha'rkuk kaara'nam en'ru sollaathea. eanen'raal, akkiramika'l avarukkuth theavaiyillai.

<13> aniyaayam anaiththaiyum aa'ndavar pakaikki'raar. avarukkup payappaduki'ravarka'lukkum athu viruppamaay iraathu.

<14> kadavu'l aathiyil manithanaip padaiththu, avan than viruppaththinpadiyea nadakka urimai koduththaar.

<15> aanaal, tham katta'laika'laiyum sattangka'laiyum koduththaar.

<16> katta'laika'laik kadaippidikkavum avarukku niththiyaththi'rkum viruppamaay nadakkavum unakku manamu'ndaanaal avaika'l unnaik kaappaat'rum.

<17> avar neerum neruppum un munpaaka vaiththaar. ethu vea'ndumoa, un kaiyai neettu.

<18> manithanukku munpaaka vaazhvum saavum, nanmaiyum theemaiyum u'ndu. avan ethaith thearnthu ko'lvaanoa athai adaivaan.

<19> eanen'raal, kadavu'ludaiya gnaanam makaththaanathu. athikaaraththil vallamai u'l'lathu. avar idaividaamal anaivaraiyum ka'nda'riki'raar.

<20> aa'ndavarudaiya ka'nka'l avarukku agnchi nadappavarka'l meethu irukkin'rana. manithanudaiya ellaach seyalka'laiyum avar a'riki'raar.

<21> akkiramamaay nadakka avar evanukkum ka'rpiththathillai; paavam seyyumpadi evarukkum uththaravu koduththathillai.

<22> eanen'raal, piramaa'nikkamat'ravarka'lum payanat'ravarka'lumaana pi'l'laika'lin koottaththai avar virumpuvathillai.

[seeraak aakamam 16]

<1> akkiramika'laana pi'l'laika'l athikarippathanaal makizhchchi ko'l'laathea. avarka'lidam theyva payam illaamal poanaal, avarka'laip pat'ri akamakizhchchi ko'l'laathea.

<2> avarka'l vaazhnaa'l neediththirukkum en'ru nampaathea. avarka'l vealaika'lukku ethirpaarththiraathea.

<3> theene'riyaa'laraana aayiram pi'l'laika'lai vidath theyva payamu'l'la oru makan mealaanavan.

<4> theene'riyaa'laraana makka'laip pe'ruvathai vida makka'lillaamal saavathu nallathu.

<5> oar a'rivaa'liyaal oru naadea sezhikkum. akkiramika'l naadoa kaadaaki vidum.

<6> ivai poan'ra pala kaariyangka'lai en ka'n'naal paarththean. ivaika'linum periyavaika'laik kaathaal keattean.

<7> paavika'l sapaiyil neruppu kozhunthu vittu eriyum. visuvaasamat'ra manitharidam koapam pongkum.

<8> mu'rkaalaththil arakkar thangka'l sontha palaththai nampinapadiyaal azhikkappattaarka'l. eanen'raal, avarka'l thangka'l paavangka'lukkaaka man'raadavillai.

<9> loath paya'nam seytha idangka'lai aa'ndavar kaappaat'ravillai. avarka'l vaarththaiyin akanthaikkaaka avarka'lai avar ve'ruththaar.

<10> avarka'lmeethu avar irakkam vaikkavillai. thangka'l akkiramangka'laippat'rip perumai paaraattina makka'l anaivaraiyum avar azhiththaar.

<11> avvaa'rea kal negncham padaiththavarka'laay orumiththiruntha aa'ru ladcham pearka'laiyum azhiththozhiththaar. ippadiyirukka, oruvan mattum keezhppadiyaathirunthum tha'ndanaikkuth thappik ko'ndaal aachchariyaththi'rku idamaakum.

<12> irakkamum koapamum avaridam irukkin'rana. avar po'ruppathil vallavaraanaal, koapaththaik kaattuvathilum avvaa'rea.

<13> avar irakkaththi'rku ea'rpavea avar ka'ndippum. manithanai avan seyalka'lukkuth thakkava'n'nam theermaanikkin'rathu.

<14> paavi than theene'riyil thappikko'l'la maattaan. irakkam kaa'npikki'ravanudaiya po'rumai vekumathi adaiyath thaamathiyaathu.

<15> irakkaththin seyalka'l anaiththum ovvoruvanaiyum avanavanudaiya seyalka'lin pea'ru palanukkuth thakkava'n'namum, avan than vaazhkkaip paya'naththil kaa'npikkum a'rivudaimaikkuth thakkava'n'namum avanai varisai mu'raiyil ni'ruththum.

<16> naan theyvaththin ka'n'nil akappadamaattean; mealulakaththil ennai ninaikki'ravan yaar en'rum,

<17> ivva'lavu makkadthira'lil oruvarum ennai a'riyappoavathillai; eanen'raal, e'n'ni'rantha padaippuka'lil en aanmaa enna en'rum sollaathea.

<18> ithoa paar: vaanamum vaana ma'ndalangka'lum, paathaa'lamum ma'n'nulakam muzhuvathum, avaika'lilu'l'la yaavum avar munnilaiyil nadungkukin'rana.

<19> malaika'lum kun'ruka'lum poomiyin adiththa'langka'lum kadavu'l thangka'laik ka'n'noakkum poathu achchaththinaal athirkin'rana.

<20> ivaika'lilellaam ithayam a'rivat'rathaay irukkin'rathu. aanaal, ellaa ithayangka'lum avaraal ka'ndu pidikkappadukin'rana.

<21> avarudaiya vazhika'laiyum, manithanudaiya ka'n paaraatha perum kaat'raiyum ka'ndupidikki'ravan yaar?

<22> eanen'raal, avarudaiya seyalka'lil pala ma'raiporu'laay irukkin'rana. avarudaiya neethiyin seyalka'lai evan eduththuraippaan? avaika'laith thaangkakkoodiyavan yaar? nanne'ri silarai vittu vekuthooraththil irukkin'rathu. anaivarudaiya theerppum mudivil nadakkum.

<23> thanmanaththil a'rpaththanamu'l'lavan vee'naanavaika'lai ninaikki'raan. viveakamat'ravanum ozhungkat'ravanumaana manithan moodaththanamaanavaika'lai ninaikki'raan.

<24> makanea, naan solvathaik kea'l. a'rivin ne'riyaik kat'rukko'l.

<25> un manaththil en vaarththaika'l meethu kavanam vai. ozhungkoadea nanne'riyaip poathippean; gnaanaththai aaraaynthu uraippean. un manaththil en vaarththaika'l meethu kavanam vai. kadavu'l thodakkam muthal thammudaiya seyalka'lil vi'langkach seytha athisayangka'lai a'rivuth the'livoadu solki'rean; avartham iyalpai u'nmaiyoadu uraikki'rean.

<26> kadavu'l thammudaiya thittaththinpadi thodakkaththil padaippuka'laip padaiththavudanea, avaika'lin vakaika'laip piriththu vea'rupaduththi, ovvoru inaththilum thalaimaiyaanavaika'lai ea'rpaduththinaar;

<27> avaika'lai en'rum a'ni seythaar. avaika'l pasiyinaal varunthinathumillai; thunput'rathumillai; vealaika'lai ni'ruththinathumillai.

<28> orupoathum oru padaippu mat'ron'raith thollaip paduththinathumillai.

<29> aa'ndavarudaiya vaarththaiyin meethu avisuvaasiyaay iraathea.

<30> athan pi'raku kadavu'l nilaththai noakkinaar; thammudaiya varangka'laal athai nirappinaar.

<31> ellaavitha uyirinangka'lum nilaththin meal u'ndaayina. avai nilaththukkea thirumpavum poakum.

[seeraak aakamam 17]

<1> kadavu'l ma'n'naal manithanai u'ndaakkinaar; thamathu saayalaaka avanaip padaiththaar.

<2> thirumpavum avanai ma'n'naakavea maat'ruvaar; avanukkuk thakka valimaiyaik koduththaar.

<3> naadka'lin thokaiyaiyum kaalaththaiyum avanukkuk ku'riththaar; nilaththil u'l'lavaika'lin meethu avanukku athikaaram koduththaar.

<4> ellaa uyirinangka'lum avanukku agnchumpadi seythaar. avanum mirukangka'l mealum pa'ravaika'l mealum athikaaram seluththinaan.

<5> avar avanidaththilirunthu avanaip poalavea avanukku oru thu'naiviyai u'ndaakkinaar; a'rivaiyum naavaiyum ka'nka'laiyum kaathuka'laiyum, ninaippatha'rku manaththaiyum avarka'lukkuk koduththaar; a'rivin o'liyaal avarka'lai nirappinaar.

<6> gnaana a'rivaiyum avarka'lukkuth thanthaar; avarka'l ithayaththai gnaanaththinaal nirappinaar; nanmaiyaiyum theemaiyaiyum avarka'lukkuk kaa'npiththaar.

<7> tham seykaika'lin maadchiyai avarka'lukkuk kaa'npikka avarka'l ithayangka'lin meal thamathu ka'n vaiththaar.

<8> tham punitha peyarai avarka'l ko'ndaadavum, avarka'l tham seykaika'lin maadchiyai ve'lippaduththuvathanaal tham arum perum seyalka'lil makimaip paduththappadavum thiruvu'lam ko'ndaar.

<9> avar avarka'lukku nanne'riyai ea'rpaduththi vaazhnaa'lin ozhungkukku avarka'lai urimaiyaa'laraakkinaar.

<10> avarka'loadu niththiya oppantham seythuko'ndaar; thamathu neethiyaiyum theermaanangka'laiyum avarka'lukkuk kaa'npiththaar.

<11> avarudaiya perumaiyin maadchiyai avarka'l ka'nka'l ka'ndana. avar kuralin meanmaiyai avarka'l sevika'l keattana. mealum avar: ellaa akkiramaththilirunthum vilakungka'l en'ru avarka'lukkuch sonnaar.

<12> avarka'l ovvoruvarukkum ayalaaraip pat'riya katta'laika'lai ea'rpaduththinaar.

<13> avarka'l nadaththaika'l eppoathum avar munpaaka irukkin'rana; avarudaiya ka'nka'lukku avai ma'rainthavai alla.

<14> avar ovvoru naattukkum thalaivarai ea'rpaduththinaar.

<15> kadavu'ludaiya makka'loa israayeal enpathu ve'lippaduththappattathu.

<16> avarka'ludaiya seyalka'lellaam kathiravanaip poal avarukku mun irukkin'rana. idaividaathu avarudaiya ka'nka'l avarka'ludaiya seyalka'laip paarththuk ko'ndirukkin'rana.

<17> avarka'ludaiya akkiramaththinaal katta'laika'l ma'raipaduvathillai; avarka'ludaiya akkiramangka'l ellaam kadavu'lukku munpaaka irukkin'rana.

<18> manithan idum pichchai avarukku munpaaka oru muththiraiyaip poal irukkin'rathu. avar thammudaiya ka'nma'ni poal avanudaiya nan manaththaik kaappaat'ruvaar.

<19> pi'raku ezhunthu, avanavanukku avanavan seythatha'rkuth thakkapadi theerppiduvaar; theeyoarai ma'n'nulakin paathaa'laththil puthaippaar.

<20> manavaruththappaduki'ravarka'lai mananthirumpach seyvaar; palaveenaraith theat'ri nilai ni'ruththuvaar; u'nmaiyai avarka'l udaimaiyaaka niyamippaar.

<21> aa'ndavaridamaayth thirumpi un paavangka'lai vittu vidu.

<22> aa'ndavar mun man'raadi un kut'rangka'laik ku'raiththu vidu.

<23> aa'ndavarpaal thirumpi un aneethaththinin'ru vilaku. akkiramaththai ve'ruththup pakaippaayaaka.

<24> kadavu'ludaiya neethich seyalka'laiyum theermaanangka'laiyum a'rinthu, avar unakku niyamiththa nilaiyilum, unnatha kadavu'lai noakki vea'nduvathilum nilaiththiru.

<25> uyiroadirunthu kadavu'lukku va'nakkam puriki'ravarka'loadu punitha ulakin peat'raip pe'rach sel.

<26> akkiramika'ludaiya poymaiyil nillaathea. mara'naththi'rku munpea kadavu'lai vaazhththu. i'ranthavanudaiya vaazhththu on'rumillaamai poal ozhinthu poakin'rathu. uyiru'l'la poathu kadavu'lai va'nangkuvaay.

<27> uyirum udal nalamum irukkum poathea avaraip pukazhntheaththu. avarudaiya irakkaththaik ko'ndaaduvaay.

<28> thammidaththil thirumpuki'ravarka'l meethu aa'ndavarudaiya irakkamum avarudaiya mannippum evva'lavoa maadchimaiyu'l'lanavaay irukkin'rana.

<29> mealum, anaiththum manitharil iruppathu koodaatha kaariyam. eanen'raal, manithanaayp pi'ranthavan azhiyaathavan allan. vee'n perumaiyu'l'la theech seyalka'lai avan virumpukin'raan.

<30> kathiravanaivida o'liyu'l'lathu ethu? athuvum ku'raivupaduki'rathu. maamisamum iraththamum ninaippathai vidak keduthiyaanathu ethu? aanaal, athu ka'ndikkappadum.

<31> vaanaththin unnathaththaik kadavu'l kaa'nki'raar. manithar anaivarum thoosiyum saampalumaay irukki'raarka'l.

[seeraak aakamam 18]

<1> en'rum vaazhki'ravar ellaavat'raiyum u'ndaakkinaar. kadavu'l oruvarea mut'rilum neethiyu'l'lavar. vellappadaatha arasaraaka avarea en'rum nilaiththirukki'raar.

<2> avarudaiya padaippuka'lai varu'nikka vallavan yaar?

<3> avarudaiya makaththuvangka'laik ka'ndupidippavan yaar?

<4> avarudaiya makimaiyin maadchimaiyaich sollik kaa'npippavan yaar? avarudaiya irakkaththai vivariththuch solluki'ravan yaar?

<5> ku'raikkavum koottavum mudiyaatha kadavu'ludaiya makaththuvangka'laik ka'ndupidippavar oruvarum illai.

<6> manithan ellaavat'raiyum thaan ka'ndupidiththu vittathaaka ninaikkum poathu thaan ka'ndupidikkath thodangkuki'raan. avan theermaanam seytha pin santheakaththinaal varunthuvaan.

<7> manithan yaar? avanaal u'ndaakum ilaapam enna? allathu, avanaal u'ndaakum nanmai thaan enna? allathu theemaithaan enna?

<8> manitharudaiya vaazhnaadka'lin ka'nakku, mignchinaal noo'ru aa'nduka'lea. niththiyaththukku munpaaka ivai kadalin si'ru thu'li poalavum, ma'nalin oru ma'ni a'nup poalavum so'rpamaanavaika'laay irukkin'rana.

<9> aathalaal, kadavu'l avarka'l meethu po'rumaiyaay irukki'raar; avarka'l meal tham irakkaththaip pozhiki'raar.

<10> avarka'lathu vee'n akanthaiyaik keduthiyaanathen'ru kaa'nki'raar; avarka'ludaiya ku'rikkoa'lum kettathu en'ru a'rinthirukki'raar.

<11> aathalaal, avarka'lidaththil thammudaiya mannippai ni'raivaakkinaar; avarka'lukku neethiyin vazhiyaik kaa'npiththaar.

<12> manithan than ayalaanukku irakkam kaa'npikki'raan; kadavu'ludaiya irakkamoa ellaap padaippuka'l mealum u'ndu.

<13> idaiyan than manthaiyai nadaththuvathu poala, irakkamu'l'la kadavu'l manitharukkup poathikki'raar; avarka'laith tha'ndikki'raar.

<14> thamathu irakkaththin ne'riyaik kadaippidippavan mealum, thammudaiya theermaanangka'lukku udpaduki'ravan mealum avar i'rangkuki'raar.

<15> makanea, nanmai seyyumpoathu mu'raiyidaathea. pichchai idum poathu keduthiyaana vaarththaikku idam kodaathea.

<16> pani veppaththaik ku'lirchchiyaakkuvathillaiyoa? athupoalavea nalla vaarththai pichchaiyai vida mealaanathu.

<17> itta pichchaiyai vida nalla vaarththai u'nmaiyaakavea uyarnthathan'roa? aanaal, avvira'ndum neethimaanidamea u'ndu.

<18> moodan kadum sol solluvaan. theene'riyaan itta pichchai ka'nka'lai ularach seykin'rathu.

<19> theerppidu mun muthalil neethiyaik kat'ruk ko'l. peasuvatha'rku mun a'rinthu ko'l.

<20> noaykku mun marunthu saappittuk ko'l. theermaanaththi'rku mun unnaiyea aaraaynthu paar; kadavu'l munnilaiyil irakkaththaik kaa'npaay.

<21> noay varumunpea unnaith thaazhththi nada. noayin poathu un nanne'riyaik kaa'npi.

<22> idaividaamal sepippathai vittuvidaathea. mara'nam varaiyilum neethiyaith theaduvathil thayangkaathea. eanen'raal, kadavu'ludaiya vekumathi niththiyaththi'rkum nilaiththirukkum.

<23> sepippatha'rku mun un aanmaavaith thayaar sey; kadavu'laich soathikkum manithanaip poal iraathea.

<24> i'ruthi naa'lil avar ko'l'lum koapaththaiyum, avar tham mukaththaith thiruppi neethiya'likkum kaalaththaiyum ninaiththuk ko'l.

<25> inpam thuykkum poathu nee pattiruntha thunpaththai ma'ravaathea. va'rumaiyaal varunthum poathu, nee suvaiththa inpaththai ma'ravaathea.

<26> eanen'raal, kaalai muthal maalai varaiyilum kaalam maa'rivarum; ivaika'lellaam kadavu'l munnilaiyil nadaththappadukin'rana.

<27> gnaani ellaavat'rilum payanthu nadappaan. paavach samayamaana naadka'lil soampalai akat'ruvaan.

<28> puththik koormaiyu'l'lavan gnaanaththaik ka'nduko'lki'raan; athaik ka'ndavanukkup pukazhchchi seluththuki'raan.

<29> a'rivaa'lika'ludaiya gnaanam avarka'l vaarththaiyil ve'lippaduththappadum. avarka'l u'nmaiyaiyum neethiyaiyum ka'ndupidiththu, neethi mozhika'laiyum niyaayangka'laiyum saramaariyaayp pozhiki'raarka'l.

<30> aasaiyu'narvuka'lukku idam kodaathea. avaika'lai un manaththinin'ru. akat'ri vidu.

<31> un aanmaavil un aasaiyu'narvuka'lukku idam koduppaayaanaal, avai unnaip pat'ri un pakaivar makizhvadaiyumpadi seyyum.

<32> a'rpamaana kalakak koottangka'lil muthalaay viruppam ko'l'laathea; eanen'raal, avaika'lil kut'ram thadaiyillaamal irukkum.

<33> unakku un paiyil on'rumillaatha poathu, virunthuch selavukkaakak kadan vaangki va'riyavanaakaathea; eanen'raal, un uyirukkea nee pakaiyaa'li aavaay.

[seeraak aakamam 19]

<1> kudikaaranaana thozhilaa'li selvanaakap poavathillai. a'rpak kaariyangka'lai asattai seyki'ravan padippadiyaaka vizhuvaan.

<2> mathuvum pe'nka'lum gnaanika'lai vazhuvach seykin'ranar; a'rivaa'lika'lai avamaanappaduththukin'ranar.

<3> veasika'loadu searki'ravan thee ne'riyaa'lan aavaan. azhukalum puzhukka'lum avanaith thangka'l urimaiyaakkik ko'l'lum. avan periya eduththukkaattaaka vi'langkuvaan. avan aanmaa ka'nakkinin'ru edukkappadum.

<4> udanea nampuki'ravan manaththil kavanakku'raivu'l'lavan; athanaal avan mathippi'rkuk ku'raivu ea'rpadum. avan than aanmaavi'rkea theengku seypavan poalum e'n'nappaduvaan.

<5> akkiramaththil makizhchchi ko'lki'ravan ninthikkappaduvaan. ka'ndippai ve'rukki'ravanin vaazhnaa'l ku'raivupadum. vee'npeachchuka'laip pakaikki'ravan keduthiyai neekkukin'raan.

<6> than aanmaavi'rkuth thuroakamaayp paavam seyki'ravan manavaruththamadaivaan. theeyaku'naththil viruppam ko'lki'ravan ninthikkappaduvaan.

<7> keduthiyum kadumaiyumu'l'la vaarththaiyai ma'rupadiyum sollaathea; athanaal unakkuk ku'raiyon'rum varaathu.

<8> na'npanukkum pakaivanukkum un manaththiliruppathai ve'liyidaathea. nee kut'ram seythirunthaal athai ve'lippaduththaathea.

<9> eanen'raal, avarka'l nee solvathaik keattu, nee seyvathaip parisoathiththu, un kut'raththai mannippathu poalak kaatti unnaip pakaippaarka'l; ivvaa'rea un kaariyaththil eppoathum nadanthu varuvaarka'l.

<10> mat'ravanukku viroathamaayk kea'lvippattathai un u'l'laththil adakki vaiththuk ko'l. appadich seyvathanaal unakkuk keduthi nearidaathen'ru nampu.

<11> pi'l'lai pe'ruki'ra pe'n adikkadi moochchu viduvathu poala, a'rivili oru vaarththaiyinin'ru vea'rupala vaarththaika'laip pi'rappikki'raan.

<12> moodanin ithayaththil vaarththai sathaiyu'l'la thodaiyil pathikkappatta ampaip poan'rathu.

<13> un na'npanukku a'rivurai koo'ru; eanen'raal avan sila vea'lai ka'ndupidiyaamal, naan kut'ram seythathillai enpaan. avan seythirunthaal, thirumpavum seyyaathapadi ka'ndanai sey.

<14> mat'ravanukkum a'rivurai koo'ru. avan sila vea'lai kodum sol solliyirukka maattaan; solliyirunthaal, ma'rupadiyum sollaathapadikku a'rivurai koo'ru.

<15> na'npanukku a'rivurai koo'ru. eanen'raal ku'rai adikkadi nearum.

<16> solvathellaam nampaathea. naavinaal thava'rip poakaathavan ithayaththilum thava'ruvathillai.

<17> than naavinaal thava'rip poakaathavan yaar? ayalaanai achchu'ruththuvatha'rku mun avanukku a'rivurai koo'ru.

<18> unnatha kadavu'lukku nee payappaduvaayaaka; eanen'raal, ellaa gnaanamum theyva payaththil adangkiyirukki'rathu. athuvea kadavu'lukkup payanthu nadakkak ka'rpikkin'rathu. gnaanaththin muzhumaiyil thaan katta'laiyum ozhungkum adangkiyu'l'lana.

<19> akkiramaththin ne'ri gnaanaman'ru. paavika'lin nadaththai viveakaman'ru.

<20> aruvarukkappadath thakkathum, gnaanaththil ku'rainthu poakum moodaththanmaiyu'l'lathumaana akkiramam u'ndu.

<21> theyva payam irunthu gnaanam ku'rainthu poay a'rivu mattamaay irukkum manithan, a'rivu mignchip poay unnatha kadavu'lin katta'laika'lai mee'ruki'ravanai vida mealaanavan.

<22> thappaathu ni'raivea'rum nu'n'nu'narvu akkiramamaanathu.

<23> u'nmaiyaith therivikkath the'livaana vaarththai solluki'ravanum u'ndu; u'l'lam kapadu ni'rainthirukkak kapadaana e'n'naththoadu thannaith thaazhththuki'ravanum u'ndu.

<24> mithamignchina thaazhchchiyil thannai athikamaayk keezhppaduththuki'ravanum u'ndu; than thalaiyaith thaazhththi, a'riyaatha kaariyangka'laip paaraathavan poala nadippavanum u'ndu.

<25> aanaal, avan than palak ku'raivinaal theemai seyyath thava'rinaalum, theemai seyyach samayam kaa'npaaneayaakil avan theemai seyvaan.

<26> manithan avan than paarvaiyaik ko'ndu a'riyappaduki'raan. a'rivaa'li avan than mukath thoat'raththaik ko'ndu a'riyappaduki'raan.

<27> oruvan a'ninthirukkum udaiyum, avan sirippum, avan nadaiyum avan eththakaiyavan en'ru theriyappaduththukin'rana.

<28> akanthai padaiththavanudaiya koapaththinaal u'ndaakum ka'ndippu poyyaanathu; neethiyaanathen'ru the'livupadaatha theermaanamaayirukkin'rathu. maunamaay oruvan iruppin, avanea viveaki.

[seeraak aakamam 20]

<1> koapam ko'lvathai vidak ka'ndiththu a'rivurai solvathum, kut'raththai eat'rukko'lki'ravan niyaayam sollum poathu avanaith thadai seyyaathiruppathum evva'lavoa nalamaana kaariyam!

<2> a'n'nakanin aasaiyu'narvu si'rumiyin kannimaiyai azhikkum.

<3> athupoalavea neethiyat'ra theerppaich solluki'ravanum akkiramamaana neethi seluththuki'raan.

<4> ka'ndikkappatta poathu manavaruththam kaa'npippathu evva'lavoa nalamaanathu. appoathu thaan manam porunthich seyyum kut'raththaith thavirppaay.

<5> gnaaniyaakak ka'ndu eat'ruk ko'l'lappaduki'ravan maunamaay irukki'raan. peasuki'ratha'rkuth thudikki'ravan pakaikkappada vea'ndiyavan.

<6> peasum thi'ramai illaathathaal maunamaay irukki'ravanum u'ndu; thakuntha kaalam a'rinthu maunamaay irukki'ravanum u'ndu.

<7> gnaanamu'l'la manithan samayam kidaikkumattum maunamaay iruppaan. a'rpanum aviveakiyumoa samayaththi'rkuk kaaththiraar.

<8> pa'rpala vaarththaika'laip payanpaduththuki'ravan than aanmaavaik kaayappaduththuki'raan. aniyaayamaay athikaaraththai apakariththuk ko'lki'ravan pakaikkappaduvaan.

<9> theene'riyaa'lanaana manithanukkuth theemaika'lil vet'ri u'ndu. aanaal, antha vet'riyea avanukkuk keadaakin'rathu.

<10> payanat'ra eekaiyum u'ndu; iru madangku vekumathi a'likkak koodiya eekaiyum u'ndu.

<11> makimaiyaip pat'riyea oruvan izhivadaiki'raan. thaazhmaiyinaaleayea oruvan thalaiyedukki'raan.

<12> uthavaatha palavat'raich so'rpa vilaikku vaangkip pi'raku eazhu madangku athikamaaych selavu seyki'ravanum u'ndu.

<13> gnaani than vaarththaika'linaal thannaith thaanea pi'rarukku viruppamaakkik ko'lki'raan. moodarudaiya parivuka'l vee'naakin'rana.

<14> a'riviliyinudaiya eekai unakku viruppappadaathu. eanen'raal, avanukku eazhu ka'nka'l u'ndu.

<15> kognchamaayk koduppavan vekuvaaych sollik kaattuvaan. avan vaay thi'rappathea neruppu moottuvathaakin'rathu.

<16> oruvan in'raikkuk kadan koduththu naa'laikkuk keadpaan. iththakaiya manithan pakaikku ukanthavan.

<17> moodanukku na'npan illai. avan na'rseyalka'linaal yaarukkum viruppu u'ndaavathillai.

<18> eanen'raal, avan appaththai u'nki'ravarka'l poyyaana naavu'l'lavarka'l. avarka'l eththanai mu'rai evva'lavu avanaik keali seyki'raarka'l!

<19> eanen'raal, thaan meethi vaikka vea'ndiyathaiyum, appadi meethi vaikkath theavaiyillaathathaiyum thakuntha viveakaththudan selavidavillai.

<20> poyyaana naavinaal varum keadu uyara irunthu kattaantharaiyil vizhuki'ravanukku oththathu. ivvaa'rea theeyoarudaiya izhivu veku viraivil varum.

<21> aaththirakkaaranaana manithan vee'naana kathaiyaip poala ne'riyat'ravarka'ludaiya vaayil adikkadi varuvaan.

<22> moodanudaiya vaayil neethimozhi ninthikkappadum. eanen'raal, athaik kaalam a'rinthu avan solvathillai.

<23> vasathiyillaathathanaal kut'ram seyyath thava'ruki'ravan u'ndu. avan ayarnthirukkaiyil thoo'ndappaduvaan.

<24> vedkaththai munnittuth than aanmaavai ikazhki'ravanum u'ndu. aviveakiyaana manithan athaip poakkadikki'raan; manitharin mukath thuthikkaakath thannai izhanthu poaki'raan.

<25> vedkaththinaal na'npanukku vaakku'ruthi kodukki'ravan kaara'namin'ri avanaip pakaivanaakkik ko'lki'raan.

<26> manithanidam poymai ninthaikkuriyathu. aanaal, theene'riyaa'lar vaayil athu oayaamal varum.

<27> adikkadi poy solluki'ravanai vidath thirudan thaavi'lai. aanaal, iruvarumea azhivaarka'l.

<28> poyyarudaiya nadaththai meanmai at'rathaay irukkin'rathu. avarka'lidam vedkam eppoathum kudi ko'ndirukki'rathu.

<29> gnaani vaarththaika'linaal thannai ve'lippaduththuvaan. viveaki periyoarukkup piriyappaduvaan.

<30> than nilaththil paadupaduki'ravan vi'laichchalka'lin kuviyalaich searppaan. neethiyai ni'raiveat'ruki'ravan uyarththappaduvaan. periyoarukkup piriyappaduki'ravan akkiramaththaith thavirppaan.

<31> kaiyoottuka'lum vekumathika'lum neethipathika'ludaiya ka'nka'laik kurudaakkukin'rana. avai oomaiyanaip poal avarka'l ka'ndanangka'lai akat'rum.

<32> ma'raikkappatta gnaanaththaalum kaa'nappadaatha selvaththaalum varum payan enna?

<33> than gnaanaththai ma'raikki'ravanai vidath than moodaththanaththai ma'raikki'ravan mealaanavan.

[seeraak aakamam 21]

<1> makanea, paavam seythaayoa, thirumpavum seyyaathea. aanaal, seythavaika'l unakku mannikkappadumpadi man'raadu.

<2> paampai vittu vilakuvathu poalap paavaththai vittu vilaku. avaika'lin a'nmaiyil poanaayaanaal, avaika'l unnaith tham vayappaduththum.

<3> singkaththin pa'rka'laip poal avat'rin pa'rka'l manitharudaiya aanmaavaik kolaippaduththum.

<4> ellaa akkiramangka'lum iru pu'ramum koormaiyaana kaththi poal irukkin'rana. athan kaayangka'l aa'ramaattaa.

<5> ninthanaiyum aniyaayangka'lum selvaththai azhikkin'rana. thira'nda selvamu'l'la kudumpam akanthaiyaal kedum. ivva'n'namea akanthaiyu'l'lavanudaiya soththu azhinthu poakum.

<6> va'riyavanathu vea'nduthal avan vaayinin'ru kadavu'ludaiya sevika'l varaiyilum searum; avanukku niyaayam viraivil kidaikkum.

<7> ka'ndanaththaip pakaikki'ravan paaviyinudaiya kaaladiyaip pinpat'ruki'raan. kadavu'lukkup payanthu nadakki'ravan mananthirumpuki'raan.

<8> thu'nivu'l'lavanudaiya valuththa naavu thooraththinin'rea a'riyappadukin'rathu. a'rivaa'li athinin'ru thappik ko'l'lum vazhi a'rivaan.

<9> pi'rarudaiya selavil than veettaik kattuki'ravan maarikaalaththil than ka'rka'lai adukkuki'ravan poal irukki'raan.

<10> paavika'ludaiya koottam searththu vaikkappatta simpuka'laip poalavum, avarka'ludaiya mudivoa moottappatta neruppaip poalavum irukkin'rana.

<11> paavika'lin vazhi ka'rka'l parappappatta tharaiyaay irukkin'rathu. aanaal avarka'lukku mudivil narakam, iru'l aakiya tha'ndanaika'lea irukkin'rana.

<12> neethiyaik kaappaat'ruki'ravan athan ne'riyaik kadaippidippaan.

<13> gnaanamum a'rivum theyva payaththin palan.

<14> nanmaiyaana kaariyangka'lil gnaaniyaay iraathavan uyarnthavanaaka maattaan.

<15> theemaiyilum oruvitha gnaanam mikunthirukki'rathu. manakkasappu u'l'la idaththil purinthu ko'l'lum thanmai iraathu.

<16> gnaaniyinudaiya kalai ve'l'laththaip poala mikunthirukkum. avanudaiya yoasanai vaazhvin oot'raip poala nilaiththirukkum.

<17> moodanudaiya ithayam udaintha paaththiraththaip poal irukkin'rathu. avan gnaanaththai muzhuvathum adakki vaiththiraan.

<18> a'rivu'l'lavan entha gnaanamaana vaarththaiyaik keadki'raanoa athaip pukazhnthu, athaith thannidam searththuk ko'lvaan. theene'riyaa'lan athaik keattaal, athu avanukku viruppappadaathu. avan athaith thanakkup pinnaal e'rinthu viduvaan.

<19> moodanudaiya uraiyaadal vazhiyil paaramoottaiyaip poala irukkin'rathu. aanaal, a'rivaa'liyin peachchu virumpappadukin'rathu.

<20> viveakiyinudaiya vaarththai sapaiyil theadappadukin'rathu. avanudaiya vaarththaika'lai avarka'l thangka'l ithayangka'lil ninaippaarka'l.

<21> gnaanam moodanukku idinthu poana veettaip poal irukkin'rathu. a'riviliyinudaiya kalai vipareetha vaarththaika'lil adangkiyirukkin'rathu.

<22> kaalka'lil thadaika'lum, valak kaiyil vilangkuka'lum poala moodanukku na'rpoathanai irukkin'rathu.

<23> moodan sirikkaiyil uraththa saththam seyki'raan. viveakiyoa oasaipadaamal arithaaych sirikki'raan.

<24> nanne'ri viveakikkup pon a'ni poalavum, valakkaiyin kaappup poalavum irukkin'rathu.

<25> moodanudaiya kaal ayalaanudaiya manaiyil e'lithil pukukin'rathu. aanaal, patta'rivu udaiya manithan palavaanaich santhippatha'rku naa'nam ko'lki'raan.

<26> moodan sannal vazhiyaaka veetti'rku'l ettip paarppaan. a'rivu'l'lavanoa ve'liyil ni'rpaan.

<27> kathava'ndai ot'ruk keadpathu manithanudaiya moodaththanam. viveakiyoa athai mathippuk ku'raiven'ru e'n'nuvaan.

<28> viveakamat'ravarka'ludaiya uthaduka'l moodaththanamaana kaariyangka'laich solkin'rana. viveakika'ludaiya vaarththaika'loa tharaasil ni'rukkappadukin'rana.

<29> moodarka'ludaiya ithayam avarka'ludaiya vaayil irukkin'rathu. gnaanika'lukkoa avarka'ludaiya vaay ithayaththil irukkin'rathu.

<30> paavi peayaich sapikkum poathu than aanmaavaiyea sapiththuk ko'lki'raan.

<31> avathoo'ru solki'ravan than aanmaavai asuththappaduththuki'raan. avan anaivaraalum pakaikkappaduvaan; avanudan thangkuki'ravanum pakaikku ukanthavanaavaan. aanaal maunamaay iruppavanum a'rivaa'li en'ru mathikkappaduvaan.

[seeraak aakamam 22]

<1> soampea'ri sakathi ni'rai kallaal adipattavan. ellaarum avan meethu ninthanaiyaayp peasuvaarka'l.

<2> soampea'ri eruthuka'lin saa'naththaal adipattavan. avanaith thottavan evanum than kaika'lai utha'ruvaan.

<3> ne'riketta makanaal thanthaikku vedkamu'ndaakum. aththakaiya maka'loa avamathippi'rku u'l'laavaa'l.

<4> viveakamu'l'la pe'n ka'navanudaiya selvam. aanaal, vedkam kettava'loa than thanthaikku avamaanam varuvikki'raa'l.

<5> thudukku'l'lava'l thanthaiyaiyum ka'navanaiyum vedkaththi'rku u'l'laakkuki'raa'l; ava'l akkiramika'l munpaakath thoat'rava'l alla'l; aanaal, iru thi'raththaaraalum avamathikkappaduvaa'l.

<6> samayaththi'rkup porunthaatha uraiyaadal thukka veettil paaduvathu poalaakum. aanaal, gnaanamoa eppoathum tha'ndanaiyaiyum poathanaiyaiyum payanpaduththukin'rathu.

<7> moodanukku a'rivurai koo'rupavan udainthu poana oaduka'lai ottuki'ravan poalaam.

<8> sevikodaathavanidam peasuki'ravan aazhntha thookkaththil ayarnthu kidappavanai ezhuppuki'ravan poalaam.

<9> moodanukku gnaanaththaip poathikki'ravan u'rangkuki'ravanoadu peasuki'raan. peachchu mudivil avan unnai noakki: ivan yaar enpaan.

<10> i'ranthavanaip pat'rik ka'n'neer vidu; eanen'raal avanudaiya o'li avinthu poanathu. moodanaip pat'ri azhu; eanen'raal, avan a'rivu at'rup poanathu.

<11> i'ranthavanaippat'rik kognchamaay varuththappadu; eanen'raal, avan i'laippaat'ri adainthaan.

<12> aanaal, ne'riketta moodanudaiya vaazhkkaiyoa mara'naththai vida mikak keduthiyaay irukkin'rathu.

<13> i'ranthavanudaiya thukkam eazhu naa'l varaikkumea; moodanudaiyavum akkiramiyinudaiyavum thukkamoa avarka'l vaazhnaadka'lellaam.

<14> moodanoadu athikamaayp peasaathea. a'rivat'ravanoadu searaathea.

<15> unakku idaiyoo'ru u'ndaakaathapadi avanidamirunthu unnaik kaappaat'rik ko'l; avan paavaththaal nee azhukkadaiyamaattaay.

<16> avanai vittu akan'ru poanaal, nee kalakkamat'ravanaay iruppaay; avan moodaththanaththaal nee thunpam adaiyamaattaay.

<17> eeyaththai vida athikak kanamaanathu enna? moodan enpathai vida avanukku vea'ru peyar enna?

<18> viveakamat'ra manithanaiyum moodanaiyum akkiramiyaiyum sakippathai vida, ma'nalaiyum uppaiyum irumputh thu'ndaiyum athika e'lithaaych sumakkalaam.

<19> oru kattidaththin adiththa'laththil on'raayk kattip poadappatta marakkattu avizhnthu poavathillai. avva'n'namea, nalla yoasanaiyin e'n'naththil u'ruthippatta ithayamum tha'larnthu poakaathu.

<20> a'rivaa'liyin manavu'ruthi ekkaalaththilum achchaththinaal asaikkappadaathu.

<21> aanaal, uyaramaana idaththil kattappatta palakaiyum, veakaatha sengkallaalaana suvarum kodung kaat'rin mun eppadi nillaathoa,

<22> appadiyea moodanudaiya koazhai manam kodiya achchaththaal asaikkappadum.

<23> moodanudaiya koazhai manam eppozhuthum kaara'namillaamal agnchikko'ndirukkum; atha'rku maa'raakak katta'laika'laik kadaippidikki'ravan niyaayaththoadu agnchi nadappaan.

<24> ka'n'naik kuththik ko'lki'ravan ka'n'neer varach seyki'raan. athu poalavea, ithayaththaik kuththuki'ravanum thunpaththai u'ndaakkuki'raan.

<25> pa'ravaika'lin meal kalle'riki'ravan avaika'lai oatti viduki'raan. athu poalavea, na'npanai ninthikki'ravanum nadpai ozhiththu viduki'raan.

<26> na'npanukkethiraaka nee kaththi uruviyiruntha poathilum, avanampikkaippadaathea; eanen'raal, nadpu thirumpavum u'ndaakalaam.

<27> thunpamum varuththamum tharum vaarththaika'lai na'npanukkuch solliyirunthaalum, agnchaathea; eanen'raal, mee'ndum samaathaanam ea'rpadalaam. aanaal, maanakku'raivaana peachchuka'l, avathoo'ru, akanthai paaraattuthal, irakasiyangka'lai ve'lippaduththal, kapadaana thanthirangka'l- ivaika'lai- nearavittirunthaal, na'npan unnai ve'ruththu vilakuvaan.

<28> un na'npanukku u'ndaakum selvaakkil avanoadu makizhchchi adaiyumpadiyaay, avan va'rumaiyilum avanidam piramaa'nikkamaay iru.

<29> avanudaiya thunpa kaalaththilum avanidam piramaa'nikkamaay nilaiththiru; avan makizhchchikkum pangkaa'liyaavaay.

<30> kaa'lavaay neruppukku munthi aaviyum, neruppu kaa'nappadumun pukaiyum ezhumpuvathu poal, iraththap pazhikku mun saapangka'lum ninthaika'lum achchu'ruththalka'lum u'ndaakum.

<31> na'npanukku mariyaathai seyya naan koochchappada maattean; avanukku munpaaka naan o'linthu ko'l'la maattean. avan poruttu enakku nattamu'ndaanaalum athai naan po'ruththuk ko'lvean en'ru,

<32> sollak keadki'ra evanum avan kaariyaththil echcharikkaiyaay nadanthu ko'lvaan.

<33> en vaayaal enakku nattam varaathapadikkum, en uthaduka'l uraikkum vaarththaika'lil naan sikkik ko'l'laatha padikkum, en vaaykkuk kaavalum, en uthaduka'lukku udaipadaa muththiraiyum poaduki'ravan yaar?

[seeraak aakamam 23]

<1> thanthaiyaakiya kadavu'lea, en vaazhvin aa'ndavarea, en vaarththaiyin aviveakaththil akappadumpadi ennaik kaividaatheer; athil sikkik ko'l'laathapadikku ennaik kaappaat'riyaru'lum.

<2> en a'riveenangka'laik ka'ndiththu, en akkiramangka'l athikarikkaathapadikku en a'rivukku achchu'ruththuki'ravan yaar? en mana ninaivuka'lukkum varampu kattuki'ravan yaar?

<3> en a'riveenangka'l athikarikkaathapadikkum, en kut'rangka'l perukaathapadikkum, en paavangka'l mikuthiyaakaathapadikkum, en ethirika'l munpaaka naan vizhaathapadikkum, en pakaivar ennaippat'ri makizhaathapadikkum enakku uthavuki'ravan yaar?

<4> thanthaiyaakiya kadavu'lea, en vaazhvin aa'ndavarea, avarka'l viruppaththukku ennaik kaiya'liyaatheayum.

<5> en ka'nka'lin perumithaththai enakkuk kodaatheayum; ellaa aasaika'laiyum ennidamirunthu akat'rum.

<6> u'ndip piriyaththaiyum ennidamirunthu neekkividum. aasaiyu'narvin seyalka'l ennai a'nukaathirukkattum. naa'namat'rathum aviveakamu'l'lathumaana aanmaavin akkiramangka'lukku ennaik kaiya'liyaatheayum.

<7> makka'lea, vaayadakkam pat'riya poathakaththi'rkuch sevikodungka'l. athai kaappavan uthaduka'laal azhiyamaattaan. akkiramach seyalka'lil vizhamaattaan.

<8> paavi than vee'n perumithaththinaal ka'nduko'l'lappaduvaan. akanthaiyu'l'lavanum avathoo'ru peasuki'ravanum avaika'laal kut'raththi'rku aa'laavaarka'l.

<9> un vaay aa'naiyiduvatha'rkup pazhakaathirukkakkadavathu; eanen'raal, athanaal kut'rangka'l pala nearidum.

<10> kadavu'ludaiya peyar idaividaamal un vaayil iraathirukkak kadavathu. punitharudaiya peyarka'laiyum vee'nil sollaathea; eanen'raal, kut'raththi'rku aa'laavaay.

<11> idaividaamal vathaikkappadum adimaiyidaththil avan patta vaathaika'lin adaiyaa'lam eppozhuthum kaa'nappadumaappoal, aa'naiyidupavanum kadavu'lai ninthippavanum muzhuthum suththamaaka maattaarka'l.

<12> athikamaay aa'naiyidum manithan akkiramaththaal nirappappaduvaan. avan illaththinin'ru pollaappu akan'ru poakaathu.

<13> oruvan aa'naiyinpadi nadavaathiruppin, avan kut'ram avan meethu irukkum. avan yaathon'rum a'riyaathavan poala nadappaaneayaakil, iruvithamaayk kut'ravaa'liyaaki'raan.

<14> poy aa'naiyiduvaanaayin, avan mannikkappadamaattaan; avan kudumpamum tha'ndanaiyaal nirappappadum.

<15> mara'na tha'ndanaikku ukanthathaana vea'roru vaarththaiyum u'ndu. yaakkoapu santhathiyil athu kaa'nappadaathirukkakkadavathu.

<16> eanen'raal, pu'n'niyavaanka'lidam ivaiyellaam orupoathum kaa'nappadaa. avarka'l inthap paavangka'lil sikkik ko'l'la maattaarka'l.

<17> ne'riketta peachchil un vaay pazhakaathirukkakkadavathu; eanen'raal, athil paavamaana vaarththai u'ndu.

<18> periyoarudaiya sapaiyil nee irunthaalum, un thaay thanthaiyarai ninaiththuk ko'l.

<19> eanen'raal, silavea'lai avarka'l paarkka, kadavu'l unnai ma'ranthupoavaar; neeyum unakku u'ndaana periyoar koottu'ravaal mathiyeenamadainthu ninthikkappaduvaay. appoathu nee: naan pi'ravaathirunthaal nalam enpaay; un pi'rantha naa'laiyum sapippaay.

<20> akanthai mozhika'laich sollap pazhakkappatta manithan oru poathum thirunthuvathillai.

<21> iruvitha manithar paavangka'lil mikunthirukki'raarka'l; moon'raavathu vithaththaar koapamum azhivum sampaathiththuk ko'lki'raarka'l.

<22> neruppaip poan'ra pearaasaiyaal eriki'ra aanmaa ni'raivu adaiyaathu.

<23> udalin theeya aasaiyu'narvuka'lukkuth thannai a'likkum ne'rikettavan, ivaika'lin veakam tha'niyum varaikkum theene'riyai vidaan.

<24> vipasaaranukku appamellaam inippaanathuthaan. avan saaki'ra varaikkum paava vazhiyil nadanthaalum ka'laiththuppoavathillai.

<25> than manaiviyai mee'ri vipasaaram seyki'ravan than aanmaavaiyea pu'rakka'niththu: ennaip paarkki'ravan yaar enki'raan.

<26> avan: iru'l ennaich soozhnthirukki'rathu; suvarka'l ennai moodiyirukkin'rana; oruvarum ennaip paarkki'rathillai; yaarukku naan agnchuvean? unnatha kadavu'l en paavangka'lai ninaikka maattaar enpaan.

<27> aanaal, avarudaiya ka'n anaiththaiyum paarkki'rathen'ru avan sinthippathillai. manithanukku mattum agnchuvathum, manithanudaiya paarvaikku agnchi nadappathum theyva payaththaith thannidaththinin'ru oatti viduvathaam en'ru avan a'riyaan.

<28> aa'ndavarudaiya ka'nka'l kathiravanaik kaattilum mikka o'liyoadu irukkin'ranaven'rum, manitharudaiya ellaa vazhika'laiyum, paathaa'laththin aazhaththaiyum paarkkin'ranaven'rum, manitharudaiya ithayangka'laiyum irakasiyangka'laiyum aaraaynthu a'rikin'ranaven'rum avan ka'ndupidippathillai.

<29> eanen'raal, anaiththum padaikkappaduvatha'rku munpea aa'ndavaraana kadavu'l avaika'lai a'rinthirukki'raar. athu poalavea, padaiththa pi'rakum anaiththaiyum paarkki'raar.

<30> aathalaal, vipasaaran nakaraththin therukka'lil tha'ndikkappaduvaan; kuthiraik kuttiyaip poalath thuraththappaduvaan; ninaiyaatha nearaththil pidipaduvaan.

<31> theyva payam eththakaiyathen'ru avan ka'ndupidiyaathathaal anaivaraalum ninthikkappaduvaan.

<32> ivvaa'rea than ka'navanai vittu, vipasaaraththinaal urimai ea'rpaduththikko'lki'ra ovvoru pe'n'nukkum nearum;

<33> eanen'raal, muthan muthalaaka, unnatha kadavu'ludaiya katta'laikku ava'l keezhppadiki'rathillai; ira'ndaavathu, than ka'navanukkuth thuroakam seyki'raa'l; moon'raavathu, vipasaaram ennum kut'raththaik kattikko'lki'raa'l; vea'ru aadavanaal thanakkup pi'l'laika'l u'ndaakumpadi seythu ko'lki'raa'l.

<34> ava'l sapaikkuk koottikko'ndu varappaduvaa'l; ava'l pi'l'laika'laip pat'ri visaarikkappaduvaa'l.

<35> ava'l makka'l vearoon'ra maattaarka'l; ava'l ki'laika'lum kanikodaa.

<36> ava'l gnaapakam ellaarukkum ve'ruppaith tharum; ava'ludaiya avamaanam oru poathum at'rup poakaathu.

<37> ava'lukkup pi'rkaalaththil irukki'ravarka'l theyva payaththai vida uththamamaanathu on'rumillai en'ru a'rivaarka'l; aa'ndavarudaiya katta'laika'laik kavanippathai vida inithaanathu on'rumillai en'rum ka'nduko'lvaarka'l.

<38> aa'ndavaraip pinpat'ruvathu perum maadchi; eanen'raal, neediya aayu'lai avaridamirunthu pet'ruk ko'lvaarka'l.

[seeraak aakamam 24]

<1> gnaanam thannaiththaanea pukazhnthu ko'l'lum; kadavu'lidaththil makimaippaduththappadum; manitharka'l naduvil meanmaippaduththappadum.

<2> unnatha aa'ndavarai vaazhththum sapaika'lil than vaay thi'rakkum; avarudaiya vallamaiyin munpaaka meanmaippaduththappadum.

<3> makka'l naduvil makimaippaduththappadum; athan punitha meanmaiyaik ka'ndupidikki'ravarka'l viyappadaivaarka'l.

<4> thearnthu ko'l'lappattavarka'ludaiya koottaththil athu pukazhchchipe'rum. pea'ru pet'ravar naduvil aasi pet'ru athuvea solvathaavathu:

<5> unnatha kadavu'l vaayinin'ru naan pu'rappattean. naanea padaippuka'lukkellaam munpea padaikkappattean.

<6> vaanangka'lil mangkaatha o'li uthikkumpadi seythathu naanea. ma'n'nulakam muzhuvathaiyum meakaththaip poala moodinathum naanea.

<7> naan vaana ma'ndalangka'lil thangkiyirunthean. en ariya'nai meakath thoo'nin meal ni'ruvappattirukkin'rathu.

<8> naan vaana ma'ndalangka'laith thaniyea sut'ri vanthean; paathaa'laththin aazhaththai ooduruvinean; kadalin alaika'l meal ulaavinean.

<9> ma'n'nulakam muzhuvathum naan nin'rean; ellaa makka'lidaththilum,

<10> ellaa inaththaaridaththilum meanmaiyadainthean.

<11> periyoar, si'riyoar anaivarin ithayangka'laiyum en palaththaal keezhppaduththinean; avarka'lidaththil i'laippaat'riyaith theadinean; aa'ndavarudaiya urimaiyil thangkiyiruppean.

<12> appoathu ellaam padaippavar enakkuth tham katta'laika'laith thiruvu'lampat'rinaar; ennaip padaiththavar en koodaaraththil i'laippaa'rinaar.

<13> avar ennai noakki: yaakkoapidam vaazhnthiru; israayealaich sonthamaakkikko'l; thearnthu ko'l'lappatta ennudaiyavarka'lidam vearoon'ru en'raar.

<14> thodakkaththilum ulakaththi'rku munnum naan padaikkappattean; ekkaalamum iruppean; punitha u'raividaththil avarmun pa'ni seythean.

<15> aathalaal, seeyoanil u'ruthippaduththappattean; punitha nakarilum i'laippaa'rinean; yerusaleamil en athikaaram sen'rathu.

<16> maadchippaduththappatta kudika'lidaththil naan vearoon'rinean. en kadavu'lin urimai en udaimai. punitharudaiya koottaththil en u'raividam.

<17> lipaanil keathuru ennum maraththaippoala naan uyarththappattean; seeyoan malaiyil sippireas ennum maraththaip poal aanean.

<18> kaatheas panaimaraththaippoal uyarththappattean. yerikkoa roasaath thoattam poal aanean.

<19> samave'liyilu'l'la azhakaana olivamaram poalavum, maithaanangka'lil tha'n'neerarukeayu'l'la pi'laaththaan maraththaip poalavum uyarththappattean.

<20> na'ruma'nam kamazhum ilavangkappattai poalum, parima'lath thailam poalum vaasanai veesinean; vilaiyuyarntha ve'l'laip poa'lam poala vaasanaiyin inpaththaith thanthean.

<21> na'ruma'nap panneer poalum, parima'lap pisin poalum, koameathakam poalum, ve'l'laip poa'lam poalum, saampiraa'nith thu'li poalum, kaayappadaatha lipaanaip poalum en u'raividaththaik kamazhach seythean. en na'ruma'nam kalappillaatha parima'lath thailam poan'rathu.

<22> thailam tharum thereapinthu maram poala en ki'laika'lai viriththean. en ki'laika'l makimaiyum nanmaiyum porunthiyavai.

<23> kodimunthirich sedi poala vaasanaiyin inpaththai veesach seythean. ennudaiya malarka'loa perumaiyinudaiyavum nanmathippinudaiyavum kanika'l.

<24> naan ariya anpinudaiyavum achchaththinudaiyavum a'rivinudaiyavum punitha theyva nampikkaiyinudaiyavum thaayaay irukki'rean.

<25> nanne'riyinudaiyavum u'nmaiyinudaiyavum azhakellaam ennidam u'ndu. vaazhvinudaiyavum pu'n'niyaththinudaiyavum muzhu nampikkai ennidamea u'l'lathu.

<26> ennai naaduki'ravarka'l ellaarum ennidam vanthu searungka'l; en kanika'laal nirappappadungka'l.

<27> en a'rivu theanai vida inippaay irukkin'rathu. en urimai theanaiyum athan iniya suvaiyaiyum vida mealaanathaay irukkin'rathu.

<28> ekkaalaththukkum en ninaivu nilaiththirukkum.

<29> ennai u'npavarka'l innamum aaval ko'lvaarka'l. ennai arunthuki'ravarka'l innamum thaakamaay iruppaarka'l.

<30> ennaik keadki'ravan moasam poakamaattaan. ennaik ko'ndu thangka'l seyalka'laich seyki'ravarka'l paavam seyyamaattaarka'l.

<31> ennai mat'ravarka'lukkup poathikki'ravarka'l niththiya vaazhvai adaivaarka'l.

<32> ivaiyellaam vaazhkkaiyin nool; unnatha kadavu'lin udanpadikkai; u'nmaiyin a'rivippu.

<33> moayeesan neethik katta'laika'lin sattaththaiyum, yaakkoapu koaththiraththukku urimaiyaiyum, israayealarkku vaakku'ruthika'laiyum koduththaar.

<34> kadavu'l tham oozhiyaraana thaaveethukku avar kudumpaththinin'ru pearaat'ral mikuntha arasarai ezhuppi, makimaiyin ariya'naiyil ninthiyaththi'rkum veet'rirukkach seyvathaaka vaakku'ruthi seythaar.

<35> peesoan nathiyaip poalum, palan kaalaththil thikiris nathiyaip poalum, gnaanaththai nirappuki'raar.

<36> athu a'ruvadaik kaalaththil yoarthaan nathiyaip poalap perukum. avar eppiraaththes nathiyaip poal a'rivai nirappuki'raar.

<37> kodimunthiri vi'laichchal kaalaththil jeyoan nathiyaip poal o'liyaakiya gnaanaththai anuppi uthavuki'raar.

<38> athai muzhumaiyaaka muthan muthal a'rinthavar avarthaam. avarinum si'riyoar athaik ka'ndupidiyaar.

<39> athanudaiya e'n'nam kadalpoalap paranthathaay irukkin'rathu. athanudaiya a'rivurai aazhntha paathaa'laththaip poal irukkin'rathu.

<40> gnaanamaakiya naan nathika'lai oadachseythean.

<41> naan nathiyinin'ru oadum tha'n'neer ni'raintha vaaykkaal poalum, nathiyin oadai poalum, tha'n'neer ko'ndu poakappadum surangkam poalum vi'n'ninin'ru pu'rappattean.

<42> sedika'lu'l'la en thoattaththi'rkuth tha'n'neer paaychchuvean; en vayalin payirka'laith tha'n'neeraal nirappuvean en'ru sonnean.

<43> udanea en vaaykkaalil neer perukinathu. ennudaiya nathi kadalaip poal aanathu.

<44> eanen'raal, en poathanaiyai uthaya kaalaththu ve'lichcham poal o'lirviththean; athai eppoathaikkum virivaayp poathippean.

<45> poomiyin thikku thisaika'lellaam ooduruvi, thuyilki'ravarka'laich soathippean; aa'ndavarai nampuki'ravarka'lai o'lirvippean.

<46> innum i'raivaakkuppoalap poathakaththaip pozhivean: gnaanaththaith theaduki'ravarka'lukku athai a'lippean; avarka'l santhathi yaarukkum punitha ulakam varaikkum athai a'liththu varath thava'rean.

<47> naan enakku mattumalla, u'nmaiyaith theadum anaivarukkaakavum uzhaiththeanen'ru therinthu ko'l'lungka'l.

[seeraak aakamam 25]

<1> kadavu'lukkum manitharukkum munpaaka eat'ruk ko'l'lappattu, en manaththukku viruppamaana kaariyangka'l moon'ru u'ndu:

<2> sakoathara ot'rumai, pi'raranpu, oruvaroadoruvar oththu vaazhum ka'navan manaiviyar.

<3> moon'ru vitha manitharai en aanmaa pakaiththathu; avarka'ludaiya aanmaavaip pat'ri enakku mikavum ve'ruppu u'ndu.

<4> avarka'l yaaren'raal: serukkudaiya va'riyavan, poykaarach selvan, peathaiyum mathiyat'ravanumaana muthiyavan.

<5> un i'lavayathil nee seakariyaathathai evvitham un muthumaiyil kaa'nappoaki'raay?

<6> naraiththoarudaiya theermaanam eththu'naich si'ranthathu! periyoarin a'rivuraiyai a'rivathum eththu'naich si'ranthathu!

<7> vayathil muthirnthoarukku gnaanamum, thalaimai vaaynthoarukku a'rivum a'rivuraiyum evva'lavoa azhaku'l'lavai!

<8> thearntha patta'rivu muthiyavarka'ludaiya mudi; theyva payamoa avarka'ludaiya maadchi.

<9> en a'rivaal nanmaiyaana kaariyangka'laaka mathikkappattavai onpathu; paththaavathaip pat'riyoa manitharukku en naavinaal solluvean.

<10> than makka'laal makizhchchiyadaiyum manithan pea'rupet'ravan; than pakaivarudaiya azhivaik kaa'npavan pea'rupet'ravan;

<11> a'rivu'l'la pe'n'noadu vaazhpavan, than naavinaal thava'raathavan, thakaathavarka'laith than uthaviyaakak ko'l'laathavan- ivarka'l pea'rupet'roar;

<12> u'nmaiyaana na'npanaik ka'nduko'ndavan, sevi koduththavanukku neethiyaip poathippavan- ivarka'l pea'rupet'roar.

<13> aayinum, gnaanaththaiyum a'rivaiyum ka'ndavan evva'lavoa mealaanavan eninum, theyva payamu'l'lavanai vida avan mealaanavan allan.

<14> theyva payam mat'ra yaavat'raiyum vida mealaanathu.

<15> theyva payam udaiya manithan pea'ru pet'ravan; athanai udaiyavan evanukku oppidappaduvaan?

<16> theyva payamoa avarudaiya anpin thodakkam. aanaal, visuvaasaththin thodakkamum athanudan searkkappattirukka vea'ndum.

<17> ellaa varuththamum ithayaththaith thunpu'ruththum. pe'n'nin ketta ku'namoa kodiya keduthiyai u'ndaakkum. ellaak keduthiyum pe'n'nin ketta ku'naththaaleayaam.

<18> entha varuththamum ithaya varuththaththi'rku nikaraakaathu.

<19> enthak ketta ku'namum pe'n'nin ketta ku'naththi'rku oppaakaathu.

<20> evvithath thunpamum nam pakaivaraal namakku u'ndaakum thunpaththi'rkuch samamaakaathu.

<21> enthap pazhiyum nam pakaivar vaangkum pazhikkum nikaraakaathu.

<22> naakap paampin thalaiyai vidak keduthiyaana thalai on'rumillai enpathu poala,

<23> pe'n'nin koapaththai mignchiya koapam illai. ketta ku'namu'l'la pe'n'nudan vaazhvathai vidach singkaththudanum pootha naakaththudanum vaazhalaam.

<24> pe'n'nin ketta ku'nam ava'l mukaththai vea'rupaduththuki'rathu; karadiyaip poal ava'l paarvaiyai ma'raikkin'rathu; kaakkai poalak karuni'ramaayk kaa'npikkin'rathu.

<25> ava'l ka'navan ayalaaridam mu'raiyiduki'raan; avarka'l solvathaik keattu athikamaay varuththappaduki'raan.

<26> pe'n'nin ketta ku'naththi'rku munpaaka ellaak ketta ku'nangka'lum ilakuvaanavai. paavika'ludaiya kathi ava'l meal vizhum.

<27> ma'nal meattil nadakka muthiyavanudaiya kaalka'lukku eppadiyoa, appadiyea amaithiyu'l'la ka'navanukku vaayaadip pe'n'nudan vaazhvathu kadinamaay irukkum.

<28> pe'n'nin azhakaip paaraathea; azhakin poruttup pe'n'nai virumpaathea.

<29> pe'n'nin koapam, avamariyaathai, athanaal u'ndaakum vedkakkeadu- ivai periyavai.

<30> pe'n'nukku athikaaramirunthaal than ka'navanukku viroathiyaavaa'l.

<31> ketta pe'n mana varuththaththi'rkum, kavalai thoayntha mukaththi'rkum, ithayak kodun thunpaththi'rkum kaara'namaay irukki'raa'l.

<32> than ka'navanai makizhvikkaatha pe'n soarntha kaika'laip poalavum, valuvat'ra muzhangkaalka'laip poalavum irukki'raa'l.

<33> pe'n'naal paavam pi'ranthathu. ava'laal naam elloarum saaki'roam.

<34> tha'n'neerukkuth thuvaaram evva'lavu so'rpamaayirunthaalum, vittu vaikkaathea. athu poalavea, ketta ku'namu'l'la pe'n'nukkuch si'ritheanum athikaaram kodaathea.

<35> ava'l un kaikku adangkaavittaal, un pakaivar munpaaka unnai vedkaththi'rku u'l'laakkuvaa'l.

<36> ava'laal unakku orupoathum theengku nearaathapadi un vasaththinin'ru ava'laith tha'riththuvidu.

[seeraak aakamam 26]

<1> nalla pe'n'nin ka'navan pea'ru pet'roan. eanen'raal, avan vaazhnaadka'lin e'n'nikkai iru madangkaakum.

<2> su'rusu'ruppu'l'la pe'n than ka'navanai makizhach seyki'raa'l; than vaazhnaa'laiyum samaathaanaththil kazhikki'raa'l.

<3> theyva payamu'l'la manithan seytha na'rseyalka'lukku vekumathiyaaka avanukku oru nalla manaivi niyamikkappaduvaa'l.

<4> selvanaanaalum va'riyavanaanaalum, eppoathum avan ithayam na'rku'namu'l'lathaayum, avan mukam makizhchchiyu'l'lathaayum irukkum.

<5> moon'ru kaariyangka'laip pat'ri en ithayam agnchiyathu; naankaavathaip pat'riyoa en mukam ve'luththathu.

<6> nakaraththin pakai, kalakakkaararudaiya koottam,

<7> poyyaana pu'ra'ni- im moon'rum saavilum kodiyavai.

<8> aanaal, po'raamaiyu'l'la pe'n mana veathanaiyum thollaiyumaay iruppaa'l.

<9> po'raamaiyu'l'la pe'n'nidam, anaivaridamum mu'raiyidum thaat'ruk koal poan'ra naavu u'ndu.

<10> ketta ku'namu'l'la pe'n eruthuka'l poottina asaiyum nukaththadiyaip poal irukki'raa'l. ava'lai adakkuki'ravan thea'laip pidippavan poal aavaan.

<11> mathuvinaal mayangkina pe'n mikuntha koapaththi'rku aa'laavaa'l. ava'l meethu u'ndaana ve'ruppum, athanaal u'ndaana vedkamum ma'raikkappadaa.

<12> ka'n paarvaiyaalum ka'n imaika'linaalum vipasaari a'riyappaduki'raa'l.

<13> adakkamat'ra un puthalviyai veku kavanamaayp paarththukko'l. eanen'raal, vaayppu kittum poathu ava'l thava'ruvaa'l.

<14> naa'namat'ra ka'nka'l udaiyava'laik kavani. appadik kavanikkaavidil, ava'l vipasaari aavaa'l.

<15> eanen'raal, thaakamu'l'la vazhippoakkan neeroot'raik kaa'num poathellaam eppadi vaay thi'rappaanoa, than vaaykku ettum entha neeraiyum kudippaanoa, avva'n'namea ava'l ellaa maraththadika'lilum udkaarnthu thoalviyadaiyumattum ellaa ampukkum thoo'niyaith thi'rappaa'l.

<16> naa'namu'l'la pe'n'nin na'rku'nam ava'l ka'navanai makizhvikkum; avan elumpuka'lukkum valukkodukkum.

<17> ava'ludaiya nanne'ri kadavu'ludaiya varam.

<18> a'rivum naavadakkamumu'l'la pe'n'nin a'rivukku oppaanathu on'rumillai.

<19> punithamum naa'namumu'l'la pe'n nanmaiyilum nanmai.

<20> ellaa (pon) ni'raiyum, adakkamumu'l'la aanmaavukkuch samaman'ru.

<21> nalla pe'n'nin azhaku vaanama'ndalangka'lil o'lirum kathiravanaip poal, ava'l veettin a'nikalanaay irukkum.

<22> thakka paruvaththil mukaththin azhaku, kadavu'l aalayaththil o'lirum vi'lakkaip poal irukkin'rathu.

<23> paruvap pe'n'nin paathangka'l mealu'l'la u'ruthiyaana kaalka'l, ve'l'lip paathangka'lin meal poruththappatta pot'roo'nka'laip poal irukkin'rana.

<24> u'ruthiyaana kallin meal poadappatta adippadaiyaip poala, pu'n'niyamu'l'la pe'n'nin ithayaththil kadavu'ludaiya katta'laika'l irukkin'rana.

<25> ira'ndu kaariyangka'laip pat'ri en ithayam kalangkinathu; moon'raavathaip pat'ri enakkuk koapam moo'ndathu.

<26> (ira'ndu) va'rumaiyaal varunthum poarveeran, pu'rakka'nikkappadum a'rivaa'li.

<27> (moon'raavathu) nanne'riyaith tha'l'li vittup paava ne'rikku udpaduki'ravanaik kadavu'l vaa'lukku iraiyaaka niyamiththaar.

<28> iruvitha kaariyangka'l arithaanavaiyum aapaththu'l'lavaiyumaaka enakkuth thoan'rina. evaiyen'raal: viyaapaari aniyaayaththai arithaay vilakkuvaan; mathupaanam vi'rki'ravan vaayp paavangka'lukku arithaayth thappuvaan.

[seeraak aakamam 27]

<1> va'rumaiyaal palar paavaththil vizhunthaarka'l. selvanaakath theaduki'ravan than ka'n'naith thiruppik ko'lki'raan.

<2> ka'rsuvar maththiyil adikkappatta mu'lai poala, vit'ral vaangkuthal maththiyil paavam ni'rkum.

<3> kut'ravaa'liyoadu kut'ram tha'ndikkappadum.

<4> theyva payaththil nee u'ruthiyaay nilaiththiraavittaal, veku seekkiraththil un veedu idinthu vizhum.

<5> salladaiyil salikkumpoathu umi nin'ru poavathu poala, manithanudaiya e'n'naththil sagnchalam nin'ru poakum.

<6> kuyavanin paa'ndangka'laich soo'lai parisoathikkin'rathu. thunpa soathanaika'l neethimaanka'laip parisoathikkin'rana.

<7> maraththin ka'nkaa'nippai athan kani kaa'npippathu poala, manithan vaayinin'ru pu'rappadum vaarththaika'l avan manaththilu'l'la e'n'naththaik kaa'npikkum.

<8> peasuvatha'rku munnarea manithanaip pukazhaathea. eanen'raal, vaarththaika'laik ko'ndu thaan avanai a'riya vea'ndum.

<9> neethiyaip pinpat'ri nadanthaal athaik kaikko'lvaay. athu unnaip parantha aadai poal poarththik ko'l'lum. nee athanudan vaazhvaay. athu en'ren'raikkum unnaik kaakkum. ellaam ve'liyaakum naa'lil athai un ut'ra thu'naiyaakak kaa'npaay.

<10> pa'ravaika'l thangka'laip poan'ravaika'loadu searkin'rana. u'nmaiyum thannaip pea'nuki'ravarka'lidam thirumpuki'rathu.

<11> singkam iraikkaaka eppoathum pathungkiyirukkin'rathu. athu poal, paavangka'lum akkiramangka'laich seypavarka'lukkaakak kaaththirukkin'rana.

<12> punithanaana manithan sooriyanaip poala maa'raamal gnaanaththil nilaikki'raan. moodanoa santhiranaip poala maa'rupaduki'raan.

<13> moodar maththiyil irukkum poathu maunam saathiththu, kaalam a'rinthu peasum a'rivaa'lika'l maththiyil irukka adikkadi naadu.

<14> paavika'ludaiya peachchu pakaikkath thakkathu. paavaththin inpangka'lil avarka'lukku akka'lippu.

<15> adikkadi aa'naiyiduki'ravanin peachchu thalaimayir silirkkach seykin'rathu; avanudaiya avamariyaathai kaathuka'lai moodik ko'l'lumpadi seykin'rathu.

<16> akanthaiyu'l'lavarka'ludaiya sa'ndaiyil iraththam sinthappadum; avarka'ludaiya saapamoa keadpatha'rku avamaanam.

<17> na'npanudaiya irakasiyangka'lai ve'lippaduththuki'ravan nampikkaiyai izhakki'raan. avan manaththukkoththa na'npanaik kaa'namaattaan.

<18> ayalaanai neasi; avanudan piramaa'nikkamaay on'riththiru.

<19> avan irakasiyangka'lai nee ve'liyaakkiyiruppaayaanaal, avan pin sellaathea.

<20> eanen'raal, than na'npanai izhanthavan poalavea than ayalaanudaiya nadpai izhanthavanum aavaan.

<21> than kaiyiliruntha pa'ravaiyaip pa'rakka vittavan poala, nee un ayalaanaiyum vittu vittaay; avanai nee pidikka maattaay.

<22> avanaip pinthodaraathea. eanen'raal, avan vekuthooram poay vittaan; ka'n'niyinin'ru thappiyoadum kaattaadu poal oadivittaan. eanen'raal, avan aanmaa kaayappattathu.

<23> ini meal avanai nee un vayappaduththuthal iyalaathu. saapaththi'rkuch samaathaanam u'ndu.

<24> aanaal, na'npanudaiya irakasiyangka'lai ve'lippaduththuvathoa, na'rpea'rat'ra aanmaavin nampikkaik keadu.

<25> ka'n'naal saadai kaa'npikki'ravan aniyaayangka'laith thoat'ruvippaan. aanaal, avan moasak karuththi'rkuth thappik ko'lvaar illai.

<26> un ka'nka'l munpaaka avan vaay amutham pozhiyum; un peachchuka'laip pat'ri aachchariyappaduvaan. mudiviloa avan naakku pura'lum; un vaarththaika'lil kut'ram kaa'npaan.

<27> palavat'rai naan pakaiththean; aanaal, itha'rku avai i'naiyalla. aa'ndavarum avanaip pakaippaar.

<28> yaareanum oruvan uyaraththil kallai e'rivaaneayaanaal athu avan thalai meal vizhumaappoala, vagnchaka thuroakamum vagnchakanaik kaayappaduththum.

<29> padukuzhi thoa'nduki'ravan athileayea vizhuvaan. ayalaanukkup poatta kallil thaanea moathik ko'lvaan. pi'rarukkuk ka'n'ni vaikki'ravan thaanea athil pidippaduvaan.

<30> theeya yoasanai seyki'ravanukku avan meethu thaanea anthath theengku varum. athu evvidamirunthu thanakku varuki'rathen'ru avan a'riyaan.

<31> serukkut'roarin vagnchakamum akanthaiyum avarka'laip pazhivaangkach singkaththaip poalap pathungkiyirukkum.

<32> neethimaanka'ludaiya thaazhvaippat'ri makizhki'ravarka'l ka'n'niyil madivaarka'l. eanen'raal, avarka'l saaki'ratha'rku munpea varuththam avarka'lai vizhungki vidum.

<33> koapam, ve'ri ivai ira'ndum ve'ruppukkuriyavai. aanaal, paavika'lidam ivai ira'ndum u'ndu.

[seeraak aakamam 28]

<1> pazhivaangka aasaippaduki'ravanaik kadavu'l thaamea pazhivaangkuvaar. avan paavangka'lai avar orupoathum ma'rakkamaattaar.

<2> unakkuth theemai seyyum ayalaanukku mannippuk kodu; appoathu thaan nee man'raadum poathu unakkum paavangka'l mannikkappadum.

<3> manithan mat'roruvanai mannikkaathu irukki'raan. aanaal, thannai mannikkumpadi kadavu'laik keadki'raan.

<4> thannaip poan'ra manithan meethu avanukku irakkam illai; aanaal than paavangka'lukkaaka man'raaduki'raan.

<5> azhivu'l'la manithanaana avan koapam paaraattuki'raan; kadavu'lidamoa mannippuk keadki'raan. avan kut'rangka'lukkaaka man'raaduki'ravan yaar?

<6> un mudivuka'lai ninaiththup pakaimaiyai vittu vidu.

<7> kadavu'ludaiya katta'laika'laik kadaippidikkaathavar meal azhivum saavum aduththirukkin'rana.

<8> theyva payaththoadu nada. ayalaan meal koapam ko'l'laathea.

<9> unnatha kadavu'lin udanpadikkaiyai ninaiththukko'l. ayalaanudaiya a'riyaamaiyaip porudpaduththaathea.

<10> vazhakkaadaathea. athanaal, un paavangka'laik ku'raippaay.

<11> eanen'raal, koapamu'l'la manithan than vazhakkai moottuki'raan. paavi na'nparaik kalaippaan; samaathaanamu'l'lavarka'l naduvil pakaiyai vi'laivikki'raan.

<12> eanen'raal, kaattu marangka'laip poal neruppu pat'ri eriyum; manithanudaiya valimai eththanmaiyoa aththanmaiyea avan koapamum. avan than selvaththukkuth thakunthava'n'nam than koapaththaip perukach seyvaan.

<13> theedeerch sa'ndai neruppai moottukin'rathu. thideer vazhakku iraththaththaich sinthuvikkin'rathu. saan'ru pakarum naavu saavaik kootti varukin'rathu.

<14> neruppup po'riyai oothuvaayaakil, athu neruppaakap pat'rikko'l'lum; athan meethu thuppinaal avikkappadum. ira'ndum vaayinin'rea pu'rappadukin'rana.

<15> pu'ra'ni solki'ravanum, irattai naavu'l'lavanum sapikkappattavarka'l. eanen'raal, avarka'l samaathaanamu'l'la palaraik kalakappaduththuvaarka'l.

<16> moon'raavathu naavu palaraik keduththathu; avarka'lai naadu naadaaych sitha'radiththathu.

<17> selvarudaiya palamaana nakarangka'lai azhiththathu; pirapukka'ludaiya veeduka'lai vizhaththaattiyathu.

<18> makka'ludaiya palamaana seanaika'lai ozhiththathu; thairiyamu'l'la inaththaarai veara'ruththathu.

<19> moon'raavathu naavu palamu'l'la pe'nka'lai oatti vittathu; avarka'l uzhaippuka'lin palanka'lai izhakkach seythathu.

<20> athaip paarkki'ravan i'laippaat'ri adaiya maattaan; samaathaanam sollum na'npanaiyum adaiya maattaan.

<21> kasaiyin adi thazhumpai u'ndaakkukin'rathu. naavin adiyoa elumpuka'lai odiththu vidukin'rathu.

<22> vaa'l munaiyil palar i'ranthaarka'l. thangka'l naavinaal maa'ndavarka'loa innum palar.

<23> theeya naavinin'ru kaakkappattavanum, athan koapaththi'rku'l akappadaathavanum, athan nukaththadiyai izhukkaathavanum, athan sangkilika'laal kattappadaathavanum pea'ru pet'roar.

<24> eanen'raal, athan nukaththadi irumpaalaanathu. athan sangkili piththa'laiyaal aanathu.

<25> athanaal varum saavu avalamaanathu. ichsaavai vida narakam thaavi'lai.

<26> athu (theeya naavu) nee'nda naa'l needikkaathu. aneetharudaiya vazhika'lai adaiyum. neethimaanka'laith than neruppaal erikkaathu.

<27> kadavu'lai vittu vittavarka'l athil vizhuvaarka'l. avarka'lidam athu eriyum; avikkappadaathu. athu singkaththaip poal avarka'l meal anuppappadum; veangkaiyaip poal avarka'laik kaayappaduththum.

<28> un sevika'lai mudka'laal adaiththu vidu. theeya naavaik kea'laathea. un vaaykkuk kathavum poottum poadu.

<29> un ponnaiyum ve'l'liyaiyum urukki, un vaarththaika'lukku oru tharaasum, un vaaykkuth thakuntha kadivaa'langka'lum seythu ko'l.

<30> naavinaal keduththu unakkuth theengku puriyath theadum pakaivar munpaaka nee vizhaathapadikkum, un thaazhvu theeraamaleayea saavukku u'l'laakaathapadikkum, athika echcharikkaiyaay iru.

[seeraak aakamam 29]

<1> irakkam kaa'npikki'ravan ayalaanukkuk kadan kodukki'raan. ivvaa'ru, pa'nam padaiththavan katta'laika'laik kadaippidikki'raan.

<2> un ayalaanukku avanathu theavaiyil kadan kodu. neeyum ku'riththa kaalaththil ayalaanukkuth thiruppik koduththu vidu.

<3> vaarththaiyaik kaappaat'ri avanudan nampikkaiyaay nadanthuko'l; unakkuth theavaiyaanathai eppoathum nee ka'ndadaivaay.

<4> vaangkina kadanaik ka'ndeduththa poru'l poal palar e'n'ninaarka'l; thangka'lukku uthavinavarka'lukkuth thollai varuviththaarka'l.

<5> vaangkuki'ra varaiyilum kodukki'ravanudaiya kaika'lai muththamiduki'raarka'l; pa'nivaana vaarththaika'laik ko'ndu vaakkuk kodukki'raarka'l.

<6> thiruppik kodukka vea'ndiya kaalaththiloa thava'nai keadpaarka'l. salippum mu'raippaadumaana vaarththaika'laip peasuki'raarka'l.

<7> kaalaththaik kut'ram saattuvaarka'l. thiruppith tharak koodumaanaaloa thakaraa'ru seyvaarka'l; varuththappattuk ko'ndu thokaiyil paathi koduppaarka'l. athaiyum ka'ndeduththa poru'len'ru e'n'nik ko'lvaarka'l.

<8> thiruppith tharak koodaama'r poanaal, pa'nam kodaamal avanai moasam seyvaarka'l. valiya avanaith tham pakaivanaakkik ko'lvaarka'l.

<9> mealum ninthaiyaiyum saapaththaiyumea avanukkuk koduppaarka'l. mariyaathaikkum nanmaikkum pathilaaka avanai ninthippaarka'l.

<10> palar kadan kodaathiruppathu ketta manaththinaal an'ru; maa'raaka, valiya moasam poaka agnchuvathanaaleayea.

<11> aanaalum, keadut'ravan meal mana irakkam vaiththu, avan pichchaiyeduththu varuththamadaiyumpadi vidaathea.

<12> katta'laiyin poruttu va'riyavanai aathari; va'rumaiyin poruttu avanai ve'rumanea anuppi vidaathea.

<13> sakoatharanaiyum na'npanaiyum munnittup pa'naththai izhanthu poa. nee tha'ndanai adaiyaathapadi kallin keezh athai o'likkaathea.

<14> un selvaththai unnatha kadavu'lin katta'laika'lil vai; ponnai vida athu unakku athikap payan tharum.

<15> un pichchaiyai va'riyavanudaiya ithayaththi'rku idu. ellaath theemaiyinin'rum athu unakkaaka man'raadum.

<16> valiyavanudaiya keadayaththaiyum eettiyaiyum vida

<17> un pakaivanukku viroathamaay

<18> athu sa'ndai seyyum.

<19> nalla manithan than ayalaanukkaakap pi'naiyaaki'raan. vedkam kettavan avanaik kaivittu viduvaan.

<20> pi'naiyaa'liyinudaiya uthaviyai ma'ranthu vidaathea. eanen'raal, avan than aanmaavai unakkaakak koduththaan.

<21> paaviyum thooymaiyat'ravanum than pi'naiyaa'liyai vittakalvaan.

<22> paavi pi'naiyaa'liyin porudka'l thanakkea uriyana enpaan. nan'ri ketta manaththai udaiyavan thannaik kaakki'ravanaik kaivittu viduvaan.

<23> than ayalaanukkaaka manithan pi'naiyaa'liyaaki'raan. avan mariyaathai kettavanaay irunthaal, avanaal kaividappaduvaan.

<24> neethiyat'ra pi'naiyaa'li thi'ramaiyu'l'la palaraip poakkadiththirukkin'raan. kadalin alaika'laip poal avarka'lai alaikkazhiththaan.

<25> valimaiyu'l'lavarka'lai oor ooraaych sut'ri alaiyumpadi seythaan. avarka'l pu'ra inaththaaridaththil alainthaarka'l.

<26> aa'ndavarudaiya katta'laiyai mee'ri nadakkum paavi neethiyat'ra pi'naiyaa'liyudan searvaan. pala kaariyangka'laich seyya muyalki'ravan mat'ravarin theerppukku u'l'laavaan.

<27> un aat'ralukkuth thakkapadi ayalaanukku uthavi sey. neeyea akappattuk ko'l'laathapadikkuk kavanamaay iru.

<28> manithanudaiya vaazhkkaikku vea'ndiya thalaiyaana kaariyangka'laavana: tha'n'neer, appam, udai, maanaththaik kaappaat'rum veedu.

<29> sontha veedillaamal pi'rar veettil u'n'num si'rantha virunthai vidap palakaika'l ma'raivil u'n'nappadum va'riyavanudaiya u'navu mealaanathu.

<30> so'rpaththaiyum perithu ena makizhvudan eat'rukko'l; appoathu anniya kudiyiruppin ninthaiyaik keadka maattaay.

<31> veedu veedaayk kudiyirukki'ravan vaazhkkai keadaanathu. oruvan evvidam virunthaadiyaayp poaki'raanoa avvidam thu'nivudan ethuvum seyyaan; vaayaiyum thi'ravaan.

<32> nan'ri kettavarka'laith than veettil eat'ruk ko'ndu, u'navum paanamum koduppaan; ithaip pat'rip pazhikkuriya vaarththaika'laiyum keadpaan.

<33> virunthaadiyea, poay measaiyaith thayaar sey; un kaiyilu'l'lathaik ko'ndea mat'ravarka'lukkuch saappaadu poadu.

<34> maadchi ni'rai en na'nparai vittup poay vidu; avan en sakoatharanaanapadiyaal, avanai eat'ruk ko'l'la en veedu vea'ndiyathaayirukkin'rathu en'ru sollappaduvaan.

<35> a'rivu'l'la manithanukku veettuth thalaivan ka'ndippum, kadan koduththavanudaiya ninthaiyum perum kaariyangka'lea.

[seeraak aakamam 30]

<1> than makanai neasikki'ravan i'ruthiyil makizhchchi adaiyumpadikkum, pi'rarudaiya vaayilil pichchai ea'rkaathapadikkum avanai adikkadi tha'ndikkak kadavaan.

<2> than makanukkuk kalvi kat'ruk kodukki'ravan avan poruttup pukazhappaduvaan; u'ravinarukku munpaaka avan poruttu meanmaip paduththappaduvaan.

<3> than puthalvanukkuk kalvi a'lippavan than pakaiyaa'liyaip po'raamaippadach seyki'raan; na'npar sapaiyil meanmaip paduththappaduvaan.

<4> avan thanthai i'ranthaalum i'ravaathavanaip poal irukki'raan. eanen'raal, thannaiyoththavanaith thanakkup pin vittu vaiththirukki'raan.

<5> avan than vaazhnaa'lil than makanaip paarththu makizhchchi ko'ndaan; than mara'na nearaththil thunpappadavumillai; pakaivar munpaaka vedkamadaiyavumillai.

<6> eanen'raal, pakaiyaa'lika'lukku viroathamaay veettaik kaakki'ravanaiyum, na'nparukkup pathil nan'ri seyki'ravanaiyum vittu vaiththirukki'raan.

<7> avan than makka'ludaiya aanmaakka'lukkaakath than kaayangka'laik kattik ko'ndaan. ellaach seythika'lilum avan kulai nadungkinathu.

<8> adangkaatha kuthirai moorkkamaayp poakin'rathu. than viruppaththi'rku vidappatta makanum thurithamaaych selvaan.

<9> un makanin manaththinpadiyea nee vittu vittaal unnaith thanakku agnchumpadi seyvaan. avanudan vi'laiyaadinaal unakkuth thunpam varuvippaan.

<10> nee thunpam adaiyaathapadikku avanudan searnthu sirikkaathea; eanen'raal, i'ruthiyil un pa'rka'laik kadippaay.

<11> i'la vayathil avanukku athikaaram kodukkaathea; avan e'n'nangka'lai asattai seyyaathea.

<12> avan pidivaathakkaaran aakaathapadikkum, unnai asattai seyyaathapadikkum, athanaal nee manavaruththam adaiyaathapadikkum i'la vayathileayea avan kazhuththai va'laiththu, si'ruvanaayirukkum poathea avanai adiththu va'larppaayaaka.

<13> un makanin ozhukkak keattaal nee avamaanam adaiyaathapadikkum, avanukkuk ka'rpiththuk koduththu nanne'riyil pazhakku.

<14> palaveenanum noayil adipaduki'ravanumaana selvanai vida, udal nalamum palamumu'l'lavanumaana va'riyavan mealaanavan.

<15> aanma nalam neethiyin punithath thanmaiyil adangkiyirukkin'rathu; athu ellaap ponnaiyum ve'l'liyaiyum vida uyarnthathu. thira'nda selvaththai vida valuvu'l'la udal mealaanathu.

<16> udal nalamaakiya selvaththai vida mealaana selvam illai; ithaya makizhchchiyai vida mealaana makizhchchi illai.

<17> kasappaana vaazhvai vidach saavu thaavi'lai. theeraatha noayai vida niththiya i'laippaat'ri mealaanathu.

<18> moodappatta vaayil ma'raikkappatta porudka'l, kalla'raiyaich sut'rilum vaikkappatta virunthup pa'ndangka'l poan'ravaiyaam.

<19> silaikkuk kaa'nikkaiyaal varum payan enna? athu u'npathumillai; nukarvathumillai.

<20> than paavaththi'rkuth tha'ndanaiyaich sumanthu ko'ndu, aa'ndavarai vittakan'ru poaki'ravanum aththanmai u'l'lavan.

<21> (ivan), a'n'nakan kannip pe'n'naith thazhuvip perumoochchu viduvathu poalak ka'nka'laal paarththuth thavikki'raan.

<22> un aanmaavi'rku varuththam kodaathea; un yoasanaiyil unnaith thaanea thunpappaduththik ko'l'laathea.

<23> ithaya makizhchchiyea manithanukku vaazhvu; punithath thanmaiyin nilaimaiyea selvam. manithanudaiya makizhchchiyea neediya vaazhvu.

<24> kadavu'lukku viruppappadumaa'ru un aanmaavin meethu irakkamaay irunthu, unnaith thaanea adakku; avarudaiya punithath thanmaiyil un ithayaththaich searththidu; varuththaththai unnai vittuth thoora akat'ri vidu.

<25> eanen'raal, varuththam palaraik kon'rathu; athil payan yaathon'rum illai.

<26> po'raamaiyum koapamum vaazhnaadka'laik ku'raikkin'rana; kavalai kaalaththukku munthiyea muthumaiyaik kootti varum.

<27> thooymaiyum amaithiyum u'l'la ithayam virunthil amarnthirukkin'rathu; eanen'raal, pa'ndangka'l veku nearththiyaaych seyyappattu'l'lana.

[seeraak aakamam 31]

<1> selvangka'lin meethu'l'la vizhippu udalai vaadach seykin'rathu; avaika'laip pat'riya kavalai thookkaththaik kedukki'rathu.

<2> varungkaalaththin meethu'l'la kavalai puththiyai maat'rukin'rathu; kadum noay aanmaavai nithaanappaduththukin'rathu.

<3> porudka'laich searppatha'rkaakach selvan uzhaippaan; avan i'laippaat'riyil porudka'laal inpam adaivaan.

<4> va'riyavan u'navillaamaiyaal uzhaippaan; mealum athika va'rumaiyaal varunthuvaan.

<5> ponnai neasikki'ravan neethimaan aakaan. azhivaip pinselki'ravan athanaaleayea nirappappaduvaan.

<6> ponnaal pala keaduka'l u'ndaayina; athan azhakaal palarudaiya azhivu ea'rpattathu.

<7> ponmeethu adaatha pat'ruk ko'lvathu paavaththi'rku eathuvaay irukkin'rathu. athaip pinselki'ravarka'lukkuk keadaam! aviveaki evanum athileayea madivaan.

<8> kut'ramillaathu kaa'nappadum selvan pea'ru pet'roan; ponnai naadip poakaathavanum, pa'naththilum selvaththilum nampikkai vaikkaathavanum pea'ru pet'roan.

<9> avan yaar? avanaip pukazhvoam; eanen'raal than vaazhnaa'lil viyappukkuriyanavat'raich seythaan.

<10> athil parisoathikkappattu uththamanaanavan evanoa, avanukku niththiya makimai kidaikkum. avan mee'ri nadanthirukkak koodum; aanaal, mee'rinavan allan. theemai seythirukkak koodum; aanaal, seyyavillai.

<11> aathalaal, avan porudka'l aa'ndavaridaththil nilaimaiyaakkappattana. punitharudaiya sapai muzhuvathum avan na'rseyalka'lai ve'lippaduththum.

<12> nee a'rusuvaip pa'ndangka'lai vaiththa measaiyil udkaarnthaayoa? mutha'rka'n un vaayin u'ndip piriyaththi'rku aa'laakaathea.

<13> pala pa'ndangka'l athan meal irukkin'rana en'ru sollaathea.

<14> uthavaatha paarvai keduthiyaanathen'ru ninaiththukko'l.

<15> ka'n'nai vidak keduthi vaayntha padaippu yaathu? aakaiyaal, paarkkum poathu mukamellaam nanaiyak ka'n'neer soriyum.

<16> munthi nee kai neettaathea; neettinaal, po'raamaiyaal kut'ram saattappattu vedkamadaivaay.

<17> panthiyil avasarappadaathea.

<18> unnaik ko'ndea ayalaanudaiya ku'naththaiyum a'rinthu ko'l.

<19> unnidam ko'nduvarappattavaika'lai a'lavu'l'la manithanaip poal payanpaduththu; mikuthiyaay u'npathanaal pakaikku aa'laakaathea.

<20> mariyaathaiyai munnittu, munthiyea ni'ruththi vidu; un mathippu ku'raiyaathapadikku, mikuthiyaay u'n'naathea.

<21> palarudaiya sapaiyil irunthaal, munthi nee kai neettaathea; kudippatha'rkum kea'laathea.

<22> a'lavu'l'la manithanukkuk kogncham mathupaanamea evva'lavoa poathumaanathu; thoongkukaiyil athanaal thollaippada maattaay; noakkaadum anupavikkamaattaay.

<23> thookkak keadu, vayit'ru vali, noay noakkaadu- ivai mattuththittamillaathavanukku u'ndaakin'rana.

<24> a'lavoadu u'nki'ra manithanukku nalla thookkam varukin'rathu. avan kaalai varaiyilum thoongkuvaan; avan aanmaavum avanoadu makizhum.

<25> athikamaay u'n'nak kattaayap paduththappattaal, idaiyea ezhunthu poay vaanthi seythu vidu. athu unakku nalam payakkum; un udalukkum noayu'ndaakka maattaay.

<26> makanea, naan solvathaik kea'l; ennai ninthiyaathea. kadaisiyil en vaarththaika'laik ka'ndupidippaay.

<27> un ellaach seyalka'lilum su'rusu'ruppaay iru; noay on'rum unnai a'ndaathu.

<28> viruntha'lippavanin thaaraa'lath thanmaiyaiyum, avanathu nampath thakuntha u'nmaiyin saadchiyaththaiyum palar aaseervathippar.

<29> kagnchaththanamaay virunthu seyki'ravan meethu oor mu'raiyidum; avanudaiya kagnchaththanaththin saadchiyam meyyaanathu.

<30> mathupaanap piriyarka'laith thoo'ndividaathea. eanen'raal, mathupaanam palaraik keduththathu.

<31> neruppu irumpin u'ruthiyaip parisoathikkin'rathu; mithamignchik kudiththa mathuvum akanthaiyu'l'lavarka'ludaiya ithayangka'lai ve'liyaakkukin'rathu.

<32> a'lavoadu kudikkappatta mathu manitharukkuth thakuntha vaazhvu. thittamaay athaik kudippaayaanaal, mattaay iruppaay.

<33> mathuvinaal valuk ku'rainthavanudaiya vaazhkkai etha'rku uthavum?

<34> uyiraip poakkadippathu enna? saavu.

<35> aathiyil makizhchchikkaaka mathu u'ndaakkappattathea thavira, mayakkaththi'rkaaka an'ru.

<36> a'lavoadu arunthappatta mathu aanmaavi'rkum ithayaththi'rkum makizhchchi tharum.

<37> mattaana paanam aanmaavi'rkum udalukkum nalam tharum.

<38> mithamignchi arunthappatta mathu koapam, aaththiram muthaliya pala nattangka'lukkuk kaara'namaay irukkin'rathu.

<39> mithamignchi arunthiya mathu aanmaavi'rkuth thuyaraththaiyea tharuki'rathu.

<40> athu aaththiraththai u'ndaakkukin'rathu; aviveakiyaik kut'raththi'rku u'l'laakkukin'rathu; palaththaik ku'raikkin'rathu; palaraik kaayappaduththukin'rathu.

<41> mathupaanam arunthum panthiyil ayalaanidam kut'ram ka'ndupidikkaathea; avan makizhchchiyil avanai ninthiyaathea.

<42> pazhich so'rka'lai avanukkuch sollaathea; thirumpak keattu, avanai nerukkaathea.

[seeraak aakamam 32]

<1> virunthu visaara'naikkaaranaaka niyamikkappattirunthaal nee akanthai ko'l'laathea. avarka'lil oruvanaip poala neeyum avarka'loadu iru.

<2> avarka'laip pat'riya kavalai unakku irukkattum; athan pi'raku udkaar; un vealaiyellaam mudintha pi'raku neeyum panthiyil amar.

<3> avarka'laippat'ri nee makizhavum, makudam poalirukkum nan'riya'rithalin a'nikalanai adaiyavum, virunthinar unnaip pukazhum pea'ru pe'ravum thakuntha vithamaay nadanthu ko'l.

<4> ellaarukkum mooththavanea, nee peasu; eanen'raal, athu unakkuth thakum.

<5> athu thearntha gnaanamu'l'la peachchaay irukkattum. innisaik karuvika'laith thadai seyyaathea.

<6> keadka viruppamillaavittaal, vaarththaika'laik kottaathea. thakaatha samayaththil vee'naay un gnaanaththaip paaraattaathea.

<7> ponna'nikalanil maa'nikkam pathiththiruppathu poala, mathupaanam seyyum virunthil innisaik karuvi amaiki'rathu.

<8> ponna'nikalanil iraththinak kallin muththiraiyaip poala, makizhchchiyum mattaanathumaana mathuvil isaik karuviyaa'larudaiya pangku amaikin'rathu.

<9> maunamaayk kea'l; un mariyaathaikkaaka un meethu viruppam ko'lvaarka'l.

<10> i'laignanea, unnaip pat'riya kaariyangka'lilea muthalaay arithaayp peasu.

<11> iru mu'rai unnaik kea'lvi keattaal, un ma'rumozhi surukkamaay irukkattum.

<12> pala kaariyangka'lil a'riyaathavanaip poal iru; maunamaay irunthu, solvatha'rkuch sevi koduththu, avasiyamaana poathu kea'lvi kea'l.

<13> periyoar sapaiyil mignchaathea; muthiyoar koottaththil athikamaayp peasaathea.

<14> idikku mun minnal; adakkavodukkaththi'rku mun koochcham. intha mariyaathaikkaaka unakku ellaarudaiya anpum kidaikkum.

<15> ezhunthirukkum nearam aana poathu mayangkaathea. aanaal, udanea un veetti'rku virainthu poay, avvidaththil ullaasamaay iru; avvidaththil vi'laiyaadu.

<16> un mana viruppaththai ni'raiveat'ru. aanaal, kut'ramaanathaiyalla; akanthaiyaanathaiyumalla.

<17> ivai yaavaiyum pat'ri, unnai u'ndaakkith tham nanmaika'laal unnai nirappina aa'ndavaraip pukazhvaay.

<18> aa'ndavarukku agnchuki'ravan avar poathanaiyai eat'ruk ko'lki'raan. avarukkaaka vizhiththirunthavarka'l avarathu aasi pe'ruvar.

<19> katta'laiyaith theaduki'ravan athanaal nirappappaduvaan. ka'l'laththanamaaych seyki'ravan athileayea idaiyoo'radaivaan.

<20> aa'ndavarukku agnchuki'ravarka'l neethiyaana theervaiyaik kaa'npaarka'l; o'liyaip poal neethiyaik ko'luththuvaarka'l.

<21> paaviyaana manithan ka'ndanaiyai vilakkuvaan; than viruppam poal saakkup poakkuka'laik kaa'npaan.

<22> yoasanaiyu'l'la manithan a'rivaich sitha'ravidaan. anniyanum akanthaiyu'l'lavanum agnchavea maattaarka'l.

<23> paavi yoasanaiyillaamal seythiruntha poathilum agnchamaattaan; aanaal, than sonthach seyalka'laaleayea kut'ram saattappaduvaan.

<24> makanea, ethaiyum sinthikkaamal seyyaathea. appadiyaanaal, seytha pi'raku mana varuththappadamaattaay.

<25> keduthiyin vazhi poakamaattaay; ka'rka'lilea moathikko'l'lamaattaay; un aanmaavi'rkuth theemai seyyaathapadi varuththamaana vazhikku unnaik kaiya'likkamaattaay.

<26> un pi'l'laika'lidamirunthu unnaik kaappaat'rik ko'l; un oozhiyakkaararka'lidamirunthu unnaik kaaththuk ko'l.

<27> ellaach seyalka'lilum un aanma u'ruthiyai nampu; eanen'raal, athuvea katta'laika'laik kadaippidiththalaam.

<28> kadavu'lai visuvasikki'ravan katta'laika'laik kadaippidikki'raan; avar meethu than nampikkaiyai vaikki'ravan keduthikku u'l'laaka maattaan.

[seeraak aakamam 33]

<1> theyva payamu'l'lavanukkuth theemaika'l nearidaa. aanaal, soathanaiyil kadavu'l avanaik kaaththu, theemaiyinin'ru meedpaar.

<2> gnaanamu'l'lavan katta'laika'laiyum neethi mozhika'laiyum pakaikka maattaan; puyalil kappalaip poal udaipada maattaan.

<3> a'rivu'l'la manithan kadavu'ludaiya katta'laikkup piramaa'nikkamaay nadakki'raan. katta'laiyum avanukkup piramaa'nikkaththudan irukkin'rathu.

<4> kea'lvikkuth the'livaana ma'rumozhi solki'ravan ma'rumozhiyaith thayaar seyvaan; ippadi man'raadina pi'raku keadkappaduvaan; poathakaththaik kaappaat'ruvaan; appoathu ma'rumozhi solvaan.

<5> moodanudaiya manam va'ndiyin sakkaraththaip poal irukkin'rathu; avan e'n'nam suzhalum achchup poal irukkin'rathu.

<6> keali seyyum na'npan, than meal yaar ea'ri udkaarnthaalum kanaikkum adangkaak kuthiraikku oththavanaavaan.

<7> oru naa'l mat'roru naa'lai vidavum, oru nearam mat'roru nearaththai vidavum, oar aa'ndu mat'roar aa'ndai vidavum nallathu enpatha'rkuk kaara'nam enna?

<8> kathiravan padaikkappattuk kadavu'ludaiya ea'rpaattai ni'raiveat'rum poathu, avarudaiya katta'laiyaal avai si'rappadainthana.

<9> avarea kaalangka'laiyum, avaika'lin thirunaadka'laiyum niyamiththaar. ku'rikkappatta nearaththil anthantha naadka'lil makka'l thirunaadka'laik ko'ndaadinaarka'l.

<10> annaadka'lil silavat'raik kadavu'l uyarththi makimaippaduththinaar; silavat'raich saathaara'na naadka'lin ka'nakkil vaiththaar. aathaam u'ndaakkappatta seat'rilum ma'n'nilumirunthu, u'ndaana manithar yaavarum avva'n'namea.

<11> palavitha ozhungkuka'laal aa'ndavar avarka'laip piriththaar; avarka'l vazhika'lai maat'rinaar.

<12> avar silarai aaseervathiththu uyarththinaar; silaraip punithamaakkith thammudan searththuk ko'ndaar; silaraich sapiththuth thaazhththi, avarka'lea pirinthu poana pi'raku avarka'lai vittu vittaar.

<13> kuyavan kaiyil ka'lima'n miruthuvaaki uruvaaki'rathu poala,

<14> manithan vazhika'lellaam kadavu'l viruppappadiyea amaikin'rana. eanenil manithanai u'ndaakkith thamathu theermaanaththinpadiyea nadaththuki'ravarudaiya kaiyil avan irukki'raan.

<15> theemaikku ethiraanathu nanmai; saavukku ethiraanathu vaazhvu. athu poalavea, neethimaanukku ethiraakap paavi irukki'raan. ivva'n'namea unnathamaanavarin ellaach seyalka'lilum ira'ndu ira'ndaakavum, avai on'rukkon'ru ethiraanavaiyumaay irukkak kaa'npaay.

<16> naanum kadaisiyaaka vizhiththean; a'ruththavarka'l pinnaal thappiya kodi munthirip pazhangka'laich seakarikki'ravan poal aanean.

<17> aa'ndavar aru'lai naan nampinean; a'rukki'ravan poalath thottiyai nirappinean.

<18> enakkaaka mattumalla- aanaal, nanne'riyaith theadum ellaarukkaakavum uzhaiththeanen'ru ka'ndu ko'l'lungka'l.

<19> periyoarea, anaiththu makka'lea, naan solvathaik kea'lungka'l. sapaiyin thalaivarka'lea, enakkuch sevikodungka'l.

<20> puthalvanukkum manaivikkum sakoatharanukkum na'npanukkum un vaazhnaa'lil un meal athikaaram kodaathea. pi'raku nee mana varuththappadaathapadikkum, unakkuth theavaiyaanavaika'laik kegnchaathapadikkum un selvaththai mat'roruvanukkuk koduththu vidaathea.

<21> nee uyiroadirunthu aaviyai vidum varaiyilum evanum unnai maat'raathirukkattum.

<22> un makka'ludaiya kaika'lai ethirpaarppathai vida un makka'l unnaik keadpathu nalam.

<23> un ellaach seyalka'lilum muthanmaiyaay iru.

<24> un makimaikkup pazhuthu varuvikkaathea. un vaazhkkaiyin mudivu naa'lil, nee saaki'ra nearaththil un selvaththaip pangku piriththu vidu.

<25> vaikkoalum adiyum sumaiyum kazhuthaikku; u'navum ka'ndippum vealaiyum adimaikku.

<26> avan ka'ndippil vealai seyki'raan; oayvu theaduki'raan. avanaik kaisoaravidu; appozhuthu than viruppaththaith theaduvaan.

<27> nukaththadiyum vadamum murattuk kazhuththai va'laikkin'rana. oayaatha vealaika'l adimaiyai adakkukin'rana.

<28> ketta manamu'l'la adimaikku veathanaiyum vilangkuka'lum. soampea'riyaay iraathapadi avanukku vealai eavu.

<29> soampal mikuntha keduthikkuk kaara'namaayit'ru.

<30> vealaika'lil avanai ni'ruththu; athuthaan avanukkuth thakuthi. kea'laavittaal, vilangkuka'linaal avanai va'laiththuppoadu. aanaal, evan meethum mithamignchi nadavaathea. u'nmaiyaakavea mukkiyamaana yaathon'raiyum yoasanaiyillaamal seyyaathea.

<31> un adimai unakkup piramaa'nikkamu'l'lavanaanaal, avan un aanmaavaip poal unakku irukkak kadavaan; sakoatharanaip poal avanai nadaththu. eanen'raal, un aanma iraththaththinaal avanaik ka'ndadainthaay.

<32> avanai nee aniyaayamaay noakach seythaal oadi viduvaan.

<33> aaththirappattu oadippoavaaneayaakil, nee theaduki'ravanai evvidaththil theaduki'rathen'ru nee a'riyaay.

[seeraak aakamam 34]

<1> a'rivillaatha manithanukku vee'naana nampikkaiyum poyyum aathaaram; aviveakika'l kanavuka'laip perithaay e'n'nuki'raarka'l.

<2> nizhalaip pidikki'ravan poalum, kaat'raith thodarnthu oaduki'ravanaip poalum poyyaana kaadchika'laik kavanikki'ravan nadanthu ko'lki'raan.

<3> kanavin thoat'ramum athaip poan'rathu. athu manithan mukaththi'rku munpaaka avanathu saayalaaka irukkin'rathu.

<4> asuththaththaal ethu suththamaakkappadum? poyyinin'ru enna u'nmai ve'lippadum?

<5> thava'ru'l'la sakunangka'lum poyyaana ku'rika'lum theeyoarudaiya kanavuka'lum vee'naay irukkin'rana.

<6> karuvut'rava'ludaiya kanavuka'laip poal un ninaivilum vee'n thoat'rangka'l u'ndaakin'rana. unnatha kadavu'lidamirunthu kaadchi u'ndaanaalozhiya, un manaththai avaika'lil vaikkaathea.

<7> kanavuka'l palarai moasam poakach seythana. avaika'lil nampikkai vaiththavarka'l eamaanthaarka'l.

<8> poyyillaamalea katta'laiyin vaarththai ni'raivea'rum. piramaa'nikkamu'l'la vaayil gnaanam the'livaakkappadum.

<9> parisoathikkappadaathavan enna a'rivaan? palavat'ril patta'rinthavan palavat'rai yoasippaan. pala kat'ravan a'rivuch se'rivaayp peasuvaan.

<10> patta'riyaathavan so'rpamaanavaika'lai a'rinthirukki'raan. palavat'raip payin'ravanoa a'rivaip perukach seyki'raan.

<11> patta'riyaathavan evvitha kaariyangka'lai a'rivaan? moasam seyyappattavan upaayam ni'rainthiruppaan.

<12> pala idam poanathaal naan pala kaariyangka'laik ka'ndean; vaarththaika'lil pala vazhakkangka'lai a'rinthean.

<13> sila samayangka'lil ivaika'laippat'ri uyirizhakka muthalaay irunthean; aanaal, kadavu'l aru'laal kaappaat'rappattean.

<14> kadavu'lukku agnchuki'ravarka'ludaiya ithayam theadappadukin'rathu. avar paarvaiyilum athu aaseervathikkappadum.

<15> avarka'ludaiya nampikkai thangka'laik kaappaat'ruki'ravar meal irukki'rathu. kadavu'ludaiya ka'nka'lum thammai neasikki'ravarka'l meal irukkin'rana.

<16> aa'ndavarukku agnchuki'ravan on'rukkum asaiyaan; agnchaan. eanen'raal, avarea avan nampikkaiyaay irukki'raar.

<17> aa'ndavarukku agnchuki'ravanudaiya aanmaa pea'ru pet'rathu.

<18> avan yaaraip paarkki'raan? avanukkup palamaay irukki'ravar yaar?

<19> aa'ndavarudaiya ka'nka'l thamakkup payappaduki'ravarka'l meal irukkin'rana. avarea vallamaiyu'l'la paathukaavalar; palaththin u'ruthi; veppaththin poarvai; na'npakal veyilin nizhal.

<20> avarea thaazhvil aa'ruthal; izhivil uthavi; aanmaavai uyarththuki'raar; ka'nka'lai o'lirvikki'raar; nalamum uyirum aasiyum kodukki'raar.

<21> aniyaayach sampaaththiyaththaik ko'ndu pali kodukki'ravanudaiya kaa'nikkai ve'ruppukkuriyathu. aneetharudaiya ninthanaika'l avarukku viruppamaanavai alla.

<22> u'nmaiyinudaiyavum neethiyinudaiyavum vazhika'lil thangka'lai nilai ni'ruththuki'ravarka'lukku mattumea kadavu'l.

<23> aneetharudaiya eekaika'laik kadavu'l eat'ruk ko'lki'rathillai. akkiramika'ludaiya kaa'nikkaika'lai avar paarkki'rathillai. avarka'ludaiya palavithap palika'lilum avarka'lukkup paava mannippuk kodukka maattaar.

<24> va'riyavarudaiya porudka'laik ko'ndu pali oppukkodukki'ravan, thanthai ka'n munpaaka makanaik kolai seyki'ravan poal irukki'raan.

<25> va'riyoarudaiya u'navu avarka'ludaiya uyir. avarka'lidamirunthu athaip pa'rikki'ravan iraththaththin manithanaay irukki'raan.

<26> vearvaiyin u'navai apakarikki'ravan than ayalaanaik kolki'ravan poal aaki'raan.

<27> iraththaththaich sinthuki'ravanum, koolikkaaranai moasam seyki'ravanum sakoathararaay irukki'raarka'l.

<28> oruvan kattuki'raan; mat'roruvan idikki'raan. vee'n uzhaippea thavira avarka'lukku ilaapam enna?

<29> oruvan man'raaduki'raan; oruvan sapikki'raan. evan vaarththaiyaik kadavu'l keadpaar?

<30> i'ranthavanaith thottuk ku'liththuk ko'ndavan thirumpavum avanaith thoduvaaneayaakil, avan ku'liththathaal payan enna?

<31> appadiyea, than paavangka'lukkaaka noanpu pidikki'ravan thirumpavum avaika'laiyea seythaal, thannaith thaazhththikko'lvathanaal enna payan? avan man'raattaik keadpavar yaar?

[seeraak aakamam 35]

<1> katta'laiyaik kaappaat'ruki'ravan kaa'nikkaiyaip perukach seyki'raan.

<2> katta'laika'laik kavanippathum, ellaa akkiramaththinin'rum akalvathum payanu'l'la paliyaakum.

<3> aneethaththai vittakan'ru poavathu po'ruththalai man'raadum paliyaakavum, paavangka'lukku mannippaakavum irukkin'rathu.

<4> maavuk kaa'nikkai kodukki'ravan nan'riya'rintha va'nakkam seykin'raan. irakkam kaa'npikki'ravan pali oppukkodukki'raan.

<5> akkiramaththinin'ru akan'ru poavathu aa'ndavarukku viruppamaanathu. aneethaththinin'ru vilakuvathu paava nivaara'nam.

<6> appozhuthu nee aa'ndavarudaiya munnilaiyil ve'rungkaiyanaayk kaa'nappada maattaay.

<7> ivaika'lellaam kadavu'l katta'laiyaip pat'rich seyyappadukin'rana.

<8> neethimaanudaiya kaa'nikkai palipeedaththaich sezhippikkin'rathu; unnatha kadavu'l thirumun iniya ma'namaay irukkin'rathu.

<9> neethimaanudaiya pali viruppamaay eat'ruk ko'l'lappadukin'rathu. aa'ndavar avanai ma'ranthuvida maattaar.

<10> nalla manaththoadu kadavu'lukku va'nakkam seluththu. un kaika'lin mutha'r kaa'nikkaika'laik ku'raikkaathea.

<11> eekaiyilellaam makizhntha mukam kaa'npi; un paththiloru paakangka'lai makizhchchiyaayk kaa'nikkai kodu.

<12> unnatha kadavu'l koduththiruppatha'rkuth thakka va'n'nam neeyum avarukkuk kodu. nalla mukaththoadu un kaika'lil u'l'lathaik kodu.

<13> eanen'raal, aa'ndavar pathila'lippavaraay irukki'raar; eazhu madangku unakkuth thirumpak koduppaar.

<14> thakaatha kaa'nikkaika'lai oppukkodukkaathea. eanen'raal, avar avaika'lai eat'rukko'l'la maattaar.

<15> aneethap paliyaik kavaniyaathea. eanen'raal, aa'ndavar neethipathiyaay irukki'raar; avaridam manitha oruthalaich saarpu illai.

<16> avar va'riyavanukku viroathamaay evanaiyum oruthalaich saarpaay eat'rukko'l'la maattaar; thunpu'ruththap pattavanudaiya man'raattaik keadpaar.

<17> anaathaip pi'l'laiyinudaiya vea'nduthalaip pu'rakka'nikka maattaar. perumoochchu vittu mu'raiyidum vithavaiyaith tha'l'livida maattaar.

<18> vithavaiyin ka'n'neerka'l kannaththi'rku i'rangkuvathillaiyaa? avaika'laich sintha vaippavanukku ava'l azhukural keadpathillaiyaa?

<19> eanen'raal, avai kannaththinin'ru vaanam varaikkum ea'rukin'rana. man'raattaik keadkum aa'ndavar avaika'laal makizhchchi adaivathillai.

<20> makizhchchiyoadu kadavu'lai aaraathikki'ravan eat'rukko'l'lappaduvaan. avan man'raattu meakangka'l varaiyilum ettum.

<21> thannaith thaazhththuki'ravanudaiya vea'nduthal meakangka'lai ooduruvip poakum. athu angkuch searki'ra varaiyilum aa'ruthal adaiyaathu; unnatha kadavu'l paarkki'ravaraiyilum thirumpip poakaathu.

<22> aa'ndavarum thooramaayp poakamaattaar; neethimaanka'lai aathariththuth theerppiduvaar. vallamai mikkavar avarka'l meethu po'rumai ko'l'laar; aanaal, avarka'l muthukai odippaar.

<23> avar akanthaiyu'l'lavarka'ludaiya koottaththai ozhikki'ra varaikkum aneetharaip pazhivaangkuvaar; akkiramika'ludaiya sengkoalka'lai odiththu viduvaar.

<24> avar manitharka'lukku avaravar seyalka'lukkuth thakkapadiyum, aathaamudaiya seykaika'lukkuth thakkapadiyum, avan vee'n akanthaikkuth thakkapadiyum kaimmaa'ru a'likkum varaikkum,

<25> tham makka'lukku neethith theerppuch seyyum varaikkum pazhivaangkuvaar; neethimaanka'laith tham irakkaththinaal makizhvippaar.

<26> koadaikkaalaththil, mazhai meakangka'laip poala, thunpa kaalaththil kadavu'ludaiya irakkam virumpath thakkathaay irukkin'rathu.

[seeraak aakamam 36]

<1> ellaavat'ri'rkum aa'ndavaraana kadavu'lea, engka'l meethu irakkamaayirum; engka'lai noakkip paarththu, um irakkangka'lin thanmaiyai engka'lukkuk kaa'npiyum.

<2> ummaith thavira vea'ru kadavu'l illaiyen'ru a'riyavum, um makaththuvangka'lai ve'lippaduththavum theadaatha agngnaanika'l meethu umathu payaththai varavidum.

<3> umathu vallamaiyaik kaa'numpadi pu'ra inaththavar meal umathu kaiyai neettum.

<4> avarka'lukku munpaaka engka'lidaiyea neer ko'ndaadappattathu poala, engka'lukku munpaaka avarka'lidaiyea neer makimaippaduththappaduveer.

<5> ummaith thavira vea'ru kadavu'l illaiyen'ru, aa'ndavarea, naangka'l a'rinthiruppathu poala, avarka'lum ummai a'riyakkadavaarka'l.

<6> neer puthumaika'laip puthuppiyum; puthiya a'rputhangka'laich seyyum.

<7> umathu kaiyaiyum, valakkaiyaiyum makimaippaduththum.

<8> ukkiraththaith thoo'ndik koapaththaip pozhiyum.

<9> viroathiyai ozhiththup pakaivanaith thunpaththi'rku'l'laakkum.

<10> um makaththuvangka'lai avarka'l ve'lippaduththumpadiyaay, mudivai ninaiththuk kaalaththai theeviriyum.

<11> thappinavan koapa neruppaal vizhungkappadakkadavaan. um makka'lukkuth theengku seyki'ravarka'l azhivaik kaa'nakkadavaarka'l.

<12> engka'lai mignchiya vea'roruvarum illai en'ru sollum pakaivarka'ludaiya thalaivarin thalaiyai nasukkum.

<13> ummaith thavira vea'ru kadavu'l illaiyen'ru a'riyavum, um makaththuvangka'lai ve'lippaduththavum yaakkoapin koaththiraththaiyellaam on'raaych searum; thodakkaththil irunthathu poal avarka'lai urimaiyaay eat'ruk ko'lveer.

<14> umathu peyaraal azhaikkappatta makka'l meethum, ummudaiya mooththa pi'l'laikku oththa israayeal meethum neer irakkamaayirum.

<15> neer punithappaduththiya nakaramum, i'laippaa'rum nakaramumaakiya yerusaleamin meethu irakkamaayirum.

<16> um a'rputha vaarththaika'laal seeyoanaiyum, umathu makimaiyaal um makka'laiyum nirappum.

<17> umathu padaippin thodakka muthal irukki'ravaika'lukkuch saan'ru kodum. munniruntha i'raivaakkinarka'l umathu peyaraal uraiththa i'raivaakkuka'lai meyyaakkum.

<18> um i'raivaakkinarka'l u'nmaiyu'l'lavarka'len'ru niroopikka um oozhiyarukkuch sampaavanai a'liyum; um oozhiyarka'lin man'raattaik keattaru'lum.

<19> um makka'lin meal aaroanin aasikkuth thakunthaa'r poala, engka'lai neethiyin vazhiyil nadaththum. imma'n'nilu'l'la yaavarum, neerea ekkaalaththaiyum kaa'num kadavu'l en'ru a'riyakkadavaarka'l.

<20> vayi'ru ellaa u'navaiyum u'nkin'rathu; aanaal, oar u'navu mat'ron'rai vida mealaanathu.

<21> tho'ndai kaattu mirukaththin i'raichchiyai a'riki'rathu; athu poalavea, pakthiyu'l'la ithayamum poyyaana vaarththaika'lai a'rikin'rathu.

<22> ketta ithayam varuththam kodukkum.

<23> thu'nivu'l'lavan athai ethirppaan. pe'n evvitha manithanaiyum eat'ruk ko'lvaa'l. aanaal, oar i'lam pe'n mat'roruththiyai vida nallava'l.

<24> pe'n'nin azhaku ava'l ka'navan mukaththai makizhvikkum. manithanudaiya ellaa aasaiyu'narvilum aasaiyea munthinathu.

<25> nalappaduththum naavaanaal, saanthamum irakkamum kaa'npikkum; ava'ludaiya ka'navan manithar makka'laip poalallan.

<26> nalla manaiviyai adainthavan poru'l searkkath thodangkuki'raan; ava'lukkuth thakuntha thu'naiyaay irukki'raan; i'laippaa'rum thoo'naay irukki'raan.

<27> vealiyillaatha idaththil poru'l pa'rimuthalaakum. pe'n illaatha idaththil manithan va'rumaiyut'rup perumoochchu viduvaan.

<28> oorooraay oadi o'linthu theevirikkum thirudanaip poalath thangkum idam illaathavanaiyum, iravilea ka'nda idamellaam thangkuki'ravanaiyum nampuvaar yaar?

[seeraak aakamam 37]

<1> evvitha na'npanum: naan nadpaal kattu'ndean enpaan. aayinum, na'npan pearukku mattum na'npanaay irukki'raan. ithu mara'nam varaiyilum varuththaththi'rkuriya kaariyam an'roa?

<2> an'riyum, thoazhanum na'npanum pakaivarka'laaka maa'ruki'raarka'l.

<3> oa vee'naana, ve'rukkaththakka e'n'namea! nilaththai un theeya ku'naththaalum kapadaththaalum mooduvatha'rku evvidaththinin'ru nee thoan'rinaay?

<4> thoazhan na'npanoadu selvaththil makizhki'raan. ikkattuk kaalaththiloa pakaivanaaki'raan.

<5> vayit'raip pat'rith thoazhan na'npanoadu anuthaapam ko'lki'raan; pakaivanukku viroathamaayk keadayam edukki'raan.

<6> un manaththil un na'npanai ma'ravaathea; un selvaththil avanai ninaiyaathiraathea.

<7> unakkuth theengku seyyath theaduki'ravanoadu aaloasanai seyyaathea; un meethu po'raamaiyu'l'lavarka'lidaththinin'ru un karuththai ma'raiththuk ko'l.

<8> a'rivuraiyaa'lar anaivarum a'rivurai koduppaarka'l;

<9> aanaal, thanakkea a'rivurai koduththuk ko'lpavanidaththinin'ru un aanmaavaik kaaththuk ko'l; avanukkuth theavaiyaanathu ennaven'ru munpea a'rinthuko'l; eanen'raal, avan than nalaththaiyea karuthuvaan.

<10> sila vea'lai poomiyil mu'laiyadiththu unakkuch solvaan.

<11> un vazhi nalla vazhi thaan en'ru unakkuch solli, atha'rku viroathamaay unakku enna nearki'rathen'ru paarkka nin'ru ko'ndiruppaan.

<12> ma'raippat'ru illaathavanidam punithath thanmaiyaip pat'riyum, aneethanoadu neethiyaip pat'riyum, pe'n'nidam ava'l po'raamaippaduki'rava'laip pat'riyum, koazhaiyidam sa'ndaiyaip pat'riyum, viyaapaariyidam vilaika'laip pat'riyum, ko'lki'ravanidam vi'rpanaiyaip pat'riyum, po'raamaiyu'l'lavanidam nan'riya'rithalaip pat'riyum,

<13> pakthiyillaathavanidam pakthiyaip pat'riyum, ayoakkiyanidam yoakkiyaththaip pat'riyum, kudiyaanavanidam avan vealaika'laip pat'riyum,

<14> aa'ndu vealaikkaaranidam aa'ndu mudivaip pat'riyum, soampea'riyaana oozhiyanidam oayaatha vealaiyaip pat'riyum peasu. ellaa a'rivuraika'laiyum pinpat'rath theavaiyillai.

<15> aanaal, theyva payaththaik kaikko'ndu nadakki'raanen'ru unakkuth therinthirukki'ra pu'n'niyavaanaiyum,

<16> un aanmaavi'rkuth thakuntha aanmaa u'l'lavanaiyum, nee iru'lil thadumaa'rum poathu unnudan anuthaapap paduki'ravanaiyum adikkadi ka'nduko'l.

<17> nalle'n'namudaiya ithayaththai unnidaththil nilaippaduththu; eanen'raal, athai vida vea'ru yaathon'rum unakku mikka payanu'l'lathan'ru.

<18> paarvaiyiduvatha'rku uyarntha idaththil udkaarnthirukkum eazhu ka'nkaa'nika'lai vidap pu'n'niyavaanin aanmaa u'nmaiyaith the'livaayth therivikkin'rathu.

<19> ivaika'lilellaam unnatha kadavu'l un vazhiyai u'nmaiyil nadaththumpadi avarai man'raadu.

<20> ellaach seyalka'lukkum mun u'nmaiyaana vaarththaiyaiyum u'ruthiyaana e'n'naththaiyum ko'ndiru.

<21> serukku'l'la vaarththai ithayaththai maat'rum. vaarththaiyinin'ru naanku kaariyangka'l pu'rappadukin'rana: nanmaiyum theemaiyum, vaazhvum saavum. ivaika'lai eppoathum nadaththuvathu naavu thaan. oruvan thi'ramaiyu'l'lavanaay irunthu palarukkuk kat'rukkodukki'raan; than aanmaavi'rkoa payanat'ravanaay irukki'raan.

<22> thearnthavan oruvan palaraik ka'rpiththu vaikki'raan; than aanmaavi'rku inpamaay irukki'raan.

<23> niyaayap purattaayp peasuki'ravan pakaikku uriyavan; avan enthak kaariyaththilum kaividappaduvaan.

<24> aa'ndavaridamirunthu avanukku varam a'likkappadavillai. eanen'raal, gnaanam enpathea avanidam illai.

<25> than aanmaavi'rku gnaanamu'l'lavanea u'nmaiyaana gnaani. avan a'rivin kani pukazhath thakkathu.

<26> gnaanamu'l'lavan than makka'lukkup poathikki'raan. avan a'rivin kanika'l nilaiyaanavai.

<27> gnaanamu'l'lavan aasiyaal nirappappaduvaan. paarkki'ravarka'l avanaip pukazhvaarka'l.

<28> manithan vaazhkkai naadka'lin e'n'nikkaiyil amainthu'l'lathu. israayealin naadka'loa ka'nakkillaathavai.

<29> gnaanamu'l'lavan kudika'lukku'l pukazhai urimai ko'lvaan. avan peyar niththiyaththi'rkum nilaikkum.

<30> makanea, un vaazhnaa'lil un aanmaavaip parisoathiththup paar. theeya ku'namu'l'lathaay irunthaal, atha'rku athikaaram kodaathea.

<31> eanen'raal, anaiththum anaivarkkum thakunthavai alla. ellaa aanmaakka'lukkum ellaa vithamum viruppappadaa.

<32> ellaa virunthilum aaval ko'l'laathea. evvithap pa'ndaththaiyum aavalaay u'n'naathea.

<33> eanen'raal, pala pa'ndangka'lil noay u'ndu. aavaloadu u'npathu vayit'ru noakkaadu varuvikkum.

<34> u'ndip piriyaththaal palar maa'ndaarka'l. mattu'navu ko'lpavanoa vaazhnaa'lai athikarippaan.

[seeraak aakamam 38]

<1> theavaiyin poruttu maruththuvanukku mariyaathai sey. eanen'raal, unnatha kadavu'l avanaip padaiththaar.

<2> kadavu'lidamirunthu ellaa marunthum u'ndaakin'rana. maruththuvan arasanidamirunthu vekumathi pe'ruvaan.

<3> maruththuvanudaiya kalai avan thalaiyai uyarththukin'rathu. avan periyoar munpaakak ko'ndaadappaduvaan.

<4> poomiyinin'ru kadavu'l marunthu vakaika'laip padaiththaar. viveakamu'l'la manithan avaika'lai ve'rukkamaattaan.

<5> kasappaana tha'n'neer maraththu'ndaal inimaiyaakkap pattathillaiyaa?

<6> avaika'ludaiya ku'nam manithanudaiya a'rivukku ve'lippattathu. tham a'rputhach seyalka'lil makimaip paduththappadumpadi kadavu'l avaika'lin kalaiyai manitharukkuk koduththaar.

<7> avaika'laik ko'ndu maruththuvam seyki'ravan veathanaiyaith tha'nippaan. marunthu koottuki'ravan inpamaana marunthaich seyvaan; nalam tharum thailangka'laik koottuvaan; avanudaiya vealaika'l mudivu pe'raa.

<8> eanen'raal, poomiyin mukaththea kadavu'lin thayavu irukkin'rathu.

<9> makanea, un noayil unnaith thaanea asattai seyyaathea. aanaal, aa'ndavarai man'raadu; avarum unnaik ku'namaakkuvaar.

<10> paavaththai akat'ru; kaika'lai maasupaduththaathea; un ithayaththai ellaak kut'raththinin'rum thooymaippaduththu.

<11> maavinudaiya inippaiyum ninaivaiyum oppukkodu; un kaa'nikkaiyai athikari; maruththuvanukkum idam kodu.

<12> eanen'raal, aa'ndavar avanaip padaiththaar. avanudaiya vealaika'l theavaiyaay irukki'rapadiyaal, unnai vittu avan poakaathirukkattum.

<13> eanen'raal, maruththuvarka'ludaiya kaika'lil vizha vea'ndiya kaalam u'ndu.

<14> ivarka'lum avarka'l vaazhnaa'laik kazhikka vea'ndi, oayvum nalamum avarka'lukkuth thantharu'la aa'ndavarai man'raaduvaarka'l.

<15> thannaip padaiththavar munnilaiyil kut'ram kattik ko'lki'ravan maruththuvanudaiya kaiyil vizhuvaan.

<16> makanea, i'ranthavanukkaakak ka'n'neer vidu; kodumaika'lai anupaviththavan poal azhaththodangku; vazhakkappadi avanudaiya pi'naththai moodi, avanudaiya adakkaththai asattai seyyaathea.

<17> aanaal, pu'ra'niyaith thavirkka orunaa'l muzhuvathum kadun thukkam ko'ndaadu. thunpaththaippat'ri aa'ruthal adai.

<18> pu'ra'niyaith thavirkka, avanudaiya nilaikkuth thakkapadi oru naa'loa ira'ndu naa'loa thukkam ko'ndaadu.

<19> eanen'raal, thunpaththinaal saavu theevirikkin'rathu; palaththai moodukin'rathu. ithaya varuththam thalai kuniyach seykin'rathu.

<20> irakasiyaththil thunpam nilaikkum. va'riyavanudaiya poru'l avanudaiya ithayaththi'rkuth thakkathaay irukkum.

<21> un ithayaththai varuththaththi'rkuk kaiya'likkaathea; athai unnai vittu akat'ri vidu; mealum mudivuka'lai ninaiththuk ko'l.

<22> ma'ranthuvidaathea; eanen'raal, thirumpuvathillai; avanukku unnaal yaathoru payanum illai; unakkuth thaanea nattam varuviththuk ko'lvaay.

<23> en theermaanaththai ninaiththuk ko'l; unnudaiyathum ivva'n'nam thaan irukkum: neat'ru enakku; in'ru unakku.

<24> i'ranthavanudaiya i'laippaat'riyil avanudaiya gnaapakaththai i'laippaa'ra vai. avan uyir pirinthu poakaiyil avanukku aa'ruthal kodu.

<25> padiththavanudaiya gnaanaththai oayvu kaalaththil a'riyalaam. seyalai mattuppaduththuki'ravan gnaanaththai adaivaan; antha gnaanaththaal nirappappaduvaan.

<26> aanaal, ear pidikki'ravanum, kazhiyil perumai ko'lki'ravanum, thaa'ru poattu eruthuka'lai oattuki'ravanum than than vealaika'lil kaalam kazhikki'raan; than makka'lidaththilum eruthuka'laip pat'rip peasuki'raan.

<27> padaichchaal oattuvathil than ithayaththaich seluththuki'raan; pasukka'laik kozhukka vaippathil avanukkuk kavanam u'ndu.

<28> ippadiyea thachchanum si'rpiyum. avan iravaip pakalaip poalak kazhikki'raan; siththira adaiyaa'langka'laich siththarikki'raan. avanudaiya kavanamaana vealai uruvaththai maat'ruki'rathu. avan uruvaththin saayalil than ithayaththaich seluththuki'raan. avan kavanippu vealaiyai ni'raivaakkukin'rathu.

<29> pattadai a'ndai udkaarnthu irumpu vealaiyaik kavanikkum kollanum appadiyea. neruppin veppam avan thasaiyaich sudukin'rathu. ulaiyin veppaththil avan poaraaduki'raan.

<30> sammattiyin saththam avan kaathaik kizhikki'rathu. karuviyin uruvaththin meethu avan ka'n irukkin'rathu.

<31> vealaika'lin mudivin meethu avan than ithayaththai vaippaan. avan vizhippu vealaiyai ni'raivaay alangkarikkum.

<32> than vealaiyil udkaarnthu than kaalka'laal sakkaraththaich sut'rum kuyavanum appadiyea. than vealaiyin nimiththam eppoathum avan kavalai ko'lki'raan. avan vealaiyellaam a'lavu mu'raiyil irukkin'rathu.

<33> than kaiyil ka'lima'n'nai uruvaakkuki'raan; than kaalka'laal athanaip pathamaakkuki'raan.

<34> poochchup poosuthalil than kavanaththaich seluththuki'raan. avan vizhippu soo'laiyaich suththappaduththukin'rathu.

<35> ivarka'l ellaarum thangka'l kaika'lai nampinaarka'l. ovvoruvanum than thozhilil gnaaniyaay irukki'raan.

<36> ivarka'l illaathu nakarangka'l kattappaduvathillai.

<37> aanaal, avarka'l angku vaazhvathillai; ulaavuvathillai sangkaththilum pukuvathillai.

<38> neethipathiyin irukkaiyil avarka'l amara maattaarka'l; theermaanaththin theerppai avarka'l ka'ndupidikkamaattaarka'l; poathakaththaiyum nanne'riyaiyum ve'lippadaiyaay a'rivikka maattaarka'l; uvamaika'lilum avarka'l ka'ndupidikkappadavillai.

<39> aanaal, kaalaththukkum ni'rkum porudka'l avarka'laal u'ruthiyadaikin'rana. anthath thozhilil avarka'ludaiya man'raattu keadkappadum. than aanmaavai athil seluththuki'ravanum aa'ndavarudaiya katta'laika'laith theaduki'ravanum appadiyea.

[seeraak aakamam 39]

<1> gnaani munnoar ellaarudaiya gnaanaththaiyum theaduvaan; i'raivaakkinar uraika'lai vaasippathil than kaalaththaik kazhippaan.

<2> pearpoana manitharudaiya uraika'laik kaappaat'ruvaan; uvamaika'lai nudpamaakap parisoathippaan.

<3> pazhamozhika'lin irakasiyangka'lai aaraayvaan; uvamaika'lin ma'rai porudka'lin payi'rchi seyvaan.

<4> periyoar naduvea vealaiyil amarvaan; athikaarika'l munnilaiyil thoan'ruvaan.

<5> pu'ra inaththaarudaiya naattil paya'nam seyvaan; manitharidaththil nanmaiyum theemaiyum soathiththup paarppaan.

<6> thannaip padaiththa kadavu'lpaal vizhiththiruppatha'rkuth than ithayaththaik kaiya'lippaan; unnatha aa'ndavarudaiya munnilaiyil man'raaduvaan.

<7> sepaththil than vaayaith thi'rappaan; than kut'rangka'lukkaaka man'raaduvaan.

<8> eanen'raal, makaththaana aa'ndavar manam vaippaaraayin, a'rivudaimaiyaal avanai nirappuvaar.

<9> thamathu gnaanaththin poathakangka'lai mazhaiyaip poala varaviduvaar. avanum than sepaththil aa'ndavaraip poat'ruvaan.

<10> avar avanudaiya e'n'naththaiyum ne'riyaiyum nadaththuvaar. avan ma'rai porudka'lai sinthiththup paarppaan.

<11> avar thamathu poathakaththin ne'riyai ve'lippaduththuvaar. avan aa'ndavar udanpadikkaiyin katta'laiyil makimai ko'lvaan.

<12> palar avanudaiya gnaanaththaip pukazhvaarka'l. avan ekkaalaththi'rkum azhivadaiya maattaan.

<13> avan ninaivu poayvidaathu. thalaimu'rai thalaimu'raikkum avan peyar ko'ndaadappadum.

<14> avan gnaanaththaik kudika'lum sollik kaattuvaarka'l; sapaiyum avan pukazhchchiyaik ko'ndaadum.

<15> avan nedungkaalam vaazhnthaal aayiram pearaividap pukazh adaivaan; i'ranthaalum avanukku makimai u'ndu.

<16> innum peasuvatha'rku naan aarvam ni'rainthavanaay irukki'rapadiyaal sinthiththup paarppean.

<17> enakkuk keadkappadum kuralaavathu: kadavu'lin kanika'lea, naan solvathaik kea'lungka'l. tha'n'neerk karaika'lil nadappatta roasaavaip poalak kanika'laik kodungka'l.

<18> leepaanaip poala iniya ma'naththaik kodungka'l.

<19> leeliyaip poala malarka'laik kodungka'l; ma'naththaik kodungka'l; azhakai a'ninthu ko'l'lungka'l; innisai paadungka'l; aa'ndavarai avarudaiya seyalka'lil poat'rungka'l.

<20> avarudaiya peyarukku makimai kodungka'l; ungka'l uthaduka'lin oasaiyaal avarukkuth thuthi paadungka'l. uthaduka'lin innisaika'lilum vee'naika'lilum poat'rip pukazhungka'l.

<21> aa'ndavarin ellaach seyalka'lum mikach si'ranthavai.

<22> avar vaarththaiyaal tha'n'neer meadai poal nin'rathu; avarathu katta'laiyaal neerththira'l ku'langka'laip poal aayit'ru.

<23> eanen'raal, avar aa'naiyaal anaiththum nalam pe'rukin'rana; avarudaiya seyalil ku'rai ethuvum illai.

<24> ellaa manitharudaiya seyalka'lum avarukku munpaaka irukkin'rana. avarudaiya ka'nka'lukku ma'raivaanathu yaathon'rum illai.

<25> kaalaa kaalamum avar paarththuk ko'ndirukki'raar. avarudaiya munnilaiyil a'rputhamaanathu on'rum illai.

<26> ithenna, athenna en'ru sollaththakaathu. eanen'raal, anaiththum thaththam kaalaththil theadappadum.

<27> avarudaiya aasi aa'ru poalap perukum.

<28> ve'l'lap perukku eppadip poomiyaik kavarnthu ko'ndathoa, appadiyea avaraith theadaatha makka'lai avarudaiya koapamum kaippat'rik ko'l'lum.

<29> neerththira'lai maat'ri, poomiyai ularththi, tham makka'lukkup paathaiyaaka ea'rpaduththinaar. athuvea paavika'lukku avarathu koapaththin tha'ndanaika'laakavum amainthathu.

<30> eanen'raal, nallavarka'lukku nanmaiyaana kaariyangka'l thodakkaththil u'ndaakkappattana. avvaa'rea theeyoarukku nanmaiyum theemaiyum u'ndaakkappattana.

<31> manitharudaiya vaazhkkaikku in'riyamaiyaathavaika'laavana: tha'n'neer, neruppu, irumpu, uppu, paal, koathumai, urotti, thean, kodimunthirikkulai,

<32> e'n'ney, udai- ivaiyellaam pu'n'niyavaanka'lukku nanmaiyaaka iruppathu poala, akkiramika'lukkum paavika'lukkum theemaiyaaka maat'rappadukin'rana.

<33> pazhikkaaka u'ndaakkappatta padaippuka'lum u'ndu. avai thangka'l akkiramaththil thangka'l vaathaika'lai nilaippaduththina.

<34> mudivu kaalaththil akoaraththaip pozhinthu, thangka'lai u'ndaakkinavarudaiya koapaththai avai ni'raivu seyyum.

<35> neruppu, kalmazhai, pagncham, saavu- ivaiyellaam pazhikkaaka u'ndaakkappattana.

<36> mirukangka'ludaiya pa'rka'lum thea'lka'lum paampuka'lum akkiramika'lai veara'rukkap pazhivaangkum vaa'laip poal irukkin'rana.

<37> avarudaiya katta'laika'lil u'ndu input'rirukkin'rana; theavaiyiruppin poomiyil thayaaraakkappadukin'rana. kaalam varum poathu avai katta'laiyai mee'raa.

<38> aathalaal, thodakkaththileayea naan u'ruthippaduththappattean; aaloasiththean; ninaiththean; ezhuthi vaiththean.

<39> aa'ndavarudaiya seyalka'lellaam si'ranthavai. avar athathan kaalaththil ovvon'raiyum koduththaru'lki'raar.

<40> ithu athai vidak keduthiyaanathu en'ru sollalaakaathu. eanen'raal, kaalam varum poathu anaiththum ve'lippaduththappadum.

<41> ippoathoa muzhu ithayaththoadum vaakkinaalum aa'ndavarudaiya peyaraip poat'rith thuthiyungka'l.

[seeraak aakamam 40]

<1> ellaa manitharukkum perum vealai ea'rpaduththappattirukkin'rathu. aathaamin makka'l meal avarka'l thaay vayit'rinin'ru ve'lippatta naa'l muthal, ellaarukkum annaiyaakiya (poomiyil) adakkamaakum naa'l varaiyilum paarachsumai vaikkappattirukkin'rathu.

<2> avarka'ludaiya e'n'nangka'lum, ithayaththin payangkaramum, varungkaariyangka'lin kavalaiyum, mudivu naa'lum paarachsumai poal aakum.

<3> makimaiyin ariya'naiyil amarnthiruppavan muthal thoosiyilum saampalilum thaazhththappattavan varaiyil ellaarum ivvitha eakkamu'l'lavaraakavea irukki'raarka'l.

<4> pattuduththi mudi tharippavan muthal murattuth thu'niyaal moodappattavan varaiyil ellaarum koapam, po'raamai, kalakam, kalakkam, saavin payam, theeraatha koapam, sachcharavu aakiyavaika'lukku u'l'laaki'raarka'l.

<5> padukkaiyil, i'laippaat'ri nearaththil iravuth thookkam avan e'n'naththai maat'rukin'rathu.

<6> i'laippaat'riyil si'rithum i'laippaat'ri illai. thookkaththilum pakali'r poalavea kavalai ko'ndirukki'raan.

<7> sa'ndai naa'lil thappiyoadinavanaip poalath than ithayap paarvaiyil kavalai ko'ndirukki'raan; avan than meedpuk kaalaththil ezhunthirunthaan; payaminmaiyaippat'ri aachchariyappaduki'raan.

<8> ivvitha eakkam ellaap padaippuka'lilum- manithan muthal mirukangka'l varaiyilum- u'ndu. aanaal, paavika'lidaththiloa athu eazhu madangku athikamaaka irukki'rathu.

<9> mealum saavu, iraththam, sa'ndai, vaa'l, kodumaika'l, pagncham, azhivu, ko'l'lainoay-

<10> ivai yaavum akkiramika'lin poruttu u'ndaakkappattana. avarka'lin poruttea ve'l'lap perukkum u'ndaanathu.

<11> ma'n'ninin'ru thoan'rina yaavum ma'n'naaka maat'rappadum. neerththira'lellaam kadalukkuth thirumpi vidum.

<12> ellaa aneetha eekaiyum akkiramamum azhiththozhikkappadum; visuvaasamoa niththiyaththi'rkum nilaiththirukkum.

<13> aneetharudaiya selvam aat'raip poal vat'rip poakum; mazhaiyil periya idiyaip poalak kaa'nappadum.

<14> manithan than kaika'laith thi'rappathanaal makizhchchi adaivaan. aanaal, katta'laika'lai mee'ri nadakki'ravarka'l mudivil veara'rukkappaduvaarka'l.

<15> akkiramika'ludaiya santhathiyaar ki'laika'lai athikarikkach seyyaarka'l. asuththa vearka'l ka'rpaa'raiyin uchchiyil ularnthu poakum.

<16> tha'n'neer mealum aat'rangkaraiyilumu'l'la ellaap pasugn sedika'lum mat'rap payirch sedika'lukku munpea pidungki e'riyappadum.

<17> thayaa'la ku'nam aasiyaal singkaaravanaththaip poal irukkin'rathu. irakkam niththiyaththi'rkum nilai ni'rkum.

<18> thanakkup poathumaana mattum sampaathikkum thozhilaa'liyin vaazhkkai inpamu'l'lathaay irukkin'rathu. avan athil selvaththaik kaa'npaan.

<19> oruvan than pi'l'laika'l moolamum, nakaraththaik kattuvathan moolamum peareduppaan. maasat'ra manaiviyoa ivaika'lukku mealaaka mathikkappaduvaa'l.

<20> mathuvum innisaiyum ithayaththai makizhvikkin'rana. gnaanaththin neasamoa ivvira'ndukkum mealaanathu.

<21> pullaangkuzhalka'lum vee'naiyum iniya isaiyai ezhuppukin'rana. aanaal, iniya naavu ivvira'ndukkum mealaaka irukkin'rathu.

<22> azhakaiyum ezhilaiyum unnudaiya ka'n naadukin'rathu. ivaika'lukku mealaanathu pasumaiyaana vi'laichchal.

<23> na'npanum thoazhanum thakka nearaththil uthavuki'raarka'l. aanaal, ivviruvarukkum mealaavaa'l ka'navanoadu irukki'ra manaivi.

<24> thunpa kaalaththil sakoatharar uthavi puriki'raarka'l. irakkamoa avarka'lai vida athikamaayk kaappaat'rum.

<25> ponnum ve'l'liyum kaalka'lin u'ruthi. aanaal, ivvira'ndaiyum vida mealaanathu payanu'l'la a'rivurai.

<26> selvamum aat'ralum ithayaththai uyarththukin'rana. theyva payamoa ivaika'lai vida mealaanathu.

<27> theyva payaththil ku'rai on'rum illai. athil uthavi theada vea'ndiyathan theavai illai.

<28> theyva payam aasi ni'raintha singkaaravanaththaip poal irukkin'rathu. ellaa makimaiyaiyum vidap periya makimaiyaal avanai moodinathu.

<29> makanea, un vaazhnaa'lil pichchai edukkaathea. eanen'raal, pichchai eduppathai vidach saavathu nallathu.

<30> pi'rarin u'navai naadukin'ravanudaiya vaazhkkai vaazhkkaiyan'ru. eanen'raal, avan pi'ranudaiya u'navup porudka'laal than aanmaavaip pea'nuki'raan.

<31> nanne'riyum kalviyumu'l'la manithan thannaith thaanea kaaththuk ko'lki'raan.

<32> aviveakiyin vaayil pichchaiyeduththal poat'rappadum. avanudaiya vayit'ril neruppu pat'ri eriyum.

[seeraak aakamam 41]

<1> oa saavea, than selvangka'lil aarvam vaiththirukkum manithanukku un ninaivu evva'lavoa kasappaay irukki'rathu!

<2> ellaavat'rilum thappin'rith than vazhika'laich seluththum amaithiyu'l'la manithanukkum, innum u'navu udko'l'la valuvu'l'la manithanukkum evva'lavoa kasappaanathu!

<3> aanaal, oa saavea, va'rumaiyu'l'la manithanukkum, valimai kun'riyavanukkum un theermaanam nalamaay irukkin'rathu.

<4> vayathaal tha'larnthavanukkum, ellaavat'rilum kavalaiyu'l'lavanukkum, nampikkaiyat'ravanukkum, po'rumaiyai izhanthavanukkum nalamaay irukkin'rathu.

<5> saavin theermaanaththi'rku agnchaathea. unakku mun irunthavarka'laiyum, unakkup pi'raku varappoaki'ravarka'laiyum ninaiththuk ko'l. inthath theermaanam ellaa manitharukkumea aa'ndavaraal vithikkappattathu.

<6> unnatha kadavu'lin thiruvu'laththin mun unnaal nadakkappoavathu enna? paththu allathu noo'ru allathu aayiram aa'nduka'l vaazhnthaalum enna?

<7> ma'ruvulakaththil vaazhkkaiyaip pat'rik kut'ram saatta mudiyaathu.

<8> paavika'lin santhathiyaarum akkiramika'lin veeduka'lil vaazhki'ravarka'lum ve'ruppukkuriya makka'laavar.

<9> paavika'ludaiya makka'lin urimai azhinthu poakum. avarka'ludaiya santhathiyil theeraatha ninthaiyea irukkum.

<10> theeya ne'riyudaiya thanthaiyaip pat'rip pi'l'laika'l mu'raiyiduki'raarka'l; eanen'raal, avanaal ivarka'l ninthaikku aa'laanaarka'l.

<11> unnatha aa'ndavarudaiya katta'laiyai vittu vitta akkiramika'laana manitharea, ungka'lukkuk keadaam.

<12> neengka'l pi'rakkaiyil saapaththil pi'rakki'reerka'l; neengka'l saakum poathu saapaththai urimaiyaakkik ko'lveerka'l.

<13> ma'n'ninin'ru u'ndaaki'rathellaam ma'n'nukkea thirumpum. avvaa'rea aneetharum saapaththinin'ru azhivukku u'l'laavaarka'l.

<14> manitharudaiya thukkam avarka'l udalil u'l'lathu. aanaal, akkiramika'ludaiya peyar azhikkappadum.

<15> nalla peyaraip pat'rik kavalaippadu. eanen'raal, aayiram periya vilaiyuyarntha selvangka'lai vida athu unakku athikam nilaiththirukkum.

<16> inpam anupavikkum vaazhnaadka'l kognchamaanavai. nalla peyaroa niththiyaththi'rkum nilaiththirukkum.

<17> makka'lea, nanne'riyai amaithiyudan kaappaat'rungka'l. eanen'raal, kaa'nappadaa gnaanamum puthaikkappatta selvamum payanat'ravai.

<18> than gnaanaththai ma'raikkum manithanai vidath than moodaththanaththai ma'raikki'ravan si'ranthavan.

<19> aathalaal, en vaayinin'ru pu'rappaduki'ravaika'laik keattu naa'nam adaiyungka'l.

<20> eanen'raal, ellaavat'rilum naa'naththai eat'rukko'lvathu nan'ran'ru. u'nmaiyaakavea ellaarukkumea ellaam virumpappaduvana alla.

<21> thaay thanthaiyarukku munpaaka vipasaaraththaip pat'riyum, vallavanidaththilum thalaivaridaththilum poyyaip pat'riyum vedkappadungka'l.

<22> pirapu idaththilum neethipathi idaththilum kut'raththaip pat'riyum, sepakkoodaththilum makka'lidaththilum aneethiyaip pat'riyum,

<23> thoazhanidaththilum na'npanidaththilum aniyaayaththaip pat'riyum,

<24> nee vaazhum idaththilea, thiruttaip pat'riyum, poyyaa'nai, poy udanpadikkaiyaip pat'riyum, saappaattu measaiyil saayvathaip pat'riyum, kodukkal vaangkalil moasadiyaip pat'riyum,

<25> va'nakkam seypavarka'lukku maunaththaip pat'riyum, vipasaarap pe'n'nai noakkuvathu pat'riyum, u'ravinanukku mukaththaith thiruppik ko'lvathaip pat'riyum vedkappadungka'l.

<26> ayalaanidaththinin'ru un mukaththaith thiruppik ko'l'laathea; avanukkuch sonthamaanathai apakariththa pi'raku eedu seyyaamal iraathea.

<27> ayalaanudaiya manaiviyai noakkaathea; avan oozhiyakkaariyudan thakaatha pazhakkam vaiththuk ko'l'laathea; ava'l kattilin kitta ni'rkaathea.

<28> na'nparidam ninthaikkuriya vaarththaika'laich solla vedkappadu. nee avarka'lukkuk koduththathaip pat'ri avarka'lai ninthiyaathea.

[seeraak aakamam 42]

<1> nee kea'lvippattathai ve'liyea sollaathea. irakasiyamaay irukki'rathai ve'lippaduththaathea. appoathu thaan vedkamadaiya maattaay; ellaa manitharukkum munpaaka nearmaiyaa'lanaaka mathikkappaduvaay. naan sollap poaki'ravaika'laip pat'ri vedkappadaathea.

<2> mukath thuthiyinaal thavat'ril vizhaathea. unnatha kadavu'ludaiya katta'laiyaip pat'riyum udanpadikkaiyaip pat'riyum vedkappadaathea. akkiramiyai neethimaanaakkum theermaanaththi'rku idam kodaathea.

<3> thoazharka'loadum vazhippoakkaroadum uraiyaaduvathilum, na'nparukkuch searavea'ndiya urimaika'lilum,

<4> tharaasinudaiyavum ni'raiyinudaiyavum samanaip pat'riyum, athika, so'rpach sampaaththiyaththaip pat'riyum,

<5> ko'lvathilum koduppathilum nadakkum moasadiyaip pat'riyum, makka'laik ka'ndippaay nadaththuvathilum, ketta oozhiyanai iraththam vara adippathilum neethiyaay nadanthu ko'lvatha'rku agnchaathea.

<6> ketta pe'n'nai adaiththu vaiththiruppathu nalam.

<7> evvidam pala kaika'lu'ndoa avvidam pootti vai. koduppathellaavat'raiyum ka'nakkittu ni'ruththuk kodu. koduththathu vaangkinavat'raiyellaam ku'riththu vai.

<8> moodanudaiyavum peathaiyinudaiyavum ne'riyaip pat'riyum, i'laignaraal theerppidappaduki'ra muthiyavaraip pat'riyum kavani. ellaavat'rilum a'rivudaiyavanaay nadanthu ko'lvaay. appozhuthu ellaarukkum munpaaka eat'ruk ko'l'lappaduvaay.

<9> maka'l thanthaiyin thanik kavalaiyaay irukki'raa'l. ava'laip pat'riya kavalai avan thookkaththai neekki vidukin'rathu. eanen'raal, i'lam paruvaththileayea ava'lukkuk kannip paruvam vanthu vidak koodum; ava'l aadavanoadu iruppathil silavea'lai ve'rukkappaduvaa'l.

<10> ava'l than kannimaiyil asuththappadaathapadikkum, than thanthaiyin veettileayea karuvut'rava'laayk kaa'nappadaathapadikkum, ka'navanoadu vaazhkaiyil katta'laiyai mee'raathapadikkum, allathu maladiyaakavea aakaathapadikkum kavanamaay iru.

<11> kaama ve'riyu'l'la maka'lin meal ka'n'num karuththumaay iru. un pakaivar mun unakku ninthai varumpadiyaakavum, ooril pu'ra'niyum makka'lidaiyea ve'ruppum varumpadiyaakavum ava'l seyyaathirukkakkadavaa'l; makkad koottaththi'rku munpaaka unakku vedkam varuviyaathirukkakkadavaa'l.

<12> evaridaththilum azhakaip paaraathea. pe'nka'l naduvil thaamathiththu nillaathea.

<13> aadaiyinin'ru poochchi pu'rappadukin'rathu. pe'n'nidamirunthu aa'n pi'l'laiyin theechseyal u'ndaakin'rathu.

<14> unakku nanmai seyyum pe'n'nai vidavum, unnai ninthaikku u'l'laakki vedkappaduththum pe'n'nai vidavum aa'n makanin ketta ku'nam thaavi'lai.

<15> aathalaal, aa'ndavarudaiya seyalka'lai ninaiththuk ko'l. naan paarththavaika'lai a'rivippean. aa'ndavarudaiya vaarththaippadiyea avar u'ndaakkinavai seykin'rana.

<16> kathiravan anaiththaiyum o'lirviththup paarththathu. aa'ndavarudaiya seyal avar makimaiyaal ni'rainthirukkin'rathu.

<17> thamathu makimaiyil ni'ruththi nilaippaduththina tham ellaa athisayangka'laiyum pu'n'niyavaanka'l a'rivikkumpadi ellaam valla aa'ndavar seyyavillaiyaa?

<18> avar paathaa'laththaiyum manithar ithayaththaiyum parisoathiththaar; avarka'ludaiya soozhchchi ni'rai e'n'nangka'lai a'rinthu ko'ndaar.

<19> eanen'raal, aa'ndavar ellaak kalaika'laiyum a'rinthavar; yukangka'lin adaiyaa'langka'laik ka'ndavar. avar kadanthavaika'laiyum varungkaariyangka'laiyum a'rivikki'raar; ma'raikkap pattavaika'lin ku'rippuka'laith therivikki'raar.

<20> evvitha e'n'namum avarukkuth theriyaamal poavathillai; evvitha vaarththaiyum avaridaththinin'ru thannai ma'raippathillai.

<21> avar thamathu gnaanaththin makaththuvangka'lai alangkariththaar. avarea yukangka'lukku munnum niththiya kaalaththi'rkum irukki'ravar. yaathon'rum avarukkuch searkkappadavillai; ku'raikkappaduvathillai.

<22> mat'ravarka'ludaiya a'rivuraiyum avarukkuch vea'nduvathillai.

<23> avarudaiya seyalka'l yaavum evva'lavoa virumpaththakkavai. aanaal, avaika'laip pat'ri naam sinthippathoa oru thu'li a'laveayaam.

<24> ivai yaavum vaazhnthirukkin'rana; en'rum nilaiththirukkin'rana. theavaiyaana poathu, ellaam avarukkuk keezhppadikin'rana.

<25> ellaam irattaiyaayum on'rukkon'ru ethiraanavaiyaayum irukkin'rana. avar yaathon'raiyum ku'raivaaych seyyavillai.

<26> ovvon'rin nanmaiyaiyum avar nilaippaduththinaar. avarudaiya makimaiyaik ka'ndu saliththuppoaki'ravan yaar?

[seeraak aakamam 43]

<1> vaana ma'ndalam athan uyaraththil azhakaay irukkin'rathu. makimaiyin kaadchiyil vaanaththin a'nikalanaay irukkin'rathu.

<2> kathiravan kaalaiyil thoan'ri naa'lai a'rivikkin'rathu; unnatha kadavu'lin athisaya vealaiyaakiya viyaththaku karuviyaaka irukkin'rathu.

<3> athu na'npakalil poomiyaich sutterikkin'rathu. athan veppaththin munpaakach sakiththu ni'rkak koodiyavan yaar? athu veppaththin thanmaiyil soo'laiyaip poal irukkin'rathu.

<4> kathiravan moovithamaay malaika'lai eriththu, neruppuk kathirka'lai veesi, than kathirka'laal ka'nka'laik koosach seykin'rathu.

<5> athaip padaiththa kadavu'l makaththaanavar. avar katta'laiyaal athu pirayaa'naththaith theeviriththathu.

<6> ve'n'nilaavum ellaak kaariyangka'lilum samayaththi'rkuth thakuntha va'n'nam kaalaththaik kaa'npiththu, aa'ndin ku'rippuka'laik kaattukin'rathu.

<7> athanaik ko'ndu thaan thirunaadka'l ku'rikkappadukin'rana. athu mudivil ku'rainthu poakum vi'nmeen.

<8> athan peyaraik ko'ndu thaan maatham ea'rpaduki'rathu. athu varavara athisayamaana vithamaay va'larkin'rathu;

<9> vaana ma'ndalangka'lil padaikkoodaaram poalath thoan'ri, veku makimaiyaay vaanaththil o'lirkin'rathu.

<10> vaanaththin azhaku vi'nmeenka'ludaiya makimai. aa'ndavar vaanaththinin'ru ma'n'nulakai o'lirvikki'raar.

<11> avai punitharin katta'laika'lai ni'raiveat'ra ni'rkin'rana; thangka'l echcharikkaiyil kun'rippoavathillai.

<12> vaanavillaip paar. athai u'ndaakkinavarai vaazhththu. athu than maadchimaiyil veku azhaku'l'lathaay irukkin'rathu.

<13> than makimaiyin sut'raal vaanaththaich sut'rinathu. mealaana kadavu'ludaiya kaika'l athaith thi'ranthana.

<14> avar thamathu katta'laiyaal paniyaith theeviriththu u'ndaakkinaar; thamathu theermaanaththai ni'raiveat'ra minnalka'laith thurithappaduththinaar.

<15> aathalaal, karuvoolangka'l thi'rakkappattana. pa'ravaika'laip poala meakangka'l pa'ranthana.

<16> avar thamathu vallamaiyaal meakangka'laich searththaar; malaiyin ka'rka'lai udaiththaar.

<17> avar paarvaikku munpaaka malaika'l athirnthana. avarudaiya thiruvu'laththaal then'ral veesum;

<18> idiyin oasai poomiyai athirach seyyum; vaadaip perungkaat'ru adikkum; naanku pakkaththuk kaat'rum u'ndaakum. udkaara i'rangkum pa'ravaiyaip poalavum,

<19> thaazha i'rangki varum vettukki'liyaip poalavum avar u'raipaniyaith the'likki'raar.

<20> athan ve'nmaiyin azhakaik ka'ndu ka'n viyappadaiyum; athan mikuthiyaik ka'ndu ithayam thikaikkum.

<21> avar u'raintha paniyai uppaip poala ma'n'nulakin meal sinthuki'raar. athu u'raintha poathu koormaiyu'l'la ka'rka'laip poal aakin'rathu.

<22> vaadai ku'lirntha kaat'raay adiththathu. tha'n'neer mealea pa'lingku poal u'rainthathu. athu neerin meal mithakkin'rathu; neerin meal keadayaththaip poal aakin'rathu.

<23> (kathiravan) neruppaip poala malaika'lai vizhungkum; paalaivanaththaich sutterikkum; pasumaiyai ozhiththu vidum.

<24> ivaika'l ellaam ea'rpadaathirukka meakangka'l theeviriththu vara vea'ndum. veppaththaith tha'nikkum paniyum ethirththu vara vea'ndum.

<25> avar katta'laiyaal kaat'ru amarnthathu. avar thamathu e'n'naththaal paathaa'laththai amarththinaar. aa'ndavar athil theevuka'lai ea'rpaduththinaar.

<26> kadal paya'nam seyki'ravarka'l athan aapaththukka'laich sollak kadavaarka'l. naam nammudaiya kaathuka'laal keattu viyappadaivoam.

<27> avvidaththil u'l'la makaththaanavaiyum aachchariyaththi'rkuriyavaiyumaana porudka'laavana: mirukangka'lin pala inangka'lum, ellaavitha meenka'lum, pennam periya mirukap padaippuka'lum u'ndu.

<28> avarudaiya katta'laiyaal avaika'lin mudivu theermaanikkappattathu. avarudaiya vaarththaiyaal anaiththum ozhungkupaduththappattathu.

<29> naam evva'lavu sonnaalum vaarththaika'lil ku'raivupadum. mudivaana vaarththai ennaven'raal, avar anaiththilum irukki'raar.

<30> avar makimaiyai uyarththa nammaal aakumoa? eanen'raal, avar tham padaippuka'lukkellaam mealaaka ellaa vallamaiyum u'l'lavaraay irukki'raar.

<31> payangkaraththi'rkuriya aa'ndavar mika meanmaiyu'l'lavar; vallamaiyil athisayikkath thakkavar.

<32> ungka'laal koodumaana mattum aa'ndavarai vaazhththiya poathilum, avar ungka'l vaazhththuka'lukkellaam mealaanavar; thamathu makimaiyil aachchariyappadath thakkavar.

<33> aa'ndavarai vaazhththi, ungka'laal koodumaana mattum avarai uyarththungka'l. avar ellaap pukazhchchikkum mealaanavar.

<34> avarai uyarththi muzhuth thidamko'l'lungka'l; salikka vea'ndaam. eanen'raal, neengka'l avaraik ka'ndupidikkap poavathillai.

<35> avaraip paarppavan yaar? avarathu iyalpai eduththuraippavan yaar? aathiyil irunthathu poal avarai makimaippaduththupavan yaar?

<36> ivaika'lai vidap perithaana innum pala kaariyangka'l ma'raikkappattirukkin'rana. eanen'raal, avarudaiya padaippuka'lil silavat'rai mattumea paarththoam.

<37> anaiththaiyum aa'ndavarea padaiththaar. nanne'riyil nadakki'ravarka'lukku gnaanaththaith thantharu'linaar.

[seeraak aakamam 44]

<1> makimai porunthiya manitharaiyum, nam munnoaraiyum avarka'ludaiya santhathiyil vaazhththuvoam.

<2> thodakkaththilirunthu aa'ndavar thamathu vallamaiyinaal mikuntha makimaiyai ve'lippaduththinaar.

<3> avarka'l thangka'ludaiya naaduka'lil athikaaram seluththinaarka'l; valiyoarum viveakika'lumaay irunthaarka'l. i'raivaakkuka'laal i'raivaakkinarka'ludaiya uyarntha nilaiyai a'riviththaarka'l.

<4> thangka'l kaalaththu makka'lai nadaththi vanthaarka'l; gnaanaththin valimaiyaik ko'ndu makka'lukkup punitha poathanaika'laip poathiththaarka'l.

<5> thangka'l a'rivudaimaiyaal pala sangkeethangka'lai aaraaynthu, ma'rainoolka'lin paattuka'laip paadinaarka'l.

<6> avarka'l pu'n'niyaththil selvar; azhakaakiya padippaik ko'ndavarka'l; thangka'l kudumpangka'lil samaathaanam seythavarka'l.

<7> avarka'l ellaarum thangka'l koaththiraththin santhathika'lil makimai pet'raarka'l; thangka'l naadka'lil pukazhchchikku ukanthavarka'laaka mathikkappattaarka'l.

<8> thangka'lidamirunthu pi'ranthavarka'l, thangka'l pukazhchchika'laich sollumaa'ru thangka'l peyarai vittuch sen'raarka'l.

<9> ninaivukoorappadaatha silar u'ndu. avarka'l iraathavarka'laip poal ozhinthaarka'l. avarka'lum avarka'l pi'l'laika'lum pi'ravaathavarka'laip poalap pi'ranthaarka'l.

<10> aanaal, irakkaththin seyalka'l kun'raathavarka'loa irakkamu'l'la manitharaay irukki'raarka'l.

<11> avarka'l santhathiyil nanmai nilaiththirukkin'rathu.

<12> avarka'ludaiya pi'l'laika'lin pi'l'laika'l punitha urimaiyaik ko'ndavarka'l. udanpadikkaika'lilum avarka'ludaiya santhathi nilai ko'ndathu.

<13> avarka'lin poruttu avarka'l pi'l'laika'lum niththiya kaalaththi'rkum nilaiththiruppaarka'l. avarka'l santhathiyum avarka'l makimaiyum kaividappadaa.

<14> avarka'l pi'nangka'l samaathaanaththil adakkam seyyappattana. avarka'ludaiya peyar thalaimu'rai thalaimu'raiyaay vaazhththap pe'rum.

<15> kudika'l avarka'ludaiya gnaanaththai ve'lippaduththuvaarka'l. sangkaththaar avarka'ludaiya pukazhchchiyaich solvaarka'l.

<16> eanoak kadavu'lukku viruppamaanaar; agngnaanika'lukkuth thavam poathikka vaanaththi'rku eduththuk ko'l'lappattaar.

<17> noavea uththamaraakavum neethimaanaakavum kaa'nappattaar; koapakkaalaththil samaathaanam seypavaraanaar.

<18> aathalaal, ve'l'lapperukku u'ndaana poathu silarmattum meethiyaakkappattaarka'l.

<19> manithar ve'l'lap perukkaal azhikkappaduvathillai en'ra yukangka'lin udanpadikkaika'l avaridaththil vaikkappattana.

<20> aapirakaam thira'laana makka'lin moothaathaiyaraaka irunthaar. makimaiyil avarukkuch sariyoththavar oruvaraiyum ka'ndathillai. avar unnatha kadavu'lin katta'laiyaik kaappaat'rinaar; avarudaiya udanpadikkaiyil irunthaar.

<21> thammudaiya udalil udanpadikkai nilaikkumpadi seythaar; soathanaiyil piramaa'nikkam u'l'lavaraayk kaa'nappattaar.

<22> aathalaal, kadavu'l aa'naiyittu, avarudaiya koaththiraththil avarukku makimai thanthu, poomiyin ma'nalaip poal avarai athikarikkach seyvathaakavum,

<23> vi'nmeenka'laip poal avar santhathiyai uyarththuvathaakavum, oru kadalinin'ru mat'roru kadal varaikkum, nathiyinin'ru poomiyin ellaika'l varaikkum avarka'lukku urimai a'lippathaakavum vaakku'ruthi koduththaar.

<24> eesaakkidaththilum avarudaiya thanthai aapirakaamai munnittu avvaa'rea seythaar.

<25> ellaa inaththaarudaiya aasiyaiyum aa'ndavar avarukkuk koduththaar; yaakkoapin thalai meethu udanpadikkaiyai u'ruthippaduththinaar;

<26> thammudaiya aasi ko'ndu avarai eat'ruk ko'ndaar; avarukku urimaiyaik koduththaar; pannira'ndu koaththirangka'lukkaaka avarukkup paakaththaip piriththaar;

<27> ellaarudaiya ka'nka'lukkum viruppamu'l'la irakkamaana manitharai avarukkuk kaappaat'rinaar.

[seeraak aakamam 45]

<1> kadavu'lukkum manitharukkum viruppamaanavar moayeesan enpavar. avarudaiya ninaivu ko'ndaadappattathu.

<2> kadavu'l punitharudaiya sapaiyil avarai ni'ruththinaar; pakaivarudaiya achchaththil avarai makimaippaduththinaar; tham vaarththaika'laal kodumaiyaana kaariyangka'lai adakkinaar.

<3> arasar munpaaka avarai makimaippaduththinaar; tham makka'lukku munpaaka avarukkuk ka'rpiththaar; avarukkuth thamathu makimaiyaik kaa'npiththaar.

<4> visuvaasaththilum saanthaththilum avaraip punitharaakkinaar; manithar anaivaridamirunthum avaraith thearnthuko'ndaar;

<5> avarukkuch sevi koduththaar; avar vea'nduthalaik keattaar; avarai meakaththi'rku'l koottippoanaar;

<6> nearukku nearaaka avarukkuk katta'laika'laik koduththaar; vaazhkkaiyinudaiyavum nadaththaiyinudaiyavum sattaththaiyum thanthu, tham udanpadikkaiyai yaakkoapukkum, tham theermaanangka'lai israayealukkum poathikkumpadi (niyamiththaar)

<7> avarudaiya sakoathararaana aaroanaiyum uyarththi, leavi koaththiraththil avarukkuch sariyoththavar aakkinaar;

<8> niththiya udanpadikkaiyai avarukku niyamiththaar; makka'lin kuruththuvaththai avarukkuk koduththaar; makimaiyil avaraip pea'rupet'ravaraaka aakkinaar;

<9> makimaiyin kachchaiyaal avaraik kattinaar; makimaiyin aadaiyaal avarai uduththinaar; pu'n'niya a'nikalanka'laal avarukku mudi soottinaar;

<10> paatham varaiyilum thongkum thiruvudaiyum poarvaiyum avarukkuk koduththaar; avarudaiya iduppaich sut'rilum ponma'nika'laik kattinaar;

<11> avar nadanthu poakaiyil saththam seyyavum, kadavu'lin aalayaththil saththam keadkumpadi seyyavum, avarudaiya koaththiraththin makka'lukku ninaivaakavum avat'raik kattinaar;

<12> yoasanaiyum u'nmaiyumu'l'la gnaaniyaana manithanaal ponnaalum pathumaraakaththaalum, karugnsivappu noolaalum neytha archchikkappatta mealaadaiyaik koduththaar.

<13> intha aadai israayeal koaththirangka'lin e'n'nikkaiyinudaiya ninaivaaka mika viyappaana mu'raiyil seyyappattu, pon kattuka'lil vilaiyuyarntha iraththinangka'l searkkappattu, kal izhaikki'ravanaal siththirikkappattirunthathu.

<14> punithaththuvaththin adaiyaa'lamaakavum, uththiyoakaththin makimaiyaakavum avarudaiya thalaiyin meal pon mudi irunthathu. athu mikap pa'luvaanathaakavum ka'n'naik kavarvathaakavum irunthathu.

<15> atha'rku mun ulakath thodakka muthal avva'lavu azhakaanathu yaathon'rum irunthathillai.

<16> athai anniyan oruvanum a'ninthathillai. aanaal, avar makka'lum pearappi'l'laika'lum mattumea ekkaalaththilum athai a'ninthirunthaarka'l.

<17> avarudaiya palika'l naa'lthoa'rum neruppinaal posukkappattana.

<18> moayeesan avarudaiya kaika'lai archchiththup punitha thailaththaal avaraip poosinaar.

<19> kuruththuvap pa'niyai ni'raiveat'ravum pukazh pe'ravum, avar peyaraal tham makka'lai makimaippaduththavum, avarudanum avar santhathiyudanum vaanaththin naadka'laip poala niththiya udanpadikkai seyyappattathu.

<20> kadavu'lukkup paliyum thoopamum nalla na'ruma'namum oppuk kodukkavum, thammudaiya makka'laich samaathaanappaduththa ninaiththuk ko'l'lavum ellaa manitharilum avaraith thearnthu ko'ndaar;

<21> tham katta'laika'lilum theermaanangka'lin udanpadikkaika'lilum athikaaraththaiyum, yaakkoapukkuth tham sattangka'laip poathiththalum israayealukkuth tham katta'laika'lai vi'lakkam seythalumaakiya aluvalka'laiyum koduththaar.

<22> eanen'raal, anniyar avarukku viroathamaay nin'raarka'l. po'raamaiyaal paalaivanaththil manithar avaraich soozhnthu ko'ndaarka'l. ammanithar thaaththaan, apiroan enpavarka'loadu irunthaarka'l; koapaththinaal koarea enpavanoadu searnthirunthaarka'l;

<23> athaip paarththa aa'ndavaraakiya kadavu'l athai virumpavillai. koapa ukkiraththil avarka'lai azhiththaar.

<24> puthiya tha'ndanaika'lai u'ndaakki, neruppuch suvaalaiyil avarka'lai azhiththozhiththaar.

<25> avar aaroanukku makimaiyai athikappaduththinaar; avarukku urimaiyaik koduththu, nilaththin kanika'lin mutha'r palanka'lai avarukkup pakirnthu koduththaar;

<26> mutha'r palanka'laik ko'ndu avarka'lukku vea'ndumaana u'navu a'liththaar. eanen'raal, avarukkum avar santhathikkum aa'ndavaraal kodukkappattiruntha palika'laiyea avarka'l u'npaarka'l.

<27> aanaal, ma'n'nulakin mat'ra inaththaar avarudaiya urimai aakaar. mat'ra inaththaaridaththil avarukkup pangku illai. avarea avarudaiya pangkum urimaiyumaay irukki'raar.

<28> eleayaasaar makan pineayas enpavar theyva payaththil aaroanaik ka'ndozhukinamaiyaal, makimaiyil moon'raavathaaka uyarnthirukki'raar.

<29> avar makka'lin mariyaathaiyil nin'raar; israayealukkaaka avar kaa'npiththa aanmeeka na'rku'naththaalum su'rusu'ruppaalum kadavu'lukku viruppamaanaar.

<30> aathalaal kadavu'l avarudan samaathaana udanpadikkai seythu ko'ndaar; kuruththuvaththin perumai avarukkum avar santhathiyaarukkum eppoathum irukkumpadi, kurukka'ludaiyavum makka'ludaiyavum thalaivaraaka avarai ni'ruvinaar.

<31> yoothaa koaththiraththil yessea makanaana thaaveethu arasaroadu kadavu'l udanpadikkai seythaar; avarukkum avar santhathikkum urimai koduththaar; namathu ithayaththil gnaanaththai vaikkavum, neethiyaay makka'lukku neethi vazhangkavum avarka'ludaiya poru'l azhiyaathapadi paathukaakkavum pathaviyaith thanthu, avarudaiya makimaiyai makka'lidaththil nilai ni'ruththinaar.

[seeraak aakamam 46]

<1> moayeesanukkup pin vantha i'raivaakkinaru'l oruvarum, naaveayin makanumaana iyeasu poaril vallavaraay irunthaar. avar tham peyarukku ea'rpavea periyavaraanaar.

<2> kadavu'laal thearnthuko'l'lappattavarka'ludaiya meedpai munnittu, israayealai urimaippaduththik ko'lvatha'rkaaka ezhumpina pakaivarka'lai velvathil makaa vallamaiyu'l'lavaraay irunthaar.

<3> tham kaika'laith thookkip pakaivar nakarangka'lukku viroathamaay ampuka'lai e'rinthathaal evva'lavoa makimai adainthaar!

<4> avarukku munpaaka evan ethirththu nin'raan? eanen'raal, pakaivarka'lai aa'ndavarea kootti vanthaar.

<5> avarudaiya koapaththil kathiravan thadaipadavillaiyoa? oru naa'l ira'ndu naa'laip poal aakavillaiyoa?

<6> eppakkaththilum pakaivarka'lai ethirkkaiyil avar vallapak kadavu'lai man'raadinaar. makimaiyu'l'la punitha kadavu'l avar man'raattaik keattup perungkal mazhaiyaip palamaay avarka'l meal vizhach seythaar.

<7> avar pakaiyaa'liyaana inaththaaraith thaakkinaar; keezhi'rangkip pakaivarka'lai azhiththozhiththaar;

<8> kadavu'lukku viroathamaaych sa'ndai seyvathu e'lithaanathallaven'ru, anniyar avarudaiya palaththai a'riyumpadiyaana vithamaay nadaththinaar; vallapamu'l'lavaraiyea pinpat'rinaar.

<9> moayeesan kaalaththil irakkaththaik kaa'npiththaar. yeppoanin makanaana kaaleapu pakaivarai ethirkkavum, makka'laip paavaththinin'ru thadukkavum, theeya ku'naththin mu'rumu'ruththalai adakkavum seythaar.

<10> aa'ru iladcham kaalaadka'l ko'nda padaiyinaal aapaththinin'ru kaappaat'rappatta avviruvarum avarka'lai urimaikkum, paalum theanum pozhiyum naattukkum azhaiththup poaka niyamikkappattaarka'l.

<11> kaaleapukkum aa'ndavar valimaiyaik koduththaar. muthumai varaiyilum poomiyin uyarntha idaththil ea'rumpadiyaana valimai avarukku irunthathu. avarudaiya santhathi urimaiyai adainthathu.

<12> avar punitha kadavu'lukku oozhiyam seyvathu nalamaanathen'ru israayeal makka'lellaarum a'riyumpadi seythaar.

<13> pi'raku naduvarka'l ovvoruvaraay vanthanar. avarka'l ithayam theene'rippattathan'ru. avarka'l aa'ndavaridaththinin'ru akan'ru poakavillai.

<14> avar avarka'ludaiya ninaivu pukazhchchiyil irukkumpadiyaakavum, avarka'ludaiya elumpuka'l thangka'lidam va'lamu'ravum,

<15> avarka'ludaiya peyar niththiyaththi'rkum nilaiththirukkavum, punitha manitharin makimai avarka'ludaiya pi'l'laika'lidam thangkavum seythaar.

<16> aa'ndavarudaiya i'raivaakkinaraana saamuveal aa'ndavaraakiya kadavu'laal neasikkappattavar. avar arasaadchiyaip puthuppiththaar. thammudaiya makka'lidaiyea thalaivarka'lai apishukam seythaar.

<17> aa'ndavarudaiya katta'laippadiyea makka'lukku neethi seluththinaar. athai yaakkoapin kadavu'l ka'ndaar. piramaa'nikkamu'l'la i'raivaakkinaraaka avar eat'rukko'l'lappattaar.

<18> vaarththaika'lil u'nmaiyu'l'lavaraaka a'riyappattaar. eanen'raal, avar o'liyin kadavu'laik ka'ndaar;

<19> eppakkaththilum soozhnthiruntha pakaivarka'lai ethirppathil aa'ndavarai man'raadinaar; maasat'ra semma'rik kuttiyin kaa'nikkaiyaich seluththinaar.

<20> aa'ndavar paraloakaththinin'ru kural koduththaar; periyathoru thoniyaal tham kural keadkumpadi seythaar.

<21> theeriyarudaiya thalaivarka'laiyum, pilisthiyarudaiya ellaath thalaivarka'laiyum avar mu'riyadiththaar.

<22> thamathu vaazhkkaiyinudaiyavum kaalaththinudaiyavum mudivin mun aa'ndavarudaiyavum ki'risthuvudaiyavum munnilaiyil saadchi thanthaar. avar pa'nameanum kaala'niyin kayi'ruka'leanum evanidaththilirunthum vaangkinavarallar. evanum avaraik kut'ram saattavillai.

<23> ithan pi'raku, avar thuyil ko'ndaar; arasanukkuth theriyappaduththinaar; thamathu vaazhvin mudivai avanukkuk kaa'npiththaar; makka'ludaiya akkiramaththai azhikka, i'raivaakkil ma'n'nulakinin'ru tham kuralai uyarththinaar.

[seeraak aakamam 47]

<1> athan pi'raku thaaveethu enpavar kaalaththil naaththaan en'ra i'raivaakkinar ezhumpinaar.

<2> thasaiyinin'ru pirikkappatta kozhuppaip poal, israayeal makka'lidaiyea thaaveethu irunthaar.

<3> avar semma'rik kuttika'loadu vi'laiyaaduvathu poalach singkangka'loadu vi'laiyaadinaar; thamathu i'lamaiyil aattuk kuttika'loadu nadanthu ko'lvathu poalak karadika'loadu nadanthu ko'ndaar.

<4> arakkanai avar kollavillaiyaa? makka'lidaththinin'ru ninthaiyai neekkividavillaiyaa?

<5> avar kaiyaith thookkik kava'n kallaal koaliyaaththinudaiya akanthaiyaith thaazhththinaar.

<6> eanen'raal, ellaam valla aa'ndavarai man'raadinaar. poaril veeranaana manithanai avar kaiya'liththaar. avar makka'lin kompai uyarththinaar.

<7> ivvaa'rea pathinaayiram pearukku'l'laaka avarai makimaippaduththinaar; avarukku makimaiyin mudiyaik koduththu, aa'ndavarudaiya aasiyaal avarai vaazhththinaar.

<8> eanen'raal, eppakkaththilum pakaivarka'lai mu'riyadiththaar; ethirika'laana pilisthiyarai it'raivaraikkum azhiththozhiththaar; eppoathumea avarka'ludaiya athikaaraththai ozhiththaar.

<9> avar ellaak kaariyangka'lilum parisuththarukkuth thuthi seythaar; makimaiyin vaarththaiyaal unnatha kadavu'laip pukazhnthaar.

<10> tham muzhu ithayaththoadu aa'ndavaraip pukazhnthaar; thammai u'ndaakkina kadavu'lai neasiththaar. avarukkoa pakaivarukku viroathamaay aa'ndavar athikaaram koduththaar.

<11> avar peedaththi'rku munpaakap paadakar ni'rkumpadi seythaar; avarka'ludaiya kuralaal inithaana iraakangka'lai ezhuppinaar.

<12> thiruvizhaakka'lil aadamparaththaip pukuththinaar. aa'ndavarudaiya punitha peyaraith thuthikkavum, kaalai muthal kadavu'ludaiya punithaththuvaththai meanmaippaduththavum vaazhvin mudivu varaiyilum kaalangka'lai alangkariththaar.

<13> aa'ndavar avarudaiya paavangka'laip parikariththaar; avar athikaaraththai eppoathaikkum uyarththinaar; arasin udanpadikkaiyaiyum, israayealil makimaiyin ariya'naiyaiyum avarukkuk koduththaar.

<14> avarukkup pi'raku gnaaniyaana avar makan ezhunthaar. avar poruttuk kadavu'l pakaivarka'lin ellaa vallamaiyaiyum ozhiththaar.

<15> pakaivar ellaaraiyum kadavu'l samaathaanaththi'rku udpaduththina kaalaththil, thamathu peyaraal kadavu'lin aalayaththaik kattavum, eppoathaikkum punitha idaththai ea'rpaduththavum saalamoan aa'ndu vanthaar. neer umathu i'lamaiyil evva'lavoa gnaaniyaay iruntheer!

<16> aat'raip poala gnaanaththaal nirappappatteer. ummudaiya aanmaa poomiyaik kavarnthu ko'ndathu.

<17> uvamaika'laal vidukathaika'lai nirappineer. veku thoorath theevuka'lil umathu peyar ve'liyidappattathu. umathu samaathaanaththaal neer neasikkappatteer.

<18> um sangkeethangka'lilum pazhamozhika'lilum uvamaika'lilum vi'lakkangka'lilum ma'n'nulakam viyappadainthathu.

<19> israayealin kadavu'len'ru peyar ko'nda aa'ndavaraana kadavu'lin peyaraal,

<20> ponnaip piththa'laiyaip polum, ve'l'liyai eeyaththaip poalum searththeer.

<21> pi'raku pe'nka'lukku umathu thodaiyai va'laiththeer; avarka'l umathu udalil athikaaram seluththumpadi vittu vitteer.

<22> umathu makimaiyil maasu u'ndu pa'n'nineer; umathu santhathiyaik keduththeer; um pi'l'laika'lin meal theyva koapaththai varuviththeer; umathu ketta puththiyaith thoo'ndivitteer.

<23> aathalaal, arasai ira'ndaakap piriththeer. eppiraayeem koaththiraththinin'ru kodiya aadchi ea'rpattathu.

<24> aanaal, kadavu'l thamathu irakkaththai vidamaattaar; tham seyalka'laik kedukkavum maattaar; azhikkavum maattaar; thammaal thearnthu ko'l'lappattavarudaiya koaththiraththin santhathiyaarai azhiththozhikkavum maattaar; aa'ndavarai neasippavarudaiya santhathiyaiyum kedukka maattaar.

<25> aanaal, avar yaakkoapukku meethiyaik koduththaar; thaaveethukkum avar kudumpaththil silarai vittu vaiththaar.

<26> saalamoan than vaazhkkaiyai mudiththuth tham munnoaridam searnthaar.

<27> thamakkup pin tham santhathiyil, makka'lil moodaththanamum,

<28> viveakak ku'raivumu'l'la ropoavaamai vittaar. avanoa than theeya e'n'naththaal makka'laik keduththaan.

<29> avar naapaath makan yeroapoavaamaiyum vittuch sen'raar. avanoa israayeal paavaththil vizhumpadi seythaan; eppiraayeemukkup paava vazhiyaik kaa'npiththaan. avarka'ludaiya paavangka'loa mikunthu poayina;

<30> avarka'laith thangka'l naattinin'ru vekuthooram poakumpadi seythana.

<31> thangka'lukkuth tha'ndanai varum varaiyilum avarka'l ellaa vithath theeya ne'rika'laiyum theadinaarka'l. aanaal, kadavu'l ellaap paavangka'linin'rum avarka'lai meettaar.

[seeraak aakamam 48]

<1> neruppaip poal eliyaas i'raivaakkinar ezhunthaar. pantham poal avarudaiya vaarththai pat'ri erinthathu.

<2> avar makka'lukkup pagncham varumpadi seythaar. avarka'l thangka'l po'raamaiyaal avarukkuk koapam moottinaarka'l. avarka'loa so'rpap pear aanaarka'l. eanen'raal, avarka'laal aa'ndavarudaiya katta'laika'laich sakikkak koodavillai.

<3> avar aa'ndavarudaiya vaarththaiyaal vaanaththai moodinaar; vaanaththinin'ru mummu'rai neruppu vizhach seythaar.

<4> ivvaa'rea eliyaas thammudaiya puthumaika'laal pukazh pet'raar. ummaip poala makimai paaraattak koodiyavan yaar?

<5> aa'ndavaraana kadavu'ludaiya vaarththaiyaal i'ranthavanai mara'nath theerppinin'rum paathaa'laththinin'rum ezhach seytheer.

<6> mannarka'laik keduthikku'l vizhaththaattineer; e'lithaay avarka'l vallamaiyai odiththeer; makimaiyil vaazhnthavarka'laip padukkaiyil vaiththeer.

<7> seenaayil theermaanaththaik keadki'reer. oareapil pazhiyin theerppuka'laik keadki'reer.

<8> arasaraith thavam seyyumpadi apishukam seyki'reer. umakkup pin i'raivaakkinarka'l varumpadi seyki'reer.

<9> neruppuch suvaalaiyil neruppuk kuthiraika'l poottina va'ndiyil eduththuk ko'l'lappatteer.

<10> aa'ndavarudaiya koapaththaith tha'nikkak kaalangka'lin theermaanangka'lil ezhuthappatteer. thanthaiyin ithayaththaip pi'l'laiyudan samaathaanappaduththavum, yaakkoapin koaththirangka'laith thirumpa ea'rpaduththavum niyamikkappatteer.

<11> ummaip paarththavarka'l pea'rupet'roar. avarka'l umathu neasaththaal makimaip paduththappattaarka'l.

<12> eanen'raal, naam vaazhvil mattumea vaazhki'roam. saavukkup pi'rakoa nam peyar athaip poal iraathu.

<13> eliyaas suzhal kaat'raal moodappattaar. eliseayusidaththil avarudaiya karuththu ni'raivu pet'rathu. tham kaalaththil thalaivarkku avar agnchiyavarallar. vallamaiyil oruvanum avarai ven'ravanallan.

<14> yaathoru vaarththaiyum avarai mea'rko'l'lavillai. i'rantha pinpum avar pi'nam i'raivaakku uraiththathu.

<15> avar thamathu vaazhnaa'lil a'rputhangka'laich seythaar; mara'naththin poathu puthumaika'lai aat'rinaar.

<16> ivai yaavum paarththum makka'l mananthirumpavillai. thangka'l naattinin'ru thuraththappattu ulakam muzhuthum sitha'radikkappadum varaiyilum avarka'l thangka'l paavangka'lai vittavarka'lallar.

<17> silar thaaveethin koaththiraththil athikaarika'laay vidappattaarka'l.

<18> avarka'lil silar kadavu'lukku viruppamaanathaich seythaarka'l. silaroa pa'rpala paavangka'laich kattik ko'ndaarka'l.

<19> eseakkiyaas tham nakaraththaip palappaduththinaar; athan maththiyil tha'n'neer ko'ndu vanthaar; irumpinaal paa'raiyaip pi'lanthaar; tha'n'neerukkaakak ki'na'ru vettinaar.

<20> avar kaalaththil sennaakkeripu ezhunthu, raapsaaseanai anuppinaan; avarka'lukku viroathamaayp poar thoduththaan; seeyoanoadum sa'ndai seythaan; than valimaiyil serukkuk ko'ndaan.

<21> appoathu avarka'l ithayangka'lum kaika'lum athirnthana. pi'l'lai pe'rum pe'nka'laip poal avarka'l vaathai adainthaarka'l.

<22> irakkamu'l'la aa'ndavarai man'raadinaarka'l; kaika'lai viriththaarka'l; vaanaththai noakkith thookkinaarka'l. parisuththa aa'ndavaraana kadavu'l avarka'l kookkuralai udanea keattaar.

<23> avarka'l akkiramangka'lai avar ninaiththavarallar. avarka'lai avar pakaivarka'lukkuk kaiya'likkavillai. aanaal, punitha i'raivaakkinaraana isaiyaas kaiyaal avarka'laith thooymaippaduththinaar.

<24> aseeriyarudaiya padaika'lai mu'riyadiththaar. aa'ndavarudaiya vaanavar avarka'lai azhiththozhiththaar.

<25> eanen'raal, esekkiyaas kadavu'lukku viruppamaanathaich seythaar; thammudaiya thanthaiyaakiya thaaveethaip pinpat'rip periya i'raivaakkinaraakiya isaiyaasaal thamakkuk kaa'npikkappatta vazhiyil u'ruthiyaay nadanthaar.

<26> avar kaalaththil sooriyan pinnaal poanathu. avar arasanudaiya vaazhnaa'lai athikariththaar.

<27> mikuntha a'rivinaal i'ruthik kaalangka'laik ka'ndaar; seeyoanil thukkamut'ravarka'laith theat'rinaar; i'ruthik kaalam varaiyilum varappoaki'ravaika'laiyum, nikazhvatha'rku munthiyea ma'raintha kaariyangka'laiyum ve'lippaduththinaar.

[seeraak aakamam 49]

<1> yoasiyaasin ninaivu vaasanaith thiraviyangka'laik koottuki'ravanudaiya vealaiyaip poala ma'nam ni'rainthathaay irukkin'rathu.

<2> ellaarudaiya vaayilum theanaip poalavum, mathu parukum virunthil innisai poalavum avarudaiya gnaapakam inippaay irukkin'rathu.

<3> makka'l thavam seyyumpadi avar theyvach seyalaal niyamikkappattaar; akkiramaththin aniyaayangka'lai neekkinaar.

<4> aa'ndavar pakkam tham ithayaththaich seluththinaar; paavika'ludaiya naadka'lil pakthiyai u'ruthippaduththinaar.

<5> thaaveethu, esekkiyaas, yoasiyaas ivarka'laith thavira mat'ra ellaarum paavaththaik kattikko'ndaarka'l.

<6> eanen'raal, yoothaavin arasarka'l unnatha kadavu'ludaiya katta'laiyai mee'ri nadanthaarka'l.

<7> eanen'raal, thangka'l naattai mat'ravarka'lukkum, thangka'l makimaiyaip pu'ravinaththaarukkum koduththu vittaarka'l.

<8> parisuththarin thearnthu ko'l'lappatta nakaraththaich sutteriththaarka'l; eremiyaas solliyapadi, athan veethika'laip paalaivanamaakkinaarka'l.

<9> thaay vayit'rileayea i'raivaakkinaraaka archchikkappattu, idikkavum edukkavum azhikkavum thirumpak kattavum, puthuppikkavum niyamikkappatta avaraik kodumaiyaay nadaththinaarka'l.

<10> esekkiyeal paththisuvaalakarin irathaththil thamakkuk kaa'npikkappatta makimaiyin kaadchiyaik ka'ndaar.

<11> eanen'raal, mazhaiyil pakaivarka'lai ninaivu koornthu ko'ndaar; semmaiyaana vazhi kaattinavarka'lukku uthavi seythaar.

<12> panniru i'raivaakkinarka'ludaiya elumpuka'lum thangka'l kalla'raiyil va'larnthu varum. eanen'raal, avarka'l yaakkoapaith thidappaduththinaarka'l; u'ruthiyaana visuvaasaththaal thangka'laiyea kaaththuk ko'ndaarka'l.

<13> jeroapaapealai eppadip pukazhnthu ko'ndaaduvoam? eanen'raal, valakkaiyil moathiraththaip poal avar irukki'raar.

<14> ivvaa'rea, yoasathek puthalvar yeasuvum allaroa? avarka'l thangka'l naadka'lil aalayaththaik kattinaarka'l. aa'ndavarudaiya niththiya makimaikkup pukazhchchiyaaka avarukkup punitha aalayaththai ezhuppinaarka'l.

<15> nekeamiyaasum veku kaalangka'lukku ninaivil iruppaar. eanen'raal, avar veezhththappatta suvarka'lai namakku ezhuppith thanthaar. kathavuka'laiyum poottuka'laiyum poattaar; nam veeduka'laik kattinaar.

<16> eanoak enpavaraip poalap pi'ranthavan ma'n'nulakil evanum illai. eanen'raal, avar ma'n'nulakinin'ru eduththukko'l'lappattaar.

<17> manithanaayp pi'ranthu, sakoathararudaiya thalaivaraakavum, makka'ludaiya aatharavaakavum, sakoathararai nadaththupavaraakavum, makka'ludaiya u'ruthith thu'naiyaakavum iruntha soosaiyaip poalap pi'ranthavan oruvanum ulakil illai.

<18> avarudaiya elumpuka'l kaappaat'rappattana; saavukkup pinnum i'raivaakkuka'lai uraiththana.

<19> seaththum seamum manitharidaththil makimai adainthaarka'l. thodakkaththil ellaa uyirinangka'lukkum mealaaka aathaam irunthaar.

[seeraak aakamam 50]

<1> oasiyaas makanaana seemoan thalaimaik kuruvaaka irunthavar. avar thamathu vaazhnaa'lil aalayaththaik kaappaat'rinaar; tham naadka'lil kadavu'lin aalayaththai u'ruthippaduththinaar.

<2> kadavu'lin aalayaththin adippadai avaraal poadappattathu. kadavu'l aalayaththin iru pakkaththuk kattadangka'lum, uyarntha suvarka'lum avaraal kattappattana.

<3> avarudaiya kaalaththil tha'n'neerk ki'na'ruka'l kadalaip poal ni'rainthirunthana.

<4> avar tham makka'laip paathukaaththaar; avarka'lai azhivinin'ru kaappaat'rinaar.

<5> nakaraththai virivupaduththuvathil vallavaraanaar; makka'lidam pazhakuvathil makimai adainthaar; aalayaththinudaiyavum ma'ndapaththinudaiyavum vazhika'lai virivupaduththinaar.

<6> meakaththin maththiyil vidive'l'liyaip poalavum, kaalaththoadu varum muzhu nilavaip poalavum avar o'lirnthaar.

<7> mikuntha o'li veesum kathiravanaip poalak kadavu'ludaiya aalayaththil o'li veesinaar.

<8> makimaiyin meakangka'lil o'lirum villaip poalavum, i'laveani'r kaalaththil roasaap poovaip poalavum, tha'n'neer oaraththil irukkum leeliyaip poalavum, koadaik kaalaththil na'ruma'nam tharum thoopaththaip poalavum,

<9> suvaalai vidum neruppaip poalavum, neruppil eriyum saampiraa'niyaip poalavum,

<10> kettiyaaych seyyappattu ellaavitha vilaiyuyarntha ka'rka'laal a'ni seyyappatta po'rpaaththiraththaip poalavum,

<11> tha'lir vidum oliva maraththaip poalavum, uyaramaay va'larnthirukkum sippireasaip poalavum avar makimaiyin mealaadaiyaith thariththuth thamathu mealaana pathaviyin a'nikalanka'lai a'ninthu kaa'nappattaar.

<12> avar punitha peedaththil ea'rum poathu thamathu punitha pa'niyin udaikku makimai thanthaar;

<13> peedaththin pakkaththil nin'ru ko'ndu, kurukka'l kaiyinin'ru paliyin paakaththaip pet'ruk ko'ndaar. avar nin'rathu sakoathararudaiya makudaththaip poalum, avaraich sut'ri avar sakoatharar nin'rathu leepaan malaiyil keathuru marangka'lai nattathu poalum irunthathu.

<14> ivva'n'namea, aaroanin makka'l ellaarum thangka'l makimaiyil panaiyin ki'laika'laip poal avaraich sut'ri nin'raarka'l.

<15> israayeal sapaikku munpaaka aa'ndavarudaiya kaa'nikkai avarka'ludaiya kaiyaal kodukkappattathu. peedaththil paliyai mudivupe'rach seyvathum, unnatha arasarudaiya kaa'nikkaiyai athikarippathum avarudaiya pa'niyaaka irunthana.

<16> avar paanap paliyil tham kaiyai neettik kodimunthirip pazhachsaat'rai oppukkoduththaar.

<17> unnatha kadavu'lukkup peedaththin adiyil theyveeka vaasanaiyaich sinthinaar.

<18> appoathu aaroan makka'l pearoliyittu, ve'l'liyinaal seyyappatta ekkaa'langka'lai oothinaarka'l; kadavu'ludaiya munnilaiyil ninaivil nilaikkumpadi perum saththamittaarka'l.

<19> appoathu ellaa makka'lum viraivil on'ru searnthu, thangka'l aa'ndavaraana kadavu'lai aaraathikkavum, mealaana ellaa vallamaiyumu'l'la kadavu'lai man'raadavum poomiyil mukangkuppu'ra vizhunthaarka'l.

<20> paadakarka'l thangka'l kuraloliyai uyarththinaarka'l; kadavu'lin periya aalayaththil inithaana saththam athikappattu nin'rathu.

<21> aa'ndavarudaiya makimai ni'raivaaki'ra varaikkum, thangka'ludaiya kaa'nikkaiyai ni'raiveat'ruki'ra varaikkum makka'l sepangka'lil unnatha aa'ndavarai man'raadinaarka'l.

<22> appoathu avar (seemoan) i'rangki vanthu, kadavu'lukkuth tham uthaduka'laal makimai koduppatha'rkum, avar peyaraal thaam makimaippaduththappadavum, israayeal makka'ludaiya sapai muzhuvathan meal tham kaika'lai viriththaar.

<23> kadavu'ludaiya valimaiyaik kaattavea'ndi, vea'nduthalaith thirumpavum seythaar.

<24> poomiyengkum makaththaana kaariyangka'laich seythu, nam thaayin vayit'rinin'ru nam naadka'lai athikariththu, thamathu irakkaththinpadiyea nammai nadaththina ellaam valla kadavu'lai noakki ippoathu man'raadungka'l.

<25> ithaya makizhchchiyai avar namakkuk koduppaaraaka; namathu kaalaththil israayealil en'ren'raikkum samaathaanam irukkumpadi seyvaaraaka.

<26> nammudaiya naadka'lil nammaik kaappaat'rak kadavu'lin irakkam nammudan irukki'rathu en'ru israayeal visuvasikkumpadi seyvaaraaka.

<27> iruvithak kudika'lai en aanmaa pakaikkin'rathu; naan pakaiththa moon'raam vithak kudiyoa kudiyan'ru.

<28> avarka'l yaaren'raal, seyeer malaiyil irukki'ravarka'lum, pilisthiyarum, sikkeamil vaazhum moodaththanamu'l'la makka'lumaam.

<29> tham ithayaththil gnaanaththaip puthuppiththa yerusaleam vaasiyaana seeraak makan iyeasu innoolil gnaanaththinudaiyavum nanne'riyinudaiyavum poathakaththai ezhuthinaar.

<30> intha na'rpoathakangka'laik kadaippidippavan pea'ru pet'ravan. than ithayaththil avaika'laik kaappaat'ruki'ravan eppoathaikkum gnaaniyaay iruppaan.

<31> eanen'raal, avan avaika'laich seythaal anaiththi'rkum aat'ral u'l'lavan aavaan. eanen'raal, kadavu'ludaiya o'liyea avan ku'rippu adaiyaa'lamaay irukkin'rathu.

[seeraak aakamam 51]

<1> aa'ndavaraakiya arasarea, umakku nan'riya'rintha va'nakkam seyki'rean. en meedparaakiya kadavu'lea, ummaith thuthikki'rean.

<2> umathu peyarukku va'nakkam seluththuki'rean. eanen'raal, neer enakkuth thu'naivarum paathukaavalarum aaneer.

<3> azhivinin'rum, akkirama naavin valaiyinin'rum, poyyarudaiya uthaduka'linin'rum en udalaik kaappaat'rineer. ennaich sut'rilum irukki'ravarka'lukku munpaaka enakkuth thu'naivar aaneer.

<4> umathu peyarin irakkap perukkaththi'rkuth thakuntha va'n'nam, ennai vizhungka ninaippavarka'lidamirunthu ennaik kaappaat'rineer.

<5> en aanmaavaith theaduki'ravarka'ludaiya kaika'linin'rum, ennaich sut'rik ko'nda thunpangka'lin vaayilka'linin'rum,

<6> ennaich soozhnthu ko'nda neruppin nerukkuthalinin'rum ennaik kaappaat'rineer; naanum neruppil venthu poakavillai.

<7> narakak kuzhiyin paathaa'laththinin'rum, aruvaruppaana naavinin'rum, poyyaana vaarththaiyinin'rum, akkirama arasaninin'rum, aniyaaya naavinin'rum ennaik kaappaat'rineer.

<8> mara'namattum en aanmaa aa'ndavaraith thuthikkum.

<9> en uyir paathaa'laththin a'nmaiyil irunthathu.

<10> naraka veathanaika'l naalaa pakkaththilum ennaich soozhnthu ko'ndirunthana. enakku uthavi seyvaar oruvarum illai. naan manitharidaththil uthavi theadinean.

<11> oruvarum uthavavillai. aa'ndavarea, umathu irakkaththaiyum, thodakka muthal neer seythavaika'laiyum ninaiththuk ko'ndean.

<12> aa'ndavarea, um katta'laika'laik kadaippidikki'ravarka'lai neer viduvikki'reer; avarka'lai makka'ludaiya kaika'linin'ru kaappaat'ruki'reer.

<13> en u'raividaththaip poomiyil uyarththineer. varavirukkum saavinin'ru kaappaat'ra ummai man'raadinean.

<14> en aapaththu naa'lil ennaik kaividaathapadikkum, serukkut'roarudaiya kaalaththil ennaith thu'naivarillaamal vidaathapadikkum en aa'ndavarudaiya thanthaiyaakiya kadavu'lai man'raadinean.

<15> naan idaividaamal umathu peyaraith thuthippean; en nan'riya'rithaloadu athai vaazhththuvean. en vea'nduthal keadkappattathu.

<16> azhivinin'ru ennaik kaappaat'rineer, akkirama kaalaththinin'ru ennai viduviththeer.

<17> aakaiyaal umakku nan'riya'rintha pukazhchchi koo'ruvean. aa'ndavarudaiya peyaraith thuthippean.

<18> naan i'laignanaay iruntha poathea, thava'rip poavatha'rku munthiyea, en sepaththil ve'lippadaiyaay gnaanaththaith theadinean.

<19> kadavu'l aalayaththi'rku munpaaka atha'rkaaka man'raadinean. i'ruthivarai athaip pinpat'ruvean. kaalaththi'rku mun pazhukkum kodimunthirip pazhaththaip poal athu ennidam va'lamut'rathu.

<20> en ithayam athanpaal makizhchchi ko'ndathu. en paatham sevvazhi nadanthathu. en i'lamai muthal naan athai aaraaynthean.

<21> thaazhmaiyaay en seviyaich seluththinean.

<22> athai adainthean. ennidam mikuntha gnaanaththaik ka'ndean. athil mikavum viruththi adainthean.

<23> enakku gnaanam kodukki'ravarai makimaippaduththuvean.

<24> athaich seyvatha'rkuth theermaanam seythu ko'ndean. nanmai seyvathil perum muya'rchiyeduththean. naan kalakkam adaiya maattean.

<25> en aanmaa athil poaraadinathu. athaich seyvathil naan u'ruthippaduththappattean.

<26> en kaika'lai uyarththinean. avat'rin moodaththanaththaippat'rip pulampinean.

<27> gnaanaththai noakki en aanmaavai nadaththinean. a'rivil athaik ka'ndean.

<28> thodakkaththileayea athanudan en ithayaththai on'riththean. aathalaal, naan kaividappada maattean.

<29> athaith theaduvathil en u'l'lam kalangkinathu. aathalaal mealaana nanmaiyaik kaikko'lvean.

<30> vekumathiyaaka aa'ndavar enakku naavaik koduththaar. athaikko'ndu avaraip poat'ruvean.

<31> padikkaathavarka'lea, ennidam a'nuki vaarungka'l. nanne'riyin veettil vanthu kea'lungka'l.

<32> ean innum thaamathikki'reerka'l? itha'rku enna solki'reerka'l? ungka'l aanmaakka'l veku thaakamaay irukkin'rana. en vaayaith thi'ranthu peasinean.

<33> pa'namillaamal athai adainthu ko'l'lungka'l.

<34> ungka'l kazhuththai nukaththadikkuk keezhppaduththungka'l. ungka'l aanmaa nanne'riyai eat'ruk ko'l'lak kadavathu. eanen'raal, athaich seekkiram ka'ndadaiyalaam.

<35> ungka'l ka'nka'laal paarungka'l. eanen'raal, naan so'rpa muya'rchi seythean; aanaal, veku i'laippaat'riyaik ka'ndean.

<36> mikuntha pa'naththokai poala nanne'riyaip pet'ruk ko'l'lungka'l. thira'laana ponnaip poala athai vaiththirungka'l.

<37> aa'ndavarudaiya irakkaththil ungka'l aanmaa makizhchchiyadaiyakkadavathu. avarudaiya pukazhchchiyil kalakkam adaiya maatteerka'l.

<38> kaalaththi'rku munthiyea ungka'l vealaiyai nadaththungka'l. kaalam varum poathu avar ungka'lukku vekumathi a'lippaar.

 

 

No comments:

Post a Comment